observator septembrie by C495R0

VIEWS: 38 PAGES: 42

									    GUVERNUL ROMÂNIEI
  Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                                                                  OBSERVATOR
                                                         nr. 6/septembrie 2002DIN AGENDA PARTENERIATULUI ADMINISTRAŢIE - MEDIUL ASOCIATIV ..............................5

  Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Relaţii Publice, Relaţii cu Societatea Civilă, Sindicate şi Patronate -"
  Colocviul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale cu profil cultural şi religios din zona Transilvaniei" . 5
  Consiliul Judeţean Sibiu ................................................................................................................................. 6
  Prefectura Vrancea - Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din Vrancea ............................................. 7
  Conferinţa naţională a organizaţiilor neguvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii
  Ortodoxe Române .......................................................................................................................................... 7
PROIECTE ......................................................................................................................................8

  Oamenii dau oamenilor – Campanie de Promovare a Comportamentului Filantropic .................................. 8
  Proiect de dezvoltare rurală - Banca Mondială .............................................................................................. 8
  Proiect de promovare a conţinutului Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului ............... 9
  Proiectul "Putem mai mult" ............................................................................................................................. 9
  Proiectul de parteneriat între un grup de organizaţii neguvernamentale constănţene şi Primăria
  Municipiului Constanţa ................................................................................................................................... 9
  Proiect de sprijinire a educaţiei preşcolare a copiilor rromi..........................................................................10
  Proiectul "Centrul de Informare, Educaţie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale
  violenţei domestice şi abuzului sexual .........................................................................................................10
  Proiect - Trans Europe Expression Nouvelles .............................................................................................11
  Centrul Pilot de Asistare a Persoanei cu Handicap pe Piaţa Muncii ...........................................................11
  Proiect de educaţie pentru sănătate în cadrul comunităţii LGBT .................................................................12
  Programul Genesis - reţeaua naţională a centrelor de informare şi consiliere privind egalitatea de şanse
  pentru femei şi bărbaţi ..................................................................................................................................12
  Proiectul "Iniţiative comunitare de caritate în judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi .............................................12
  Proiectul "Centrul de Informare, Educatie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale
  violenţei domestice şi abuzului sexual" ........................................................................................................13
  Programul ARCult - Asociaţia Culturală Ecumest ........................................................................................13
  Proiectul "O nouă abordare juridică asupra delincvenţei juvenile" ..............................................................14
  Proiectul Şcoala părinţilor - Educarea continuă a adulţilor pentru sănătate mintală ...................................14
  Proiect SOS - Maşina cu Jucării ..................................................................................................................15
ANUNŢURI ................................................................................................................................... 15

  Asociaţia eco - civică Pro Ruralis .................................................................................................................15
  Sondaj online pentru organizaţiile afiliate ONU ...........................................................................................15
  Declaraţie ONG din 28 iulie 2002 privitoare la proiectul minier de la Roşia Montana .................................16
  Forumul Român al Donatorilor - Concursul pentru Cel Mai Bun Raport Anual ...........................................17
  Comitetul Economic şi Social European ......................................................................................................17
  Un nou forum de discuţii ..............................................................................................................................17
                                                                               2
                 DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                         Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
              Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                          E-mail: dais.ong@gov.ro
                           www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                                     OBSERVATOR
                                                            nr. 6/septembrie 2002
  Concurs de fotografie - Marea Neagră.........................................................................................................17
  Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului şi Fundaţia Internaţională pentru
  Copil şi Familie .............................................................................................................................................18
  Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară .............................................................................................18
  Asociaţia Femeilor din România ..................................................................................................................18
  Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş .................................................................................................19
  Consiliului Naţional al Voluntariatului ...........................................................................................................19
  Fundaţia Millennium For Human Rights .......................................................................................................19
  GEC Bucovina ..............................................................................................................................................20
FINANŢĂRI ................................................................................................................................... 20

  Comisia Europeana aprobă o finanţare nerambursabilă de 72 milioane Euro pentru 70 noi proiecte vizând
  conservarea naturii .......................................................................................................................................20
  Programul Phare de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2000- Fondul Comun pentru Proiecte
  Mici - Apel pentru propuneri .........................................................................................................................20
  Constituirea unui sistem naţional funcţional de evaluare a conformităţii .....................................................21
  LIFE - Mediu - Apel pentru propuneri 2003 ..................................................................................................22
  Fundaţia CONCEPT anunţă competiţie deschisă pentru the Cultural Link sub-component of The Arts and
  Culture Network Program. ............................................................................................................................24
  USIP anunţ ...................................................................................................................................................24
  Program de granturi regionale de mediu .....................................................................................................24
  YouthActionNet finanţează proiecte sociale ale tinerilor lideri .....................................................................24
  Finanţare a programului C.R.E.S.C., ...........................................................................................................25
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ............................................................................................... 25

  Cea de-a 30a conferinţă internaţională pe bunăstare socială .....................................................................25
  A 55 a Conferinţă Anuală a Departamentului de Informaţii Publice ONU/ONG ..........................................25
  Seminar european pe politici de tineret .......................................................................................................25
  Conferinţă de relaţii internaţionale în Germania ..........................................................................................26
  Forum Internaţional AWID Reinventarea globalizării ...................................................................................26
  Al treilea Congres mondial la femeilor din mediul rural................................................................................26
  Conferinţă "Cetăţenia şi participarea într-o lume globală " ..........................................................................26
  Democracy Coalition Project - Informing civil society on the next Community of Democracies Ministerial
  meeting .........................................................................................................................................................26
  Forum pe cercetare în domeniul carităţii ......................................................................................................27
  A 11a Conferinţă anuală a NISPAcee "ENHANCING THE CAPACITIES TO GOVERN: Challenges facing
  the CEE countries" .......................................................................................................................................27
EVENIMENTE ............................................................................................................................... 28

  Convenţia Tinerilor Europeni ........................................................................................................................28

                                                                                  3
                  DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                          Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
               Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                           E-mail: dais.ong@gov.ro
                            www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                                     OBSERVATOR
                                                            nr. 6/septembrie 2002
  Forumul Sectorial Judeţean al ONG-urilor cu preocupări în domeniul social - Suceava.............................28
  Forumul Judeţean al Organizaţiilor Neguvernamentale Constanţa - 2002 .................................................29
  Manifestarea cultural-astronomică PERSEIDE ............................................................................................30
  Competiţie Regională de Dezbateri pentru elevii de liceu ...........................................................................30
  Tabere ..........................................................................................................................................................31
  Societatea pentru Tineret Outward Bound Romania ................................................................................31
  Asociaţia pentru Tineret Octogon Câmpina ..............................................................................................31
  Centrul Regional de Facilitare şi Negociere din Iaşi. ................................................................................31
  Salvaţi Copiii România ..............................................................................................................................31
  Clubul de speologie Rhinolophus Lupeni ..................................................................................................32
  Festivalul Cetăţii Tării Făgăraşului ...............................................................................................................32
  Festival multietnic .........................................................................................................................................32
  Conferinţa franco-română cu tema "Economia socială: a întreprinde altfel, a întreprinde liber" .................32
  A 5-a ediţie a Simpozionului ştiinţific al inginerilor români de pretutindeni ..................................................33
  Workshop regional al actorilor din domeniul tineretului în Sud Estul Europei .............................................33
  Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR) - Marşul Solidarităţii
  pentru Pace şi Democraţie ...........................................................................................................................34
  Masă rotundă pe problematica situaţiei femeilor în România ......................................................................34
  A treia ediţie a Târgului Regional al organizaţiilor neguvernamentale.........................................................34
  Seminar ‘Structura asociaţiilor naţionale ale autorităţilor locale din Sud Estul Europei’ ..............................35
  Forumul Constituţional Studenţesc ..............................................................................................................35
  19 noiembrie 2002 - Ziua Mondială pentru prevenirea abuzului asupra copiilor şi neglijarea lor ................36
PUBLICAŢII .................................................................................................................................. 36

  "Balkans Connection" ...................................................................................................................................36
  Raport al The International Symposium on Volunteering ............................................................................36
  Studii pe tema combaterii sărăciei ...............................................................................................................37
  Studii de securitate europeană ....................................................................................................................37
  eNewsletter al Băncii Mondiale pe societate civilă ......................................................................................37
  Buletin al Forumului European al Tinerilor ...................................................................................................37
  UNDP's Human Development Report 2002 .................................................................................................37
  Politikon ........................................................................................................................................................37
  E-Cronica Societăţii Deschise ......................................................................................................................38
  Study on Local Social Services Delivery ......................................................................................................38
  "Tratate ale Consiliului Europei - texte esenţiale" ........................................................................................38
  Raport privind legislaţia referitoare la dreptul de educaţie al copiilor minorităţii roma .................................38
  Raport: Teoria şi practica globalismului civic ...............................................................................................38
  Studii privind descentralizarea financiară ....................................................................................................38
  Curierul Clisurii Dunării ................................................................................................................................39

                                                                                   4
                  DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                          Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
               Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                           E-mail: dais.ong@gov.ro
                            www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                                  OBSERVATOR
                                                         nr. 6/septembrie 2002
  Bugete locale. Suplimentarea veniturilor proprii" .........................................................................................39
  Lucrarea "Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în şcoală" .........................................................39
  Ghidul de lucru "Servicii integrate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în vârstă" .................................39
  Ghidul de afaceri pentru tineret "Tinerii şi Afacerile" ....................................................................................39
  Living Planet Report 2002 ............................................................................................................................40
SITE-URI UTILE............................................................................................................................ 40

  http://www.gov.ro/drmpa/ .............................................................................................................................40
  http://www.osepsee.net ................................................................................................................................40
  http://www.centralstate.edu/imdp .................................................................................................................40
  http://www.osservatoriobalcani.org/arco ......................................................................................................40
  Sustainable Development online (SDO) - Portal Web pe Mediu şi Dezvoltare Durabilă - http://sd-
  online.ewindows.eu.org ................................................................................................................................40
  http://www.hrea.org ......................................................................................................................................41
  http://www.salvaeco.org ...............................................................................................................................41
  http://www.voluntariat.ro/CNV ......................................................................................................................41
  http://www.sf-ana.ro .....................................................................................................................................41
  http://www.ids.ac.uk/ids/civsoc .....................................................................................................................41


DIN AGENDA PARTENERIATULUI ADMINISTRAŢIE - MEDIUL ASOCIATIV

Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Relaţii Publice, Relaţii cu Societatea Civilă, Sindicate şi
Patronate -" Colocviul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale cu profil cultural şi religios din
zona Transilvaniei"
     În cadrul Proiectului strategic în derulare al Direcţiei de Relaţii Publice, Relaţii cu Societatea Civilă,
Sindicate şi Patronate din Ministerul Culturii şi Cultelor: ,,Patrimoniul cultural naţional, turismul cultural -
Strategii şi politici pentru conservarea şi promovarea potenţialului uman şi cultural oferit de ONG-urile cu
profil cultural şi religios de pe întreg teritoriul ţării" a avut loc la Cluj în perioada 4-5 iunie 2002 "Colocviul
Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale cu profil cultural şi religios din zona Transilvaniei".
     Proiectul conceput a se derula de-a lungul a 2 ani, respectiv în perioada 2001-2002, sub forma unor
întâlniri colocviale, are ca obiective:
A. să contribuie la popularizarea şi cunoaşterea în acest fel de către reprezentanţii O.N.G-urilor de profil a
   legislaţiei referitoare la protejarea patrimoniului cultural(Legea nr.182 / 2000 privind protejarea
   patrimoniului cultural naţional mobil şi Legea nr.442 /2001 privind protejarea monumentelor istorice), şi a
   prevederilor O.G. Nr.26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, referitoare la obţinerea de către acestea a
   statutului de utilitate publică;
B. să servească la o mai bună definire a conceptelor de ,,Patrimoniu cultural naţional" şi ,,Turism cultural"
   (turism istoric, religios, etnoturismul, turism pentru tineret) şi valorificarea naţională şi internaţională a
   patrimoniului cultural ;
C. să prezinte conceptul de educaţie permanentă şi aplicarea acestuia în procesul de învăţământ, raportat
   la cunoaşterea valorilor patrimoniului cultural naţional;
D. să prezinte metodologia elaborării proiectelor pentru obţinerea asistenţei financiare.
     Întâlnirea colocvială şi-a atins scopul urmărit de cunoaştere a potenţialului ocupaţional oferit de
organizaţiile neguvernamentale din ţinuturile transilvane în domeniul cultural şi religios, şi totodată


                                                                               5
                 DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                         Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
              Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                          E-mail: dais.ong@gov.ro
                           www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
posibilitatea relaţionării şi informării pe care aceste organizaţii le pot stabili cu organele centrale(ministere,
direcţii).
      Au participat reprezentanţi ai Direcţiei Programe, Relaţii Internaţionale, Direcţiei Minorităţi Naţionale,
Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural, Direcţiei Generală Relaţii Culte - Ministerul Culturii, precum şi ai
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Turismului, Departamentului pentru Analiză Instituţională şi
Socială, Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ precum şi ai Direcţiilor Judeţene de Cultură, Culte,
Patrimoniu Cultural Naţional.
      Un număr de peste 30 organizaţii neguvernamentale culturale din Cluj, Braşov, Sibiu, Maramureş,
Mureş, Bihor, Alba, Bistriţa, Sălaj au discutat cu reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale mai
sus menţionaţi problemele pe care le au şi posibile soluţii pentru rezolvarea acestora.

Consiliul Judeţean Sibiu
     Consiliul Judeţean Sibiu ne-a pus la dispoziţie mai multe informaţii privind parteneriatul dintre
administraţia publică locală şi mediul asociativ în judeţul Sibiu, din care vă prezentăm proiectele desfăşurate
în cursul acestui an.
     În luna aprilie 2002, o delegaţie sibiană formată din 12 persoane, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Sibiu, Primăriei Municipiului Sibiu, Primăriei oraşului Cisnădie, Primăriilor Comunei Sălişte şi
Tilişica şi Fundaţiei Comunităţii Sibiu, a participat la un stagiu de instruire MMTP organizat de VNG şi
Fundaţia One Europe, pe tema transparenţei şi integrităţii administraţiei publice locale. Delegaţia sibiană a
dezvoltat o propunere de proiect către VNG referitoare la participarea cetăţenilor în managementul
localităţilor din judeţul Sibiu şi transparenţa aleşilor locali şi a funcţionarilor publici.
     Ca un rezultat ala acestui stagiu de instruire, Consiliul Judeţean Sibiu a adoptat la sfârşitul lunii iunie
2002, Hotărârea privind acordul de parteneriat referitor la finanţarea şi realizarea în comun a unor acţiuni,
servicii sau proiecte de interes public local şi/sau judeţean şi a Regulamentului-cadru privind constituirea şi
funcţionarea comitetelor cetăţeneşti, care se concretizează în evidenţierea spiritului şi ideii de parteneriat
între administraţiile locale şi ONGuri, pe de-o parte, şi cetăţeni, pe de altă parte, în vederea dezvoltării
economice locale în viitor, transferării unor responsabilităţi de la administraţia locală către comunitate, cu
sprijinul financiar necesar, precum şi al creşterii gradului de încredere în instituţiile statului de drept.
     Parteneriatul dintre oameni şi administraţie depinde de măsura în care cetăţenii au acces la
informaţiile care le influenţează viaţa. În acest sens, s-au constituit în localităţile: Sibiu, Răşinari, Gura
Râului, Orlat, Săliştea, Tilişca, Jina, Râu Sadului, Sadu, Şelimbăr, Cisnădie, comitete cetăţeneşti, formate
din: funcţionari publici din cadrul primăriilor, consilieri aleşi, reprezentanţi ai poliţiei, ai cadrelor didactice şi
medicale, reprezentanţi ai Fundaţiei Comunităţii Sibiu, reprezentanţi ONG-urilor / asociaţiilor de proprietari,
precum şi cetăţeni activi şi responsabili în proporţie de 50% din totalul membrelor comitetelor. În consecinţă,
prin acest instrument de participare cetăţenească, dacă este folosit în mod corect, pot creşte înţelegerea şi
aprecierea cetăţenilor faţă de administraţia publică locală şi care va corespunde nevoilor şi dorinţelor
acestora. Cu cât reprezentanţii administraţiei locale şi cetăţenii încep să lucreze, cu atât mai mult împreună,
administraţiile publice ar putea transfera unele dintre responsabilităţile lor, ONGurilor şi grupurilor informale,
realizând o strânsă legătură între sectorul public şi cetăţeni.
     Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Sibiu, Primăriei Municipiului Sibiu şi ai Fundaţiei Comunităţii
Sibiu au participat în luna iunie 2002 la un program de VNG (Uniunea Olandeză a Municipialităţilor) pe tema
politicilor sociale la nivel local. Delegaţia sibiană a prezentat unul dintre cele mai bune proiecte către VNG, şi
ca urmare, a fost invitată să elaboreze o propunere de proiect care să se încadreze în programul GST.
Municipialitatea din Deventer va sprijini propunerea de proiect realizată de către partenerii din Sibiu pe
această temă.
     Un alt rezultat a fost faptul că Fundaţia "One Europe" a realizat o propunere de proiect pentru un
program viitor de schimburi de experienţă şi instruire pe tema codului de conduită a funcţionarilor publici. În
urma întâlnirilor de lucru cu partenerii externi ce au avut loc atât în ţară cât şi în străinătate şi ca rezultat al
colaborării cu municipialitatea Deventer şi VNG Internaţional din Olanda, cu IRIS Center România şi World
Learning International pe tema bunei administrări publice, a transparenţei şi integrităţii s-a elaborat un
proiect de hotărâre (care va fi supus aprobării în proxima şedinţă, respectiv în luna august) care să reflecte
practicile şi experienţa europeană şi care să fie în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, în materie
de administraţie publică locală, precum şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Sibiu. În realizarea acestui proiect, s-a ţinut cont şi de noutăţile în materie de elaborare a actelor
administrative normative aduse de legea liberului acces la informaţiile de interes public.
                                                          6
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
     Institutul de Film Filmhouse De Keizer Deventer va sprijini de asemenea Studioul Astra Film pentru
Festivalul Internaţional de Film Documentar care va avea loc în octombrie 2002 la Sibiu. Cu această ocazie
vor fi trimise filme olandeze pentru a participa la festival, un grup de 20 de persoane din Olanda vor fi invitate
să participe în cadrul festivalului, acordându-se de către oraşul Deventer un premiu, iar Ambasada Olandei
la Bucureşti va sprijini acest eveniment. Mai mult, oraşul Deventer a sprijinit realizarea unor reţele de
computere, atât la Studioul Astra Film, cât şi la Biblioteca Astra, instituţii de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Sibiu.
     În cadrul proiectului "Postuniversitaria" - coordonat şi realizat de Asociaţia Europeană a Studenţilor
la Drept- grupul local Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu a oferit posibilitatea ca studenţii facultăţilor de drept şi
administraţie publică să efectueze un stagiu de practică în cadrul instituţiei, pe o perioadă de două
săptămâni(20-31 mai 2002) în vederea familiarizării acestora cu exigenţele şi diversele problematici cu care
se confruntă administraţia publică, precum şi de a cunoaşte, în detaliu, profesile cărora li s-ar putea dedica
după absolvire.

Prefectura Vrancea - Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din Vrancea
     În perioada 13-14 iulie, 2002 a avut loc la Gălăciuc, Vrancea, Forumul organizaţiilor
neguvernamentale din Vrancea. Forumul a fost organizat de Asociaţia Tinerilor Europeni în colaborare cu
Prefectura Vrancea. Din partea administraţiei publice au participat: George Băeşu, Prefect al judeţului
Vrancea, Camelia Arvinte, Prefectura Vrancea, Ticu Constache, director în cadrul Consiliului Judeţean
Vrancea, Micşunica Baciu, director în Primăria Focşani, Monica Mitu, de la Direcţia Judeţeană de Tineret şi
Sport Vrancea.
     Au fost invitaţi: Otilia Pop, expert, Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială, Direcţia de
Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ, Dragoş Niţă, Director în Ministerul Tineretului şi Sportului, Luminiţa
Mihailov- ADR SE, Brăila, de la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - Eliza Lupaşcu, director de
programe şi Radu Florea, manager program, iar de la Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii
Neguvernamentale (CENTRAS), Ion Olteanu.
     Lista organizaţiilor participante a cuprins: Asociaţia "Tineri Europeni", Asociaţia "Lupta Antidrog",
Asociaţia "Focul Viu", Asociaţia "Milcovia", Fundaţia "Step by Step", Asociaţia "Cordial", Asociaţia "Luis
Pasteur", Asociaţia "Rom pentru Rom", Asociaţia "Corala Pastorală", Asociaţia "Crucea Roşie", Asociaţia
pentru Parteneriat Comunitar şi mai multe grupuri informale atât din municipiul Focşani cât şi din mediul
rural.
     Forumul s-a desfăşurat în trei ateliere: Atelierul I: Rolul ONG de tineret în dezvoltarea durabilă a
judeţului, Atelierul II :Parteneriatul ONG - Administraţie Locală, Atelierul III: Oportunităţi de Finanţare
     Concluzia care a rezultat în urma lucrărilor Forumului a fost: Forumul a fost deosebit de util ca
instrument de stabilire a unor prime contacte între organizaţii care lucrează în acelaşi domeniu şi în
identificarea unor posibile proiecte de parteneriat. A fost subliniată necesitatea realizării în colaborare cu
organizaţiile neguvernamentale a unor politici de tineret la nivel local, găsirea unor modalităţi mai eficiente
de colaborare între administraţia locală şi organizaţiile neguvernamentale, nevoia de instruire atât a liderilor
ONG cât şi a funcţionarilor publici, delegaţi pentru relaţia cu sectorul neguvernamental, abordarea
profesionistă a relaţiilor cu mass media. Soluţiile pe termen scurt găsite sunt: stabilirea unor grupuri de lucru
pentru realizarea altor forumuri, intensificarea eforturilor în accesarea informaţiei cu privire la finanţări şi de a
face publice aceste informaţii, realizarea unor studii preliminare elaborării politicilor locale în colaborare cu
mediul asociativ, sprijinirea înfiinţării altor organizaţii neguvernamentale pentru dezvoltarea sectorului
nonprofit din judeţul Vrancea.

