nieuwsbrief dec09 by qLmcrC

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Nieuwsbrief 2009                     Samenwerking

                             Ondanks de problemen met de SAZ kunnen we
Voor u ligt onze nieuwsbrief kerst 2009.In deze      constateren dat de samenwerking met de GODA
nieuwsbrief doen wij u verslag van onze          leden ( Gezamenlijk Overleg
werkzaamheden van afgelopen jaar.             Dierenbeschermingsorganisaties Amsterdam) goed
Het was weer een druk jaar,waarin veel dieren werden   verloopt. Dankzij de goede samenwerking met Asiel
opgevangen en vaak ook weer herplaatst. We zijn erg    Amsterdam Noord,de Dierenambulance en
blij met een aantal nieuwe pleegadressen waardoor     DBA(Dierenbescherming afdeling Amsterdam).
onze wat uitgedunde gelederen weer konden worden     hebben we veel dieren kunnen redden die anders niet
aangevuld.                        geholpen worden. Zo was daar Broer Konijn(in beslag
Dunja ons nieuwe hamsteropvang adres (zie verhaal     genomen door de Dierenbescherming)die midden in
over Krijsje),Carla ons nieuwe konijnen en cavia’s    de zomer in een metalen vuilnisbak zonder water of
kneusjes opvang ( verhaal konijn Ingrid)en Sonja doet   voer in de brandende zon was gestald tot hij de
kittenopvang (eerste verslag van pleegadres        volgende dag opgegeten kon worden. Of de katten
zijn/worden) en administratieve ondersteuning.      Micky,Loekie en Piet met hun kinderen. De eigenaar
Helaas hebben we ook minder goed nieuws. Onze       kon vanwege financiële problemen de dieren niet
voorzitter Loes Rijswijk die aanvankelijk leek op te   meer verzorgen en wendde zich tot de
knappen na een jaar lang intensieve behandelingen     dierenbescherming. Op hun verzoek namen we de
voor een ernstige ziekte is helaas weer geveld door    hele familie op. Of de kittens die door Sonja zijn groot
dezelfde ziekte en ook dit jaar heeft ze zware      gebracht.
behandelingen moeten ondergaan. We wensen haar      Ze werden gevonden in een kattenmandje bij de
veel sterkte!                       vuilniscontainer.
In november 2009 overleed Joke de             De dierenambulance haalde ze op en nam contact
Haas,pleeggezin,poezenmoeder en kattenvanger van     met ons op.
het eerste uur.
Hoeveel katten Joke op straat heeft verzorgd en      Cavia dumper gevonden
vervolgens via onze stichting uit de ellende heeft
gehaald is niet exact te zeggen. Het zijn er te veel om
                             Zomer 2007 werden we een aantal malen
op te noemen..
                             geconfronteerd met gedumpte cavia’s in
Allang vóór het bestaan van Dieren Onder Dak was
                             boodschappentassen,steeds in dezelfde buurt in
Joke al met zwerfkatten bezig.
                             portieken achtergelaten en steeds dezelfde soort
En zelfs het laatste jaar, waarin ze nog nauwelijks kon
                             cavia’s lang en krul harig.
lopen, laat staan de trap beklimmen, probeerde ze
                             De afgelopen 2 jaar hebben we inclusief de uit de
toch nog haar zwerfkatten te voeren en samen met
                             zwangere dieren geboren jongen 35 cavia’s binnen
ons te vangen.
                             gekregen.
Een dierenvriend pur sang hebben we verloren.
                             Volgens ons moesten deze dieren afkomstig zijn van
.
                             een fokker die zijn niet tentoonstelling waardige dieren
In de vorige nieuwsbrief berichtte wij u al over de
                             op een makkelijke manier kwijtraakte. Tweemaal
problemen met de door ons bedachte en mede
                             deden wij aangifte van dierenmishandeling .
opgerichte SAZ(stichting Amsterdamse
                             Afgelopen zomer belde een buurtbewoner de politie:er
Zwerfkatten).Door bestuurlijke problemen dreigde de
                             lagen dode cavia’s op een dak. Bij controle troffen zij
SAZ opgeheven te worden en zou haar belangrijke
                             35 cavia’s in vervuilde omstandigheden aan op een
werk het vangen van zwerfkatten stil komen te liggen.
