Sabiedribas partneri ir Gondrand by Pxj1drTY

VIEWS: 4 PAGES: 9

									   LATKARGO

Kravu pārvadājumi un loģistika
      LATKARGO
        LATKARGO vēsture
“LATKARGO” SIA ir Latvijas – Vācijas kopuzņēmums, kas dibināts 1991.gada 19. jūnijā,
  toreiz gan ar nosaukumu “MPM&Co”. 1994. gada martā Sabiedrību pārreģistrējot,
  nosaukums tika mainīts.

Sākumā Sabiedrība sniedza tikai transporta pakalpojumus, bet jau 1994. gadā tika atklāta
  muitas noliktava, kas ļāva Sabiedrībai ne tikai piedāvāt jau izstrādātos pakalpojumus
  augstākā kvalitātē, bet arī sniegt veselu virkni ar pārvadājumu jomu saistītu, jaunu
  pakalpojumu.

Šobrīd Sabiedrība ir viens no Latvijas vadošajiem kravu pārvadātājiem, kas ātri un elastīgi
  pielāgojas visiem jaunajiem apstākļiem un nodrošina klientus ar arvien labākiem un
  labākiem pakalpojumiem.
                    LATKARGO
  LATKARGO pakalpojumi (1)
Šobrīd “LATKARGO” SIA ir augošs uzņēmums, kas piedāvā sekojošus augstas kvalitātes
  pakalpojumus:
•  Kravu pārvadājumi
•  Salikto kravu pārvadājumi
•  Sīkpartiju un nestandarta gabarītu kravu pārvadājumi
•  Bīstamo kravu pārvadājumi
•  Kravu nogādāšana līdz muitas noliktavai/ klientam
•  Kravu uzgalbāšana muitas noliktavā
•  Muitas formalitāšu kārtošana
•  Ekspeditoru pakalpojumi
•  Deklarētāju pakalpojumi
•  Muitas brokeru pakalpojumi
•  Sertificēta bīstamo karvu pārvadājumu konsultanta pakalpojumi
•  Visu ar muitas noliktavu saistīto pakalpojumu kvalitatīvas izpildes nodrošināšana
  Sabiedrības partnervalstīs


                   LATKARGO
  LATKARGO pakalpojumi (2)
Sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, “LATKARGO” SIA piedāvāto
  pakalpojumu skaits ir audzis. Kopš 2004. gada maija mūsu klientiem tiek piedāvāti arī
  sekojoši pakalpojumi, kuru kvalitāte ir tikpat augsta kā gadiem piedāvātiem
  pakalpojumiem:
•  Statistisko atskaišu par tirdzniecības darījumie ES ietvaros (Intrastat) sagatavošana un
  nodošana
•  Kopienas kravu uzgalbāšana noliktavā

Ir plānots līdz ar likumdošanas sakārtošanu Latvijā piedāvāt arī citus pakalpojumus,
  piemēram,
• Iepakojuma atskaišu sagatavošana un nodošana
• Dabas resursu nodokļu atskaišu sagatavošana un nodošana
• u.c.
                    LATKARGO
      LATKARGO sadarbība
Pašlaik Sabiedrība piegādā kravas gandrīz no visām Eiropas valstīm.


Spānija, Francija, Itālija, Benelukss valstis, Šveice, Austrija, Vācija, Ungārija, Rumānija,
  Polija, Igaunija, Lietuva, Dānija, Skandināvijas valstis, Krievija, Baltkrievija, Ukraina,
  kā arī Lielbritānija un Īrija ir tās valstis , ar kurām Sabiedrība veiksmīgi sadarbojas jau
  ilgus gadus.


Sabiedrības partneri ir Gondrand, WM Cargonet, KDT Eurologistic, Jumbo, Transport
  Kayser, Zippert, Delacher, Monkemöller, BCL Services, MSped, Milano kargo, Kaleks
  u.c.


Mūsu uzticamākie un lielākie klienti ir tādi Latvijas vadošie uzņēmumi kā “Latvijas
  Finieris”, “RD Elektronic”, “Lameko”, „Audio AE“, „Zilonis“, „I un A“, „Priede“ u.c.

                     LATKARGO
           LATKARGO resursi
•  Augsts darba organizācijas līmenis, kompetents un uzticams kolektīvs ļauj ievērot stabilu darba
  grafiku un visu pakalpojumu kvalitatīvu un ātru izpildi. Sabiedrības komandu veido vairāk kā 60
  pieredzējušu un labi apmācītu darbinieku, kuru galvenā vērtība, strādājot, ir klienta vēlmes!

•  Muitas noliktavas teritorijai (5100 m2) un diviem muitas noliktavas angāriem (900 m2 un 300 m2),
  kas aprīkoti ar visu kvalitatīvam darbam nepieciešamo tehniku, kā arī modernajam autoparkam, kas
  aprīkots ar mobilajiem sakariem, ir liela nozīme pakalpojumu sniegšanā. 21 kravas automobilis
  (Mercedes Benz, MAN, Scania) un 22 piekabes (Van Hool un Schmitz), kas atbilst ES prasībām, ir
  klientu rīcībā.

•  “LATKARGO” SIA ir teicama izvēle, par ko katreiz pārliecinās mūsu pastāvīgie partneri un klienti!
                       LATKARGO
        LATKARGO politika
Sabiedrības mērķis ir kvalitatīvs un ātrs darbs
  muitas  pakalpojumu    sniegšanā,  kravu
  pārvadājumu   organizēšanā   un  klientu
  apkalpošanā. Sabiedrības augstākais mērķis ir
  panākt   optimālu    līdzsavaru     starp
  pakalpojumu kvalitāti, klientu apmierinātību
  un Sabiedrības ekonomiskajām interesēm.

Mērķu  sasniegšanai  Sabiedrība   balstās   uz
  profesionālu komandu, uz attīstību tendētu
  domāšanu   un   finansiāli  izdevīgiem
  piedāvājumiem.                         LATKARGO
     LATKARGO kontakti (1)
•  Birojs un muitas noliktava

Adrese - Buļļu iela 43/45

Rīga, LV-1067

Tālrunis – 7409800

Fakss – 7409819

E-mail – spedit@latkargo.lv
                 LATKARGO
     LATKARGO kontakti (2)
•  Ģenerāldirektors             •   Muitas noliktavas vadītājs

Imants Mukāns (latviešu, krievu, vācu)    Artūrs Mukāns (latviešu, krievu, angļu)

Tālrunis – 6541699              Tālrunis – 6351222

•  Transporta pārvaldnieks          •   Menedžeris – muitas brokeris

Aleksandrs Muha (krievu)           Ilze Sarma (latviešu, krievu)

Tālrunis – 9204952              Tālrunis – 9105344
                     LATKARGO

								
To top