Conferinţa naţională a organizaţiilor neguvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii
Ortodoxe Române
     În perioada 2-5 septembrie s-a desfăşurat la Bucureşti conferinţa Coordonate actuale ale sistemului
de protecţie a copilului în România - Perspective ale ONG - care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii
Ortodoxe Române.
     La deschiderea oficială au luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, domnul Adrian Năstase, Prin Ministru României, domnul Râzvan Teodorescu, Ministrul Culturii şi
Cultelor, doamna Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, dna Karin Hulshof, reprezentant


                                                          7
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
UNICEF pentru România şi Moldova şi dna Gabriela Coman, Ministru Secretar de Stat, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
      Au fost constituite 6 grupuri de lucru tematice:
      Gr. 1 Cooperarea ONG-urilor cu autorităţile şi cu organismele societăţii civile
      Gr. 2 Posibile soluţii şi resurse pentru dezvoltarea organizaţională a ONGurilor
      Gr. 3 Found-raising şi management al voluntarilor
      Gr. 4 Finanţarea serviciilor de protecţia copilului
      Gr. 5 Politici actuale în domeniul protecţiei copilului( legislaţia românească, strategii, structuri şi
instituţii abilitate)
      Gr. 6 Implicarea comunităţilor locale în prevenirea factorilor de risc asupra copilului şi a familiei.
      Au fost vizitate unele proiecte sociale precum: Aşezământul social Patriarh Iustinian Marina, Casa
Barnabas, ARMS-Sf. Macrina.
      Dintre organizaţiile neguvernamentale participante amintim:
Asociaţia "Sf.Sava" - Buzău, Asociaţia "Pro-vita", Valea Plopului, ARMS- Sf. Macrina, Bucureşti, Fundaţia
Cristiana, Vatra Dornei, Fundaţia "Filantropia ortodoxa", Alba Iulia, Asociaţia "Vasiliada", Craiova, Fundaţia
Sf. Girgore Palama", Asociaţia Diaconia, Fundaţia Stavropoleos Bucureşti, Fundaţia "Familia Nostra", Iaşi,
Fundaţia Prea Sfânta Fecioară Maria, Bucureşti, Asociaţia Sfântul Stelian, Bucureşti, organizaţia World
Vision România, Organizaţia Salvaţi Copiii, Fundaţia Pestalozzi, Forumul Român pentru Refugiaţi - ARCA.


PROIECTE

Oamenii dau oamenilor – Campanie de Promovare a Comportamentului Filantropic
    Asociaţia pentru Relaţii Comunitare anunţă lansarea unei campanii publice de promovare a
comportamentului filantropic şi al unor exemple punctuale de succes ale organizaţiilor neguvernamentale.
Campania îşi propune în primul rând sensibilizarea opiniei publice faţă de activitatea organizaţiilor
neguvernamentale şi promovarea ideii de filantropie.
    Pentru viitor o astfel de campanie poate uşura munca organizaţiilor neguvernamentale prin desfăşurarea
cu succes a unor acţiuni specifice şi personalizate de strângere de fonduri. Campania presupune inserarea
unui set de materiale informative cu un mesaj puternic de promovare a comportamentului filantropic şi a
activităţii organizaţiilor neguvernamentale în revistele Biz, Academia Caţavencu şi altele, având ca cititori
persoane cu potenţial de donatori; afişarea unui banner publicitar pe Click&Go, unul din cele mai dinamice
portaluri internet din România şi construirea unui site de campanie pe pagina organizaţiei noastre.
    Campania se va încheia cu organizarea Galei filantropului, un eveniment anual de relaţii publice care
îşi propune sa răsplătească in mod simbolic campanii de succes de strângere de fonduri şi iniţiative filantropice
din România.
    Beneficiari ai acestei campanii vor fi zece organizaţii neguvernamentale din România, selectate pe baza
unor criterii de transparenţă, existenţa unor elemente de identitate bine definită şi povestea de succes care va fi
promovată. Aceste organizaţii au fost deja selectate.
    Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei Uniunii Europene prin Programul Phare şi al
Fundaţiei Charles Stewart Mott
    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, persoana
de contact Nicoleta Pascalău, coordonator PR, tel.: 0264-406388, fax.: 0264-406389, 0744-788562, e-mail:
office@arcromania.ro.

Proiect de dezvoltare rurală - Banca Mondială
     Plecând de la premisele unui studiu efectuat în 2000 privind situaţia in zona rurală a României, în
care se arată ca agricultura deşi este principala ramură a economiei rurale ea reprezintă doar 16% din
produsul intern brut (PIB) iar sărăcia acoperă 42% din populaţia rurală, la solicitarea Guvernului României,
Banca Mondială a creat Programul Finanţării Rurale, program care va fi implementat de Raffeisen Bank în
calitate de Bancă Trezorier.
     Bugetul alocat de Banca Mondială este de 150 milioane USD iar proiectul şi-a propus realizarea
următoarelor obiective:
   - diminuarea sărăciei în mediul rural
                                                      8
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                   OBSERVATOR
                                            nr. 6/septembrie 2002
  -  accelerarea transformării economiei rurale
  -  creşterea rolului sectorului privat în economia rurală
  -  facilitarea accesului României la Uniunea Europeană.
     Prima fază a proiectului, în valoare de 80 milioane USD va dura 4 ani şi are ca obiectiv
implementarea şi dezvoltarea unei reţele de distribuţie de servicii financiare adecvată să servească o mare
parte a micilor întreprinderi şi populaţiei din mediul rural. Proiectul are trei componente: o facilitate pentru
credite şi leasing, dezvoltarea unei reţele de distribuţie pentru servicii financiare în mediul rural şi
management de proiect şi asistenţa tehnică în mediul rural.
     "Din punct de vedere al protecţiei mediului toate sub-proiectele eligibile vor fi evaluate după criteriile
Băncii Mondiale astfel încât construcţia celor trei componente ale programului să nu aibă un impact negativ
asupra mediului" - ne-a declarat dna Magdalena Manea directorul Unităţii de Implementare a Proiectului de
finanţare rurală din cadrul Băncii Raiffeisen.
     Declaraţiile au fost făcute în data de 16 iulie 2002, cu ocazia celei de-a şasea ediţii a "Cafenelei
ONG-urilor", întâlnire informală între reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi mass media, realizată
în cadrul proiectului "Informare şi integrare", finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare ACCES.
     Informaţii suplimentare la: Fundaţia Terra Mileniul III str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 2, etaj
2, camera 171, tel/fax: 312 68 70, e-mail:terra@fx.ro; persoana de contact: Lavinia Andrei, coordonator
proiect

Proiect de promovare a conţinutului Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
     Asociaţia "Sprijiniţi copiii" derulează un proiect finanţat din fonduri IEDDO, al cărui scop principal
este promovarea conţinutului Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, convenţie ratificată
de România în anul 1990. Activităţile proiectului sunt diverse, de la cele de informare şi dezbatere până la
studii şi cercetări. Cel mai recent studiu a urmărit identificarea gradului în care actele normative care
reglementează drepturile copiilor şi tinerilor sunt cunoscute de către cei care iau decizii pentru aceste
categorii sociale. Studiul a durat 3 luni şi a operat cu mai multe metode, tehnici şi instrumente de cercetare
in judeţele Alba, Hunedoara şi Suceava pe un eşantion de 1560 de consilieri judeţeni şi locali, primari, vice
primari, secretari, specialişti care lucrează în Sistemul de protecţie a copilului şi cadre didactice. Rezultatele
sunt alarmante, cei care iau zilnic decizii pentru copii dovedindu-se prea puţin familiarizaţi cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Informaţii suplimentare: tel./fax 0258 834 481; e-
mail ceress@apulum.ro. (VOLUNTAR nr. 244, 15 iulie 2002)

Proiectul "Putem mai mult"
     În perioada 15 iulie -15 septembrie, ASCHF-R Filiala Constanţa desfăşoară proiectul "Putem mai
mult", care are ca scop promovarea imaginii asociaţiei în vederea consolidării şi obţinerii de parteneriate.
Prin acest proiect asociaţia doreşte să amintească comunităţii activităţile sale desfăşurate timp de nouă ani
de zile cu sprijinul logistic, financiar al instituţiilor şi sponsorilor locali şi naţionali, prin tipărirea unui raport de
activitate şi prin organizarea a doua mese rotunde cu doua teme distincte: "Învăţământul la domiciliu a
copiilor /tinerilor cu dizabilităţi fizice" (12.08.2002) şi "Strategii de consolidare a activităţilor organizaţiilor
nonguvernamentale din domeniul social în vederea implicării autorităţilor locale la implementarea acestora"
(19.08.2002). Finanţatorul acestui proiect este Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia de Tineret a
Judeţului Constanta. Informaţii suplimentare: tel/fax: 041 588 535; e-mail: ASCHF-RConstanta@k.ro,
persoana de contact Mihaela Scarlat, coordonator proiect. (VOLUNTAR nr. 246, 29 iulie 2002)

Proiectul de parteneriat între un grup de organizaţii neguvernamentale constănţene şi Primăria
Municipiului Constanţa
     Ca urmare a aprobării de către Delegaţia Comisiei Europene a proiectului de parteneriat între un
grup de organizaţii neguvernamentale constănţene şi Primăria Municipiului Constanţa, precum şi ca urmare
a lansării apelului pentru depunerea de proiecte din cadrul Programului pentru Dezvoltarea Societăţii Civile -
componenta Dezvoltare Instituţională, organizaţiile care fac parte din parteneriatul menţionat au început
activitatea de elaborare a proiectelor de finanţare. Până în prezent au avut loc două întruniri ale grupului, la
care au participat: Damian Stinea (Primăria Constanta), Ionica Bucur (CENTRAS Constanţa) Venera
Botescu (World Vision România - biroul Constanţa), Ana Maria Cârstocea (AIESEC Constanţa), Mugur
Grosu (Asociaţia Arte Litere Asalt), Ionescu Lucian (Asociaţia Mare Nostrum), Florescu Alexa (Asociaţia
                                                        9
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Copiii Marii), Costin Ursache (Fundaţia ŞI TU!), Paula Bulancea (ARAS Constanta), Florentina Boariu
(Centrul InfoLitoral) Tănase Susanu (Fundaţia Gaudeamus). În data de 5 iulie, prima întrunire a membrilor
grupului de parteneriat s-a desfăşurat odată cu întrunirea Grupului de implementare a Rezoluţiilor Forumului
Judeţean ONG - GIR - care a fost iniţiatorul proiectului de parteneriat local ONG - Primărie. În cadrul întrunirii
s-a făcut prezentarea programului pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi s-au adoptat măsurile
organizatorice necesare finalizării şi transmiterii la Delegaţia Comisiei Europene a unor proiecte care să
corespundă atât nevoilor comunităţii locale cât şi exigenţelor finanţatorului. La cea de a doua întrunire care a
avut loc în data de 12 iulie, reprezentanţii organizaţiilor au discutat ideile de proiecte precum şi partenerii
potenţiali. Pentru componenta Dezvoltare instituţională, pot transmite proiecte spre finanţare numai
organizaţiile neguvernamentale care fac parte din grup, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa şi
cu cel puţin încă o organizaţie neguvernamentală din cadrul grupului. În cadrul întâlnirii s-au identificat de
asemenea parteneriate potenţiale pentru celelalte doua componente ale programului: Dezvoltarea Sectorului
ONG şi Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni. În perioada 5 - 7 august 2002, Fundaţia Parteneriat pentru
Dezvoltare Locală (FPDL) în calitate de contractor al serviciilor de training aferente componentei Dezvoltare
Instituţională, va organiza, cu sprijinul CENTRAS Constanta, un training în luna august cu tema "Planificare
participativă ", având ca scop întărirea capacităţii grupului de parteneriat local de a identifica nevoi şi resurse
locale precum şi pentru îmbunătăţirea planului comun acţiune ONG - Primărie elaborat în luna februarie.
Pentru detalii: Ionica Bucur - Director Executiv CENTRAS Constanţa (tel/fax: 0241 522 012; e-mail:
centras_cta@fx.ro) (VOLUNTAR nr. 246, 29 iulie 2002)

Proiect de sprijinire a educaţiei preşcolare a copiilor rromi
     Organizaţia Salvaţi Copiii derulează un proiect de sprijinire a educaţiei preşcolare a copiilor rromi în
trei grădiniţe din judeţul Dâmboviţa: Româneşti, Sotanga şi Merisu. Datorită finanţării asigurată de
Ambasada
     Canadei la Bucureşti, copiii beneficiază de condiţii mai bune de pregătire, de jocuri, jucării şi
rechizite, ca şi de o gustare pe durata orelor petrecute în grădiniţe. In perioada 9-15 august, circa 80 de
copii, în majoritate rromi de la grădiniţele din proiect şi câţiva din viitori colegi de şcoală, însoţiţi de
educatoare şi învăţători, vor petrece o frumoasă vacanţă în tabăra Cerbul din judeţ. Activităţi artistice,
sportive şi distractive, drumeţii, dar şi o ultimă pregătire pentru prima zi de şcoală sunt prevăzute în
programul taberei. (Voluntar, nr. 247, 5 august 2002)

Proiectul "Centrul de Informare, Educaţie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale
violenţei domestice şi abuzului sexual
     Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, cu sediul în Timişoara, a realizat în perioada 5-7
iulie, 2002, în cadrul proiectului "Centrul de Informare, Educaţie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi
fetele victime ale violentei domestice şi abuzului sexual", finanţat de Uniunea Europeana prin programul
PHARE - ACCESS, un sondaj de opinie stradal privind violenţa în familie. Datele acestui sondaj de opinie
arată că: 73% dintre cei interogaţi au asistat la scene de violenţă intrafamilială fie în propria familie fie în
afara acesteia. Principalele victime sunt considerate femeile şi copiii, 42% (numai femeile 28,2%; numai
copiii 22%; 4,6% - bărbaţii; 2,8% - bătrânii), în timp ce principalul vinovat este considerat agresorul 49%, iar
46% îi consideră pe ambii (victimă şi agresor) răspunzători de acest tip de violenţă, într-un procentaj foarte
mic victima este considerată vinovata 3,7%.
     Principalele cauze ale violenţei în familie sunt considerate: în procentaj de 27,3 alcoolul şi sărăcia;
22,7% sărăcia şi educaţia iar în procentaje de: 14,6% numai alcoolul; 13,2% numai sărăcia şi 16% educaţia.
Cei chestionaţi consideră că violenţa domestică apare: indiferent de mediu (rural sau urban) 73%, în mediul
rural 20%, iar în mediul urban 6,5%; la populaţia cu un nivel scăzut de trai 57%, indiferent de nivelul de trai
42% şi 0,7% nivel de trai ridicat; la populaţia cu un nivel scăzut de educaţie 53%, indiferent de nivelul de
educaţie 44,9% şi numai 1,6% la un nivel ridicat de educaţie. Daca violenţa în familie este recunoscută de
către 40% din cei chestionaţi ca manifestându-se prin abuzurile fizic, psihic, sexual şi financiar, 33% din ei
nerecunoscând abuzul financiar ca o forma de agresiune intrafamilială iar 16,9% considerând că abuzul fizic
este singurul care caracterizează violenţa domestica.
     Totuşi, cel mai grav tip de abuz este considerat abuzul fizic in procentaj de 39% urmat de cel sexual
18% şi psihic 13%, cel mai slab cotat fiind cel financiar 2,8%. Violenţa domestică nu este o caracteristică a
poporului roman spun 66% din cei chestionaţi, în timp ce 33% dintre ei sunt de o altă părere. Ei consideră
                                                        10
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
totuşi, că, acest tip de violenţă ar putea fi rezolvată numai printr-o legislaţie care să trateze separat şi eficient
această problemă socială, 43%, iar 40% consideră că familia ar avea un rol important în soluţionarea acestei
probleme.
     Un procent de 64,4% consideră violenta intrafamilială o problemă a societăţii româneşti, o problemă
pe care atât legislativul cât şi guvernul evită să o soluţioneze, 65% din cei chestionaţi afirmă ca victimele
acestui tip de violenţă nu sunt protejate de legislaţia românească în vigoare, şi asta în condiţiile în care
Statul Roman prin Constituţia să garantează securitatea cetăţenilor săi.
     Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, oferă în cadrul aceluiaşi proiect servicii gratuite
de consiliere juridică şi reprezentare în instanţă pentru victimele violenţei domestice, consiliere psihologică,
art-terapie şi suport social pentru aceste victime. Totodată, femeile şi fetele victime ale violenţei în familie şi
abuzului sexual pot apela o linie telefonica de urgenta Telefonul Albastru - 293 203 şi pot fi integrate în
grupuri educaţionale de suport unde beneficiază de cursuri vocaţionale pe diferite domenii şi sunt ajutate să-
şi obţină un loc de muncă. In cadrul acestui proiect APFR mai colaborează cu Inspectoratul Judeţean de
Politie prin Compartimentul de Prevenire a Criminalităţii şi Centrul de Consiliere şi Informare a Victimelor.
Mai multe informaţii cu privire la acest sondaj de opinie şi la serviciile oferite, pot fi obţinute direct de la
coordonatorul de proiect, Vasile Moldovan, la tel. 0256 293 183; 0256 193 481 sau 0745 201 245. (Voluntar,
nr. 247, 5 august 2002)

Proiect - Trans Europe Expression Nouvelles
     Un grup de tineri clujeni, beneficiari ai programului familial al Fundaţiei Române pentru Copii,
Comunitate şi Familie, au participat în perioada 8-16 iulie 2002 la un proiect intitulat Trans Europe
Expression Nouvelles care s-a derulat în localitatea franceza Amiens. Proiectul a fost finanţat de Uniunea
Europeana şi a avut ca scop eliminarea frontierelor de orice natură între ţările Europei, în vederea creării
unei Europe unice cu respectarea diversităţii culturale. România a fost reprezentata cu brio de grupul de
tineri clujeni. Alături de ei, la Amiens s-au mai aflat tineri din Suedia, Lituania, Germania, Anglia şi Franţa.
Timp de 10 zile tinerii au participat la activităţi artistice, civice, vizite la monumentele oraşului Amiens,
activităţi distractive. Un moment deosebit l-a reprezentat vizita la Parlamentul Europei din Bruxelles unde
tinerii au avut posibilitatea sa audieze dezbateri în direct ale parlamentarilor. In final, unul dintre
reprezentanţii Parlamentului a răspuns întrebărilor tinerilor. Romanii s-au arătat interesaţi de integrarea
României in Uniunea Europeana şi despre ce pot face tinerii in acest sens. Răspunsul parlamentarului
european a fost încurajator: tinerii din România sunt foarte bine informaţii cu privire la Uniunea Europeana
spre deosebire de tineretul din ţările membre UE.
     Informaţii suplimentare: Mihaela Csakany, ofiter PR, tel. 0721905303, e-mail cmihaela@frccf.org.ro
(Voluntar, nr. 247, 5 august 2002)

Centrul Pilot de Asistare a Persoanei cu Handicap pe Piaţa Muncii
    Institutul Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap din Bucureşti a
deschis Centrul Pilot de Asistare a Persoanei cu Handicap pe Piaţa Muncii. Centrul este un proiect finanţat
de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi se realizează în colaborare cu Agenţia Municipală
de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti (oferta locurilor de munca din Bucureşti). In filozofia proiectului,
integrarea persoanelor cu handicap în societate implică posibilitatea acestora de a locui independent şi pe
cat posibil depinzând în foarte mică măsura de ajutoarele sociale. De aceea, obiectivele pe care acest
centru pilot doreşte să le pună în practică sunt:
 Consilierea şi orientarea persoanei cu handicap pe piaţa muncii;
 Colectarea de date şi elaborarea de statistici privitoare la situaţia acestei categorii de persoane pe piaţa
  muncii.
    Prin acţiunile care vor fi întreprinse, Centrul va acţiona în favoarea informării şi a sporirii gradului de
conştientizare a problematicii handicapului de către opinia publică, cât şi în orientarea profesionala a
persoanelor cu handicap pe piaţa de muncă din capitală. Persoanele cu handicap care doresc să fie luate în
evidenta pentru a fi ajutate în găsirea unui loc de muncă cât şi agenţii economici care vor să angajeze o
persoana cu handicap pot contacta Centrul Pilot la adresa: Str. Cezar Bolliac, 42, Sector 3, tel / fax 326 64
29 sau e-mail centrupilot.insspph@pcnet.ro, (persoana de contact, Adrian Plop - coordonatorul proiectului).
(Voluntar, nr. 247, 5 august 2002)

