PIZZA VIETNAM LIMITED EMPLOYMENT APPLICATION BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN KHỐI NHÀ by 6L76de3

VIEWS: 110 PAGES: 2

									                                                            PIZZA VIETNAM LIMITED

EMPLOYMENT APPLICATION
BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN KHỐI NHÀ HÀNG
                                              Full–timer                Photograph
                                              NV Chính thức
POSITION APPLIED FOR                                                          (Ảnh 3x4)
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN                                       Part–timer 
                                               NV Bán thời gian
1. PERSONAL DATA - THÔNG TIN CÁ NHÂN:

FULL NAME - HỌ TÊN:(CHỮ IN HOA):                                Gender - Giới tính:
Place of birth                   D.O.B                    Native Country
Nơi sinh:                     Ngày sinh:                  Nguyên quán:

ID card No                     Date of Issuance               Place of Issuance
Số chứng minh thư                 Ngày cấp:                  Nơi cấp:

Marital Status                   Nationality                 Religion
Tình trạng hôn nhân:                Dân tộc                   Tôn giáo:
Permanent Address
Địa chỉ đăng ký hộ khẩu

Contact Address
Địa chỉ tạm trú hiện tại

Telephone No (House)                Mobile                 Email Address
Số điện thoại (nhà riêng)             Di động                Địa chỉ email

Emergency contact :                Phone                 Address
Trong trường hợp khẩn liên hệ Ông/Bà:       Điện thoại:              Địa chỉ liên lạc:

 2. EDUCATION DETAILS - TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng trình độ cao nhất bạn đã & đang học)
High school/ 12/12         Associate’s Degree / Trung cấp           College / Cao đẳng         University / Đại học   
                                                                Course duration
 Educational Level – Bậc            Name of Institute                 Major Subject           Niên khoá
     học                Tên trường đã & đang học               Chuyên ngành
                                                               From /Từ    To / Đến
Các khoá đào tạo khác
Other courses

3. FOREIGN LANGUAGE SKILLS - KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ
                  Excellent (Rất giỏi)         Good (Giỏi)         Fair (Trung bình)       Poor (Yếu)
English – Tiếng Anh

Others – Khác ……………


4. EMPLOYMENT RECORD – QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (CHÍNH THỨC HOẶC BÁN THỜI GIAN)
 From       To          Employer            Position       Salary      Reason for leaving or wanting to leave
 Từ tháng    Đến tháng
                     Công ty             Chức vụ      Mức lương      Lý do chuyển hoặc muốn chuyển công tác
  năm      năm
5. WORKING HOURS AVAILABILITY - THỜI GIAN SẴN SÀNG CHO CÔNG VIỆC (Thông tin bắt buộc)
Ca làm việc: + NV Chính thức: Ca sáng: 7am - 3pm / Ca tối: từ 3pm-11pm / 4pm – 12pm. Bất kỳ ca nào thì ghi “ALL”
       + NV Bán thời gian: Ca sáng: 8am - 2pm / Ca tối: từ 5pm - 11 pm. Bất kỳ ca nào thì ghi “ALL”
 Mon (Thứ 2)    Tue (Thứ 3)   Wed (Thứ 4)   Thu (Thứ 5)    Fri (Thứ 6)    Sat (Thứ 7)    Sun (CN)

 Are you willing to work on weekend and Public Holidays and in shift?              How many hours can you work each week?
 Bạn có làm việc theo ca và làm việc vào ngày thứ 7, Chủ Nhật , các ngày Lễ và ngày       Anh /chị có thể làm việc bao nhiêu giờ một tuần?
 Tết trong năm (kể cả Tết âm lịch) không?      Yes/ Có        No/ Không
                               Lưu ý: Bản thông tin ứng tuyển này chỉ hợp lệ khi điền đầy đủ thông tin trong các mục -Trang 1/2
  6. PERSONAL                                              First Reference                               Second Reference
  REFERENCE                                            Người tham khảo thứ nhất                              Người tham khảo thứ hai
    NGƯỜI THAM KHẢO
  Full name - Họ tên
  Position - Chức vụ

  Organisation - Cơ quan làm việc

  Relationship – Mối quan hệ
  Cell/home/office phone
  Điện thoại

  7. PLEASE COMPLETE REFERENCE QUESTIONS BELOW: _ ANH/ CHỊ VUI LÒNG HOÀN TẤT CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY:

 1. For how long do you intend to work with Pizza Hut?
 Anh (chị) dự kiến sẽ làm việc cho Pizza Hut trong bao lâu? Nêu thời gian                                  5. Why do you want to apply job at Pizza Hut?
 cụ thể                                                                    Lý do anh (chị) muốn nộp đơn làm việc tại Pizza Hut?

