SENARAI KANDUNGAN DOkumen Tender ABI

Document Sample
SENARAI KANDUNGAN DOkumen Tender ABI Powered By Docstoc
					                                                   SKDT (Feb '09)    PEMASANGAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN
     INSTITUT AGRO-BIOTEKNOLOGI (ABI), MOSTI DI MARDI, UPM, SERDANG, SELANGOR


                    Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.      NO. RUJUKAN                       KETERANGAN


    1             -      Muka Depan Dokumen Tender Yang Telah Dicop Oleh Pejabat    2             -      Surat Pendahuluan Tender (dikemukakan oleh pentender bagi
                        prosedur CD-Tender sahaja)

    3   SKDT (Feb '09)          Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    4                    Skop Kerja

    5   SSUP (Ogos '08)          Syarat-Syarat Umum Pentender

    6   L-T203N (Ogos '08)        Arahan Kepada Pentender

    7                    Peruntukan Kontrak Mengenai Kesalahan Rasuah Dalam Dokumen
                        Perolehan Kerajaan

    8   Lampiran CL-203N (Ogos '08)    Senarai Semakan Mengemukakan Tender.

    9           -         Addenda No.1 kepada L-T203N :
       Surat Pekeiling perbendaharan Bil.7 Penggunaan Bahan /Barangan/Perkhidmatan Tempatan Dalam
       Tahun 2002             Perolehan Kerajaan

                  -      Akses ke Laman Web "EMAL" (Electrical Material Approval List)

    10           -        Addenda No. 2 kepada L-T203N :
                        Pelaksanaan Akreditasi /Ujian Kemahiran Terhadap Pekerja-Pekerja    11           -        Addenda No.3 kepada L-T203N :
                        Keperluan Menentukur Semua Peralatan Pengujian
                        Elektrik Dengan Makmal Yang Diakreditasikan Oleh
                        Jabatan Standard Malaysia
                        (Lampiran 'A')

    12 Surat Pekeliling -(69)dlm. JKR.    Penggunaan Kaedah Aliran Kritikal ( CPM ) dalam Pelaksanaan
     KPKR.020.050/03 Klt.3         Kontrak Kerja.

    13 Lampiran A1 - A10           Borang-Borang Maklumat Dan Dokumen-Dokumen Sokongan :

                        1 Lampiran A1
                         Arahan-Arahan yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam
                         Arahan Kepada Petender
SKDT                         1/54
                                               SKDT (Feb '09)
                Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.     NO. RUJUKAN                     KETERANGAN
                     2 Lampiran A2
                      Borang A - Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat Dan
                      Keesahan Dokumen Yang Dikemukakan Oleh Pentender
                     3 Lampiran A3
                      Borang B - Maklumat Am Latar Belakang Pentender
                     4 Lampiran A4
                      Borang C - Data-Data Kewangan
                     5 Lampiran A5
                      Borang D - Rekod Pengalaman Kerja
                     6 Lampiran A6
                      Borang E - Kakitangan Teknikal
                     7 Lampiran A7
                      Borang F - Senarai Kerja Kontrak Semasa
                     8 Lampiran A8
                      Borang CA - Laporan Bank/Institusi Kewangan Mengenai
                      Kedudukan Kewangan Pentender
                     9 Lampiran A9
                      Borang FA - Laporan Jurutera Elektrik Projek Atas
                      Prestasi Kerja (Bukan Projek JKR) Semasa Pentender
                     10 Lampiran A 10
                      Borang FA1 - Laporan Jurutera Elektrik Projek Atas
                      Prestasi Kerja Semasa Pentender
                     11 Ringkasan Maklumat Pentender

    14 JKR 203N1/83          Borang Tender Untuk Digunakan Oleh Subkontraktor
                     Dinamakan

    15         -       Lampiran C2
                     Addenda No. 1 Kepada Borang JKR 203N1/83

    16         -       Lampiran C3
                     Addenda No. 2 Kepada Borang JKR 203N1/83

    17 JKR 203N2/88          Syarat-Syarat Membuat Tender Dan Maklumat Am Untuk
                     Digunakan Oleh Subkontraktor Dinamakan

    18         -       Lampiran C4
                     Addenda No. 1 Kepada Syarat-Syarat Membuat Tender
                     Dan Maklumat Am JKR 203N2/88

