Docstoc

Recensie Algemeen Dagblad Haagse Hakken

Document Sample
Recensie Algemeen Dagblad Haagse Hakken Powered By Docstoc
					zaterdag 28 april 2012
             NIEUWS
NL
 'Je kunt alles
 dragen, maar
 niet te bloot'
 DENHAAG• Wie poli-
tica wil zijn in Neder-
land, moet ertegen
kunnen in een glazen
huis te leven. Het is
een keihard vak, zeg-
gen ze stuk voor stuk
in het boek Haagse
Hakken dat gisteren
verscheen. Wat de
auteurs opvalt is dat
uiterlijk een belang-                              Met de klok
rijke rol speelt. Kleren                             mee: Tineke Ne-
                                         telenbos had al-
maken de man, maar                                tijd een extra
zeker de vrouw.                                 jasje bij zich.
                                         Fleur Agema:
    ELLEN DEN HOLLANDER                            'Met decolleté
                                         dwing je geen
Ze hebben offers gebracht. Zware of-                       respect af.'
fers soms, bijvoorbeeld omdat ze                         Renske Leijten:
veel privétijd moesten inleveren.                        'Ik draag geen
Niet om zielig te doen, maar de                         grote oorbel-
vrouwelijke politici die aan het                         len.' Neelie
woord komen in Haagse Hakken,                          Kroes: 'Inhoud
vertellen wel dat het vak dat ze heb-                      voorop.' Over
ben gekozen hard is. Fleur Agema                         Agnes Kant:
van de PW en Sharon Dijksma van                         Vrouw lijkt
de PvdA tot Neelie Kroes van de                         snel een bitch.
VW en Els Borst van D66, ze deden                        FOTO'S ANP
allemaal mee.
 "Een hondenbaan;' zegt Hannie                                              Renske leijten   (SP)
van Leeuwen (CDA) kernachtig. Ze
zat in de Eerste en Tweede Kamer
en het partijbestuur, was wethouder                                            'Mannen
en burgemeester. "Ik heb het kun-
nen doen Omdat ik vrijgezel was?'                                             hoeven zich
 Haagse Hakken is niet het zoveel-
ste boek uit de kaasstolp van het                                             alleen in
Binnenhof. Voor het eerst doken
psychologen in de jeugd en de op-    beveiligd. "Ik ben wel gehard in de                        blauw of grijs
voeding van vrouwelijke politici: lo-
kale, provinciale, landelijke en Eu-
                    loop van de tijd. Ik vroeg me af of ik
                    er wel goed aan deed, gezien de im-                        te kleden'
ropese. "Uit alle gesprekken is me   pact op mijn gezin?'
wel duidelijk geworden dat je heel     Het is hard werken, waarbij drie                       kleden. Je hebt van die lijstjes v
wat in huis moet hebben;' zegt     k's essentieel bleken. "Het meest op-                       bestgeklede vrouwelijke Kamerl
Neeske Eysbroek, een van de au-     vallende vond ik dat het karakter, de                       den ofwel de Kamerbabes. Het lijl
                    kindertijd en de omgang met kerels                        dat het vooral over de vorm in cl
 Neelie Kroes (WO)           van belang waren bij succesvolle po-                       plaats van de inhoud gaat"
                    litica's;' zegt Eysbroek. "Om het po-                        Vrouwen moeten dus én op h~
'Geefmannen               litieke spel te spelen heb je kracht
                    nodig. "De oudere politica's moes-
                                                             presentatie letten en inhoudelij
                                                             goed zijn. Ze moeten letterlijk en

geenkans                ten zich vaak nog ontworstelen aan
                    hun afkomst of vechten tegen de
                                                             guurlijk hun mannetje staan, ~
                                                             blijkt uit de getuigenissen. Ze loper

opmerking                stereotiepe beelden van vrouwen, de
                    jongeren wilden zich juist graag
                                                             het risico in een bepaalde rol ti
                                                             worden geduwd. "Dat zag je ook bl
over je kleding             ontplooien?'                                   Agnes Kant;' zegt auteur Mariu
                                                             Rietdijk. "Een man is assertief, eei

 te maken'                                    te bloot is. Met een decolleté dwing
                                                             vrouw is een bitch"
                                                               Neelie Kroes is rigoureus. "De in
                                         je in de politiek geen respect af en   houd staat voorop. Geef mannel
teurs. "Vrouwen zijn enerzijds in het                      ook niet met een hoge wiebelende     niet de gelegenheid een opmerkini
voordeel omdat de norm nog steeds                        hak?'                  te maken over je kleding?'    /
man, in grijs pak van middelbare                          Ook Renske Leijten, die voorzitter
leeftijd is. Je valt daardoor eerder                       is geweest van de SP-jongeren en nu
op. Aan de andere kant moeten                          werkt als fractie medewerker in de
vrouwen twee keer zoveel hun best                        Tweede Kamer ziet dat de verschij-
doen?'                                      ning van de politica belangrijk is.
                                         ,,Alsje je als vrouw niet goed kleedt,   _
VINGERS                                     kom je zo te boek te staan. Ik let er
"Je wordt constant op je vingers ge-                       bijvoorbeeld op dat ik niet te grote
keken;' zegt ook oud-minister Rita                        oorbellen draag. Mannen hoeven
                                         ..               ..
Verdonk die een tijdlang extra werd

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:229
posted:4/29/2012
language:Dutch
pages:2