Docstoc

kitab raden santori

Document Sample
kitab raden santori Powered By Docstoc
					           1Kitab Raden Santori
  Keilmuan Khadam    ∑
                                                                                                     2
                                      Kandungan Buku

Tajuk                                                                                        Muka Surat

Agar Kelakuan Buruk Seseorang Terlihat ........................................................................................................................................... 3

Agar Selamat Dari Santet/Santau Sihir ................................................................................................................................................. 4

Amalan Agar Do’a Cepat Terkabul ...................................................................................................................................................... 4

Amalan Kekuatan Badan.......................................................................................................................................................................... 5

Amalan menghadapi Musuh Yang Sesat ............................................................................................................................................... 5

Amalan Mengusir Jin Yang Mendiami Suatu Tempat ........................................................................................................................ 5

Amalan Menumpulkan Ilmu Musuh ....................................................................................................................................................... 6

Amalan Merubah Prilaku Orang ............................................................................................................................................................ 6

Amalan Merubah Prilaku Orang 2......................................................................................................................................................... 7

Amalan Penggetar Hati Musuh............................................................................................................................................................... 7

Amalan Untuk Kerezkian Dan Keuntungan........................................................................................................................................ 7

Amalan Untuk Seorang Pemimpin Atau Peniaga ............................................................................................................................... 8

Apa Yang Kamu Inginkan? ....................................................................................................................................................................... 8

Asma 1000 Khadam ................................................................................................................................................................................. 9

Asma Khadam Dari Langit. ................................................................................................................................................................... 10

Asma Khadam Penghancur ................................................................................................................................................................... 10

Asma Raafail ............................................................................................................................................................................................. 11

Asma Razhail ............................................................................................................................................................................................ 11

Asma Samkhayail ..................................................................................................................................................................................... 12

Asma Zarkayail ........................................................................................................................................................................................ 12

Do’a Agar Harta Kekayaan Musuh Hancur. ..................................................................................................................................... 13

Do’a Agar Selamat Dari Kezaliman .................................................................................................................................................... 13

Do’a Salah Satu Nabi Nuh AS. ............................................................................................................................................................. 13
                                                                                                       3


Tajuk                                                                                          Muka Surat

Zikir Pemanggil Ilmu ............................................................................................................................................................................... 14

Zikir Pembuka Hijab............................................................................................................................................................................... 14

Zikir Saat Berperang .............................................................................................................................................................................. 14

Ilmu Air ..................................................................................................................................................................................................... 15

Ilmu Barqun .............................................................................................................................................................................................. 15

Ilmu Bathin................................................................................................................................................................................................ 16

Ilmu Khadam ............................................................................................................................................................................................ 16

Ilmu Khadam Al-Anfaal Ayat 50 .......................................................................................................................................................... 16

Ilmu Khadam Al-A’raaf Ayat 196......................................................................................................................................................... 17

Ilmu Khadam Al-A’raaf Ayat 200......................................................................................................................................................... 18

Ilmu Khadam Balasrewu ........................................................................................................................................................................ 18

Ilmu Khadam Milik Raden ..................................................................................................................................................................... 19

Ilmu Khadam Pemberi Petunjuk .......................................................................................................................................................... 20

Ilmu Khadam Penjaga. ............................................................................................................................................................................ 20

Ilmu Khadam Surat An Nisaa Ayat 75 .............................................................................................................................................. 21

Ilmu Pagar Ayat Suci ............................................................................................................................................................................... 22

Ilmu Pengubatan ...................................................................................................................................................................................... 22

Ilmu Tabir Mimpi ..................................................................................................................................................................................... 23

Memecahkan Suatu Perkumpulan ....................................................................................................................................................... 23

Menghilangkan Suatu Masalah .............................................................................................................................................................. 23

Rahsia Menghadapi Orang Zalim ......................................................................................................................................................... 23

Rahsia Menghadapi Orang Zalim 2 ..................................................................................................................................................... 24

Taawuz Yusuf AS. ................................................................................................................................................................................... 24
Agar Kelakuan Buruk Seseorang Terlihat


َ ِ ِ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ‫ﱠ‬      ِ ُْ َ َ‫ﱠ‬
‫ﻠﻠَ ﱠ ﻟَﻟْﻮَا ﺎﻠﻟَﻤَ َ ﺎﻠ ﺌﺘﻢ ْ ﻪﻪ اﻟﺴﺮ ُ إِﺎﱠﻠﻟ ﺳﻴﺒﻄﻠُﻪُ إِنﱠ ﷲ ﻻ ﻳﺼﻠِﺢ ﻋﻤﻞ اﻟْﻤﻔْﺴﺪﻳﻦ‬
                        ْ ْ ِِ ُْ ِ َ    ُ َ َْ      َ
                                                    4


  ُ ْ ُ َ ْ َ ِ         ِ ‫َ ِ ﱡ ﱠُ َ ﱠ‬
َ‫وﻳُﺮﻖ ﷲ اﻟْﺮﻮﺒﻜَﻠِ َ ﺗِﻪ وﻟََ ﻛَ ِه اﻟْﻤﺠ ِﺎَن‬
Cukup dipuasai selama 3 hari atau 1 hari lepas malamnya lakukan solat hajat baca ayat ini sebanyak 313x
atau 129x maka bila ada orang berkeperibadian atau kelakuan buruknya agar terlihat. Baca dan tujukan
untuk orang tersebut dengan membayangkannya (Visualisasi), yaitu akan ada suatu kejadian yang menimpa
si fulan terlihat kelakuan buruknya depan orang orang atau kedoknya terbongkar.
Agar Selamat Dari Santet/Santau Sihir


 َ‫ﻠﻠَ ﱠ ﺌﻠء ﻟَﺎ ُﺎَﻠ ﺎَﺠﻴﻨَﻠ ﺻﻠﻟِﺮﻠ واﻟﱠﺬﻳﻦ آﺎﻨَُا ﺎﻌﻪُ ﻪ َﺣﻤﺔ ﺎﻨﱠﻠ وﺎﻦ ﺧﺰي ﻳََﺎﺘﺬ ِإنﱠ رﻪﱠﻚ ﻫ‬
 َُ َ َ ٍِِْ ِِْ ْ َِ ِ ٍَ ْ ِ ََ َ َ ِ َ ً َ ْ‫َ َ َ ْ ﱠ‬
ُ َ ‫َ ﱡ‬
‫اﻟْﻮَِي اﻟْﻌﺰِﻳﺰ‬
Ada sebuah cerita seorang ulama linuwih yang berdebat dengan seorang paranormal sakti mandraguna
ulama tersebut blak blakan menceramahi paranormal itu bahkan sampai menyinggungnya, tetapi paranormal
itu tetap santai dan tersenyum lalu lepas diakhir debat ulama itu berkata “kerana anda tadi kata anda boleh
santet kalau anda boleh malam ini juga santet saya! bagaimana setujukan saudara saudara! “ ulama itu
berteriak sambil mengetuk orang-orang disekitarnya dengan ucapanya yang provokatif, paranormal itu
merasa tertantang dan mengancamnya “ saya pastikan kamu esok sudah mati! “ mengancam ulama itu
dengan taqabur. Dan apa yang terjadi? Meninggalkah ulama itu? Dan ternyata ulama itu sihat-sihat sahaja dan
esoknya paranormal itu terkena penyakit gila, Lalu salah seorang muridnya bertanya dengan polos “apa yang
dilakukan bapak haji? Macam-mana boleh selamat padahalkan tidak ada yang pernah selamat dari paranormal
itu? Jangan-jangan bapak hajilah parnormal yang benar benar aslinya? Ulama tersebut hanya tersenyum,
malam itu saya hanya membaca ayat itu sebanyak banyaknya sampai tertidur dalam keadaan suci hadas.
Amalan Agar Do’a Cepat Terkabul


  ِ َ ِ َ ‫ُ َ َ ِْ َ ُ َ ُ َ َ ﱡ‬            ُ‫َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ﱠ‬
ِ ‫ﻠﺈِنْ ﺗََﻟﱠَا ﻠﻮُﻞ ﺣﺴﺒِﻲ ﷲ ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ ﻫَ ﻋﻠَﻴﻪ ﺗََﻛﱠﻠْﺖ وﻫَ رب اﻟْﻌ ْ ش اﻟْﻌﻈﻴ‬
Doa ini diambil dari ilmu paying rasul. Sebaliknya disini juga ada manfaatnya ketika kita berdoa, setelah
berdoa bacakan bacaan ini sebanyak 7x. Khasiatnya sangat terasa sekali. Jangan lupa dizikirkan kerana
banyak sekali fadilah ayat ini.
                                                   5
Amalan Kekuatan Badan


 ‫ﻟَوﻋﺠِ ﺒﻢُ ْ ﻟَنْ ﺌﻠءﻛُ ْ ذﻛْ ٌ ﺎﻦ رﻪْﻜُ ْ ﻋﲆ رﺌﻞٍ ﺎﻨْﻜُ ْ ﻟِﻴﻨْﺬرﻛُ ْ واذﻛُ ُ وا ِإذ ﺌﻌﻠﻜُ ْ ﺧﻠَﻔَﻠء‬
 َ ُ ََ َ ْ         ْ َ َِ ُ       ِ ُ َ ََ    َ ْ ِ ِ َ َ         ْ َ َ
        َ ِ‫َ ﱠ‬                         َْ َِْ ْ ِ
َ‫ﺎﻦ ﻪﻌﺪ ﺎَ ِم ﺎَُح وزَادﻛُ ْ ﰲ اﻟْﺨﻠْﻖ ﻪﺴﻄَﺔ ﻠﻠذﻛُ ُ وا آﻻء ﷲ ﻟَﻌﻠﱠﻜُ ْ ﺗُﻔﻠِﺮَن‬
  ُ ْ              ْ َ ً َْ ِ َ ِ َ َ ٍ
Amalan Ini Puasanya cukup 7 hari untuk kekebalan badan.

