VMBO T4 by 59470D

VIEWS: 71 PAGES: 16

									VMBO T4
                              e
Studieplanners 3 periode

      4 januari – 26 februari 2010
               (schakelweek 1 t/m 5 maart)
Waar staat dat dan??
Ik heb in mijn agenda geen huiswerk staan!!??

(Vergeet ook niet in je eigen agenda en de digitale agenda op het internet te kijken!)
schooljaar 2009 – 2010Een woordje vooraf.

Voor jullie ligt de studieplanner voor periode 4.
Deze planner geeft voor elk vak aan wat je in die periode voor het vak allemaal gaat doen. Je
kunt dus altijd aan de slag in MP3, ook als je van je docent niet nadrukkelijk huiswerk hebt
opgekregen. Je kunt dus in MP3 altijd aan schoolwerk werken.
Natuurlijk moet je het huiswerk wat de docent opgeeft in je agenda blijven noteren!
Verder hebben we natuurlijk een digitale agenda, Magister.

Gebruik deze studie planner dus als ondersteuning bij je leren en zorg ervoor dat je hem
altijd bij je hebt.


Meneer Kievit.
   Inhoudsopgave T4   Aardrijkskunde            3-4
   Biologie                5
   Duits                  6
   Economie                7
   Engels                 8
   Geschiedenis              9
   Natuurkunde              10
   Nederlands               11
   Scheikunde               12
   Tekenen                13
   Wiskunde                14
   Toetsoverzicht             15
   Aanpassingen              16
                                                2
schooljaar 2009 – 2010


      vak       Aardrijkskunde            leerjaar            VMBO-t4
algemene         Inhalen gemiste proefwerken periode 2
aanwijzingen
Inleverdata
Extra

                                                Zelfstandig
week     Datum  klassikaal
                                                (MP3)     Thuis
Nr 1     1    Begin met examenstof van P3: Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
4 /8 jan       H1+H2
           1+2+3(H1 wb intro+topo p. 2+3+5)+4
       2    1+2+3(wb 1.1 p. 6+7)+4
       3    1+2+3(wb 1.2 p.8+9)+4
       4    1+2+3(wb 1.3 p.10+11+12=A t/m vr. 23)+4
Nr 2     5    donderdag geen toetsen i.v.m. opleidingenmarkt
11/15 jan      1+2+3(wb 1.3 p.12=B+Afsluiten)+4
       6    SO H1 Intro+topo+ 1.1 +1.2
       7    1+2+3(wb 1.4 p.13+14=A t/m vr. 32) +4
       8    1+2+3(wb 1.4 p.14+15=B+Afsluiten) +4
Nr 3     9    donderdag cultuursjok
18/22 jan      SO H1 Begrippen + SO H1 Open werkboek 1+2

       10   1+2+3(wb regio+test jezelf p.16+17, 18+19) +4
       11   Proefwerk H1 Wat moet je kennen/kunnen? Begrippen+ kern van de
           zaak+ afsluiten van elke paragraaf in je wb en maak de oefentoetsen (zie
           wb p.1 onderaan). Begin op tijd met leren
           (= 1 week van tevoren elke dag 15 min.)
       12   1+2+3(wb 2.1 p. 20+22+23+24) +4
Nr 4     13   dinsdag en woensdag herkansingen
25/29 jan      1+2+3(wb 2.2 p. 25+26) +4
       14   1+2+3(wb 2.3 p. 27+28+29)
       15   1+2+3(wb 2.4 p. 30+31) +4

       16   SO H2 intro + 2.1 en 2.2
Nr 5     17   SO H2 Begrippen + SO H2 Open werkboek 1+2
1 /5 feb
       18   1+2+3(wb Test jezelf+@work p.34+35, 40+41) +4
       19   Proefwerk H2 Wat moet je kennen/kunnen? Begrippen+ kern van de
           zaak+ afsluiten van elke paragraaf in je wb en maak de oefentoetsen (zie
           wb p.1 onderaan). Begin op tijd met leren
           (= 1 week van tevoren elke dag 15 min.)
       20   1+2+3(wb regio en vakwerk p. 32+33, 42)+4
Nr 6     21   Begin examenstof Nederlanders en hun vakantie H5+6
8/12 feb       1+2+3(H5 p. 2+3+5)+4
       22   1+2+3(wb 5.1 p.6+7)+4

