Teorije o snovima (PDF) by Snovi

VIEWS: 97 PAGES: 2

More Info
									Teorije o snovima

   Ruska škola Ivana Petroviča Pavlova smatra da svaki san zavisi od spoljnih
uslova, od sredine u kojoj je zaspala osoba. U Moskovskom institutu za san
spavače su sti mulisali raznim zvučnim, taktilnim i mirisnim dražima. Čak su i
snopove svetlosti upravljali na pojedine delove tela. Na primer, ako se na obraz
stavi sud sa ledom ili vrelom vodom, spavač može da usni hodanje po snegu ili
kupanje u kadi. Mladić kome su zaplitali i rasplitali prste, sanjao je da krpi
pocepano odelo.
   Još je 1894. godine Francuz Alber Lemoan pokazao da je sud sa vrelom
vodom stavljen ispod stopala jednog usnulog čoveka izazvao san da se ovaj penje
uz Vezuv. Ujed komarca se doživljava kao ubod nožem, a miris cveća inspiriše
san da se šeta po bašti.
Jedan od prvih naučnih radova o snu napisao je Francuz Hervej Sen Denis krajem
XIX veka. On je naredio da ga noću bude iz najdubljeg sna. Beležio je snove i
povezi vao ih sa nadražajima koji su dolazili do njegovih čuia: miris, muzika,
hladovina i dodir. Čitao je da su se stari egipatski sveštenici uspavljivali uz
muziku, horove i kaĎenje, pa je i sam posuo maramicu odreĎenim mirisom i
izazvao san. Sanjao je da je letovao u jednom divnom zamku punom cveća. Dakle,
Denis je objasnio kako spavač može da utiče na snove. Savremena istraživanja
govore u prilog ovom shvatanju i potvrĎuju njegov zaključak da čovek sanja samo
ono što zna i što je sadržaj riznice njegovog pamćenja. U osnovnim crtama priroda
sna ima ove osobine: uticaj spoljašnjih draži je svedena na minimum, predstave su
najčešće optičke pa zatim akustičke, a redovno su vrlo živahne i skoro uvek jasne;
mišljenje mora biti logično, ali je to reĎi slučaj; sve se dešava ,,kao na javi";
emocije su vrlo izražene, a volja kao da ne postoji; govor snevača je čest a dijalog
je reĎi.

    Psihijatar Sigmund Frojd, upoznao je u Parizu zna menitog neurologa Šarkoa,
koji je koristio hipnozu u lečenju neuroze. Frojd je i sam počeo da koristi hipnozu,
a potom je stvorio novi metod, tzv.jpetod slobodnih asocijacija. Naime, pacijent bi
pričao o švemu što mu prolazi kroz glavu, bez obzira na redosled, logičnost,
etičku i estetsku stranu tog njegovog filma. Treba, u stvari, da bez ustezanja i
stidljivosti pusti traku svog „magnetoskopa" koja će lekaru da otkrije mnoge
značajne elemente na koje je pacijent tokom prohujalog vremena zaboravio. Preko
ovog metoda Frojd se zainteresovao i za snove svojih pacijenata. Sve više se
uveravao u značaj sna za razumevanje života u zdravih ili bolesnih ljudi. San je
postao jedna od najvažnijih karika, u lancu, koja otkriva, na primer, razvoj
neurotičnog oboljenja.

    Pored teorija snova vrlo su razvijene i teorije tumačenja snova. Danas
preovladavaju dvije različite struje. Jedna legitimna – naučna, psihološka metoda,
dok je druga metoda potpurno različita i nelegitima. Inače simboli koji se u
snovima pojavljuju skupljaju se u knjige snove koju na našim prostorima
nazivamo sanovnik. Poznati sanovnik na engleskom jeziku jeste Dream Moods.

								
To top