    19         -       Lampiran C5
                     Addenda No. 2 Kepada Syarat-Syarat Membuat Tender
                     Dan Maklumat Am JKR 203N2/88

    20 L-C203N (Ogos 2008)      Electrical Works Additional General Conditions

    21 Specification         General Practice For ICT System Installation

                     Specification For Server Room & TCR

                     Structured Cabling
SKDT                      2/54
                                                  SKDT (Feb '09)
                   Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.       NO. RUJUKAN                     KETERANGAN


                        Labelling Standard

                        L-S1

                        L-S3

                        L-S16

    22 INTT (Apr '08)             Important Notes To Tenderers

    23          -           Bill Of Quantities

    24             -        Schedule of Compliance

    25 SOR                   Schedule Of Accomodation

    26          -           Form of Deviation From Specification & Drawings

    27          -           Surat Lantikan Kontraktor Pakar :
       L-B1-1 (Ogos '08)           √ Perlantikan Kontraktor Pendawaian Telefon
       L-B1-2 (Ogos '08)           √ Perlantikan Kontraktor Kerja Awam (Infrastruktur)
       L-B1-3 (Ogos '08)             Perlantikan Kontraktor Elektrik
       L-B1-4 (Nov '08)             Perlantikan Pembekal dan Pendawai ICT

    28 L-B2 (Apr '08)             Perakuan Perlantikan Pembuat Papan Suis

    29 LL (Apr '08)              Pelan-Pelan Subkontrak

    30   Lampiran Kepada LL         Senarai Lukisan

    31             -        Rack Population Diagram

    32             -        Logical Logic Diagram
SKDT                          3/54
                                    SKDT (Feb '09)
            Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.  NO. RUJUKAN                 KETERANGAN
SKDT                 4/54
                                    SKDT (Feb '09)
            Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.  NO. RUJUKAN                 KETERANGAN
SKDT                 5/54
                                    SKDT (Feb '09)
            Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.  NO. RUJUKAN                 KETERANGAN
SKDT                 6/54
                                    SKDT (Feb '09)
            Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Tender

    BIL.  NO. RUJUKAN                 KETERANGAN
SKDT                 7/54
       SKDT (Feb '09)
SKDT  8/54
       SKDT (Feb '09)
SKDT  9/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  10/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  11/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  12/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  13/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  14/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  15/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  16/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  17/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  18/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  19/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  20/54
        SKDT (Feb '09)
SKDT  21/54
                                                  SKDMT (Feb '09)    PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK……………………………….. ……………………. ……………….
            ……………………………………………………………….


                 Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.      NO. RUJUKAN                      KETERANGAN

     1   Format NT            Notis Tender

     2   SKDMT (Feb '09)         Senarai Kandungan Di Dalam Dokumen Meja Tender

     3   SSUP (Ogos '08)         Syarat-Syarat Umum Pentender

     4   L-T203N (Ogos '08)        Arahan Kepada Pentender

     5   Lampiran CL-203N (Ogos'08)    Senarai Semakan Mengemukakan Tender.

     6           -         Addenda No.1 kepada L-T203N :
        Surat Pekeiling perbendaharan Bil.7 Penggunaan Bahan /Barangan/Perkhidmatan Tempatan Dalam
        Tahun 2002             Perolehan Kerajaan

        Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Perolehan Lampu Jalan, Lampu Hiasan, Lampu Luar Bangunan Dan
        Bil. 1 Tahun 2006         Aksesori Berkaitan Bagi Projek-Projek Kerajaan

               -         Akses ke Laman Web "EMAL" (Electrical Material Approval List)

     7          -         Addenda No. 2 kepada L-T203N :
                        Pelaksanaan Akreditasi /Ujian Kemahiran Terhadap Pekerja-Pekerja
                        Mahir Tempatan Dan Asing Industri Pembinaan Malaysia.

     8          -         Addenda No.3 kepada L-T203N :
                        Keperluan Menentukur Semua Peralatan Pengujian
                        Elektrik Dengan Makmal Yang Diakreditasikan Oleh
                        Jabatan Standard Malaysia
                        (Lampiran 'A')

     9   Lampiran C/ME/K-B(2008)     Special Provisions To The Conditions of Contract (Variation of
                        Price) For Mechanical & Electrical Works

    10 Surat Pekeliling -(69)dlm. JKR.   Penggunaan Kaedah Aliran Kritikal ( CPM ) dalam Pelaksanaan
      KPKR.020.050/03 Klt.3        Kontrak Kerja.

