Opste karakterisrike razvoja industrije u Jugoslaviji by HC12050221566

VIEWS: 109 PAGES: 35

									Opste karakterisrike
razvoja industrije u
  Jugoslaviji
         Jesic Jasmina
       Tabakovic Milica
       Martinovic Vesna
  Razvoj industrije u Jugoslaviji
  U nasoj zemlji razvoj industrije je imao je
  razlicite faze razvoja i njih autori razlicito
  klasifikuju:
  - Cobeljic, D. Marsenic
  - Crkvenac
  - Bajt
  - Pocetna godina bitno opredeljuje zakljucke
   vezane za analizu
  Razvoj industrije u Jugoslaviji

 Zaceci razvoja datiraju jos pre Prvog svetskog
 rata
 Posle Prvog svetskog rata formiranje

 jedinstvene drzave i podsticajni uslovi
 za investiranje prvenstveno u industriju
  Razvoj industrije u Jugoslaviji

  U medjuratnom razdoblju napredak industrije
  skroman
  Posle Drugog svetskog rata pristupa se
  industrijalizaciji
  Akcenat na razvoju sredstava za proizvodnju,
  energetike, masinske industrije
  Industrijalizacija je ostvarivana uvozom
  Razvoj industrije u Jugoslaviji
 Prvi period industralizacije je period
 ubrzane industralizacije period visokih
 i nestabilnih stopa rasta
 Drugi period industralizacije je period sredisnje
 industralizacije-relativno visoke i stabilne stope
  Razvoj industrije u Jugoslavije
 Treci period je period kriznih poremecaja
 niske i izrazito nestabilne stope rasta
 Cetvrti period je period izrazite krize i

 negativnih stopa
Razvoj industrije u Jugoslavije
 Prosecne godisnje stope rasta DP industrije u procentima

               SFRJ         SRJ
   1953-1965         11.9         13.4
   1966-1980         6.7          7.1
   1981-1988         2.1          2.7
   1989-2003         -           -
   1953-1988         7.5          8.3
  Razvoj idustrije u meduratnom
        periodu
  Osnovni razlozi nerazvijenosti:
  - Industrijski razvoj otpoceo sa 100 godina
   zakasnjenja
  - Industrija podizana pretezno stranim
    kapitalom
  - Industrija je bila nejednako razvijena
    u regionalnom smislu
 Razvoj industrije u meduratnom
      periodu
 Veliki uticaj drzave i razvijanje delatnosti
 koje su njoj bile od najvece koristi.
 Najvecim delom je razvijana preradjivacka
 industrija i njeno ucesce u industrijskoj
 proizvodnji iznosilo 93.5%.
 70% fabrika je skoncentrisano u prehrambenoj i
 poljoprivrednoj industriji, tekstilnoj, u
 elektricnim centralama i u drvnoj industriji.
 67.8% svih zaposlenih u industriji je u tekstilnoj
  preradi metala i drvnoj industriji.
Razvoj industrije u medjuratnom
      periodu
 Struktura industrije je bila izuzetno nepovoljna,
 nisko ucesce teske industrije
 Dominacija preradjivacke grana je znatno

 doprinela usporavanju tempa rasta industrije.
 Ucesce industrije u DP privrede iznosio

 samo 26% sto je znatno manje od ucesca
 poljoprivrede.
Razvoj industrije u medjuratnom
      periodu
 Visoko ucesce i uticaj stranog kapitala
  u industriji
 Vlasnici stranog kapitala su uglavnom
 zainteresovani za razvoj eksportnog
 rudarstva sa topionicarstvom
 Koriscenjem naseg prirodnog bogatstva i
 izvozenjem u nepreradjenon stanju kocilo je
 ozbiljno razvoj preradjivacke industrije
 zasnovane na domacim sirovinama.
 Onemogucavali su domacu proizvodju nafte i
 rude boksita usled monopolskog polozaja.
  Posleratni razvoj industrije u
       Jugoslaviji
 Tokom Drugog svetskog rata veci deo
 predratne industrije je unisten.
 Osnovni zadatak za zemlju u celini je
 bio likvidiranje ogromne zaostalosti.
 Najbrzi i najkraci put je bio brz razvoj
 industrije.
 Industrijalizacija kao generalni razvojni
  obrazac
      Period ubrzane
   industrijalizacije(1947-1965)
  Opsta karakteristika razvoja industrije u ovom
  periodu:
  - veliko povecanje fizickog obima proizvodnje
  (6.1)
   - visok tempo rasta (10%)
   - neujednacenost u dinamici industrijske
  proizvodnje
Period ubrzane industrijalizacije
  Industrijalizacija se u ovom periodu odvijala po
  fazama koje su imale ciklicni karakter.
  Shodno tome, ovaj period se moze podeliti na
  tri razlicita podperioda.
Period ubrzane industrijalizacije

  Prvi od 1947-1956 - realizacija prvog
  petogodisnjeg plana
  Drugi od 1957-1961 - najuspesniji period
  Treci od 1961-1965 - usporavanje industrijskog
  rasta
Period ubrzane industrijalizacije
  Period od 1947-1956:
  - Osnovni zadatak: likvidiranje privredne I
  tehnicke zaostalosti
  - Prosecna godisnja stopa rasta ND industrije u
  periodu 1948-1952 bila je 4.5%, a DP izmedju
  1953-1965 je 8.9%
  - Godisnja odstupanja stopa rasta izrazita visoka
   od: 23.9%(1948) do -3.5%(1952)
Period ubrzane industrijalizacije

     Stope rasta ND i DP SFR i SR Jugoslavije, u periodu 1947-1956

Godine 1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956/47

SFRJ  23.9  10.2  0.6   - 1.7  - 3.5  9.7  12.9  13.6    8.9

 SRJ   -   -   -    -    -   8.9   9.6  14.5  10.8
Period ubrzane industrijalizacije
  Period od 1957-1961:
  - Jedan od najuspesnijih perioda
  - Prosecna godisnja stopa rasta od 14.1(SRJ 17.3)
  - Strukturna neuskladjenost (jedan od glavnih
  ogranicenja buduceg razvoja industrije)
Period ubrzane industijalizacije

     Stope rasta DP industrije SFRJ i SRJ, period 1957-1960.

