BORANG KEMASUKKAN KKBN by Sj8eTJ

VIEWS: 1,493 PAGES: 4

									                KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL PONTIAN, JOHOR
                 Batu 44, Pulai Sebatang, 82100 Ayer Baloi, Pontian,              Sila lekatkan
                                                         gambar
                         Johor Darul Takzim.
                                                          di sini
                 Tel : 07-6933184/489/197     Faks : 07-6933185
                    Laman web : http://www.kkbn.com.my

ARAHAN KEPADA PEMOHON

1.  Pemohon dikehendaki mengisi borang dengan lengkap dan menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan:-
     a) Salinan keputusan SPM / kelayakan akademik lain yang berkaitan
     b) Salinan kad pengenalan pemohon, ibu/bapa atau penjaga
     c) Sekeping gambar berukuran pasport
2.  Pemohon dikehendaki mengisi borang dengan lengkap dan hantar ke BAHAGIAN LATIHAN KEMAHIRAN seperti
   mana alamat yang tertera di atas.


BAHAGIAN A :     MAKLUMAT PERIBADI

Nama Pemohon


No. Kad Pengenalan

Alamat


Poskod                 Poskod      Bandar            Negeri

Warganegara                      No. Tel (R)             (H/P)

Keturunan                        Alamat e-mail

( Tandakan ( / ) dipetak yang berkaitan )

Jantina :       Lelaki    Perempuan               Bumiputera : Ya        Tidak

BAHAGIAN B : PILIHAN PROGRAM YANG DIPOHON

      PILIHAN                         BIDANG KURSUS
      Pertama
      Kedua


                  BIDANG KURSUS DITAWARKAN DAN KELAYAKAN
BIL       JENIS KURSUS       TAHAP   JANGKA MASA     KELAYAKAN                JANTINA
 1   Pendawai Elektrik (PW2)         -       24 Bulan       Lulus SPM        Lelaki Sahaja
                                        Lulus SPM dan sudah
 2   Pendawai Elektrik (PW4)         -       12 Bulan                    Lelaki Sahaja
                                         memiliki Sijil PW2
                                                        Keutamaan
 3   Mekanik Kenderaan Motor       Tahap 1&2     12 Bulan       Lulus SPM
                                                       kepada Lelaki
                                                        Lelaki &
 4   Juruteknik Elektronik Industri    Tahap 1&2     12 Bulan       Lulus SPM
                                                         Wanita
    Mek. Penyejukbekuan &
 5                     Tahap 1&2     12 Bulan       Lulus SPM        Lelaki Sahaja
    Penyaman Udara
                                                         Lelaki &
 6   Jurubina Bangunan          Tahap 1&2     12 Bulan     Tamat Tingkatan 5
                                                         Wanita
                                        Lulus SPM dan sudah        Lelaki &
 7   Penyelia Binaan Bangunan       Tahap 3      12 Bulan
                                       memiliki SKM T2 (B-010-2)      Wanita
 8   Jahitan Pakaian Wanita        Tahap 1&2     15 Bulan       Lulus SPM        Wanita Sahaja

                                                 bersambung di muka belakang...
BAHAGIAN C :   MAKLUMAT AKADEMIK

Nama Sekolah


Tahun Menduduki SPM

Keputusan Peperiksaan :

      SPM           TAHUN               STPM          TAHUN
   MATA PELAJARAN                GRED      MATA PELAJARAN               GRED
BAHASA MELAYU                        BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS                       BAHASA INGGERIS
MATEMATIK                          MATEMATIK
SAINS                            SAINS
PENDIDIKAN ISLAM                       PENDIDIKAN ISLAM
GEOGRAFI                           GEOGRAFI
SEJARAH                           SEJARAH
BIOLOGI                           BIOLOGI
FIZIK                            FIZIK
KIMIA                            KIMIA
MATEMATIK TAMBAHAN                      MATEMATIK TAMBAHAN
EKONOMI                           EKONOMI
PENDIDIKAN SENI                       PENDIDIKAN SENI
PRINSIP AKAUN                        PRINSIP AKAUN

Kelayakan/ Kelulusam Lain (Sijil Kemahiran lain yang dimiliki) :

BAHAGIAN D :   MAKLUMAT AM

Maklumat tentang program di KKBN Pontian saya dapati dari sumber berikut: (Tandakan ( / ) dipetak pilihan anda)

Akhbar          Radio         Saudara/ Sahabat        Pameran Pendidikan

Majalah        Taklimat / Promosi KKBN           Lain-lain (nyatakan) : ________________


BAHAGIAN E :   PERAKUAN

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar dan saya bersetuju sekiranya
maklumat ini palsu, KKBN Pontian berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran atau menamatkan latihan
saya di KKBN Pontian pada bila-bila masa.


