cerere adeverinta stagiu cotizare by HC12050101480

VIEWS: 1,007 PAGES: 1

									                                                             ·,

 Catre,

                 CASA JUDETEANA DE PENSII – VRANCEA

                            .
         Subsemnatul/a .................... ........................................................ .
 legitimat/a cu B.I.I C.I. seria ............... nr .. ·· .......................... domiciliat/a in
 localitatea ....................................................................................................... .

 str...........................................Nr………………….Bloc…………………………….
 Sc …Ap. …………..Etaj …………avand C.N.P ………..
 solicit eliberarea unei adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului
 de cotizare.

        Declar ca documentul mai sus mentionat imi este necesar la:

   o verificare /informare;
   o obtinerea unui credit bancar ;
   o obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului ;
   o obtinerea formularului E 101 / angajare / somaj ;
   o tribunal ;
   o recalculare pensie.


Anexez la prezenta:
     - copia actului de indentitate;
     - copia chitantei cu care am achitat contravaloarea eliberarii
     adeverintei .
  Data ..................... .
                              Semnatura,

								
To top