Studiju programos komitetas: doc by ZyM7NnzX

VIEWS: 8 PAGES: 5

									Studijų programos komitetas: doc. dr. Andrius Vaišnys (pirmininkas), dr. Andrius Gudauskas, dr.
Deimantas Jastramskis, prof. habil dr. Regina Koženiauskienė, doc. dr. Mantas Martišius, dr.
Margarita Matulytė, Jolanta Mažylė, prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis, Monika Garbačiauskaitė-
Budrienė (socialinė partnerė, UAB „DELFI“), Guoda Litvaitienė (socialinis partnerė, Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija), Ramutė Šimukauskaitė (socialinė partnerė, Nacionalinė miestų ir
rajonų laikraščių asociacija), Džina Donauskaitė (studentų atstovė), Adomas Šimkus (studentų
atstovas).


                  Bakalauro studijų programa
                 ŽURNALISTIKA 612P50001
                   Komunikacijos fakultetas
             Pradėjusiems studijuoti nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

                      Pirmas kursas

                       I semestras

 Sando                       Kreditų     Akademinis darbas
       Dalyko pavadinimas                                A
  kodas                       skaičius  P  K  S  Pr   L  Prk
ZIKS1116   Žiniasklaidos kalba ir stilius      4    16  2  32          E
KOIG2116   Komunikacijos įgūdžiai          3    16  2    16        E
PLIT1113   Pasaulio literatūros istorija       3    16  2  16          E
STUD2116   Studijų įvadas              3    16  2  16          E
       Vaizdo žurnalistika
VAZU3116                        5    16  4  16  16        E
       (fotodokumentika)
       Žurnalistikos įvadas (sistema ir
ZUIV3116                        7    32  4  48          E
       principai)
UKAL1113   Užsienio kalba              5           64        Į
                     Iš viso:   30

                       II semestras

 Sando                       Kreditų     Akademinis darbas
       Dalyko pavadinimas                                A
  kodas                       skaičius  P  K  S  Pr   L  Prk
POKO2116   Politikos komunikacija           5    16  2  32          E
ZIKS1216   Žiniasklaidos kalba ir stilius       4    16  2  32          E
       Vaizdo žurnalistika (internetinė
VAZU3216                        5    16  4  32  16        E
       raiška)
       Spaudos žurnalistika (rašto
SPZU3116                        5    32  4  16  16        E
       raiška/spaudos žanrai)
LOGI1113   Logika                   3    16  2  16          E
UKAL1213 Užsienio kalba                 5      2    64        E
       Pasirenkamasis dalykas           3                   E
                     Iš viso:   30
Pasirenkamieji dalykai
ETIK1123   Etika                   3    16  2  16          E
SOCI1126   Sociologijos įvadas            3    16  2  16          E
                      Antras kursas

                      III semestras

  Sando                      Kreditų     Akademinis darbas
        Dalyko pavadinimas                               A
  kodas                      skaičius  P  K  S  Pr  L  Prk
       Informacinės ir komunikacinės
IKTE2116   technologijos (audiovizualinė       5    48  2  16          E
       žiniasklaida)
       Komunikacijos ir informacijos
KOII2116                        4    16  2  16  16        E
       istorija (žurnalistikos istorija)
       Garso ir vaizdo raiškos
GVAZ3116                        6    48  4    80        E
       žurnalistika
       Redagavimas ir kūrybinis
REDK3116                        3    16  2    16        E
       rašymas
UZZU3116 Užsienio žurnalistika             3    16  2    48        E
PRAK3116 Profesinė praktika              6      4          156  E
       Pasirenkamasis dalykas          3                   E
                     Iš viso:   30
Pasirenkamieji dalykai
DEME3126 Derybų menas                 3    32  2  16          E
       Oficialaus pranešimo ieška ir
OFIC3126                        3    32  2  16          E
       skaitymas
       Publicistikos tradicija ir
PUBL3126                        3    32  2  16          E
       virtualumas
       Profilizacijos pasirinktinis
PRPD3126                        3    32  2  16          E
       dalykas
                       IV semestras