   Bila dilakukan selama 21 hari maka akan ada kekuatan badan yang luar biasa, diluar kesadaran anda.

   Bila dilaksanakanya selama 40 hari, akan lebih berkhasiat lagi akan terpancar kewibawaan dan
   karisma juga badan pengamal bakal menjadi agak besar.

   Raden cuman sampai 21 hari.

   Dilaksanakan dengan puasa Sunnah.

   Dizkirkan sehabis solat 44x atau 129x.

Selamat mengamalkan dan semoga berhasil, Salam.
Amalan menghadapi Musuh Yang Sesat


  ِ‫ﱠ‬
  ‫وﺎﻠ ﻇَﻠَﻤﻨَﻠﻫ ْ وﻟَﻜﻦ ﻇَﻠَﻤَا ﻟَﺎْﻔُﺴﻬ ْ ﻠ َ ﻟَﻏﻨَﺖ ﻋﻨْﻬ ْ آﻟِﻬﻢُﻬ ُ اﻟﱠﻢﻲ ﻳَﺪْ ﻋَنَ ﺎﻦ دونِ ﷲ‬
      ُ ْ ِ ُ       ِ ُ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ           ُ ْ ِ َ ُ ْ ََ
‫ﺎﻦ ﳾء ﻟَ ﱠ ﺌﻠء ﻟَﺎ ُ رﻪﻚ وﺎﻠ زَادوﻫ ْ ﻏَ� ﺗَﻢﺒِﻴﺐ‬
 ٍ ْ َْ ُ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ           ٍَْ ْ ِ
ٌ‫وﻛَﺬﻟِﻚ ﻟَﺧﺬ رﻪﻚ إِذا ﻟَﺧﺬ اﻟْﻮ َى وﻫﻲ ﻇَﻠﻟِﻤﺔ إِنﱠ ﻟَﺧﺬه ﻟَﻟِﻴ ٌ ﺷَ ﺪﻳﺪ‬
  ِ      َُْ    ٌَ   َ ِ َ ُ ََ َ َ َْ ُْ َ َ َ
Amalan ini digunakan untuk menghadapi musuh yang sesat, amalkannya dengan menjalani puasa selama 3
hari dizikirkan sehabis solat 77x lalu tunggu apa yang terjadi, dan perhatikan keadaan musuh akan ada hal
yang mengerikan menimpanya.
Amalan Mengusir Jin Yang Mendiami Suatu Tempat
                                                      6


  ِ َ َ ُ‫َ َ ُ ُ َ ﱠ‬
ٌ ‫ﻻ ﻳَﺰال ﻪُﻨْﻴﻠﺎُﻬ ُ اﻟﱠﺬي ﻪَﻨََا رِﻳﺒﺔ ﰲ ﺎﻠَُﻪﻬ ْ إِﻻ ﻟَنْ ﺗَﻮﻄﱠﻊ ﺎﻠَُﻪُﻬ ْ وﷲ ﻋﻠِﻴ ٌ ﺣﻜﻴ‬
                      ِِ ُ ِ ًَ ْ ِ ُ َ ُ َ
   Dipuasai selama 5 hari.

   Diamalkan sehabis solat 44x.

Penggunaanya setelah berpuasa ayat tersebut ditulis ditempat jin yang mendiaminya Jangan lupa sebelum
masuk ketempatnya bacakan dulu ta’awuz dengan ayat ini.

Atau menulis ayat ini kemudian disimpan dalam air lalu airnya dilpercilkan kearah tempat jin itu berdiam.
Amalan Menumpulkan Ilmu Musuh


           َ َ َ َ ِ ‫َ َْ َ َﱠ‬
َ‫وﻻ ﻳﺮﺴﺒ اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛَﻔ ُ وا ﺳﺒﻮَُا إِﺎﱠﻬ ْ ﻻ ﻳﻌﺠﺰون‬
  ُِ ُْ  ُ
Bacaanya pendek tapi hasilnya luar biasa, diamalkan dengan puasa selama 41 hari. Tetapi pengamal yang
mengamalkanya dengan puasa mutih 7 hari. Pengamal sudah boleh mencabut kekebalan seorang musuh
didaerah pengamal sama seberapa banyak musuh membaca mantra-mantranya tidak akan berjalan.

   Diamalkan dibaca sehabis solat 44x atau 129x.

   Jauhi makanan yang berasal dari haiwan.

Penggunaanya saat berhadapan musuh dibacakan tanpa suara sambil bergaduh bersama musuh tatap
matanya, mantra musuhlah yang tidak akan berjalan.
Amalan Merubah Prilaku Orang


ٌ ِ َ َ‫ُْ َ ِ ِ ِ َ ﱠ‬                              َ‫َ َ ِ ﱠ‬
‫ذﻟِﻚ ﻪﺄَنﱠ ﷲ ﻟَ ْ ﻳَﻚ ﺎﻐَ�ا ﺎِﻌﻤﺔ ﻟَﺎْﻌﻤﻬﻠ ﻋﲆ ﺎَ ٍم ﺣﻢﱠﻰ ﻳُﻐَ�وا ﺎﻠ ﻪﺄَﺎْﻔُﺴﻬ ْ وﻟَنﱠ ﷲ ﺳﻤﻴﻊ‬
                    َ َْ ََ َ َ َ ً َ ْ ًْ ُ ُ
 ٌ ‫ﻋﻠِﻴ‬
   َ
Bila kita ingin merubah perangai buruk seseorang agar dia mendapatkan hikmah yaitu suatu kejadian yang
akan menimpanya dan membuat hati nuraninya untuk kembali ke jalan yang benar.

Saya mempunyai amalannya cukup di puasai 3 hari, dan dibacakan sehabis solat 11x lalu setelah itu
bayangkan dalam pikiran anda ingin seperti apa orang yang anda tuju.(Jangan digunakan untuk keburukan)
Atau bias agar membuat orang yang dituju menjadi suka pada kita.
                                                  7
Amalan Merubah Prilaku Orang 2


ِ َ ٍ ِ َ ْ َ‫َ ﱠ‬
‫ذﻟِﻚ ﺑِ َﻠ ﺎﺪﱠ ﺎﺖ ﻟَﻳﺪﻳﻜُ ْ وﻟَنﱠ ﷲ ﻟَﻴﺲ ﻪﻈَﻼم ﻟِﻠْﻌﺒِﻴﺪ‬
                 ِْ ْ َ َ َ َ
 ‫ﱠَ َ ِ ﱞ‬    ِ ِ ُ ِ ُ‫َ ِ ﱠِ َ َ َ ُ ﱠ‬
 ‫ﻛَﺪَ ﻟْب آل ﻠ ْﻋَنَ واﻟﱠﺬﻳﻦ ﺎﻦ ﺎﺒﻠِﻬ ْ ﻛَﻔ ُ وا ﻪِﺂﻳﻠت ﷲ ﻠﺄَﺧﺬﻫ ُ ﷲ ﻪﺬﺎَُﻪﻬ ْ إِنﱠ ﷲ ﺎَي‬
                            َ ِ َْ ْ ِ َ ِ َ َْ ِ ِ ِ
 ِ ِ     ِ
‫ﺷَ ﺪﻳﺪُ اﻟْﻌﻮَﻠب‬
Amalan ini sangat di khususkan kepada orang yang suka menzalimi.atau tukang zalim. Tirakatnya sesuai
dengan Amalan yang ke satu diatas.
Amalan Penggetar Hati Musuh


       ‫ُ َ ْ ْ ِ ْ ُ ﱠ ٍ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ ِ ِ َ ﱠ ﱠِ َ َ ﱠ‬
     ْ ُ‫وﻟَﻋﺪﱡ وا ﻟَﻬ ْ ﺎﻠ اﺳﻢَﻄَﻌﻢُ ْ ﺎﻦ ﺎَة وﺎﻦ رﻪَﻠط اﻟْﺨﻴﻞِ ﺗُ ْﻫﺒَنَ ﻪﻪ ﻋﺪُ و ﷲ وﻋﺪُ وﻛ‬
                                              ِ َ
   ‫ﱠِ ُ َ ﱠ‬     َ ِ ٍ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ‫ْ ُ ُ ﱠ‬       ِ ُ ْ ِ َ َ َ
   ‫وآﺧ ِﻳﻦ ﺎﻦ دوﺎِﻬ ْ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤَﺎَﻬ ُ ﷲ ﻳﻌﻠَﻤﻬ ْ وﺎﻠ ﺗُﻨﻔﻮَُا ﺎﻦ ﳾء ﰲ ﺳﺒِﻴﻞِ ﷲ ﻳَف‬
َ‫إِﻟَﻴﻜُ ْ وﻟَﺎْﻢُ ْ ﻻ ﺗُﻈْﻠَﻤَن‬
  ُ         َ ْ
Amalan ini juga dari alayarham atuk saya, jika diamalkan cukup dengan membacanya sebanyak mungkin
sebelum berangkat berperang.

   Tapi atuk saya sebelumnya dipuasai dulu dengan 1 hari atau 3 hari sebelum 1 minggu akan berperang
   atau akan ada fisik.

   Dizikirkan sebelum berangkat perang sebanyak mungkin, 99x minimal.