                                                         11
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Proiect de educaţie pentru sănătate în cadrul comunităţii LGBT
     Organizaţia neguvernamentală ACCEPT derulează în perioada ianuarie - septembrie 2002 un
proiect de educaţie pentru sănătate în cadrul comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali) din
Bucureşti. Proiectul a inclus, ca primă etapă, o cercetare în care 40 de medici au fost rugaţi să aprecieze
impactul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) în rândul comunităţii LGBT, având în vedere rolul medicului -
important atât în prevenirea, cât şi tratarea ITS. Cercetarea a urmărit, de asemenea, atitudinea medicilor
participanţi faţă de LGBT şi problemele lor specifice, ca şi sugestiile în ceea ce priveşte rolul medicilor în
educaţia pentru sănătate în comunitatea LGBT. Rezultatele acestui studiu sunt utilizate pentru structurarea
următoarelor etape ale proiectului. Prima dintre acestea este crearea unui grup de lucru format din medici cu
specializările relevante în domeniul prevenirii transmiterii ITS/HIV. Rolul acestui grup de lucru este de a crea
premisele facilitării accesului LGBT la servicii medicale de calitate şi nediscriminatorii, adecvate nevoilor lor
specifice.
     "Accept" adresează tuturor medicilor interesaţi invitaţia de a face parte din Grupul Medical de Lucru
al proiectului "Prevention Today for Safety Tomorrow", finanţat de Uniunea Europeană, prin programul
PHARE - ACCESS. Prima întâlnire a grupului de lucru va fi în zilele de 13-15 septembrie, la Sinaia.
Transportul, cazarea şi masa vor fi asigurate de către organizaţie. Pentru înscrierea în Grupul Medical de
Lucru al proiectului, trimiteţi la "Accept" o scurtă scrisoare de motivaţie şi detaliile dumneavoastră de contact
(telefon / fax, mail, adresa poştală). Contact: Str. Horei nr. 10, Sector 2, Bucureşti, tel. 252 16 37, fax 252 56
20; e-mail: loredanadc@fx.ro. (VOLUNTAR nr. 248-249, 12/19 august 2002)

Programul Genesis - reţeaua naţională a centrelor de informare şi consiliere privind egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi
      Centrul Parteneriat pentru Egalitate a organizat la Bucureşti, în perioada 25-26 iulie a.c., în cadrul
Programului Genesis - reţeaua naţională a centrelor de informare şi consiliere privind egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi, cel de-al al doilea modul de formare pe tema egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi. La acest modul s-a înregistrat prezenta a peste 20 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
ai confederaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor neguvernamentale din Municipiul Bucureşti. Următoarele două
module vor fi organizate în Timişoara, în perioada 29-30 august şi, respectiv, 26-27 septembrie a.c, cu
sprijinul Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România. Cursul îşi propune să dezvolte cunoştinţele şi
abilităţile celor implicaţi în promovarea constantă şi coerentă a drepturilor şi şanselor egale pentru femei şi
bărbaţi, în contextul apariţiei Legii 202/2002 privind Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi luând în
considerare intenţiile actualului Guvern de înfiinţare, în anul 2004, a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de
Şanse pentru Femei şi Bărbaţi. Programul Genesis se adresează autorităţilor publice locale şi societăţii civile
şi are ca finalitate crearea unor centre de informare şi consultanţă în domeniul egalităţii de şanse. Aceste
centre vor fi administrate de societatea civilă cu sprijinul autorităţilor locale, urmărindu-se, ulterior,
dezvoltarea unei reţele naţionale de centre de informare care să fie preluate în structurile şi gama de servicii
oferite de autorităţile publice locale. Informaţii suplimentare se pot obţine contactând Centrul la următoarele
adrese :adraganica@gender.ro sau isirbu@gender.ro. (VOLUNTAR nr. 248-249, 12/19 august 2002)

Proiectul "Iniţiative comunitare de caritate în judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi
     Serviciul de Asistenţa Socială al Arhiepiscopiei Craiovei, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională
pentru Caritatea Creştin-Ortodoxă (IOCC) din Statele Unite ale Americii, derulează proiectul "Iniţiative
comunitare de caritate în judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi". Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor abandonaţi sau cu risc de abandon din cele trei judeţe. Proiectul are un buget de 335.000$ şi
beneficiază de o finanţare în valoare de 199.813$ în cadrul Programului naţional ChildNet, program iniţiat,
finanţat şi susţinut de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în colaborare cu
Organizaţia "World Learning" şi Guvernul României, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie. Obiectivele proiectului sunt reducerea numărului de copii instituţionalizaţi, diminuarea numărului de
copii care intră în instituţiile de ocrotire, reducerea numărului de mame aflate în pericolul de a-şi abandona
copiii şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru copiii care nu pot fi dezinstitutionalizaţi. Derularea proiectului
a început în mai 2002 prin activităţi organizatorice şi administrative, luna august marcând debutul activităţilor
specifice de asistenţă socială. Finanţarea proiectului se va încheia în aprilie 2004. Atingerea obiectivelor
proiectului se realizează prin înfiinţarea unei reţele de birouri de asistenţă socială organizate pe structura
Arhiepiscopiei Craiovei, cu atribuţii specifice de asistare a mamei şi copilului cu risc de abandon. Pentru
                                                          12
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
început, funcţionează trei birouri regional în cadrul protopopiatelor din localităţile Craiova, Târgu-Jiu şi
Drobeta Turnu Severin. Reţeaua este deservită de un personal tehnic şi administrativ de specialitate,
precum şi de voluntari: preoţi, preotese, studenţi în asistenţă socială şi alte persoane care doresc să se
implice în activităţile proiectului. Atât personalul angajat, cât şi voluntarii vor beneficia de un program de
formare continuă asigurat de instituţii specializate: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Centrul de
Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS.
    Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul de coordonare a proiectului - tel. 0251 510 104.
Persoane de contact: Elena Daniela Tigmeanu - 0745 453 452; Cristian Chiriac - 0740 259 076.
(VOLUNTAR nr. 248-249, 12/19 august 2002)

Proiectul "Centrul de Informare, Educatie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale
violenţei domestice şi abuzului sexual"
    APFR a amenajat, voluntar, sala de aşteptare a Institutului de Medicină Legală, Str. Balanţei, Nr.3.
Parteneriatul cu IML-ul a fost iniţiat în cadrul proiectului "Centrul de Informare, Educaţie şi Consiliere
Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale violenţei domestice şi abuzului sexual" , finanţat de Uniunea
Europeana prin programul PHARE -ACCESS. APFR va avea un birou de lucru in sala de aşteptare unde
voluntarii, studenţi la Facultatea de psihologie şi asistenţă socială, vor prelua zilnic victimele între orele 11-
13 şi le vor oferi suport şi îndrumare către instituţiile abilitate să intervină pentru soluţionarea cazurilor.
Materialele necesare amenajării spaţiului au fost oferite ca sponsorizare de S.C Univox, prin amabilitatea
directorului Emanuel Stefanciuc. Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe coordonatorul acţiunii,
Vasile Moldovan, director de proiecte, tel. 0745 201 245. (VOLUNTAR nr. 248-249, 12/19 august 2002)

Programul ARCult - Asociaţia Culturală Ecumest
      ARCult - Agenţia Culturală Română este un nou program al Asociaţiei Culturale ECUMEST. El
urmăreşte să asigure sectorului cultural din România asistenţă specializată (informare, consultanţă,
cercetare) în domeniul politicilor şi legislaţiei culturale, să faciliteze comunicarea şi cooperarea în interiorul
sectorului cultural şi să contribuie la o îmbunătăţire a cadrului în care sectorul funcţionează.
CUM?
      Lansând întrebări şi oferind spaţiul de dezbatere publică a acestora, realizând cercetări şi oferind
informaţii, acompaniind sectorul cultural în procesul de participare la deciziile de politică publică care îl
afectează. ARCult propune, în acest sens, o serie de activităţi complementare:
   1. Informare
      Ştiri şi evenimente în domeniul politicilor şi legislaţiei culturale din România dar şi din alte ţări din
regiune prin:
 - INFO-ARCult electronic- ştiri de ultimă oră şi alte informaţii din domeniile vizate, distribuite în format
   electronic şi disponibile în pagina web a programului
 - Publicaţii - rapoarte, studii, ghiduri practice în domeniile vizate. Primul studiu în cadrul ARCult, în
   prezent este în curs de realizare şi vizează Accesul ONGurilor culturale la fonduri publice în România
 - Baza de date a Legislaţiei culturale din România, ce va fi realizată în a doua parte a acestui an şi va
   fi disponibilă online.
   2. Cercetare aplicată
      ARCult urmăreşte iniţierea şi sprijinirea cercetării aplicate în domeniul cultural, în special pe teme
legate de politicile culturale concretizate în rapoarte, studii, statistici, ca punct de plecare în fundamentarea
deciziilor de politică publică.
   3. Dezbateri
      ARCult urmăreşte, totodată, crearea unui spaţiu de dezbatere şi dialog pe teme ţinând de politicile
culturale, care să implice toţi participanţii la procesul de elaborare şi implementare a acestor politici publice.
Astfel, concluziile primei cercetări şi propunerile de îmbunătăţire a cadrului general vizând accesul ONGurilor
culturale la fonduri publice vor fi discutate în cadrul unei mese rotunde reunind reprezentanţi ai sectorului
cultural şi ai decidenţilor politici.
   4. Consultanţă
      Prestarea de servicii de consultanţă specializată în domenii precum legislaţia culturală, fiscalitate,
politici culturale, etc. Acestea se adresează în primul rând organizaţiilor culturale independente, dar şi
instituţiilor publice şi autorităţilor centrale sau locale.
                                                         13
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002

CUI se adresează?
      ARCult se doreşte a fi, în primul rând, o agenţie de expertiză şi consultanţă culturală pentru sectorul
cultural independent, fiind însă deschisă şi implicând în activităţile sale, prin natura lor, întreaga gamă de
actori culturali - privaţi şi publici - implicaţi în definirea şi implementarea politicilor culturale în România(
parlamentari, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai autorităţilor locale, reprezentanţi ai
instituţiilor culturale publice, cercetători, experţi în domeniul legislativ, al politicilor culturale şi ai politicilor
publice în general)
Parteneri
      ARCult este un program iniţiat de Asociaţia Culturală ECUMEST şi este derulat în parteneriat cu
Uniunea Teatrală din România(UNITER), Centrul Internaţional de Artă Contemporană(CIAC), Centrul de
Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti(ARCUB), Institutul pentru Politici Publice, Fundaţia
Culturală Proiect DCM, Revista "22" şi Revista "Observator Cultural".
      Programul ARCult este în prezent în curs de lansare în cadrul unui proiect de acţiune al programului
Policies for Culture, iniţiativă a Fundaţiei Culturale Europene şi a Asociaţiei Culturale ECUMEST.
      Detalii la Asociaţia ECUMEST. str. Batiştei, nr. 14, Bucureşti, Tel/fax 4012122100, ecumest@pcnet
.ro, www.ecumest.ro

Proiectul "O nouă abordare juridică asupra delincvenţei juvenile"
     În perioada 15 august - 15 noiembrie Asociaţia Acţiunea pentru Apărarea Drepturilor Omului -
ACADO derulează proiectul "O nouă abordare juridică asupra delincvenţei juvenile", finanţat de Fundaţia
Principesa Margareta a României. Proiectul vine în întâmpinarea nevoii adoptării unei noi reglementări în
materia protecţiei minorului delincvent, prin promovarea şi supunerea spre validare a proiectului de lege
privind executarea de către minorii delincvenţi a măsurilor educative cu privare de libertate, respectiv
internarea într-un centru de reeducare şi internarea într-un institut medical - educativ. Elaborarea proiectului
de lege s-a realizat de către o echipă interdisciplinară de specialişti şi a constituit obiectul unui proiect
desfăşurat de ACADO cu susţinerea financiară a Fundaţiei UNICEF- România. În vederea promovării şi
creşterii vizibilităţii proiectului de lege, proiectul "O nouă abordare juridică asupra delincvenţei juvenile" îşi
propune desfăşurarea a două seminarii la care să participe 30 de persoane astfel selectate încât să
reprezinte ministerele, organele de specialitate şi ONG-urile active în domeniu. În cadrul primului seminar se
va dezbate punctual proiectul de lege referitor la executarea măsurilor educative cu privare de libertate, în
scopul îmbunătăţirii acestuia prin amendamentele făcute de participanţi. În cadrul celui de-al doilea seminar,
proiectul de lege va fi validat de către participanţi printr-o procedura de vot.
     Proiectul de lege astfel îmbunătăţit va fi avansat unei instituţii cu putere de iniţiativă legislativă, în
vederea îndeplinirii procedurii legislative prevăzute de Constituţie. Informaţii suplimentare: tel. 312 48 41,
fax. 31414 71; e-mail: acado@ong.ro, persoana de contact, Ionela Balanica, coordonator proiect.
(VOLUNTAR nr. 250, 26 august 2002)

Proiectul Şcoala părinţilor - Educarea continuă a adulţilor pentru sănătate mintală
     Fundaţia Estuar - România în parteneriat cu InterMinds - Scoţia, VisionThing - Scoţia, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei - România, Mental Health Europe - Consiliul Regional European al Federaţiei Mondiale
pentru Sănătate Mintală - Belgia, Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka I Rodziny -
Polonia, lansează proiectul Şcoala părinţilor - Educarea continuă a adulţilor pentru sănătate mintală.
Proiectul, finanţat de Comunitatea Europeană în cadrul programului Socrates, se derulează pe parcursul a 2
ani şi se adresează părinţilor cu copii (copii, adolescenţi, adulţi) cu probleme de sănătate mintală,
specialiştilor şi organizaţiilor neguvernamentale din domeniu, comunităţii în general.
     Obiective: să ofere îndrumare, informare, consiliere pentru părinţii cu copii cu probleme de sănătate
mintală (indiferent de vârsta acestora); să încurajeze învăţarea continua pentru părinţi pentru a putea să se
ajute şi să-şi ajute copiii cu probleme de sănătate mintală; să creeze materiale de instruire şi manuale de
bune practici pentru educarea părinţilor în sănătate mintală; să creeze un forum internaţional pentru
dezvoltarea celor mai bune practici pentru educaţia în sănătatea mintală.
     Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: crearea unui grup de specialişti, reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale şi părinţi care să poată să ofere instruire şi să elaboreze materiale în
domeniul sănătăţii mintale; recunoaşterea experienţei de viaţă şi rolului părinţilor cu copii cu probleme de
                                                           14
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
sănătate mintală, simplificarea acestora în procesul de educare / instruire în domeniul sănătăţii mintale;
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi învăţare ale părinţilor cu copii cu probleme de sănătate mintala;
reducerea fricii faţă de boala psihică / bolnavului psihic; recunoaşterea beneficiilor învăţării continue;
creşterea înţelegerii, toleranţei şi suportului părinţilor pentru copiilor cu probleme de sănătate mintală;
creşterea încrederii în forţele proprii şi încurajarea împărtăşirii experienţei de viaţă a părinţilor cu copii cu
probleme de sănătate mintală din cele 4 ţări implicate; implicarea părinţilor în planificarea, elaborarea de
materiale educative şi instruirea în domeniul sănătăţii mintale; dezvoltarea serviciilor de informare,
îndrumare, consiliere şi suport pentru părinţii cu copii cu probleme de sănătate mintală; crearea de materiale
de informare, instruire, educare în domeniul sănătăţii mintale şi larga diseminare a acestora in fiecare din
cele 5 ţări implicate.
     Informaţii suplimentare: tel. 021 332 17 71; e-mail: estuar@dnt.ro. Persoana de contact, Roxana
Braga. (VOLUNTAR nr. 251, 2 septembrie 2002)


Proiect SOS - Maşina cu Jucării
     SOS - Satele Copiilor România a inaugurat în 14 septembrie noul proiect SOS - Maşina cu Jucării,
în Parcul Cişmigiu. Timp de patru ore, o echipă de pedagogi a organizat activităţi amuzante şi creative
(jocuri de grup, desen, colaje, pictură, modelaj, jonglerie şi altele) pentru copii cu vârste cuprinse între 5 şi 12
ani. SOS - Maşina cu Jucării urmăreşte acoperirea unui aspect important în creşterea copiilor - de multe ori
ignorat sau considerat ca rezolvat "de la sine" - dezvoltarea şi socializarea prin joc. SOS - Maşina cu Jucării
se va deplasa periodic în Bucureşti şi alte localităţi din ţară la: şcoli, grădiniţe, centre de plasament, proiecte
pentru copii ale altor organizaţii, locuri de joacă din parcuri publice, tabere şcolare. In Bucureşti, SOS -
Maşina cu Jucării va fi prezentă periodic în parcurile: Herăstrău, Cişmigiu, Tineretului, Circului, Carol şi
Orăşelul Copiilor, ca urmare a parteneriatului încheiat cu Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală
de Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-civică. Informaţii suplimentare: tel. 021 233 09 74; 021 321 70 76; e-
mail: sos-satbuc@fx.ro şi sos@dial.kappa.ro. (VOLUNTAR nr. 251, 2 septembrie 2002)


ANUNŢURI

Asociaţia eco - civică Pro Ruralis
     Asociaţia eco-civică Pro Ruralis, organizaţie neguvernamentală de mediu cu preocupări
preponderente în promovarea dezvoltării durabile a mediul rural pentru Munţii Apuseni, a organizat în 21
iulie, Serbarea aniversară de împlinire a 5 ani de activitate, în comuna Măguri Răcătau. Cu această ocazie
APR a inaugurat prima arie naturală protejată de interes judeţean din judeţul Cluj, Defileul Văii Răcătăului -
denumită şi Împărăţia lui Zamolxe (rezervaţie de ursi). Proiectul a fost coordonat de Asociaţia Pro Ruralis,
Primăria comunei Măguri Răcătau, şi susţinut financiar de Consiliul Judeţean Cluj, cu contribuţia SC Terapia
S.A şi S.C. Prodvinalco S.A.
     Informatii suplimentare: tel. 0264144408, 0744175058; e-mail: apr@mail.dntcj.ro. (VOLUNTAR nr.
244, 15 iulie 2002

