PEPSI by 7wo72Ec2

VIEWS: 151 PAGES: 1

									                     PEPSI

            KONKURS PER VENDE TE LIRE TE PUNES

              MENAXHER/E TE MARKETING-UT

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Të menaxhojë dhe koordinojë të gjitha aktivitetet e marketingut, reklamimit dhe
aktivitetet tjera promocionale për Pepsi produkte në Kosovë .

Të kryej hulumtimin e tregut dhe të zhvillojë strategjitë afatshkurtë dhe afatgjatë të
marketingut, reklamimit dhe aktivitetet promocionale për Pepsi produkte .

Të hulumtojë konsumatorë, kushtet aktuale të tregut dhe konkurrencën.

Të zhvillojë dhe implementojë planet e marketingut për produktet egzistuese.

Të monitorojë produktivitetin e planeve dhe projekteve të marketingut dhe efektet e
tyre në shitjen e Pepsi produkteve në teritotin e Kosovës .

Të mbajë lidhje të rregullta me të gjitha mediat dhe agjencionet .

Të siguroj që aktivitetet e marketingut reklamimit dhe aktivitetet tjera promocionale
zhvillohen në përputhje me ligjin në fuqi në Kosovë .

Kualifikimet dhe përvoja:

Diplomë të marketingut ose Ekonomisë ose ekuivalente adekuat professional.

Eksperiencë dhe përvojë pune në të gjitha aspektet e zhvillimit të strategjive të
marketingut .

Përvojë e dëshmuar në hulumtimin e tregut dhe konsumatorëve.

Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim dhe me gojë.

Të njohë shumë mirë gjuhën angleze .

Të ketë patent shoferin të kategorisë B

Ju lutem që CV-të tuaja ti dërgojnë në e-mail adresën pepsi.ks@hotmail.com deri me
datën 7 Korrik 2011 .

								
To top