Reprezentacja obraz�w

Document Sample
Reprezentacja obraz�w Powered By Docstoc
					         Spis treści:
Grafika wektorowa
Zalety grafiki wektorowej
Formaty graficzne:
Grafika rastrowa
Formaty graficzne:




                Wyk. Dorota Gil
Grafika wektorowa (grafika oparta na obiektach lub
rysunkach) - zdefiniowane są matematycznie jako grupy
punktów połączonych liniami. Elementy graficzne
rysunku wektorowego noszą nazwę obiektów. Każdy
obiekt stanowi niezależną część obrazu, zdefiniowaną za
pomocą takich właściwości, jak kolor, kształt, kontur,
wielkość i położenie na rysunku. Ponieważ obiekty są
niezależnymi elementami rysunku, można dowolnie
zmieniać ich właściwości przy zachowaniu ich pierwotnej
czytelności i ostrości oraz bez wpływania na pozostałe
obiekty w rysunku.
 Zalety grafiki wektorowej

• Stała jakość obrazu niezależnie od tego, w jakiej skali
zostanie on wyświetlony. Mniejsza w porównaniu ze
standardowymi formatami, (JPEG, GIF, BMP) wielkość
plików - zarówno w przypadku statycznych obrazów jak
animacji (np. prezentacji Flach).
• Większa kontrola nad wyglądem i położeniem obiektów
rysunku. Podczas edycji obrazka zapisanego w formacie
wektorowym poszczególne obiekty można modyfikować
niezależnie od pozostałych.
 Formaty graficzne:
– EPS (Encapsulated Postscript, najczęstszy format, ale
niezbyt dobrze realizowany przez większość programów,
EPS dopuszcza nagłówki przechowujące obraz w formie
rastrowej (zwykle w formacie TIF) przy niskiej
rozdzielczości),
– WMF (Windows MetaFile), tworzony przez narzędzia
do rysowania np. w MS Office
– CDR (Corel Draw),
– CGM (Computer Graphics Metafile, czyli metaplik
grafiki komputerowej),
– DRW (Micrografx Designer), PIC, PICT,
– DXF (głownie do CAD, rysunków technicznych),
– HPGL - do ploterów
grafika rastrowa

Metoda tworzenia grafiki komputerowej traktująca
obraz jako zbiór bardzo małych niezależnych od
siebie punktów tej samej wielkości (pikseli)
ułożonych równo w wierszach i kolumnach. Rastrem
nazywa się siatkę takich punktów. Pliki rastrowe
nazywa się również plikami bitmapowymi. Typowe
formaty plików rastrowych to BMP, TIFF, GIF i
JPEG. Najpopularniejsze programy do tworzenia
grafiki rastrowej to Paint, Photoshop i Paint Shop
Pro. Por. grafika wektorowa.
 Formaty graficzne

BMP Format przechowywania grafiki rastrowej
opracowany dla OS/2, a następnie zastosowany jako
podstawowy format plików graficznych Windows, co
jest główną przyczyną popularności tego formatu. Pliki
BMP, zwane również bitmapami (ich rozszerzenie to
.bmp), mogą zawierać obrazy o głębi kolorów do 24
bitów, a więc ok. 16,7 milionów kolorów. Możliwa jest
również ich kompresja. Por. GIF, JPEG, TIFF, PCX.

W zależności od liczby kolorów jakie możemy
wykorzystać w mapie bitowej, rozróżniamy mapy: 1-
bitowe, 8-bitowe, 16-bitowe, 24-bitowe i 32-bitowe.
1 BIT  4 BIT  8 BIT




4 BIT  8 BIT  16 BIT  24 BIT
TIFF Format zapisu plików graficznych. TIFF jest rodzajem
bitmapy wykorzystującym różne metody kompresji (istnieje
też możliwość zapisu bez kompresji). TIFF zapisuje 24-
bitowy kolor. Format ten został stworzony przez firmy Aldus
i Microsoft, obecnie jego właścicielem jest Adobe Systems.
Ten rodzaj plików ma rozszerzenia .tif lub .tiff

GIFF Jeden z popularnych formatów plików graficznych.
Zachowany w nim obraz może być czarno-biały, w
odcieniach szarości lub kolorowy (maksymalnie 256 barw).
Zaletą GIF-ów jest ich mały rozmiar (dzięki kompresji) oraz
to, że można zapisywać w nich animacje - głównie z tych
dwóch powodów są one chętnie wykorzystywane w
internecie.
 JPEG

 Jeden z popularnych formatów zapisu plików graficznych.
JPEG potrafi zapisywać 24-bitowy kolor ze stuprocentową
wiernością, ale można także pominąć niektóre szczegóły,
dzięki czemu plik wynikowy zajmuje znacznie mniej miejsca.
Pliki w formacie JPEG mają rozszerzenia .jpg lub .jpeg
Dorota Gil
E-mail: dorgg@wp.pl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:4/26/2012
language:
pages:10