Cezary Baryka specyficzna kreacja bohatera by qdCK3H7

VIEWS: 268 PAGES: 2

									20-lecie międzywojenne - literatura
Skamandryci                          „Włóczęga”
-  Julian Tuwim
-  Kazimierz Wierzyński
-  Jan Lechoń                        Maria Pawlikowska- Jasnorzewska
-  Antoni Słonimski                     -  tematem wierszy jest miłość i przemijanie
-  Jarosław Iwaszkiewicz                   -  katastrofizm – wpływ wojny i jej choroby
-  ugrupowanie bezprogramowe                 -  żartobliwość miniatur – zbliża je to do fraszek
-  powiązania:                        -  cechy skamandryckie:
   -  Maria Pawlikowska- Jasnorzewska              -  pogoda ducha
   -  Kazimiera Iłłakiewiczówna                 -  witalność
-  odcięcie się od cierpienia romantycznego związanego      -  realia codziennej egzystencji
   z narodem
-  parnasizm – dążenie do doskonałości formy, języka

„Colloquium niedzielne na ulicy”                Bolesław Leśmian
-  vitalizm                          -  debiut w młodej polsce
-  biologizm                         -  cechy poezji Leśmiana
-  bohater – człowiek zwyczajny, anonimowy             -  odwołania do antropologii – nauki wyjaśniającej
-  kolokwialny, potoczny język                     biologiczną stronę natury człowieka
-  regularne rymy                         -  mit powrotu do natury, do źródeł – filozofia Jana
                                     Jakuba Rosseau
„Wiosna dytyramb”                          -  odwołanie do romantyzmu – ballady
-  rozgoryczenie i głęboki pesymizm spowodowany          -  język gwarowy
  moralnym upadkiem człowieka – jego biologiczna         -  wierzenia pogańskie z legend i baśni ludowych
  natura nie dostarcza już powodów do radości, lecz do      -  podmiot liryczny jako poeta-narrator
  rozważań bardziej przygnębiających, smutniejszych        -  melodyjność
-  Dytyramb to pochwalna pieśń w liryce greckiej, na        -  wiersze sylabiczne
  cześć Dionizosa - boga wina, latorośli i radości.        -  egzystencjalizm
  Święta miały charakter radosnego i pijanego marszu,       -  idea intuicjonizmu
  czasem przechodzącego w orgie                  -  walka ducha z materią
-  Wiosna to nie tylko pora rozwijania się i rozkwitu, lecz    -  neologizmy
  także pora nagłego wybuchu ludzkich uczuć. Wiosna
  bucha żądzą, ujawnia skrywane popędy seksualne,      „Pan Błaszczyński”
  jest okresem ruii u ludzi. Wiersz ukazuje
  naturalistyczną koncepcję człowieka, jego biologizm i   „W malinowym chruśniaku”
  erotyzm. Życie już nie cieszy obserwatora, jest      -  Podmiot liryczny opisuje spotkanie z dziewczyną,
  ukazane przez destrukcyjny pryzmat ludzkich          wspólne zbieranie malin, które stało się formą
  instynktów. Ukazany został także moralny rozkład        miłosnego zbliżenia, a maliny podawane chłopcu -
  człowieka                           pieszczotą. Z sytuacją erotyczną współgra stan
-  Uwarunkowania biologiczne w znaczny sposób           przyrody, opis elementów otaczającej kochanków
  wpływają na moralność człowieka. W wierszu           natury
  dostrzec można wyraźny wpływ naturalizmu. Na
  człowieka negatywnie wpływają nie tylko biologizm i    "Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
  płciowość, ale także aglomeracja miejska. Stanowi     Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
  ono źródło zepsucia, ciemne tło ludzkich poczynań.     Złachmaniałych pajęczyn skurczyły się wisiory
  Poeta negatywnie ocenia rolę i znaczenie miejskiego    I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty."
  molocha, który jest kolejnym przyczynkiem do
  moralnej destrukcji człowieka. Dotychczasowy        -  Opis ten silnie działa na zmysły, podkreśla takie
  optymizm poety zostaje zastąpiony przez pesymizm,        cechy przyrody, które są przez nie odbierane:
  ponieważ miasto niesie człowiekowi zagrożenia i         przyjemny, basowy dźwięk wydawany przez bąka,
  niepokoje                            miły w dotyku kosmaty żuk, skrzące się w słońcu
-  Poetyka wiersza zbliżona jest do ekspresjonizmu.        pajęczyny, gorąco i duchota upalnego dnia, słodki
  Wiersze miały być"krzykiem duszy". Poeci chcieli        zapach owoców. Wszystko to pobudza wzrok, słuch i
  oddawać uczucia pełne mocy i siły, nacechowane         dotyk. Podkreślona zostaje także atmosfera
  emocjonalnie, wyrażane czasem przy użyciu            intymności, zbliżenia, ponieważ wskazane elementy
  brutalizmów                           natury można zobaczyć tylko z bliska (owady,
-  Duże znaczenie dla wiersza ma jego kontrastowe         pajęczyny, guzy na liściu). Para kochanków ukryta
  zestawienie tytułu (wiosna - miłość i piękno) oraz       jest przed światem i ludzkimi oczyma w gąszczu
  treści - wyuzdania.                       malinowych krzewów, który stwarza warunki dla
                                  przeżycia intymnych wrażeń. Poeta bardzo subtelnie
„Rzecz czarnoleska”                         buduje nastrój erotycznych przeżyć
