Selectietoernooi zaterdag 13 juni 2009

Document Sample
Selectietoernooi zaterdag 13 juni 2009 Powered By Docstoc
					  Selectietoernooi zaterdag 11 juni 2011


1.   Inleiding
Zaterdag 11 juni 2010 zal op de hockeyclub Weert het selectietoernooi
junioren plaatsvinden. Dit toernooi vormt de tweede stap (na de team TIPS
rapportage door de coach) in de totstandkoming van de nieuwe teamindeling
voor het volgende seizoen voor de juniorenteams.
De totale selectieprocedure bestaat uit een aantal stappen:
Stap 1: Terugkoppeling TIPS rapportage door coach huidig team met als doel
concept indeling trainingsgroepen
Stap 2: Selectietoernooi met als doel definitieve indeling trainingsgroepen
selectietrainingen.
Stap 3: Selectietrainingen 2 weken met als doel definitieve teamindeling
volgend seizoen.
Stap 4 Zomertraining 2 weken met als doel teamvorming/gewenning ter
voorbereiding op nieuwe seizoen.


Tevens zullen op zaterdag 11 juni de ‘’nieuw samengestelde’’ jongste jeugd
teams van het seizoen 2011/2012 onderling de eerste wedstrijden spelen in
de nieuwe samenstelling.
In afwijking op voorgaande jaar zal er dit jaar ook een aparte keepersclinic
plaatsvinden.


Na afloop van de wedstrijden zullen de trainingsgroepen worden bekend
gemaakt, de voorjaars kampioenen in het zonnetje gezet en zal de Coach
factor worden uitgereikt aan de ‘’beste’’ coach.2.   Oogmerk
Aan het eind van de dag zijn de volgende doelen gerealiseerd:
  Trainingsgroepen junioren vastgesteld en bekend gemaakt;
  De voorjaarskampioenen zijn in het zonnetje gezet;
  De coach C factor cup is uitgereikt;
  Het zomer trainingsprogramma is bekend gemaakt;
  Er is een coach tafeltenniskampioen die de tafeltennistafel binnen zijn
   team mag verloten;
  De jongste jeugdleden hebben voor het eerst gespeeld met hun nieuwe
   teams.
  Een gezellige hockeydag waar alle jongste jeugdleden en junioren aan
   meedoen.3.   Uitgangspunten
  Deelnemers zijn al die spelers en speelsters die volgend jaar in een
   junioren elftal zullen spelen. Dat is dus inclusief de jongste jeugd spelers
   die volgend jaar in een elftal zullen gaan spelen. Dit betreft de huidige
   (10/11): ME8-1 / ME8-2 / ME8-3 / JD8-1 /JE8-1 / JE8-2
  Coaches teams lente 2011 ondersteunen in de begeleiding van de selectie
   zestallen.
  Spelers en speelsters nemen primair deel in de leeftijdsklasse waar ze
   volgend jaar toe zullen behoren.
  Door TC coördinator aangewezen vertragers & versnellers doen alleen
   mee in de categorie waartoe ze (mogelijk) gaan behoren.
  Coaches worden zoveel mogelijk verzocht aanwezig te zijn ter begeleiding
   van de verschillende teams.
  De selectiewedstrijden vinden plaats in zestal teams
  Er wordt gefloten door 1 scheidrechter per veld. M.u.v. wedstrijden JJ F3
   en E8.
  Er wordt gespeeld 5x5 of 6x6 ter beoordeling begeleidende coaches.
  Uitgangspunten wedstrijdschema junioren:
   o Duur wedstrijd 25 minuten.
   o Wisseltijd 5 minuten.
   o Alle wedstrijden per lijn op een veld.
   o B en A junioren fluiten eigen wedstrijden en wedstrijden D en C
    junioren.
   o C junioren fluiten wedstrijden Jongste jeugd.
  De organisatie van de dag ligt in handen van de TC jeugd.
  Spelersprotocol (beleid) is bij aanvang selectietrainingen gepubliceerd op
   de site van HVWeert. Spelers worden op dit protocol gewezen opdat ook
   hun ouders kennis hebben kunnen nemen van het protocol alvorens de
   definitieve teamindeling bekend wordt gemaakt.
4.   Zomer programma op hoofdlijnen.


  Dinsdag 1 juni           Doorgeven indelingssterkte nieuwe
                     teams aan district
  Zaterdag 4 juni           Teamindeling selectietoernooi bekend
                     en openbaar
  Dinsdag 7 juni           Perzische markt Teamindeling
                     herfstcompetitie 2010


  Zaterdag 11 juni          Selectietoernooi + JJ nieuwe teams
                     onderlinge wedstrijden.


  Maandag 13 juni           Start selectietrainingen junioren (2x
                     p/w) en zomertraining jongste jeugd
                     (1x p/w)
  Zaterdag 18 juni
                     JJ toernooi (’s-morgens +
  Zondag 19 juni           rogsteakerstoernooi)


                     Kampioenentoernooi


  Vrijdag 24 juni           Einde selectietrainingen junioren


  Zaterdag 25 juni          DOD districtsdag


  Maandag 27 juni           Start zomertraining junioren nieuwe
                     teams seizoen 11-12


  Dinsdag 5 juli           Bekendmaking coachplan 2011-2012


  Vrijdag 8 juli           Einde zomertraining junioren en JJ +
                     Start zomervakantie
Vakantie Start (BO&VO) za 9 juli tot en met zo 21 aug (BO) en 28 aug (VO)


Ma 15 augustus       Start trainingen standaardteams D1, C1 ,B1 ,A1
              Optionele start trainingen overige teams junioren
Za 20 augustus       Oefenwedstrijden standaardteams
              coördinatie eigen coaches
Ma 22 augustus       Start Basis Onderwijs


Za 27 augustus       Limburgs kampioenschap standaard teams A
              en oefenwedstrijden alle junioren teams
              coördinatie eigen coaches
Zo 28 augustus       Limburgs kampioenschap H1 D1


