Exercitii propuse gr 3 1 by 5BGX282

VIEWS: 440 PAGES: 7

									Stagiari sistem colectiv - 2010

    In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si
examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, sunteti invitat in data de 28.09.2010 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat
in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr. 67, et. 1, ap. 3, sa depuneti in scris si sa sustineti raspunsurile la
cele 40 exercitii propuse de lectorii - formatori de stagiu si redate mai jos. In aceeasi zi, de la ora
14,00 sunteti programat a efectua cursurile de pregatire deontologica, comportament profesional
si doctrina profesionala.

     Va facem cunoscut ca pentru consultatii in rezolvarea exercitiilor primite s-a fixat data de
15.09.2010 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr.
67, et. 1, ap. 3. Deasemenea in aceeasi zi, de la ora 14,00 sunteti programat sa efectuati cursuri
de pregatire tehnica.

    Va reamintim ca pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de 150 euro. Plata se face in lei la cursul de schimb leu/euro
comunicat de BNR, din ziua platii. Pentru anul acesta termenul de plata era 30.04.2010.

Exercitii propuse pentru anul III sem. II

Grupa 3 (total 40 exercitii) – 27 stagiari EC + 4 stagiari CA

    STAGIARI E.C.
    1  MOICA G. ALINA
    2  MOISESCU-CIOCAN P. ANGELA MONICA
    3  MUNTEAN A. OANA
    4  NASTASIUC (COVASA) GH. CAMELIA
    5  NEAGOE P. MIHAELA
    6  NEDIANU M. FLORELA
    7  NICOARA M. MIHAELA CORINA
    8  NICU I. IOANA ELENA
    9  NOVACESCU C. MIRABELA JANINA
    10  OBRAD (PENESCU) N. ANA MARIA
    11  OLAJOS J. JANI RAUL
    12  ONEA I. LILIANA SANDA
    13  PALADOIU A. DANIELA CRISTINA
    14  PATRASC I. RAMONA MARIANA
    15  PAVAL M. AURELIA VALENTINA
    16  PINTE T. ANA SPERANTA
    17  PITAR R.S. CRISTINA OANA
    18  PREDESCU V.I. IOANA SIMONA
    19  PRUTEANU S. LUMINITA
    20  RADU V.T. DIANA MARIA
    21  ROSIAN V. MIHAELA
    22   ROSU T. CLAUDIA ANTONINA
    23   PERTA I. IOAN VASILE
    24   POP (PONGOR) E. KATALIN EVA
    25   SAUCIUR MIHAELA LORENA
    26   TUDOSIE V. DIANA ADINA
    27   BICA AURELIA RODICA
    28   COSTEA I. AURORA CORINA (CA)
    29   KISS L. MIRELA VENERA (CA)
    30   PECICAN M. ELENA (CA)
    31   POP P. PATRICIA MARIOARA (CA)


II. Audit statutar al situatiilor financiare (14 intrebari)

1. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere?
2. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit.
3. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand:
a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii
b)este furnizata de un alt auditor
c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii
4. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si
cantitatea probelor de audit ?
5. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a
mandatului?
6. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-o misiune de audit statutar in etapa de
orientare si planificare a audituluin statutar
7. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit
8. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet,o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu
9. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri.
10. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism.
11. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a
intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005
ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului, redactati un raport de audit modificat
respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ).
12. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor.
13. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare.
14. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de
3 salariati. Ion, salariul realizat 8.000 lei, grupa normala, Vasile salariul realizat 3.500 lei, grupa
speciala şi Popescu salariul realizat 5.900 lei, grupa deosebita. Care este inregistrarea pentru luna
respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati?
IV. Evaluarea intreprinderii (3 intrebari)
1. Care este valoarea unei întreprinderi dacã are o capacitate beneficiarã exprimatã prin profitul
net de 10.000, iar costul capitalului acestei întreprinderi este de 15%?
2. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o
ratã constantã pe o perioadã nedeterminatã (infinitã) de timp?
3. Se dau urmãtoarele informatii: imobilizãri corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri
20.000; creante 50.000; disponibilitãti 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare
25.000; obligatii nefinanciare 25.000 si împrumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii
substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiarã exprimatã prin profitul previzional net
1.000/an; rata de actualizare este de 12%.
Se cere sã evaluati întreprinderea calculând o rentã a goodwillului redusã la 5 ani.

