Gert VAN DEN BOSSCHE Donkerstraat 19 by L9n138

VIEWS: 0 PAGES: 23

									INLEIDING

Geachte lezer(es),


2004 was voor de bibliotheek een jaar als geen ander, maar toch ook weer niet. Eén jaar werking is
moeilijk samen te vatten in een aantal zinnetjes, maar sta ons toe om even stil te staan bij een aantal
hoofdaccenten.

In het verlengde van 2003 is er veel aandacht uitgegaan naar onze twee “nieuwe bibliotheken” in Melsele
en in Beveren Nieuwe Parochie. Streefdoel was om tegen eind 2004 deze twee uitleenposten op een
volwaardige manier te integreren. Nadat alle bibliotheekmaterialen in de computer waren ingevoerd, zijn
beide bibliotheken nu volop overgeschakeld naar een geautomatiseerd uitleensysteem. Tot slot zijn alle
etiketten aangepast aan het “Beverse” systeem.

Ook andere uitleenposten kregen onze volle aandacht, al was het maar door de voorbereiding van grote
werkzaamheden. De bibliotheken van Melsele, Kallo en Doel werden geschilderd en heringericht. De
verbouwingen in Haasdonk zijn volop aan de gang; binnenkort kunnen we een ruimere bibliotheek
inrichten. Ook de verbouwingen in Verrebroek krijgen concreet vorm. De automatisering van de
bibliotheek daar is vlot verlopen. Heel veel tijd werd besteed aan de planning voor de nieuwe
hoofdbibliotheek naast Ter Vesten. Binnen onafzienbare tijd kan “het echte werk” beginnen.

2004 is ook het jaar van de naweeën van vier inbraken met diefstal en de overschakeling naar een nieuw
automatiseringssysteem Vubissm@rt.

De impact van het internet laat zich steeds meer gevoelen in de bibliotheekwerking. Velen zoeken
informatie op internet en nemen niet meer de moeite om een boek ter hand te nemen. Anderen kopiëren
(meestal illegaal) muziek of speelfilms van het internet. Van kinderen tot senioren, over alle
leeftijdscategorieën heen, iedereen is gebeten door de internettechnologie. Het wordt een grote uitdaging
om hier als bibliotheek een antwoord op te bieden.

Tot slot wensen we alle medewerkers van de bibliotheek van harte te danken voor hun dagdagelijkse
inzet. Gaat soms niet alles vlekkeloos, toch zijn we fier over het schitterende resultaat in het
gebruikersonderzoek van onze bibliotheek: meer dan 90% van onze leners was tevreden over de
dienstverlening !!!
Peter Deckers          Marc Roelandt              Mireille Geerinck
schepen van cultuur       voorzitter beheersorgaan         bibliothecaris
INHOUD


1  Beheersorgaan
  1.1  Samenstelling van het beheersorgaan                      4
  1.2  Dagelijks bestuur
  1.3  Vergaderingen                                 5
  1.4  Overige activiteiten
  1.5  Adviesgroep voor het grensoverschrijdend bibliotheekproject Kieldrecht/Nieuw-Namen
  1.6  Coördinatie comité

2  Bibliotheekstructuur
  2.1   Hoofdbibliotheek                             6
  2.2   Filiaal Beveren Nieuwe Parochie                      7
  2.3   Filiaal Doel
  2.4   Filiaal Haasdonk
  2.5   Filiaal Kallo
  2.6   Filiaal Kieldrecht
  2.7   Filiaal Melsele
  2.8   Filiaal Verrebroek
  2.9   Filiaal Vrasene
  2.10   Niet-territoriale uitleenposten                      8

3  Personeel
  3.1  Personeelskader                               9
  3.2  Statutair personeel
  3.3  Contractueel personeel                           10
  3.4  Gesubsidieerde contractuelen
  3.5  Interims
  3.6  Stagiaires
  3.7  Onderhoudspersoneel

4  Leners
  4.1  Aantal actieve leners                            11
      4.1.1 Hoofdbibliotheek
      4.1.2 Filiaal Beveren Nieuwe Parochie
      4.1.3 Filiaal Doel
      4.1.4 Filiaal Haasdonk
      4.1.5 Filiaal Kallo
      4.1.6 Filiaal Kieldrecht
      4.1.7 Filiaal Melsele                            12
      4.1.8 Filiaal Verrebroek
      4.1.9 Filiaal Vrasene
      4.1.10 Totaal aantal ingeschreven leden
  4.2  Evolutie van de lener
  4.3  Lenerspercentage van de Beverse bevolking
  4.4  Aantal bezoekers met uitlening                       13
  4.5  Aantal leners volgens woonplaats

5  Werkingsresultaten
  5.1  Hoofdbibliotheek                              14
      5.1.1 Volwassenenafdeling
      5.1.2 Jeugdafdeling
      5.1.3 Magazijn                               15
      5.1.4 AVM-afdeling
      5.1.5 Eximius
  5.2  Filiaal Beveren Nieuwe Parochie                       16
                                                2
  5.3  Filiaal Doel
  5.4  Filiaal Haasdonk                                17
  5.5  Filiaal Kallo
  5.6  Filiaal Kieldrecht                               18
  5.7  Filiaal Melsele
  5.8  Filiaal Verrebroek                               19
  5.9  Filiaal Vrasene
  5.10  Gedecentraliseerd bibliotheekwerk
  5.11  Interbibliothecair leenverkeer naar filiaal en uitleenposten          20
  5.12  Interbibliothecair Leenverkeer aan andere bibliotheken
      5.12.1 Uitleningen aan andere bibliotheken
      5.12.2 Aanvragen
  5.13  Algemeen totaal                                 21
      5.13.1 Collecties en uitleningen
      5.13.2 Evolutie gedrukte materialen
      5.13.3 Evolutie audiovisuele materialen                     22

  5.14  Bedrijfsxoëfficienten: leenfrequentie, bezitscoëfficiënt, gebruikscoëfficiënt

  5.15  Raadplegingen internet                             23


6  WERKINGSVERSLAG: REALISATIES VAN DE ACTIES UIT HET ACTIEPLAN 2004

  6.1  De taken van de openbare bibliotheken in Beveren actualiseren         24
  6.2  Meer gebruikers in de bibliotheken, meer mensen de weg naar de bibliotheek leren
  kennen                                        30
  6.3  Infrastructuur en gebouwen aanpassen aan beleidsinitiatieven         39
  6.4  Disciplineoverschrijdend werken binnen de gemeente              44
  6.5  Samenwerking met andere factoren in het bibliotheekveld            517  FINANCIEEL VERSLAG
  7.1. Inkomsten
  7.2. Uitgaven8  BIJLAGEN
                                                3
1. BEHEERSORGAAN

Het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek is in handen van de gemeenteraad en van het
beheersorgaan.