Lalu setiap orang yang berhadapan dengan anda akan bergetar badanya ketakutan, dan setelah mentalnya
jatuh. Pikiran si musuh bakal sempit, Jadi cepat cepatlah mengambil tindakan.
Amalan Untuk Kerezkian Dan Keuntungan
                                                     8


   َ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ ُ َ َ ِ ْ ْ ِ ْ ٍ َ ِ ِ ْ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ‫َ َ ﱠ‬
   ‫وﻋﺪَ ﷲ اﻟْﻤﺆﺎﻨ� واﻟْﻤﺆﺎﻨَﻠت ﺌﻨﱠﻠت ﺗَﺠ ِي ﺎﻦ ﺗَﺮﻢﻬﻠ اﻷﺎْﻬﻠر ﺧَﻠﻟِﺪﻳﻦ ﻠﻴﻬﻠ وﺎﺴﻠﻛﻦ‬
  ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ِ‫ْ َ ً ِ َ ﱠ ِ َ َ َ ِ َ ﱠ‬
ُ ‫ﻃَﻴﺒﺔ ﰲ ﺌﻨﻠت ﻋﺪْ نٍ ورِﺿْ َانٌ ﺎﻦ ﷲ ﻟَﻛْﱪ ذﻟِﻚ ﻫَ اﻟْﻔَز اﻟْﻌﻈﻴ‬
   Dibeli dulu dengan berpuasa selama 3 hari.

   Dengan pembacaan ayat diatas digunakan untuk berzikir sehabis solat sebanyak 129x.

   Sebelum dan sesudahnya biasakan dulu berselawat.

Lalu setelah pengamalan cukup dibaca 7x saja sehabis solat.

Agar rezeki cepat datang dan selalu beruntung dalam setiap hal.
Amalan Untuk Seorang Pemimpin Atau Peniaga


َ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْ ِ َ ‫َ ُ َ َ َ ْ َ َ ﱠُ ُ َ ِ ﱠ‬
�‫وإِنْ ﻳ ِﻳﺪُ وا ﻟَنْ ﻳﺨْﺪَ ﻋَك ﻠﺈِنﱠ ﺣﺴﺒﻚ ﷲ ﻫَ اﻟﱠﺬي ﻟَﻳﺪَ ك ﻪﻨَﴫه وﻪِﻠﻟْﻤﺆﺎﻨ‬
                                    ُ َ
Dipuasai selama 7 hari, dizikirkan sebanyak 313x sesudah solat. laksanakan tiap malam solat hajat dan dibaca
kembali 44x atau 313x.

Amalan ini sangat berguna :

   Jika ada orang yng ingin menipu maka tipuannya akan gagal atau tujuannya gagal.

   Agar perniagaannya lancar.

   Dan mendapat karisma yang sangat tinggi, orang-orang akan senang melihat anda dan sentiasa selalu
   ingin membantu orang yang memiliki amalan ini.
Apa Yang Kamu Inginkan?


‫إِنﱠ رﺑ ﺎ ِﻳﺐ ﺎﺠﻴﺐ‬
ٌ ُِ ٌ َ َْ
“Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Saya mempunyai khabar gembira lagi ketika saya membaca al-quran tepatnya sampai surah huud ayat 61
yaitu tentang kisah Shaleg as. Diakhir ayat itu disebutkan Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya)
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."
                                                      9


Lalu waktu itu saya terinspirasi untuk segera berdoa raden berdia agar didatangkan rezeki malamnya lalu
setelah berdoa saya mengucapkan ayat itu, mustajab doa saya dikabulkan, bahkan sampai saat ini setiap ada
hajat memakai doa ini selalu dikabulkan.

Saya sebelumnya selalu melakukan senin-kamis puasa ketika berpuasa siangnya saya suka membaca surah
huud lalu lepas sampai ayat itu saya selalu berhenti untuk meminta hajat kepada Allah swt. Semenjak saat itu
saya suka melakukannya dan banyak orang meniru amalan ini Alhamdullilah sebahagian besar doanya
terkabul melihat kejadian ini , jadi saya ingin kongsi doa-doa para nabi dan wali, mungkin di lain waktu.
Asma 1000 Khadam


                                     َ َ ْ َ ُ‫َ َ ﱠ‬
  �‫اﻵنَ ﺧﻔﱠﻒ ﷲ ﻋﻨﻜُ ْ وﻋﻠِ َ ﻟَنﱠ ﻠﻴﻜُ ْ ﺿَ ﻌﻔًﻠ ﻠ ِﺈنْ ﻳﻜُﻦ ﺎﻨﻜُ ْ ﺎﻠﺋَﺔ ﺻﻠﻪ َة ﻳﻐﻠِﺒَا ﺎﻠﺋَﻢ‬
  َِْ ِ ُ ْ َ ٌ ِ َ ٌ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ             ِ
َ ِ ‫ْ ِ ِ ْ ﱠِ َ ﱠُ َ َ ﱠ‬
‫وإِنْ ﻳَﻜُﻦ ﺎﻨْﻜُ ْ ﻟَﻟْﻒ ﻳَﻐﻠِﺒَا ﻟَﻟْﻔَ� ﻪﺈِذنِ ﷲ وﷲ ﺎﻊ اﻟﺼﻠﻪ ِﻳﻦ‬
                   ُ ْ ٌ       ِ ْ     َ
   Tirakatnya berpuasa selama 41 hari hari terakhir pati geni.

   Tidak lupa menjauhi larangan.

   Dizikirkan sebanyak 313x sehabis solat.

   Ditambahkan setelah solat hajat 44x atau 313x.

Dalam pengamalan ilmu ini emosi kita harus labil. Maka alangkah lebih baiknya jika tetap dibilik peribadi atau
mengasingkan diri. Jangan lupa jangan memakan makanan yang berasal dari haiwan.

Dan malam terakhir akan ada petunjuk atau seorang khodam dari golongan malaikat yang berwujud cahaya
kuning emas yang dibelakangnya diikuti ribuan cahaya.

Setelah itu kita boleh menggunakan kelebihan kita hanya untuk kebaikan.

Kerana akan banyak sekali berkah setelah pengamalan ilmu ini.

Dan ini merupakan pagar ghaib yang sangat kuat.

Kita juga dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan mendoakanya saja.

Juga dalam rezeki sama asmara.

Dalam banyak hal.
                                                     10
Asma Khadam Dari Langit.


 ِ َ ‫ﱠِ ِ ْ َ ِ ﱟ‬ ُ ْ ِ    َ َ ُ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ‫ﱠَ ُ ُ ﱠ‬
ٍ�‫إِنﱠ ﷲ ﻟَﻪُ ﺎﻠْﻚ اﻟﺴ َ وات واﻷرض ﻳُﺮﻴِﻲ و�ِﻴﺖ وﺎﻠ ﻟَﻜُ ْ ﺎﻦ دونِ ﷲ ﺎﻦ وﱄ وﻻ ﺎَﺼ‬
Jika kita dihadang musuh cukup mengucapkannya 3x sambil menumpukan perhatian dan penuh harapan.
Maka akan datang seorang penolong yang akan menyelamatkan anda.

Bukan itu saja, jika dalam hal penting atau kita menginginkan suatu hajat terkabul sebelum dan sesudah
berdoa di awalai ucapan ini sebanyak 3x.

Bukan itu saja jika kita puasai selama 3 hari atau 7 hari.

Dan menzikirkannnya sehabis solat sebanayak 129x maka rezeki kita akan melimpah ruah.

Mudah dalam menggapai sesuatu.
Asma Khadam Penghancur


             ‫ْ ْ ِِ َ َﱡ‬                    َ َ َ َ َ ِ‫ﱠ‬
  ‫ﻳَﺮﻠِﻔَُنَ ﻪِﻠﻟ ﺎﻠ ﺎﻠﻟَُا وﻟَﻮﺪْ ﺎﻠﻟَُا ﻛَﻠِﻤﺔ اﻟْﻜُﻔ ِ وﻛَﻔ ُ وا ﻪَﻌﺪَ إِﺳﻼﺎﻬ ْ وﻫﻤَا ﺑِ َﻠ ﻟَ ْ ﻳَﻨَﻠﻟَُا‬
                         َ َ ْ ََ                         ْ
    ْ َ ََ َ ُ ًْ ُ َ ُ َُ َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ُ‫َْ ُ ﱠ‬
    ‫وﺎﻠ ﺎَﻮﻤَا إِﻻ ﻟَنْ ﻟَﻏﻨﻠﻫ ُ ﷲ ورﺳَﻟُﻪُ ﺎﻦ ﻠﻀْ ﻠِﻪ ﻠﺈِنْ ﻳﻢَﻪَا ﻳﻚ ﺧَ�ا ﻟَﻬ ْ وإِنْ ﻳﻢَﻟﱠَا‬  َُ ََ
ٍ�‫ﻳُﻌﺬﻪْﻬ ُ ﷲ ﻋﺬاﻪًﻠ ﻟَﻟِﻴ ً ﰲ اﻟﺪﱡ ﺎْﻴﻠ واﻵﺧ َة وﺎﻠ ﻟَﻬ ْ ﰲ اﻷرض ﺎﻦ وﱄ وﻻ ﺎَﺼ‬
 ِ َ ‫َ َ ِ ِ َ َ ُ ِ ْ ِ ِ ْ َِﱟ‬                ِ      َ َ ُ‫َ ْ ُ ﱠ‬
Tata Cara :

   Dipuasai dulu selama 21 hari mutih.

   Atau bila tidak ingin berpuasa selama 41 hari asma diatas dibaca sebanyak 99x sehabis solat. Jangan
   lupa jangan memakan makanan yang berasal dari haiwan.

Saat penggunaan si khodam akan membisikkan ketelinga anda sesuai keinginan anda. Bila sudah dikuasai
dianjurkan jangan taqabur. Nanti boleh “balik” celaka ke diri sendiri. Ini digunakan untuk menghancurkan
suatu perkumpulan agar terpecah belah, atau suatu hubungan agar putus, atau untuk seseorang agar sial
terus nasibnya.