 Godine    1957    1958    1959    1960     1960/57
 SFRJ     16.1     9.8    15.1    14.9       14.1


 SRJ     20.5    14.3    17.5    16.9       17.3
Period ubrzane industrijalizacije
  Period od 1961-1965:
  - Prekinut kontinuitet visokuh stopa (stope
   opadaju na 5.7% u 1961g.)
   -Visok tempo industrijalizacije odrzan sve
   do 1965
Period ubrzane industrijalizacije

 Stope rasta DP industrije SFRJ i SRJ u periodu od 1961- 1965

 Godine  1961   1962   1963  1964   1965  1965/1961


 SFRJ   5.7   8.6   16.4   16.7   7.5    11.0


 SRJ   4.5   9.9   20.7   19.6   7.7    12.3
Period sredisnje industrijalizacije
     (1966 – 1980)
  Osnovne karakteristike:

  - Znatno nize stope rasta nego u ubrzanoj
    industrijalizaciji
   - 1965god. Donesene mere Privredne reforme
   - Prvi put u posleratnom razvoju prosecna
    stopa industrije (5.4%) je niza od prosecne
    stope rasta privrede (6.1%)
Period sredisnje industijalizacije

  Godisnje stope rasta DP industrije SFR I SRJ u periodu 1976-1980

  Godine  80/76   1976   1977   1978   1979    1980

  SFRJ   6,8    3,6   9,5    8,6   8,2    4,2

   SRJ   7,7    4,7   10,0   9,0   9,1    5,7
Period sredisnje industrijalizacije


  70-tih god. industriju karakterise zadovoljavajuci
  rast
•  Samo 1976 (3.6%) i 1980 (4.2%) stope rastu
  nize od 5%
Period sredisnje industrijalizacije
  Osnovni problemi razvoja ovog perioda:
  - neadekvatna industrijska struktura
  - inflacija
  - deficit platnog bilansa
  - nezaposlenost
  Period kriznih poremecaja 1981-
         1990
  Period 1981-1990 – period usporavanja
  privredne dinamike, sa izjednacenom stopom
  rasta DP i stopom rasta stanovnistva sto ukazuje
  na ekonomsku stagnaciju.
  Do tadasnje stope rasta nisu se zasnivale na
  zdravim ekonomskim odnosima
  Osnovne karakteristike privrede tog perioda i
  sistemski zakoni znatno su podsakli ekonomsku
  dezorganizaciju i negativno su uticali na rast DP.
Period kriznih poremecaja 1981-
       1990

    Godisnje stope rasta DP industrije SFRJ i SRJ u periodu 1981-1990

 god   1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988   1990

 SFRJ   4,3   -0,1  1,5   5,1   2,7   3,9   0,8  -0,7   -7,5

 SRJ    4,9   0,0   1,5   6,3   3,1   3,3   1,1   0,1   -11,7
  Period kriznih poremecaja 1981-
         1990
  Dolazi do slabljenja finansijske discipline i
  preterano zaduzivanja u inostranstvu.
  Svojinski koncept i nerealna politika kamatnih
  stopa uticu da se sredstva koriste neefektivno i
  neadekvatno.
  Krajem osamdesetih pristupa se radikalnim
  promenama – afirmaciji trzista, napustanje
  socijalnog nacina privredjivanja i drustvene
  svojine nad sredstvima za proizvodnju.
  Period izrazite krize od 1991- ...
  Pocetkom devedesetih godina usledio je
  ekonomski sunovrat.
  Najteze stanje je 1992, 1993, jer su svi tokovi
  medju republikama prekinuti.
  Polovinom 1992 – Savet bezbednosti UN uvodi
  stroge sankcije prema SRJ.
Period izrazite krize 1991- ...
  Drustveni proizvod SRJ u stalnim cenama 1994. (1989 = 100)

  100
  90
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10
   0
     89 90  91  92 93 94 95 96 97 98 99
   Period izrazite krize 1991- ...
  Dolazi do :
  Porasta cena, pojave hiper inflacije – stopa
  inflacije 320 miliona procenata
  Pada zivotnog standarda
  Realnog pada zarada zaposlenih 1992 (49%),
  1993 (59)
  Povecanja ucesca primanja stanovnistva od
  “sive” ekonomije
   Period izrazite krize 1991- ...
  Prvi pokusaj resavanja krize pocinje
  sprovodjenjem programa “Monetarne
  rekonstrukcije i strategije ekonomskog oporavka
  Jugoslavije” pocetkom 1994.
  1996. – ukidanje sankcija
  1998. – ponovno uvodjenje sankcija
  1999. – drasticno pogorsanje ekonomske
  situacije pod uticajem NATO bombardovanja
  2000. – doslo je do obnavljanja privrenog rasta
   Period izrazite krize 1991- …
  Tokom tranzicije u 2000 godine izbegnuta je
  tranziciona recesija koju su neki ekonomisti
  najavljivali ali je izostao i nagli uspon. Prve tri
  godine reforme ostvarene su umerene i uz to
  opadajuce stope rasta GDP-a
Period izrazite krize od 1991- …

  Godine  DP u mil. dinara  Indeks

   1999    706333

   2000    742780     105,2

   2001    782434     105,3

   2002    812008     103,8

   2003    829376     102,1
HVALA

								
To top