1.1 SAMENSTELLING VAN HET BEHEERSORGAAN

1.1.1 Vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen

Namens CD&V
        Peter DECKERS          Ruiterstraat 70, 9130 Verrebroek
        Roger HEIRWEGH         Hoge Wegel 5, 9120 Haasdonk
        Alain KOPPEN          Prosper Van Raemdonckstraat 15, 9120 Beveren
        Marc ROELANDT          Cretenborchlaan 15, 9120 Beveren
        Eric VAN OEVELEN        Kruisdijklaan 31, 9120 Kallo

Namens KARTEL
      Aloysius GOYVAERTS         Moretusstraat 20, 9120 Beveren
      Mieke LOCKEFEER           Spoorweglaan 129, 9120 Melsele (tot mei 2004)
      Nico PICAVET            Victoriestraat 1, 9120 Kallo
      Karel HEYRMAN            Keizer Karelstraat 50,9120 Melsele
      Helga ZAMAN             Zillebeek 131, 9120 Beveren (mei – november 2004)
      Gert VAN DEN BOSSCHE        Donkerstraat 19, 9120 Beveren (vanaf november 2004)

Namens Vlaams Blok
       Walter VAN DE VIJVER        A. Preud’hommestraat 6, 9120 Beveren
       Simon SCHOONVLIET         Olmenstraat 14, 9130 Kieldrecht

Namens SP.A
        Eric DE COCK          Sint-Sebastiaanstraat 7, 9120 Beveren

1.1.2 Vertegenwoordigers van de gebruikers en van de ideologische en filosofische strekkingen

        Wilfried ANDRIES        Lindenlaan 56, 9120 Beveren
        Bart DE BOCK          Hof ter Wellelaan 7 bus 4, 9120 Beveren
        Willy DE ROP          Gravendreef 15/B1, 9120 Beveren
        Thérèse JEGERS         Lindelaan 184, 9120 Beveren
        Greet MATHYS          Mirabellenlaan 26, 9120 Melsele
        Gerda MOORTHAMERS        Kieldrechtsebaan 14, 9130 Verrebroek
        Miet NONNEMAN-DE MUNCK     Oud Arenberg 17, 9130 Kieldrecht
        Annemie VAN DEN CAMP      Peperkoren 19, 9120 Beveren
        Lisette VAN DE VELDE      Zillebeek 22, 9120 Beveren
        Paul VAN ESBROECK        Eikenlaan 12, 9120 Melsele
        Wim VAN VOSSEL         Lesseliersdreef 65, 9120 Beveren
        Godelieve VERHELST       IJzerstraat 21, 9120 Melsele

1.1.3 Waarnemers
            Hugo PIQUEUR      afdelingshoofd welzijn

1.2 DAGELIJKS BESTUUR

            Voorzitter       Marc ROELANDT
            Ondervoorzitter     Aloysius GOYVAERTS
            Secretaris       Mireille GEERINCK
1.3 VERGADERINGEN

                                                   4
1.3.1. Vergaderdata:
        1 maart 2004
        1 juni 2004
        21 september 2004
        7 december 2004

1.3.2. Voornaamste agendapunten:
        -werkingsverslag 2003
        -aperitiefgesprekken 2004 en 2005
        -jeugdboekenweek 2004
        -actieplan 2004 en 2005
        -gebruikersonderzoek
        -ontwerp nieuwbouw hoofdbibliotheek
        -ontwerp verbouwingen Haasdonk en Verrebroek
        -verfraaiingwerken in Kallo en Melsele
        -bibliotheekweek 2004
        –begrotingswijziging 2004 en begroting 2005
        -bibliotheekuitstap naar Brussel
        -sluitingsdagen 2005

1.4 OVERIGE ACTIVITEITEN

6 februari 2004         Aperitiefgesprek met Bryce De Ruyver: Het hoe en waarom van
                veiligheidsbeleid
7 maart 2004          Aperitiefgesprek met Rik Torfs: De kardinaal heeft verdriet
4 april 2004          Aperitiefgesprek met Walter Zinzen: Congo, van mirakel tot malaise
1-30 april 2004         Verkoop van afgeschreven jeugdboeken
16-17 oktober 2004       Verkoop van afgeschreven boeken
20 november 2004        Studieuitstap naar Brussel, met o.a. een stripwandeling met gids,
                een bezoek aan het Stripmuseum en een eetmaal in restaurant De Villa.


1.5 ADVIESGROEP VOOR HET GRENSOVERSCHRIJDEND BIBLIOTHEEKPROJECT
KIELDRECHT/NIEUW NAMEN

In het kader van het grensoverschrijdend project Kieldrecht/Nieuw-Namen is een adviesgroep
samengesteld met vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen: de gemeenten Hulst en Beveren en
de stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

Per 1 juli 2004 is de stichting “Katholieke Openbare Bibliotheek Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Oost”
opgegaan in de stichting “Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen” als gevolg van een fusie.
Op 1 november 2004 ging Georgette Hiel op pensioen als directeur van de bibliotheek Hulst. Ten aanzien
van de invulling van de grensoverschrijdende samenwerking werden enkele administratieve aanpassingen
doorgevoerd.

Vertegenwoordigers gemeente Hulst: Frank Van Driessche (voorzitter), Sterra Van de Walle-Blanckaert
(secretaris) en Marleen Van Domburg.
Vertegenwoordigers bibliotheek Hulst: Georgette Hiel (op pensioen sinds 1/11/2004) en Hans Spenkelink.
Vertegenwoordigers gemeente Beveren: Peter Deckers, Hugo Piqueur, Mireille Geerinck,Marc Roelandt.