Tandatangan Pemohon :_______________________                 Tarikh  : _________________

KENYATAAN :

 i)    Terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 hingga 30 tahun, belum berkahwin dan memiliki sijil
     SPM/SPMV/STPM atau kelayakan akademik lain yang berkaitan.
 ii)   Calon mestilah memiliki tahap kesihatan (mental dan fizikal yang sempurna, bersedia menjalani latihan
     mengikut tempoh masa yang ditetapkan serta boleh mematuhi arahan dan Peraturan Tetap Pelajar semasa di
     dalam menjalani latihan.
 iii)   Kemasukan pelajar tertakluk kepada kouta kekosongan di dalam bidang kursus yang ditawarkan pada sesi
     pengambilan tersebut sahaja.
 iv)   Makan, minum serta penginapan adalah percuma dan dibiayai oleh Pihak Pengurusan KKBN Pontian.


                        UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
     Tarikh Permohonan Diterima   Nama Pegawai Yang Menerima           Catatan:
                     Muhammad Azwan Bin Musa             Internet
AKTIVITI / KO-KURIKULUM               KAEDAH PERMOHONAN
                            Mendapatkan borang di KKBN               KKBN PONTIAN

        KAWAD
                            Pontian atau melalui borang on-
                            line di laman web
                KHIDMAT MASYARAKAT    http://www.kkbn.com.my       KOLEJ KEMAHIRAN
                            Pengambilan akan dibuat 2 kali   BELIA NASIONAL
                            setahun, pada bulan Januari dan
                                              PONTIAN, JOHOR
KEAGAMAAN

                            Julai pada setiap tahun
                 PEMERIKSAAN GIGI                      Kod Pusat Bertauliah : K03004
        DERMA DARAH
                JABATAN PERTAHANAN
               AWAM MALAYSIA (JPAM)
    SUKAN
      PERCUMA !!!                   SEKIAN, TERIMA KASIH
  ~ Insurans Berkelompok /Yuran           KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL
  kursus di tanggung sepenuhnya                PONTIAN, JOHOR
                           Batu 44, Pulai Sebatang, 82100 Ayer
  ~ Rawatan perubatan PERCUMA
                           Baloi, Pontian, Johor Darul Takzim
  di Hospital/Klinik Kerajaan
                              Tel : 07-6933489 / 184
  ~ Wang Saku RM 100/RM 300                  Fax : 07-6933185
  (Latihan Industri) sebulan               Email : kkbnptn@yahoo.com
                              Website : www.kkbn.com.my
                                            OBJEKTIF                     KURSUS SEPENUH MASA TAJAAN
      LATAR BELAKANG                                                         KEMENTERIAN BELIA DAN
                                  Menyediakan peluang latihan yang lebih meluas kepada            SUKAN MALAYSIA
                                  golongan belia lepasan sekolah bagi mengikuti latihan
 Kolej Kemahiran Belia Nasional Pontian adalah lanjutan      kemahiran sebagai usaha mempertingkatkan tahap
 daripada Institut Kemahiran Belia Negara Pontian dan Kem                                               Tempoh
                                  kemahiran dan kerjaya selaras dengan matlamat kerajaan
 Latihan Kemahiran KOBENA yang ditubuhkan pada tahun                                      Kursus Yang      Pengajian
                                  untuk menjadikan belia negara yang berwawasan.                           Kelayakan    Persijilan
 1982, diilhamkan oleh Y.A.B Tun Dr. Mahathir Bin                                       Ditawarkan       (dalam
 Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia.            Membentuk sikap dan minda para belia untuk menceburi                 bulan)
                                  bidang kerjaya berorentasikan kemahiran yang mampu                  24 Bulan           Suruhanjaya
 Status latihan telah dinaikkan kepada Pusat Latihan Belia    menawarkan peluang kerja lebih luas selaras dengan
                                                               Teknologi Elektrik
                                                                            termasuk 6           Tenaga (ST)
                                                              Pendawaian Satu Fasa           SPM / SPMV
 Skudai pada tahun 1989.                                                               bulan Latihan         Pendawaian
                                  pembangunan industri negara untuk memenuhi pasaran     (PW 2) SLW 01
                                                                             Industri          Fasa Tunggal
                                  guna tenaga kerja sejajar dengan kepesatan pembangunan
 Pada tahun 1991, Pusat Latihan Belia Skudai telah ditukar    industri negara.                                   12 Bulan           Suruhanjaya
                                                               Teknologi Elektrik
 kepada Institut Kemahiran Belia Negara Skudai.                                                    termasuk 6          Tenaga (ST)
                                                              Pendawaian Tiga Fasa            SPM/PW 2
                                                                           bulan Latihan         Pendawaian
                                                                (PW 4) SLW 02
                                                                             Industri           Tiga Fasa
 Pada Julai 1999, IKBN telah berpindah dari Skudai ke
 Pontian dan dinamakan IKBN Pontian.                  SUBJEK UMUM BUKAN                  Teknologi Elektrik
                                                              (Mek Penyejukbekuan
                                                                                             Sijil
                                                                                            Kemahiran
 Pada Januari 2003, setelah sekian lama dikenali sebagai           TEKNIKAL                    Dan Penyamanan
                                                               Udara-Domestik)
                                                                            12 Bulan   SPM / SPMV
                                                                                            Malaysia
                                                                                           (Tahap 1 & 2)
 Institut Kemahiran Belia Negara Pontian, kini dengan        Keusahawanan                         SLD 02
 persetujuan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, nama       Kepimpinan                       Teknologi Automotif
                                                                                             Sijil
                                                                                            Kemahiran
 tersebut telah ditukarkan kepada Kolej Kemahiran Belia       Teknologi Maklumat (ICT)                 (Penyenggaraan      12 Bulan   SPM / SPMV
                                                                                            Malaysia
                                                                Kereta) SAK 02
 Nasional Pontian hingga ke hari ini.                Pengetahuan Islam / Pendidikan Moral                                      (Tahap 1 & 2)
                                   Bahasa Inggeris                     Teknologi Tekstil &     18 Bulan
                                                                                             Sijil
 Penggunaan perkataan kolej itu sendiri memberikan         Kawad                            Apparel       (3 semester)
                                                                                            Kemahiran
 pengiktirafan kepada Institut ini yang telah beroperasi                                   (Jahitan Pakaian     termasuk 3  SPM / SPMV
                                   Sains Kejuruteraan                      Wanita)       bulan Latihan
                                                                                            Malaysia
 semenjak tahun 1982 di bawah pengurusan Koperasi Belia       Matematik                           STW 02         Industri
                                                                                           (Tahap 1 & 2)
 Nasional Berhad (KOBENA).                     Seni Kraf & Fesyen                                                  Sijil
                                                              Teknologi Elektronik
                                                                                            Kemahiran
                                   Sains Kejuruteraan Elektrik & Elektronik          Industri        12 Bulan   SPM / SPMV
                                                                                            Malaysia
                                   Asas Auto CAD                        SED 02
                                                                                           (Tahap 1 & 2)
                                                                                             Sijil
    PROGRAM LATIHAN                          PELUANG KERJAYA /
                                                               Teknologi Awam
                                                               (Binaan Bangunan)     12 Bulan   SPM / SPMV
                                                                                            Kemahiran
                                                                                            Malaysia
                                                                  SSB 02
      KEMAHIRAN                          PENINGKATAN KEMAHIRAN                 Teknologi Elektrik
                                                                                           (Tahap 1 & 2)