                             zolder kamer. Er stonden ook een flink aantal
Veel tijd is er besteed aan het trachten de problemen
                             gewonnen prijs bekers. De dieren werden in beslag
op te lossen. Uiteindelijk besloten 2 van de 4
                             genomen en naar een opvang gebracht. In augustus
organisaties die het SAZ bestuur vormden zich terug
                             oordeelde de rechter dat alle(inmiddels 70 ) dieren
te trekken. Samen met Dierenasiel Amsterdam-Noord
                             niet naar de eigenaar terug mochten en herplaatst
bleven wij als bestuur over. Dankzij de enorme inzet
                             konden worden. Voor 16 dieren hebben wij de opvang
van ons bestuurslid Marlijn Sonne die sinds juni 2008
                             verzorgt. Ze wachten nog steeds op een nieuw
de dagelijkse leiding van de SAZ op zich heeft
                             baasje.
genomen draait het vangwerk weer op volle toeren.
Ondanks alle problemen zijn er onder Marlijns leiding
en dankzij de inzet van personeel en vrijwilligers in
2008 en 2009 meer katten dan ooit van de straat      Cyp en de mirakelhamster
gehaald. Logisch vervolg was wel dat Marlijn haar
bestuurlijke taken bij ons op een laag pitje moest    Cyp is een grote dikke cyperse macho kater die in
zetten. Het bestuur van DOD kwam daardoor ook       augustus 2007 bij ons is gekomen met een gebroken
omdat we Loes wegens ziekte moesten missen op       schouder en afgebroken hoek tanden .Hij was ergens
een wel erg klein groepje neer. Maar dankzij de extra   in Amsterdam West gewond op straat gevonden en
inzet van nieuwe vrijwilligers is het toch gelukt en   naar een dierenarts gebracht,Na de eerste
hebben we weer heel veel dieren kunnen opvangen      verzorging,röntgenfoto’s en medicijnen en niet te
en aan een nieuw tehuis kunnen helpen.          vergeten castratie mocht hij bij ons komen logeren.
Het werd een lange logeerpartij,want hoewel hij erg      van het ene naar het andere hokje. Eenmaal in haar schone
vriendelijk was en goed herstelde van zijn           hokje begon ze weer te gillen maar toen ze eenmaal zag
verwondingen was hij ‘’te oud’’ ongeveer 2 jaar en       hoe leuk en gezellig het op haar nieuwe stek was, hield ze
onopvallend van kleur om uitgekozen te worden door       op en ging ze de boel verkennen. Daarna heeft ze geen last
een nieuwe eigenaar.                      meer van ons gehad want we hebben haar in een
Cyp vond dat geen probleem,hij had het bij ons naar      "torenhamsterflat" helemaal bovenin gedaan zodat ze goed
zijn zin en ging dagelijks vogels bestuderen in de       uitzicht had op de woonkamer en kon ze zo alles goed
kattenren.                           bestuderen. Ze voelde zich daar ver in de hoogte helemaal
In augustus 2009 belde een familie dat hun hamster       op haar gemak, dat kon men duidelijk zien. Natuurlijk
was overleden en ze wilde graag een nieuwe.          hielden we haar goed in de gaten en we zagen al snel dat
Via www.dierenasiels.com hadden ze gezien dat we        ze opleefde en gelukkig was; waarschijnlijk kwam ze
ook hamsters in de opvang hadden.               helemaal tot rust. 's Avonds en 's nachts was ze, zoals elke
Men kwam,zag en koos 2 hamsters en…..werden op         hamstertje, altijd druk in de weer op haar hamsterrenradje
slag verliefd op Cyp. Maar ze hadden al 2 katten en      en was ze lekker bezig.