De vergaderingen van de werkgroep vonden plaats op 21 juni 2004 en 4 oktober 2004.
Besproken agendapunten:
     - Werkingsresultaten en jaarverslag 2003 van de bib te Kieldrecht
     - Begroting 2005
     - Actieplan 2004
     - Verrekening van de jaarlijkse Nederlandse bijdrage: voorlopig blijft de hoogte van de bijdrage
      gehandhaafd
     - Evaluatie van het grensoverschrijdend auteursproject in 2004
                                                      5
2. BIBLIOTHEEKSTRUCTUUR

2.1 HOOFDBIBLIOTHEEK


Adres :
     Kloosterstraat 37, 9120 Beveren
     Telefoon : 03 775 79 59 en 03 775 21 23
     Fax : 03 755 34 13
     E-mail: bibliotheek@beveren.be (administratie)
         mireille.geerinck@beveren.be (bibliothecaris)

Werkgebied :
   De hoofdbibliotheek werkt voor de gehele bevolking van Beveren. Op 31 december 2004
   telde Beveren 45 594 inwoners.


Afdelingen :
    1. Volwassenenafdeling
    2. Informatie- en begeleidingsafdeling
    3. Leeszaal
    4. Jeugdafdeling
    5. Audio-visuele materialen
    6. Gedecentraliseerd bibliotheekwerk

Oppervlakte :
   1 296 m² bemeubeld, 597,5 m² niet-bemeubeld


Openingsuren :

- Volwassenenafdeling (leeszaal, informatie- en begeleidingsafdeling, audio-visuele materialen):
 35 uren per week, gespreid over 6 dagen.

 maandag                      13.30 - 20.00 uur
 dinsdag         9.30 - 12.30 uur 13.30 - 20.00 uur
 woensdag                     13.30 - 20.00 uur
 donderdag        Gesloten
 vrijdag                      13.30 - 20.00 uur
 zaterdag         9.30 - 12.30 uur
 zondag          9.30 - 12.30 uur

- Jeugdafdeling: 30 uren per week, gespreid over 6 dagen.

 maandag                     13.30 - 18.00 uur
 dinsdag                     13.30 - 20.00 uur
 woensdag                     13.30 - 20.00 uur
 donderdag        Gesloten
 vrijdag                     13.30 - 20.00 uur
 zaterdag         9.30 - 12.30 uur
 zondag          9.30 - 12.30 uur
2.2. FILIAAL BEVEREN : NIEUWE PAROCHIE


                                                  6
Pastoor Steenssensstraat 39             maandag    17.00 – 20.00 uur
Tel. : 03 775 64 48                 woensdag    14.00 - 17.00 uur
Openingsuren : 8                  zondag     10.00 - 12.00 uur
Oppervlate: 246,49 m² bemeubeld, 24,84 m² niet-bemeubeld


2.3 FILIAAL DOEL

Hooghuisstraat 4                  woensdag    13.30 - 15.30 uur
Tel. : 03 575 84 33                 zondag     09.30 - 12.30 uur
Openingsuren : 5
Oppervlakte: 115 m² bemeubeld, 14 m² niet-bemeubeld


2.4 FILIAAL HAASDONK

P. Verwilghenplein 5                woensdag    18.00 - 20.00 uur
Tel. : 03 775 70 54                 zaterdag    10.00 - 12.00 uur
Openingsuren : 7                  zondag     09.30 - 12.30 uur
Oppervlakte: 82 m² bemeubeld, 9 m² niet-bemeubeld


2.5 FILIAAL KALLO

Gemeentehuis, Gemeenteplein 1            woensdag    16.00 - 19.00 uur
Tel. : 03 575 04 80                 zondag     09.30 - 12.30 uur
Openingsuren : 6
Oppervlakte: 100 m² bemeubeld, 30 m² niet-bemeubeld


2.6 FILIAAL KIELDRECHT
                              Openingsuren
Molenstraat 30                   woensdag    14.00 - 17.00 uur
Tel. : 03 773 36 29                 vrijdag    17.00 - 20.00 uur
Openingsuren : 9                  zondag     09.30 - 12.30 uur
Oppervlakte: 320,5 m² bemeubeld, 64,5 m² niet-bemeubeld


2.7. FILIAAL MELSELE
                              Openingsuren
Hazaarddam 14                    dinsdag    17.00 – 20.00 uur
Tel. : 03 775 50 44                 woensdag    14.00 - 17.00 uur
Openingsuren : 9                  zondag     09.30 - 12.30 uur
Oppervlakte: 268,97 m² bemeubeld, 339,47 m² niet-bemeubeld


2.8 FILIAAL VERREBROEK

Ontmoetingscentrum, P. Vergauwenstraat 4      woensdag    17.30 - 19.30 uur
Tel. : 03 773 38 65                 zaterdag    10.00 - 12.00 uur
Openingsuren : 6                  zondag     10.00 - 12.00 uur
Oppervlakte: 67 m² bemeubeld, 8 m² niet-bemeubeld

2.9 FILIAAL VRASENE

Kerkstraat 1                    woensdag    14.00 - 16.00 uur
Tel. : 03 775 67 30                 vrijdag    18.00 - 20.00 uur
Openingsuren : 7                  zondag     09.30 - 12.30 uur
Oppervlakte: 150 m² bemeubeld, 52 m² niet-bemeubeld
2.10 NIET-TERRITORIALE UITLEENPOSTEN                                            7
Woon- en zorgcentra:
- Woon-en zorgcentrum De Notelaar, Oude Zandstraat 98, Beveren
- Woon-en zorgcentrum Boeyé-Van Landeghem, Beverse Dijk 5, Kallo
- Woon-en zorgcentrum De Linde, Pastoor Verwilghenplein 25, Haasdonk
- Zorgcentrum Vives, Kieldrecht
- Woon-en zorgcentrum Briels, Kerkplein 8, Melsele
- Woon-en zorgcentrum Sint-Elisabeth, Oude Dorpsstraat 17, Vrasene
- Bejaardenpaviljoen Gaverland, Beveren (niet actief in 2004)


Serviceflats:
- Serviceflats Boeyé-Van Landeghem, Beverse Dijk 5, Kallo
- Serviceflats De Beuken, Oude Zandstraat 103, Beveren
- Serviceresidentie Molenberg, Oude Zandstraat, Beveren (nieuw sinds 2004)


Basisscholen:
- Sint-Jozefschool, Cuwaertstraat, Nieuw-Namen (Hulst)
- alle basisscholen uit groot-Beveren


Kinderdagverblijven, naschoolse kinderopvang en vakantieopvang:
- Dienst opvanggezinnen Landelijke Beweging, Elewautstraat 9, Haasdonk
- Speelplein Bartje, Floralaan, Beveren
- kinderdagverblijf t‘ Ballonneke, Kinderclub ’t Balloneke en dienst onthaalmoeders ‘t Balloneke, Sint-
Elisabethstraat 64, Melsele
- kinderdagverblijf t’ Boelleke, Kasteeldreef 63, Beveren
- vakantieopvang ’t Speelmadeliefje, Brandstraat 54, Vrasene
- kinderdagverblijf Windekind, Oude Zandstraat 88, Beveren