Jadi gunakan dengan bijaksana.
                                                 11
Asma Raafail


  ‫وﺎَﻠدى ﻟَﺻﺮﻠب اﻟْﺠﻨﱠﺔ ﻟَﺻﺮﻠب اﻟﻨﱠﻠر ﻟَنْ ﺎﺪْ وﺌﺪْ ﺎَﻠ ﺎﻠ وﻋﺪَ ﺎَﻠ رﻪﱡﻨَﻠ ﺣﻮ�ﻠ ﻠﻬﻞ وﺌﺪْ ﺗُ ْ ﺎﻠ‬
   َ     َ َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ
       َ َ ِ‫ْ َ ُ ﱠ‬
�‫وﻋﺪَ رﻪﻜُ ْ ﺣﻮ�ﻠ ﺎﻠﻟَُا ﺎَﻌ ْ ﻠﺄَذنَ ﺎﺆذنٌ ﻪﻴﻨﻬ ْ ﻟَنْ ﻟَﻌﻨﺔ ﷲ ﻋﲆ اﻟﻈﱠﻠﻟِﻤ‬
َ ِ               ََُْ ْ َ ُ ‫َ َ ﱠ‬        َ َ ‫َ َ َﱡ‬
Asma berkhadam

   Dipuasai selama 21 hari lalu selanjutnya 40 hari puasa sunnah, jauhi makanan makan yang berasal
   dari haiwan, Dizikirkan setiap malam sebanyak-banyaknya.

   Atau bilangannya 129x dan 313x, Semakin banyak semakin baik.

Ini digunakan agar musuh hancur dan tertimpa bencana atau akan terkena hal yang menyedihkan.

Setelah bertemu khadamnya hati-hati dalam penggunaannya.

Gunakan sebijaksana mungkin. Si khadam juga boleh disuruh untuk mengusir jin disuatu tempat atau dapat
membakar hangus si jin sampai cacat.

Si khadam akan selalu melindungi anda atas izin yang maha kuasa Allah.
Asma Razhail


   ْ ُ‫ﻫَ اﻟْﻮَﻠدر ﻋﲆ ﻟَنْ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠَﻴﻜُ ْ ﻋﺬاﻪﻠ ﺎﻦ ﻠَﺎﻜُ ْ ﻟَو ﺎﻦ ﺗَﺮﺖ ﻟَرﺌﻠِﻜُ ْ ﻟَو ﻳﻠْﺒِﺴﻜ‬
     َ َ ْ      ُ ْ ِ ْ ْ ِ ْ ِ َْ ْ ِ ً َ َ ْ َ َ َ َْ        ََ ُِ َ ُ
َ‫ﺷﻴﻌﻠ وﻳُﺬﻳﻖ ﻪَﻌﻀَ ﻜُ ْ ﻪَﺄْس ﻪَﻌﺾ اﺎْﻈُ ْ ﻛَﻴﻒ ﺎُﴫف اﻵﻳَﻠت ﻟَﻌﻠﱠﻬ ْ ﻳَﻔﻮﻬَن‬
  َُْ ُ َ ِ         ُ ْ َ َ ْ     ٍ ْ َ      ْ َ ِ َ ًَِ
  ِ َِ ْ َ ُ ْ ُْ ‫َ ﱠ َ ِِ َْ ُ َ َ ُ َ َ ﱡ‬
 ٍ‫وﻛَﺬب ﻪﻪ ﺎَﺎﻚ وﻫَ اﻟْﺮﻖ ﺎﻞ ﻟَﺴﺖ ﻋﻠَﻴﻜُ ْ ﻪَﻛﻴﻞ‬
‫وﺳَف ﺗَﻌﻠَﻤَنَ ﻟِﻜُﻞ ﺎَﺒﺈٍ ﺎﺴﻢَﻮ ﱞ‬
  َ ُْ َ ْ      ُ ْ َ َْ َ
Asma ini berkhadam

   Pengamalannya dipuasai 21 hari dibaca sehabis solat 313x dan jangan lupa malam terakhir tirakat
   jangan tidur.

   Jauhi makanan yang berunsur dari haiwan.
                                                   12


   Jangan lupa bila khatam adakan syukuran.

Gunanya untuk menghancurkan musuh.

Digunakannya untuk yang puasa 21 hari cukup dengan membayangkan orang tersebut.

Tapi jika diamalkan selama 40 hari sunnah anda akan dapat langsung menyuruh khadamnya sesuai yang anda
inginkan, Contohnya untuk menghancurkan syaitan/jin milik seorang yang laknat.

Khadamnnya kekuatannya “Subhanaalohil adzim”, luar biasa.
Asma Samkhayail


ً ْ‫ﻟَﺷُ ﺪﱠ ه آﺗَﻴﻨﻠه ﺣﻜْ ً وﻋﻠ‬
  ِ َ ُ ُ َْ ُ
Amalan ini dikerjakan dengan tirakat puasa sunnah selama 7 hari untuk tahap pertama, dan untuk tahap ke 2
selama 21 hari dan tahap yang terakhir 41 hari, harus dilaksanakan selama beturutan, nanti akan datang
seorang khodam yang akan mengajarkan Ilmu hikmah dan ilmu spiritual.
Asma Zarkayail


   ِِ ُ ُِ ِ                       َ ِ َ ‫َ َ َ ْ َ ُ ُﱟ‬
   ‫وإِنْ �ْﺴﺴﻚ اﻟﻠﱠﻬﺒِﴬ ﻠﻼ ﻛَﻠﺷﻒ ﻟَﻪُ إِﻻ ﻫَوإِنْ ﻳ ِدك ﻪﺨَ�ٍ ﻠﻼ راد ﻟِﻔَﻀْ ﻠِﻪ ﻳﺼﻴﺐ ﻪﻪ‬
             ‫ََُ ُ ْ َ ِ ْ َ َ ﱠ‬
  ِ ُ َ َُ َ ِِ َِ ْ ِ ُ َ َ
ُ ‫ﺎﻨْﻴﺸَ ﻠء ﺎﻦ ﻋﺒﻠده وﻫَ اﻟْﻐﻔَُر اﻟ ﱠﺣﻴ‬
Amalan ini membawa 1 juta kebaikan dan keuntungan dengan bekerja sama bersama si khodam, kita dapat
melepaskan santet (Santau) atau pelet (Pengasihan) dan lainnya hanya dengan memerintahkan si khodam
untuk bertindak.

   Selain itu rezeki tidak henti hentinya mengalir.

   Amalan diamalkan selama 41 hari

   Dizikirkan sehabis solat 11x, lalu setelah 41 hari dipuasai sunnah 7 hari mutih, dibacakan saat waktu
   siang 1000x dan waktu malam 1000x (12.00 dan 24.00) .
                                                    13


Do’a Agar Harta Kekayaan Musuh Hancur.


  ‫رﻪﻨﻠ إِﺎﱠﻚ آﺗَﻴﺖ ﻠ ْﻋَنَ وﺎﻸه زِﻳﻨﺔ وﻟَﺎَاﻻ ﰲ اﻟْﺮﻴﻠة اﻟﺪﱡ ﺎْﻴﻠ رﻪﻨﻠ ﻟِﻴﻀﻠﱡَا ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻠِﻚ رﻪﻨﻠ‬
   َ‫َﱠَ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ُ ًَ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ َﱠَ ُ ِ َ ْ َ َ َﱠ‬
َ ‫اﻃْﻤﺲ ﻋﲆ ﻟَﺎَاﻟِﻬ ْ واﺷْ ﺪُ د ﻋﲆ ﺎﻠَُﻪﻬ ْ ﻠﻼ ﻳُﺆﺎﻨَُا ﺣﻢﱠﻰ ﻳَ َ وا اﻟْﻌﺬاب اﻷﻟِﻴ‬
     َ ََ ُ      َ ِْ َ ِِ ُ ََ ْ َ ِ َْ ََ ْ ِ
Do’a ini ditujukan kepada musuh yang selalu berbuat zalim.

Agar kekayaanya luluh lantak, tidak tersisa sedikitpun. Do’a ini sangat mustajab kerana do’a ini berasal dari
nabi musa as.

Dibacakan setelah solat hajat malam.

Lakukan berulang-ulang selama 7 hari maximal.

Biasanya dalam 5 malam musuh sudah mulai ada tanda-tanda kehancurannya.
Do’a Agar Selamat Dari Kezaliman


َ ِ     ْ َ ًَِْ َ َ ْ     َ َ َ َ ِ‫َ َ ﱠ‬
�‫ﻋﲆ ﷲ ﺗََﻛﱠﻠْﻨﻠ رﻪﱠﻨﻠ ﻻ ﺗَﺠﻌﻠْﻨﻠ ﻠﻢﻨﺔﻟِﻠْﻮَ ِم اﻟﻈﱠﻠﻟِﻤ‬
َ َِ ْ َْ َ َ ِ        َْ َ ِ
‫ﺎﻦ اﻟْﻮَ ِم اﻟْﻜَﻠﻠ ِﻳﻦ وﺎَﺠﻨﻠ ِﻪ َﺣﻤﻢﻚ‬
Saya diberi do’a ini dari seorang wali semenjak saya berziarah ke suatu tempat, setiap orang yang ingin
menyakiti saya selalu gagal niatnya atau keinginannya ketika saya membaca do’a ini. Dulu saya juga pernah
menolong seorang teman yang terkena santet, lalu saya diancam untuk di santet juga, akan tetapi
Alhamdullilah saya membaca doa ini terus menerus, dan selamat dan entah kemana kedua orang itu yang
akan menyantet saya. Mereka hilang entah kemana.
Do’a Salah Satu Nabi Nuh AS.