    11 Lampiran A1 - A10          Borang-Borang Maklumat Dan Dokumen-Dokumen Sokongan :

                        1 Lampiran A1
                         Arahan-Arahan yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam
                         Arahan Kepada Petender
SKDMT                        22/54
                                              SKDMT (Feb '09)
               Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.    NO. RUJUKAN                    KETERANGAN
                      2 Lampiran A2
                       Borang A - Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat Dan
                       Keesahan Dokumen Yang Dikemukakan Oleh Pentender
                      3 Lampiran A3
                       Borang B - Maklumat Am Latar Belakang Pentender
                      4 Lampiran A4
                       Borang C - Data-Data Kewangan
                      5 Lampiran A5
                       Borang D - Rekod Pengalaman Kerja
                      6 Lampiran A6
                       Borang E - Kakitangan Teknikal
                      7 Lampiran A7
                       Borang F - Senarai Kerja Kontrak Semasa
                      8 Lampiran A8
                       Borang CA - Laporan Bank/Institusi Kewangan Mengenai
                       Kedudukan Kewangan Pentender
                      9 Lampiran A9
                       Borang FA - Laporan Jurutera Elektrik Projek Atas
                       Prestasi Kerja (Bukan Projek JKR) Semasa Pentender
                      10 Lampiran A 10
                       Borang FA1 - Laporan Jurutera Elektrik Projek Atas
                       Prestasi Kerja Semasa Pentender
                      11 Ringkasan Maklumat Pentender

    12 Borang JKR.203N         Borang Subkontraktor Standard Bagi Subkontraktor
      (Semakan 10/83)         Dinamakan Di mana Kontraktor Utama Adalah Berdasarkan
                      Borang JKR.203 atau 203A.

    13 Lampiran C1           Addenda No. 1 Kepada Syarat-syarat Kontrak
                      JKR 203N (Semakan 10/83)

    14 Lampiran B           Addenda No. 2 Kepada Syarat-Syarat Kontrak
                      JKR 203N (Semakan 10/83)

    15 JKR 203N1/83          Borang Tender Untuk Digunakan Oleh Subkontraktor
                      Dinamakan

    16        -        Lampiran C2
                      Addenda No. 1 Kepada Borang JKR 203N1/83

    17        -        Lampiran C3
                      Addenda No. 2 Kepada Borang JKR 203N1/83

    18 JKR 203N2/88          Syarat-Syarat Membuat Tender Dan Maklumat Am Untuk
                      Digunakan Oleh Subkontraktor Dinamakan

    19        -        Lampiran C4
                      Addenda No. 1 Kepada Syarat-Syarat Membuat Tender
                      Dan Maklumat Am JKR 203N2/88SKDMT                     23/54
                                                 SKDMT (Feb '09)
                Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.     NO. RUJUKAN                     KETERANGAN

    20         -        Lampiran C5
                      Addenda No. 2 Kepada Syarat-Syarat Membuat Tender
                      Dan Maklumat Am JKR 203N2/88

    21 JKR 203N3/93           Borang Penamaan Subkontraktor

    22 JKR 203N4/83           Surat Setuju Terima Tender Oleh Kontraktor Utama
                      Kepada Subkontraktor Dinamakan.

    23 JKR 203N5/83           Perintah Rasmi Untuk Memulakan Kerja Oleh
                      Kontraktor Utama Kepada Subkontraktor Dinamakan.

    24 JKR 203N6/88           Surat Dari Pegawai Penguasa Kepada Subkontraktor
                      Dinamakan.

    25 JKR 203N7/88           Surat Jaminan Tanggung Rugi Dari Subkontraktor

    26 L-C203N (Ogos 2008)       Electrical Works Additional General Conditions

    27 Specification            √  L-S1 (April 1999)
                          Specification For Low Voltage Internal Electrical
                          Installation.

                        √  Addendum To L-S1

                          L-S2 (April 1999)
                          Specification For Low Voltage Automatic Power Factor
                          Correction Equipment

                          L-S3 (April 1999)
                          Specification For Low Voltage Underground Cable.