De beroepsafdeling van het Gemeentelijk Technisch Instituut stelde de permanente adolescentencollectie
op het eind van het schooljaar 2003-2004 terug ter beschikking van de bibliotheek. In de plaats zal er
meer worden gewerkt met thematisch samengestelde wisselcollecties en zullen de leerlingen regelmatiger
in klasverband naar de bibliotheek komen.
                                                     8
3. PERSONEEL (situatie op 31/12/2004)


3.1 PERSONEELSKADER


In de gemeenteraad van september 2004 werden 5 deeltijdse functies van bibliotheekassistent op C-
niveau open verklaard. Het gaat om volgende betrekkingen.
    2 betrekkingen van 10/38
    1 betrekking van 11,5/38
    1 betrekking van 20/38
    1 betrekking van 30/38
Het aanwervingsexamen is gepland op 27 januari 2005.


3.2 STATUTAIR PERSONEEL

Leidend

- Geerinck Mireille      bibliothecaris A1-A3                         voltijds
- Lyssens Georg        dienstleider B4-B5                          voltijds
- Stuer Sabine        assistent-dienstleider B1-B3                     voltijds
- Thuy Mark          assistent-dienstleider B1-B3                     voltijds


Technisch C1-C3

- De Munck Janvier      bibliotheekbediende (D1-D3)                       6/38
- Engels Willy        bibliotheekassistent                         30,50/38
                   4/5 loopbaanonderbreking
- Heyndrickx Vera       bibliotheekassistente                          30/38
- Maes Filip         bibliotheekassistent                          voltijds
- Muysers Lutgarde      bibliotheekassistente                         15,25/38
                   1/10 loopbaanonderbreking
- Noppe Rita         bibliotheekassistente                         voltijds
- Onghena Monique       bibliotheekassistente                          30/38
- Reyns Vera         bibliotheekassistente                          19/38
                   ziekteverlof van 1 juni 2004 tot 30 september 2004
- Rombaut Ingrid       bibliotheekassistente                          28/38
                   23/38 vaste benoeming, 5/38 contractueel sinds 1 februari 2004
- Van Bogaert Peggy      bibliotheekassistente                          19/38
- Van De Perre Diane     bibliotheekassistente                          19/38
                   ziekteverlof van 27 mei 2004 tot 31 juli 2004
- Van Hoey Anja        bibliotheekassistente
                   disponibiliteit om persoonlijke redenen sinds 1 april 2004
- Van Laere Daniëlla     bibliotheekassistente                          19/38
- Van Wiele Gilbert      bibliotheekassistent
                   op pensioen sinds 1 februari 2004
- Vleeschouwer Niki      bibliotheekassistente
                   zwangerschaps- en ouderschapsverlof sinds 22 juni 2004Administratief D1-D3

- Van Broeck Lutgarde                                         19/38
- Van Mieghem Kristine                                        19/38                                                        9
3.3. CONTRACTUEEL PERSONEEL (contract van onbepaalde duur)

Leidend
- Hulstaert Marleen       assistent-dienstleider B1-B3                    voltijds

Technisch C1-C3
- Smet Sonja          bibliotheekassistente                         10/38
- Van Daele Ria    bibliotheekassistente                          30,50/38
- Van Mieghem Kristine     bibliotheekassistente                         11,50/38
- Weekers Hilde         bibliotheekassistente                         10/38


3.4 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (contract van onbepaalde duur) C1-C3

- Opdebeeck Christel                                         19/38
- Van Hiel Ingeborg                                          19/38
- Wuyts Lut                                              19/38


3.5. CONTRACTUEEL PERSONEEL (contract van bepaalde duur) C1-C3

– Langbeen Fien         (van 17 juni tot 30 september 2004)                 19/38
- Van der Weken Hermine                                       15/38
- Van Waerebeke Christophe   (voltijds tot 15 januari 2004, halftijds sinds 1 april 2004)     19/38
– Zaman Helga          (van 22 juni 2004 tot 4 januari 2005)                20/38


3.6 STAGIAIRES (op basis van een startbaanovereenkomst)

- Muysers Annick        (tot 12 april 2004)
- Van Raemdonck Nico      (sinds 3 mei 2004, voor de duur van 1 jaar)             voltijds


3.7 ONDERHOUDSPERSONEEL

- Batens Magda         (filiaal Nieuwe Parochie)                       9/38
- Cavens Sandra         (filiaal Haasdonk, in ziekteverlof sinds 15 september,       4,5/38
                     vervangen door Jeanine van Leuvenhaeghe)
- Goossens Wendy        (filiaal Doel; in dienst sinds septemer 2004)             4/38
- Moortgat Annita        (hoofdbibliotheek)                          18/38
- Struylaert Gabriëlla     (filiaal Verrebroek)                         2/38
- Van Berghen Rita       (hoofdbibliotheek)                          19/38
- Van Bunderen Christiane    (filiaal Kallo)                           6,2/38
- Van den Branden Anita     (filiaal Vrasene)                          9,6/38
- Van Moer Nicole        (hoofdbibliotheek)                          18/38
- Van Wijnsberghe Marleen    (filiaal Melsele)                          12/38
- Verbist Godelieve       (filiaal Kieldrecht)                         12/38
- Verschelden Kim        (filiaal Doel; uit dienst augustus 2004)
                                                         10
4. LENERS


4.1 AANTAL ACTIEVE LENERS

                           2002          2003   2004
4.1.1 Hoofdbibliotheek

volwassenen                     6 446          6 253  6 128
adolescenten                    1 229          1 152  1 148
jeugd                        2 036          2 023  1 935
Klassen / instellingen                121           116   144
totaal                       9 832          9 722  9 355

4.1.2 Bibliotheek Beveren-Nieuwe Parochie

volwassenen                       -          313    340
adolescenten                       -          146    188
jeugd                          -          434    451
klassen                         -          14    16
totaal                          -          916    995

4.1.3 Bibliotheek Doel (*)

volwassenen                       55          45    28
adolescenten                      12          10     --
jeugd                          29          28    23
totaal                         96          83  (*) 51
(*) Aantal actieve leners op 31 december 2004 : 12 volwassenen en 8 jeugd

