Docstoc

9 E 2003 2004 SağlıkTEST 2dön2nciYazA (DOC)

Document Sample
9 E 2003 2004 SağlıkTEST 2dön2nciYazA (DOC) Powered By Docstoc
					  BESNİ LİSESİ 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 9-E SAĞLIK                13. Bir öğrencinin, okul yaşamında karşılaştığı ruhsal problemlerine çözüm
  BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV KAĞIDI               getirebilmesi için aşağıdaki kişilerden hangisine başvurması yerinde olmaz?
Öğrencinin                                   A) Rehber öğretmen       B) Sınıf öğretmeni      C) Sınıf arkadaşı
Adı ve Soyadı : ...............................................         D) Okul yöneticileri      E) Sağlık personeli

No         : ...........              1 Haziran 2004   14. Sigara içenlerde daha sık görülen, dolaşım bozukluğu ile kendini
                                Salı      gösteren damar hastalığı hangisidir ?
                   ( A grubu )                A) Burger B) Hipertansiyon C) Damar sertliği D) Verem E) Kanser
                TEST SORULARI
1. Sağlık konusunda bilgi iletişimi sağlamak, ulusların sağlık düzeylerini   15. Uyuşturucu madde bağımlılığı;
yükseltmek, doğa yıkımlarında zarar görenlere yardım sağlamak, sağlık            I. Doyma dönemi   II. Düşkünlük dönemi III. Alışma dönemi
şartlarının düzeltilmesi için araştırmalar yapmak, ülkelere teknik yardım    olmak üzere üç döneme ayrılır. Bu dönemlerin doğal gerçekleşme sırası
sağlamak görevleri olan örgüt hangisidir?                    için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) THK    B) SSK      C) TEMA      D) DST       E) MEB  A) I, II ve III B) III, II ve I C) III, I ve II D) II, I ve III E) I, III ve II

2. En gelişmiş sağlık teknolojisinin kullanıldığı merkezlerde sunulan sağlık  16.    I. Sosyal durum   II. Eğitim durumu   III. Ekonomik durum
hizmetleri hangi kapsama girer?                         Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aile hayatına etki eden temel
A) Birinci basamak tedavi hizmetleri B) İkinci basamak tedavi hizmetleri    faktörlerdir?
C) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri E) Rehabilitasyon hizmetleri        A) Sadece I    B) Sadece II   C) Sadece III   D) I - II  E) I - II - III
D) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
                                        17. Aşağıdakilerden hangisi loğusalık humması nedeni değildir?
3. Aşağıdakilerden hangisi temizliğin önemini açıklamaz?            A) Doğumun sağlıksız koşullarda yaptırılması
A) Temizlik uygarlık düzeyini ifade eder.                    B) Rahim içerisinde plasenta parçası kalması
B) Kişiye güven ve mutluluk verir.                       C) Doğum sırasında ve sonrasında sterilizasyona uyulmaması
C) Kalkınma göstergelerinde birisidir.                     D) Doğumun sağlık personeli tarafından yaptırılması
D) İnsan sağlığına olumlu katkıda bulunur.                   E) Doğum sonrası annenin temizliğe dikkat etmemesi
E) Bütün hastalıklar yetersiz temizlikten kaynaklanır.
                                        18. Her ilaç insan vücuduna yabancıdır ve insan organizmasını zorlayıcı
4. İnsanların, bedensel ve ruhsal yeteneklerinin en üst düzeyde gelişmesine   etkileri vardır. Bundan dolayı, aşağıda verilenlerin hangisi, ilaç
ne ad verilir?                                 kullanılmasında öncelikle dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır?
A) Genetik B) Olgunlaşma C) Beslenme D) Öğrenme E) Büyüme            A) Gerektiği zaman ilaç kullanılması
                                        B) Yan etkileri olmayan ilaç kullanılması
5. Büyüme hormonu salgılanması artışı ile ilgili hastalık aşağıdakilerden    C) Son kullanma tarihi gelmemiş ilaç kullanılması
hangisidir ?                                  D) Hastalık iyileşinceye kadar antibiyotik kullanılması
A) Bresella B) Hemofili  C ) İktiyozis      D) Akromegali E) Guatr    E) İlaçlarla birlikte vitamin alınması.

6. Tam ergenlik döneminde aşağıdakilerden hangisi görülmez?           19. İlkyardım için hangisi yanlıştır?
A) Aileyi eleştirir    B) Evde oturamaz.      C) Sinirlidir.     A) Hayatı kurtarmaya yönelik uygulamalar yapılır
D) Karşı cinse ilgi artar. E) Derse ilgi artar.                 B) Durumun kötüleşmesi önlenir
                                        C) İlkyardım acil tedavi değildir
7. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan döneminin özelliklerinden değildir ?   D) İyileştirici uygulamalar yapılır
A) Başını dik tutamaz B) Emme yakalama refleksleri vardır.           E) İlaç tedavisi yapılır
C) Çevreye ilgisizdir D) Çevreye ilgilidir E) Savunmasızdır
                                        20. Bacakta bir kırık olduğunda;
8. İnsanın davranış, düşünce ve kişiliğinin normal özelliklerini inceleyen         I. Kırık bölgede dokunmaya karşı hassaslık,
bilim dalı hangisidir?                                   II. Kırık bölge ve çevresinden ağrı,
A) Sosoyoloji B) Psikiyatri C) Ekoloji    D) Kardiyoloji E) Psikoloji          III. Diz ekleminde şişme,
                                              IV. Kırık olan bölgede şişme,
9. Aşağıdakilerden hangileri ağız kokuların neden olur?                   V. Bacakta şekil bozukluğu
    I. Diş çürüğü    II. Bademcik iltihabı III. Şeker hastalığı      gibi belirtilerden hangisi görülmez?
   IV. Baş ağrısı    V. Kulak iltihabı                  A) I         B) II     C) III    D) IV         E) V
A) I ve II      B) I – II – III – V     C) I – II – IV
D) I – II – III   E) I – II – III – IV – V
                                              CEVAP KAĞIDI     TEST
10. Aşağıdakilerden hangisi metabolik bir hastalıktır ?                A B C D E   A B C D E  BİTTİ
A) Guatr   B) İktiyozis C) Gut    D) Daltonizm     E) Hemofili    1        11      KONTROL
11. Kitap okuma sırasında, aşağıda verilen uygulamalardan hangilerinin      2        12       ET...!
yapılması yanlıştır?                               3        13
A) Aralıklarla gözleri kapatarak dinlendirmek                   4        14      Aldığı not
B) Yeterli ışığın, sol arka ve yukarıdan gelmesini sağlamak
C) Kitabı gözlerden 40 cm uzakta tutmak
                                         5        15
D) Yüzükoyun yatarak okumak                            6        16      ……………
E) Güneşte, uygun özellikte canları olan gözlük kullanmak             7        17       Ders
                                         8        18      öğretmeni
12. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerden
“özel zorlayıcı durumların” ifadesi değildir?                   9        19       Hasan
A) Savaşlar     B) Terör olayları           C) Depremler     10        20      TURGUT
D) Yangınlar    E) Sürekli kavga ve huzursuzluk
CEVAP KAĞIDI

1. ( D )
2. ( C )
3. ( E )
4. ( B )
5. ( D )
6. ( E )
7. ( D )
8. ( E )
9. ( D )
10. ( C )
11. ( D )
12. ( E )
13. ( C )
14. ( A )
15. ( C )
16. ( C )
17. ( D )
18. ( A )
19. ( E )
20. ( C )
        2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:28
posted:5/1/2012
language:
pages:2
Description: Yazılı Kağıtları