VI. Administrarea si lichidarea intreprinderii (4 intrebari)
1. Societatea „X” nu mai face faţă datoriilor sale exigibile. Societatea intră în faliment având la
bază cererea introdusă la tribunal de către unul dintre creditori. Situaţia patrimoniului conform
bilanţului contabil de începere a lichidării se prezintă astfel:
Echipamente tehnologice 30.000 lei
Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei
Mărfuri 900 lei
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 100 lei
Conturi la bănci în lei 2.000 lei
Cheltuieli în avans 1.000 lei
Furnizori 12.000 lei
Venituri în avans 1.250 lei
Capital subscris vărsat 2.500 lei
Rezerve legale 200 lei
Alte rezerve 4.000 lei
Rezultatul reportat 1.150 lei
Aportul asociaţilor la capitalul social în baza statutului şi contractului de societate se prezintă
dupa cum urmează:
- asociatul A :1.750 lei (70% din capitalul social)
- asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)
Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Vânzarea echipamentelor tehnologice la preţul de 7.000 lei, TVA 19%;
b) Vânzarea mărfurilor la preţul de 1.200 lei, TVA 19%;
c) Încasarea chiriei plătite în avans în sumă de 1.000 lei;
d) Restituirea chiriei încasate anticipat în sumă de 1.250 lei;
e) Stabilirea sumelor de acoperit de către cei doi asociaţi pentru plata datoriei faţă de furnizori;
f) Achitarea datoriei faţă de furnizori.
Se cere:
a) Înregistrările contabile aferente operaţiilor de lichidare.
b) Întocmirea bilanţului înainte de partaj.
c) Înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la asociaţi.
2. Care este termenul în care lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor de la
şedinta comitetului creditorilor?
3. Rolul administratorului special şi atributiile sale.
4. Care sunt cazurile când judecătorul sindic va decide prin sentinţă intrarea în faliment?

VII. Studii de fezabilitate (8 intrebari)

1. Din punct de vedere strategic, ce presupune o investiție de modernizare?
2. Prin prismă strategică, ce presupune o investiție de înlocuire?
3. Potrivit legislației autohtone, care sunt principalele părți ale unui studiu de fezabilitate, piese
  scrise?
4. Ce reprezintă durata de viață a unui proiect investițional?
5. Care sunt metodele prin care se pot evalua, prin prisma fezabilității economico‐financiare,
  proiectele investiționale? Dezvoltați pe scurt.
6.   Un proiect investițional, cu o valoare totală a investiției de 11.445 lei, prezintă
următoarea structură a fluxurilor de numerar:
  An    Cost       Costuri de Total cost Total încasări Cash-flow anual net
       investiţie    exploatare
  0    11.445 lei    6.420 lei  17.865 lei 8.520 lei      -9.345 lei
  1             6.420 lei  6.420 lei 9.440 lei      3.020 lei
  2             6.420 lei  6.420 lei 9.440 lei      3.020 lei
  3             6.500 lei  6.500 lei 9.700 lei      3.200 lei
  4             6.500 lei  6.500 lei 9.700 lei      3.200 lei
  5             6.500 lei  6.500 lei 9.700 lei      3.200 lei
  Total 11.445 lei      38.760 lei 50.205 lei 56.500 lei      6.295 lei
Calculați termenul de recuperare a investiției neactualizate.

7.   Un proiect investițional, cu o valoare totală a investiției de 11.445 lei şi cu o rată de
actualizare de 20% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar:

  An    Cost       Costuri de  Total cost  Total încasări  Cash-flow anual net
       investiţie    exploatare
  0    11.445 lei    6.420 lei   17.865 lei  8.520 lei    -9.345 lei
  1             6.420 lei   6.420 lei  9.440 lei    3.020 lei
  2             6.420 lei   6.420 lei  9.440 lei    3.020 lei
  3             6.500 lei   6.500 lei  9.700 lei    3.200 lei
  4             6.500 lei   6.500 lei  9.700 lei    3.200 lei
  5             6.500 lei   6.500 lei  9.700 lei    3.200 lei
  Total  11.445 lei    38.760 lei  50.205 lei  56.500 lei    6.295 lei

Calculați valoarea actualizată netă şi apreciați fezabilitatea investițională prin intermediul acestui
indicator.

  8. Un proiect investițional, cu o valoare totală a investiției de 15.000 lei şi cu o rată de
   actualizare de 20% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar:
 An             Cost      Costuri de   Total cost Total
               investiție   exploatare          încasări
 0              15.000             15.000
      1                       6.420     6.420     9.440
      2                       6.620     6.620     9.640
      3                       7.500     7.500     10.700
      4                       6.500     6.500     11.700
      5                       8.500     8.500     22.700
      6               11.445     35.540    50.540     64.180

     Calculați valoarea actualizată netă şi apreciați fezabilitatea investițională prin intermediul acestui
     indicator.


     VIII. Analiza-diagnostic a intreprinderii (6 intrebari)
     1. Analizati pozitia financiară pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate informații
     financiare în tabelul de mai jos pentru societatea comercială Turism, hoteluri, restaurante Marea
     Neagră S.A.