dat was genoeg.                        .Af en toe gaven we haar lekkere hapjes door de tralies,
Na familieberaad was er besloten dat ze niet zonder      veilig op afstand. En op een gegeven moment vond ze ons
Cyp konden.                          niet meer eng. In het begin liet ze haar stemmetje zo af en
Als Cyp en de eigen katten het goed met elkaar         toe nog weleens horen als we controleerden of het goed
konden vinden wilde ze hem dolgraag hebben.          met haar ging. En wat zo leuk was: op een dag konden we
Volgens de laatste berichten gaat het prima en heeft      haar zelfs over haar bolletje aaien en uit onze handen laten
Cyp het geweldig naar zijn zin.                eten. Ze vond het allemaal best. Het is dus goed gekomen
                                met hamster Krijsje en eigenlijk was die naam later niet
Het verhaal van hamster “Krijsje”               meer op haar van toepassing.
                                Op 7 oktober 2009 kwam een jongetje van 8 jaar haar
17 juni heb ik, zoals ik weleens doe, wat hamstertjes bij de  ophalen samen met zijn vader. Hij wilde eigenlijk liever een
coördinator opgehaald die bij haar in de opvang terecht zijn  Chinese dwerghamster maar omdat deze, inmiddels ook
gekomen. In een hokje zat een hele gewone           herplaatst, te snel en niet al te tam was, koos hij voor
dwerghamstertje; althans je zou zeggen een heel gewoon     Krijsje. En ik op mijn beurt had Krijsje liever in een
hamstertje... . De coördinator waarschuwde me al.....     kinderloos gezin geplaatst waar ze veel rust krijgt en zo min
want…..zo gewoon was ze namelijk niet. Ze begon te       mogelijk wordt geknuffeld. Maar Krijsje was helemaal niet
krijsen als een speenvarken als je alleen al naar haar keek.  bang voor het jongetje en ik denk dat ze zich wel thuis voelt
En wijzen mocht je ook niet naar haar. En aanraken was     in haar nieuwe omgeving op een woonboot in Amsterdam
helemaal uit den boze... . Ze voelde zich duidelijk enorm   bij een aardig jongetje.
bedreigd. De coördinator vertelde dat ze misschien niet zo
goed behandeld was en daarom zo krijste; dat ze misschien   Pleeggezin worden/zijn
ook nog erg gestrest was.
We hadden nog nooit gehoord dat zo'n klein hamstertje zo    “Oh nee!  “
kan gillen; van piepen hadden we gehoord ja, maar dit...    “Echt ik zou het niet kunnen!”
Haar mondje wagenwijd open en wat een geluid, dat wil je    “Katjes weer afgeven? …….nee die hou ik lekker
niet weten; zo'n schor stemgeluidje. Mijn vriend en ik namen  allemaal zelf!”
haar mee naar huis en onderweg hoorden we niks dus       Dat waren mijn eerste reacties toen me werd
waarschijnlijk vond ze de autorit wel leuk. Gelukkig maar!   gevraagd om als pleeggezin voor jonge katjes op te
Eigenlijk wilden we haar toen we thuiskwamen liever een    gaan treden. Gevoelsmatig leek me dat een zware
schoon hokje geven maar het was al erg laat en ik moest    opgave.
nog wat andere opvanghamsters, die we ook hadden        Ik moest er niet aan denken…. Voed je ze op, ga je
meegenomen en in hun transportmandje zaten, een hokje     van ze houden en dan moeten ze weg……
geven. We dachten als ze zo heel bang is, laten we haar    Waarom vroegen ze mij om als pleegouder op te
beter nog even in haar eigen hokje wennen aan haar       treden?
nieuwe omgeving. Maar ook deze speciale hamster moest     In 1994 ben ik mijn eerste kat gaan halen bij de DOD.
wel gelijk een naam hebben, net als alle hamsters die bij   In de loop der jaren nog 3 bij andere pleeggezinnen.