                          L-S4 (May 1990)
                          Specification For Low Voltage Overhead Line Distribution
                          System

                          L-S5 (May 1990)
                          Specification For Three Phase Generator Set

                          L-S6 (May 1990)
                          Specification For Acoustic Treatment For Generator Room

                          L-S7 (Jun 1986)
                          Specification For Single Phase Diesel Generator Set

                          L-S8 (Ogos 1977)
                          Specification For Lightning Protection System
                          ( Using Stranded G.I Wires )
                          L-S9 (Sept 2001)
                          Specification For Lightning Protection System for Structure
SKDMT                      24/54
                                            SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN                   KETERANGAN
                    L-S10 (May 1990)
                    Specification For 11kV Distribution Transformers

                    L-S11 (Oktober 1983)
                    Specification For 11kV High Voltage Oil Circuit Breaker

                    L-S12
                    Specification For 11kV High Voltage Ring Main Unit
                    Distribution Switchgear

                    L-S13 (Mei 1986)
                    Specification For 11kV High Voltage Underground Cable

                    L-S14 (Ogos 1986)
                    Specification For 11kV SF6 Ring Main Unit
                    L-S15 (Ogos 1986)
                    Specification For 11kV Circuit Breaker Equipment

                    L-S16 (Mei 1990)
                    Specification For Telephone Installation
                    L-S20 (Ogos 1999)
                    Specification For Road Lighting Installation.

                 Other Specification :

                    Specification For Cast Resin Transformer
                    Specification For Lightning Protection Using Structural
                    Bonding System)

                    Specification For Traffic Signal System
                    T-1 - Specification for Installation of Underground
                    Telephone Cable.
                    T-2 - Specification for Construction of manholes, Joint Box
                    and Laying of Ducts.
                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…

                    …………………………………………..…SKDMT                25/54
                                                  SKDMT (Feb '09)
                  Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.       NO. RUJUKAN               KETERANGAN
                            …………………………………………..…

                            …………………………………………..…

    28 INTT (Apr '08)            Important Notes To Tenderers

    29             -      Bill Of Quantities

    30             -      Manufacturer's Name/Brand of Materials

    31 SOR                 Schedule Of Unit Rates (bagi projek jalan sahaja)

    32             -      Form of Deviation From Specification & Drawings

    33 L-G1 (Apr '08)            Perakuan Sebagai Kontraktor Elektrik Bumiputera

    34 L-G2 (Apr '08)            Perakuan Pendaftaran Dengan Pejabat Suruhanjaya Tenaga
                        (Borang A, A1 & A2)

    35          -         Surat Lantikan Kontraktor Pakar :
        L-B1-1 (Ogos '08)          √ Perlantikan Kontraktor Pendawaian Telefon
        L-B1-2 (Ogos '08)          √ Perlantikan Kontraktor Kerja Awam (Infrastruktur)
        L-B1-3 (Ogos '08)          √ Perlantikan Kontraktor Elektrik
        L-B1-4 (Nov '08)          √ Perlantikan Pembekal dan Pendawai ICT

    36 L-B2 (Apr '08)             √  Perakuan Perlantikan Pembuat Papan Suis

    37 L-B(CIDB) (Apr '08)         Perakuan Pendaftaran Dengan Lembaga Pembangunan
                        Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

    38 Lampiran E              Bank Guarantee Form For Performance Bond.
                        (Nominated Sub-Contractor Works)

    39 Lampiran F              Borang Gerenti Insuran Untuk Cagaran Pelaksanaan

    40 LL (Apr '08)             Pelan-Pelan Subkontrak

    41 Lampiran Kepada LL          Senarai Lukisan
                                                         -


SKDMT                        26/54
                                   SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN               KETERANGAN                                          -
                                          -                                          -

                                          -
SKDMT                27/54
                                   SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN               KETERANGAN
SKDMT                28/54
                                   SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN               KETERANGAN
SKDMT                29/54
                                   SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN               KETERANGAN
SKDMT                30/54
                                   SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN               KETERANGAN
SKDMT                31/54
                                   SKDMT (Feb '09)
          Senarai Kandungan Di Dalam DOKUMEN MEJA TENDER

    BIL.  NO. RUJUKAN               KETERANGAN
SKDMT                32/54
                                                    SKDMT (Feb '09)
    TINDAKAN PENGURUS TENDER (untuk rujukan pengurus tender sahaja).
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).             EDIT. Masukkan notis tender.

