BAHASA MELAYU Tatabahasa Imbuhan

Document Sample
BAHASA MELAYU Tatabahasa Imbuhan Powered By Docstoc
					BAHASA
MELAYU
   Tatabahasa
- Imbuhan Awalan
- Imbuhan Akhiran
 - Imbuhan Apitan
      IMBUHAN
• Merupakan tambahan dalam perkataan pada
 kata dasar.
• Terbahagi kepada lima, iaitu:
  – Imbuhan awalan
  – Imbuhan akhiran
  – Imbuhan apitan
  – Imbuhan sisipan
  – Imbuhan pinjaman
• Bertindak sebagai pelengkap kepada struktur
 ayat dari segi kegrammatisan.
  IMBUHAN AWALAN
• Terletak di awal kata dasar.
• Contoh:
 – ber….
 – ter….
 – di….
 – per….
 – ke….
 – men….
Contoh ayat imbuhan awalan
1. Rumahnya terletak di hujung Jalan
  Kampong Menteri.
2. Perompak itu telah ditangkap.
3. Dia telah menyimpan wang di Bank
  Baiduri sejak sembilan tahun lalu.
  IMBUHAN AKHIRAN
• Terletak di akhir kata dasar.
• Contoh:
 – …. an
 – ….. i
 – ….. kan
Contoh ayat imbuhan akhiran
1. Saya sudahi ucapan ini dengan rasa
  terima kasih.
2. Sikap tolong-menolong antara satu
  dengan lain adalah amalan yang baik.
3. Hantarkan kuih ini ke rumah jiran
  sebelah.
   IMBUHAN APITAN
• Terletak di awal dan di akhir kata dasar.
• Contoh:
 – ber….an
 – men….i
 – di….kan
 – per….an
 – ke….an
 – men….kan
Contoh ayat imbuhan apitan
1. Dia tidak suka mempermainkan
  perasaan orang lain.
2. Rashid telah menyelesaikan latihan yang
  diberi oleh cikgunya.
3. Manusia dijadikan oleh Tuhan sebagai
  hambanya yang beriman.
  IMBUHAN SISIPAN
• Tidak banyak dan terletak di tengah-
 tengah kata.
• Contoh:
 – …ei…
 – …er…
 – …em…
Contoh ayat imbuhan sisipan
1. Dia menggeletar kerana amat takut.
  (daripada perkataan getar)
2. Terdapat banyak kemuncup di padang
  itu. (daripada perkataan kuncup)
3. Roda jentera itu dipenuhi gerigi.
  (daripada perkataan gigi)
   IMBUHAN PNJAMAN
• Juga dikenali sebagai imbuhan asing.
• Terdiri dari penambahan hadapan atau
 belakang kata dasar
• Contoh:
 –  …man
 –  …wan
 –  …wati
 –  pra…
 –  tata…
 –  maha…
Contoh ayat imbuhan pinjaman
1. Seniwati Sarimah telah berlakon dalam
  beberapa buah filem.
2. Buku tatabahasa itu dibelinya di Kedai
  Buku Bismi.
3. Setiap pelajar pasti mahu menjadi
  mahasiswa.
 - TAMAT -
Terima Kasih dan Selamat
  mencuba latihannya

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:676
posted:4/26/2012
language:
pages:13