KANSER TEDAVISI VE YAN ETKILERI

Document Sample
KANSER TEDAVISI VE YAN ETKILERI Powered By Docstoc
					         Saç dökülmesi
Mukozit

        Akciğer fibrozis
Bulantı/Kusma
Diyare     Kardiyotoksisite

Sistit     Lokal reaksiyon
Sterilite
        Renal yetmezlik
Miyalji
Nöropati    Myelosupresyon

             Filebit
               Kemoterapilerin yan etkileri


Sık görülen genel akut yan etkiler  Sık görülen geç yan etkiler
 -Myelosüpresyon : Nötropeni,    -İkincil kanserler
 Trombositopeni, Anemi       -Kardiyotoksisite
 -Bulantı-Kusma
                   (kalp yetmezliği)
 -Mukoz membran ülserasyonları.
 Aft ve mukozit           - Böbrek toksisitesi
 -Böbrek toksisitesi         - Nörotoksisite
 -Saç dökülmesi
 Kanser Tedavisinin Yan Etkileri
 1-Kemoterapinin Yan Etkileri
   a) Akut; tedavi uygulandıktan 7-10 gün sonra oluşan
 yan etkiler (0-6 hafta)
   b) Subakut; tedavi uygulandıktan 10.gün ile 90 gün
 arasında oluşan yan etkiler (6-12 hafta)
   c)Geç yan etkiler: 90.günden sonra görülen yan
 etkiler (12.hafta- )
BULANTI ve KUSMA•Kemoterapiye bağlı kusmalar

•Radyoterapiye bağlı kusmalar

•Hastalığın kendisine bağlı kusmalar
a.  Akut kusma
b.  Gecikmiş kusma
c.  Beklenti kusmaları
d.  Radyoterapiye bağlı kusmalar
e.  Yüksek doz kemoterapide kusmalar
   Akut kusma: Kemoterapiden sonraki 0
ile 24. saatler arasında ortaya çıkan kusmayı
tanımlamaktadır.

   Gecikmiş kusma: Tedaviden 24 saat
sonra başlar 2-3 gün sürebilir.

   Beklenti Kusması
  Radyoterapiye bağlı kusma


Karın bölgesine, göğüs üst yarısına ve
kafaya radyoterapi uygulanan hastalar
bulantı kusma yönünden risk grubunu
oluştururlar.
 Kemoterapi uygulanan hastaların çoğunluğuna tedavi
 uygulanmadan önce bulantı-kusmayı önleyecek ilaçlar
 verilir ancak buna rağmen özellikle kemoterapiden
 sonra da bu şikayet devam edebilir.
Bulantı-kusma önlenebilir bir
şikayettir bir sonraki tedaviden
hemen önce mutlaka doktora
söylenmelidir.
Bulantı kusma tedavisinin amacı bulantı ve
kusmayı tamamen yok etmektir.


Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan pek çok
hastada bu amaca çoğunlukla ulaşılmıştır.
 Total kontrol  : Bulantı ve kusma
         olmaması

 Major kontrol  : 0-2 veya 1-2 kusma
         epizotu

 Minör kontrol  : 3-5 kusma epizotu
 Beslenme Desteği

Hastalara yemeleri veya içmeleri önerilen
 gıdalar.

   Temiz sıvılar
   Tost, kraker
   Hafif şekerli su(şerbet), yoğurt
   Meyveler ve sebzeler
   Derisi alınmış pişirilmiş tavuk
   Balık
Beslenme Desteği

Aşağıdaki yiyeceklerden kaçınılması önerilir.

  Yağlı,
  Baharatlı ve acı,
  Kuvvetli kokusu olan gıdalar
 Diyare (İshal)
 Gastroenterit sırasında oluşabilir.


 Kemoterapetik ilaçların yan etkisi sonucu
 oluşabilir.

 Radyoterapi (akut-kronik radyasyon koliti)
 KT doz-kısıtlayıcı yan etkilerinden birisidir.
 Genel ishal insidansı (G1-G5) : % 10
 5FU kullanan (kalın barsak, mide , meme Ca v.s) hastalarda daha
 sık görülür.
 Fluoropirimidin ve
  İrinotekan içeren rejimlerde : % 50-80
  (Bu olguların % 30’u ciddi ishal (G3-5))
 Loperamide (Lopermit) tedavisi ile kontrol altına
 alınamayan, günlük dışkılama sayısı artan, birlikte ateş
 gibi enfeksiyon bulguları olan hastalar mutlaka hekime
 başvurmalıdırlar.
         MUKOZİT
Tüm GİS mukozasının ülserasyonu (yara),
 enflamasyonu (iltihab) ile karakterize ve
 enfeksiyon eklenmesiyle hayatı tehdit edebilen
 patolojik inflamatuar süreçtir.