             EDIT. Masukkan senarai kandungan terkini (page yang anda sedang lihat ini).

    Print sahaja

             EDIT. Masukkan nama projek, no tender dll.

             EDIT. Masukkan nama projek sahaja.    Print sahaja    Print sahaja    Print sahaja    Print sahaja
    Print sahaja
    Print sahaja    Print sahaja
            - EDIT. Masukkan Julat Tempoh Siap Inginan.
SKDMT                          33/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
          Print sahaja
            - Wajib semak dulu dengan QS sama ada kontrak utama menggunakan
             borang 203 lama atau baru. Jika baru, dapatkan versi 203N (2007).
            - Penggunaan softcopy tidak dibenarkan.
            - Sila masukkan hardcopy.
    Print sahaja    Print sahaja            - EDIT. Masukkan tarikh tutup tender, nama projek, nama Kontraktor Utama,
             tempoh sebelum memulakan kerja, tempoh siap kontrak dan Footnote.

    Print sahaja    Print sahaja            - EDIT. Isi ruangan Maklumat Am dan Maklumat Mengenai Kontraktor Utama (dapatkan
             maklumat daripada QS) serta Footnote.

    Print sahaja
SKDMT                         34/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).    Print sahaja
            - EDIT. Masukkan alamat Pegawai Penguasa (SO), alamat Kontraktor Utama, no. kontrak, tajuk Kontrak Utama
             tajuk Kontrak Elektrik, tempoh sebelum memulakan kerja, tempoh siap kontrak dan footnote.
            - EDIT. Masukkan alamat Kontraktor Utama, tajuk kontrak Elektrik, tempoh sebelum memulakan kerja,
             tempoh siap kontrak dan footnote.

            - EDIT. Masukkan alamat Kontraktor Utama, tajuk kontrak Elektrik, tempoh sebelum memulakan kerja,
             tempoh siap kontrak dan footnote.

            - EDIT. Masukkan alamat Pegawai Penguasa, no. kontrak, tajuk Kontrak Utama, tajuk kontrak Elektrik,
             alamat Kontraktor Utama dan footnote.

            - EDIT. Masukkan no. kontrak, nama Kontraktor Utama, tajuk Kontrak Utama, tajuk Kontrak Elektrik dan footno

    Print sahaja
SKDMT                         35/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
          EDIT. Sila tick pada kotak bagi spec yg terlibat. Jika tidak berkaitan,
          hanya untick. Jika tiada dalam senarai, tambahkan spec anda pada 'Other Specification'
          Tambah spec jika perlu. Jika tiada tambahan, biarkan sahaja (jgn delete).
SKDMT                       36/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
            - EDIT. Masukkan nama kontrak Elektrik, no tender, nama, email & no telefon jurutera terlibat dan tarikh siap
             Kontrak Utama.
            - Masukkan helaian BQ yg telah muktamad beserta formula. Pastikan anda tandakan warna KUNING pada
             ruangan yg perlu diisi oleh pentender dan telah dikunci (lock for editing).
            - Masukkan helaian Manufacturer's Name/Brand of Materials yg telah muktamad. Pastikan anda tandakan
             dengan warna KUNING pada ruangan yg perlu diisi oleh pentender dan telah dikunci 'lock untuk editing'.
            - Masukkan helaian sekiranya tender adalah bagi projek jalan.

    Print sahaja

    Print sahaja

    Print sahaja
    Print sahaja sekiranya terdapat kerja2 telefon dalaman dalam tender yang dibuka di bawah PKK. Jika tidak terlibat, hanya untick.
    Print sahaja sekiranya terdapat kerja2 telefon luaran dalam tender yang dibuka di bawah PKK. Jika tidak terlibat, hanya untick.
    Print sahaja sekiranya tender kerja ELV dibuka di bawah kod bidang Kementerian Kewangan. Jika tidak terlibat, hanya untick.
    Print sahaja sekiranya terdapat kerja2 ICT dalam tender yang dibuka di bawah PKK. Jika tidak terlibat, hanya untick.

    Print sahaja

    Print sahaja    Print sahaja    Print sahaja

            - EDIT. Masukkan nama projek elektrik, bilangan lukisan dan senarai lukisan (pada Lampiran Kepada LL).
            - Masukkan senarai lukisan yg telah muktamad. Lock dokumen menggunakan password.