‫رب إِ� ﻟَﻋَذ ﻪِﻚ ﻟَنْ ﻟَﺳﺄَﻟَﻚ ﺎﻠ ﻟَﻴْﺲ ﻟِﻴﺒﻪ ﻋﻠْ ٌ وإِﻻ ﺗَﻐﻔ ْ ﱄ وﺗَ ْﺣﻤﻨﻲ ﻟَﻛُﻦ ﺎﻨَﻠﻟْﺨَﻠﴎﻳﻦ‬
َ ِِ    ِ ْ   ِْ َ َ ِ ِْ َ ِ ِِ َ َ َ ْ                َ ُ ُ ْ ْ َ
Doa ini adalah salah satu yang pernah diucapkan oleh Nabi Nuh. Doa ini selalu membawa berkah dan
keuntungan jika tujuan kita mengajar ilmu hakikat dan ilmu agama, juga sebagai tolak bala.
                                                 14
Zikir Pemanggil Ilmu


          َ ِ‫َ ِ ِ ﱠ‬
َ‫ﻟَ�ﱠ َﻠ ﻟُﺎْﺰِل ﻪﻌﻠْ ِ ﷲ وﻟَنْ ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ ﻫ‬
َُ
Zikirkan ayat ini seselalu mungkin secara rutin agar ilmunya semakin bertambah ilmu itu bias berupa apa
saja yang bermanfaat yang bias datang bila-bila saja dari siapa saja dan media apa saja.
Zikir Pembuka Hijab


     ِ ٍ     ِ َ َ ْ ِ ِْ َ ِ ْ َ ِ َ ‫ِ َ ِ ﱠ‬
‫إِنﱠ ﰲ ﺧﻠْﻖ اﻟﺴ َ وات واﻷرض واﺧﻢﻼف اﻟﻠﱠﻴﻞِ واﻟﻨﱠﻬﻠر ﻵﻳَﻠت ﻷوﱄ اﻷﻟْﺒﻠب‬
 ِ َ
ِ َ ََ َِ َ َْ ُ ِ َ َ َ َ َ َ
‫رﻪﱠﻨَﻠ ﺎﻠ ﺧﻠَﻮْﺖ ﻫﺬا ﻪَﻠﻃﻼ ﺳﺒﺮﻠﺎَﻚ ﻠﻮﻨَﻠ ﻋﺬاب اﻟﻨﱠﻠر‬
“Tawassul jangan lupa”

Tolong Ditambahkan dalam daftar tawassulnya :

   Mbah Kakung garut

   Neng Nti Jakarta

   Cep efi garut

Ayat ini dizikirkan 313x selama 7 hari dilakukan bersama puasa sunnah selama 7 hari.

Setiap hijab yang tersembunyi satu persatu akan terbuka berurutan sesuai dengan kemampuan yang anda
miliki. Kerana bakat setiap orang itu berbeza-beza jadi setelah ada tanda bersyukurlah.
Zikir Saat Berperang


               ُ‫َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ ِ َ َ َ ﱠ‬     ِ‫ﱠ‬
 ‫ﻠﻮَﻠﺗِﻞ ﰲ ﺳﺒِﻴﻞِ ﷲ ﻻ ﺗُﻜَﻠﱠﻒ إِﻻ ﺎَﻔْﺴﻚ وﺣ ْض اﻟْﻤﺆﺎﻨ� ﻋﴗ ﷲ ﻟَنْ ﻳَﻜُﻒ ﻪَﺄْس اﻟﱠﺬﻳﻦ‬
 َ ِ َ ‫ﱠ‬                         ُ        َ ِ ْ َ
               ُ‫َ َ ﱠ‬
‫ﻛَﻔ ُ وا وﷲ ﻟَﺷَ ﺪﱡ ﻪﺄْﺳﻠ وﻟَﺷَ ﺪﱡ ﺗَﻨﻜﻴﻼ‬
 ِْ     َ ً َ
                                                   15


Amalan ini dari Alayarham Atuk saya dalam berperang hanya cukup dengan berzikir saja, kerana saat kita
berperang kita akan berkonsentrasi penuh sambil berdo’a nah disinilah, dari dulu sampai akhir hidupnya,
selalu saja selamat dalam peperangan tanpa ada luka.

Setahu saya tidak ada tirakat lainya, hanya ini yang saya ingat dan saya amalkan.

Dan alhamdullilah sesuai dengan manfaatnya saya selalu sentiasa selamat.

Semoga anda berhasil.
Ilmu Air


       ‫ﻳَﻠ ﻟَرض اﻪْﻠَﻌﻲ ﺎﻠءك وﻳَﻠ ﺳ َ ء ﻟَﺎﻠِﻌﻴَﻏﻴﺾ ا ْﻟ َ ء وﺎﴤ اﻷﺎ ُ واﺳﻢَت‬
        ْ ََْ َ ْ َ َُِ ُ      َ َِ ِ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ ُْ
َ ِ     َْ ًْ َ َِ ْ ِ ُ َ
�‫ﻋﻠَﯩﻠﻟْﺠَدي وﺎﻴﻞ ﻪُﻌﺪا ﻟِﻠْﻮَ ِم اﻟﻈﱠﻠﻟِﻤ‬
Amalan ini didapat dari seorang nelayan yang sangat linuwih dia mendapatkannya dari guru ghaibnya. Masya
Allah orang ini dapat menghentikan hujan, bahkan seolah-olah gelombang ombak pun boleh ditundukan. Apa
yang membuat orang ini boleh berbuat seperti itu sampai-sampai seolah-olah tuhan menundukkan air
untuknya. Orang ini hidupnya sederhana, tapi orangnya luar biasa.

Bukan itu saja bila ditusuk keris badan dia tembus seperti air, Subhanallohiladzim.

Tidak makan selama 5 hari hanya memakan rumput laut dan air laut dan air hujan.
Ilmu Barqun


�ِ‫وﻟَﺧﺬ اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻇَﻠَﻤَااﻟﺼﻴﺮﺔ ﻠﺄَﺻﺒﺮَا ﻠﻴﺪﻳﻠرﻫ ْ ﺌﻠﺛ‬
َ ِ َ ِِ َِ ِ َُ ْ َ َُْ ‫َ ََ ِ َ ُ ﱠ‬
Ilmu ini sangat berbahaya sekali, harus orang yang sudah memiliki kesilapan mental untuk mengamalkannya.
Kerana ilmu ini boleh membuat si pemilik menjadi sombong kerana kelebihannya.

Jika diniatkan pada seorang musuh, maka orang tersebut boleh terkena penyakit kulit seperti terbakar, atau
apabila diniatkan pada tempat tinggal musuh maka rumahnya akan hancur kerana petir atau sebagainya.

Sepengetahuan saya dengan ilmu ini juga boleh membuat rumah orang terbakar dari sambar petir atau ada
saja masalah kecil, contohnya salah satu tong gas meledak atau alat-alat yang dapat memicu ledakan.

Tirakatnya :
                                                   16


   Puasa 41 hari, dan malam terakhir tidak tidur.

   Dizikirkan sehabis solat 313x juga jauhi makanan yang bersumber dari haiwan.
Ilmu Bathin


‫وﻟُﺗْﺒﻌَا ﰲ ﻫﺬه ﻟَﻌﻨَﺔ وﻳََم اﻟْﻮﻴﻠﺎﺔ ﻪﺘْﺲ اﻟ ْﻠﺪُ اﻟْﻤ ْﻠَد‬
ُ ُ َ ْ َ ِ َِ َِ َْ َ ً ْ َِِ ِ ُِ َ
Puasakan dulu dengan puasa sunnah selama 21 hari, baca ayat tersebut sampai terngiang-ngiang lalu setelah
khatam hati-hati ketika anda marah lalu mengucapkan sesuatu yang buruk maka akan terjadi. Atau pahit
lidah

Bahkan orang sakti sekalipun boleh terkena kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah SWT. Ilmu ini jika
ditunjukan kepada para jin mereka akan ketakutan, bahkan manusiapun boleh merasakan takut.
Ilmu Khadam


َ‫وﻛَﺄ َْﻳﻦ ﺎﻦ آﻳﺔ ﰲ اﻟﺴ َ وات واﻷرض �ُ ﱡ ونَ ﻋﻠَﻴﻬﻠ وﻫ ْ ﻋﻨﻬﻠ ﺎﻌ ِﺿُ َن‬
    ُْ ََْ ُ َ َْ َ      َ ِ ْ َ ِ َ ‫َ ْ ِ ْ ٍَ ِ ﱠ‬
            ِ ْ ُ ُ َ ِ‫ﱠ‬
 ْ ‫ﻪِﻠﻟ إِﻻ وﻫ ْ ﺎْﻛَُنَ وﺎﻠ ﻳﺆﺎﻦ َﻟﻛْﺜﻫ‬
  ُ َُ ُ ِ ْ ُ َ َ
Puasa mutih 7 hari, zikirkan ayat ini sebanyak 414x sehabis solat di hari ke 7 pati geni, makanan jangan
memakan yang bersumber dari hewan maka setelah pati geni paginya tidurlah dan dalam mimpi akan
bertemu seseorang. Dan selanjutnya sesuai jalan kalian masing-masing khadam ini akan selalu membisikkan
bila akan datang bahaya yang datang, sampai sekarang saya masih mengamalkannya, setelah khatam atau
terbeli sehabis solat baca 7x.
Ilmu Khadam Al-Anfaal Ayat 50


  ‫وﻟََ ﺗَ َى إِذ ﻳﻢَﰱ اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛَﻔ ُ وا اﻟْﻤﻼﺋِﻜَﺔ ﻳﴬﻪَنَ وﺌَﻫﻬ ْ وﻟَدﻪﻠرﻫ ْ وذوﺎَا ﻋﺬاب‬
   َ ََ ُ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َ ُ ُ ُِ ْ َ ُ َ        َ َ ِ ‫ْ َََ ﱠ‬       ْ َ
‫اﻟْﺮ ِﻳﻖ‬
ِ َ
                                                    17


Dalam pelaksanaan ilmu khodam ini kita diwajibkan berpuasa 7 hari diakhiri dengan malam terakhir pati
geni. Jauhi makanan yang berasal dari haiwan. Tetap menjaga emosi.   Sehabis solat atau latihan tadi dizikirkan 33x.