 ......................................................................................................                   ...............................................................................................

 2. Comment about yourself: characteristics, job, etc.                                           6. Do you know any person who is working at Pizza
Anh (chị) tự nhận xét bản thân: tính cách, tiêu chí chọn việc…                                       Hut? If yes, please specify that relationship and
 ......................................................................................................                   her/his name
 ......................................................................................................                    Anh (chị có quen biết ai đang làm việc tại Pizza Hut không? Nếu
                                                                       có, vui lòng nêu rõ mối quan hệ và họ tên người đó
 ......................................................................................................
                                                                      ................................................................................................

 3. How do you know our vacancy information?                                                7. If you are employed, where is location you
 Anh (chị) biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ đâu? Vui lòng nêu chi                                 desire to work at? _ Nếu được tuyển dụng, anh (chị) mong
 tiết                                                                    muốn làm việc ở
 ......................................................................................................................................  các quận nào? ........................................................................


 4. What is your expected gross salary?                                                  8. When can you commence work?
  Mức lương gộp anh (chị) mong muốn?                      ..................................             Khi nào anh (chị) có thể bắt đầu công việc? ..............................
                                                                      ...........................................................
9. What is your personal intention in future? Anh (chị) có dự định cá nhân gì trong thời gian tới?
................................................................................................................................................................................................................
10. Have you ever interviewed or worked at any Pizza Hut restaurant before? If yes, please                                                              YES      NO
specify that interview period or last working period? Where is last Pizza Hut restaurant?                                                               Có     Không
  Anh (chị) có từng tham gia phỏng vấn hoặc làm việc tại bất kỳ nhà hàng Pizza Hut nào trước đây? Nếu có, vui lòng nêu rõ thời
điểm dự phỏng vấn (tháng năm) _____/_______ hoặc thời điểm nghỉ việc _____/_____                                     Nhà hàng đã làm việc? ____________                     
11. Have you ever dismissed or suspended by any previous employer?
  Anh (chị) đã bao giờ bị đuổi việc hay bị đình chỉ công việc?                                                                                   
12. Have you ever charged or convicted in any court of law?
  Anh (chị) đã bao giờ bị kết tội hay bị đưa ra tòa?                                                                                        
13. Are you willing to transfer job task to meet the demand of the job at Pizza Hut?
  Anh (chị) có sẵn lòng luân chuyển vị trí làm việc theo yêu cầu không? Ví dụ chuyển sang vị trí NV bếp, phục vụ, pha chế…                                                     
14. Are you willing to arrange a flexible working time if being requested?
  Anh (chị) có sẵn lòng thay đổi linh động giờ làm việc theo yêu cầu của quản lý không?                                                                      

  8. DECLARATION - CAM KẾT
     I hereby declare that the information given by me in this form is correct and true to the best of my knowledge.
     I truly understand and accept that if any time after it is found that false information has been made
     in this form, the company has the absolute right to terminate my employment.
     Tôi xin xác nhận bản khai trên của tôi là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật.
     Tôi xin chấp nhận nếu bản khai trên sai sự thật Công ty hoàn toàn có quyền cho tôi thôi việc.


  Date - Ngày…… /….…/…….                                                      Applicant’s signature - Chữ ký ứng viên: .........................................
                                                                              Full name - Họ tên: ............................................... CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/ CHỊ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN PIZZA HUT VIỆT NAM
 VÀ HOÀN TẤT ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG BẢN DỰ TUYỂN NÀY!

                                                        Lưu ý: Bản thông tin ứng tuyển này chỉ hợp lệ khi điền đầy đủ thông tin trong các mục -Trang 2/2

								
To top