Piekleeftijd 40 50 jaar 0 83 jaar M

Document Sample
Piekleeftijd 40 50 jaar 0 83 jaar M Powered By Docstoc
					Dhr S.

36 jaar
       Anamnese
• Al maanden enigszins initiatiefloos.
• Nov 2004: enkele uren niet reageren op
 aanspreken. Wel rondlopen en handelingen
 verrichten.
• Nek en hoofdpijn bij hoesten.
• Wazig zien rechteroog.
• Snel geïrriteerd, verbaal agressief.
     Anamnese vervolg

• Voorgeschiedenis: blanco
• Familieanamnese: gb.
• Intoxicaties: rookt 2 pakjes per dag,
 alcohol -, geen medicatie.
    Lichamelijk onderzoek
• RR 160/110 p 85 T 36,2
• Helder bewustzijn.
• HCF imponeren intact.
• Papiloedeem beiderzijds.
• Motoriek, sensibiliteit, coördinatie:
 ongestoord.
• Reflexen: symmetrisch normaal. VZR
 beiderzijds plantair.
    Aanvullend onderzoek
• EEG: geringe focale afwijkingen
 beiderzijds temporaal , met soms dubieus
 epileptiform aspect.
• CT-hersenen: gezwollen aspect brein,
 toegenomen contrast witte/grijze stof.
• MRI-hersenen: oedeem witte stof frontaal
 en temporaal beiderzijds. Normaliserend
 naar occipitaal.
CT- Hersenen
MRI T2-Flair
     Differentiaal diagnose

•  Encephalitis
•  Metabool
•  Paraneoplastisch
•  Maligniteit
   Aanvullend onderzoek (2)
• Diagnostiek vasculitis/ paraneoplastisch syndroom
 negatief.
• PA biopsie: I: Hersenbiopt, target: locatie van een
 laaggradig gliaal proces, diffuus astrocytoom
 graad 2, in een achtergrond van een reactieve
 gliose. Aangezien het hier volgens klinische
 informatie een proces betreft met aantasting van
 meerdere lobben dient men dit te interpreteren als
 gliomatosis cerebri (WHO graad III).
  Gliomatosis cerebri

Diffuse gliale tumor met uitgebreide
infiltratie in meer dan twee lobben.
      Vaak bilateraal
         GC - Cijfers
•  Incidentie ?
•  Prevalentie ?
•  Piekleeftijd 40-50 jaar (0-83 jaar)
•  M=V
•  M gemiddeld enkele jaren jonger
       GC – Kliniek
Krachtsverlies   58%  • Gedragsverandering/
Dementie     44%   Psychose    19%
Hoofdpijn     39%  • Sensibele st.  18%
Insulten      38%  • Visuele st.   17%
Hersenzenuwuitval 37%  • Pijn       3%
ICD verhoogd/papil 34%  • Myelopathie   1,4%
Lethargie     20%
      Beeldvorming
• CT: vaag begrensde hypodensiteiten of
 isodens
• MRI:
     T1 iso/hypodens
     T2 hyperintense afwijkingen,
     goede beoordeling uitbreiding.
     Geen/nauwelijks aankleuring
          Pathologie
• Groeipatroon    – type 1 diffuus
           - type 2 diffuus+massavorming
•  Cellen van astrocytaire of oligodendrogliale
  oorsprong.
•  Celparameters over het algemeen passend bij
  laaggradig proces.
•  In combinatie met de uitgebreidheid bij
  beeldvorming WHO classificatie graad 3.
•  Heterogeniteit inter- en intratumoraal.
Pathologie
    Localisaties bij obductie
• Hemisfeer     76%     •  Cerebellum 29%
 (centum semiovale 100%, cortex  •  M.O. 13%
 19%, leptomeningeaal 17%)
                 •  Hypothalamus 9%
• Mesencephalon 52 %
                 •  N. Opticus 9%
• Pons 52 %
                 •  Myelum 9%
• Thalamus 43 %
     GC - Behandeling


• Chemotherapie
• Radiotherapie
      Radiotherapie
• Klinische respons 58%
• Radiologische respons 31 %
• Veel bijwerkingen ivm groot
 bestralingsgebied:
   * Verlate leucencephalopathie 38%
   * Dementie 12%
       Chemotherapie
• Sanson et al; neurology 2004
• 17 ptn PCV = vincristine + procarbazine +CCNU
• 46 ptn TMZ = temozolide
• Geen significant verschil PCV vs TMZ in
 overleving en progressievrije periode (15,8 vs
 16mndn en 25,6 vs 26,4 mndn).
• Klinische respons 30,5-41% (TMZ-PCV)
• Radiologische respons 24-31,2 %
    Behandeling vervolg
• Advies sanson et al.
• In eerste instantie chemotherapie met
 Temozolide.
• Bij progressie onder behandeling
 radiotherapie.
      GC – prognose

• Ondersteunend  mediaan 12 mndn
• Chemotherapie  mediaan 29 mndn
• Radiotherapie  mediaan 11-38mndn
    Prognostische factoren

• Gunstig: oligodendrogliale oorsprong
• overall survival 33,9 mndn vs 11,1
 astrocytair (p < 0,0001). Sanson et al.
• Geen significante relatie: karnofsky score,
 maligniteitsgraad, leeftijd.
              Literatuur
1) Gliomatosis cerebri: Lantos, Bruner. WHO classificatie tumoren.
2) Initial chemotherapy in gliomatosis cerebri; Sanson et al, Neurology
  2004;63:270-275.
3) Chemotherapy as Initial treatment in gliomatosis cerebri. Levin, Gomori,
  Siegal, Neurology 2004;63-2:354-356.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:5/1/2012
language:Dutch
pages:24