Ma 29 augustus       Start Voortgezet Onderwijs +
              Verplichte Start trainingen overige teams junioren
              en JJ*
Za 4 september       Oefenwedstrijden alle teams + JJ openingstoernooi
              te Weert
              coördinatie TC junioren en JJ
Za 10 september       Start competitie junioren


Zo 11 september       Start competitie senioren
  Teams die tijdig willen starten met trainen kunnen dat doen m.i.v. ma 15
  augustus. Eerder is niet toegestaan.
  Organisatie en coördinatie van trainingen tussen ma 15 aug en ma 29 aug
  en oefenwedstrijden op zaterdag 20 augustus & zatedag 27 augustus ligt
  in handen van de individuele coaches van de teams.
  De oefenwedstrijden junioren en JJ op zaterdag 4 september wordt centraal
  geregisseerd vanuit de TC.
  Reserveren velden t.b.v. trainingen voor 29 aug en oefenwedstrijden dient
  te geschieden in overleg met Theo Huijbers (veldcapaciteit ma t/m vrijdag)
  en Diana van Nisselrooy (veldcapaciteit weekeinden, scheidsrechter en evt.
  bardienst). Dus pas na een akkoord van Theo of Diana is er groen licht voor
  de veldcapaciteit t.b.v. training(en) en/of wedstrijd(en)
5.  Dagprogramma zaterdag 11 juni op hoofdlijnen.

Wanneer   Wat                                Wie
0800 uur  opbouw velden                           Alle TC leden
0830 uur  Instructie beoordelaars D & C bestuurskamer            Lijn coördinatoren
        Start selectiewedstrijden JD&JC (veld 2) en MD &MC (Veld1)      Lijn coörd
0900 uur    Start zaterdagmorgen training beginnelingen (Veld 3)         Maurice van L
        Inschrijven tafeltenniswedstrijden coaches B&A & JJ E8        Marcel
        Start JJ wedstrijden E zestallen en F drietallen (Veld 3)      TC JJ
1000 uur
        Start tafeltennis wedstrijden coaches B&A & JJ E8          Marcel
        Einde selectiewedstrijden jongens D&C veld 2          
        Terugkoppeling beoordelaars JD & JC aan Lijn coördinator       Mark
1200 uur
        Instructie beoordelaars meisjes B&A                 Emiel
        Inschrijven coaches D&C & JJ E6 en F3 tafeltenniswedstrijden     Marcel
        Instructie beoordelaars jongens B & A                Frits
1230 uur
        Start selectiewedstrijden meisjes B & A veld 2            Emiel
        einde selectie wedstrijden meisjes D&C
        Terugkoppeling beoordelaars meisjes D & C lijn coördinator      Jules
        Start selectie wedstrijden JB&JA veld 1               Frits
1300 uur
        Start JJ wedstrijden E 8tallen veld 3                TC JJ
        Start keepersclinic veld 1                      Bas & Mara
        Start tafeltenniswedstrijden coaches D&C & JJ E6 en F3        Marcel
      Einde selectiewedstrijden B&A / keepersclinic           
1600 uur  Terugkoppeling beoordelaars JB & JA met lijn coördinator         Frits
      Terugkoppeling beoordelaars MB & MA met lijn coördinator         Emiel
                                           Marcel van
1615 uur  Finale tafeltennis winnaar morgen tegen winnaar middag
                                           Veen
1645 uur  Verloten tafeltennistafel onder team winnende coach        TC jeugd
1700 uur  Huldiging lente kampioenen                     Emiel
1715 uur  Bekendmaken winnaar C-factor                    Emiel
      Bekend maken trainingsgroepen selectietrainingen          Lijn coördinatoren
1730 uur
      Tevens bekendmaking trainingstijden selectie- & zomertraining   Theo
1800 uur  Einde
Voor het gedetailleerde wedstrijdprogramma wordt verwezen naar de bijlagen
Totaaloverzicht veldbezetting selectietoernooi

    veld  veld   veld        veld  veld  veld  veld  veld  veld   veld  veld
    1A   1B    1C    veld 1D  2A   2B   2C   2D   3A   3B    3C   3D
                                        ZATERDAGMORGEN
 900                                       BEGINNELINGEN
       MD        MC        JD       JC    E zestallen    F teams
                                          vrij
1300
                                          E 8 tallen
    JA     JB  vrij  keepers     MB       MA
                 clinic
1600
6.   Teamgegevens


Jongste jeugd          Aantal teams
JE8                            1
ME8                            4
JE6                            1
ME6                            3
JF                             1
MF                             2
F mix                           1
Junioren teams 2011-2012 aantallen


Team       Aantal spelers**     Aantal zestallen 11 juni***
JA1
            34               4
JA2
JB1
            21               4
JB2
JC1
            25               4
JC2
JD1
JD2           42               6
JD3
MA1
MA2           46               6
MA3
MB1
MB2
MB3           76               8
MB3
MB5
MC1
MC2
MC3           70               10
MC4
MC5
MD1
MD2
MD3           75               10
MD4
MD5
** Dit zijn de formele lisa aantallen Hierbij is niet volledig rekening gehouden
met stoppers, versnelde doorstromers of dispensatiespelers
***namen per team zijn opgenomen in de bijlage
7. tafeltennis toernooi
In plaats van een coachwedstrijd wordt er dit jaar een tafeltennistoernooi
gehouden onder de coaches met als prijs een professionele tafeltennistafel
die door de coach verloot mag worden onder zijn eigen team.


Coördinatie
Roger de Rouw & Marcel van Veen
Ondersteuning MAS stagiares (voor zover niet zelf spelend):
  Demi van Veen
  Fleur Sauve


Wie mag deelnemen?:
Van ieder team mag een van de coaches (of ouder) deelnemen aan het
tafeltennistoernooi (dus geen spelers of speelsters).


