Gommaar Van Oosterwyckleerstoel: by C083G4v

VIEWS: 28 PAGES: 1

									Gommaar Van Oosterwyckleerstoel:
De Opleiding Notariaat staat in voor de jaarlijkse
organisatie van de leerstoel Gommaar Van
Oosterwyck.
Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel
beoogd: een hulde brengen aan ere-hoogleraar,
ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van
Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-
studenten van de opleiding om de band met
mekaar en met de leden van de opleiding aan te
halen, en het verlenen van het woord aan een
gastspreker die een onderwerp wetenschappelijk
behandelt dat in rechtstreeks verband staat met
het notariaat en daarmee verwante beroepen.
De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het
academiejaar    1999-2000.     Ze    werd
achtereenvolgens toegekend aan: Prof. Paul
Delnoy (Université de Liège), Prof. Mariëtte
Verrijcken (eredocente Vrije Universiteit Brussel en
erevrederechter), Notaris Marc De Graeve (notaris
te Antwerpen), Prof. Alain Verbeke (Katholieke
Universiteit  Leuven,   Katholieke   Universiteit
Brabant), Notaris Pierre Van den Eynde (notaris te
Brussel en lesgever aan de Université Catholique
de Louvain). Prof. Alfons Heyvaert (prof. Em.
Universiteit Antwerpen), Notaris Karel Tobback
(notaris, Erevoorzitter van de Koninklijke Federatie
van het Belgisch Notariaat en gewezen Voorzitter
van de Conférence des notariats de l'Union Européenne, thans Voorzitter van de
Federatie voor vrije en intellectuele beroepen en Prof. Dr. Y.-H. Leleu, gewoon hoogleraar
Ulg en ULB en advocaat bij Greenille, de heer Bruno Luyten Raadsheer bij het Hof van
Beroep te Antwerpen en door Prof. Dr. Annelies Wylleman (Geassocieerd notaris te
Sleidingen en Hoofddocent aan de Universiteit Gent).

De 12de LEERSTOEL GOMMAAR VAN OOSTERWYCK werd toegekend aan Notaris Patrick
VAN HOESTENBERGHE en vond plaats op 30 april 2011. De 13de LEERSTOEL GOMMAAR
VAN OOSTERWYCK werd toegekend aan Notaris Aloïs VAN DEN BOSSCHE en zal
plaatsvinden op vrijdag 27 april 2012.

								
To top