       23   1+2+3(wb 5.2 p.8+9)+4
       24   SO H5 intro+topo + 5.1 en 5.2
Nr 7         Voorjaarsvakantie


                                                         3
schooljaar 2009 – 2010

15/19 feb
Nr 8     25  1+2+3(wb 5.3 p.10+11=A+B)+4
22/26 feb
       26  1+2+3(wb 5.3 p.12=Afsluiten)+4
       27  1+2+3(wb 43 t/m 47)+4 = PROEFEXAMEN H1+H2
       28  Bespreken proefexamen+ruimte om vragen te stellen

Nr 9           Schakelweek 3:        duur toets
Schakelweek 3      Voor ak T4 deze week     Gewicht
1/5 maart        afsluitende toets over    SE
             H1+H2

Uitleg nummers onder de kolom lesactiviteit:
1. = Noteren van het huiswerk in de agenda voor de volgende les(sen)
2. = Uitleg van het huiswerk voor de volgende keer door de docent
3. = Huiswerkcontrole door de docent van het gemaakte huiswerk voor deze les. Hier worden
  punten voor gegeven die meetellen voor het rapportcijfer.
4. = Nakijken van het huiswerk met de antwoordkaart. Huiswerk wordt pas nagekeken als een
  heel onderdeel af is. ( een paragraaf, de intro+topo/ de extra/ de regio/ de test jezelf)
Dikgedrukt tussen haakjes: het huiswerk wat op die dag af moet zijn als je de les
binnenkomt.

Wat moet je elke les aardrijkskunde bij je hebben bij aanvang van de les:
1. Informatieboek
2. Werkboek
3. Agenda
Etui met werkende blauw of zwart schrijvende pen, roodschrijvende pen, potlood, gum,
puntenslijper, liniaal of geodriehoek
Cijfers periode 3

1. Gemiddelde van alle so’s/po’s onderdeel SE+CE
  per Hoofdstuk=H1                    : Telling 2x
  1. P.O. Organisatie werkzaamheden/ huiswerk e.d.    : Telling 1x
  2. S.O. Intro+topo+1.1+1.2               : Telling 2x
  3. S.O. H1 Begrippen                  : Telling 1x
  4. S.O. H1 Open Werkboek                : Telling 1x

2. Gemiddelde van alle so’s/po’s onderdeel SE+CE
  per Hoofdstuk=H2                    : Telling 2x
  1. P.O. Organisatie werkzaamheden/ huiswerk e.d.    : Telling 1x
  2. S.O. Intro+ 2.1+2.2                 : Telling 2x
  3. S.O. H2 Begrippen                  : Telling 1x
  4. S.O. H2 Open Werkboek                : Telling 1x

3. P.w. H1                         : Telling 4x

4. P.w. H2                         : Telling 4x

5. P.w. H1+H2                       : Telling 5x
                                                4
schooljaar 2009 – 2010    vak          Biologie         leerjaar         VMBO-t4
algemene        Ga bij het maken van de opdrachten eerst het bijbehorende stukje tekst
aanwijzingen      lezen en dan de opdrachten maken. Zet een * bij de opdrachten die je
            niet begrijpt, dan kan je tijdens de volgende les uitleg vragen.
            Op http://future.piersonweb.nl kun je allerlei informatie vinden voor het
            vak biologie. Zo ook de links om bij de ICT opdrachten te komen.
            Je moet je dan wel even met een Pierson e-mail adres aanmelden op deze
            eigen Pierson mavo ELO. Succes
Inleverdata
Extra,s

                             Zelfstandig: In de les krijg je tijd om
                             aan de opdrachten te werken, wat
                             niet af komt in de les maak je tijdens
week     klassikaal                 MP3-uren of thuis af. De eerste les van
                             de opvolgende week moet het werk
                             van de week ervoor afzijn!
                             (MP3)        Thuis
1       Hoofdstuk 1 dl3 Vier rijken vergelijken   De stof die je in de les niet af krijgt
04-08/01   Maken opdr. 1 t/m 45.            zijn huiswerk of je maakt dit in MP3
       Maken opdr. 46 t/m 65            De stof die je in de les niet af krijgt
2       Hoofdstuk 2 dl3 Planten, dieren, mensen   zijn huiswerk of je maakt dit in MP3
11-15/01   Maken opdr. 1 t/m 11
3       Maken opdr. 12 t/m 47            De stof die je in de les niet af krijgt
18-22/01   Oefenpracticum               zijn huiswerk of je maakt dit in MP3
4       Maken opdr. 48 t/m 76            Voorbereiden Pw H1 en 2 maak test
25-29/01   Alles nakijken               jezelf van H1 en 2 blz 24 en 63.
5       Proefwerk H1 en H2
01-05/02   Hoofdstuk 12 dl4 Afweer
       Maken 1 t/m 28
6       Maken opdr. 29 t/m 48
08-12/02
8       Maken opdr. 49 t/m 61
22-26/02   Laatste tips Praktisch-schoolonderzoek.