Er kan worden ingeschreven voor deelname bij de wedstrijdtafel.
  0900-1000 inschrijven coaches JJ E8, MB, MA, JB, JA
  1000-1230 Onderlinge wedstrijden volgens knock out systeem
  1200-1300 inschrijven coaches JJ E6 & F3, JD, MD, JC, MC
  1300-1530 Onderlinge wedstrijden volgens knock out systeem
  1615 uur Finale tafeltennis winnaar morgen tegen winnar middag
  1645 uur Verloten professionele tafeltennistafel onder team winnende
  coach
8.   Organisatie


Algehele leiding:
Coördinatie wedstrijd gedeelte junioren:          Jules Smolenaars
Coördinatie wedstrijd gedeelte jongste jeugd:       Jerica en Annemarie
Coördinatie tafeltennisactiviteit:             Roger de Rouw &
                              Marcel van Veen
Bardienst inplanning:                   Diana van Nisselrooy
Coördinatie bekendmaking teams               Emiel Kamzol +
                              lijncoordinatoren
Coördinatie keepersclinic                 Bas Pluimen & Mara
                              van Lent
Dag omroeper                        Floortje de RouwSelectiecoördinatoren:
Jules Smolenaars               meisjes D + C
Emile Kamzol                 meisjes B + A
Mark Stienen                 jongens D + C
Frits Adams + Diana van Nisselrooy      jongens B + A
Mara van Lent en Bas Pluimen?         Keepersclinic
9.   Beoordelingscoördinatie:
o Briefing beoordelaars door eigen lijncoördinator
    o zaterdag 0830 uur beoordelaars morgen D&C d.z.v. Mark en Jules
    o zaterdag 1130 beoordelaars middag MB&MA d.z.v. Emiel
    o zaterdag 1230 beoordelaars middag JB&JA d.z.v. Frits
o Per deelveld staan (zo mogelijk) 2 beoordelaars.
o Beoordelaar bespreekt/koppelt terug aan het eind van de ochtend/middag
   de beoordelingslijst met de lijncoördinator (zie tijdstabel).
o Beoordelingsformulier zie bijlage. Per wedstrijd kunnen (3x3, 3x2 en 3x1
   punten uitgedeeld worden).
o Beoordelingscriteria:
    o Techniek
   o Inzicht (met en zonder bal)
   o Inzet
   o Snelheid wendbaarheid en uithoudingsvermogen.10.  Trainingscoördinatie selectie- & zomertraining (2 weken + 2 weken):
Theo Huijbers
o Junioren trainen 2x 1 uur per week gedurende 2 weken selectie- en 2
  weken zomertraining.
o JJ training 1x 1 uur per week gedurende 4 weken zomertraining
o Per lijn junioren wordt tegelijkertijd getraind.
o Per trainingsgroep junioren zijn minimaal twee trainers beschikbaar.
o Bij de 1e training krijgen de spelers en speelsters van de trainingsgroepen
  waaruit de standaardteams (D1,C1,B1,A1) voortkomen het door het
  bestuur vastgestelde spelersprotocol uitgereikt ter bespreking thuis.
o Na de tweede training wordt overlegd tussen de trainers en de
  lijncoördinatoren met als doel focus aan te brengen in de tweede
  trainingsweek.
o Na de 4e training worden de nieuwe teams junioren op het veld bekend
  gemaakt aan de gehele lijn door de lijn coördinator voor A en B jeugd. C &
  D jeugd wordt via site gepubliceerd uiterlijk op de dag na de laatste
  selectietraining.
Bijlagen:


Bijlage 1:  Wedstrijdschema junioren, jongste jeugd en keepersclinic
Bijlage 2:  Teamindeling selectie zestallen junioren + begeleidend coaches
Bijlage 3:  Teamindeling jongste jeugd + begeleidend coaches
Bijlage 4:  Beoordelingsformulier
Bijlage 5:  Schema keepers clinic
 Bijlage 1 Wedstrijdschema junioren morgen


                           Zaterdagmorgen veld 1
                          Veldcoördinatie Jules Smolenaars
            veld 1A           veld 1B          veld 1C          veld 1D
Rug      Rood   Geel       Rood   Geel       Rood  Geel        Rood  Geel
nummers    1t/m6  1t/m6       7 t/m12  7 t/m12      13t/m18 13t/m18      19t/m24 19/24
TIJD      Team 1 Team 2 Scheids Team 1 Team 2 Scheid Team 1 Team 2 Scheid         Team 1 Team 2   Scheids
0900-0925   MD1   MD2    1xMB1  MD6    MD7    1xMB3  MC1  MC2    1xMB5  MC6   MC7    1xMB7
0930-0955   MD4   MD3    1xMB1  MD9    MD8    1xMB3  MC4  MC3    1xMB5  MC9   MC8    1xMB7
1000-1025   MD1   MD5    1xMB1  MD6    MD10   1xMB3  MC1  MC5    1xMB5  MC6   MC10    1xMB7
1030-1055   MD3   MD2    1xMB1  MD8    MD7    1xMB3  MC3  MC2    1xMB5  MC8   MC7    1xMB7
1100-1125   MD4   MD5    1xMB2  MD9    MD10   1xMB4  MC4  MC5    1xMB6  MC9   MC10    1xMB8
1130-1155   MD1   MD3    1xMB2  MD6    MD8    1xMB4  MC1  MC3    1xMB6  MC6   MC8    1xMB8
1200-1225   MD2   MD5    1xMB2  MD7    MD10   1xMB4  MC2  MC5    1xMB6  MC7   MC10    1xMB8
1230-1250   MD4   MD9    1xMB2                MC4  MC9    1xMB6
                                   Ruud Weijnen
        Theo Huijbers       Pascal Absil        Rob Holthackers      Ron Ongenae
Beoordelaars  Frank Jacobs        Peter Peeters        Frank Rademakers     Floortje de Rouw
      * De beoordelaars op veld 1A & 1B en 1C & 1Dwisselen van positie na de 4e speelronde (1100 uur)
                            Zaterdagmiddag veld 1
                             Veldcoördinatie Frits Adams
            veld 1A            veld 1B           veld 1C              veld 1D
Rug      Rood   Geel        Rood    Geel        Rood   Geel        o.l.v. Mara van Lent/Thijs
nummers    1t/m6  1t/m6        7 t/m12  7 t/m12      13t/m18 13t/m18       Vullinghs/Jitse Duysters
                                                   Deelnemers per ronde
TIJD      Team 1  Team 2  Scheids  Team 1   Team 2  Scheid  Team 1  Team 2  Scheid  zie            assistentie
1300-1325   JB1   JB2    1xJB3   JA1    JA2    1xJA3                Keeperclinic         2xJA3
1330-1355   JB3   JB4    1xJB1   JA3    JA4    1xJA1                Ronde 1           2xJA1