4.1.4 Bibliotheek Haasdonk

volwassenen                      238          244    245
adolescenten                     151          132    113
jeugd                         294          281    277
klassen                         4           3     6
totaal                        687          665    641

4.1.5 Bibliotheek Kallo

volwassenen                      93           83    96
adolescenten                      53           49    53
jeugd                         83           82    80
klassen                         8           9     8
totaal                        237          225    237

4.1.6 Bibliotheek Kieldrecht

volwassenen                      731           728   675
adolescenten                     180           170   178
jeugd                         509           511   496
Klassen / instellingen                 17           19    15
totaal                       1 437          1 443  1 364


4.1.7 Bibliotheek Melsele
                                             11
volwassenen                         -          515        522
adolescenten                         -          155        209
jeugd                            -          489      (*) 479
klassen                           -           31         40
totaal                            -         1 190       1 250
(*) De leerlingen van de basisscholen, die enkel klassikaal uitlenen, zijn niet mee opgenomen in de
statistiek.

4.1.8 Bibliotheek Verrebroek

volwassenen                        118          118          141
adolescenten                        42          42          45
jeugd                           138          138          168
Klassen / instellingen                   3           3           1
totaal                          301          301          355

4.1.9 Bibliotheek Vrasene

volwassenen                        177          174          186
adolescenten                        73          75          92
jeugd                           263          259          260
totaal                          513          512          538


4.1.10 Totaal aantal ingeschreven leden

Volwassenen            56,6 %         7 660        7 748        7 622
Adolescenten           12,6 %         1 662        1 644        1 702
Jeugd               28,4 %         3 247        3 863        3 821
klassen/instellingen        2,4 %          198         193         318
totaal                         12 767        13 448       13 462


4.2 EVOLUTIE VAN DE LENERS

Filiaal         2000   2001   2002   2003    2004
Beveren         10 161  10 158  9 832   9 722   9 355
Beveren Nieuwe-        -     -    -    916    995
Parochie
Doel            155    116    96    75     51
Haasdonk          635    674   687    665    641
Kallo            219    232   237    225    237
Kieldrecht        1 419   1 425  1 437   1 443   1 364
Melsele            -     -    -   1 190   1 250
Verrebroek         334    320   301    301    355
Vrasene           446    493   513    512    538
TOTAAL          12 862  12.928  12 767  13 448   13 462
4.3 LENERSPERCENTAGE VAN DE BEVERSE BEVOLKING

              Inwoners op    Leners      % in 2002  % in 2003  % in 2004
             31 december 2004
Gemeente Beveren          45 594      13 462      24,4   29,7 %    29,5 %

4.4 AANTAL BEZOEKERS MET UITLENING

                                                    12
                    2002      2003     2004
Hoofdbibliotheek
  Volwassenen            57 815    53 588     51 520
  Jeugd               24 513    22 856     22 275
  AVM                19 448    16 835     15 299
Totaal hoofdbib           101 776    93 279     89 094
Beveren Nieuwe-Parochie               8 102     7 915
Doel                  1 312      671      571
Haasdonk                6 775     6 435     6 257
Kallo                 1 788     1 872     1 783
Kieldrecht              14 892    13 790     12 720
Melsele                       17 616     14 646
Verrebroek               2 408     2 858     2 907
Vrasene                4 804     4 812     4 550
TOTAAL                133 755    149 435    140 445

In deze statistiek worden enkel de leners geteld, die zich aan de balie van de bibliotheek aanmelden en
minstens één nieuw materiaal uitlenen. Leners, die enkel hun materialen laten verlengen zijn niet mee
opgenomen. Zo maken hoe langer hoe meer leners gebruik van de mogelijkheid om de uitleentermijnen
telefonisch of per mail te verlengen. Zij zijn bijgevolg niet meegerekend in deze statistiek.


.5 LENERS VOLGENS WOONPLAATS

                  2002     2003     2004    % van het aantal
                                       inwoners per
                                      (deelgemeente
Beveren                5 329     5 676     5 746     29,0 %
Doel                  138      75       66     15,4 %
Haasdonk                917      833      794     19,8 %
Kallo                  399      380      391     21,5 %
Kieldrecht               924      937      905     24,5 %
Melsele                2 035     2 613     2 690     26,7 %
Verrebroek               469      460      469     24,6 %
Vrasene                 811      818      782     20,1 %
Gemeente Beveren           11 022    11 792     11 844     26,0 %    88,0 %
Antwerpen                87      73       95
Kruibeke                318      260      234
Sint-Gillis-Waas            235      223      223
Sint-Niklaas              155      113      138
Temse                  59      115       95
Zwijndrecht               553      367      385
Hulst - Nieuw-Namen - Clinge      187      185      202
Andere gemeenten            151      320      247
Buiten Beveren            1 745     1 656     1 619            12,0 %
TOTAAL                12 767    13 448     13 462     29,5 %
                                                    13
5. WERKINGSRESULTATEN

5.1 HOOFDBIBLIOTHEEK

5.1.1 Volwassenenafdeling

                     COLLECTIES                UITLENINGEN
              2002    2003 Aanw. Afvoer       2004    2002   2003   2004

Romans          16 357    16.542 1 120   1 078    16 584  67 872 69 501 65 132
Adolescentenboeken     688    1 093  45     99    1 039   2.588   2 555   2 364
Makkelijk lezen       118     117   0     2     115     1    0
Grote letterboeken    1 287    1 325  105    174    1 256   2 975   3 006   3 201
Anderstalige fiction   2 805    2 341  70    156    2 255    Inbegrepen bij romans
Strips          2.599    2.607  192    113    2 686  18.087 14 753 12 606
Informatieve boeken   21 974    23.288 2 338   1 180    24 446  68 767 63 581 56 274
Naslagwerken       1.038    1.113  30     8    1 135    25
Documentatiemappen    1.144     768   0    100     668     0
Tijdschriften       4 837    4 806 2 453   2 327    4 932  13 836 13 724 13 798
Gesproken boeken         -                        29    38    18
    (wissel)
Wisselpakket COB                                      21    52
poëzie
Video informatief      551     526    5     35    496   1 170   1 054   913
TOTAAL          53 398    54 526 6 358   5 272    55 612 175 350 169 362 154 358


Materialen die om diverse redenen verplaatst worden (bijvoorbeeld naar het magazijn of naar een filiaal)
zijn niet meegerekend in de kolommen “aanwinsten” en “afvoer”.