ons een plekje krijgen. Maar hoe konden we haar nu het     Het laatste pleegadres begon te lachen toen ik zei dat
beste noemen? Toen wisten we het: zij werd Krijsje       ik respect had voor zoveel toewijding maar dat het me
genoemd! Dan weet iedereen dat zij degene is die krijst... .  ontzettend zwaar leek om afscheid te nemen van je
En zal niemand ervan schrikken want de naam zegt het al.    troetels. Het laatste pleeggezin reageerde heel
De volgende ochtend hoorden we een vreemd geluid. We      passend: “Maar ik geef ze nu toch ook aan jou?”
waren nog niet helemaal wakker en wisten daarom niet      Tsja….Nu heb ik meer tijd en ruimte en zeer
gelijk wat het was. Bella, onze hond, hielp ons zoeken van   makkelijke eigen poezen.
waar het geluid vandaan kwam. En ja hoor, het was ons     Na een lang gesprek kreeg ik mijn eerste nestje.
nieuwe hamstertje. Toen ze ons zag schrok ze vooral van    De begeleiding met raad en daad was top!
Bella’s snoetje en toen hield ze helemaal niet meer op met   Het zijn echt ‘’jouw’’ katjes. De mensen die een katje
gillen dus we zijn snel naar de keuken gevlucht zodat ze    willen worden eerst zeer uitgebreid ‘’ondervraagd’’
ons niet meer kon zien. Toen iedereen weer bedaard was,    door onze coördinatrice.
wilden we haar in een schoon gezellig ingericht hokje doen   De poesjes worden niet zomaar geplaatst,neem dat
met leuke verstopplekjes. Maar zo makkelijk ging dat niet.   van mij aan!!
Zo bang als ze was gilde ze weer “moord en brand”. Zij     Er wordt heel duidelijk gekeken naar de karaktertjes
wilde niet aangeraakt worden, geen sprake van... Daarom    en of de nieuwe eigenaren en huisvesting erbij
hebben we haar voorzichtig door een tunneltje laten lopen   passen.
Als de toekomstige eigenaar bij je komt kijken zijn ze   was het hier niet mee eens. Toen ze me hierover
al voor 75% passend.                    belde hebben we nog met uitgebreide adviezen
Maar jij kan/mag bepalen of ’t goed voelt. Ik kan alleen  geprobeerd de situatie te verbeteren, maar helaas
maar zeggen topadressen en mensen waar ze         zonder resultaat. En u raadt al wie de dupe van deze
naartoe gaan!!                       situatie was ... Minda. Dus Minda kwam bij me terug
Ik breng ze zelf en ga altijd met een goed gevoel weer   en zit hier nog steeds. Minda is een kat met
naar huis.                         gebruiksaanwijzing maar nog steeds herplaatsbaar,
Ik mis ze vreselijk maar krijg al heel snel mail en    dus ik hoop ooit nog iemand te vinden die Minda met
foto’s. Dat is echt genieten!!               veel liefde van me over wil nemen.
Dierenarts Mieke de Haan en Karin Bokhove hebben      En stiekem blijf ik dat ook voor Yazhi hopen.
afgelopen jaar altijd klaar gestaan als er iets was met  Carolien
de poesjes.
Ik wacht weer met spanning af op nieuw op te voeden    Financiën
kleintjes!!

