Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

banki zwalniają (PDF)

VIEWS: 14 PAGES: 2

									       „Bezpieczny Zysk” w ofercie Getin Bank"

Getin Bank wprowadził do oferty Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
„UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych“, umożliwiający inwestorom
kwartalną wypłatę wypracownych odsetek. Fundusz ten łączy w sobie
zalety polisy ubezpieczeniowej na życie z możliwościami inwestycyjnymi
funduszy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Open Life Obligacji
Korporacyjnych” inwestuje w obligacje korporacyjne, zarówno na rynku
pierwotnym, jak i wtórnym. Dzięki systematycznie rosnącej liczbie
emitentów oraz samych emisji, a także doświadczonemu zespołowi
zarządzających,  inwestorzy  otrzymują   dostęp  do  szeroko
zdywersyfikowanego portfela obligacji o atrakcyjnej stopie zwrotu.
Fundusz ubezpieczeniowy umożliwia również skuteczne odroczenie tzw.
podatku Belki.

Nowością rozwiązania oferowanego przez Open Life jest fakt, że środki
klientów nie są inwestowane w zewnętrzne fundusze inwestycyjne, lecz
bezpośrednio w obligacje emitowane przez polskie przedsiębiorstwa. Nad
wszystkim czuwa doświadczony zespół analityków, którego zadaniem jest
m.in. unikanie nadmiernej koncentracji środków w ramach jednej branży.
Kolejną nowością, wyróżniającą „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych”
na rynku, jest kwartalna wypłata uzyskanych przez fundusz odsetek.

„Dla Klienta indywidualnego dobór odpowiednich obligacji korporacyjnych i
zbudowanie na ich bazie portfela inwestycyjnego może łączyć się z
szeregiem trudności związanych m. in. z barierą wejścia, która często
przekraczającymi  200 000 zł, jak również z brakiem doświadczenia
wymaganego do skonstruowania stabilnego i bezpiecznego portfela
inwestycyjnego” – wyjaśnia Przemysław Guberow, Dyrektor Zarządzający
Obszaru Zarządzania Produktem Getin Noble Bank S.A. „Naszą
odpowiedzią na ten stan rzeczy, jest zaoferowanie klientom profesjonalnie
zarządzanego funduszu z minimalną składką jednorazową na poziomie 5
000 zł” – dodaje.

W celu ujednolicenia podejścia do oceny ryzyka kredytowego emitentów
Open Life wprowadził system wewnętrznych ratingów, zgodny z
metodologią agencji ratingowych. Zarządzający portfelem obligacji
korporacyjnych przygotowują prognozy finansowe emitentów na okres do
wykupu obligacji. Regularnie analizowana jest także sytuacja finansowa
emitentów znajdujących się w portfelu. Duża dywersyfikacja portfela
(docelowo ponad 50 emitentów) wpływa także pozytywnie na
bezpieczeństwo całego funduszu, w dużej mierze ograniczając ryzyko
negatywnych zmian sytuacji finansowej poszczególnych emitentów.

źródło: GETIN Bank

								
To top