Sondaj online pentru organizaţiile afiliate ONU
     Federaţia Mondială a Asociaţiilor Naţiunilor Unite (WFUNA) - a lansat un apel pentru participarea
societăţii civile la un sondaj on line.
     WFUNA realizează un sondaj on line în pregătirea primului său raport anual despre rolul societăţii
civile în implementarea Declaraţiei Millennium a Naţiunilor Unite. Raportul anual va fi depus la Secretariatul
General al Naţiunilor Unite în septembrie 2002 şi prezentat la conferinţa anuală DPI/NGO, 9-11 Septembrie
2002. Prin participarea la acest sondaj puteţi oferi informaţii esenţiale despre efortul societăţii civile spre
implementarea angajamentelor asumate în Declaraţia Millennium. El poate fi accesat în engleză, franceză şi
spaniolă la adresa: http://infopoll.net/live/surveys/nsi.htm
                                                         15
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Declaraţie ONG din 28 iulie 2002 privitoare la proiectul minier de la Roşia Montana
     Noi, cetăţenii şi organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecţiei mediului din
România, prezenţi azi, 28 iulie 2002, la Roşia Montană, la reuniunea din cadrul campaniei "Ţara Moţilor -
fără cianuri", suntem de acord şi semnăm următoarea DECLARAŢIE:
1. Susţinem poziţia Asociaţiei Aurarilor "Alburnus Maior" referitoare la proiectul de investiţie al companiei
   Rosia Montana - Gold Corporation S.A.
2. Considerăm că proiectul este în flagrantă contradicţie cu cerinţele dezvoltării durabile deoarece:
    are impact social negativ (900 gospodarii strămutate şi 2000 de oameni dezrădăcinaţi);
    afectează în mod catastrofal toţi factorii de mediu (apa, aer, sol) şi toate formele de viaţă vor fi
     afectate direct pe o suprafaţă de cel puţin 1600 ha şi indirect pe o suprafaţă greu de evaluat;
    exploatarea prevăzută va epuiza în scurt timp resursele naturale;
    compromite dezvoltarea durabilă a zonei şi o serie de activităţi economice la nivel regional (ex.
     valorificarea potenţialului natural prin turism, agroturism) pentru o perioada de timp foarte lungă;
3. Proiectul contravine Convenţiei Europene pentru Protecţia Peisajului la care România a aderat.
4. Utilizarea tehnologiei de extragere a aurului contravine Declaraţiei de la Berlin din 2001, care interzice
   prelucrarea prin cianurare ce generează deteriorarea ireversibilă a ecosistemelor.
5. Acest proiect conduce la distrugerea patrimoniului natural, cultural şi istoric a unei importante zone a
   Munţilor Apuseni, aducând o serioasă atingere patrimoniului naţional.
6. Proiectul încalcă legislaţia privind protecţia mediului şi regimul ariilor naturale protejate.
     Având în vedere cele de mai sus, cerem Guvernului României:
1. Retragerea imediată a licenţei de exploatare şi oprirea definitivă a lucrărilor SC Roşia Montana Gold
   Corporation SA în patrulaterul aurifer Certej-Brad-Zlatna-Baia de Arieş.
2. Respectarea convenţiilor internaţionale aplicabile acestui proiect şi a legislaţiei româneşti în vigoare.
3. Adoptarea unei strategii vizând dezvoltarea durabilă a zonei Roşia Montana şi a întregului areal al
   Munţilor Apuseni.
     Semnatarii acestei declaraţii se angajează să susţină orice iniţiativă care va conduce la dezvoltarea
durabilă reală a zonei prin toate mijloacele care le stau la îndemână.
     Menţionăm că pentru rezolvarea problemelor acestei zone vom solicita sprijinul întregii societăţi
civile româneşti, al organismelor şi organizaţiilor internaţionale, al Uniunii Europene şi al statelor membre.
     Organizaţii semnatare:
1. Asociaţia Aurarilor Alburnus Maior, David Eugen - preşedinte
2. Asociaţia "Sighişoara Durabilă", Alexandru Gota - preşedinte
3. Asociaţia Pro Biciclo Urbo Târgu-Mureş, Varga istvan - preşedinte
4. Asociaţia Alma-Ro, Laura Sanfrancisco - membru
5. Fundaţia Terra Mileniul III Bucureşti, Lavinia Andrei - preşedinte
6. Consorţiul "Baia Mare fără Poluare, Vasile Tatar - director executiv
7. Clubul "Piatra Altarului" Cluj, Mihai Gligan - preşedinte
8. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa, Andrei Seitan - consilier
9. ASCOR Cluj, Cristian Onet - membru
10. ARMEDD - Bucureşti, Gheorghe Manea - şef departament
11. Institutul Român pentru Pace Cluj-Napoca, Sabin Mureşan - coordonator programe
12. Eco-Alpex 024 Brăila, Cornel Apostol - preşedinte
13. Asociaţia turistică "Perpetuum Mobile", Galicz Zsolt - membru
14. Clubul Ecologic "Transilvania" Cluj-Napoca, Gabriel Părăuan - preşedinte
15. Clubul de Cicloturism "Napoca", Radu Mititean - director executiv
16. CETM Albamont Alba Iulia, Vasile Moisa - preşedinte
     Faţă de lista ce a însoţit declaraţia de la Roşia Montana s-au mai adăugat următoarele organizaţii:
1. GREENPEACE – Preşedinte: Herwig Schuster
2. A.R.I.N. Braila - Preşedinte: Codruta Nedelcu
3. Asociaţia Club Romantic – Preşedinte: Anghel F.
4. Asociaţia Clubul Alpin Român – secţiunea Timişoara - Preşedinte: Adrian Glăvan
5. Asociaţia ECOMEDIA 21 – Preşedinte: Mircea Olaru Zăinescu
6.    Centrul Logistic TACTIC - Director Executiv: Lucian Branea
7.    Mare Nostrum Constanţa – Director: Lucian Ionescu
8.    AIDRom – Membru: Istvan Sidor
                                                        16
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
     La care se mai adăugă şi un număr de persoane (localnici) care au semnat ca persoane particulare.
Asociaţia Alburnus Maior nu dispune de email şi acest anunţ a fost comunicat de către
TERRA Mileniul III
Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3,
intrarea 2, cam. 171, sector 1,
Bucureşti, România
Tel/fax: +40 1 312 68 70
Email: terra@fx.ro

Forumul Român al Donatorilor - Concursul pentru Cel Mai Bun Raport Anual
     Forumul Român al Donatorilor (FRD), o reţea de finanţatori care sprijină activ dezvoltarea societăţii
civile în România, a lansat concursul anual pentru cel mai bun raport anual produs de un ONG. Scopul
concursului este acela de a promova transparenţa şi responsabilitatea în cadrul sectorului ONG şi de a
sublinia importanţa informării publicului larg cu privire la activităţile şi situaţia financiară a ONG-urilor.
     Analizate de un comitet de selecţie format din reprezentanţi ai organizaţiilor din cadrul Forumului,
rapoartele înscrise în competiţie au fost clasate pe baza unui sistem de puncte acordate în funcţie de factori
precum conţinutul informativ, claritatea rapoartelor financiare şi a informaţiilor cu privire la sursele de
finanţare, coerenţa, limbajul folosit, claritatea mesajului, grafica şi creativitatea.
     Se vor acorda două premii: primul pentru cel mai bun raport anual produs de un ONG cu un buget
sub 20.000 de dolari (ONG-uri mici), iar al doilea pentru cel mai bun raport anual produs de un ONG cu un
buget de peste 20.000 de dolari (ONG-uri medii şi mari). Rapoartele anuale câştigătoare vor fi premiate cu
$500 la secţiunea ONG-uri mici şi $800 la secţiunea ONG-uri medii şi mari. Premiile în bani vor fi acordate in
scopul utilizării acestora pentru a asigura o parte din costurile rapoartelor anuale sau publicaţiilor viitoare
care oferă informaţii despre activităţile destinatarilor premiilor.
     Câştigătorii vor fi anunţaţi şi premiile vor fi înmânate de către Preşedintele FRD în cadrul unei
ceremonii care va avea loc in luna Octombrie şi care va reuni reprezentanţi ai donatorilor, sectorului ONG,
oficialităţi şi presa. De asemenea, rapoartele anuale câştigătoare vor figura pe site-ul internet al Forumului
Român al Donatorilor.
     Pentru informaţii suplimentare despre Forumul Român al Donatorilor vizitaţi www.donorsforum.ro.

Comitetul Economic şi Social European
     Site-ul Comitetului Economic şi Social European include acum o secţiune "Convention - candidate
countries" pentru care oferim linkul în franceză şi engleză
http://www.esc.eu.int/pages/fr/acs/SCO/future_europe/pays_candidats/home.htm
http://www.esc.eu.int/pages/fr/acs/SCO/future_europe/pays_candidats/forum_fr.htm
http://www.esc.eu.int/pages/en/acs/SCO/future_europe/pays-candidats/home.htm
http://www.esc.eu.int/pages/en/acs/SCO/future_europe/pays-candidats/forum_en.htm
     Forumul de dialog a fost creat pentru a permite organizaţiilor societăţii civile din toate ţările candidate
de a lua parte la un exerciţiu de consultare pe scală largă pe baza unui chestionar. Delegaţia Comisiei
Europene în România încurajează organizaţiile societăţii civile româneşti să folosească acest forum şi să
completeze chestionarul pe care să-l trimită înapoi la EESC.

Un nou forum de discuţii
     Centrul de Resurse în Asistenţă Socială anunţă ca o nouă facilitate - "FORUMUL DE DISCUŢII
CEREAS", care poate fi accesat din meniul principal sau mergând la adresa [http://www.cereas.ro/forum],
manifestându-şi disponibilitatea de a insera în Forum subiecte noi de discuţie subiectele prezentate
momentan fiind doar nişte propuneri, aşa că dacă aveţi orice sugestie de subiect de discuţie pentru forum
trimiteţi un email la info@cereas.ro

Concurs de fotografie - Marea Neagră
    Asociaţia Română a Ziariştilor de Mediu / revista Perspective invită toţi doritorii de a participa la un
concurs de fotografie cu tema Marea Neagra să-şi trimită lucrările pe adresa redacţiei.
    Cele mai bune trei fotografii vor fi premiate:
                                                         17
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Locul I - 5 filme diapozitiv color profesional
Locul II - 3 filme diapozitiv color standard
Locul III - 3 filme negativ color standard
     Autorii premiaţi vor deveni şi membri onorifici ai Clubului Perspective pentru 1 an (având dreptul de a
primi gratuit şase numere de revista), iar cea mai bună fotografie verticală va fi publicată pe coperta
numărului 43 (iulie-august 2002) al revistei Perspective.
     Cele mai bune 30 de lucrări din concurs vor fi expuse în cadrul unei expoziţii itinerante care va
străbate România şi Republica Moldova timp de 1 an.
     Tema concursului este Marea Neagră (atât lucruri frumoase, care fac cinste ţării noastre şi
locuitorilor săi, cât şi lucruri urâte, care desfigurează zona şi care trebuie expuse şi criticate, pentru a nu se
mai repeta).
     Concursul este deschis oricărui participant care se încadrează în temă.
     Concursul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Access, în cadrul proiectului
"Împreună pentru Europa, împreună pentru o mare mai curată", derulat de ONG Mare Nostrum Constanta.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului şi Fundaţia Internaţională
pentru Copil şi Familie
     În intervalele 27-29 mai şi 08-10 iulie, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia
Copilului şi Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie (echipa Centrului de Consiliere şi Terapie pentru
Copil şi Familie) au organizat sesiunile de formare a profesioniştilor "Prevenirea abuzului şi neglijării
copilului. Intervenţia în cazuri de victimizare ". Beneficiarii sesiunilor de formare au fost 34 de profesionişti
practicieni (psihologi, asistenţi sociali, medici, educatori şi referenţi), care lucrează în organizaţii
neguvernamentale din Bucureşti şi din ţară (World Vision Bucureşti, Cluj şi Vâlcea, SCOP Timişoara, Sinergii
Bucureşti, Sinergii Mediaş, L'espace Roumain, ASCHFR, PCN, Căminul Phillip, Asociaţia Speranţa, Îngerii
Speranţei Lugoj, Sindrom Down Oradea, Holt International, Asistenţii Sociali Profesionişti, Bună ziua Copiii
din România, SOS Copiii Santana, Sprijiniţi Copiii). Programul de formare profesională a beneficiat de
asistenţa financiară a Fundaţiei Regele Baudoin - Belgia. Informaţii privind posibile viitoare programe de
formare în aria maltratării infantile pot fi obţinute de la: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
Protecţia Copilului, Iulia Vrăjitoru, coordonator programe, tel. 320 80 65; e-mail: fonpc@dial.kappa.ro;
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, Mihai Şerban, coordonator al Centrului de Consiliere şi
Terapie pentru Copil şi Familie, tel. 311 19 15; e-mail: consil@mailbox.ro. (VOLUNTAR nr. 244, 15 iulie
2002)

Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară
    Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară anunţă organizarea în perioada septembrie 2002 -
martie 2003 a programului de formare şi perfecţionare practicieni în dezvoltarea comunitara în mediul rural.
Programul se adresează persoanelor cu experienţă de lucru în sate şi disponibilitate de a interveni în
comunităţile rurale şi va consta în două module de training urmate, fiecare, de o perioadă de practica pentru
aplicarea şi dezvoltarea metodelor şi instrumentelor specifice dezvoltării comunitare. Termenul limită de
depunere a candidaturilor a fost 15 august. Alte informaţii găsiţi pe siteul http://www.ardc.ro sau Asociaţia
Română de Dezvoltare Comunitară, b-dul Ştefan Cel Mare, nr. 32, bl. 26, ap. 28, Bucuresti, tel/fax 021/ 212
30 86, e-mail racd_98@hotmail.com. Persoana de contact: Amarie Florinel Telefon 0723376123.

Asociaţia Femeilor din România
     Asociaţia Femeilor din România anunţă deschiderea Biroului de consiliere financiară şi juridică
pentru persoane fizice şi juridice implicate în domeniul afacerilor şi invită pe toţi cei interesaţi să se alăture
Clubului Femeilor de Afaceri la A.F.R. În cadrul activităţilor Clubului a avut loc o întâlnire cu domnul Michael
Slotznik (SUA), reputat avocat, negociator profesionist şi autor al unor lucrări de specialitate, cu o vastă
experienţă în advocacy, negociere, resurse umane, planificare strategică.
     Specialistul american împreună cu membri AFR au pus bazele unui nou proiect, la nivel naţional, în
beneficiul femeilor întreprinzătore din România. Informaţii despre acest proiect şi scrisori de intenţie de
aderare la Clubul Femeilor de Afaceri A.F.R. precum şi obţinerea de consiliere pe probleme financiare şi
juridice prin tel / fax 021 315 98 59, mobil 094 561 431 sau e-mail afr@afr.ro (Voluntar, nr. 247, 5 august
2002)
                                                        18
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
     Asociaţia Femeilor din România anunţă realizarea REŢELEI NAŢIONALE A ORGANIZAŢIILOR DE
FEMEI DIN ROMÂNIA, structura care se doreşte a fi baza de plecare pentru o strategie comună pentru
mişcarea de femei din România. Reţeaua îşi fixează ca prioritate creşterea gradului de conştientizare a
femeilor din România, care să le determine să dobândească şi să-şi dezvolte abilităţi proprii şi să-şi asume
responsabilitatea unor schimbări pozitive atât în viaţa lor proprie, cât şi în societate. Reţeaua va adera la
structuri similare internaţionale. A fost acceptată în unanimitate propunerea A.F.R. ca Reţeaua să
organizeze in 2003 Conferinţa Naţională a mişcării de femei la care să fie invitate reprezentante ale
organizaţiilor de femei internaţionale. Următoarea dată de întâlnire este joi 19 septembrie 2002, orele 16.30
la sediul A.F.R. Se primesc în continuare cereri de aderare la Reţea. Sumarul mesei rotunde se poate obţine
prin e-mail afr@afr.ro sau fax 315 98 59, sau vizitând pagina A.F.R., www.afr.ro. (VOLUNTAR nr. 250, 26
august 2002)

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
     Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş va invită să participaţi la ediţia a X-a, ediţie jubiliară a
expoziţiei cu caracter general Rivulus Dominarum care se va desfăşura la Baia Mare, în cadrul "Sărbătorii
Castanelor", în perioada 27-29 septembrie 2002. Anul 2002 va fi primul în care expoziţia se va desfăşura în
noul sediu al Centrului de Instruire şi Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, sediu
construit de instituţia noastră cu sprijinul Guvernului României, printr-un program Phare. Suprafaţa
expoziţională a Centrului este de 1200mp, iar dotările cuprind: Sala de conferinţe de o capacitate de 250
locuri, Sala in care se pot face prezentări de firme sau mese rotunde. Acestea sunt dotate cu sisteme audio-
video. In cadrul celor noua ediţii, desfăşurate au participat, aproximativ 1500 de firme locale din străinătate şi
din ţară realizându-se peste 250 de lansări de produse şi firme. Pentru informaţii suplimentare, tel. 0262 225
012, fax 0262 225 794; e-mail cci@ccimm.ro, persoana de contact, Adrian Nicolaescu.

Consiliului Naţional al Voluntariatului
    În cadrul ultimei întâlniri de lucru a Consiliului Naţional al Voluntariatului s-a hotărât constituirea de
grupuri de lucru pe următoarele domenii:
  1. realizarea unui studiu referitor la starea voluntariatului în România;
  2. elaborarea unui ghid de bună practică în implicarea voluntarilor;
  3. pregătirea celei de-a doua ediţii a Conferinţei naţionale cu privire la voluntariat;
  4. sărbătorirea zilei de 5 dec. - ziua internaţională a voluntarilor.
    Organizaţiile / persoanele interesate să ofere informaţii / feedback sau să se implice în derularea
acestor activităţi sunt rugate să contacteze centrul de voluntariat Pro Vobis (provobis@provobis.ro).
(VOLUNTAR, nr. 247, 5 august 2002)

Fundaţia Millennium For Human Rights
     Fundaţia Millennium For Human Rights organizează, în New York - U.S.A., în perioada 11-14
septembrie o expoziţie de pictură în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001. Manifestarea va
purta numele "România plânge alături de America". Lucrările vor fi realizate de elevi ai unor şcoli generale şi
licee din Bucureşti, sub îndrumarea unui pictor amator, Paun Aristide. Acestea vor avea, în general, o temă
religioasă, o altă tema fiind viziunea copiilor asupra luptei împotriva terorismului. Evenimentul este susţinut
de Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei şi, nu în ultimul rând, de Centrul Cultural American. Millennium for Human a mai organizat o
expoziţie de icoane, intitulată "Icoană din sufletul nostru", cu ocazia sfintelor sărbători de Paşti, în 2001.
(VOLUNTAR nr. 250, 26 august 2002)
                                                         19
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
GEC BucovinaGEC Bucovina printr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană sub titlul APĂRĂ NATURA
CHIAR DACĂ NU TE VEDE NIMENI! (PHARE ACCES B7-300-089) a organizat două Concursuri
internaţionale: Salonul internaţional de caricatură "100% NATURAL", Concursul internaţional de idei şi eseuri
ecologice "Exerciţii cu natura". În zilele de 26 - 28 august 2002 a avut loc la Suceava sesiunea de jurizare a
lucrărilor. Un fapt inedit este şi participarea în concursul de caricaturi a lui Clive Collins (Marea Britanie) -
Secretar pe viaţă a Clubului Caricaturiştilor din Marea Britanie, Caricaturistul anului Montreal 1984, fratele
cunoscutului cantautor pop - rock Phil Collins.
     Informaţii despre premiile oferite la: GEC Bucovina - Str. Doamna Maria Voichiţa Nr.1 Cod 5800
Suceava, Tel/fax 0230523810, gecbucovina@warpnet.ro, e-mail: gec_bucovina@yahoo.com.


FINANŢĂRI

Comisia Europeana aprobă o finanţare nerambursabilă de 72 milioane Euro pentru 70 noi proiecte
vizând conservarea naturii
    Comisia Europeană a aprobat finanţarea prin programul LIFE - Natura a 70 de proiecte din Uniunea
Europeana şi 5 state candidate. Cele 70 de proiecte reprezintă o investiţie totală de 130 de milioane de Euro
vizând conservarea naturii, contribuţia Uniunii Europene ridicându-se până la 72 milioane de Euro. Dintre
proiecte, 13 se desfăşoară în ţări candidate la aderare precum: Estonia, Letonia, România, Slovenia şi
Ungaria.
    Proiectele LIFE - Natura vizează protejarea şi refacerea habitatelor, precum şi conservarea florei şi
faunei din Uniunea Europeană.
    România
    Numărul de proiecte finanţate: 3
Primul proiect LIFE - Natura va finanţa conservarea, administrarea şi repopularea cu urşi bruni, lupi şi lincşi
europeni în judeţul Vrancea, prin pregătirea şi implementarea unui plan de management local pentru aceste
specii.
    Alte două proiecte vizează restaurarea şi administrarea a două terenuri mlăştinoase: Comăna, cel
mai mare din sudul României, şi mlaştinile Satchinez. Ultimul continua de fapt un proiect anterior LIFE-
Natura. Ambele zone sunt importante pentru păsări întrucât găzduiesc mai multe specii pe cale de dispariţie.
    Pentru detalii http://www.infoeuropa.ro

Programul Phare de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2000- Fondul Comun pentru
Proiecte Mici - Apel pentru propuneri
     Program: RO0002.04 - Fondul mixt pentru micro-proiecte / Asistenţă pentru implementarea strategiei
multi-ţară
     Buget (EURO): 465,000.00

OBIECTIVE
     Obiectivul general al Fondului Comun pentru Proiecte Mici este de a susţine activităţi "people to
people" (de la om la om) şi activităţi "soft" (de mică amploare), de dezvoltare locală la scară redusă, având o
natură transfrontalieră.
     Obiectivul final este intensificarea capacităţii autorităţilor locale şi regionale de a dezvolta şi
implementa proiectele comune în viaţa economică, culturală şi socială din zona transfrontalieră.

CINE POATE SOLICITA FINANŢARE
     Organizaţii non-profit: autorităţi locale şi regionale, asociaţii ale autorităţilor locale şi regionale,
Euroregiuni, camere de comerţ, asociaţii profesionale, asociaţii sindicale, organizaţii non-guvernamentale,
şcoli, licee, universităţi. Solicitanţii trebuie să aibă sediul în zona de frontieră eligibilă din România, incluzând
următoarele judeţe : Mehedinţi, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa.
     Pot fi eligibile şi organizaţiile naţionale care au reprezentanţe şi un rol bine definit în regiunea
transfrontalieră.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
                                                         20
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
    În conformitate cu Documentul Comun de Programare Phare CBC România - Bulgaria (2000 -
2002), aprobat de Comitetul Comun de Cooperare pe 1 martie 2000 la Sofia / Bulgaria, şi cu prevederile
Reglementarii CE Nr. 2760/98, activităţile de cooperare transfrontalieră trebuie să fie raportate la
următoarele domenii prioritare: schimburi culturale; democraţie locală; studii de dezvoltare şi planificare;
dezvoltarea economică; protecţia mediului; turism.

