Vegard Fiane Pedersen 16 vegard fp by yHstCIs

VIEWS: 27 PAGES: 3

									TILDELINGDOVERSIKT SKOLEKARTPROSJEKTET 2009 ajour pr.12.08.2009

Nr Krets    Lag           E-postadresse      Synfarer og karttegner    Veileder          Antall kart    Kart  Måle- Tildelt Merk
                    Søker                        E-postadresse       Kartnavn      areal  stokk     Kart-
                                                                                 boka
1  Aust    IK Grane        Per Reidar Spieler   Vegard Fiane Pedersen (16) Magnus Johnsson       1) Moltemyr    1,6   1:4000 5000  2
  Agder   v/Per Reidar Spieler  per.reidar@spieler.no  vegard_fp@hotmail.com   magnus@aaok.no                 km2
        Nygårdsvn. 3
        4844 Arendal
2  Buskerud  Ringerike o-lag     Lars Fjelstad      Hanne D.Kihle (17)      Knut Olav Sunde      2)         1 km2  1:5000 14000  4
        v/Morten Dåsnes     larsdf@online.no    hannjewh@hotmail.com     Knut.olav.sunde@online.n  Helgerud skole
        Lars Mikkelsens vei 4              Tonje Kvamme Dahl (15)    o             (Ringerike)
        3531 Krokkleiva                 tonjekd@online.no      Leif Roger Hultrgeen    Vik skole (Hole)
                                Øyvind Strande(15)      lrhultgreen@gmail.com
                                vladimir-          Lars Inge Arnevi
                                bierko@hotmail.com      Lars-inge@arnevik.no
                                Ola Hultgreen (17)      Morten Dåsnes
                                ola@surkhogskolan.com    m-daasne@online.no
                                Ivar Tronrud (17)
                                ivar.tronrud@hotmail.com
                                Guttorm Syrrist (18)
                                guttorms@gmail.com
                                Guro Heimstad Kleiven
                                (17)
                                guhkl@hotmail.com
                                Jakob S. Fjeldstad (16)
                                kult_ass@hotmail.com
                                Kristine Grønlund (15)
                                krigro2@online.no
                                Aina Viena ( 15)
                                viena@online.no

3       IF Sturla       Nils Inge Brurberg    Katinka Jussie L. Brurberg  Nils Inge Brurberg     2)Børresen skole  0,8   1:4000 8000  5
        v/Linda Verde     brurberg@online.no    (14)             brurberg@online.no     Bragernes skole  km2
        Sven Svendsens vei 30 nili-bru@online.no    jussie@online.no
        3014 Drammen                  Magnhild Frydenlund ( 14)  Harald Thon
                                Lars Henrik V. Thon (15)   hatho@statoilhydro.com
                                killer_lh@hotmail.com
                                Lars Petter Johnsen (14)
Nr Krets    Lag          E-postadresse       Synfarer og karttegner    Veileder          Antall kart    Kart  Måle-  Tildelt
                    Søker                          E-postadresse        Kartnavn      areal  stokk

4  Hedmark  Grue IL o-gruppa    kmnordvi@online.no    Ådne Isaksætre (14)      Kjell Magne Nordvi  1) Frysjøen       1 km2  1:5000 8000    Har
        v/Kjell Magne Nordvi               aadne-95@hotmail.com     kmnordvi@online.no
        2260 Kirkenær                  Malene Nordvi (14)      Stein M. Moen
                                 kmnordvi@online.no      steinm.moen@asneskomm
                                 Ane Eline Herlyng (14)    une.no
                                 aeherlyng@hotmail.com
                                 Marthe Rødås Moen (13)
                                 stein.magnus.moen@asnes.k
                                 ommune.no
                                 Martin Nordvi (11)
                                 kmnordvi@online.no
5        Os IL O-gruppa     Kari Osmoen        Peder Aukrust Osmoen     Erik Haagensen       1)Abborpiggen   1,2   1:7500 5000    2
        2550 Os i Østerdalen  kari.osmoen@roros.net   (18)             erik.haa@gmail.com               km2
                                 peder.osmoen@gmail.com
6  Nordland Mo ok          olskog@online.no     Yngve Skogstad (18)      Ole Morten Wie       1)Utskrapen    1,5   1:7500 5000    Har
        Svenskvegen 152                  y-skogst@online.no      ole.morten.wie@nrk.no
        8610 Mo i Rana
7  Nord   Frol IL o-avd,     tsi@levanger.kommune.   Jo Forseth Indgaard (18)   Torbjørn Sirum     2)           0,06  1:1000 5000    1
   Trøndelag v/Torbjørn Sirum    no            jofoin@gmail.com       tsi@levanger.kommune.no Halsan skole      km2   el
        Mulhaugen                                                Okkenhaug skole        1:2000
        7600 Levanger
8       Inderøy IL o-gruppa   trond.otterstad@ntebb.n  Dag Høvde (67)        Anton Bjartnes       1)Straumen     5 km2  1:2500 0     0
        Kvamshaugan 46     o             d-hoevde@online.no
        7670 Inderøy
9  Oppland  Gjø-vard o-lag     Torbjørn Kravdal     Sindre Godager (17)      Bjørn Godager        1)         2,0   1:5000 6000    Har
        Postboks 262      torbjorn@kravdal.com   sindre4000@hotmail.com    bjoern.godager@hotmail.c  Gjøvik vgs     km2   sprint
        2801 Gjøvik                    Anders Bergum (14)      om
                                 hans-             Torbjørn Kravdal
                                 jorgen.bergum@telenor.com   torbjorn@kravdal.com
10  Rogaland  Stavanger       Pål Bårdsen        Jonas Espedal (15)      Pål Bårdsen         1)         0,3km  1:4000 5000    2
        Orienteringsklubb   pal@o-klubb.no      jke@lyse.net         pal@o-klubb.no       Bjergsted     2
        v/Pål Bårdsen                                 Knut Jonas Espedal     eller Buøy skole
        Bennetersgt 5                                 knut.j.espedal@uis.no    eller Madlamark
        4024 Stavanger                                               skole
11       Vikebygd IL      Marit Hjellestad     Einar Marius Hjellestad    Einar Martinsen       1)Vik skule    1,5   1:5000 6000    Har
                    valane@online.no     Martinsen (18)        marit.hjellestad@haugnet.           km2
                                 marit.hjellestad@haugnet.no  no
                                 Per Øyvind Valen (15)
Nr Krets    Lag          E-postadresse       Synfarer og karttegner    Veileder          Antall kart     Kart  Måle-  Tildelt
                    Søker                          E-postadresse       Kartnavn      areal  stokk