1400-1425   JB1   JB3    1xJB4   JA1    JA3    1xJA2       Veld       Keeperclinic         2xJA2

1430-1455   JB4   JB2    1xJB3   JA4    JA2    1xJA3        vrij       Ronde 2           2xJA3
1500-1525   JB1   JB4    1xJB2   JA1    JA4    1xJA2                Keepersclinic        2xJA2
1530-1555   JB2   JB3    1xJB1   JA2    JA3    1xJA4                Ronde 3           2xJA4
        Tjeerd Berghuis
        Theo Huijbers        Marc Cox
Beoordelaars  Marc Schouten        Ben Wiermans
  De beoordelaars op veld 1A & 1B wisselen van positie na de 3e speelronde (1425 uur)
                           Zaterdagmorgen veld 2
                             Veldcoördinatie Mark Stienen
            veld 2A           veld 2B            veld 2C             veld 2D
       Oranje  Groen       Oranje   Groen        Oranje  Groen        Oranje   Groen
       1 t/m 6  1 t/m 6      7 t/m 12  7 t/m 12      13 t/m 18 13 t/m 18      19 t/m 24 19 t/m 24
TIJD     Team 1 Team 2 Scheids Team 1      Team 2   Scheids Team 1   Team 2   Scheids Team 1 Team 2     Scheids
0900-0925  JD1    JD2    1xJB1  JD4    JD5    1xJB2  JC1    JC2     1xJB3  JC3     JC4    1xJB4

0930-0955  JD1    JD3    1xJB1  JD4    JD6    1xJB2  JC1    JC4     1xJB3  JC3     JC2    1xJB4

1000-1025  JD2    JD3    1xJB1  JD5    JD6    1xJB2

1030-1055  JD1    JD5    1xJB1  JD4    JD2    1xJB2  JC1    JC3     1xJB3  JC4     JC2    1xJB4

1100-1125  JD1    JD6    1xJB1  JD4    JD3    1xJB2  JC1    JC2     1xJB3  JC3     JC4    1xJB4

1130-1155  JD2    JD6    1xJB1  JD5    JD3    1xJB2
Beoordelaars: Juun Weerts        Stephanie Creemers       Michelle Lalisang       Elsemiek Piepers*
                                                   (vanaf 1000 uur)
       Aimee Quadvlieg       Hana Smolenaars        Iris de Jager
                                                   Roos Weekers
* De beoordelaars op veld 2A & 2B en 2C&2D wisselen van positie om 1030 uur
                       Zaterdagmiddag veld 2 vanaf 1230 uur
                              Veldcoördinatie Emiel Kamzol
             veld 2A             Veld 2B             veld 2C            veld 2D
    Rug
                                             Groen
 nummers
       Oranje  Groen         Oranje   Groen        Oranje   13 t/m       Oranje  Groen
TIJD     1 t/m 6  1 t/m 6   Scheids  7 t/m 12  7 t/m 12  Scheids  13 t/m 18  18    Scheids  19 t/m 24 19 t/m 24  Scheids
1200-1225
1230-1255   MB1    MB3     1xMB4   MB5    MB7    1xMB8   MA1     MA2    1xMA3 MA4     MA5     1xMA6
1300-1325   MB3    MB4     1xMB2   MB7    MB8    1xMB6   MA1     MA3    1xMA2 MA4     MA6     1xMA5
1330-1355   MB1    MB2     1xMB3   MB5    MB6    1xMB7   MA2     MA3    1xMA1 MA5     MA6     1xMA4
1400-1425
1430-1455   MB1    MB4     1xMB2   MB5    MB8    1xMB6   MA1     MA5    1xMA6 MA4     MA2     1xMA3
1500-1525   MB2    MB3     1xMB4   MB6    MB7    1xMB8   MA1     MA6    1xMA5 MA4     MA3     1xMA2
1530-1555   MB2    MB4     1xMB1   MB6    MB8    1xMB5   MA2     MA6    1xMA1 MA5     MA3     1xMA4
       Maurice Holla          Noud te Riele                          Ewald van de Elshout
                                       Stefan Braken
Beoordelaars Chris Cooymans          Joep Boonen                           Frank Rademakers
                                       Marja Niens
       Juliette Kamzol         Rob Holthackers                         Tjeerd Berghuis

          * De beoordelaars op veld 2A & 2B en 2C&2D wisselen van positie na drie wedstrijden
                                Zaterdagmorgen veld 3
                      Veldcoördinatie Jerica Rademakers en/of Anne-Marie van Dongen
            veld 3A               Veld 3B             veld 3C              veld 3D


       WIT    Geel    SCHEIDS   WIT     Geel   SCHEIDS   WIT     Geel  SCHEIDS   WIT    Geel   SCHEIDS
       SHIRT   Volvo          SHIRT    Volvo        SHIRT     Volvo        SHIRT   Volvo
TIJD          hesje                hesje               hesje             hesje

0900 - 1000              TRAINING ZATERDAGOCHTEND TRAININGSLEDEN o.l.v. ?