ZONE ELIGIBILE
    Activităţile trebuie să se desfăşoare în zona bilaterală de frontieră dintre Bulgaria şi România, anume
în judeţele: Vidin, Vrata, Montana, Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Silistra şi Dobrici din Bulgaria şi judeţele:
Mehedinţi, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa din România.

CONDIŢII DE FINANŢARE ŞI LIMITE DE BUGET
     Intre 10,000 şi 100,000 EURO. Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurileeligibile
totale ale proiectului.

DURATA PROIECTULUI
   Durata unui proiect nu poate să depăşească 10 luni.

UNDE SE SOLICITA FINANŢARE
     Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poştă recomandată,
mesagerie expresă sau înmânate personal la adresa:
Biroul Regional CBC pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici
Fundaţia "Sfântul Gheorghe" Giurgiu
Str. Mircea cel Batran nr.21,
8375, Giurgiu
Judeţul GIURGIU

TERMEN LIMITĂ. 30.09.2002, ora 16.00 pm

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
     Sesiunile de informare vor fi susţinute în capitalele de judeţ în care sunt situate Agenţiile de
Dezvoltare Regională în România: Craiova, Călăraşi şi Brăila. Coordonatele (data, loc, agenda) referitoare la
sesiunile de informare vor fi publicate in ziarele regionale / judeţene sau prin alte mijloace de informare.
     La adresa de mai jos se pot trimite întrebări, prin fax sau e-mail, indicând clar numărul de referinţă al
Solicitării de Propuneri de Proiecte:
Biroul Regional CBC pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici
Fundaţia "Sfântul Gheorghe" Giurgiu
E-mail: sfgfnn@pcnet.ro
Fax: 00 40 246 215 405
     Solicitările de informaţii suplimentare trebuie depuse cu cel puţin 21 de zile înaintea termenului
limită. Întrebările care pot fi relevante pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi
publicate pe Internet la pagina MDP www.mdp.ro

Constituirea unui sistem naţional funcţional de evaluare a conformităţii
Program: RO0006.02 - Infrastructura calităţii
Buget (EURO): 1,150,000.00

OBIECTIV
    Îmbunătăţirea competenţei tehnice a organismelor de certificare şi inspecţie acreditate şi a
laboratoarelor de testare acreditate, astfel încât acestea să poată sprijini pe deplin aplicarea acquis-ului
european cu privire la libera circulaţie a mărfurilor.

CINE POATE SOLICITA FINANŢARE:


                                                        21
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
    Instituţii naţionale, societăţi pe acţiuni (de stat sau private, societăţi cu răspundere limitată (private),
organizaţii ne-guvernamentale, organisme de certificare şi inspecţie, laboratoare de testare, acreditate de
RENAR - Asociaţia de Acreditare din România.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
 Procurare de echipamente (investiţii).
 Proiectele propuse se pot referi la unul dintre următoarele produse : jucării, substanţe chimice
  periculoase, compatibilitate electromagnetică, echipamente de joasă tensiune, textile, vase sub
  presiune, sticlărie, echipament personal de protecţie, autovehicule cu motor, dispozitive medicale
  (inclusiv cele implantabile), materiale de construcţii, aparate de cântărire mecanică.

CONDIŢII DE FINANŢARE ŞI LIMITE DE BUGET
 Între 10.000 şi 50.000 Euro.
 Fondul nerambursabil nu poate depăşi 75% din costul total alproiectului.

DURATA PROIECTULUI
 Durata proiectului nu trebuie să depăşească 10 luni.
 Toate proiectele trebuie să fie finalizate până la 30 septembrie2003.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANŢARE:
     Solicitările pot fi trimise prin poştă, prin mesager expres sau înmânate personal (cu chitanţa de
primire semnată şi datată) într-un plic sigilat la adresa:
Ministerul Industriei şi Resurselor (MIR)
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti
Direcţia Generală Programe cu Organizaţii Internaţionale
Doamna Steluţa Goantă - Director General

TERMEN LIMITĂ. 24.09.2001, ora 16.00.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
     Informaţii suplimentare pot fi solicitate prin e-mail sau fax la adresele de mai jos, precizând clar
numărul de referinţă al cererii de ofertă.
E-mail: mmanolescu@minind.ro
Fax: 0040-21-212.50.23
     Întrebări sunt acceptate nu mai târziu de 21 de zile înainte de termenul limită de depunere a
propunerilor. La toate aceste întrebări se va răspunde nu mai târziu de 11 zile înainte de termenul limită de
depunere a propunerilor.
     Întrebările care pot fi relevante altor solicitanţi, împreună cu răspunsurile lor, vor fi publicate pe
Internet: www.infoeuropa.ro sau www.minind.ro

Data lansării: 25 iulie 2002
Data expirării: 24 septembrie 2002
Autoritatea de contractare: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - OPCP

LIFE - Mediu - Apel pentru propuneri 2003
Program: ComPrg00Lif - LIFE III
Buget (EURO): 640,000,000.00

OBIECTIVE:
    Obiectivul general al programului LIFE este de a contribui la implementarea, actualizarea şi
dezvoltarea politicii comunitare de mediu şi a legislaţiei de mediu, în special în privinţa integrării politicii de
mediu în celelalte politici, precum şi la dezvoltarea durabilă a Comunităţii.                                                         22
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
     Obiectivul specific al programului LIFE - Mediu este de a contribui la dezvoltarea metodelor şi
tehnicilor inovatoare şi integrate şi la dezvoltarea politicii comunitare de mediu. În acest sens, LIFE - Mediu
se concentrează pe două tipuri de proiecte: demonstrative şi inovatoare.

BUGET:
   Pentru perioada 2000 - 2004, LIFE are prevăzut un buget total de 640 milioane

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
    LIFE-Mediu este deschis tuturor persoanelor fizice şi juridice înregistrate în Uniunea Europeană şi în
anumite ţări candidate (Estonia, Ungaria, Letonia, Romania, Slovenia şi Republica Slovacia). Programul se
adresează în special sectorului industrial şi autorităţilor publice.

ACŢIUNI ELIGIBILE:
    Proiecte demonstrative care contribuie la dezvoltarea tehnicilor şi metodelor inovatoare, precum şi la
dezvoltarea viitoare a politicii comunitare de mediu şi care:
 integrează problemele de mediu şi dezvoltare durabilă în dezvoltarea şi planificarea utilizării terenurilor,
  în special în zonele urbane şi de coastă, sau
 promovează managementul durabil pentru suprafeţele de teren şi apă, sau
 minimizează impactul activităţilor economice asupra mediului, în special prin dezvoltarea tehnologiilor
  ecologice şi prin concentrarea asupra prevenirii şi reducerii emisiilor de gaze care provoacă efectul de
  seră, sau
 încurajează prevenirea, refolosirea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor de toate felurile şi asigură un
  management viabil a fluxurilor de deşeuri, sau
 reduce impactul produselor asupra mediului printr-o abordare integrată asupra producţiei, distribuţiei şi
  consumului şi dirijarea lor la sfârşitul perioadei de utilizare, inclusiv prin promovarea produselor
  nedăunătoare mediului.

CONDIŢII DE FINANŢARE:
   Costurile totale ale proiectului pot varia între 1.000.000 şi 5.000.000 .
   Contribuţia financiară a CE este de:
  maximum 30 % din costurile eligibile pentru proiectele care au un potenţial de a genera venituri (in
   viitor) sau de a-şi reduce costurile operaţionale
  maximum 50 % pentru celelalte proiecte.
 Contribuţia financiară a CE nu poate depăşi, în mod obişnuit, 1.500.000

UNDE SE SOLICITĂ FINANŢARE:
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Bd. Libertăţii 12, Bucureşti, sector 5, România

CONTACT DETAILS:
- Romania National Authority:
Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului
Costel HANTA, Director
Bd. Libertăţii, nr. 12
Bucureşti, sector 5, România
Tel/Fax: +40-21-3350067
E-mail: hantac@mappm.ro

- European Commission
DG ENV.D.1
BU-9 02/1
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 296 95 56

Data lansării: 18 iulie 2002
Data expirării: 5 noiembrie 2002
                                                      23
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Fundaţia CONCEPT anunţă competiţie deschisă pentru the Cultural Link sub-component of The Arts
and Culture Network Program.
    Programul încurajează colaborările între ţările din Estul şi Centrul Europei, Comunitatea Statelor
Independente şi ţările baltice.
    Această componentă a programului dă posibilitatea profesioniştilor să colaboreze, să realizeze
schimburi şi să dezvolte proiecte artistice şi culturale care:
 provoacă dezbateri în cadrul societăţii şi dau naştere la noi întrebări, contemporane;
 introduc noi forme de artă, experimentale, inovative;
 contribuie la o schimbare socială directă( lupta împotriva discriminării sociale, etnice şi religioase);
 schimbă sau ridică probleme în ceea ce priveşte politice culturale.
    Programul va sprijini numai acele proiecte care au caracter multidimensionar / multidisciplinar.
    O atenţie specială se va acorda:
    evenimente complexe cu workshopuri, seminarii, traininguri, care au potenţialul de a contribui la o
    schimbare sistemică( promovând sectorul independent, construirea de reţele, auto susţinerea);
    proiecte iniţiate în afara marilor oraşe care să promoveze descentralizarea;
    proiecte iniţiate la nivelul subregiunilor precum Caucas, Asia Centrală, Balcani, etc
    Finanţarea maximă nu trebuie să depăşească 15 000 USD.
    Descrierea propunerii de proiect trebuie să se încadreze în formatul de aplicare, care să nu
depăşească 5 pagini plus bugetul. Propunerile de proiecte trebuie trimise în trei copii cu toate materialele
adiţionale(dacă este necesar) şi într-o formă electronică. Aplicaţiile incomplete nu vor fi luate în considerare.
Pentru alte informaţii contactaţi Fundaţia Concept între 15-29 iulie. Termenul limită de depunere a proiectelor
este 6 septembrie 2002, ora 17:00.
    CONCEPT Foundation 14, Pictor Constantin Stahi Str, 1st district, zip code 707642, Bucharest, tel:
+40-1-313 78 72 / 311 12 52; fax: +40-1-311 12 53 e-mail: info@concept.osf.ro, www.concept.ro/news.html.

USIP anunţ
    Institutul pentru Pace al Statelor Unite oferă sprijin financiar pentru cercetare, educaţie, training şi
diseminarea informaţiei în domeniul păcii internaţionale şi rezolvării de conflicte. USIP invită propuneri pentru
competiţia de granturi, a cărei subiecte solicitate sunt (a) Religie, Conflict şi consolidarea păcii şi (b)
Guvernarea democratică şi rolul armatei. Granturile acoperă perioade de 1 până la 2 ani, iar sumele variază
între $25,000 şi $45,000, deşi pot acordate granturi şi mai mari. Termenul limită - 1 octombrie 2002.
    Mai multe informaţii: http://www.usip.org/grants/sg2002.html#topics

Program de granturi regionale de mediu
     REC anunţă un nou program de granturi regionale finanţat de guvernul norvegian. Programul de
granturi se adresează sectorului ONG şi are drept obiectiv pregătirea sesiunii speciale a ONG la Conferinţa
Ministerială Kiev 2003.
     Informaţii suplimentare, termenul limită de depunere, criterii de eligibilitate şi de evaluare precum şi
îndrumarul de realizare al propunerilor le puteţi descărca de pe pagina de web: www.recromania.ro la
rubrica: noutăţi

YouthActionNet finanţează proiecte sociale ale tinerilor lideri
     Un proiect al Fundaţiei Internaţionale a Tinerilor, YouthActionNet este un site interactiv creat de
către tineri şi pentru tineri care urmăreşte promovarea tinerilor lideri pretutindeni în lume. Programul de
finanţare oferă mici granturi tinerilor lideri cu proiecte inovative care doresc să producă schimbări sociale şi
să conecteze tinerii cu comunităţile lor locale. Proiectele eligibile conduse de tineri trebuie să aibă obiective
clar definite şi potenţial pentru replicare lor. Suma pusă la dispoziţie, de 500$ e completată de fonduri pentru
o cameră digitală pentru fotografii document ale proiectului lor, pentru o galerie online de fotografii.
Recipienţii burselor vor avea de asemenea posibilitatea de a participa la un jurnal online şi de a contribui la
un compendium al studiilor de caz, punând în lumină munca tinerilor pentru a aduce schimbări pozitive în
comunităţile lor. Vor fi selectaţi 10 participanţi cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani. Pot aplica indivizi sau
grupuri, în limba engleză. Termen limită - 1 octombrie 2002
     Pentru aplicaţie online vizitaţi RFP Link: http://www.youthactionnet.org/minigrants.php.
                                                         24
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Finanţare a programului C.R.E.S.C.,
     Fundaţia Principesa Margareta a României anunţă o noua sesiune de finanţare a programului
C.R.E.S.C., program naţional destinat organizaţiilor neguvernamentale active în protecţia copilului. Scopul
acestui program este dezvoltarea pe baze durabile a acestor organizaţii neguvernamentale. Finanţările
nerambursabile se acordă pe baza unei competiţii deschise, la care poate participa orice organizaţie care
îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Bugetele proiectelor se vor încadra între 1 000 şi 8 000 EURO. Data
limita pentru depunerea cererilor de finanţare este 1 octombrie 2002, pentru proiecte ce se vor implementa
in perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2003. Pentru a obţine Ghidul şi Cererea de finanţare este
necesar să trimiteţi o cerere în care să specificaţi numele organizaţiei, adresa, nr. telefon, e-mail şi numele
persoanei de contact la fax 021 223 09 34 sau e-mail floriana.lulea@principesa.ro în atenţia coordonatorului
de program, Floriana Lulea.


CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

Cea de-a 30-a conferinţă internaţională pe bunăstare socială
    În 24-28 iunie, la Rotterdam, Olanda s-a desfăşurat cea de-a 30 a conferinţă internaţională pe
bunăstare socială, organizată de International Council on Social Welfare (ICSW) şi intitulată ‘Dezvoltarea
socială în mileniul trei’. Pentru mai multe informaţii: Netherlands Institute for care and Welfare – Oficiul
Conferinţei; tel: +31 30 230 65 10; e-mail: icsw2002@nizw.nl: http://www.nizw.nl/icsw2002

A 55-a Conferinţă Anuală a Departamentului de Informaţii Publice ONU/ONG
     Cea de-a 55 a Conferinţă Anuală a Departamentului de Informaţii Publice ONU / ONG-
Reconstruirea societăţilor care au trecut prin conflicte: o responsabilitate comună va avea loc în perioada 9-
11 septembrie la sediul ONU din New York.
     În acest an, Conferinţa va explora rolul comunităţii internaţionale în sprijinirea societăţilor care au
experimentat conflicte, focalizându-se pe acele exemple contemporane care au fost subiectul unei implicări
active a Naţiunilor Unite. Se va examina experienţa comună a acestor eforturi, neîmplinirile şi succesele,
punându-se în lumină cele mai bune practici pe care oamenii le-au dezvoltat pentru a trăi împreună în pace.
Conferinţa va avea între vorbitori oficiali ai Naţiunilor Unite şi ai guvernelor şi reprezentaţi ONG care au avut
o experienţă la faţa locului precum şi cetăţeni care au trăit în violenţă sau sunt acum în fruntea eforturilor
societăţii civile de restabilire a domniei legii.
     Conferinţa se adresează acelor organizaţii neguvernamentale care sunt asociate Departamentului
de Informaţii Publice (DPI) sau au un statut consultativ cu ECOSOC. ONGurile nonafiliate pot fi invitate să
participe de către DPI. Organizaţiile neguvernamentale cu o experienţă relevantă în aria tematică mai sus
menţionată pot contacta Centrele de Informare ONU dinţările lor şi informa despre interesul lor de a participa
la această conferinţă. Toate formele de înregistrare au trebuit să fie completate până în 20 iulie 2002.

Seminar european pe politici de tineret
     Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Sportului din Republica Slovenia, Departamentul de Tineret,
intenţionează să organizeze un seminar european cu scopul de a oferi un nou impuls pentru dezvoltarea
politicilor de tineret în ţările Europei de Sud Est. Punctul de plecare al seminarului îl reprezintă Cartea Albă a
Comisiei Europene: New Impetus for European Youth, şi seminarul va oferi oportunitatea de a dezvolta
cooperarea şi parteneriatul pe diferite teme între ţările participante. Seminarul va avea loc în Bled, Slovenia
din 26 în 29 septembrie 2002 şi vor fi 65 de participanţi reprezentând structuri guvernamentale, oameni
tineri şi organizaţii de tineret neguvernamentale din Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia şi Herzegovina,
Croatia, Danemarca, Grecia, Ungaria, Italia, Macedonia, România, Slovenia, Serbia şi Muntenegru precum
şi organizaţii internaţionale, incluzând Comisia Europeană, Consiliul Europei, OSCE ŞI ONU. Seminarul va fi
organizat cu sprijinul Comisiei Europene. Mai multe detalii despre seminar pot fi găsite la
http://mladina.movit.si/SEEactivities.htm                                                        25
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Conferinţă de relaţii internaţionale în Germania
     Grupul Interdisciplinar de Reflecţie (GIR) al Casei Europei "EUROLINK" din Bucureşti, Membră a
Federaţiei Internaţionale a Caselor Europei (FIME), a anunţat organizarea selecţiei a doi participanţi care să
reprezinte România în 27-29 septembrie 2002 la lucrările Conferinţei internaţionale cu tema: "Revolta de la
Berlin din 17 iunie 1953, războiul rece şi relaţiile internaţionale". Evenimentul este patronat de Institutul de
Cercetări în Ştiinţe Sociale al Academiei Europene din Otzenhauesen (în vestul Germaniei) şi alte organizaţii
neguvernamentale partenere şi se va desfăşura la sediul instituţiei menţionate.
     La lucrările conferinţei vor lua parte somităţi ştiinţifice şi distinşi experţi din domeniile istoriei,
ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei din Europa, SUA şi Federaţia Rusă. Obiectivul acestei
manifestări este de a se realiza o mai corectă evaluare, în cunoştinţă de cauză, a consecinţelor
evenimentelor istorice din acea perioadă, în urma celor mai recente cercetări întreprinse în fondurile până
acum inaccesibile din fostele arhive sovietice, precum şi din cele ale SUA.