5.1.2. Jeugdafdeling

                    COLLECTIES                UITLENINGEN
             2002     2003 Aanw. Afvoer      2004    2002    2003    2004

Jeugdfiction       8 326    7 196 1 969    500    8 665   49 564 47 746 (*)  45 816
Jeugdstrips       1 830    1 829  362    183    2 008   18 829  17 731   17 795
Jeugd non-fiction    4 648    4 761  154    178    4 737   13 535  12 897   11 216
Jeugdtijdschriften     439     471  159    274     356    1 795   1 613    925
CD’s            292     326  21    12     335    1 593   1 487   1 336
Video           352     348  13    40     321    2 857   2 087   1 643
DVD             -     67  52     3     116     91    294    786
cd-rom            -     284  198    15     467         1 182   2 349
COB-wisselpakket                                     809    802
(video en cd)
Logeerpakketje                                       23       0
TOTAAL         15 887    15 282 2 928 1 105    17 005     88 264  85 898   82 668


                                                        14
(*) 28 553 leesboeken van 6-14 jaar
   2 144 kleuterboeken
  12 513 prentenboeken
   2 606 voorleesboeken5.1.3. Magazijn

           COLLECTIES                         UITLENINGEN
             2002    2003     2004        2002      2003     2004
Totaal          7 675    7 948     8 095       1 261      1 158     1 4025.1.4. AVM-afdeling

                   COLLECTIES                    UITLENINGEN
             2002    2003  Aanw. Afvoer      2004    2002   2003  2004
Cd’s          15 973   16 692   855  607   16 940    44 486   41 152  36 429
COB-wisselpakket                                -    1 531   964
cd’s
Muziekdvd          -     18   114   1     131        -    77   924
Diareeksen       1 009   1 009    1   2    1 008       645   582   525
Taalcursussen       273    267    36   10     293       596   570   539
Video fiction       925    967    29   41     955      2 693  2 635  2 031
Cd-rom          713    569    78   15     632      4 684  3 185  2 158
Dvd-video         403    489   354   25     818      4 045  3 877  6 213
TOTAAL         19 473   20 011  1 467   701   20 777    57 149   53 609  49 7835.1.5 Eximius

                    COLLECTIE
              2002   2003 Aanw.      Afv.    2004
TOTAAL           1 698   1 730  10         7  1 733
                                                       15
5.2 FILIAAL BEVEREN NIEUWE PAROCHIE


In de filialen en uitleenposten, worden door de hoofdbibliotheek wisselcollecties van romans, strips en
grote-letter-boeken ter beschikking gesteld. Zij behoren niet tot de vaste collectie van het filiaal en de
uitleenposten, maar worden er wel uitgeleend.
                  COLLECTIE               UITLENINGEN
              2002   2003 Aanw    2004   2002   2003  2004
Non-fiction+ naslagw.        4 889  236    5 093        2 457  2 302
Fiction :
 eigen collectie          5 553   231   5 706       4 562   4 611
 romans (wissel)                              272    430
 Grote letter (wissel)                           64    145
Jeugdboeken :
 eigen collectie          7 682   241   7 089       14 092   11 288
 strips (wissel + vast)       205    55    223       7 708   6 974
Cd’s                 997   101   1 100        769    786
cd-rom                271    28    173        486    466
COB-wisselpakket dvd-                            32     96
video
DVD + video              751    50    833       1 125   1 124
Tijdschriften            1 001   683   1 113       1 931   1 770
Taalcursussen             16    9    25         1     5
TOTAAL               21 365  1 634  21 355       33 499   29 997
5.3 FILIAAL DOEL

                  COLLECTIE               UITLENINGEN
              2002   2003 Aanw    2004   2002   2003  2004
Non-fiction+ naslagw.   2 118  2 106   9    2 110   345    269   182
Fiction :
  eigen collectie    1 710  1 709     0  1 695   571    437    252
  romans (wissel)                        345    158    243
Jeugdboeken :
  eigen collectie    3 311  3 185     5  3 096   1 707   806    702
 strips (wissel)                         979   563    557
Tijdschriften        571    472   225    563    508   359    223
Cd’s                  0    0         70    47     44
Taalcursussen              1    0          6    4     0
Video's                 1    0     1    13    2     3
Cd-rom/dvd-video            0    0     1    55    2     1
TOTAAL           7 710  7 474   239   7 466   4 599  2 647   2 207
5.4 FILIAAL HAASDONK

                                                    16
                  COLLECTIE             UITLENINGEN
               2002  2003 Aanw    2004   2002  2003  2004
Non-fiction+ naslagw.    2 447 2 463  191   2 566  2 301  2 257  1 870
Fiction :
  eigen collectie     2 435  2 524  166  2 590  4 020  3 817  3 602
  romans (wissel)                      1 081  1 056   883
  grote letter (wissel)                     2    5    0
Jeugdboeken :
  eigen collectie     4 863  4 836  185  4 923  11 230  10 253  10 176
  strips (wissel)                      3 887  3 065  2 043
Tijdschriften         832   816   442   862   1 441  1 389  1 332
cd's              1    1    0    1    11    15    26
Video + dvd                   0    2         4    31
cd-rom                      1    1         10    2
COB-wisselpakket                              41   115
(dvd-video)
Taalcursussen          2    2   0    2             0
TOTAAL           10 580  10 942  985  10 947  23 973  21 912  20 080
5.5 FILIAAL KALLO                   COLLECTIE             UITLENINGEN
               2002   2003 Aanw   2004   2002   2003  2004
Non-fiction+ naslagw.    2 277  2 156  132  2 131   633    738   643
Fiction :
 eigen collectie      1 404  1 365   49  1 249  1 322  1 301  1 268
 romans (wissel)                        261   361   268
 grote letter (wissel)                               3
Jeugdboeken :
 eigen collectie      4 208  4 202   94  3 927  3 293  4 193  3 916
 COB-wisselpakket                             9
 strips (wissel)                        702    894  1 045
Tijdschriften         542   634   238   663   320    421   337
Cd’s              1    1        1    17    15    2
video                  1        1         6    4
Taalcursussen                                    1
TOTAAL            8 432  8 359  513  7 972  6 548  7 938  7 487
5.6. FILIAAL KIELDRECHT
                                             17
                    COLLECTIE                  UITLENINGEN
                2002    2003   Aanw    2004   2002   2003    2004
Non-fiction           4 709    5 123   324    5 399   7 485   6 961   6 326
Naslagwerken
Fiction : eigen collectie     284    4 625    365    4 519  10 278  10 062   9 849
 romans (wissel)        4 069                     833    815    563
 grote letter (wissel+                            340    560    656
        gesproken)

