Miten historiantutkimus eroaa muusta historian esityksest�

Document Sample
Miten historiantutkimus eroaa muusta historian esityksest� Powered By Docstoc
					    Miten historiantutkimus
    eroaa muusta historian
   esityksestä / kirjoituksesta?2.9.2009 Kimmo Rentola
             Ei pelkkää tutkimusta
  Historiantutkimus on pieni (mutta tärkeä)
   nurkka paljon laajempaa aluetta,
   historiankirjoitusta
     koulujen  historiankirjat, muistelmat, kronikat,
      'maallikoiden' historia, lehtikirjoitukset
  Historiankirjoitus puolestaan on osa
   historian esittämistä
     patsaat,     elokuvat, TV, muistot ja muistojen
      esiintulo
2.9.2009 Kimmo Rentola
             Hyvä vai paha?
 Pohjimmiltaan voi pitää hyvänä, että
 historia-alan luonne on tällainen
 Erityisesti Suomessa vahva maallikoiden
 kiinnostus oman maan historiaan ja
 vahvoja käsityksiä
 Toisaalta tällainen tilanne voi olla
 tutkimuksen / tieteen kannalta joskus
 myös hankala
2.9.2009 Kimmo Rentola
             Hankaluuksia
 historiantutkimuksen ja muun historian
 välinen raja ei ole (eikä voi olla) kovin
 selkeä, liudentuvat toisiinsa
 historiankäsitysten ja ilmapiirin paine voi
 olla suuri – se vaikuttaa tutkijaan etenkin
 silloin kun sitä ei tunnisteta
 tutkimustuloksia voidaan laajemmassa
 keskustelussa venyttää omiin tarkoituksiin
2.9.2009 Kimmo Rentola
             Oman ajan näkökulma
  Historiantutkimus perustuu jääneisiin
   lähteisiin, mutta kysymykset riippuvat
     nykyisestäkiinnostuksesta
     ja mennyttä katsotaan "kurkistusaukoista"

  Tämä on väistämätöntä ja tapahtuu
   tutkijan tarkoittamattakin – nykyisyyden
   vaikutusta voi pyrkiä rajoittamaan, mutta
   se ei poistu
2.9.2009 Kimmo Rentola
        Oman ajan näkökulma (2)
  Dominoivana oman ajan näkökulma ja
   tarpeet voivat johtaa "menneisyyden
   konstruointiin" eri näkökulmista:
     kansallisesta, sen perusti jo Fabius Pictor
     Roomassa, elpyi renessanssin aikana, Bembon
     Venetsia ja Machiavellin Istorie fiorentine ym.
     ja ajatelma historia magistra vitae
     uskonnollisesta: kirkkohistoria
     aatteellisesta: Kautsky ja sosialismin historia
2.9.2009 Kimmo Rentola
    Historiantutkimuksen kriteerit
  Perinteinen
   lähtökohta: wie es
   eigentlich gewesen ist
   (Leopold von Ranke)
      itsensä
      sammuttaminen
      ei koristelua
2.9.2009 Kimmo Rentola
              Vahva kehitys
  Ranken lähtökohdasta historiantutkimus
   kehittyi ammattimaisena tieteenä 1800-
   luvun alkupuolelta
     alkuperäislähteet    (evidenssi, arkistot)
     lähdekritiikki
        ulkoinen (aitous jne.)
        sisäinen (tarkoitus, puitteet)
        älä nojaa yhteen dokumenttiin, vertailu

     50    vuoden raja // valta teemana
2.9.2009 Kimmo Rentola
       Ranken historismin kohtalo
 Ranken kriteerit joutuneet 1900-luvun
 jälkipuoliskolla vastatuuleen, paljon
 pilkattu, jotkut valmiit luopumaan
 Yksi kritiikin syy: näennäisrankelaiselta
 pohjalta tuotettu paljon leikkaa ja liimaa –
 historiaa, joka ei kunniaksi tieteelle
 mutta muutoksen perussyyt laajempia


2.9.2009 Kimmo Rentola
         Olosuhteiden muutokset
 valtio ei enää niin selkeä perusyksikkö
 yhteiskunta tutkimuskohteena
     teoriat,    hypoteesit
 kulttuuri, kiinnostuksen alueen tavaton
 laajeneminen
 demokratia, naisliike: kiinnostus
 muuhunkin kuin miehisiin vallanpitäjiin
 wie ei riitä, ydinkysymys warum
2.9.2009 Kimmo Rentola
         Intellektuaaliset haasteet
 Lamprecht-keskustelu Saksassa n. 1900:
 kollektiivisten ilmiöiden merkitys
 annalistit Ranskassa 20-luvulta: pitkä
 kesto, hitaat muutokset, sosiaalinen
     Marc Bloch
     Emmanuel Le Roy Ladurie
     Jacques Le Goff2.9.2009 Kimmo Rentola
     Intellektuaaliset haasteet (2)
  saks. Gesellschaftsgeschichte 60-luvulta
     H-U. Wehler
     Jürgen Kocka
     Reinhart Koselleck

  brittiläinen sosiaalihistoria
     E.P. Thompson
     Eric Hobsbawm2.9.2009 Kimmo Rentola
     Intellektuaaliset haasteet (3)
  arjen historia ja mikrohistoria
     CarloGinzburg
     Giovanni Levi

  naishistoria
     Natalie     Zemon Davis
  postmodernin haaste2.9.2009 Kimmo Rentola
             Megatrendit
 yhteiskuntatieteellistäminen
 aikaperspektiivin muutos
 historiakuvan ja historian käytön
 tutkiminen
 lähestyminen kulttuurihistoriaan
2.9.2009 Kimmo Rentola
               Silti
 Ranken peruslähtökohtien tietty voima ja
 jatkuvuus, ei voida (eikä kannata)
 kokonaan hylätä
 Itse sääntöjä täytyy soveltaa kriittisesti
     esim.  'alkuperäislähteen' merkityksen tavaton
      laajeneminen, ei enää vain arkistodokumentti
  miksi teen näin, argumentit ja omat
   lähtökohdat esillä
2.9.2009 Kimmo Rentola

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:4/25/2012
language:Finnish
pages:15