   Manfaatnya akan terasa sesudah pengamalan.

   Digunakan untuk memukul orang yang terkena pukulan kulitnya akan berwarna merah seperti
   terbakar, bahkan kesannya akan hilang dalam seminggu.

   Bererti mangsa dalam satu minggu merasakan perih dan panas di lukanya.

   Ubatnya dengan menggunakan air susu sapi di oles ke lukanya.

Bila diterawang setiap pukulan yang kita keluarkan ada aura merah disekitar tangan, kerana lepas saat kita
latihan dan membaca doanya atau menzikirkannya tangan kita akan terasa hangat bila sudah tinggi
kekuatannya tangan kita akan ikut panas tetapi tidak terlalu panas, kira kira kulit tangan kita akan berwarna
kemerah merahan, Tetapi nanti akan pulih kembali.
Ilmu Khadam Al-A’raaf Ayat 196


َ ِ ‫َ ْ َ ﱠُ ِ ﱠَ ِ َ َ ُ َ َ ﱠ ﱠ‬
�‫إِنﱠ وﻟِﻴﻲ ﷲ اﻟﱠﺬي ﺎَﺰل اﻟْﻜﻢَﻠب وﻫَ ﻳَﻢََﱃ اﻟﺼﻠﻟِﺮ‬
   Di puasai selama 41 hari. (sunah)

   Hari terakhir tidak boleh tidur.

   Jauhi makanan yang berunsur dari haiwan.

   Di zikirkan sehabis solat 129x.

Saat berpuasa jika ada suatu kejadian yang membuat kita marah usahakan untuk sabar atau akan lebih baik
jika saat pengamalan kita mengasingkan diri terlebih dahulu.

Khodam ini lebih bersifat pasif.

Dia akan selalu melindungi kita baik secara bathin mahupun fisik, Contoh dalam fisik si khadam bakal
membisikkan kepada kita.

Juga dalam masalah sehari hari akan terasa mudah. Bukan itu saja dalam masalah asmarapun, Rezeki akan
terasa lebih lancar dan banyak.
                                                  18


Pengalaman peribadi saya, ketika akan melakukan perbuatan yang jahat saya merasa malu kerana si khadam
selalu mengikuti kita kemanapun, kecuali saat mandi si khadam akan mengusir jin yang ada didalam tandas
terlebih dahulu, lalu setelah saya masuk si khadam akan menjaga dari luar.
Ilmu Khadam Al-A’raaf Ayat 200


   َ ٌ ِ َ    ِ‫ْ َ ْ ِ ْ ﱠ‬          َ ِ َ ََ ‫َ ﱠ‬
ٌ ‫وإِﺎﻠ ﻳَﻨْﺰﻏﻨﱠﻚ ﺎﻦ اﻟﺸﱠ ﻴْﻄَﻠنِ ﺎَﺰ ٌ ﻠﻠﺳﻢَﻌﺬ ﻪِﻠﻟ إِﺎﱠﻪُ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠِﻴ‬
   Di puasai selama 41 hari. (sunah)

   Hari terakhir tidak boleh tidur.

   Jauhi makanan yang bersumber dari haiwan.

Di zikirkan sehabis solat 129x, Saat berpuasa jika ada suatu kejadian yang membuat kita marah usahakan
untuk sabar atau akan lebih baik jika saat pengamalan kita mengasingkan diri terlebih dahulu.

Khadam ini lebih bersifat pasif.

Dia akan selalu melindungi kita baik secara batin mahupun fisik, Contoh dalam fisik si khadam bakal
membisikkan kepada kita.

Juga dalam masalah sehari-hari akan terasa mudah, Bukan itu saja dalam masalah asmarapun, Rezeki akan
terasa lebih lancar dan banyak.

Kurang lebih tirakatnya sama ilmu khdam al-a’raaf ayat 196

Khadam ini boleh digunakan untuk berlindung bila kita berpergian ketempat yang angker, atau jika kita
diganggu jin maka si jin tidak akan berani mendekat.

Bukan itu saja kita dapat menyembuhkan orang sakit atau kesurupan. (pengalaman peribadi)

Hanya dengan membacakan do’a selama 7x lalu ditiupkan ke air, maka kekuatan si khadam akan masuk.
Ilmu Khadam Balasrewu


�َ‫ﺎﻤﺪﱡ ﻛُ ْ ﻪﺄَﻟْﻒ إِذ ﺗَﺴﻢَﻐﻴﺜَُنَ رﻪﻜُ ْ ﻠﻠﺳﻢَﺠﻠب ﻟَﻜُ ْ ﻟ‬
ْ     َ َ ْ َ ‫َﱠ‬      ِ ْ ْ ٍ ِ        ُِ
                  َ ِِ ُ ِ َ َ ِ
                  �‫ﺎﻦ اﻟْﻤﻼﺋِﻜَﺔ ﺎ ْدﻠ‬
   ِِ ‫َْ َ َِﱠ‬      ُ‫َ َ َ َ َ َ ﱠ‬
   ‫ﺎﻠَُﻪُﻜُ ْ وﺎﻠ وﺎﻠ ﺌﻌﻠَﻪُ ﷲ إِﻻ ﻪُْى وﻟِﻢَﻄْﻤﱧ ﻪﻪ‬    ُ
                                                    19


        ٌ َ َ‫ﱠ‬    ِ‫ﱠ ْ ُ ِ ْ ِ ْ ِ ﱠ‬
        ‫ﺣﻜﻴ ٌ اﻟﻨﴫ إِﻻ ﺎﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ِإنﱠ ﷲ ﻋﺰِﻳﺰ‬    ِ َ
   ‫ﻋﻠَﻴْﻜُ ْ ﺎﻦ إِذ ﻳُﻐَﺸْ ﻴﻜُ ُ اﻟﻨﱡﻌﻠس ﻟَﺎﻨَﺔ ﺎﻨْﻪُ وﻳُﻨَﺰل‬
    ُْ َ ِ ً َ َ َ              ْ َ ِ      َ
            َ َ ِ َُْ ِِ ْ ُ ً َ ِ ‫ﱠ‬
      ‫اﻟﺴ َ ء ﺎﻠء ﻟِﻴﻄَﻬ َﻛُ ْ ﻪﻪ وﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨْﻜُ ْ رﺌﺰ‬
      َِْ
   َ ْ ِِ َ ْ َ ِ ُ ََ َ َ َ
   ‫اﻟﺸﱠ ﻴﻄَﻠنِ وﻟِ�ْﻪِﻂ ﻋﲆ ﺎﻠَُﻪﻜُ ْ وﻳُﺜَﺒﺖ ﻪﻪ اﻷﺎﺪَ ام‬
                             ْ
   Puasa sunnah 41 hari hari terakhir tidak tidur.

   Dalam menjalani upacara menjauhi semua larangan Allah SWT. Juga selama berpuasa harus selalu
   dalam keadaan suci dengan wudhu. Selalu menjaga kebersihan terutama bilik tempat melaksanakan
   ilmunya.

   Tapi akan lebih baik jika dalam pengamalan mengasingkan diri atau dalam bilik, tempat peribadi.

Upacaranya :

   Makan/buka hanya satu kali boleh pilih jam 6 maghrib atau jam 12 malam. (agar badan lemas, dan si
   khadam lebih cepat masuk).

   Sebelum menjalani zikir dianjurkan selawat munjiah dulu 11x. Agar malaikat datang.

   Berzikir sehabis solat 111x.

   Dan malamnya melaksanakan solat hajat lalu dizikirkan kembali 111x.

   Dan diakhiri dengan selawat munjiah juga 11x.
Ilmu Khadam Milik Raden


    ُ َ ُ َ َ ْ ْ ِ ِ‫ﱠ‬
    ‫ﻟُوﻟَﺘﻚ ﻟَ ْ ﻳﻜَُﺎَُاﺎﻌﺠﺰِﻳﻦ ﰲ اﻷرض وﺎﻠﻛَﻠنَ َﻟﻬ ْ ﺎﻦ دونِ ﷲ ﺎﻦ ﻟَوﻟِﻴﻠء ﻳﻀَ ﻠﻋﻒ‬
                 ُ ْ ِ ُ     ََ ِ ْ ِ َ ِ ُْ    َ َ ِ
  ُ ِْ           ُ ِ ْ       َ ُ ََ ُ
َ‫ﻟَﻬ ُ ﻟْﻌﺬاب ﺎﻠ ﻛَﻠﺎَُا ﻳَﺴﻢَﻄﻴﻌَنَ اﻟﺴﻤﻊ وﺎﻠ ﻛَﻠﺎَُاﻳُﺒﴫون‬
        ََ َْ ‫ﱠ‬
Ini Ilmu khadam milik saya, ini salah satu ayat yang bila diamalkan dapat mendatangkan seorang khadam dari
golongan malaikat yang sangat kuat tetapi itu harus dipuasai selama 41 hari, malaikat ini dapat membantu
kita dalam setiap masalah kita apapun itu atas izin Allah SWT.