Jeugd :
 Boeken: eigen collectie    6 215    6 492    241    6 556  17 317  17 268   15 492
 strips (wissel)                              4 485   3 472   3 175
 jeugdvideo (wissel)                             510    412    368

Tijdschriften          1 154    1 441    530    1 153   3 199   3 403   4 295

CD's              2 537    2 484    148    2 592   3 888   5 985   3 589
Taalcursussen           12     13     8     20    32    21     35
Video's (wissel+ vast)       42     41     2     41    424    328    224
Diareeksen                        0           1
Cd-rom (wissel)                      1      4   363     329    392
Dvd-video (wissel+vast))                 23      23    26     163    404
COB wisselpakket DVD                                         177
COB wisselpakket CD                                          97
Logeerpakketjes                                      8
naar Nieuw-Namen                               307    118    318
TOTAAL             19 022   20 219   1 642   20 307  49 496  49 905   45 960
5.7 FILIAAL MELSELE

De collectie van Melsele bevat in realiteit meer materialen dan de aantallen hierbij aangegeven, vermits
slechts ongeveer 90 % van de collectie is ingevoerd in de computer.

                   COLLECTIE               UITLENINGEN
                2002  2003 Aanw       2004   2002  2003  2004
Non-fiction+ naslagw.         4 640  340      4 949      4 209  3 125
Fiction :
 eigen collectie            5 439    381   5 420       9 800    10 203
 romans (wissel)                                 121     125
 Grote letter (wissel+vast)        43     0             190     231
Jeugdboeken :
 eigen collectie            5 597    334   6 290      19 313    17 964
 strips (wissel + vast)               60   1 004       6 913    6 610
Tijdschriften               779    952   1 346       3 414    2 614
Video (wissel+vast)            404    11    584       1 101     971
DVD-video                  16    64     80              298
Cd’s                    898    138   1 025         567   1 129
cd-rom                   300    30    323         378    619
COB wisselpakket DVD                                      37
COB wisselpakket CD                                      108
taalcursussen                28     13    29         4      6
TOTAAL                 18 031   2 323  21 050       46 010    44 040
5.8 FILIAAL VERREBROEK

                                                      18
                   COLLECTIE               UITLENINGEN
               2002   2003 Aanw    2004   2002   2003  2004
Non-fiction+ naslag.     2 210  2 170  92    2 248   580    671   716
Fiction :
  eigen collectie     1 214  1 241    42   1 210   1 381   1 600   1 445
  romans (wissel)                         547    525    498
  grote letter (wissel)                      172    220    247
Jeugdboeken :
  eigen collectie     3 401  3 478    97   3 268   3 700   5 050   5 198
  strips (wissel)                         998    874    934
Tijdschriften         674   526    231    720    615    637    547
Cd's              1    1     0     1    84    87     81
diareeks                                     1     1
video                                 6     8     1
Dvd-video                                    3     2
cd-rom                                           2
Taalcursussen          2    2    0     2     4     1     11
TOTAAL            7 530  7 418   462   7 449   8 087   9 677   9 681


5.9 FILIAAL VRASENE

                   COLLECTIE               UITLENINGEN
               2002   2003 Aanw    2004   2002   2003  2004
Non-fiction+ naslag.     2 447  2 547  177    2 646   1 314   1 248  1 100
Fiction :
  eigen collectie     2 970  3 129   177   2 744   2 847   2 822   2 906
  romans (wissel)                         605    700    673
  grote letter (wissel)                       59    188    124
Jeugdboeken :
  eigen collectie     3 950  4 014   168   4 135   7 212   6 752   6 937
  strips (wissel)                        3 151   3 105   1 738
Tijdschriften         769   894   318    913    819    872    968
Cd’s + video +cd-rom       1    2    2     4     4     2     19
Taalcursussen          3    3    0     3          1     0
TOTAAL           10 140  10 589   842  10 445  16 011  15 690   14 465

5.10 GEDECENTRALISEERD BIBLIOTHEEKWERK

                       COLLECTIE               UITLENINGEN
               2002   2003  Aanw Afvoer     2004   2002   2003  2004
GTI (Adolescenten)      195    195    --  195      0
Uitleenposten
  Romans          2 591  2 734   318    219   2 833
  Grote letters      1 121  1 106    89    296    899
  Strips          2 950  2 979    81    187   2 873
Reizende jeugdbib      4 416  4 378   207    197   4 388   3 289   2 932   3 098
TOTAAL           11 273  11 392   488   1 094  10 993   3 417   2 932   3 098

De wisselcollecties romans, grote letterboeken en strips dienen als aanvulling bij de vaste collecties in het
filiaal en de uitleenposten. Ze worden gemiddeld om de 6 maand omgeruild.

De wisselcollectie adolescentenboeken in het GTI werd opgeheven na het schooljaar 2003-2004. In de
plaats krijgen de leerlingen meer literatuurlijsten en gerichte opdrachten, die ze in de bibliotheek zelf
moeten uitvoeren.
5.11 INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER NAAR FILIAAL EN UITLEENPOSTEN

                                                      19
            2001      2002          2003         2004
Doel           249       235  Niet geregistreerd          112
Haasdonk         246       162           155         143
Kallo          123       139           173         147
Kieldrecht       2 816      2 029          2 813        1 725
Melsele                              18         269
Nieuwe Parochie                         216         311
Verrebroek        74      120   Niet geregistreerd          140
Vrasene         171       89            79          99
TOTAAL         3 679      2 774         3 454         2 946


Opmerking: Sinds 2002 zijn verlengingen en niet-gehonoreerde aanvragen niet langer
inbegrepen in de totalen, maar worden enkel de geslaagde aanvragen meegedeeld.

In april 2004 werd overgeschakeld van Dos-Impala naar Web-Impala. Door de overgang zelf en
de initiële problemen was het systeem ettelijke weken buiten werking.


5.12.1 Uitleningen aan andere bibliotheken

                1998   1999   2000   2001   2002  2003   2004
Verzonden            172   364   510   559   543   487   3775.12.2 Aanvragen bij andere bibliotheken

-  Titels, door de Beverse leners aangevraagd


                1998   1999   2000   2001   2002  2003   2004
Ontvangen            249   296   287   280   279   311   271


- Gesproken boeken

Ook in 2004 werden gesproken boeken in de collectie opgenomen. De titels worden halfjaarlijks geruild.
Op 31 december 2004 waren er 32 titels in de collectie.