1005 – 1025 ME1    ME2     1xMA4   ME3     JE1    1xMA4   MF1    MF2      2xMA1   MF3MIX JF1      2xMA1
1030 – 1055 ME1    ME3     1xMA5   ME2     JE1    1xMA5   MF1    MF3MIX    2xMA2   MF2    JF1     2xMA2
1100 - 1125 ME1    JE1     1xMA6   ME2     ME3    1xMA6   MF1    JF1      2xMA3   MF2    MF3MIX   2xMA3
                  Let op: Tbv de Jongste jeugd zijn er nieuwe gele Volvo hesjes.


                                Zaterdagmiddag veld 3
                       Veldcoördinatie Jerica Rademakers en/of Anne-Marie van Dongen
                       veld 3AB                             veld 3CD
                             Geel                       geel
                             Volvo                       Volvo
            Wit shirt             hesje        scheids   Wit shirt    hesje         Scheids
1300-1330        ME8-1              ME8-2     1x MC1/1x MC2    ME8-3     ME8-4       1x MC7/1x MC8
1345-1415        ME8-1              JE8-1     1x MC3/1x MC4    ME8-3     ME8-2       1x MC9/1x MC10
1430-1500        JE8-1              ME8-4     1x MC5/1x MC6
                      Let op: Tbv de Jongste jeugd zijn er nieuwe gele Volvo hesjes.
Bijlage 2:  Teamindeling zestallen junioren + begeleidend coaches


Let op dit zijn de zestallen t.b.v. selectiezaterdag!


Meisjes A
MA1               MA2            MA3
Anne vd Boom           Blossom V Duerssen      Daphne Molenaar
Sanne Claessens         Claire Ten Hacken     Maud V Stein
Amy V Hulst           Charlotte Hannen      Danielle v Veen
Carlijne de Jong         Mandy Princen       Laura V Wieringen
Claudia Meulen          Marlotte De Jong      Sanne Creemers
Isabelle Vermeer         Madelon Saris        Fieke Wyenen
Fleur Kanters          Saray In De Kleef

MA4            MA5               MA6
Stefanie Creemers       Amber Boonen            Iris De Jager
Carolien Loeffen       Evelyn Ongenea          Juun Weerts
Aimee Quadvlieg       Els Piepers           Eline Stroek
Hana Smolenaars       Noortje Kersten          Joszi Sweers
Floortje De Rouw       Michelle Lalisang        Roos Weekers
Selena Lijnsveld       Brenda Petit          Tinka Miller
Let op de eerste speelsters is tevens aanvoerder
Meisjes B
Let op dit zijn de zestallen t.b.v. selectiezaterdag!

                            Team3
Team 1           Team 5           Vera Dercks
Vera Boots          Sara Coppe        Emily Drosseart   Team 7
Fleur V dongen        Ester De Graaf      Fleur Everaets    Jettine v Dongen
Mira Claessens        Frederick Hannen      Madeleine Franken   Myrte Cox
Puck Gijsen         Janneke Bijlmakers     Renate Heymans    Godelieve Kierpenstein
Susan Klaver         Marqau Dingemans     Lieke Hekens     Danique Quadvlieg
Alicia Liszkowski      Eva Rietjens        Iris Janssen     Femke Absil
Julie Lucassen        Pauline Kanters      Mtrte Ketelaers   Jessie Kamer
              Maxime v Meegen                 Lynn Meyer
                            Team4        Renske de Rouw
Team 2                         Marjolein Tobben
Milou Rademaker       Team 6           Anne V D Zon     Team 8
Demie Neele
Milou Rademaekers       Laura Rijns        Femke Timmermans   Valerie Lalisang
Murielle Sistermans     Demi V Veen        Joosje Bijlmakers   Evi V De Feesten
Jaelle Spierings       Minke Weekers       Maud V Duerssen    Lisa Weekers
Noelle v Sprang       Lotte Jacobs        Carla V Heel     Babs Kessels
Nikki Zinken         Beatrice Meulen      Sophie Schouten    Anniek vd Looy
Linda Wolter         Carlijn Piepers      Iris v Goor      Merel Weynen
              Julie Stulties                 Fleur Sauvee
              Marieke v Well                 Maxime Sneyders


 De 1e speelster treedt op als aanvoerder/coach

Melden bij Emiel Kamzol
Iris Franssen
Manon Vd Zwan
Meisjes C
Let op dit zijn de zestallen t.b.v. selectiezaterdag!


Coach begeleider MC1: Kees Franken & John Snijders              Coach begeleider MC2: Mirsada Smolenaars
                team                                  team lente
voornaam   achternaam    lente 11  positie       Totaal    voornaam   achternaam  11      positie    Totaal
Silke     Vlieger      C1     middenveld           1  Evi     Goor     C1      middenveld       1
Lisanne    Maes       C5     aanval             1  Jenny    Lenaers   C5      aanval         1
Lotte     Kremers      C5     verdediging          1  Romy     Heel     C5      verdediging      1
                      Middenveld             Jamie    Tobben    D3      aanval         1
Lauren Luna  Franken      D1     Geblesseerd!          1
                                       Eva     Smolenaars  D1      middenveld       1
Michelle   Snijders     D1     verdediging          1
                                       Charlotte  Vasbinder  D3      middenveld       1
Isabel    Zwam       D3     verdediging          1
                                       Pien     Stijn    D3      verdediging      1
Mirthe    Nijs       D3     aanval             1
                                       Eindtotaal                          7
Eindtotaal                                7