Forum Internaţional AWID Reinventarea globalizării
     Asociaţia pentru Drepturile Femeii în Dezvoltare este o organizaţie internaţională înfiinţată în 1982,
conectând, informând şi mobilizând oameni şi organizaţii angajate în realizarea egalităţii de gen, dezvoltării
susţinute şi drepturilor omului. Asociaţia urmăreşte să determine schimbări politice, instituţionale şi
individuale pentru îmbunătăţirea vieţii femeilor de pretutindeni. Forumul Internaţional AWID este acum cel
mai mare eveniment pe egalitatea sexelor în afara sistemului Naţiunilor Unite, oferind o oportunitate unică de
dezvoltare a strategiilor, împărtăşirea de idei şi construirea de abilităţi - toate pentru a avansa egalitatea de
sex şi justiţia socială. Cele 8 foruri anterioare au atras 1300 participanţi din peste 100 de ţări. Anul acesta,
forumul va avea loc în perioada 3-6 octombrie în Mexic şi se intitulează Reinventarea globalizarea. Prin 100
de workshopuri, sesiuni şi dezbateri, bărbaţi şi femei din întreaga lume - şi în special tineri lideri - vor analiza
abordările actuale ale schimbării economice şi sociale şi vor dezvolta strategii în jurul unor alternative viabile
la formele de globalizare nedemocratice şi exploatatorii.
     Mai multe informaţii la http://www.awid.org

Al treilea Congres mondial la femeilor din mediul rural
     Cel de-al treilea Congres Mondial al Femeilor din Mediul Rural se va desfăşura în perioada 2-4
octombrie 2002 la Madrid, Spania şi doreşte să ia în discuţie probleme legate de situaţia femeilor din mediul
rural în contextul globalizării, impactului noilor tehnologii, politicilor publice legate de dezvoltarea spaţiului
rural. Mai multe informaţii: http://www.comminit.com/events_cal/2002/980-event.html sau email:
cmmujer@presencia-inter.com

Conferinţă "Cetăţenia şi participarea într-o lume globală "
     În perioada 26 - 31 Octombrie 2002 la Vilemov Castle şi Praga, Republica Cehă va avea loc
onferinţa Forumului Studenţilor sub auspiciile preşedintelui Vaclav Havel. Conferinţa urmăreşte să pună în
contact tineri oameni cu diferite formaţii educaţionale din întreaga lume şi să le ofere oportunitatea de a
participa la dezbateri actuale pe probleme presante legate de inegalitatea globală şi injustiţie cu o atenţie
specială pe democraţie în lumea globală.
     Conferinţa va fi organizată folosind diverse metode participative precum workshopuri, discuţii de
panel, grupuri de lucru, discursuri, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, mese rotunde, jocuri de confruntare şi
exerciţii de realizare a consensului.
     Conferinţa va fi urmată de un Târg al organizaţiilor neguvernamentale atât cehe cât şi străine care
va avea loc la Casa Municipală din Praga în perioada 30-31 octombrie. Website:
http://www.sforum.net/sforum_text.html

Democracy Coalition Project - Informing civil society on the next Community of           Democracies
Ministerial meeting
   În perioada 10-12 noiembrie 2002 va avea loc a doua întâlnire ministerială a Comunităţilor
Democratice în Seoul, Coreea. Un Forum neguvernamental găzduit de comitetul internaţional coreean şi alte
ONG va avea loc în acelaşi timp şi va pune în discuţie reformele de accelerare a democraţiei şi va
recomanda acţiunile pe care guvernele trebuie să le întreprindă înainte de cea de-a treia întâlnire planificată
                                                       26
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                            nr. 6/septembrie 2002
în 2004 în Chile. Prima întâlnire ministerială s-a ţinut în Polonia în iunie 2000 când peste 100 de guverne au
adoptat Declaraţia de la Varşovia prin care se angajau să respecte un set de norme şi practici democratice
şi să dezvolte o agendă comună pentru a proteja şi întări democraţiile din ţările lor.
     Un nou grup internaţional de advocay, the Democracy Coalition Project, s-a format cu scopul de a
extinde influenţa forţelor democratice în deciziile de politică regională şi globală şi de a face din Comunitatea
Democraţiilor un instrument mai eficient de schimbare democratică globală. Proiectul Coaliţiei Democratice
se axează pe informarea grupurilor societăţii civile despre evenimentele din Seoul şi pe monitorizarea
pregătirilor pentru întâlnirea ministerială, incluzând ţările care ar trebui să fie invitate.
     Forumul neguvernamental oferă o importantă oportunitate pentru societatea civilă de a influenţa
discuţiile de la întâlnirea ministerială pe probleme ca: importanţa protejării drepturilor omului în lupta
împotriva terorismului şi promovarea democraţiei ca mijloc cel mai eficace în strategia pe termen lung
împotriva terorismului şi radicalismului; întărirea mecanismelor de a răspunde colectiv la devierile de la
principiile şi practicile democratice; includerea considerentelor democratice în deciziile cu privire la alocarea
de asistenţă democratică, şi nevoia ca guvernele să facă publice resursele pe care le au de cheltuit.
Proiectul a condus şi un sondaj, evaluând cum promovează guvernele democraţia prin politica lor externă.
Sondajul este o componentă cheie a planului Proiectului de a analiza modul în care guvernele îşi respectă
angajamentele luate prin Declaraţia de la Varşovia, în particular angajamentul lor de "a lucra împreună
pentru a promova şi întări democraţia " pe plan naţional şi internaţional.
Mai multe informaţii despre Democracy Coalition Project - http://www.demcoalition.org, despre întâlnirea
ministerială Community of Democracies - http://www.cd2002.go.kr, declaraţia de la Varşovia în 6 limbi -
http://www.demcoalition.org/html/resou.html.

Forum pe cercetare în domeniul carităţii
   Independent Sector în parteneriat cu Roundtable on Religion şi Social Welfare Policy la the Rockefeller
Institute of Government, va găzdui Forumul pe cercetare din primăvara 2003. Mai mult de 300 de
cercetători, lideri nonprofit şi lideri religioşi, reprezentanţi ai fundaţiilor şi oficiali guvernamentali sunt aşteptaţi
să participe. Acest Forum va adresa următoarele întrebări:
   - Ce instrumente de măsurare şi evaluare sunt necesare pentru a analiza eficienţa unor organizaţii
     bazate pe credinţă oferind servicii sociale?
   - Care sunt efectele legislaţiei în "charitable choice"?
   - Care este capacitatea congregaţiilor religioase de a oferi servicii sociale complexe precum consiliere
     pentru tineri despre graviditate şi tratamentul în dependenţa de droguri?
   - Care este conexiunea între angajamentul congregaţiilor religioase de a hrăni spiritul şi activismul
     social?
   - Cum afectează presiunea în creştere asupra grupurilor bazate pe credinţă şi/sau faptul că sunt
     beneficiare a unor fonduri guvernamentale natura voluntariatului lor şi misiunea lor spirituală?
   - Ce tipuri de colaborare ar trebui stabilite în finanţarea de servicii sociale furnizate de congregaţii
     religioase şi care ar trebui evitate din considerente practice sau legale?
   - Ce atuuri şi ce slăbiciuni au congregaţiile religioase în construirea capitalului social?
   - Ce rol joacă ele în comunităţi cu un venit scăzut, dificil de slujit, sau izolate ?
   - Există indicii că fie competiţia în creştere sau colaborarea pentru fonduri guvernamentale între
     organizaţii bazate pe credinţă, agenţii publice, şi organizaţii nonprofit va conduce la servicii mai
     eficiente în comunităţile aflate în nevoie?
Detalii la: http://www.independentsector.org şi http://www.ReligionandSocialPolicy.org

A 11a Conferinţă anuală a NISPAcee "ENHANCING THE CAPACITIES TO GOVERN: Challenges facing
the CEE countries"
     Cea de-a 11-a conferinţă anuală a NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe) va avea loc în perioada 10-12 aprilie la Bucureşti
Conferinţa NISPAcee reprezintă un forum destinat să încurajeze schimbul de informaţii privind evoluţiile din
teoria şi practica administraţiei publice. Conferinţa se adresează experţilor, practicienilor care lucrează în
domeniul administraţiei publice din Europa Centrală şi de Est, (incluzând toate ţările membre NISPAcee,
Federaţia Rusă, Cucaz şi Asia Centrală). Conferinţa va fi structurată în mai multe grupuri de lucru şi sesiuni

                                                           27
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 6/septembrie 2002
plenare la care termenele limită de anunţare a participării, inclusiv cu prezentări, diferă. De aceea vă
recomandăm să consultaţi siteul: http://www.nispa.sk.


EVENIMENTE

Convenţia Tinerilor Europeni
     Convenţia Tinerilor Europeni are acum un site de pe care pot fi accesate informaţii despre acest
eveniment care a avut loc în 12 iulie, contextul şi textul final adoptat de către Convenţie la Bruxelles.
http://www.youth-convention.net/en/home.html. Aşa cum s-a precizat în comunicatul Delegaţiei Comisiei
Europene la Bucureşti din 10 iulie 2002: Convenţia europeană a tinerilor a adus împreună 210 tineri cu
vârsta între 18-25 de ani care pe parcursul a trei zile au discutat probleme legate de dezbaterea pe viitorul
Europei. Participanţii la Convenţia tinerilor au fost selectaţi direct de membrii Convenţiei europene.
     Pentru prima oara în istoria Uniunii Europene reforma instituţiilor, a procesului de decizie şi a
distribuţiei puterilor vor fi pregătite de o Convenţie ce dezbate aceste probleme în mod public. Acest lucru a
fost decis la Consiliul european de la Laeken în decembrie 2001. La lucrările Convenţiei au participat
reprezentanţi din 15 state membre dar şi din ţările candidate. Obiectivul Convenţiei europene este de a
aduce propuneri pentru a demara reforma tratatele în vigoare sau a propune un nou tratat cu valoare
constituţională.
     La conferinţa de presă de lansare a lucrărilor Convenţiei europene a tinerilor, Comisarul Barnier a
prezentat principalele rezultate a sondajului Eurobarometru, desfăşurat în perioada 27 mai - 16 iunie pe un
eşantion de 7558 de cetăţeni având între 15 şi 24 de ani.
     Sondajul arată că ocuparea forţei de muncă rămâne subiectul principal pentru tinerii de azi dar şi ca
alte aspecte ca libertatea de mişcare, valorile democratice, mediul înconjurător, etc. sunt importante pentru
relaţia lor cu Uniunea Europeană.
     Celor intervievaţi li s-au propus 9 subiecte ce pot fi abordate în dezbaterea Convenţiei europene
asupra viitorului Europei. Ei au fost întrebaţi cât de important este ca fiecare subiect să fie dezbătut de
Convenţia europeană.
     Lupta împotriva şomajului, a excluderii sociale şi a sărăciei este subiectul pe care marea majoritate
(98%) a celor intervievaţi l-au indicat ca fiind important (78 % indicându-l ca fiind "foarte important").
     Următoarele subiectele au fost democraţia, drepturile omului şi protecţia mediului înconjurător.
     Extinderea Uniunii Europene este spre sfârşitul listei, dar 73% din tineri îl văd ca un subiect
important (29% considerându-l foarte important). Rezultatele complete ale sondajului sunt pe site-ul
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/flash_arch.htm
     Reprezentanţii României la dezbaterile Convenţiei pentru viitorul european:
1. Guvern
- membru - Hildegard Carola Puwak, Ministru pentru Integrare Europeana
- supleant - Ion Jinga, Director, Ministerul Afacerilor Externe
2. Camera Deputaţilor
- membru - deputat Puiu Hasotti
- supleant - deputat Adrian Severin
3. Senat
- membru - senator Liviu Maior
- supleant - senator Peter Eckstein Kovacs
     Reprezentanţii României la Convenţia tinerilor: Mihaela Augustina FUEREA, Daniela Veronica
GABOR, Loredana LUNGU, Brînduşa-Alexandra MANAILA, Alexandra MINCU, Zsuzsanna Agnes NAGY.

Forumul Sectorial Judeţean al ONG-urilor cu preocupări în domeniul social - Suceava
     Centrul Regional de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale CENRES Suceava a organizat
în 15 iulie, Forumul Sectorial Judeţean al ONG-urilor cu preocupări în domeniul social.
     Evenimentul iniţiat de CENRES s-a dorit a fi un răspuns la proasta imagine pe care fundaţiile
umanitare din România, localizate majoritar în judeţul Suceava, au adus-o societăţii civile prin activităţi
neconforme cu misiunea acestora.

                                                      28
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
          Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                       www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
      Din comunicatul transmis de CENRES - Se spune că în viaţă, oamenii, pentru a rămâne umani,
trebuie să aibă parte de suficientă suferinţă. Cu atât mai mult, implicarea responsabilă în alinarea suferinţei
celorlalţi poate fi considerată o cale spre definirea condiţiei umane.
      Poate că această idee a stat la baza organizării primului Forum sectorial al organizaţiilor
neguvernamentale ce activează în domeniul social în judeţul Suceava, precum şi nevoia de a depăşi
efectele negative asupra imaginii sectorului asociativ-umanitar determinate de acţiunile unor fundaţii care şi-
au uitat misiunea.
      Reprezentanţi ai asociaţiilor cu adevărat umanitare care, cu simplitate şi rafinament, şi-au asumat
misiunea de a dărui bucurie şi speranţă celor care au cea mai mare nevoie, au găsit în cadrul Forumului un
mediu optim de comunicare şi împărtăşire alături de reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi ai presei
locale. Cadrul de comunicare deschisă propus de către organizatori - Centrul Regional de Resurse pentru
ONG - CenRes Suceava, Societatea Doamnelor Bucovinene şi Consiliul Judeţean Suceava - a favorizat
intercunoaşterea organizaţiilor (obiective, activităţi şi proiecte derulate, surse de finanţare, proiecte de
perspectivă, dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii), creându-se astfel premisele susţinerii reciproce
în demersurile de surmontare a obstacolelor ce apar în calea acţiunilor lor. Fiind faţă în faţă, exprimarea
directă fiind încurajată, participanţii au folosit cadrul Forumului pentru a mulţumi colaboratorilor,
guvernamentali şi neguvernamentali, sau pentru a reclama modul deficitar de comunicare şi relaţionare cu
instituţiile administraţiei publice locale.
      Forumul a prilejuit aducerea în discuţie a realizărilor şi perspectivelor de la nivelul fiecărei organizaţii,
dar şi a problemelor întâmpinate de acestea în momentul actual. Activităţile desfăşurate de către ONG-uri se
constituie în adevărate modalităţi de soluţionare ale problemelor sociale care definesc societatea
românească de tranziţie: programe de asistenţă medicală, socială şi educaţională acordată categoriilor de
populaţie aflate în situaţii de risc: copiii din Centrele de plasament, copii provenind din familii sărace, tineri
care părăsesc Centrele de plasament, tineri rromi, persoane cu nevoi speciale, familii sărace, bătrâni;
programe de reconversie profesională, de creare a noi locuri de muncă; programe de consiliere juridică sau
de consiliere a carierei. Proiectele de perspectivă enunţate de ONG-urile participante doresc să continue
aceeaşi linie a asistenţei umanitare necondiţionate, în sensul dezvoltării de noi programe în parteneriat cu
administraţia publică locală ce-şi propun amenajarea unor Centre de zi pentru copii, amenajarea de parcuri
pentru copii, crearea de locuri de muncă pentru tineri, organizarea de cursuri de perfecţionare, de formare şi
reconversie profesională.
      Problemele specificate de participanţi au surprins dificultăţile de comunicare şi relaţionare cu
autorităţile locale, lipsa facilităţilor fiscale pentru societăţile comerciale a căror activitate economică susţine
activităţile caritabile, lipsa fondurilor pentru dotarea sediilor, gradul insuficient de informare şi de cunoaştere
a aspectelor ce ţin de managementul de proiect şi sursele posibile de finanţare.
      Am putea spune că o parte din aceste probleme şi-au găsit soluţionarea chiar în cadrul Forumului,
dat fiind faptul că instituţiile autorităţii locale şi-au afirmat disponibilitatea colaborării cu sectorul asociativ,
prezentând oportunităţile oferite, creându-se astfel posibilitatea dezvoltării de noi parteneriate, sau că
Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS a prezentat o amplă ofertă de
cursuri propuse prin Programul de instruire şi formare, cursuri ce vin în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare
organizaţională.
      Cele 23 de organizaţii neguvernamentale participante au găsit în cadrul Forumului răspunsuri la
nevoile lor de informare şi comunicare, de apartenenţă şi autoprezentare, de recunoaştere şi valorizare,
obţinând astfel motivaţia pentru a continua demersurile lor în scopul asigurării echilibrului şi progresului la
nivelul comunităţii umane. Conştienţi că acţiunile lor sunt alternative care pot aduce schimbarea de care are
nevoie societatea noastră, reprezentanţii ONG-urilor participante îşi asumă cu încredere şi optimism
responsabilitatea cultivării umanităţii din noi, promovând un mediu tolerant, încurajator, apreciativ pentru
ceea ce înseamnă demnitatea şi frumuseţea fiinţei umane, luptând împotriva marginalizării, stigmatizării şi
indiferenţei. (Adina Ignat )
Informaţii suplimentare: b_catalina@hotmail.com

Forumul Judeţean al Organizaţiilor Neguvernamentale Constanţa - 2002
În perioada 1-3 august a avut loc Forumul Judeţean al Organizaţiilor Neguvernamentale Constanţa - 2002,
organizat de GIR în parteneriat cu Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Constanţa. Forumul ONG din
2002 s-a dorit fi orientat mai mult "spre noi înşine", fiind o oportunitate de autoevaluare şi autodefinire a
rolului organizaţiilor neguvernamentale ca actori importanţi în soluţionarea problemelor comunităţii. Temele
                                                      29
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
care au făcut subiectul Forumului din acest an : Evaluarea stării sectorului ONG din judeţul Constanţa,
creşterea conştiinţei identităţii sectorului nonprofit şi promovarea potenţialului acestuia de a soluţiona
problemele comunităţii, Identificarea resurselor necesare dezvoltării sectorului - organizaţii suport, finanţatori
etc. Aceste teme au fost abordate în cadrul principalelor evenimente ce au avut loc pe parcursul celor trei
zile ale Forumului: Târgul organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Constanţa şi Lucrările Forumului în
plen şi în secţiuni. Au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai sectorului de afaceri
constănţean şi ai finanţatorilor din România. Contact: centras_cta@fx.ro

Manifestarea cultural-astronomică PERSEIDE
     În cadrul programului naţional "Tineretul şi educaţia prin astronomie", Societatea Astronomică
Română de Meteori (SARM) a organizat în perioada 24 iulie -15 august a X-a ediţie a manifestării cultural-
astronomice PERSEIDE.
     Din programul Taberei Naţionale de Astronomie pentru Tineret, 26 iulie - 7 august:
  1. Şcoala astronomică de vară (cursuri de instruire şi ateliere de lucru: iniţiere în astronomie, meteori,
     fotografie, instrumente, stele variabile, meteorologie şi fenomene atmosferice, proiecţii de imagini;
     observaţii: meteori, maraton obiecte deepsky, comete, Luna, planete, sateliţi artificiali IRIDIUM şi
     Staţia Orbitală Internaţională, fotografii, desene şi schiţe folosind instrumentele;
  2. Comunicări şi referate, proiecţii video;
  3. Expoziţie internaţională de arte, fotografii şi publicaţii astronomice, ediţia a VI-a;
  4. Concurs Naţional de Astronomie pentru Tineret cu premii, ediţia a X-a;
  5. Târg de instrumente astronomice, ediţia I;
  6. Festival de cosmopoezie românească şi universală (ediţia a VII-a, gala a IV-a 2002);
  7. "Recital pe piscuri", componentă a proiectului Societăţii Scriitorilor Naţiunilor Unite în cadrul Anului
     Internaţional al Munţilor;
  8. Excursie, drumeţii şi alte activităţi de tabără, program cu publicul.
     Partea a II-a, 8-15 august - Reţea naţională de observare a maximului curentului meteoric Perseide
(ploaie de stele), 5 expediţii simultane organizate în ţară. Acţiunea este finanţată de Ministerul Tineretului şi
Sportului, Direcţiile de Tineret şi Sport ale Judeţelor Dâmboviţa şi Bacău. Contact: Valentin Grigore,
preşedinte SARM, tel: 0722 829 034, e-mail: sarm@romwest.ro(VOLUNTAR nr. 244, 15 iulie 2002)

Competiţie Regională de Dezbateri pentru elevii de liceu
      În zilele de 17 şi 18 august 2002, a avut loc în incinta Liceului “Gheorghe Şincai” din Cluj-Napoca,
str. Mihail Kogalniceanu, nr.16, Competiţia Regională de Dezbateri pentru elevii de liceu, organizată de
Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) din Transilvania. Peste 50 de adolescenţi
veniţi din toată regiunea au argumentat pro şi contra temele: “Statul ar trebuie să se preocupe de protecţia
consumatorilor” şi “Istoria ne învaţă că nu învăţăm din istorie”. Temele au stârnit un larg interes prin ineditul
lor şi prin modul în care îi determină pe tineri să se implice în dezvoltarea societăţii civile din România.
      În fiecare an ARDOR organizează astfel de concursuri ce ajung de la nivel local până la nivel
naţional şi internaţional, în care tinerii (studenţi şi elevi de liceu) îşi demonstrează capacităţile oratorice,
argumentative şi persuasive în dezbateri ce privesc drepturile omului, minorităţile naţionale, probleme ale
tinerilor.
      Anul acesta, Competiţia Regională de Dezbateri pentru elevii de liceu este organizată cu sprijinul
Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Cluj.
      ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ŞI RETORICĂ (ARDOR) este o organizaţie
neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în anul 1998 prin instituţionalizarea programului de dezbateri al
Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă. Acest program a fost iniţiat în anul 1994 şi a fost foarte bine
recepţionat de către beneficiarii săi, ajungând ca la 7 ani de la înfiinţare activităţile sale să fie urmărite de
peste 3600 de elevi şi studenţi, din 62 de cluburi de dezbateri din centrele universitare şi 108 cluburi de
dezbateri liceele din România. Se estimează că până în prezent numărul total al celor ce s-au bucurat de
acţiunile programului depăşeşte 17.000.
      Valori promovate de ARDOR:
 Toleranţa faţă de minorităţi şi opiniile adverse;
 Responsabilitate în luarea deciziilor;
 Implicare activă în viaţa societăţii.
                                                        30
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                            nr. 6/septembrie 2002
     Scopul asociaţiei îl constituie pregătirea tinerilor pentru participarea activă la viaţa societăţii prin
promovarea şi dezvoltarea unei mentalităţi deschise şi dinamice: responsabilitate, flexibilitate în abordarea
diferitelor subiecte şi în raportarea faţă de celălalt, abilităţi de comunicare eficientă, lucru în echipă şi
capacitate de a cerceta, analiza şi identifica soluţii.
     Dezbaterile pentru elevii de liceu, de tip Karl Popper, au loc pe un format bine structurat care opune
2 echipe a câte 3 vorbitori – afirmatori şi negatori. Tema discuţiilor se cunoaşte cu două săptămâni înainte
de desfăşurarea dezbaterii, astfel ca accentul se pune pe calitatea şi volumul informaţiilor aduse pentru a
susţine sau a nega tema. Formatul Karl Popper este unul axat pe informaţii, structură, sinteză, exactitate şi
capacitatea de a identifica soluţii. Acesta este al doilea format oficial practicat de ARDOR şi dedicat mişcării
de dezbateri a elevilor de liceu.