Mukozit : 1- Oral Mukozit
     2- Gastrointestinal Mukozit
 Kemoterapi veya radyoterapiye bağlı oluşabilir


 Hafif veya ağır formlar şeklinde görülebilir.


 Hayat kalitesini bozabilir.
 Ağır formları hastanın yemek yemesini, su içmesini dahi
 engelleyebilir.

 Bu şikayetleri oluşmadan veya oluştuktan sonra gargara
 veya solüsyonlar şeklinde mukoza koruyucu ilaçlarla
 tedavi edilebilir.
Mukozit Tedavisi
 Radyoterapi veya kemoterapi sırasında ve sonrasında:
 Mutlaka bol sıvı alınmalı
 Gargaralar
 Anti-asit süspansiyon ve lokal anestezik kombinasyonları
 Antimantar ilaçlar?
 Geç dönemde sık bol sıvı alınması ve mukozayı
 nemlendirici ajanlar kullanılabilir.
Nefrotoksisite(Böbrek toksisitesi)
 Kemoterapi uygulandıktan hemen sonra veya geç
 dönemde oluşabilir.
 Sisplatin en sık neden olan ajandır.
 Çok fazla kusma, ishal nedeniyle sıvı kaybı olan olgularda
 da görülebilir.
 Mutlaka tedavi öncesi ve sonrasında bol sıvı alınması
 gerekir.
 Tamamen düzelebileceği gibi kalıcıda olabilir ve sürekli
 diyaliz gereği bile olabilir.
Myelosupresyon (Kan
hücrelerinin azalması)
 Bir çok KT ajanı uygulandıktan sonrası ve daha
 nadirende radyoterapi sonrası oluşabilir
 Genellikle tedaviden 7-10 gün sonra saptanır
 Hiçbir şikayet olmadan da görülebilir.


 Nötropeni
 Anemi
 Trombositopeni
 Ateş!!!
 Oral veya koltuk altı tek sefer 38.3°C ve üstü veya bir
 saat süreyle 38.0-38.2°C.
 Enfeksiyonun diğer bulguları?
 Ulaşılabiliniyorsa tedavi verilen hekim veya merkeze
 danışılmalı veya ulaşılmalıdır
 Eğer ulaşılamıyorsa!! (Amoksisilin-klavunik asit-
 Siprofloksasin)
 Trombositopeni;
 Kızarıklık, morluk veya kanama
 Böyle bir durumda mutlaka hekime danışılmalıdır
 Alopesi (Saç dökülmesi)
 Tedaviden hemen sonra oluşabileceği gibi subakut veya
 kronik dönemdede oluşabilir.
 Tüm kemoterapi ilaçlarında veya tüm hastalarda oluşmaz
 Hastaların tedavi uyumlarını bozabilir.
 Genellikle geri dönüşümlüdür.
 Saçların kısa kestirilmesi önerilebilir
Lokal Reaksiyonlar
 Bir çok hastada halen periferik damar yolları
 kullanılmakta.
 Periferik damar yollarını kullanılan hastalarda
 hemşirelerin ve hastaların çok dikkatli olması gerekir.
 Geniş yaralar doku kayıpları oluşabilmektedir.
              LOKAL REAKSİYON
 Kemoterapi ilaçlarının damar dışına kaçması lokal
 reaksiyona neden olur: kızarıklık, şişlik, yara ve doku
 kaybına neden olabilir.
 Amsakrin, Dakarbazin, Daktinomisin, Daunorubisin,
 Doksorubisin (Kırmızı renkli)
 Vincristine
 Bu ilaçların çoğu için uygulanan bir antidot yoktur
 Vinkristin ve Vinblastin; 150 ünite hyaluronidaz’ın
 lokal enjeksiyonu ile birlikte sıcak uygulama
 yapılmalıdır.

 Doksorubisin; 8-10 saat soğuk kompres uygulanarak
 tedavi edilmeye çalışılır.
Sonuç olarak
 Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapetik ilaçların ve
 radyoterapinin bir çok yan etkisi var ancak bunların
 çoğunluğu hafif düzeyde ve çözümü mevcut.
 Gerekli önlemler alınırsa bu yan etkilerin bir çoğu
 oluşmadan önlenebilir.
 Kanser tedavisi sırasında oluşabilecek yan etkilerinin de
 çok iyi tedavi edilebildiği merkezlerde hastaların tedavi
 edilmesi gerekir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:162
posted:5/2/2012
language:Turkish
pages:34