Hvidovre Hospital

Document Sample
Hvidovre Hospital Powered By Docstoc
					Deltagerliste til arbejdsseminar ”Tværfaglig journal – muligheder og
            udfordringer” 30/4-2003
 Hvidovre Hospital
 Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Hospitalsdirektionen
 Lægelig direktør, Torben Mogensen, Hospitalsdirektionen
 Sygeplejedirektør, Anni Roikjær, Hospitalsdirektionen
 Ledende overlæge Peter Hornnes, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
 Ledende overlæge Claus Lund, Anæstesiologisk Afdeling
 Overlæge Lars Mathiesen, Infektionsmedicinsk Afdeling
 Overlæge Lars Kragh Møller, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
 Klinikchef Peter Kryger, Klinik for Reumatologi
 Centerchef Peter McNair, Laboratoriecenteret
 Centerchef Karine Bech, Medicinsk Center
 Ledende lægesekretær Susanne Jørgensen, Skadestuen
 Projektsygeplejerske Annette Lyneborg, Psykiatrisk Afdeling
 Konsulent Henrik Larsen, Administrationen
 Afdelingsleder Per Loubjerg, Mediko/edb Afdelingen
 Centerchefsygeplejerske Bente Hansen, Medicinsk Center
 Ledende oversygeplejerske Stine Fjelstervang, Børneafdelingen
 Afdelingslæge Lasse Danborg, Ortopædkirurgisk Afdeling
 Afdelingssygeplejerske Dorte Evaristi-Sarovic, Ortopædkirurgisk Afdeling
 Ledende oversygeplejerske Mette Otkjær, Ortopædkirurgisk Afdeling
 Ledende lægesekretær Susanne Holm-Hansen, Gastroenheden
 Ledende overlæge Birgit Peitersen, Børneafdelingen
 Overfysioterapeut Ingrid Carstens, Fysio- og ergoterapeutisk Afdeling
 Klinisk udviklingsergoterapeut Lene Møller Andersen, Fysio- og ergoterapeutisk Afdeling
 Ledende ergoterapeut Johanne Drachmann, Fysio- og ergoterapeutisk Afdeling
 Projektleder Leif Andersen, Mediko/Edb-afdelingen
 Afdelingslæge Vibeke Vestermark, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
 Projektleder Maj-Britt Andersen, Mediko/Edb-afdelingen
 Projektleder Britt Skardhamer, Mediko/Edb-afdelingen
 Projektleder Birgitte Vinterberg, Mediko/Edb-afdelingen
 Ledende overlæge Birgitte Welcher, Formand for det Sundhedsfaglige Råd i Psykiatri
 Overlæge Inga Hjuler, Børneafdelingen
 Klinisk oversygeplejerske Heidi Jahnsen, Børneafdelingen
 Rigshospitalet
 Ledende klinisk diætist Karin Kok, Pædiatrisk Ernæringsenhed
 1. reservelæge Lennart Friis-Hansen, afd KB 3011
 Psykolog Birgit Rasmussen, Enhed for socialrådgivning, psykologi og pædagogik, Juliane Marie Centret
 Direktionessekertær Mette Rosendal Darmer, Direktionssekretariatet 5222
 Ledende bioanalytiker Linda Kragh, KF/PET 4011/398
 Lægesekretær Vibeke Schrøder (fællestillidsrep. på RH og medlem af Det centrale Kontaktudvalg CKU)
 Helle Steffensen, afdeling 4131
 Centerchefsygeplejerske Jeanette Bech, Finsencentret 5074
 Lars Remvig, Sundhedsfaligt Råd for Reumatologi.
 Klinikchef Ole Schwartz – Kæbekirurgisk klinik
 Konsulent Hanne Forchhammer, Økonomi- og planlægningsafdeling
 Centerchefsygeplejerske Alice Ratenburg, Abdominalcentret
Klinikchef Bo Feldt Rasmussen, Nefrologisk klinik
Overlæge Per Bagi, Urologisk klinik
Afdelingslæge Jacob Steen Andersen, Intensiv terapiklinik
Klinikoversygeplejerske Steen Ørnstedt, Gastroenterologisk klinik
Klinikchef Liselotte Højgaard, Fyisiologisk nuklearmedicinsk afdeling
Klinisk vejleder Dorthe Dessau, Pædiatrisk klinik
Ledende lægesekretær Irene Thomsen, Diagnostisk radiologisk afdeling
Overlæge Peter Gimsing, Hæmatologisk klinik
Overlæge Johan Wandall, Epidemiklinikken
Overlæge Jens Benn Sørensen, Onkologisk klinik
Overlæge Jens Teglgaard Lund, Thoraxkirurgisk klinik
1.reservelæge Søren Strange, Hjertemedicinsk klinik
Anæstesisygeplejerske Henrik Grotenborg, Plastikkirurgi/brandsårsbehandling
Afdelingssygeplejerske Marianne From Jensen, Plastikkirurgi/brandsårsbehandling
Professor Gorm Greisen, Neonatalklinikken
Klinikchef Fin Biering-Sørensen, Para- og tetraplegiklinikken
Klinikchef Palle Petersen, Neurologisk klinik
Klinisk udviklingssygeplejerske Gitte Landberger, Neurologisk klinik
Diætist Berit Ipsen, Hepatologisk klinik
Projektmedarbejder Marianne Happel, Projekt Administrativ LIS
Bispebjerg Hospital
Lægelig direktør Steen Werner Hansen, Direktionen