Nr 08           Geen theorietoets in SW3   duur toets
toetsweek         Maar praktisch        gewicht
16/20 feb         schoolonderzoek       PW
                                                  5
schooljaar 2009 – 2010      vak          Deutsch         leerjaar         VMBO-t4
algemene          ▪ Deze periode maken we de opdrachten van Kapitel 3.
aanwijzingen        ▪ Je maakt alle opdrachten uit onderstaand overzicht.
              ▪ In het werkboek wordt verwezen naar de teksten en/of de Lernbox in
               het bronnenboek (=tekstboek)
              ▪ De woorden en zinnen uit de Lernbox leer je alleen zoals ze er staan
               (dus je hand op de 2e rij)
Inleverdata        Week 5: leesopdrachten sectorgericht lezen (via Future)

                              Zelfstandig
week     klassikaal
                              MP3          Thuis
Nr 1     ▪ leesopdrachten 1 t/m 12          ▪ leren tekstboek blz. 50
4 /8 jan   ▪ woordopdrachten 19,22,25,28,31       ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       ▪ luisteropdrachten 20,23,26,32,34
Nr 2     ▪ uitspraakopdrachten 36 t/m 40       ▪ leren tekstboek blz. 50
11/15 jan   ▪ spreekopdrachten 58,59           ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       ▪ leesopdrachten 74 t/m 77
       SO blz. 50 TB
Nr 3     ▪ leesopdrachten 78,79            ▪ leren tekstboek blz. 51
18/22 jan   ▪ cito kijk- en luistervaardigheid oefenen  ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       ▪ spreekopdracht ‘ich über mich’
Nr 4     (herkansing op woensdag)           ▪ leren tekstboek blz. 51
25/29 jan   ▪ cito kijk- en luistervaardigheid oefenen  ▪ 15 minuten aan B-teksten werken
       ▪ examenbundel: maken B-teksten       ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       SO blz. 51 TB
Nr 5     ▪ leesopdrachten: via Future, eigen sector  ▪ inleveren via Future: sectorgericht
1 /5 feb      2 opdrachten sectorgericht lezen      lezen
       ▪ cito kijk- en luistervaardigheid oefenen  ▪ 15 minuten aan B-teksten werken
       ▪ spreekopdracht-kaarten           ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       ▪ examenbundel: maken B-teksten
Nr 6     ▪ cito kijk- en luistervaardigheid oefenen  ▪ 15 minuten aan B-teksten werken
8/12 feb   ▪ examenbundel: maken B-teksten       ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       ▪ spreekopdracht ‘Speed-dating’
Nr 7     Voorjaarsvakantie
15/19 feb
Nr 8     ▪ cito kijk- en luistervaardigheid oefenen  ▪ 15 minuten aan B-teksten werken
22/26 feb   ▪ examenbundel: maken B-teksten       ▪ afmaken huiswerk (zie Magister)
       Proefwerk leesvaardigheid

Nr 9
Schakelweek 3
                  Kijk-&            duur toets   60 minuten

Vrijdag 5 maart       Luistervaardigheid         gewicht    4
                                                  6
schooljaar 2009 – 2010      Vak        Economie        Leerjaar         VMBO-t4
algemene        Zorg dat je iedere les je schrift, boek en rekenmachine bij je hebt. Op
aanwijzingen      losse blaadjes werken wordt niet toegestaan!!!
            Verder werken is toegestaan, zelfs aan te bevelen. Het is verstandig om
            alle opgaven goed te maken, sla geen opgave over en maak ze serieus.
            Vraag wanneer je de zaken niet snapt
inleverdata      Na elke hoofdstuk wordt schrift gecontroleerd.
deze periode

