Opdr arr RGO by t4BA617

VIEWS: 10 PAGES: 5

									OPDRACHTEN:
RESULTAATGERICHT VASTGOED ONDERHOUD
1.BEGRIPPENKADER: zie ook begrippenlijst leidraad
Maak een begrippenlijst, waarin je de begrippen uitlegt met eigen woorden en eigen voorbeelden
Vul de lijst aan met relevante begrippen uit de opgegeven hoofdstukken waar je een samenvatting van
maakt.
     - missie
     - visie
     - beleid
     - strategie
     - doelen
     - resultaat
       (vormen van onderhoud)
     - onderhoud, vastgoedonderhoud
     - resultaatgericht onderhoud
     - preventief, curatief
     - correctief, schade
     - mutatie
     - periodiek
     - planmatig
     - inspectieafhankelijk
     - conditieafhankelijk
     - positieafhankelijk

     - complexstrategie
     - strategisch voorraadbeheer, beheer
     - kwaliteitsniveau
     - functionele eisen
     - prestatie eisen
     - beschrijvende eisen
     - kritische punten
     - inventariseren
     - inspecteren
     - diagnose
     - adviseren
     - scenario
     - plannen
     - uitvoeren
     - keuringsplan
     - monitoren
     - prestatieovereenkomsten
     - ENZ…………………………………………….
2. SAMENVATTING LEIDRAAD
Maak schematische samenvattingen van de hoofdstukken H1, H2, H3, H4, H5, H6, bijlage 1
Maak per hoofdstuk een schematische weergave.
3. BEDRIJFSBEZOEKEN: voorbereiden met vragen en verslag gesprek
a. bezoek, interview een onderhoudsbedrijf (bijv. Moonen Den Bosch, Bouw Totaal Onderhoud in
  Gemert)
  missie, visie, beleid, strategie, en ervaringen met resultaatgericht onderhoud in de praktijk
b. bezoek, interview een opdrachtgever) bijv. Woningcorporatie De Vuurkuul in Mook.
  missie, visie, beleid (onderhoud en beheer) , strategie, en ervaringen met resultaatgericht
  onderhoud in de praktijk
c. gastles, interview een technisch “adviseur”
  rol in de keten, overeenkomsten, keuren, monitoren
d. bezoek of gastles, interview een verftechnisch “adviseur”
  kwaliteit, duurzaamheid, degradatie, scenario’s
organiseer een bezoek, bereid het interview voor met gerichte vragen
4. OEFENPROJECT
Voer stapsgewijs een oefenproject uit (zie opdracht)
OEFENOPDRACHT ARRANGEMENT
RESULTAATGERICHT VASTGOED ONDERHOUD
OPDRACHT             2009               Van Ierssel


1. Uitgangspunt: gezamenlijk project: woningbouw

2. Maak een uitgebreide beschrijving van het project: algemene inventarisatie

    -  adres, omschrijving aard, beeldvorming, beschrijving projectdelen, functie, ligging,
      situatie, bereikbaarheid, bouwstijl/ materialen, opdrachtgever/ eigenaar/ beheerder, enz.
    -
3. Beschrijf na overleg met de opdrachtgever (vakdocent) het te volgen onderhoudsbeleid. Geef
  hierbij de prioriteiten in aan. (bijv. functionele eisen e.d.) Maak afspraken over het verlangde
  kwaliteitsniveau.
4. Bepaal de prestatie eisen. Maak een voorstel voor de opdrachtgever hoe die meetbaar gemaakt
  worden.
5. Voer een gedetailleerde inventarisatie uit.
    Maak een registratie van onderdelen met gebruikmaking van zelfontwikkelde of specifiek voor
    het project aangepaste inventarisatie formulieren.
6. Bepaal de conditie van de onderdelen d.m.v. selectieve inspecties. Maak gebruik van een zelf
  ontworpen inspectie registratie systeem.
    Gebruik geschikte inspectiemiddelen.
    Registreer de conditie per onderdeel op zelf ontwikkelde of specifiek voor het project
    aangepaste formulieren.

7. Maak een samenvattende beschrijving voor de opdrachtgever van de toestand (conditie).de meest
  voorkomende gebreken in schilderwerk en ondergronden, op basis van de inspectie.
    Ondersteunen met detailfoto's.
8. Maak een diagnose.
    Beschrijf eerst de kenmerken van het gebrek (uiterlijke verschijningsvormen) en breng het in
   beeld met fotos’s (details, omgeving, enz)
   Geef aan wat de specifieke oorzaken van het gebrek zijn. Maak gebruik van het MCAB model.

9. Stel een verftechnisch (herstel-)advies samen per onderdeel of groep onderdelen voor de z.g.
  "0”situatie:
        -oplossen van de gebreken / wegnemen oorzaken
        -herstel van de ondergrond
        -afwerken van de onderdelen

10. Geef een verantwoording van de gekozen oplossing: werkwijze, systemen en materialen.

11. Stel per onderdeel of groep onderdelen verfbestekken samen op basis van de verftechnische
  adviezen.
    Geef deze verfbestekken een (voor de begroting) bruikbare code.

12. Stel een meerjaren onderhoudsplan samen per onderdeel voor de komende 25 jaar, rekening
  houdend met gegeven onderhoudsbeleid, specifieke situatie, conditie e.d. Belangrijk is hierbij
  rekening te houden met verftechnische, milieutechnische, esthetische en begrotingstechnische
  aspecten. Neem in het plan de tussentijdse inspecties op.

13. Maak een inspectieformulier voor tussentijds meten van de degradatie (het bewaken van de
  prestatie eisen)
BEOORDELING OEFENPROJECT RESULTAATGERICHT ONDERHOUD
ONDERDEEL       OPMERKING
1  Project      Naam:…………………………….

2  Projectbeschrijving


3  Onderhoudsbeleid


4  Prestatie eisen


5  Inventarisatie


6  Inspectie


7  Conditiebeschrijving


8  Diagnose


9  Verftechnisch
   hersteladvies

10  Verantwoording
   hersteladvies

11  Verfbestek
   hersteladvies


12  Meer jarenadvies


13  Inspectie formulier
   monitoring

								
To top