                                     2007(RON)     2006(RON)    2005(RON)
Active imobilizate - Total                       301.303.329,00  211.861.938,00  202.029.293,00
Active circulante - Total                        40.966.192,00   16.721.980,00  16.734.652,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total       2.807.528,00   2.687.857,00    918.246,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete            38.067.192,00   13.405.832,00  15.829.018,00
Total active minus datorii curente                   339.370.521,00  225.267.770,00  217.858.311,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total   2.126.869,00   2.564.703,00    187.872,00
Venituri in avans                             154.510,00    650.392,00      924,00
Capital subscris varsat                         19.311.469,00   19.311.469,00  19.265.351,00
Total capitaluri proprii                        335.724.644,00  222.171.128,00  216.804.162,00
Creante - Total                             20.206.523,00   6.399.043,00   2.421.047,00
Datorii - Total                             4.934.397,00   5.252.560,00   1.106.118,00
Cifra de afaceri neta                          42.690.123,00   39.539.514,00  37.251.511,00
Venituri din exploatare - Total                     69.933.003,00   43.671.680,00  39.744.898,00
Cheltuieli din exploatare - Total                    51.188.575,00   36.642.317,00  36.467.667,00
Rezultat din exploatare                         18.744.428,00   7.029.363,00   3.277.231,00
Venituri financiare                           1.724.449,00    518.633,00   1.174.968,00
Cheltuieli financiare                           378.691,00    432.009,00    408.116,00
Rezultat financiar                            1.345.758,00     86.624,00    766.852,00
Rezultat curent                             20.090.186,00   7.115.987,00   4.044.083,00
Venituri extraordinare                              0,00       0,00       0,00
Cheltuieli extraordinare                             0,00       0,00       0,00
Rezultat extraordinar                              0,00       0,00       0,00
Venituri totale                             71.657.452,00   44.190.313,00  40.919.866,00
Cheltuieli totale                            51.567.266,00   37.074.326,00  36.875.783,00
Rezultat brut                              20.090.186,00   7.115.987,00   4.044.083,00
Rezultat net                             16.816.624,00   5.863.818,00   3.326.886,00
Rezultat / actiune                                -         -        -
Plati restante - Total                            0,00         -       0,00
Furnizori restanti - Total                          0,00         -       0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale            0,00         -       0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat            0,00         -       0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)                777         -       840

     2. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc următoarele
     informații:
      Indicator                         u.m.
      Cheltuieli de exploatare platibile            2800
      Amortizare                        300
      Cheltuieli cu dobânzi                   100
      Impozit pe profit                     200

     Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru
     întreprindere.
     3. Să se calculeze rezultatele intermediare în manieră anglo‐saxonă pentru întreprinderea care e
     caracterizată prin următoarele venituri şi cheltuieli:
      Indicator                     u.m.
      Venituri din vânzarea mărfurilor         3000
      Subvenții de exploatare              1000
      Producția vândută                 25000
      Producția stocată                 2000
      Cheltuieli cu materii prime            13000
      Costul mărfurilor vândute             2200
      Cheltuieli salariale               15000
      Cheltuieli cu amortizarea             2000
      Cheltuieli cu chirii               500
      Venituri din dobânzi               100
      Cheltuieli cu dobânzi               1400
      Impozit pe profit                 1500

     4. O întreprindere produce anual un număr de 150000 de produse la un preț unitar de 5 u.m.
     întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 250000 u.m.,
     cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 75% reprezintă salariile personalului direct
     productiv, cheltuieli cu utilități şi chirii în cuantum de 40000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de
     50000 u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 50000 u.m.
     Să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitate financiar şi operațional exprimat în
     unități fizice şi valorice.
     5. Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi cel disponibil în cazul unei întreprinderi
     pentru care se cunosc următoarele elemente: cifra de afaceri 40000 u.m., cheltuieli materiale
     20000 u.m., cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu amortizarea 1500 u.m., cheltuieli cu dobânzi
800 u.m., impozit pe profit 1000 u.m., imobilizărila începutul anului 2000 u.m., imobilizări la
sfârşitul anului 2100 u.m., creşterea activului circulant net 100 u.m.
6. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc următoarele
informații:
 Indicator                         u.m.
 Cheltuieli de exploatare platibile            2700
 Amortizare                        300
 Cheltuieli cu dobânzi                   150
 Impozit pe profit                     200

Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru
întreprindere.

X. Organizarea auditului si controlului intern al intreprinderii (5 intrebari)
1. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Achizitii-Plati pina la nivelul intocmirii
matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv.
2. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Venituri-Cheltuieli inclusiv intocmirea
matricei riscurilor si a raportului intermediar.
3. Intocmiti o CARTA de Audit Intern si un Regulament general de aplicare a CARTEI de Audit
intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale.
4. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune:
 a) Implementarea strategiilor de marketing;
 b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;
 c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea
lor.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern
care pot diminua aparitia riscurilor respective.
5. Principala sursa de informare pentru management este contabilitatea. Transformarea
contabilitatii intr-o contabilitate orientata spre conducere trebuie sa aduca in prim plan sustinerea
deciziilor conducerii si nu documentatia activitatii trecute. Identificati informatiile furnizate de
contabilitate pentru echipa manageriala. Studiu de caz: Societate de prestari servicii.

								
To top