-  Wisselcollecties COB Gent

Door de Centrale Openbare Bibliotheek te Gent werden volgende wisselpakketten ter beschikking
gesteld:

Wisselcollectie:            Datum:               Ter beschikking in:
Audio-visuele materialen voor     Maart 2003 – februari 2004     hoofdbibliotheek
kinderen
Hiphop                 Juni 2003 – maart 2004     hoofdbibliotheek
Speelfilms op DVD           September 2003 – augustus 2004 Beveren Nieuwe Parochie,
                                   Haasdonk, Kieldrecht en Melsele
Poëzie volwassenen           Oktober 2003 – decmber 2004  hoofdbibliotheek
Wereldmuziek(cd’s)           Maart 2004-januari 2005    Hoofdbib, Beveren Nieuwe
                                   Parochie, Kieldrecht, Melsele


5.13 ALGEMEEN TOTAAL

                                                   20
5.13.1 Collecties en uitleningen

                      COLLECTIE                           UITLENINGEN
   A. GEDRUKTE      2002       2003   2004              2002      2003   2004
    MATERIALEN
Jeugdwerken         45 505        57 855     63 182     140 911     186 813      172 992   -7,4%
Volwassenen fiction     44 297        566 667     56 800     116 198     129 678      122 546   -5,5%
Volwassenen non-fiction   40 853        57 166     55 683     82 697     83 549       73 992  -11,4%
Referentiewerken       1 814         3.007     3 536        -        -
Losse tijdschriftnummers  10 178        11 844     12 621     22 533     27 763       26 809   -3,4%
Totaal gedrukte materialen 142 647        186 539    191 822     362 339     427 803      396 339   -7,4%
  B. AUDIOVISUELE
    MATERIALEN
Cd’s            18 789        21 349     21 997      50 139      51 348     45 409  -11,6%
Diareeksen          1 009         1 009     1 08        647        582       526   -9,6%
Taalcursussen         294          606      374       640        602       597   -0,8%
Video’s           1 838         3 029     2 834      7 790       8 748      6 190  -29,2%
Cd-rom             763         1 407     1 601      5 113       5 585      5 990   +7,3%
Dvd-video           421          575     1 570      4 162       4 411     10 175  +130,7%
Foto’s             107          107      107        -
              mappen        mappen     mappen
Totaal AVM         23 221        28 082     29 491     68 491     71 276       68 887   -3,4%
TOTAAL           165 868        214 621    221 313     430 830     499 079      465 226   -6,8%


5.13.2 Evolutie gedrukte materialen

                                    Collectie
                                 Collectie
      200000
        250000
      150000
       200000
       150000
      100000
       100000
        50000
       50000
          0
          0
             92

             93

             94

             95

             96

             97

             98

             99

             00

             01

             02

             03

             04
            19

            19

            19

            19

            19

            19

            19

            19

            20

            20

            20

            20

            20
            1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                          Uitleningen

       440000
       420000
       400000
       380000
       360000
       340000
       320000
              1992
                  1993
                     1994
                         1995
                             1996
                                1997
                                    1998
                                        1999
                                           2000
                                               2001
                                                   2002
                                                      2003
                                                          2004
                                                                  21
5.13.3 Evolutie audiovisuele materialen


                            collectie

       40000
       30000
       20000
       10000
         0
            1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                          Uitleningen

       80000
       70000
       60000
       50000
       40000
       30000
       20000
       10000
         0
           92

              93

                 94

                    95

                       96

                          97

                              98

                                  99

                                     00

                                        01

                                           02

                                              03

                                                 04
         19

              19

                 19

                    19

                       19

                          19

                             19

                                 19

                                    20

                                       20

                                          20

                                             20

                                                20

5.14 BEDRIJFSCOEFFICIENTEN

                    Leenfrequentie      Bezitscoëfficiënt  Gebruikscoëfficiënt
                   2003   2004       2003    2004   2003   2004
Beveren                 31,9    31,1      10,0     12,2   3,2     2,6
Beveren Nieuwe Parochie         36,6    30,1      23,3     21,5   1,6     1,4
Doel                   31,9    43,3      17,6    146,4   1,8     0,3
Haasdonk                 33,0    31,3      16,5     17,1   2,0     1,8
Kallo                  35,3    31,6      37,6     33,6   0,9     0,9
Kieldrecht                34,6    33,7      14,0     14,9   2,5     2,3
Melsele                 38,7    35,2      15,2     16,8   2,6     2,1
Verrebroek                32,1    27,3      24,6      21   1,3     1,3
Vrasene                 30,6    26,9      20,7     19,4   1,5     1,4
Totaal algemeen             37,1    34,6      16,0     16,4   2,3     2,1
Totaal gedrukte materialen        31,8    29,4      13,9     14,2   2,3     1,8
Totaal AVM                5,3     5,1      2,1     2,2   2,5     2,3

De leenfrequentie geeft aan hoeveel materialen elke lener gemiddeld per jaar uitleent (aantal uitleningen
gedeeld door het aantal leners).

De bezitscoëfficiënt geeft aan hoeveel materialen er gemiddeld per lener in de collectie zijn (aantal
collectie gedeeld door aantal leners)

De gebruikscoëfficiënt geeft aan hoeveel keer een materiaal gemiddeld per jaar wordt uitgeleend (aantal
uitleningen gedeeld door aantal collectiematerialen)
                                                      22
5.15 RAADPEGINGEN INTERNET             2002     2003     2004      Aantal aangesloten terminals

Beveren          5 521      6 087   6 280 7 terminals mei 2004
Beveren jeugd          --      145   577 1 terminal sinds september 2003
Beveren Nieuwe Parochie     --      55    302 1 terminal sinds september 2003
Haasdonk             --      163     34 1 terminal sinds maart 2003
                                terminal gestolen januari 2004
                                Nieuwe terminal sinds september 2004
Kieldrecht          828        638   543 2 terminals
Melsele             --      61      54 1 terminal sinds september 2003, maar
                                gestolen op 30 december 2003/
                                Nieuwe terminal sinds 14 september 2004
Vrasene             -- Niet        172 1 terminal sinds maart 2003
                  geregistreerd
                                                 23

								
To top