Tabere

Societatea pentru Tineret Outward Bound Romania
     În perioada 4-17 august a.c., Societatea pentru Tineret Outward Bound Romania a organizat o
tabără internaţională de două săptămâni la care vor participa tineri adulţi din Statele Unite, Germania şi
Ungaria, România. Programul conţine activităţi de teambuilding în Sovata, construire de pluta pe lacul Bezid,
tur de bicicletă, canyoning, căţărare şi rapel la Lacu Roşu, drumeţie şi bivac în M-ţii Călimani, expediţie de
caiac pe râul Mures. Contact: tel/ax: 0265250939; mobil 0744151032; e-mail: office@outwardbound.ro
(VOLUNTAR nr. 244, 15 iulie 2002)
Asociaţia pentru Tineret Octogon Câmpina
     27 august -1 septembrie. Asociaţia pentru Tineret Octogon Câmpina va organiza la Câmpina
tabăra de creaţie "Dezordinea Tăcerii", tabăra ce se va desfăşura pe două secţiuni: literatură şi pictură. Sunt
aşteptaţi să participe tineri din toata ţara care au creaţii proprii în domeniile amintite. (VOLUNTAR nr. 246, 29
iulie 2002)
Centrul Regional de Facilitare şi Negociere din Iaşi.
     Brave New Generation este numele sub care se va desfăşura în perioada 1-8 septembrie la Vatra
Dornei tabăra de vară pentru elevi de liceu organizată de Centrul Regional de Facilitare şi Negociere din
Iaşi. Proiectul care urmează modelul taberelor de vară americane este o invitaţie adresată tinerilor în
vederea formării de abilităţi de lideri şi deprinderi de comunicare. Urmând reţeta îmbinării practicului cu
distracţia, participanţii vor fi antrenaţi în diverse competiţii, dezbateri şi proiecte de creaţie şi vor avea întâlniri
cu invitaţi din România şi din străinătate.
     O zi în tabără include workshop-uri interactive, competiţii, proiecte în aer liber, iar serile se vor
încheia cu petreceri tematice (seara în stil englezesc, franţuzesc, italian). Organizatorii asigură transportul de
la Suceava la Vatra Dornei, cazare în camping-ul Autoturist Vatra Dornei, camping omologat internaţional,
pensiune completă, petreceri şi materiale informaţionale.

Centrul Regional de Facilitare şi Negociere
Bd. Copou, nr. 4, et. 3
6600 Iasi, Romania
Tel: 0232-254.502
Fax: 0232-254.503
E-mail: office@rfnc.ro
Web: www.rfnc.ro
Salvaţi Copiii România
     Salvaţi Copiii România, în colaborare cu Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Taberelor Timiş, a organizat în perioada 21 - 30 iulie, la
Cheveres, în judeţul Timiş, întâlnirea anuală a copiilor, în tabăra naţională "Dreptul copilului la opinie şi
expresivitate". Copiii, beneficiari ai acestei tabere, fac parte din grupurile de voluntari activi la nivelul filialelor,
implicaţi în diferite programe ale organizaţiei. Tabăra îşi propune să fie un model de promovare a dreptului
copilului la opinie şi participare, în care copiii înşişi sunt promotorii şi organizatorii activităţii. La tabără au
participat 200 de copii şi cadre didactice din întreaga ţară (toate cele 15 filiale ale organizaţiei). Programul
include, pe lângă activităţi pe ateliere, şi concursuri pe teme de cultura generala, de ecologie, sportive etc. In
tabără se va desfăşura etapa finală a concursului Drepturile Copilului. De asemenea, acolo s-au întâlnit, în
                                                           31
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
cadrul atelierului de creaţie literară, finaliştii concursului "Cea mai frumoasa carte donată de Salvaţi Copiii"
din fondurile obţinute cu ocazia Festivalului Brazilor de Crăciun. Va fi susţinut şi cursul "Managementul
voluntarilor", la care vor participa 30 de tineri voluntari care vor putea aplica pe plan local cele învăţate cu
această ocazie. În cadrul programului taberei un loc important îl ocupă dezbaterile şi propunerile copiilor
referitoare la implicarea şi participarea acestora la redactarea, implementarea şi monitorizarea Planului
Naţional de Acţiune în favoarea copiilor. (VOLUNTAR nr. 246, 29 iulie 2002)
Clubul de speologie Rhinolophus Lupeni
     În perioada 7-18 august 2002, Clubul de speologie Rhinolophus Lupeni a organizat "Tabăra
Deschisă de Explorare a Văii Jiului de Vest - Ediţia 1/2002". Obiectivele principale ale taberei au fost:
explorarea sistematică a zonei delimitate in acest scop, prin efectuarea de ture de suprafaţa şi de subteran;
cartarea şi, după caz, recartarea tuturor cavernamentelor importante sau nou descoperite din bazinul Jiului
de Vest; activităţi de ecologizare. Informaţii suplimentare la: Balasz Csaba (Ciobi), tel. 0723 370 073; Eduard
Zaiu, Preşedinte, tel. 0721 146 758; rhinolophus@k.ro; Doru Panaitescu, Secretar, tel. 0722 217 766;
 doru@dnt.ro; web, http://rhinolophus.speologie.ro. (VOLUNTAR nr. 246, 29 iulie 2002)

Festivalul Cetăţii Tării Făgăraşului
     Fundaţia Culturală „Negru Vodă” şi Casa Municipală de Cultură, sub patronajul Primăriei Făgăraş şi
Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificarea Tradiţiei şi Creaţiei Populare Braşov, a organizat în
perioada 22 - 24 august a.c. acţiunea de amploare „În Europa, prin Cetatea Făgăraşului - Castelul
Medieval al Tinerilor”.
     Acest eveniment a vizat valorificarea potenţialului turistic al Făgăraşului, cooperarea interculturală,
punerea în valoare a meşteşugurilor tradiţionale, dorindu-se recunoaşterea manifestării ca un obiectiv
turistic anual, capabil să atragă un număr mare de turişti din ţară şi străinătate.
Momentele muzicale, coregrafice, alaiurile medievale au antrenat peste 700 de tineri îmbrăcaţi în costume
de epocă (principi şi principese, curteni, cavaleri, slujitori, arcaşi, meşteri, breslaşi, orăşeni etc.) vor recrea
atmosfera pitorească a Evului Mediu.
     Jocurile de castel, carnavalul medieval, întrecerea trubadurilor, agapa medievală, investirea
cavalerilor au constituit momentele de atracţie ale unui adevărat spectacol desfăşurat în ineditul decor al
cetăţii - spaţiu încărcat de rezonanţe istorice şi culturale.
     Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi: prof. Florentin Olteanu, Director executiv,
Fundaţia "Negru Vodă", tel. 0268 - 211193, e-mail negruvod@pcnet.ro

Festival multietnic
     Nouă comunităţi mixte etnic din România au fost implicate în organizarea şi desfăşurarea, între 24-
25 august 2002, în satul Sviniţa, judeţul Mehedinţi, a festivalului multietnic "Ferestre deschise spre noi".
Festivalul multietnic de la Svinita face parte din Programului de "Dezvoltare a Comunităţilor Multietnice"
derulat în parteneriat de: Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară, Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturală, Fundaţia Gama şi Liga Pro Europa. Obiectivele programului sunt: Facilitarea
cooperării între membrii comunităţilor multietnice prin activităţi de dezvoltare comunitară; Facilitarea de
contacte între comunităţi, între comunităţi şi diferite instituţii sau organizaţii, creându-se oportunităţi de
formare a unor reţele între acestea; Susţinerea şi încurajarea comunicării şi a dialogului dintre diferite grupuri
etnice la nivel comunitar; Dezvoltarea conştiinţei civice, încurajarea iniţiativelor civice responsabile in
vederea implicării grupurilor în iniţiative de dezvoltare; Susţinerea dezvoltării comunitare in regiunile
multietnice. Proiectul se derulează în 9 comunităţi multietnice din judeţele: Timiş, Tulcea, Bacău, Caraş-
Severin, Mureş. Durata de derulare: 2 ani, începând din iunie 2001. Informaţii suplimentare: Dana
Calendatu, coordonator program, tel. 0723253 022; Mariana Salagean - coordonator program, tel. 0744 975
036; Mara Dănăilă - coordonator comunicare, tel: 0722 879 680. (VOLUNTAR nr. 250, 26 august 2002)

Conferinţa franco-română cu tema "Economia socială: a întreprinde altfel, a întreprinde liber"
   11-12 septembrie. Institutul de Cooperare Socială Internaţională (ICOSI) din Franţa, în cooperare
cu UCECOM, CSDR, BNS, CREDITCOOP, CENTROCOOP, CSN MERIDIAN, CNS "Cartel ALFA", CNSLR-
FRATIA şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile organizează conferinţa franco-română cu tema
"Economia socială: a întreprinde altfel, a întreprinde liber". In cadrul conferinţei vor susţine comunicări Dl.
                                                        32
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Francois SOULAGE, Membru al grupului consultativ al Direcţiei Generale pentru Intreprinderi a Comisiei
Europene, Preşedinte al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor de Turism din Franţa, Maurice DURANTON de la
AIM (International Association of Mutual Societies), Ivano BARBERINI, Preşedintele ACI, Bernard THIRY,
Director al CIRIEC-International. Vor avea loc paneluri de dezbatere cu liderii organizaţiilor sindicale şi
cooperatiste din România şi o masa rotundă cu tema Rolul Societăţii Civile în dezvoltarea democraţiei, în
viaţă socială şi economică. Evenimentul de la Bucureşti pregăteşte Conferinţa Europeană a Economiei
Sociale care se va desfăşura în Europa Centrală şi de Est, la Praga, în 24-25 octombrie. Economia Sociala
în accepţiunea europeană se constituie din cooperative, asociaţii mutuale (de ajutor reciproc), asociaţii şi
fundaţii. Economia socială este formată în cadrul UE de aproximativ 900,000 intreprinderi şi in cadrul ei se
realizează aproximativ 10% din PIB. Comisia Europeana apreciază că între 30-50% din populaţia statelor
membre participă la economia socială în diversele sale de manifestare. Cu depozite în valoare de peste
1000 miliarde de Euro, aproximativ 900 mil. Euro credite anual, 36 milioane de membri şi 6000 milioane de
clienţi anual, sectorul bancar cooperatist reprezintă 17% din piaţa bancară europeană. Ca o componentă
centrală a societăţii civile organizate, economia socială asigură cadrul pentru pluralism, participare,
democraţie, cetăţenie şi solidaritate dovedind totodată ca toate aceste elemente sunt compatibile cu
competitivitatea economică şi capacitatea de adaptare la schimbările economice şi sociale. În ţările din
Europa Centrala şi de Est o noua societate civila apare şi se dezvolta, iar actorii tradiţionali ai economiei
sociale se adaptează la economia de piaţă păstrându-şi valorile de responsabilitate socială. In cadrul
conferinţei se vor dezbate dezvoltarea intreprinderilor sociale participative şi a cooperaţiei. (Voluntar, nr. 247,
5 august 2002)

A 5-a ediţie a Simpozionului ştiinţific al inginerilor români de pretutindeni
     În 13-14 septembrie va avea loc a 5-a ediţie a Simpozionului ştiinţific al inginerilor români de
pretutindeni, cu tema Societatea Cunoaşterii, organizator Asociaţia Generală a Inginerilor din România
(Bucureşti, Bd. Dacia nr. 26). Simpozionul oferă un prilej pentru schimburi de idei şi realizarea unor
adevărate punţi între inginerii romani din ţară şi cei aflaţi în afara frontierelor României. Totodată se
constituie ca o mare oportunitate de colaborare şi pe plan economic prin anumite activităţi comune ce s-ar
putea desfăşura în orice domeniu fie cu AGIR, fie cu alţi parteneri individuali, cu eforturi financiare minime, şi
care pot aduce beneficii reciproce. Lucrările simpozionului se vor desfăşura în plen şi pe secţiuni astfel:
Secţiunea 1: Aspecte conceptuale. Infrastructuri informatice şi de comunicaţii ale societăţii cunoaşterii;
Secţiunea 2: Rolul ştiinţei, cercetării, inovării şi al dimensiunii culturale (formarea profesională şi nivelul de
pregătire al populaţiei) în societatea cunoaşterii;
Secţiunea 3: Instituţiile statului şi relaţiile lor cu cetăţeanul. Aspecte sociale şi juridice în societatea
cunoaşterii;
Secţiunea 4: Dezvoltarea economiei şi afacerilor în societatea cunoaşterii. Relaţii suplimentare pot fi obţinute
de la d-na ing. Cristina Puican, tel. 212 81 06, 212 81 07; e-mail: office@agir.ro, agir@euroweb.ro,
www.agir.ro. (VOLUNTAR nr. 244, 15 iulie 2002)

Workshop regional al actorilor din domeniul tineretului în Sud Estul Europei
     În cadrul Centrului Regional de Tineret pentru Informare şi Documentare în Sud Estul Europei
(RYCIP), care este un proiect de parteneriat al Fundaţiei Independente de Tineret Timiş, European
Voivodina Novi Sad, Student Organisation of University of Maribor, YOUTH COUNCIL of PRILEP, TIRANA
YOUTH Center se va organiza la Timişoara:
     REGIONAL WORKSHOP of ACTORS in the YOUTH FIELD in SOUTH EAST EUROPE-
“Participarea tinerilor în viaţa comunităţii în lumina Cărţii Albe a Comisiei Europene pe Tineret şi a Planurilor
Naţionale de Acţiune. Partenerii evenimentului sunt Ministerul Tineretului şi Sportului şi Consiliul Român de
Tineret.
     Desfăşurat în perioada 13-15 septembrie, acest workshop reprezintă o oportunitate de a dezbate
modalităţile practice de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii prin eforturile ONG de tineret şi autorităţilor
precum şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestui proces prin politici de tineret adecvate. Parteneriatul dintre
sectorul guvernamental şi cel neguvernamental în domeniul tineretului va constitui de asemenea subiectul
dezbaterilor. Rezultatul acestui workshop se doreşte a fi un important input în stabilirea de politici de tineret
în domeniul creşterii participării tinerilor. Cartea Albă a Comisiei Europene – “A new impetus for the
European youth” are multe prevederi în domeniul participării. Acestea vor fi prezentate tuturor participanţilor.
                                                        33
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
    Alături de mese rotunde, discuţii, prezentări vor exista Grupuri de lucru care vor aborda următoarele
teme:
-   Participare economică şi socială
-   Participare civică şi politică
-   Participare în educaţie, educaţie nonformală şi educaţie permanentă
-   Transparenţa procesului de luare a deciziilor în domeniul tineretului

Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR) - Marşul
Solidarităţii pentru Pace şi Democraţie
Cluj-Napoca - Bucureşti, 20 August - 16 Septembrie 2002, 458 km
     Marşul Solidarităţii pentru Pace şi Democraţie este o călătorie de 458 de kilometri de la Cluj-Napoca
până la Bucureşti, începând din 20 august 2002, trecând prin sate, comune şi oraşe din România pentru a
ajunge la destinaţie în data de 16 septembrie. Este o călătorie în care ne propunem să vorbim cu oamenii,
pentru a asculta ce au de povestit, vieţile lor, speranţele lor. Este o călătorie în comunităţile în care trăim.
     Scopul Marşului este de a asculta vocile oamenilor din România, fermierilor, mamelor, taţilor,
muncitorilor, studenţilor, medicilor, copiilor, bunicilor, jurnaliştilor, profesorilor, comercianţilor, artiştilor. Vrem
să vedem care este realitatea vieţilor şi experienţelor concetăţenilor noştri. Vrem să promovăm dialogul şi să
aflăm de la diferitele persoane pe care le vom întâlni pe parcurs şi de la comunităţile din care acestea fac
parte provocările şi dificultăţile cu care se confruntă.
     Ne vom opri în fiecare sat, comună sau oraş pentru a vorbi cu oamenii. Vom organiza forumuri ale
cetăţenilor, întâlniri care vor reuni oamenii şi crea un spaţiu de discuţie despre schimbările care ne-au
afectat în ultimii 13 ani şi care e viitorul pe care ni-l dorim.
     16 persoane s-au angajat să pornească Marşul din Cluj-Napoca şi să meargă pe jos până la
Bucureşti. Fiecare persoana interesată este binevenită să se alăture în oricare moment al Marşului pentru a
parcurge împreuna o parte a drumului sau întregul traseu. Toţi participanţii care vor pleca din Cluj-Napoca
au aderat la viziunea şi principiile Marşului: solidaritate, deschidere, adevăr, sinceritate, compasiune,
prietenie, muncă, angajare, creativitate, atitudine constructivă şi pace prin mijloace paşnice.
     Pentru a pregăti marşul, contactăm şi scriem persoanelor individuale, organizaţiilor, comunităţilor,
autorităţilor locale şi oamenilor de pe traseu, invitându-i să contribuie la organizarea întâlnirilor în
comunităţile lor, să ajute la găzduirea participanţilor la Marş în comunităţile în care aceştia se vor opri.
     Scopul marşului este de a învăţa de la membrii comunităţilor, de a promova dialogul şi discuţiile şi
de a împărtăşi experienţe cu oamenii pe care îi vom întâlni. Vrem astfel să găsim soluţii şi idei care să ne
ajute să abordăm problemele şi provocările cu care ne confruntăm la nivel personal, al comunităţii şi al ţării.
     Traseul Marşului va fi următorul: Cluj-Napoca, Caianu Mic, Camaraşu, Sanpetru de Campie, Sabed,
Târgu Mureş, Balauseri, Nadeş, Sighişoara, Brădeni, Bărcut, Făgăraş, Perşani, Codlea, Braşov, Babarunca,
Mănăstirea Suzana, Izvoarele, Coada Malului, Ploieşti, Cocorăştii Colt, Butimanu, Mogoşoaia, Bucureşti.
     Pentru a ne contacta şi pentru mai multe informaţii despre Marş vă rugăm să ne scrieţi pe adresa
info@patrir.ro, să sunaţi la 0744 776797 sau să ne vizitaţi la adresa: Institutul Român pentru Acţiune,
Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR), Strada 1 Decembrie 1918 Nr.26, Cluj-Napoca.

Masă rotundă pe problematica situaţiei femeilor în România
    Asociaţia Femeilor din România a realizat în 20 august o masă rotundă pe tema promovării unui
statut corespunzător al femeilor din România. S-a pus în discuţie: stadiul actual al mişcării de femei din
România; participarea în reţele naţionale şi internaţionale de femei; participarea la activităţi concrete de
advocacy; scrierea proiectelor de finanţare a programelor specifice. Informaţii se obţin prin tel /fax 3159859
şi e-mail afr@afr.ro. (VOLUNTAR nr. 248-249, 12/19 august 2002)

A treia ediţie a Târgului Regional al organizaţiilor neguvernamentale
    Centrul Euroregional pentru Democraţie va organiza în perioada 26-28 septembrie 2002, la
Timişoara a treia ediţie a târgului regional al organizaţiilor neguvernmentale din sud estul Europei.
    Acest eveniment reprezintă o oportunitate pentru reprezentanţii societăţii civile din Sud Estul Europei
de a stabili contacte directe, de a se cunoaşte reciproc, de a-şi face cunoscute proiectele, de a descoperi noi
zone şi oportunităţi de a lucra în reţea. Obiectivul specific a celei de-a treia ediţii a Târgului Regional este de
a intensifica dialogul între reprezentanţii societăţii civile şi cei ai administraţiei locale, mai ales prin
                                                         34
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
participarea autorităţilor locale la acest parteneriat prin oferirea accesului la informaţie, consultare şi luarea
de decizii participative. Scopul Târgului este de a facilita stabilirea de contacte între organizaţii
neguvernamentale şi autorităţile locale din sud estul Europei in vederea diseminării de informaţii referitoare
la proiecte de succes şi bune practici ce pot forma puncte de plecare pentru viitoare iniţiative regionale. În
acest sens în cadrul Târgului va avea loc un atelier intitulat Dialog despre politicile regionale şi dezvoltare
durabila în SEE - o oportunitate unică de a împărtăşi bune practici ale dialogului societate civilă -
administraţie locală. Obiectivul specific al celei de a treia ediţii a Târgului Regional ONG este intensificarea
dialogului intre reprezentanţii societăţii civile şi cei ai administraţiei locale.
     Mai multe informaţii despre acest eveniment la www.regionalnet.org/fair2002
Ilona Mihăieş
Preşedinte executiv
Centrul Euroregional pentru Democraţie
Timisoara 1900, România
Str. Semenic nr.10
Tel: +4 (0) 256221 472
Fax: +4 (0) 256436-633
Email: imihaies@regionalnet.org
www.regionalnet.org

Seminar ‘Structura asociaţiilor naţionale ale autorităţilor locale din Sud Estul Europei’
4-5 Octombrie, Sinaia, România
    Seminar despre: ‘Structura asociaţiilor naţionale ale autorităţilor locale din Sud Estul Europei’.
Pentru mai multe informaţii Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CLRAE), Consiliul
Europei http://www.coe.int/cplre

Forumul Constituţional Studenţesc
     Asociaţia Studenţilor la Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
(SNSPA) împreună cu Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Federaţia Studenţilor
Economişti din România şi Asociaţia Română a Studenţilor la Ştiinţe Politice lansează FORUMUL
CONSTITUŢIONAL STUDENŢESC, componentă a Forumului Constituţional iniţiat de către Camera
Deputaţilor în parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia, ce are drept scop implicarea studenţilor şi a
organizaţiilor studenţeşti în dezbaterea privind schimbarea Constituţiei României.
     Organizatorii consideră schimbarea Constituţiei un test critic pentru consolidarea democraţiei în
România. La mai mult de un deceniu de la schimbarea sistemului politic românesc, societatea civilă din
România şi organizaţiile studenţeşti ca parte a acesteia, trebuie să fi ajuns la gradul de dezvoltare şi
maturitate necesar pentru a participa într-un mod activ şi responsabil în procesul de luare a deciziilor la nivel
legislativ şi guvernamental.
     În acest context, asociaţiile organizatoare şi partenerii acestora invită toţi studenţii şi asociaţiile
studenţeşti interesate să îşi exprime opiniile asupra modului în care Constituţia României urmează a fi
schimbată, până la data de 23 Septembrie 2002. Organizatorii lasă la latitudinea acestora (organizaţii
studenţeşti, chiar constituite în interiorul partidelor politice, studenţi din învăţământul de stat şi privat, dar şi
cei care studiază în afara României) formatul propunerilor precum şi temele tratate. Toate propunerile
primite, în funcţie de frecvenţa temelor şi de calitatea argumentaţiei, vor fi reunite într-un raport al Forumului
Constituţional Studenţesc. Pentru a uşura însă efortul de redactare a raportului final, vă solicitam ca
materialele să nu depăşească 3000 de cuvinte şi să fie redactate într-un stil clar şi concis. Menţionăm că
sunt extrem de binevenite contribuţiile ce conţin posibile variante finale ale unor articole constituţionale.
     Redactarea raportului va fi realizată de o Comisie de studenţi prezidată de Claudiu Crăciun,
Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor în Ştiinţe Politice şi va fi prezentat presei de către
organizatori, împreuna cu lista completă a celor care au contribuit în această campanie, la scurt timp de la
încheierea perioadei de strângere a propunerilor. Organizaţiile şi persoanele care au contribuit în această
campanie vor fi invitate să ia parte la seria de forumuri (patru forumuri regionale şi o conferinţă finală) care
vor fi organizate în lunile septembrie - octombrie ale anului 2002. Organizatorii speră să faciliteze publicarea
în presa scrisă a celor mai relevante propuneri din cadrul Forumului.