Sygeplejedirektør Janne Elsborg, Direktionen
Ledende overfysioterapeut Kirsten Thorup, Klinik H
Ledende lægesekretær Helle Stenbæk, Klinik Y
Konsulent Anamarie Søgaard, Udviklings- og Uddannelsesafdelingen
Ledende oversygeplejerske Vibeke Olsen, Afdeling N
Afdelingssygeplejerske Susanne Kjærgaard, Afdeling N
Sygeplejerske Camilla Bech Rasmussen, Afdeling N
Ledende oversygeplejerske Vibeke Freilev, Afdeling E
Centerchefsygeplejerske Karin Brems, Medicinsk Center
Overlæge Jens Mahler Nielsen, R anæstesi
Ledende overlæge Vagn Hennild, Røntgenafdelingen
Overlæge Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Enhed
Psykolog Philip Sibelle, Audiologisk Afdeling
Konsulent Dorthe Plauborg Jensen, UUA
Projektleder Pia Daugbjerg Andresen, MIT-afdelingen
Ledende overlæge Benn Duus, Ortopædkirurgisk afdeling M
Ledende oversygeplejerske Kim Bo Christensen, Ortopædkirurgisk afdeling M
Amager Hospital
Hospitalsdirektør Peder C. Mogensen, Hospitalsdirektionen
Lægelig direktør Jens Jacob Krintel, Hospitalsdirektionen
Sygeplejedirektør Kirsten Poulsen, Hospitalsdirektionen
ledende lægesekretær/afdelingsledelsessekretær Vivian Nørgaard
Ledende lægesekretær Gitte Fengel, Kirurgisk gastroenterologisk afdeling
Centerchefsygeplejerske Ingelise Aarøe, Medicinsk Centerledelse.
Fg. Klinikoversygeplejerske Lene Hvorup Jensen, Geriatrisk klinik
Ledende lægesekretær Inge Vilhelmsen, psykiatrisk afdeling
Udviklings- og uddannelseskonsulent Karin Kell Nielsen, Udviklings- og uddannelsesafdelingen
Projektleder Sue Mattoon, IT-afdelingen
Reservelæge Thomas Clausen, Medicinsk Center
Frederiksberg Hospital
Hospitalsdirektør Stig Hvidtfeldt, Hospitalsdirektionen
Lægelig direktør Erling Birk Madsen, Hospitalsdirektionen
Sygeplejedirektør Anna Guttesen, Hospitalsdirektionen
Centerchefsygeplejerske Lise-Lotte Nielsen, Medicinsk Center
Klinikchef Jon Christensen, Medicinsk Center
Klinikoversygeplejerske Bente Nørskov, Medicinsk Center
Led. Ergoterapeut Birthe Fredriksen, Reumatologisk klinik
Klinikchef Per Hildebrandt, Kardiologisk klinik
Klinikoversygeplejerske Laila Nielsen, Medicinsk Center
Centerchef Torben Pedersen, Medicinsk Center
Klinikchef Arne Borgwardt Medlem af Begrebsrådet
Klinikchef Peter Bernth Petersen Formand for Sundhedsfagligt råd
Chefjordemoder Dorthe Taxbøl,
Klinikchef Christian Christiansen,
Overlæge Gregers Hermann,
Led. Overlæge Kim Solstad,
Led. Overlæge Jens Boesen, Formand for Sundhedsfagligt råd
Udviklingskonsulent Peter Skjøtt
Klinisk oversygeplejerske Tina Bendix Olsen
Udviklingskonsulent John Damm Scheuer
IT-chef Poul Madsen
Sct. Hans Hospital
Socialrådgiver Ulla Penther, afdeling U
H:S Direktionen
Administrerende direktør Helle Ulrichsen
Akademisk medarbejder Mette Minor Andersen, Informations- og kommunikationsafdelingen
Eksterne
Søren Vingtoft, projekt Klinisk LIS, Mediq
Praksiskoordinator Helge Ralov
Gitte Madsen fra Ergoterapeutforeningen.
Frederiksborg amt, Lise Grav
Københavns Amt Jan Lindblom og Dorthe Skou Jensen
Storstrøms Amt, Birthe Jensen
Søren Lippert, Sundhedsstyrelsen
Konsulent Fin Voldtofte, Worldcafé
 Klinisk Proces
Jens Mølvig, faglig projektleder, overlæge, Medicinsk Center, Amager Hospital
Kirsten Bredegaard, it-konsulent, faglig koordinator, H:S Informatik
Vicky la Cour, it-konsulent , projektledelseskoordinator, H:S Informatik
Judith Lørup Rindum, akkrediteringskoordinator, Sundhedsfaglig afdeling, H:S
Dorthe Bauer, klinisk oversygeplejerske, Medicinsk Center, Frederiksberg Hospital
Marianne Jendresen, overlæge, Kirurgisk gastroenterologisk afd., Rigshospitalet
Tina Olsen, lægesekretær, Kirurgisk gastroenterologisk afd., Bispebjerg Hospital
Kim Weischer, afdelingslæge, afd. M, Sct. Hans Hospital
Birgit Villadsen, klinisk oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk afd. M, Bispebjerg Hospital
Nina Bjørnholt Nakai, fysioterapeut, Fysio- og ergoterapeutisk afd., Hvidovre Hospital
Pia Kopke, it-konsulent, projektleder, H:S Informatik
Dorte Johansen, projektledelsessekretær, Medicinsk Center, Amager Hospital

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:160
posted:5/1/2012
language:Danish
pages:4