Khadam ini akan selalu tersenyum bahkan bila kita berzikir maka khadam ini juga akan mengikuti dan ikut
berzikir, pengalaman peribadi saya ketika saya berselawat khadam itu bersujud memohon ampun agar dosa
dosa saya diampuni, jadi tersentuh hati nurani ini, Bererti begitu luar biasa khasiat dari selawat, tetapi
semenjak saya jarang mengamalkannya lagi saya kehilangan khadam lagi, dia tak pernah datang lagi tetapi
rasanya masih memperhatikan saya dalam keadaan kasat mata.
                                                 20


Pengamalan ini saya amalkan Selama berbulan bulan dengan puasa senin kamis, ataupun setiap ngelmu yang
lainya saya juga suka mengamalkannya sehabis solat 7x.
Ilmu Khadam Pemberi Petunjuk


  ‫اﻟْﻮُﺼَى إِذ َﻟﺎْﻢ ْ ﻪِﻠﻟْﻌﺪْ وة اﻟﺪﱡ ﺎْﻴﻠ وﻫ ْ ﻪِﻠﻟْﻌﺪْ وة‬
   َِ ُ      ُ َ َ َِ ُ         ُ ْ َ ْ
  ‫واﻟ ﱠﻛْﺐ ﻟَﺳﻔَﻞ ﺎﻨْﻜُ ْ وﻟََ ﺗََاﻋﺪْ ﺗُ ْ ﻻﺧﻢَﻠَﻔﻢُ ْ ﰲ‬
   ِ ْ ْ       َ َ ْ َ      ِ َ ْ ُ َ
              ْ ُ‫ِ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ﱠ‬
‫اﻟْﻤﻴﻌﻠد وﻟَﻜﻦ ﻟِﻴَﻮْﴤ ﷲ ﻟَﺎ ًا ﻛَﻠنَ ﺎﻔﻌَﻻ ﻟِﻴَﻬﻠِﻚ‬
َ ْ       َُْ
 ْ َ َ ٍََْ ْ َ ‫َ َ َ ْ ٍََْ َ َ ْ َ َ ْ َ ﱠ‬
 ‫ﻫﻠَﻚ ﻋﻦ ﻪﻴﻨﺔ وﻳﺮﻴﻠ ﺎﻦ ﺣﻲ ﻋﻦ ﻪﻴﻨﺔ وإِنﱠ ﺎﻦ‬
                      َ‫ﱠ‬     َ ٌ ِ َ
                      ‫ﻟَﺴﻤﻴﻊ ﻋﻠِﻴ ٌ ﷲ‬
  ْ َ َ َ ِ َ ِ ُ‫ُ ﱠ‬
 ََ‫ﻟَراﻛَﻬ ْ ﻛَﺜ�ا إِذ ﻳُ ِﻳﻜَﻬ ُ ﷲ ﰲ ﺎﻨَﻠﺎﻚ ﺎﻠِﻴﻼ وﻟ‬
                       ْ ً ِ ُ َ
   ‫ِ ُ َ ََ َ ُْ ِ ْ َ ِ ﱠ‬
  ‫ﷲ ﺳﻠﱠ َ إِﺎﱠﻪُ ﻟَﻔَﺸﻠْﻢ ْ وﻟَﻢﻨﻠزﻋﻢ ْ ﰲ اﻷﺎ ِ وﻟَﻜﻦ‬  َ َ‫ﱠ‬
                   ‫ﻋﻠِﻴ ٌ ﻪﺬات اﻟﺼﺪُ ور‬
                   ِ ‫َ َِ ِ ﱡ‬
     ْ ُ‫ﺎﻠِﻴﻼ وإِذ ﻳ ِﻳﻜُﻤَﻫ ْ إِذ اﻟْﻢﻮﻴﻢ ْ ﰲ ﻟَﻋﻴﻨﻜ‬
       ُِْ ِ ََُْ ِ ُ ُ ُ ْ َ              َ
      ْ ُ‫ِ ْ ُِ ِ َ ِ َ ﱠ‬
 َ‫ﺎﻔﻌَﻻ وﻳُﻮﻠْﻠُﻜُ ْ ﰲ ﻟَﻋﻴﻨﻬ ْ ﻟِﻴﻮْﴤ ﷲ ﻟَﺎ ًا ﻛَﻠن‬
                          َ َ َُْ
                  ُ ُ ُ َ ِ‫َ َ ﱠ‬
                  ‫وإِﱃ ﷲ ﺗُ ْﺌﻊ اﻷﺎَر‬
   Pengamalannya dipuasai selama 7 hari.

   Tiap malam waktu 24:00 diamalkan dengan dipakai berzikir sebanyak mungkin maximal Atau minimal
   777x.

Dan jika anda mempunyai hajat ingin minta petunjuk, setelah berzikir lalu ucapkanlah hajat anda dalam
bentuk do’a kepada Allah. Jangan lupa sebelum dan sesudah doa diawali dengan selawat.

Kerana padaa saat anda berdoa si khadam yang Allah kirim mendengarkan hajat kita, dia akan
menunjukannya lewat suatu kejadian atau mimpi.
Ilmu Khadam Penjaga.
                                                  21


     ٍ َ ِ ََ ْ َ ََِ ِ ِ ٌ ِ َ ُ ٍ َ ْ ِ َ        َ َ ْ َ ِ‫ْ َ ُ َ َ ﱠ‬
    ‫إِ� ﺗََﻛﱠﻠْﺖ ﻋﲆ ﷲ رﺑ ورﻪْﻜُ ْ ﺎﻠ ﺎﻦ داﻪﱠﺔ إِﻻ ﻫَ آﺧﺬ ﻪﻨَﻠﺻﻴﻢﻬﻠ إِنﱠ رﺑ ﻋﲆ ﴏاط‬
  َِ ْ ُ
 ٍ ‫ﺎﺴﻢﻮﻴ‬
   ُ‫ﻠﺈِنْ ﺗََﻟﱠَا ﻠﻮﺪْ ﻟ َْﻪﻠَﻐﻢﻜُ ْ ﺎﻠ ﻟُرﺳﻠْﺖ ﻪﻪ إِﻟَﻴﻜُ ْ وﻳﺴﻢﺨﻠِﻒ رﺑ ﺎَﺎﻠ ﻏَ�ﻛُ ْ وﻻ ﺗَﴬوﺎَﻪ‬
      ‫ُْ َ ْ ِ ُ ِِ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ً َْ َ ُ ﱡ‬             ََ ْ َ َ
ٌ ِ َ ٍ ْ َ ْ ََ َْ
‫ﺷَ ﻴﺘًﻠ إِنﱠ رﺑ ﻋﲆ ﻛُﻞ ﳾء ﺣﻔﻴﻆ‬ ْ
Tirakatnya dengan melaksanakan puasa selama 41 hari diakhiri dengan pati geni pada malam terakhirnya.
Seperti biasa jauhi makanan yang bersumber dari haiwan.

Dizikirkan sebanyak 129x sehabis solat fardhu.

Manfaatnya :

   Terhindar dari santet, teluh, santau dan sebagainya.

   Pelindung secara fisik mahupun batin.

   Tidak mudah sakit.

   Pertahanan tubuh yang luar biasa.
Ilmu Khadam Surat An Nisaa Ayat 75


   ‫رﻪﻨَﻠ ﻟَﺧ ِﺌﻨَﻠ ﺎﻦ ﻫﺬه اﻟْﻮ ْ ﻳﺔ اﻟﻈﱠﻠﻟِ ِ ﻟَﻫﻠُﻬﻠ واﺌﻌﻞ ﻟَﻨَﻠ ﺎﻦ ﻟَﺪُ ﺎْﻚ وﻟِﻴﻠ واﺌﻌﻞ ﻟَﻨَﻠ ﺎﻦ‬
   ْ ِ   َْ َ � َ َ ْ ِ        َْ َ َ ْ        َِ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ْ ‫َﱠ‬
 ً ِ َ
‫ﻟَﺪُ ﺎْﻚ ﺎَﺼ�ا‬
Amalkan do’a Ini dengan dipakai berzikir 129x sehabis solat. Dilakukan bersama laku puasa sunnah selama
21 hari. Saat berpuasa jangan memakan segala benda yang berunsur dari haiwan.

Jika berhasil akan ada suatu peristiwa atau kejadian peribadi yang akan anda rasakan saat bertemu khadam
tersebut, bila ragu ucapkan salam.

Yang saya terjumpa sesosok cahaya putih.

Yang akan membantu anda mengenai masalah :

   Perlindungan atau pagar ghaib secara automatik.

   Bila ada orang yang ingin menzalimi anda akan gagal.

   Pengasihan dan pembawa rezeki kerana ada aura mistik yang memancar dalam tubuh kita.
                                                  22


   Bila berlari dikejar musuh Insya Allah akan selamat. (Pendapat saya peribadi berdasarkan
   pengalaman).

Jangan lupa tawassul, tolong ditambahkan

   Mbah kakung Garut

   Sunan prabu kiansantang
Ilmu Pagar Ayat Suci


‫ﻟََ ﻟَنﱠ ﱄ ِﻪﻜُ ْ ﺎَة ﻟَو آوِي إِﱃ رﻛْﻨﺸَ ﺪﻳﺪ‬
ٍ ِ ٍ ُ َ      ْ ً‫ُﱠ‬      ِ ْ
Ilmu pagar ini rahsianya jika ada sesuatu yang ingin mencelakai kita maka akan datang seorang khadam dari
golongan malaikat yang dibelakangnya membawa malaikat lainnya.

Bila kita dilukai lalu kita membacanya, maka akan datang suara yang entah datang dari mana untuk
menghentikan perbuatan itu, maka orang yang menyakiti anda akan berlari ketakutan atau akan terjadi
sesuatu yang tidak akan pernah kita pikirkan.