-  Tradycja i dawna twórczość obecna w teraźniejszości
-  Poezja Kochanowskiego jest dla Tuwima           „Przyśpiew”
  niezrozumiała, niepokojąca, ale jednocześnie
  ponadczasowa                        „Do siostry”
-  Poezja Kochanowskiego jest ideałem wzorem, poezja     -  egzystencjalizm
  porządkuje te zjawiska i pojęcia, które w życiu tworzą   -  symbolizm
  chaos.                           -  siostra Leśmiana zmarła na gruźlicę – miłość brata do
                                  siostry
„Czarna Wiosna”                        -  tajemnica ciała i ducha i ich pogranicza
                                -  problem samotności egzystencjalnej
-  bezradność wobec śmierci                 -  Żeromski jest zwolennikiem stopniowych reform
-  tęsknota za zmarłą                      -  ironia zafascynowania komunizmem przez
-  związek z „Trenami” Jana Kochanowskiego:             Cezarego
  -  uczucia                         -  szklane domy to wymysł, jest nierealne jednym
  -  problem egzystencjalny                   wynalazkiem zmienić wszystko
-  związek z II częścią „Dziadów” Adama
  Mickiewicza:
  -  jałmużna z tego świata może pomóc w życiu
     pośmiertnym „tak się lękam, że jesteś wciąż     Ferdydurke – Witold Gombrowicz
     głodna i chora (...) I że przyjdziesz zza grobu   -  słowa klucze
     któregoś wieczora / I szepniesz: Daj mi jeść”      -  pupa, upupić – zdegradowanie do niższej
                                   warstwy
„Goryl”                             -  łydka – młodość, usportowienie, sprawność
-  goryl = człowiek                         fizyczna, nowoczesność
-  człowiek naśladuje pewne postawy ale nie potrafi       -  gęba – ograniczenie do pewnej formy –
  naśladować śmierci, nie ma nad nią władzy, nie wie        przyprawić gębę
  nic na jej temat, jest jej wręcz poddany           -  kupa – całkowite zniewolenie formą
-  konstrukcja – 9 dwuwierszowych strof w której piąta –  -  3 środowiska zniewolenia formą
  środkowa zawiera wykrzyknik – napięcie rośnie a       -  szkoła – lekcja o Słowackim i lekcja łaciny
  potem maleje                         -  miasto – stancja u Młodziaków – nowoczesność
-  melodyjny i rytmiczny                       i moda
-  cechy ballady                        -  wieś – dom ziemiański
-  wiele elementów natury (pojawia się wiele zwierząt)   -  język
                                 -  zdrobnienia
                                 -  słowa-klucze
                                 -  stylizacja środowiskowa
Przedwiośnie – Stanisław Żeromski                -  zmiana szyku zdania
-  tytuł – symbol młodości i rozkwitu Polski          -  groteskowe nazwiska i przezwiska
-  powieść rozwojowa – dzieło pokazuje dzieje młodego    -  sytuacje groteskowe
  bohatera, czas akcji to przekrój jego życia, które się    -  Pimko nagle zjawia się w domu
  rozwija                              trzydziestoletniego Józefa Kowalskiego i zabiera
-  konfrontacja Gajowca z Baryką                   go do szkoły, degraduje go do poziomu ucznia
  -   poglądy Baryki:                    -  W klasie Józia powstają 2 obozy. Syfon
     -   brak możliwości działania ze strony          przewodzi „grzecznym chłopiętom” i nie chce się
        najuboższych                     „dać uświadomić”, natomiast obóz „sprośnych
     -   bierność niższych warstw społeczeństwa        chłopaków” prowadzi Miętus. Dochodzi do
     -   brak odwagi zburzenia starego porządku        konfrontacji – bronią są miny. Syfon oddaje miny
  -   poglądy Gajowca:                      i postawy piękne i budujące, a Miętus szpetne i
     -   zwolennik idei „państwowej”              burzące. Po tym jak rozgrywka nic nie daje
     -   popiera Mariana Bokusza, Stanisława          zaczyna się bójka.
        Krzemińskiego, Edwarda Abramowskiego       -  Na obiedzie u Młodziaków rozpoczyna się
     -   utrzymać granice                   rozmowa o Zucie. Powinna sobie znaleść
     -   ochrona państwowości                 chłopaka, a jej rodzice nie mają nic przeciwko,
     -   reformy walutowe, agrarne, współpraca         gdyby miała ona nieślubne dziecko – to jest
        klas                         modne. Gdy Józio określa Zutę mianem
     -   umacniać państwo, zapewnić ład i           „mamusia” poważny zwykle ojciec Zuty zanisi
        bezpieczeństwo                    się śmiechem
-  3 koncepcje rozwoju:                     -  Gdy w pokoju Zuty rodzice znaleźli ją z Kopyrdą,
  -   rewolucja komunistyczna                   są rozbawieni, że ich córka zachowuje się w
  -   szklane domy – wielki wynalazek mający           sposób nowoczesny, jednak ten pogląd szybko
     zmienić rzeczywistość                    burzy obecność Pimki, który siedział w drugiej
  -   stopniowe reformy                      szafie. Jest to stary człowiek i tu włącza się
-  Cezary Baryka – specyficzna kreacja bohatera           staroświeckie myślenie obojga rodziców.
  -   nie jest z polski, obserwuje ten kraj, więc jego
     spojrzenie na wszystko jest bardzo obiektywne
  -

								
To top