week     klassikaal               kwt/zelfstandig
1      Hoofdstuk 5.1 t/m 5.3          Maken en correctie van 5.1 t/m 5.3
04-08/01   Uitleg en aantekeningen         Leren 5.1 t/m 5.3
2      Hoofdstuk 5.4              Leren 5.4 maken en correctie 5.4
11-15/01   Hoofdstuk 6.1 en 6.2          Maken en correctie 6.1 en 6.2
       Uitleg en aantekeningen         Leren 6.1 en 6.2
3      Hoofdstuk 6.3 en 6.4          Leren 6.3 en 6.4
18-22/01   Uitleg en aantekeningen         Maken en correctie 6.3 en 6.4
       Maken test hoofdstuk 5         Leren 6.3 en 6.4
       Maken test hoofdstuk 6
4      PW hoofdstuk 5 en 6           Leren PW hoofdstuk 5 en 6
25-29/01   Hoofdstuk 7.1 en 7.2          Leren 7.1 en 7.2
       Uitleg en aantekeningen         Maken en correctie 7.1 en 7.2

5      Hoofdstuk 7.3 en 7.4          Maken en correctie 7.3 en 7.4
01-05/02   Uitleg en aantekeningen         Leren 7.3 en 7.4
6      Maken extra opgaven H5         Correctie extra opgaven
08-12/02   Maken extra opgavan H6
8      Maken extra opgaven H6         Correctie extra opgaven
22-26/02   Maken extra opgaven H7

9                          duur toets
Schakelweek 3      Schoolonderzoek       gewicht      120 minuten
ma 01/3 - vrij 05/3   Hfdstk 5 Produceren     SE of pw     Gewicht 2x
             Hfdstk 6 Arbeid
             Hfdstk 7 Buitenland
                                              7
schooljaar 2009 – 2010   vak             Engels              leerjaar            VMBO 4
algemene        Het leerwerk staat in je idioom boek “Build up”. Je krijgt per week op wat je moet
aanwijzingen       leren.
            Grammatica staat gedeeltelijk in Go for it en krijg je gedeeltelijk (losse oefeningen) van
             je docent
            Leesvaardigheidopdrachten krijg je in de les en worden gedeeltelijk in de les behandeld,
             een gedeelte moet je thuis doen.
            Luister- en kijkvaardigheid opdrachten krijg je in de les
            Schrijfvaardigheidopdrachten krijg je ook in de les. Je kunt deze opdrachten vaak in de
             les maken en gedeeltelijk thuis.
            Spreekvaardigheid krijg je in de les
            Boek: Hitler’s Daughter moet je zelfstandig lezen
inleverdata      Om de week moet je een oefenbrief inleveren
deze periode
week    Klassikaal                        Zelfstandig
1      Toelichting planner periode 3                 Leren Build up: 62,63,64 en 65
04-08/01 Grammatica                            Bestuderen Grammatica: Future
      Leesvaardigheid: Short Story behandelen/Teksten        Oefenen van teksten op
      oefenen (examenbundel of waspreporter)              www.cito.nl/Examenbundel
      Luistervaardigheid
2      SO Build up: 62, 63, 64, 65 inclusief grammatica:       Leren Build up: 62,63,64 en 65
11-15/01 future                              Bestuderen Grammatica: Future
      Grammatica                          Oefenen van teksten op
      Schrijfvaardigheid: opdracht in de les              www.cito.nl/Examenbundel
      Leesvaardigheid: Short Story behandelen/Teksten
      oefenen (examenbundel of Wasp reporter)
      Luistervaardigheid
3      Grammatica                          Leren Build up: 67, 70, 71 en 72
18-22/01 Leesvaardigheid: Short Story behandelen/Teksten         Bestuderen Grammatica: ‘s/of en
      oefenen (examenbundel of Wasp reporter)              their/there/they’re
      Luistervaardigheid                      Oefenen van teksten op
      Spreekvaardigheid                         www.cito.nl/Examenbundel
4      SO Build up: 67, 70, 71, 72 inclusief grammatical:
25-29/01 ‘s/of – there/their/they’re                   Leren Build up: 67, 70, 71 en 72
      Grammatica                          Bestuderen Grammatica: ‘s/of en
      Schrijfvaardigheid: opdracht in de les              their/there/they’re
      Leesvaardigheid: Short Story behandelen/Teksten        Oefenen van teksten op
      oefenen (examenbundel of Wasp Reporter)              www.cito.nl/Examenbundel
      Luistervaardigheid
5      Grammatica                          Leren Build up: 74, 87, 92 en 96
01-05/02 Leesvaardigheid: Short Story behandelen/Teksten         Bestuderen Grammatica: Phrasal
      oefenen (examenbundel of Wasp Reporter)              verbs/word order
      Luistervaardigheid                      Oefenen van teksten op
      Spreekvaardigheid                         www.cito.nl/Examenbundel
6      SO Build up: 74, 87, 92, 96 inclusief grammatical       Leren Build up: 74, 87, 92 en 96
08-12/02 Phrasal verbs/word order                     Bestuderen Grammatica: Phrasal
      Grammatica: Phrasal verbs/word order               verbs/word order
      Schrijfvaardigheid: opdracht in de les            Oefenen van teksten op
      Leesvaardigheid: Short Story behandelen/Teksten          www.cito.nl/Examenbundel
      oefenen (examenbundel of Wasp Reporter
      Luistervaardigheid
8      Proefwerk leesvaardigheid: Short Stories           Oefenen van teksten op
22-26/02 Leesvaardigheid: WASP reporter of teksten              www.cito.nl/Examenbundel
      (examenbundel)
      Luistervaardigheid
      Spreekvaardigheid
9               Kijk- en Luistervaardigheid CITO    duur toets    75 minuten
Schakelweek 3                            gewicht     4X
ma 01/3 - vrij 05/3                         SE of pw     SE