Coach begeleider MC3: Joost Sauve Noud te Riele                Coach begeleider MC4: Marianne Niens
              team lente                                  team lente
voornaam   achternaam  11     positie          Totaal    voornaam   achternaam  11      positie    Totaal
Iris     Sauve    C1       aanval             1  Marieke   Steijvers  C1      aanval         1
Marilene   Puts     C1       middenveld           1  Lisanne   Belt     C2      verdediging      1
Evy      Kort     C5       verdediging          1  Juliette   Megen    C2      middenveld       1
                                       Eva     Giessel   C3      verdediging      1
Floortje   Hulst    C5       middenveld           1
                                       Anne     Niens    C5      aanval         1
Fréderique  Riele    D1       geen vaste positie       1
                                       Jora     Verheggen  C5      verdediging      1
Willemijn   Jacobs    D1       verdediging          1  Lotte    Lambers   C5      verdediging      1
Eindtotaal                                6  Eindtotaal                          7
Coach begeleider MC5: Alexander Gerits              Coach begeleider MC6: Paul van Eldijk
             team lente                            team lente
voornaam   achternaam  11      positie    Totaal    voornaam   achternaam  11      positie    Totaal
Aimée    Ploumen   C1      verdediging      1  Femke    Linden    C5      middenveld       1
Eva     Bunel    C4      verdediging      1  Julia    Geerts    C5      middenveld       1
Noor     Sneep    C5      (leeg)         1  Karlijn   Meule    C5      middenveld       1
Fréderique  Smeets    D3      middenveld       1
                                 Isa     Eldijk    D2      middenveld
Manon    Tobben    D2      verdediging      1
                                 Lotte    Gijsen    D3      middenveld       1
Nicky    Gerits    D2      verdediging      1
Famke    Sneep    D5      (leeg)         1  Rowanne   Trapmann   D3      verdediging      1
Eindtotaal                          7  Eindtotaal                          6


Coach begeleider MC7: Edwin Engelen                Coach begeleider MC8: Gerard Ackermans
             team lente                            team lente
voornaam   achternaam  11      positie    Totaal    voornaam   achternaam  11      positie    Totaal
Danique   Drossaert  C2      verdediging      1  Benthe    Ketelaers  C2      middenveld       1
Lieve    Hengel    C2      middenveld       1  Evelien   Tobben    C2      verdediging      1
Laura    Lenaers   C5      middenveld       1  Linda    Coolen    D1      aanval         1
Marieke   Hegge    C5      middenveld       1  Maud     Meerwijk   D1      aanval         1
Julie    Smulders   D3      verdediging      1  Joëlle    Alphen    D2      aanval         1
Veri     Engelen   D3      aanval         1
                                 Lara     Ackermans  D2      verdediging      1
Eindtotaal                          6
                                 Eindtotaal                          6
Coach begeleider MC9: Elivira Adams                Coach begeleider MC10: Remon Meijer
             team lente                            team lente
voornaam   achternaam  11      positie    Totaal    voornaam   achternaam  11     positie       Totaal
Jip     Straten   C3      verdediging      1  Pleun    Lich     C2     verdediging        1
Veerle    Ketelaers  C3      aanval         1  Femke    Verbeeten  C3     aanval          1
Madelon   Philipsen  D1      aanval         1  Anouk    Jacobs    C4     middenveld        1
Maud     Adams    D1      verdediging      1  Kirsty    Graef    D1     aanval          1
Elize    Heteren   D2      middenveld       1  Sam     Jacobs    D2     verdediging        1
Sophie    Verweerden  D2      aanval         1
                                 Sue     Meijer    D2     geen vaste positie    1
Eindtotaal                          6
                                 Eindtotaal                           6
Meisjes D    Let op dit zijn de zestallen t.b.v. selectiezaterdag!
MD1 Coach begeleider: Luc malherbe & Marc Loonen             MD2 Coach begeleider: Marc Blom & Jacco van Hout
                                                  team
                 team lente                            lente
voornaam     achternaam   11      positie     Totaal   voornaam   achternaam  11   positie       Totaal
Eline       Deuss     D1      aanval        1   Claudia   Konings   E83   (leeg)            1
Sarah       Neele     D1      verdediging     1   Ellis    Janssen   E83   (leeg)            1
Noortje      Jong      D3      verdediging      1  Emmie    Weekers   D2   middenveld          1
Joyce       Veenendaal   D5      (leeg)         1  Linde    Boots    D5   geen vaste positie      1
                       geen vaste         Daphne    Peeters   D2   verdediging          1
Milou       Malherbe    D5      positie        1
                                     Renske    Blom     E83   (leeg)            1
Caitlin      Loonen     E83     (leeg)         1
                                     Sterre    Brans    D5   geen vaste positie      1
Meike       Grimbergen   E83     (leeg)         1
                                     Eindtotaal                           7
Eindtotaal                              7


MD3 Coach begeleider: Chris Cooymans & Werner Kupers           MD4 Coach begeleider: Floris Werdmolder
                team                                team
                lente                                lente
voornaam   achternaam    11   positie       Totaal    voornaam   achternaam  11   positie       Totaal
Anneli    Verdonschot    E83   (leeg)            1  Eva     Corstjens  D5   geen vaste positie      1
Aylin    Gorp       D4   geen vaste positie      1  Floor    Verheul   D1   middenveld          1
Heleen    Cooymans     D4   geen vaste positie      1  Joëlle    Liempd    E82   verdediging          1
Maartje   Papen       E82   middenveld          1  Leah     Wildenberg  E83   (leeg)            1
Merel    Kupers      E82   verdediging          1  Meyke    Werdmölder  D5   geen vaste positie      1
Silvana   Lierop      E83   (leeg)            1  Tessa    Frenken   D5   geen vaste positie      1
Steffie   Bongers      D1   verdediging          1  Mirthe    Bongers   E83   (leeg)            1
Eindtotaal                              7  Eindtotaal                           7
MD5 Coach begeleider: Hans Corstjens                       MD6 Coach begeleider: Jacco van Hout
               team                                     team
               lente            afwezig        voornaam   achternaam  lente 11  positie    Totaal
voornaam   achternaam   11   positie       11 juni  Totaal    Amber    Moors    D4     verdediging     1
Anne Sophie  Scheffers   E83   (leeg)        (leeg)     1    Lotte    Hout     D1     verdediging      1
Fabienne   Vleeshouwers  D5   geen vaste positie  (leeg)     1    Fabiënne   Verbeeten  D2     middenveld       1
Fleur     Zanden     D1   middenveld      (leeg)     1    Josephien  Kersten   E81    verdediging      1
Isabelle   Buys      D5   geen vaste positie  (leeg)     1    Mijke    Engelen   E81    verdediging      1
Rosie     Corstjens   D5   geen vaste positie  coach     1    Laurien   Colon    E81    aanval
Tessa     Klaver     E83   (leeg)        (leeg)     1                      geen vaste
Eindtotaal                                6    Resianne   Sistermans  D4     positie        1
                                         Eindtotaal                         7