Moeilijk plaatsbare katten                 Jaarverslag van 2008

In 2005 kreeg ik een telefoontje van de coördinator        Omschrijving        In       Uit
van Dieren Onder Dak dat er een nest kittens en de     Donaties            € 22.609,84
moeder op een balkon gevonden waren in Amsterdam      Dierenartsen                  € 15.766,11
en of ik ze op wilde nemen. Nou zo gezegd zo        Inventaris                   € 2.398,00
gedaan.                          Telefoon                    € 2.459,43
De moeder was duidelijk ooit in haar leven een       Advertenties / drukwerk              € 475,40
huisdier geweest en was al snel voor een knuffel te    Diversen                     € 884,21
porren, en pakte na 3 maanden haar koffers al om      Voer                      € 4.205,38
naar een liefde vol gezin te verhuizen, maar haar     Vervoer                     € 1.261,95
kinderen waren een ander verhaal.             Tekort              € 4.840,64
Die waren buiten geboren en hadden geen positief      Totaal             € 27.450,48 € 27.450,48
contact met mensen gehad in hun korte leventje, ze
kwamen met 7 weken bij mij. Dat is net na de
belangrijke periode van socialisatie van kittens. Dus   Toelichting resultaat 2008:
voor mij de moeilijke taak weggelegd om deze kittens    De kosten voor porti zijn laag, omdat de verzending
nog enigszins sociaal te krijgen.             van het jaarbericht gesponsord werd,evenals een deel
Dat werd dus dagelijks uren op de grond liggen met     van het drukwerk.
speeltjes en lekkere hapjes en ondanks het gesputter    Ook de dierenartskosten zijn nog redelijk laag
en gehis toch aaien.                    gebleven, omdat de entingen voor konijnenvoor een
Moos, een rood katertje had al redelijk snel door dat ik  deel gesponsord werden door de fabrikant van de
zo eng niet was en goede bedoelingen had, Moos heb     entstof. Konijnen moeten namelijk tweemaal per jaar
ik dan ook na 6 maanden kunnen herplaatsen bij een     tegen myxomatose en eenmaal per jaar tegen viraal
lieve mevrouw in Amsterdam.                hemorragisch syndroom geënt worden.
Maar zijn zussen Yazhi en Minda waren nog niet       De vervoerskosten zijn in verhouding ook laag, omdat
overtuigd van mijn goede bedoelingen.           veel pleeggezinnen dit voor eigenrekening nemen
Uiteindelijk kreeg ik Minda zo ver dat ik haar af en toe  En gelukkig hebben we ook een paar partijen voer
mocht aaien, maar optillen of haar benaderen was uit    gekregen.
den boze. En yazhi... die woonde grotendeels onder     Ook de advertentiekosten zijn erg laag, omdat we zijn
me bed of bank.                      gestopt met het adverteren inweekbladen: via internet
Alleen als ik alleen thuis was en rustig op de bank zat  kunnen we tot nu toe gratis onze dieren aanbieden.
kwam ze daar onder vandaan en liep rustig door het     De inventariskosten zijn wat hoger uitgevallen omdat
huis, maar zodra er andere mensen kwamen, vloog ze     we extra konijnenflats hebben moeten aanschaffen
weer weg onder het bed. dus ook als mensen haar      voor de opvang van de groeiende stroom konijnen en
wilden adopteren zat ze daar. Tja als mensen alleen 2   cavia’s
ogen zien schiet het natuurlijk niet op.          De dierenartskosten voor konijnen en cavia’s blijven
Inmiddels 4,5 jaar later ben ik verhuisd en Yazhi is    stijgen, omdat we steeds vaker gewonde of zieke
mee verhuisd, als er nu mensen komen die ze niet      dieren binnenkrijgen. Zeker nu Stichting Knabbel &
kent gaat ze naar boven en voelt zich daar veilig maar   Babbel is gestopt met het opvangen van deze
de hoop om haar te plaatsen heb ik al lang         categorie dieren.
opgegeven. Minda daarentegen heb ik na           In toenemende mate krijgen we ook moederloze
10 maanden herplaatst bij een leuk jong stel en ik     konijntjes. Flessenvoeding voor deze diertjes is erg
kreeg regelmatig berichtjes dat het zo goed ging en    duur. Vijf tot tien keer per jaar krijgen we ook konijnen
dat ze zou blij met haar waren. Helaas kreeg ik 1.5    met ernstige gebitsproblemen binnen (ten gevolge van
jaar later een telefoontje, het bleek dat deze mensen   doorfokken). Bij deze dieren moeten dan de
hadden besloten een kitten erbij te nemen en Minda     voortanden verwijderd worden, wat natuurlijk weer
                              fikse kosten met zich meebrengt.