                                                        8
schooljaar 2009 – 2010      vak        Geschiedenis      leerjaar    VMBO-t4
algemene
aanwijzingen        Oefen op de memo-site!

Inleverdata
Extra,s

                           Zelfstandig
week     klassikaal
                           (MP3)     Thuis
Nr 02     Het interbellum; vrede van versailles  Opdrachten  Afmaken
04 /08 jan  Economische crisis           Opdrachten  afmaken

Nr 03     So hoofdstuk 2             Oefenen    Leren
11/15 jan   Opkomst nationaal-socialisme      Opdrachten  Afmaken
       Nazi Duitsland             Opdrachten  afmaken

Nr 04     So hoofdstuk 3             Oefenen    Leren
18/23 jan   Verloop van de tweede wereldoorlog   Opdrachten  afmaken
Nr 05     Nederland in de tweede wereldoorlog   Opdrachten  Afmaken
25/29 jan   De jodenvervolging           Opdrachten  Afmaken
       Indonesië                Opdrachten  afmaken
Nr 06     So hoofdstuk 4             Oefenen    Leren
01/05 feb   De koude oorlog             Opdrachten  afmaken

Nr 07
08/12 feb   herhaling


Nr 08            Geen           duur toets
toetsweek                       gewicht
16/20 feb                       PW
                                        9
schooljaar 2009 – 2010      vak     NASK1(Natuurkunde)       leerjaar       VMBO-t4
algemene        Opdrachten in het werkboek worden zoveel mogelijk zelfstandig
aanwijzingen      gemaakt. In de les zijn antwoordenboekjes aanwezig om na te kijken.
            Opgaven uit het tekstboek zijn bedoeld om de theorie te bestuderen!
            Uitleg, practica en moeilijke opgaven doen we samen in de les.

inleverdata       Let op!! Er wordt veel zelfstandigheid van je gevraagd; antwoorden
deze periode      en oefentoetsen komen op ELO!!!