MD7 Coach begeleider: Maurice Holla                       MD8 Coach begeleider: Peter Evers

                team lente                                 team
voornaam    achternaam   11      positie         Totaal    voornaam   achternaam  lente 11  positie    Totaal
Romy      Geenen     D3      middenveld            1  Amber    Evers    E82    middenveld     1
Eva      Laenen     D3      aanval              1                    geen vaste
Frederique   Holla      D4      geen vaste positie        1  Annelotte  Dongen    D4     positie      1
Jasmina    Smolenaars   E81     aanval              1                    geen vaste
Kim      Adams      E81     middenveld            1  Christel   Saes     D4     positie      1
Nina      Nunen      D4      geen vaste positie        1  Floor    Hegge    D2     aanval       1
Pien      Boonen     E81     verdediging           1  Imke     Stultiens  E82    verdediging    1
                                         Milou    Bouwens   D2     aanval       1
Eindtotaal                                  7
                                         Eindtotaal                       6
MD9                                  MD10
Coach begeleider: Hubert Bogie                     Coach begeleider: Leon Jansen

             team lente                              team
voornaam   achternaam  11     positie       Totaal                lente
Anieke    Croughs   D4     geen vaste positie      1  voornaam   achternaam 11   positie       Totaal
                                    Annebelle  Spitters  D4   geen vaste positie      1
Britney   Bogie    D4     geen vaste positie      1
                                    Carlijn   Quadvlieg E82   aanval            1
Heleen    Eijsvogel  D4     verdediging          1  Emma     Dooren   D5   geen vaste positie      1
Julia    Joosten   E81    aanval            1  Isabelle   Keijsers  D4   geen vaste positie      1
Lieke    Adriaens   E81    verdediging          1  Julie    Verweerden D5   geen vaste positie      1
                                    Lonneke   Vos    E82   aanval            1
Madeleine  Vasbinder  D4     geen vaste positie      1
                                    Zoë     Schumans  E82   middenveld          1
Eindtotaal                             6  Eindtotaal                          7
Jongens A en jongens B
Let op dit zijn de zestallen t.b.v. selectiezaterdag!

   Jongens A

   Team 1               Team 2        Team 3       Team 4
1   Maarten van der Sande (K)     Stan Vernimmen    Mats Weekers    Wijnand Haex(K)
2   Vincent van Megen         Wouter van Midden   Daan Absil     Jaron van der Looy
3   Maxim Mommers           Max van de Ven    Stan Kamerbeek   Michiel van de Maat
4   Alex Maul             Sander Peeters    Paolo Franken    Tom Jacobs
5   Hidde Sanders           Raf Kollee      Joris van Wel    Steven Adams
6   Rick Moonen            Robbie Vergroessen  Niek Vugs      Carl Puts
 7   Sjors Kessels           Frank vd Waesberge
   Jongens B

   Team 1               Team 2        Team 3       Team 4
1   Tim Hendriks            Stan Smulders(K)   Maarten Adams(K)  Philip Jannes
2   Joris Molenaar           Max v Stijn      Jurian Zandbergen  Jordi van Veen
3   Bram vd Schans           Quinten        Victor Vermeer   Jan Bunel
4   Max Korsten            Sjoerd Hermans    Tymen Duijsters   Laurens vd Vorst
5   Wouter Feenstra          Casper Apon      Jorn Verheggen   Pepijn van Houten
Jongens C

 team JC1       coach Han Krekels  team JC2         coach Joep Boonen
 Tim     van de  Boom        Max           Gerits
 Jelle         Krekels       Roderick         Kierpensteijn
 Niels         Mans        Louis          Bunel
 Daan         Rademaekers     Raoul          Zincken
 Jules         Roelants      Finn           Sweer
 Thomas        Adams        Jasper   van der   Looy
 Stijn         Gunter       Teun           Boonen
 Vito         Hoeben       Joris          Stienen

 team JC3       coach Rob Hermans  team JC4       coach Jeroen van de Werf
 Jochem    van   Herwijnen      Joris         Ansems
 Wieger        Hermans       Tom          Croughs
 Christophe      Kruijtzer      Lars    van de   Werf
 Tim          Leenders      Daniel        Koppen
 Dominic        Vaes        Tim          Stienen
                      Stijn         Schouten
 Sander        Verheijen
                      Remco         Hennissen
 Teun         Verhagen
                      Pieter        Cox
 Victor    van   Leeuwen
Jongens D
team                                         team
JD1        coach Pieter Gunter    team JD2       coach Pascal Absil  JD3         coach Pascal Evers
Floris      Gunter          Pim         Absil (keeper)    Maurik        Evers
Pascal  van   Heel           Bram    van den Nieuwenhuysen     Mike         Verlinde
Luc   de    Graaff          Robin   van der  Horst        Bas         Prast
Dirk       Verbruggen        Charles       Scheffers      Ruben        Geelen
Julius      Stienen          Benjamin       Houtackers      Maurits  van de  Sande
Paulos      Claessens         Jur         Hekers        Philip        Coenen
Wessel  van de  Vorst           Florian       Houtappelsteam                                         team
JD4        coach Ewout v/d Elshout  team JD5       coach Cees Kersten  JD6         coach Liesbeth Maes
Mees   van den Elshout (keeper)      Diederik  van    Herwijnen      Martijn       Frenken
Cryn       Jannes          Karsten       Belt         Laurens       Bongaerts
Fabian      Aeissing         Quirijn       Kersten       Mijndert       Maes
Lars   van   Giessel          Maarten       Bakkers       Pim    van der  Heijden
Tim        Kuijpers         Alex    van    Heteren       Luc    van de  Werken
Thomas      Puts           Laurens       Gabriëls       Max         Evers
Tijn       Adams           Sam    van    Nunen        Tijn         Gielen
Bijlage 3:     Teamindeling jongste jeugd


