Menneskes�nnen tegnet og fortalt af Peter Madsen by t4BA617

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                 Opgaver til

           Menneskesønnen
            tegnet og fortalt af Peter Madsen.


Kapitel 1

side 1   Forklar hvad dette citat fra 1. Korintherbrev betyder.

side 2   Hvad betyder ordet symbol? Hvad vil det sige, at KORSET er det
      symbol, der samler os?

side 10   Hvad menes der med, at Jesus var et lys i mørket?

side 13   Hvad menes der med, at det tog tid at modnes som menneske også for
      Guds søn?

side 13   Hvad er det gamle tegn, og hvad er det nye tegn på at tilhøre Gud?

side 15   Hvad er det, der sker på denne side?

side 16   Jesus møder Satan i ørkenen. Kig på billedet nederst på siden, prøv at
      beskrive Satans ansigt.

side 17   Hvorfor vil Jesus ikke udfordre Gud?

Kapitel 2

side 23   Hvad er et under?

side 23   Hvad mener Jesus med, at han vil gøre fiskerne til menneskefiskere?

side 23   Hvad blev fiskerne nu?

Kapitel 3

side 26   Hvad mener Jesus, når han siger: ”Gudsriget er lige her imellem jer”

side 27   Hvad er synd - hvad vil det sige at synde?
                    1
side 27   Hvad er tilgivelse - hvad vil det sige at tilgive?

side 28+29  Hvorfor er det at bede, kun en sag imellem den, der beder og Gud?

Side 30   Hvorfor var Jesus så vred på de skriftkloge?

Side 31   Hvad betyder det, når Jesus siger: ” Jeg er kommet for at opbygge
       loven”?

side 32   Hvad mener Jesus, når han siger: ”at den nye lov skal skrives i jeres
       hjerter”?

side 33   Forklar hvad det er, Jesus mener med splinten og bjælken.

side 35   Hvad mener Jesus med: ”at den der selv er ren, kan jo kaste den første
       sten”?

side 36   Hvad mener Jesus med, at den utro kvinde skal lære af det skete?

Kapitel 4

side 38   Jesus fortæller lignelsen om sædemanden. Hvad er en lignelse og hvad
       er dens formål?

side 41   Hvad menes der med, ”Den, der lytter, må møde fortælleren på
       halvvejen?

side 41   Hvad betyder; ”at have øre at høre med, og hjerte at forstå med”?

side 48   Kig rigtig godt på billederne og giv en beskrivelse af Peters
       ansigtsudtryk.

side 48   Hvorfor begyndte Peter at tvivle?

Kapitel 5

side 50   Sammenlign de to øverste billeder på siden og beskriv dem.

side 51   Sammenlign ligeledes med billedet nederst på denne side til højre.
       Hvorfor er der en tyk, fed røg fra den syvarmede lysestage?
                     2
side 53   Hvad mener Jesus med sætningen, ”Se himlens fugle”?

side 54   Hvad er sabbatten?

side 54   Hvad mener Jesus med, ”at sabbatten er til for menneskets skyld og
      ikke omvendt?

side 58   Hvad vil det sige at være uren?

side 58   Nederste højere billede - Hvad menes der med: ” At være sammen
      med en der ikke var bange”?

Kapitel 6

side 62   Hvad menes der med, at rent og urent ikke eksisterede for Jesus?

side 64   Hvad mener farisæerne med, at Jesus end ikke følger loven?

side 66   Hvorfor vil Maria have Jesus med hjem? Og hvorfor går Jesus ikke
      med hende?

Kapitel 7

side 73   Hvorfor siger Jesus til Peter: ”Vig bort Satan”?

side 74   Hvad mener Jesus med, at den der lever i kærlighed må miste sit liv
      for at finde det?

side 77   Hvad mener Jesus med, at den der lever i kærlighed har evigt liv?

Kapitel 8

side 81   Hvorfor må disciplene ikke forhindre de små børn i at komme til
      Jesus?

side 82   Hvad mener Jesus med: ”I mister ikke noget ved, at andre får del i det
      jeg siger?

side 83   Prøv at forklare, hvad det vil sige at elske sin næste som sig selv?

side 85   Hvorfor var samaritaneren mandens næste?                    3
side 86   Hvorfor valgte Jesus at spise aftensmad hos Zakæus?

side 86   Hvad betød middagen for Zakæus?

Kapitel 9

side 88+89  Hvordan blev Jesus modtaget, da han kom til Jerusalem?

side 90   Hvorfor gik Jesus amok inde på tempelpladsen?

side 91   Hvad mener Jesus med, ”At templet er ”Det der i det ….. bygningen
       er et hus af sten”?

side 92   Hvem var det, der havde besat landet?

side 93   Hvad mener Jesus med: ”Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad
       Guds er”?

side 95+96  Hvem var den fortabte søn?

side 97   Hvorfor gik Judas til ypperstepræsten?

Kapitel 10

s. 100+101  Hvad er det, der sker på disse sider? Sker det også i kirken?

side 102   Hvad betyder det, når Jesus siger, ” Jeg er vejen, sandheden og livet?

side 109   Kig godt på de to øverste billeder. Giv en beskrivelse af personen.

side 110   Hvorfor forråder Peter Jesus?

side 112   Hvorfor hængte Judas sig?

Kapitel 11

side 114   Hvem var Pilatus?

side 115   Hvad mener Pilatus om Jesus?
                     4
side 116   Jesus bliver pisket og får krone. Hvorfor er det en tornekrone?

side 118   Hvorfor brød helvede løs? Hvorfor skulle Jesus dø?

s. 121+122  Beskriv billederne på disse to sider.

side 123   Hvorfor skal Johannes gå med Maria hjem?

s. 124+125  Beskriv billederne på disse to sider.

side 128   Forklar den sidste sætning på denne side.

Kapitel 12

side 131   Disciplene møder atter Jesus, men hvordan kan de vide, at det er ham?

side 134   Hvad mente Jesus med ordene: ”Drag ud i verden. Drag ud… og giv
       det hele videre. Og se… Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

side 135   Prøv at forklare denne side.
                     5

								
To top