week     klassikaal                 kwt/zelfstandig
1      Herhaling klas 3; demo traagheid lezen   Maken §7.1 geheel; §7.2 opg. 8-9-10-11-
04-08/01   (deels samen) §7.1 t/m §7.3        13-14; §7.3 oneven vragen
       H7 wordt afgerond in periode 3, ook het
       proefwerk komt in periode 3
2      Samen §7.4; zelfstandig §7.5; samen    Maken 20 t/m 25 + 28 van §7.5 de even
11-15/01   §7.6                    vragen, §7.6 geheel
3      Deze week Proefwerk H7 van vorige     §8.1 en §8.2 alle opgaven maken
18-22/01   periode op 12 januari. Verder deze week
       8.1 en 8.2, de practica 8D en 8E zijn
       demo’s. De practica 8A en 8B doen jullie
       zelf
4      Zelfstandig practicum 8G en 8H, we     §8.3 en §8.4 alle opgaven maken
25-29/01   bestuderen §8.3 en §8.4 en de daarbij
       behorende rekenregels
5      Deze week drukke week; §8.5, §8.6 en    We maken alle opgaven van §8.5, van
01-05/02   §8.9, Zelfstandig practicum 8I doen    §8.6 en van §8.9
6      Proefwerk H8 op maandag 2 februari.    We maken alle opgaven van §9.1 t/m
08-12/02   Deze week geen practicum, wel       §9.3
       bespreken we §9.1 t/m §9.3
8      Deze week demo-practicum 9D en       We maken alle opgaven van de §-en 9.4,
22-26/02   verder doen we de §-en 9.4, 9.5 en 9.8   9.5 en 9.8
       Proefwerk H9 komt in periode 4

9            In SW3 doen we practicum    duur toets    Het practicum duurt 2
Schakelweek 3      schoolonderzoek        gewicht     klokuren en telt 3x
ma 01/3 - vrij 05/3   Elektriciteit.         SE of pw     mee
                                               10
schooljaar 2009 – 2010      vak          Nederlands         leerjaar         VMBO-t4
algemene          Inhalen gemiste samenvatting of mogelijkheid tot herkansen van de
aanwijzingen        samenvatting (weging 2x)

              Iedere dinsdag vanaf 14.00 uur bijeenkomst sectorwerkstuk KW1c

              Je legt een dossier aan van alle losse schijfopdrachtenweek     klassikaal
                         handboek    werkboek      Paraaf docent
Nr 1
4 /8 jan   Poëzie               blz 104-109  blz 139 opdr 1-14

Nr 2
11/15 jan  Schrijfvaardigheid         blz 48-53   blz 64 opdr 1-12
       Affiche               blz 54-55   blz 67 opdr 1-18

Nr 3
18/22 jan  Artikel               blz 56-57   blz 71 opdr 1-11
       Ingezonden brief          blz 58     blz 75 opdr 1-12

Nr 4     herkansingen op dinsdag en
25/29 jan  woensdag
                         blz 59-60   blz 77 opdr 1-13
       Persoonlijke brief         blz 61-63   blz 81 opdr 1-11
       Zakelijke brief

Nr 5
1 /5 feb   Sollicitatiebrief          blz 64-67   blz 85 opdr 1-13
       E-mail               blz 68     blz 89 opdr 1-12

Nr 6
8/12 feb   Enquête               blz 69     blz 91 opdr 1-13
       Formulier              blz 70     blz 94 opdr 1-11

Nr 7     Voorjaarsvakantie
15/19 feb
Nr 8     donderdag presentaties
22/26 feb  sectorwerkstuk
                         blz 72-73   blz 98 opdr 1-12
       Verslag                      blz 103-105
       Examen en reflectie


Nr 9             Functionele schrijfopdracht   duur toets       60 minuten
Schakelweek 3        met opgegeven doel en      Gewicht        2x
1/5 maart          publiek             SE           herkansbaar
                                                  11
schooljaar 2009 – 2010     vak      Scheikunde nask 2        leerjaar        VMBO-t4
algemene         Tijdens de les krijgen jullie, net als in klas 3, van de belangrijkste
aanwijzingen       onderdelen uitleg, die je overneemt in je schrift ( aantekeningen).
             Daarnaast zal er in de les vaak gewerkt worden aan opgaven uit het boek,
             en uit examens van voorgaande jaren.
             Opgaven die je niet afkrijgt, werk je verder uit in mp3 en thuis!
             Ik wens jullie allemaal een heel goed en voorspoedig examenjaar toe!
Extra,s         Deze periode gaan we al extra aandacht besteden aan het oefenen met
             examens.