Jongste jeugd meisjes herfstcompetitie 2011

Meisjes E8-1             Meisjes E8-2          Meisjes E-8-3       Meisjes E-8-4
Jacobs, Loes             Koppen, Michele         Lenders, Martine      Hendriks, Renske
Eldijk van, Hannah          Bouwens, Beaudine        Princen, Amber       Werf v.d., Lotte    coach
Hulsman, Lot             Coppen, Jill          Böhm, Marissa       Zwam v. , Charlotte

Rademaekers, Imke     coach    Wildenberg, v.d. Jess      Krekels, Emkea       Sauve, Mirthe
Heukelom v. Annika          Stigter, Noa      coach  Princen, Femke   coach  Vastenhoud, Dana
Bijnen, Puk              Eijk van, Britt         Sluijter, Cis       Sweer, Floren
Duinkerke, Amber           Beuten, Eva           Iedema, Fleur   coach  Zanden v.d. , Merlijn
v. Hengel, Mette     coach    Slots, Lisa           Bos, Isabel    coach  Gossink, Pleun     coach
Keijsers, Claire           Cooymans, Jasmijn        Beest v. Merle       Nieuwenhuysen, Evi
Keijsers, Sophie           Kollee, Dez           Janssen, Lotte       Beelen, Eveline
Meisjes E-1            Meisjes E-2          Meisjes E-3
Deben, Emma            Ghijsen, Mette        Graef de, Kaya   coach
Knapen, Maud            Breukers, Fleur        Sebille, Nina
Smits, Franka           Maas, Frederique   coach  Baetsen, Vera
Rietra, Louise       coach  Effendi, Dominique      Brouns, Aukje
Mook, Liselotte          Hutschemaekers, Fee  coach  Nies, Puck     coach
Spitters, Sarah          Rabbe, Charlotte       Nooten, Marin
Spitters, Sophie          Hoo de, Kim          Smolenaers, Dion
Vos, Iris             Hout v., Tessa    coach  Barse de, Anne
Brauer, Dagmar           Bongers, Celeste
Meisjes F1             Meisjes F2          Meisjes F3-mix
Bijnen, Pleun           Gossink, Sophie        Croughs, Kristen
Coppen, Suze            Nienhaus, Nanda        van Lierop, Rosa
Geneijgen, Lynn          Bosch, Esmee         Rouw, Julia
Scheffers, Kaat          Bosmans, Lieke        Hengeveld, Anne
Summeren v., Mirre         Dormans, Bente        Jong de, Floris
Kierpensteijn, Lidewei       Hulsman, Saar         Coenen, Olivier
Bosch, Catherine      coach  Grein, Meike         Konings, Ralph
Vorstenbos van, Kang Gui      Puts, Deni          Beelen, Laurence
Jongste jeugd herfstcompetitie jongens 2011


Jongens E8-1         Jongens E-1           Jongens F-1
Bots, Maxim          Vasbinder, Diederik       Prast, Freek
Grein, Dirk          Moorsel v., Lucas        Linders, Brody Vaughn
Roelants, Tom    coach  Zandbergen, Marijn       Gunter, Tycho
Nijs, Timo          Rouw de, Martijn        Teeven, Jules
Verbeeten, Igor   coach  Rouw, Sebastiaan        Everaerts, Milan
Smit, Jaap          Gruijthuijsen, Wouter  coach  Lenders, Teun
Boom van den , Cas      Bots, Yannick          Pas van de, Jules
Verheijen, Tim        Holla, Fauve      coach  Hulst van , Beau
Jong de, Sipke        Colon, Maarten
Baetsen, Stef    coach  Evers, Daan
Kuijpers, Thijs   coach
Hendriks, Mark
Bijlage 4:  Beoordelingsformulier


Naam beoordelaar           …………………….
Ronde    Veld            3 punten  2 punten  1 punt


  1  2  3  4  5  6  7  8
Bijlage 5:  Schema keepers clinic


                         Clinic coördinatie:
                      Bas Pluimen? + Mara van Lent
                Ballenkanon bedienaars: Thijs Vullinghs / Jitse Duysters
Veld 1D                    Keepers aanwezig              Assistentie indien
                                             ballenkanon defect
1300-1400           Ronde 1     Pim Absil (JD)               1300-1330 2x JA3
                        Sam Coppen (JC)              1330-1400 2x JA1
                        Laurien Colon (MD)
                        Carlijn Willems (MD)
                        Mees van den Elshout (JD)
                        Philip Coenen (JD)
1400-1500           Ronde 2     Renee Klaver (C)              1400-1430 2x JA2
                        Astrid Petit (B)              1430-1500 2x JA3
                        Josephine Stein (B)
                        Veronique Jacobs (B)
                        Noortje Hermans (B)
                        Angelique Savelberg (C) afwezig


1500-1600           Ronde 3     Maarten Adams               1500-1530 2x JA2
                        Stan Mulders                1530-1600 2x JA4
                        Maarten van der Sande
                        Caitlin Raetsen

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:5/2/2012
language:Dutch
pages:32