FISA DE PREZENTARE AS EDIULUI SI DOMENIULUI DE ACTIVITATE by abOL5i

VIEWS: 0 PAGES: 3

									 FIŞA DE PREZENTARE A SEDIULUI ŞI DOMENIULUI DE ACTIVITATE

 _____________________________________________________________________________
| Datele de identificare            | Domeniul de activitate precizat |
| Firma ...........................       | conform anexei nr. 2.1 la    |
| Adresa completă a sediului social şi ale   | Procedura de autorizare sanitara|
| sediilor secundare în care se desfăşoară   | a funcţionării comercianţilor  |
| domeniul de activitate supus autorizării   |                 |
| ...........                  |                 |
| Număr telefon fix pentru contact ......    |                 |
| Fax ..........................        |                 |
|____________________________________________|_________________________________|
|                                         |
|               A. DATE GENERALE                  |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Tipul de clădire al sediului în care se desfăşoară activitatea: clădire   |
| special destinată, clădire destinată pentru locuit cu precizarea        |
| etajului/apartamentului, centru comercial, altele                |
|______________________________________________________________________________|
| Clădire special destinată | Clădire destinată | Centru comercial | Altele    |
| activităţilor        | pentru locuit   | Da  Nu     |(precizaţi)|
| Da  Nu          | Da  Nu      |         |      |
|___________________________|___________________|__________________|___________|
| 2. Precizarea distanţei faţă de stradă/artera de circulaţie:          |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Descrierea sediului în care se desfăşoară activitatea            |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1 Suprafaţa totală:                              |
| Nr. încăperi în care se desfăşoară activităţile supuse autorizării:       |
|______________________________________________________________________________|
| 3.2 Descrierea destinaţiei spaţiului                      |
| (ce activitate se va desfăşura în spaţiul respectiv sau în fiecare încăpere |
| din spaţiu cu precizarea suprafeţei):                      |
|______________________________________________________________________________|
| Destinaţie: de ex.: depozit pentru, bucătărie,    | Suprafaţă:       |
| sală de mese, cameră de cazare, spălătorie etc.    | 1            |
| 1                           | 2            |
| 2                           | 3            |
| 3                           | 4            |
| 4                           |             |
|____________________________________________________|_________________________|
| 3.3 Finisajul încăperilor în care se desfăşoară activitatea/activităţile    |
| supuse autorizării:                               |
|______________________________________________________________________________|
|    Pereţii                                  |
|______________________________________________________________________________|
|          | zugrăvit: | zugrăvit cu     | faianţă:  | Altele    |
|          |       | vopsea lavabilă: |      |       |
| Încăperea 1    | Da  Nu   | Da  Nu     | Da  Nu  | precizaţi  |
| Încăperea 2    |       |          |      |       |
| Încăperea 3    |       |          |      |       |
| Încăperea 4    |       |          |      |       |
|__________________|____________|__________________|____________|______________|
|    Pardoseala                                |
|______________________________________________________________________________|
|          | din lemn: | gresie:       | ciment:  | linoleum:  |
|          |       |          |      |       |
| Încăperea 1    | Da  Nu   | Da  Nu     | Da  Nu  | Da  Nu   |
| Încăperea 2    |       |          |      |       |
| Încăperea 3    |       |          |      |       |
| Încăperea 4    |       |          |      |       |
|__________________|____________|__________________|____________|______________|
| 3.4 Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite şi a locului unde vor |
| fi ele amplasate în încăperea sau încăperile de lucru:            |
|______________________________________________________________________________|
|           | Utilajul ca de exemplu frigider, plită, grătar, etc. |
| Încăperea 1     |                            |
| Încăperea 2     |                            |
| Încăperea 3     |                            |
| Încăperea 4     |                            |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3.5 Iluminat:    | natural  | Da   Nu  | artificial  | Da  Nu  |
|______________________|____________|______________|______________|____________|
| 3.6. Ventilaţie   | naturală  | Da   Nu  | artificială | Da   Nu  |
|    (aerisire)   |      |        |       |      |
|______________________|____________|______________|______________|____________|
| 4. Asigurarea utilităţilor:                          |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1 Apa potabilă  | - Sistem public   Da  Nu | Sursă proprie:      |
|          | Din sistemul altui      | Instalaţie   Da  Nu  |
|          | agent comercial   Da    | Fântână    Da  Nu  |
|          |               | Altele     precizat  |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.1 Evacuare ape  | - Canalizare         | Sistem propriu: precizat |
| uzate       |  publică     Da  Nu |              |
|          | - A altui agent       |              |
|          |  comercial    Da    |              |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.2. Evacuarea   | Sistem de colectare     | Sistem propriu: precizat |
| deşeurilor menajere| organizat      Da  Nu | Da   Nu         |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.3 Evacuarea   | Sistem de colectare     | Sistem propriu: precizat |
| deşeurilor     | organizat          |              |
| periculoase    |               |              |
| rezultate din   |               |              |
| activitatea proprie|               |              |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.4 Acces grup   | Propriu           | Separat pentru consumatori|
|   sanitar    | Da   Nu          | Da   Nu         |
|          | sau comun cu alt agent    | Separat pentru personal  |
|          | Da   Nu          | Da   Nu         |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 5. Număr de    | Permanent cu normă întreagă | Temporar cu normă parţială|
|  personal:    |               |              |
|  - calificat:  |               |              |
|  - necalificat: |                |              |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 6. Capacitate (după caz):                           |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. Capacitate de producţie estimată zilnică:                |
|______________________________________________________________________________|
| 6.2 Capacitatea de cazare unităţile de cazare:                |
|______________________________________________________________________________|
| 6.3 Capacitate de servire pentru unităţile de alimentaţie publică sau     |
|   colectivă:                                |
|______________________________________________________________________________|
| 6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi                   |
|______________________________________________________________________________|
| 6.5. Capacitate de învăţământ: nr. de copii, nr. de elevi           |
|______________________________________________________________________________|
| 6.6. Capacitate de consumatori pentru activităţile de coafură (nr. scaune) şi|
| alte activităţi de înfrumuseţare:                       |
|______________________________________________________________________________|
| 6.7. Capacitate de utilizatori pentru piscine şi bazine de înot        |
|______________________________________________________________________________|
|                                       |
|                B. DATE SPECIFICE               |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Descrierea dotărilor specifice şi a circuitelor funcţionale specifice   |
| cerute pentru fabricarea produselor lactate, a preparatelor dietetice şi   |
| pentru copii, a berii (anexată schiţa circuitului tehnologic)        |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Descrierea dotărilor specifice şi circuitelor funcţionale specifice pentru|
|   laboratoare medicale, unităţi de asistenţă medicală spitalicească şi   |
|ambulatorie de specialitate (anexată schiţa circuitului funcţional)      |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru instalaţiile de    |
| tratare a apei în sistem public, pentru îmbutelierea apei naturale şi    |
| minerale                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru zone naturale     |
| amenajate pentru îmbăiere                          |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Descrierea circuitului apei, a procedeelor de dezinfecţie, programul de  |
| control al apei pentru piscine şi bazinelor de înot             |
|______________________________________________________________________________|

								
To top