            - Pastikan anda convert semua drawing dari format *.dwg kepada format *.dwf
    TINDAKAN-TINDAKAN LAIN _-
        - Edit muka hadapan Dokumen Meja Tender.
            - Edit separator. Masukkan yang perlu sahaja dalam Dokumen Meja Tender.
             Jika separator tiada dalam senarai, sila tambah.    PERINGATAN KEPADA PENGURUS TENDER
    Pastikan semua fail dalam format *.doc (word) dan *.xls (excel) di convert kepada format *.pdf. Ini bagiSKDMT                          37/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).


    mengelakkan pentender tertukar page setting secara tidak sengaja semasa printing.

    Dokumen berikut adalah yang tidak idak perlu ditukar kepada format *.pdf sebaliknya dikekalkan dalam
    format *.xls tetapi telah di 'lock for editing' (password) :

        a)  Mukasurat hadapan Lampiran A1-10
        b)  Bill of Quantity (BQ)
        c)  Senarai Nama Bahan & Pengilang
        d)  Schedule of Unit Rates (SOR)

    Tulisan yang telah diwarnakan BIRU menandakan hyperlink telah dibuat (bagi memudahkan pencarian
    dokumen tersebut). Setelah selesai pindaan, pastikan tulisan diHITAMkan semula lalu di convert kepada format PDF.

    Pengurus Tender dikehendaki tick ruang   √  jika berkenaan.

    Mana-mana dokumen yang tidak berkenaan dalam senarai kandungan anda, dan tiada KOTAK disediakan, JANGAN DELET
    Sila hanya STRIKETHROUGH (contoh : xxxx).

    SEKIAN, TERIMA KASIH.            `
SKDMT                        38/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
SKDMT                       39/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
SKDMT                       40/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
SKDMT                       41/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
SKDMT                       42/54
                                                SKDMT (Feb '09)
    (tulisan di highlight BIRU bermaksud link telah dibuat bagi memudahkan pencarian dokumen.
    Hitamkan semula tulisan setelah siap membuat semua pindaan).
SKDMT                       43/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  44/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  45/54
                                            SKDMT (Feb '09)
egawai Penguasa (SO), alamat Kontraktor Utama, no. kontrak, tajuk Kontrak Utama,

ontraktor Utama, tajuk kontrak Elektrik, tempoh sebelum memulakan kerja,ontraktor Utama, tajuk kontrak Elektrik, tempoh sebelum memulakan kerja,egawai Penguasa, no. kontrak, tajuk Kontrak Utama, tajuk kontrak Elektrik,ak, nama Kontraktor Utama, tajuk Kontrak Utama, tajuk Kontrak Elektrik dan footnote.
       SKDMT                          46/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  47/54
                                             SKDMT (Feb '09)
ntrak Elektrik, no tender, nama, email & no telefon jurutera terlibat dan tarikh siap

telah muktamad beserta formula. Pastikan anda tandakan warna KUNING pada

acturer's Name/Brand of Materials yg telah muktamad. Pastikan anda tandakan
ada ruangan yg perlu diisi oleh pentender dan telah dikunci 'lock untuk editing'.
efon dalaman dalam tender yang dibuka di bawah PKK. Jika tidak terlibat, hanya untick.
efon luaran dalam tender yang dibuka di bawah PKK. Jika tidak terlibat, hanya untick.
 buka di bawah kod bidang Kementerian Kewangan. Jika tidak terlibat, hanya untick.
 dalam tender yang dibuka di bawah PKK. Jika tidak terlibat, hanya untick.
ojek elektrik, bilangan lukisan dan senarai lukisan (pada Lampiran Kepada LL).
c (word) dan *.xls (excel) di convert kepada format *.pdf. Ini bagi


       SKDMT                            48/54
                                        SKDMT (Feb '09)
daan, pastikan tulisan diHITAMkan semula lalu di convert kepada format PDF.
naan dalam senarai kandungan anda, dan tiada KOTAK disediakan, JANGAN DELETE.
       SKDMT                          49/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  50/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  51/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  52/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  53/54
        SKDMT (Feb '09)
SKDMT  54/54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:271
posted:5/1/2012
language:
pages:54