Voor 2010 verwachten we een aantal oude          Dank
konijnenflats te moeten vervangen. Hiervoor willen we
in ieder geval € 1000 reserveren.
Zoals te zien is zijn er geen kosten voor personeel.    Dierenasiel Amsterdam Noord kreeg een enorme
We zijn tenslotte een vrijwilligersorganisatie. We     partij Whiskas kittenpakketten en lieten ons graag
werken met goed opgeleide en ervaren pleegezinnen.     mee delen. Ook vogelopvang De Toevlucht en
Er worden dus ook geen huisvesting- of energiekosten    sterilisatiefonds Thuisloze Katten deelde met ons een
berekend.                         partij gekregen voer. Geweldig!
Schoonmaakmiddelen worden eveneens door de         Gaarne willen we onze dank uitspreken aan de firma
pleeggezinnen zelf bekostigd.               IDEXX voor het tegen gereduceerd tarief leveren van
                              de Aids en Leucose testen, hierdoor kunnen we door
                              gaan met het testen van vrijwel alle binnengekomen
Konijn Ingrid
                              katten.
                              Tevens willen we de firma Merial bedanken voor de
Ingrid is bij ons gekomen omdat de eigenaar haar
                              gratis Myxomatose en VHS entingen voor de konijnen.
samen met de cavia's met kooi en al op de stoep had
gezet. De cavia's waren verwaarloosd maar konden      Dank natuurlijk ook aan de firma RUCO die ons trouw
snel geplaatst worden. Ingrid was een ander verhaal,    voorziet van alle dierbenodigdheden.
die bleek verlamming verschijnselen te hebben aan     En aan alle dierenartsen en assistentes die ons dag in
haar achterpootjes. Het was niet duidelijk wat zij nu   dag uit al 30 jaar bijstaan met medische hulp en
precies mankeerde, de ene dag liep zij beter dan de    adviezen.
andere. Waarschijnlijk heeft men haar laten vallen of
                              En last but not least bedanken wij Van de Geer
erger, waardoor zij neurologische schade in haar rug
op had gelopen.                      drukkerij uit Badhoevedorp die de druk van deze
                              nieuwsbrief wederom kosteloos heeft verzorgd.
Ook bleef zij soms in haar eigen urine liggen waardoor   Rest ons nog u te bedanken voor uw steun of directe
de kans op smetplekken groot was. Omdat dit        (financiële) hulp en u hele fijne feestdagen te wensen.
konijntje veel zorg nodig had is zij naar een
pleegadres gegaan die haar de hele dag in de gaten     Het Bestuur
kon houden en als het nodig was werd ze soms wel
                              Loes Rijswijk        Voorzitter
twee keer per dag schoon gewassen. Soms leek het
                              Paul Benner         Secretaris
ineens heel goed met haar te gaan en hadden wij de
                              Joke Voorn          Penningmeester en
hoop dat zij nog wel geplaatst zou kunnen worden.
                                            algemeen coördinator
Ook was zij heel erg lief voor de cavia die daar ook
                              Fina van der Ahe       Coördinator konijnen en
woonde, en ondanks haar slechte verleden was zij
                                            knaagdierenopvang
ook naar mensen heel sociaal. Er hadden zelfs
                              Marlijn Sonne Gooren     Algemeen bestuurslid en
mensen interesse in dit konijn met speciale behoeften,
                                            externe contacten
maar toen ging het ineens heel erg snel slechter met
                              Margriet Klokman       Algemeen bestuurslid
haar, en na veel wikken en wegen is toen toch
                              Anita Laverman        Algemeen bestuurslid
besloten om haar in te laten slapen. Ingrid is zo'n drie
maanden bij ons geweest, een geweldig lief, sociaal
en dankbaar konijn. We zijn blij dat zij in ieder geval
de laatste drie maanden nog heeft mogen ervaren dat
het leven ook nog leuk kan zijn, ook al ben je maar
een konijn!

								
To top