                                                                 (Sijil Lanjutan                     Sijil
 KKBN mempunyai tenaga pengajar yang diiktiraf oleh                                        Teknologi
                                                                                    SPM / SKM
                                                                                           Kemahiran
 Jabatan Pembangunan Kemahiran serta berpengalaman.        Bekerja sendiri                                   12 Bulan     Tahap 2
                                                              Penyejukbekuan Dan                     Malaysia
                                  Bekerja di sektor awam / swasta              Penyaman Udara –
                                                                                    (C-010-2)
                                                                                            (Tahap 3)
 Latihan diberikan dalam bentuk teori dan amali di kelas atau   Melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi      Domestik) SLD 23
                                                               Teknologi Tekstil &
 bengkel.                                                                                        Sijil
                                                                   Apparel              SPM / SKM

 Modul latihan mengikut kehendak pentauliahan yang               KEMUDAHAN                 (Sijil Lanjutan Jahitan
                                                                Pakaian Wanita)
                                                                            12 Bulan     Tahap 2
                                                                                    (K-012-2)
                                                                                           Kemahiran
                                                                                            Malaysia
                                                                                            (Tahap 3)
 diterima (SKM-JPK/Suruhanjaya Tenaga).                                               STW 23
                                   Makan minum PERCUMA                   Teknologi Awam                       Sijil
                                                              (Sijil Lanjutan Binaan          SPM / SPMV
 Melahirkan pekerja yang berdisplin dan bermotivasi tinggi.     Penginapan PERCUMA                                 12 Bulan   & SKM Tahap
                                                                                           Kemahiran
                                                                  Bangunan)                      Malaysia
                                   Pakaian seragam PERCUMA                     SSB 23              2 (B-010-2)
                                                                                            (Tahap 3)
                                   Pembelajaran, sukan dan riadah PERCUMA

								
To top