   Dipuasai selama 11 hari dengan puasa mutih.

   Dizikirkan siang 1111x dan malamnya 1111x.

   Sebelumnya membaca selawat 11x dan Al-Fatihah 11x begitu juga sesudahnya.
Ilmu Pengubatan


         ُ َ َ ‫َ ْ ﱠِ َ ﱞ َ ِ ﱠ‬   ِ ْ َ ِ َ ‫ِﱠِ َ ِ ﱠ‬
َ‫ﻟَﻻ إِنﱠ ﻟ ﺎﻠ ﻠﻴﻠﻟﺴ َ وات واﻷرض ﻟَﻻ إِﺎﱠَﻋﺪَ ﷲ ﺣﻖ وﻟَﻜﻦ ﻟَﻛْﺜﻫ ْ ﻻ ﻳَﻌﻠَﻤَن‬
  ُ ْ
   ُ َ ِْ َ ُ َُ ْ َ ُ
 َ‫ﻫَ ﻳُﺮﻴِﻴَ�ِﻴﺖ وإِﻟَﻴﻪ ﺗُ ْﺌﻌَن‬
�‫ﻳَﻠ ﻟَﻳﱡﻬﻠ اﻟﻨﱠﻠﺳﻮﺪْ ﺌﻠءﺗْﻜُ ْ ﺎَﻋﻈﺔ ﺎﻦ رﻪْﻜُﻤَﺷﻔَﻠء ِﻟ َ ﰲ اﻟﺼﺪُ ور وﻫُﺪً ى ورﺣﻤﺔﻟِﻠْﻤﺆﺎﻨ‬
َ ُِِْ ٌَ ْ ََ       َ ِ ‫َ ْ ِ ٌَ ِ ْ َ ْ َ ِ ٌ ِ ﱡ‬       َ َ َُ     َ
                َ ُ َ‫ﱠ‬    ِ َ َ ِ َ ْ َ ِ ِ‫َ َ ﱡ ِ َ َ ُ َ َ ﱠ‬
        ‫وﺎﻠ ﻇَﻦ اﻟﱠﺬﻳﻨَﻴﻔْﱰونَ ﻋﲆ ﷲ اﻟْﻜَﺬب ﻳََﺎﻠﻟْﻮﻴﻠﺎﺔ إِنﱠ ﷲ ﻟَﺬو ﻠﻀْ ﻞٍ ﻋﲆ اﻟﻨﱠﻠس‬
        ِ    ََ
 َ‫وﻟَﻜﻨﺄَﻛْﺜﻫ ْ ﻻ ﻳﺸْ ﻜُ ُ ون‬
      َ   ُ ََ ‫َ ِ ﱠ‬
                                                    23


Diamalkan selama 7 hari sehabis solat 7x, Bila membacakan Al-Fatihah lalu dibacakan ayat merah ke media
air maka akan berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Insya Allah, Bahkan bila ada jarum dalam
tubuhpun, secara ghaib jarum akan kembal ketempatnya.
Ilmu Tabir Mimpi


 ‫رب ﺎﺪْ آﺗَﻴﻢَﻨﻲ ﺎﻦ اﻟْﻤﻠْﻚ وﻋﻠﱠﻤﻢَﻨﻲ ﺎﻦ ﺗَﺄْوِﻳﻞِ اﻷﺣﻠدﻳﺚ ﻠﻠﻃ َ اﻟﺴ َ وات واﻷرض ﻟَﺎْﺖ‬
 َ ِ ْ َ ِ َ ‫َ ِ ِ َ ِ ﱠ‬              ْ ِ ِ ْ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ ْ َ
�‫وﻟِﻴﻲ ﰲ اﻟﺪﱡ ﺎْﻴﻠ واﻵﺧ َة ﺗََﻠﻨﻲ ﺎﺴﻠِ ً وﻟَﻟْﺮﻮﻨﻲ ﻪِﻠﻟﺼﻠﻟِﺮ‬
َ ِ ‫ﱠ‬    ِْ ِ َ ْ ُ ِ‫َ َ ِ ِ َ ﱠ‬          ِ ْ َ
Ilmu ini disebut juga do’a nabi yusuf AS. bila sering diamalkan kita akan mengerti erti filosopi dari sebuah
mimpi dengan sangat peka.
Memecahkan Suatu Perkumpulan


�‫وﻟََ ﺷَ ﻠء رﻪﻚ ﻟَﺠﻌﻞ اﻟﻨﻠس ﻟُﺎﺔ واﺣﺪَ ة وﻻ ﻳﺰاﻟَُنَ ﺎﺨﻢﻠِﻔ‬
َ ِ َْ ُ   ََ َ ً ِ َ ً‫َ ْ َ َﱡ َ َ ََ ﱠ َ ﱠ‬
Amalan ini bila dikerjakan, dapat membuat suatu perkumpulan menjadi terpecah belah dan saling berselisih
satu sama lain, dipuasakan selama 17 hari, zikirkan sehabis solat 129x.
Menghilangkan Suatu Masalah


  ِ ِ َ ‫َ ُْ ُ َ َ ْ َ ِْ َ َ َﱡ‬        ْ ُ َ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ‫َ ِﱠِ َ ْ ُ ﱠ‬
 ٍ‫وﻟ ﻏﻴﺐ اﻟﺴ َ وات واﻷرض وإِﻟَﻴﻪ ﻳ ْﺌﻊ ﻷﺎ ُ ﻛُﻠﱡﻪُ ﻠﻠﻋﺒﺪْ ه وﺗََﻛﱠﻞ ﻋﻠَﻴﻪ وﺎﻠ رﻪﻚ ﻪﻐَﻠﻠﻞ‬
َ‫ﻋ ﱠ ﺗَﻌﻤﻠَُن‬
   َْ َ
Laksanakan dalam 7 hari tanpa puasa dizikirkan sesudah solat 5 waktu seikhlasnya usahakan bilangannya
ganjil, semakin banyak dizikirkan semakin terasa kesannya.
Rahsia Menghadapi Orang Zalim
                                                    24


                               ِ ِ‫ِ ﱠ ِ ْ َ َ َ َ ﱠ‬
 ‫وﺎﻦ ﻟَﻇْﻠَ ُ ﺎﻤﻨﻠﻠﱰى ﻋﲆ ﷲ ﻛَﺬﻪًﻠ ﻟُوﻟَﺘﻜَﻴﻌ َﺿُ َنَ ﻋﲆ رﻪْﻬ ْ وﻳَﻮَُل اﻷﺷْ ﻬﻠد ﻫﺆُﻻءاﻟﱠﺬﻳﻦ‬
 َ ِ ِ َ ُ َ      ُ َ ِ َ ََ        ُْ ِ                  ْ ََ
     َ َ ِ‫ْ َ ُ ﱠ‬
�‫ﻛَﺬﻪَا ﻋﲆ رﻪﻬ ْ ﻟَﻻ ﻟَﻌﻨﺔ ﷲ ﻋﻼﻟﻈﱠﻠﻟِﻤ‬
َ ِ             َِْ ََ َُ
Ayat ini tidak boleh digunakan sebarangan, langsung saja rahsia dari ayat ini adalah agar terjadi kita
sebelumnya harus sudah dizalimi atau dicelakai terlebih dahulu, lalu baca ayat ini tanpa puasa cukup dibaca
sambil menahan sakit hati, Maka orang yang telah menzalimi itu akan terkena kutukan. Contohnya sulit
rezeki, penyakit aneh dan bertubi tubi, sulit jodoh bahkan tekanan.

Cara melepaskannya kita cukup memaafkanya dengan ikhlas saja.
Rahsia Menghadapi Orang Zalim 2


    ُ َ ُ َ َ ْ ْ ِ ِ‫ﱠ‬
    ‫ﻟُوﻟَﺘﻚ ﻟَ ْ ﻳﻜَُﺎَُاﺎﻌﺠﺰِﻳﻦ ﰲ اﻷرض وﺎﻠﻛَﻠنَ َﻟﻬ ْ ﺎﻦ دونِ ﷲ ﺎﻦ ﻟَوﻟِﻴﻠء ﻳﻀَ ﻠﻋﻒ‬
                 ُ ْ ِ ُ     ََ ِ ْ ِ َ ِ ُْ    َ َ ِ
  ُ ِْ           ُ ِ ْ       َ ُ ََ ُ
َ‫ﻟَﻬ ُ ﻟْﻌﺬاب ﺎﻠ ﻛَﻠﺎَُا ﻳَﺴﻢَﻄﻴﻌَنَ اﻟﺴﻤﻊ وﺎﻠ ﻛَﻠﺎَُاﻳُﺒﴫون‬
        ََ َْ ‫ﱠ‬
Bila dibacakan lagi ayat ini atau diteruskan lagi maka orang zalim itu penderitaannya akan bertambah berlipat
lipat bahkan boleh menjadi gila.
Taawuz Yusuf AS.


              َ َ َ َ َ ْ ْ َ ِ‫َ َ َ ﱠ‬
َ‫ﺎﻌﻠذ ﷲ إِﺎﱠﻪُ رﺑ ﻟَﺣﺴﻦ ﺎﺜَْاي ِإﺎﱠﻪُ ﻻ ﻳﻔﻠِﺢ اﻟﻈﱠﻠﻟِﻤَن‬
  ُ    ُ ُْ
"Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik."

Taawudz ini memperlancar rezeki dan kenikmatan berkah. Juga akan membuat batin lebih tenteram bila
dizikirkan sambil dipahami dan diresapi ertinya anda akan merasakan rasa kasih & sayang Allah meresap
kedalam dada.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:374
posted:4/30/2012
language:
pages:24