                            Zelfstandig
week    klassikaal
                            (MP3)         prakticum
Nr 1    10.1 reactiesnelheid            2-3-5-7-11-12-13-   ll-8-9
                            15-17         14 ( zelf een
4 jan                                     drolletje maken)
Nr 2    10.2 snelle reacties            19-20-22-27-28-29   ll-23 per tweetal
                                       een andere temp.
11 jan                                    ll-25 gasbrug
      10.3 massa’s bij reacties          34-35-36-38-39-40-
                            41
Nr 3    10.4 rekenen aan reacties          44-47-49-50-51-52-
                            53-54-55
18 jan   extra rekenopgaven
Nr 4    10.5 rekenen aan oplossingen en       63-64-65-67-68-69-
      neerslagen                 70-71-73-75

25 jan
Nr 5    Controle hfdst 10

1 febr   PW hoofdstuk 10
Nr 6    11.1 produkten               3-6-7-8-9-10-12-  ll-14
                            13-15
8 jan    11.2 productieprocessen           18-19-22-24-25-26- Demo
                            27         thermietreactie

Nr 7    Alaaf, Alaaf geniet van je vakantie


Nr 8    herhaling zouten met mini-prakticum                Mini-zouten
                                       prakticum
22 febr   Herhaling Titratie

Nr 9           Practisch schoolexamen    duur toets      100 min
schakelweek                       gewicht
1 tm 5 maart                      PW
                                                12
schooljaar 2009 – 2010      vak        Tekenen        leerjaar     VMBO-t4
algemene        Boek beeldende begrippen altijd meenemen
aanwijzingen
inleverdata       Week 1 Pta grieken-middeleeuwen-renaissance
deze periode      Week 4 Pta Barok en neo classisisme

week     klassikaal               kwt/zelfstandig
1      Start opdracht water
04-08/01   Vrijdag: Pta grieken-middeleeuwen-
       renaissance
2      Afronden onderdeel a
11-15/01   Vrijdag: barok
3
18-22/01   Vrijdag: neoclassisime
4      Afronden onderdeel b
25-29/01   Vrijdag: Pta Barok en neo classisisme
5      Invullen onderdeel c
01-05/02   Start eindwerk
       Vrijdag: Romantiek
6      Vrijdag: Realisme
08-12/02   eindwerk
8      EINDWERK!!!!
22-26/02

9                          duur toets
Schakelweek 3                    gewicht
ma 01/3 - vrij 05/3                 SE of pw
                                         13
schooljaar 2009 – 2010
      vak        Wiskunde        leerjaar        VMBO-t4
algemene        Tijdens de 3e periode zullen H5 en H6 gemaakt moeten worden. Alle
aanwijzingen      antwoorden op de vragen dienen met uitleg in het schrift genoteerd
            te worden. Het ICT-gedeelte (m.b.v. bijgeleverde CD-rom) kan op
            vrijwillige basis gemaakt worden. (of via internet!)
inleverdata
deze periode

week     klassikaal               kwt/zelfstandig
1      H5 - Opstap, 5.1 en 5.2        De sommen eerst maken en daarna
04-08/01                      met een andere kleur nakijken!
2      H5 - 5.3, 5.4 en 5.5          Pas op, het wordt moeilijker!
11-15/01
3      H5 Testbeeld, Extra Oefening,     De sommen eerst maken en daarna
18-22/01   Verwerken en toepassen.        met een andere kleur nakijken!
4      Proefwerk H5 (1)
25-29/01   H6 – Opstap en 6.1
5      H6 – 6.2, 6.3 en 6.4          De sommen eerst maken en daarna
01-05/02                      met een andere kleur nakijken!
6      H6 Testbeeld, Extra Oefening,
08-12/02   Verwerken en toepassen.
8      Examenoefening blz 168 – 171,     De sommen eerst maken en daarna
22-26/02   Som 1 t/m 19              met een andere kleur nakijken!

9                          duur toets    50 minuten
Schakelweek 3       Proefwerk H6       gewicht     1
ma 01/3 - vrij 05/3                 SE of pw     PW
                                            14
schooljaar 2009 – 2010

Toetsoverzicht (voor eigen gebruik)

Week         Vak   Wat te doen
1  4 – 8 jan
2  11 – 15 jan
3  18 – 22 jan
4  25 – 29 jan
5  1 – 5 feb
6  8 – 12 feb
7  15 – 19 feb        Voorjaarsvakantie

8  22 – 26 feb
9  1 – 5 mrt     schakelweek 3
                         15
schooljaar 2009 – 2010Aanpassingen studieplanner:


vak  week   Weektaak/lessen  Huiswerk
Opmerkingen:
                       16

								
To top