CERERE - TIP by 90WSkN

VIEWS: 125 PAGES: 2

									              RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)
                   - model -
Denumirea autoritatii sau institutiei publice: Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti
Sediul/Adresa : Str. Radu Voda Nr. 26-26A, Sector 4 Bucuresti
Data : _______________


    Stimate domnule/Stimata doamna ______________________ ,


    Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, întrucât la cererea nr . _____________din data de
____________ am primit un raspuns negativ, la data de ___________________ , într-o scrisoare
semnata de _________________________(completati numele respectivului functionar)
    Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public, din
urmatoarele considerente:
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public
solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a
fost lezat.


Va multumesc pentru solicitudine,
_______________________
(semnatura petentului)Numele si adresa petentului ___________________
Adresa ________________________
Telefon _______________________
Fax __________________________
              RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)
                   - model -


Denumirea autoritatii sau institutiei publice: Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti
Sediul/Adresa : Str. Radu Voda Nr. 26-26A, Sector 4 Bucuresti
Data : _______________Stimate domnule/Stimata doamna ________________________________ ,


    Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, întrucât la cererea nr _______________din data de
______________nu am primit informatiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.
    Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public, din
urmatoarele considerente:
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public
solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a
fost lezat.


Va multumesc pentru solicitudine,
_______________________
(semnatura petentului)Numele si adresa petentului ___________________
Adresa ________________________
Telefon _______________________
Fax __________________________

								
To top