  Sando                       Kreditų     Akademinis darbas
        Dalyko pavadinimas                               A
  kodas                       skaičius  P  K  S  Pr  L  Prk
       Informacinės ir komunikacinės
       technologijos (žiniasklaidos
IKTE2216                        5    32  2  32          E
       stebėjimo ir tyrimo metodų
       taikymo technologijos)
       Komunikacijos ir informacijos
KOII2216                        4    16  2  16  16        E
       istorija (žurnalistikos istorija)
       Komunikacijos ir informacijos
KOIT2116                        4    32  2  16          E
       teorijos (propagandos teorija)
       Informacijos vadyba (samprata ir
INVA2116                        4    32  2  16          E
       teorijos pagrindai)
KURD2116 Kursinis darbas                3      4             E
       Pasirenkamasis dalykas A          6                   E
       Pasirenkamasis dalykas B          4                   E
                     Iš viso:   30
Pasirenkamieji dalykai A
RARM3126 Rašto raiškos modulis             6    32  4    64        E
VARM3126 Vaizdo ir garso raiškos modulis        6    32  4    64        E
ZORM3126 Garso raiškos modulis             6    32  4    64        E
Pasirenkamieji dalykai B
KUPA3126 Kultūros paveldo sklaida            4    16  2  32          E
PRZU3126 Pramoginė žurnalistikos funkcija        4    32  2  16          E
       Profilizacijos pasirinktinis
PRPD3226                        4    32  2  16          E
       dalykas
                      Trečias kursas

                       V semestras

 Sando                       Kreditų     Akademinis darbas
       Dalyko pavadinimas                               A
 kodas                       skaičius  P  K  S  Pr  L  Prk
MEDI2116  Mediologija                6    32  4  16          E
      Informacijos vadyba
INVA2216                        4    16  2  32          E
      (žiniasklaidos vadyba)
PLIT1213  Pasaulio literatūros istorija       3    16  2  16          E
      Informacijos vadyba (laidų
INVA2316                        5    32  4  32          E
      vadyba ir gamyba)
RYVI2116 Ryšiai su visuomene              3    16  2  16          E
PRAK3116 Profesinė praktika              6      4          156  E
      Pasirenkamasis dalykas           3                   E
                     Iš viso:   30
Pasirenkamieji dalykai
      Europos integracijos ir
ESIP3126                        3    16  2    32        E
      informacijos pagrindai
INTT3126 Interviu technika               3    16  2    32        E
      Profilizacijos pasirinktinis
PRPD3326                        3    16  2    32        E
      dalykas

                      VI semestras

 Sando                       Kreditų     Akademinis darbas
       Dalyko pavadinimas                               A
 kodas                       skaičius  P  K  S  Pr  L  Prk
ZIKS1316   Žiniasklaidos kalba ir stilius      4    16  2  32           E
REKL2116   Reklama                 5    32  4  16           E
PLIT1313   Pasaulio literatūros istorija      3    16  2  16           E
RELI1116   Religijotyra               4    32  2  8           E
ZMTE1116   Žmogaus teisės              3    16  2  16           E
KURD2116   Kursinis darbas             5      6             E
       Laisvasis dalykas            6                   Į/E
                      Iš viso:  30
                     Ketvirtas kursas

                      VII semestras

                         Kreditų     Akademinis darbas
Sando kodas Dalyko pavadinimas                                 A
                         skaičius  P  K  S  Pr  L   Prk
PLIT1413   Pasaulio literatūros istorija      3    16  2    16         E
BAKK 3116 Baigiamasis kūrybinis darbas       12       4          156   E
KURD3116 Kursinis darbas               6       8              E
       Pasirenkamasis dalykas         3                     E
       Laisvasis dalykas            6                     Į/E
                     Iš viso:  30
Pasirenkamieji dalykai
ESTE1123   Estetika                3    16  2  16             E
FITE1123   Filosofijos teorijos          3    16  2  16             E

                     VIII semestras

 Sando                      Kreditų     Akademinis darbas
       Dalyko pavadinimas                                A
 kodas                      skaičius  P  K  S  Pr  L  Prk
EKTE1116  Ekonomikos teorija            5    32  2    16           E
      Informacijos teisė (žiniasklaidos
INTE2116                       6    32  4     16          E
      teisė)
BAKD4116 Bakalauro baigiamasis darbas        15      16               E
      Pasirenkamasis dalykas          4                      E
                    Iš viso:   30
Pasirenkamieji dalykai
FPIV1124  Fizikinis pasaulio įvaizdis        4    32  2     16          E
SPSI1126  Socialinė psichologija          4    32  2  16             E

Atnaujinta programa patvirtinta Senato 2002 m. gegužės 16 d. posėdyje (protokolas Nr. 11)
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2004 m. vasario 20 d. posėdyje (protokolas Nr. 4).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2005 m. balandžio 18 d. posėdyje (protokolas Nr. 5)
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2007 m. kovo 8 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-3).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2009 m. sausio 30 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-5).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2009 m. kovo 27 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-6).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2009 m. lapkričio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-2).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2009 m. gruodžio 4 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-3).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2010 m. gegužės 3 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-7).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2010 m. birželio 18 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-10).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-2).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2011 m. kovo 21 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-4).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2011 m. liepos 1 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-7).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2011 m. gruodžio 19 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-4).
Pakeitimai patvirtinti KF Tarybos 2012 m. kovo 26 d. posėdyje (protokolas Nr. 160000-10-6).

								
To top