12  Sogn og  Førde IL        gas@nve.no        Sivert Vinjevoll Årdal (14)  Gunnar Gytri        1)         0,5   1:4000 5000    1
   Fjordane Gaute Strømme                   yngve.ardal@firda.no     gunna-gy@online.no     Concorde      km2
        Furelia 20
        6800 Førde
13       Fjellhug/Vereide IL   Bjarne Hauge      Dag Erik Hauge (18)       Jostein Midtkandal    1)Sandane      0,3   1:2500 7000    4
        v/Bjarne Hauge     bjarne.hauge@enivest.neBent Aasebø (18)         jostein.midtkandal@enives           km2
        6823 Sandane      t           Elling Hauge (18)        t.net
14  Sør    Byåsen IL orientering  msk@tronderenergi.no  Hanne Vefsnmo (22) a)      Bjørn Berger       4)          0,5   1:5000 7000    0
   Trøndelag v/Morten Skoglund    morten.skoglund@    hannev87@hotmail.com       bber@online.no      a)Lianvatnet     km2   1:2500
                    online.no       Ina Storrønning (16) b)                  skole            1:2500
                               istorronning@hotmail.com                  b)Ugla skole         1:2500
                               Marte Hagen (12)                      c)Stavset skole
                               marte0123@gmail.com                    d)Romulslia skole
15       OK Nidarøst      Leif Engen       Marianne Løvås (17)       Dag Stenersen       4)          0,8km  1:4000 7000    Har
        Dag Stenersen     lei-eng@online.no   bjorn.lovaas@bibsys.no      dag.stenersen@marintek.si Åsvang        2
        Stokkanhaugen 144               Line Stenersen (17)       ntef.no          Skolen St.Olav
        7048 Trondheim                dag.stenersen@marintek.sint   Bjørn Løvås        Steindal
                               ef.no              bjorn.lovaas@bibsys.no  Hoeggen
                               Tormod Stenersen (15)
                               dag.stenersen@marintek.sint
                               ef.no
16       OL Trollelg      Frode Haugskott    Kristian Pedersen (18)      Per Einar Pedersli     Hårstad skole    0,3   1:2000 5000    1
        v/Frode Haugskott   Frode.haugskott@klabu. kristian_sp@hotmail.com     per.pedersli@vegvesen.no  Rosten skole    km2            Sendes
        Ilhaugen        kommune.no                       OL Trollelg v/Per Einar  Breidablikk skole               Pedersli
        7350 Buvika                                  Pedersli, Skarsleite 32,  Sjetne skole
                                                7089 Heimdal        Okstad skole
17  Vestfold  Hedrum o-lag      Tom Aasrum        Olav Aasrum (15)       Tom Aasrum         1) Hedrum      0,4   1:5000 8000    3
        v/Roger Lysnes     taasrum@hotmail.com    alfy_93@hotmail.com                   Ungdomskole
        Olsokveien 3                   Marie Gjestrum (15)
        3259 Larvik                   magjes@hotmail.com
                                 Tonje Lysnes (14)
                                 tonje@lysnes.net
                                 Stian Lysnes (16)
                                 Stian@lysnes.net
   Kretser  Lag                       Nye synfarere og       Veiledere         Kart
                                 karttegnere
   10     17                        41              24             30                 105.000

								
To top