LEAN OR LEAN THINKING by SJt7Cf

VIEWS: 24 PAGES: 3

									LEAN OR LEAN THINKING
(slank eller trimmet)

Lean først nevnt av John Krafcik i 1988 i artikkelen ’Triump of the
Lean Production System’ (Sloan management Review) (basert på en
Master oppgave ved MIT)

Lean forbindes oftest med Toyota og Tacichi Ohno, som utviklet TPS
hvor fokus ble satt på
MUDA/waste/sløsing (7waste) - (8- Wormack &Jones)

Ikke uvanlig at 95 % er MUDA og bare 5% er VALUE ADDING
1. Feil (i produksjon)
2. Overproduksjon (av varer som ikke er behov for)
3. Lager (som venter på å bli bearbeidet eller forbrukt)
4. over/unødvendig bearbeiding
5. Bevegelse
6. Transport
7. venting
8 (Design av varer og tjenester som ikke møter kundebehov)

T. Ohno satte i system masse ideer og systemer som delvis var
utviklet lenge før:
H. Ford (1920-årene)- JIT, Design for manufacturing, standarisering,
etc),
Sakici Toyoda, grunnlegger av Toyota med ‘Autonomation’-Jidoka
Shingo (1980 tallet)med SMED
Deming (1930- og senere) rennesanse med Demingbevegelsen fra
1980)
Osv.

Medisinen mot MUDA er LEAN
LEAN en forandringsteori og filosofi for å løse problem og skape
verdi

Å kunne gjøre stadig mer med stadig mindre menneskelig innsats,
mindre utstyr, mindre tid og mindre plass
VED HURTIG, FLEKSIBEL, FLYT

Gjennom en måte å spesifisere verdi på, en måte å utføre
verdiskapende aktiviteter, i riktig rekkefølge,- uten avbrudd (med flyt)
og når noen ber om det.
De fem prinsippene:
- spesifisere verdi for kunde
- identifisere verdistrømmen
- skape flyt
- Pull (behov/etterspørselsbasert)
- Perfeksjon

Gjennom bruk av masse verktøy og prinsipper som krever endringer i
filosofi, kultur og ledelse og senere i prosesser og aktiviteter.
JIT, SMED,Kanban, Value Steam Mapping,, PDCA, Jidoka,
(autonomation with a human mind), 5S, 6 Sigma, etc, etcSTARTET I BILINDUSTRIEN
BRER SEG TIL ALL INDUSTRIER OG TJENESTEPRODUKSJON

Økende interesse for
Undervisning, Kurs, prosjekt- bl.a masteroppgaver (lean construction.
Lean warehousing) knyttet til LEANGruppe intern bestående av:
Kaj, Karolis, Cristina, Hajni, Bjørn

Eksterne: A. Reistad, P. Aamot, …

Studenter; Mastergrad, doktorgrad

								
To top