                                                         35
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 6/septembrie 2002
    Raportul Forumului Constituţional Studenţesc va fi prezentat de asemenea şi membrilor Consiliul
Forumului Constituţional, structură care reuneşte reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare, în încercarea
de a include propunerile studenţilor şi ale organizaţiilor studenţeşti pe agenda lor politică. O întâlnire cu
membrii Consiliului se va încerca a fi inclusă în programul Conferinţei Anuale a Asociaţiei Internaţionale a
Studenţilor în Ştiinţe Politice, "New Europe: the Quest for Identity and Legitimacy", ce va avea loc în
Bucureşti în perioada 1-6 octombrie 2002.
    Adresa la care puteţi trimite propunerile (incluzând de asemenea informaţii minimale de contact
precum şi date despre oraşul, instituţia de învăţământ, profilul şi anul de studiu):
forumul_studentesc@yahoo.com
    Vă rugăm de asemenea să consultaţi website-ul dedicat dezbaterilor privind schimbarea Constituţiei
României: http://www.forumconstitutional.ro/. Vă rugăm să dedicaţi o atenţie deosebită următoarelor teme şi,
eventual, să le trataţi în propunerile adresate Forumului: Integrarea României în structurile Euroatlantice şi
problema suveranităţii; Autonomia locală şi relaţiile între autorităţile locale şi cele centrale; Structura
Parlamentului şi atribuţiile celor două Camere; Relaţiile între autorităţile publice şi independenţa autorităţii
judecătoreşti; Prerogativele prezidenţiale şi desemnarea Preşedintelui; Prevederi constituţionale cu privire la
învăţământ şi educaţie.
    Pentru orice întrebare legată de desfăşurarea Forumului Constituţional Studenţesc puteţi scrie la
adresa sus menţionată sau puteţi contacta următoarele persoane
1. Claudiu Crăciun - Preşedinte Asociaţia Internaţională a Studenţilor la Ştiinţe Politice, Coordonator
   Proiect: 0744811564
2. Cătălin Ilie - Secretar Proiect, Coordonator relaţii cu organizaţiile studenţeşti: 0721286376
3. Oana Boşoi - Relaţii cu mass-media: 0721828224

19 noiembrie 2002 - Ziua Mondială pentru prevenirea abuzului asupra copiilor şi neglijarea lor
     Această zi a fost marcată de o Coaliţie de Organizaţii neguvernamentale internaţionale. Înaltul
Comisariat ONU pt. Refugiaţi şi Raportorul Special ONU pe vânzarea de copii, prostituţia infantilă şi
pornografia infantilă se numără printre sponsori.
     Pentru mai multe informaţii:
Elly Pradervand, Executive Director
The Women's World Summit Foundation WWSF
Fondation Sommet mondial des femmes FSMF
P.O.Box 2001, 1211 Geneva 1, Switzerland
Tel: (41 22) 738 66 19, Fax (41 22) 738 82 48
Web: http://www.woman.ch
email: wwsf@vtxnet.ch


PUBLICAŢII

"Balkans Connection"
     Societatea Română pentru Telelucru a lansat, în data de 30 iunie, o nouă publicaţie electronică,
destinată cooperării între oamenii de afaceri şi organizaţiile neguvernamentale din ţările balcanice: "Balkans
Connection". Publicaţia este editată în întregime în limba engleză, şi va fi disponibilă la adresa
http://balkanfire.hypermart.net. Cei care doresc să primească revista prin e-mail, trebuie să trimită un mesaj
la adresa balkans-ezine-subscribe@teleactivities.net pentru format comprimat (zip), sau balkans-ezine-
subscribe@yahoogroups.com pentru distribuţia în format necomprimat.

Raport al The International Symposium on Volunteering
     Raportul Final al Simpozionului Internaţional al Voluntariatului care s-a desfăşurat la Geneva in
noiembrie 2002, şi care oferă o perspectivă de ansamblu asupra Anului Internaţional al Voluntariatului -2001
poate fi consultat acum pe pagina de web: http://www.isv2001.org                                                       36
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
          Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                       www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                 OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Studii pe tema combaterii sărăciei
     CROP, Programul de Cercetare Comparată asupra Sărăciei este un ONG internaţional iniţiat de
către International Social Science Council (ISSC).Pe pagina de web CROP puteţi găsi şi buletinul informativ
al acestei organizaţii, ultimul număr, din mai 2002 cuprinzând şi Planul de Acţiune al Guvernului norvegian
de combatere a sărăciei în sud. Siteul dispune şi de o arhivă interesantă a acestor buletine pe tema luptei
împotriva sărăciei. http://www.crop.org/publications/newsletters.cfm

Studii de securitate europeană
     The European Union Institute for Security Studies (EUISS) a fost creat în 20 iulie 2001. Statutul său
este de agenţie autonomă sub – the Common Foreign and Security Policy (CFSP). Ca organizaţie nonprofit,
Institutul distribuie publicaţiile sale în regim de gratuitate. Unul dintre cele trei tipuri de publicaţii produse de
Institut îl reprezintă Chaillot Papers. Menţionăm titlurile articolelor din luna mai şi iunie al căror conţinut poate
fi accesat online:
     Termenii angajării-paradoxul puterii americane şi dilema transatlantică după 11 septembrie de Julian
Lindley-French, Chaillot Papers N° 52 şi Extinderea Uniunii şi apărarea europeană după 11 septembrie de
Jiri Sedivy, Pal Dunay şi Jacek Saryusz-Wolski, Chaillot Paper 53; http://www.iss-eu.org

eNewsletter al Băncii Mondiale pe societate civilă
     World Bank Civil Society Engagement este un buletin electronic lunar care are ca destinatari
organizaţiile societăţii civile din întreaga lume. El este produs de echipa pe societate civilă a Băncii
Mondiale, Departamentul de Afaceri Externe în colaborare cu alte departamente ale Băncii Mondiale. Acest
buletin prezintă politici, programe, şi iniţiative ale Băncii Mondiale de interes pentru societatea civilă. Pentru
o abonare directă contactaţi ngo@worldbank.org. Toate numerele anterioare pot fi consultate pe siteul
Băncii Mondiale la : www.worldbank.org/ngos

Buletin al Forumului European al Tinerilor
     The European Youth Forum şi-a relansat pagina de web, oferind informaţii despre politicile de tineret
din Sud Estul Europei, despre posibilităţi de contacte în vederea realizării unor parteneriate între organizaţiile
de tineret. Recomandăm acest site şi pentru buletinul lunar pe care îl oferă şi a cărui arhivă poate fi
consultată. Buletinul anunţă evenimente, traininguri, oportunităţi de finanţare pentru organizaţiile de tineret şi
poate fi accesat la adresa : http://www.youthforum.org/our_work/balkan.html

UNDP's Human Development Report 2002
    Human Development Report 2002 poate fi găsit la adresa http://europe.org.ro/euroatlantic_club.

Politikon
    Politikon este jurnalul online al Asociaţia Internaţională a Studenţiilor în Ştiinţă Politică (IAPSS). Din
sumarul numărului 4 care poate fi accesat la www.politikon.iapss.org menţionăm:
 Hans Klück (The Netherlands): Pim Fortuyn - Dead but Still Alive
 Qerim Qerimi (Kosovo): Clash of Civilizations - Is it a Real Theory or not After the 11th September
  World?
 Florina Laura Neculai (Romania): Transition to Democracy. Case Study: Russia
 Yasin Temizkan (Turkey): Understanding Turkey's Special Circumstances
 Roberto Scaruffi (Italy): A typical but a-Scientific Way of Approaching the
 Italian Supposed Corruptions and Perfections.
 Gal Kirn (Slovenia): On Palestinian Question?
  Următorul număr va apare la sfârşitul lunii septembrie şi va fi în acord cu tema conferinţei din octombrie
a IAPSS - The EU and the Enlargement Process.
                                                         37
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
E-Cronica Societăţii Deschise
     E-Cronica Societăţii Deschise - este buletinul informativ al Soros Open Network- Romania (SON), în
care vă sunt prezentate activităţile şi evenimentele Soros Open Network - Romania (SON). Dacă doriţi să
primiţi buletinul în format electronic, trimiteţi un mesaj la info@buc.osf.ro, cu subiectul Subscribe, cu numele
dumneavoastră şi al organizaţiei din care faceţi parte în corpul mesajului.

Study on Local Social Services Delivery
    A apărut studiul Romania - Study on Local Social Services Delivery pe site-ul:
http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/new.htm (Voluntar, nr. 247, 5 august 2002)

"Tratate ale Consiliului Europei - texte esenţiale"
     La iniţiativa şi cu susţinerea Consiliului Europei a apărut lucrarea "Tratate ale Consiliului Europei -
texte esenţiale". Volumul, pregătit de prof. univ. dr. Andrei POPESCU, conţine textele juridice esenţiale ale
Consiliului Europei din domeniile: drepturilor omului, minorităţilor, democraţiei locale şi cooperării
transfrontaliere, culturii, educaţiei, sportului, mijloacelor de comunicare în masă, cooperării juridice, mediului,
protecţiei animalelor, afacerilor sociale şi sănătăţii, cât şi stadiul semnării sau ratificării acestora de către
statul roman. Contact: tel. 211 68 10.

Raport privind legislaţia referitoare la dreptul de educaţie al copiilor minorităţii roma
     "Denied a Future?" este un raport a cărui idee a apărut la sfârşitul sesiunii din 1999 a Comisiei ONU
pe drepturile omului. Salvaţi Copii a prezentat informaţii despre modurile în care dreptul la educaţie al
copiilor de origine roma a fost compromis sau violat într-o serie de ţări europene. "Denied a Future?"
cuprinde un Sumar, un manual de legislaţie şi două volume de rapoarte de ţară. Manualul de Legislaţie
Internaţională descrie cadrul legal internaţional şi regional care garantează dreptul la educaţie al copiilor
aparţinând minorităţilor naţionale. Primul volum al rapoartelor de ţară acoperă Sud Estul Europei şi volumul
doi acoperă Europa Centrală şi de Vest. Există rezumate pentru fiecare raport de ţară care permit o navigare
uşoară şi rapidă.
Raportul poate fi descărcat de pe pagina http://www.savethechildren.org.uk/development/reg_pub/daf.htm
(VOLUNTAR nr. 248-249, 12/19 august 2002)

Raport: Teoria şi practica globalismului civic
     The Democracy Collaborative, o organizaţie care reprezintă un consorţiu internaţional de mai mult
de 20 de centre academice şi organizaţii de angajament cetăţenesc, găzduită şi sponsorizată de
Universitatea din Maryland anunţă publicarea unui raport realizat în urma primei Mese Rotunde
Internaţionale pe Teoria şi Practica Globalismului civic care a avut loc în aprilie 2001. Subiectele privesc
tendinţe civice globale, tehnologie şi societate civilă globală, societate civilă globală versus piaţă globală,
guvernare globală, etc..
     Îl puteţi citi la: http:// www.democracycollaborative.org/programs/global/index.html

Studii privind descentralizarea financiară
     Iniţiativa de descentralizare financiară din România - relaţii financiare inter-administrative - a lansat
studiile: Îmbunătăţirea sistemului de asigurare a surselor de finanţare ale administraţiei publice locale din
România în corelaţie cu responsabilităţile transferate şi Reducerea discrepanţelor între veniturile bugetelor
locale ale diferitelor tipuri de unităţi administrativ teritoriale prin îmbunătăţirea sistemului de transferuri(cote şi
sume defalcate) de la bugetul de stat către bugetele locale).
     Din grupul de lucru care a realizat aceste studii au făcut parte: Ministerul Administraţiei Publice,
Ministerul Finanţelor Publice, Federaţia Autorităţilor Locale din România - FALR, Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene - UNCJR, Asociaţia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene din România -
ADECJR, Asociaţia Municipiilor din România - AMR, Corpul Directorilor Economici din cadrul AMR, Asociaţia
Oraşelor din România - AOR, Asociaţia Comunelor din România - ACoR, Parlamentul României, Fundaţia
Parteneri pentru Dezvoltare Locală - FPDL. Mai multe relaţii la Claudia Pamfil, Manager Proiect, Fundaţia
Parteneri pentru Dezvoltare Locală - FPDL, tel- fax: 01-3135668, email :fpdl@fpdl.ro
                                                          38
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
Curierul Clisurii Dunării
     Danube Business Foundation editează publicaţia Curierul Clisurii Dunării.
     Danube Business Foundation este o fundaţie de reprezentare a intereselor comunităţilor locale din
zona clisurii Dunării, judeţul Caraş Severin, obiectivul principal ala acesteia fiind dezvoltarea durabilă,
economică, socială, şi culturală a acestor comunităţi, precum şi integrarea durabilă a acestei zone în spaţiul
european. Prin publicaţia Curierul Clisurii Dunării, fundaţia urmăreşte să facă cunoscută zona şi potenţialul
ei, să facă cunoscute cetăţenilor zonei Uniunea Europeană şi stadiul negocierilor de aderare a României şi
nu în ultimul rând să informeze despre programele de finanţare derulate de către Guvernul României şi
Uniunea Europeană.

Bugete locale. Suplimentarea veniturilor proprii"
     Venind în sprijinul autorităţilor locale, Institutul pentru Politici Publice a realizat un ghid practic,
"Bugete locale. Suplimentarea veniturilor proprii", evidenţiind câteva studii de caz relevante pentru
municipalităţi: Mangalia - emisiune de obligaţiuni municipale; Focşani - împrumut de la o bancă comercială;
Cluj - parteneriatul autorităţilor locale cu sectorul privat; Odorheiu Secuiesc - taxe şi impozite locale. Ghidul
poate fi util şi ONG-urilor pentru a cunoaşte mecanismele de finanţare ale administraţiei publice locale.
Pentru detalii pe această tema sau copii ale ghidului practic (IPP are disponibile un număr de 20 de
exemplare pe care le ofera ONG-urilor interesate), vă rugăm contactaţi Institutul pentru Politici Publice la
tel/fax: 320 74 90, tel: 302 95 20, e-mail: ipp@go.ro (persoana de contact: Alexandra David, Coordonator
programe IPP). (VOLUNTAR nr. 251, 2 septembrie 2002)

Lucrarea "Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în şcoală"
     La editura Semne a apărut lucrarea "Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în şcoală", un
proiect FICE (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative). Lucrarea se doreşte a fi răspunsul
participanţilor la seminarul evaluativ al proiectului "Cunoaşte şi Decide!" faţă de provocarea stringentă pe
care o reprezintă pericolul consumului de droguri în rândul elevilor. Contact: 021 330 08 12; 0722 464 638;e-
mail fice@home.ro. (VOLUNTAR nr. 251, 2 septembrie 2002)

Ghidul de lucru "Servicii integrate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în vârstă"
     Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Bucureşti a lansat în perioada 22 - 23 august, împreună cu Fundaţia
de Sprijin Comunitar Bacău şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ, în cadrul proiectului
"Dezvoltarea instituţională a reţelei organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii de îngrijiri la
domiciliu pentru persoane în vârstă dependente", finanţat prin programul Phare ACCESS al Delegaţiei
Comisiei Europene în România, ghidul de lucru "Servicii integrate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în
vârstă". Ghidul explică pas cu pas modalitatea de evaluare integrată a nevoilor persoanelor vârstnice şi cum
serviciile de îngrijiri la domiciliu pot fi dezvoltate şi finanţate într-un sistem public în parteneriat cu
organizaţiile neguvernamentale. Cei interesaţi de acest ghid de lucru pot contacta Fundaţia de Îngrijiri
Comunitare Bucureşti la tel./fax: 021-2302332; e-mail: homecare@dnt.ro. (VOLUNTAR nr. 251, 2
septembrie 2002)

Ghidul de afaceri pentru tineret "Tinerii şi Afacerile"
     Uniunea Democratică a Tinerilor Maghiari dn Lupeni a editat Ghidul de afaceri pentru tineret "Tinerii
şi Afacerile", finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia pentru Tineret şi Sport a judeţului
Hunedoara, prin programul "Participarea tinerilor la viaţa economică". Parteneri la realizarea acestui proiect
sunt Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Hunedoara, Agenţia de Formare şi Ocupare a Forţei de
Munca şi alte asociaţii neguvernamentale din judeţ şi din ţară. Tinerii din judeţul Hunedoara dar şi din ţară
care vor să-şi întemeieze o afacere se lovesc de tot felul de bariere. Sunt purtaţi pe drumuri, nu sunt bine
informaţi, nu ştiu ce trebuie făcut exact şi nu ştiu cui să se adreseze. Legislaţia actuală şi instituţiile statului
oferă o mulţime de facilităţi tinerilor întreprinzători şi există o mulţime de programe de finanţare prin care
tinerii pot să-şi dezvolte afacerile. Ghidul încearcă să ofere tinerilor dar şi organizaţiilor toate aceste
informaţii pentru a le uşura încercările de a pătrunde în universul afacerilor. Organizaţiile care doresc să
primească ghidul sunt invitate să trimită un e-mail cu adresa lor. Contact: email: lmadisz@xnet.ro,

                                                         39
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
lmadisz@yahoo.com, lmadisz@bumerang.ro; tel/fax: 0254 561 837 mobil: 0723 262 098. (VOLUNTAR nr.
250, 26 august 2002)

Living Planet Report 2002
     The Living Planet Report este o publicaţie periodică realizată de World Wildlife Fund (WWF) a stării
ecosistemelor lumii - măsurată de Indexul Planetei Vii - şi a presiunilor umane asupra acestora prin
reducerea resurselor naturale - conform măsurătorilor făcute de Ecological Footprint. Îl puteţi găsi la
http://www.dev-zone.org/cgi-bin/links2/jump.cgi?ID=3572.


SITE-URI UTILE

http://www.gov.ro/drmpa/
    Portalul Guvernului României găzduieşte o pagină adresată mediului asociativ din România -
www.gov.ro/drmpa/. La această adresă pot fi accesate informaţii despre:
  activitatea Guvernului în domeniul relaţiei cu societatea civilă (îndeosebi cu organizaţiile
   neguvernamentale);
  cadrul legislativ în materie şi evoluţia acestuia;
  rapoarte şi materiale informative de interes pentru lumea asociativă şi administraţia publică;
  publicaţii periodice electronice.
    Pentru prima oară cei interesaţi vor putea accesa on line informaţii despre recunoaşterea asociaţiilor
şi fundaţiilor ca fiind de utilitate publică, lista organizaţiilor care au dobândit acest statut, evoluţia
reglementărilor în domeniu şi a dezbaterilor publice pe acest subiect.
    Pagina este concepută de Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ din cadrul
Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială.

http://www.osepsee.net
     Programele educaţionale ale Fundaţiei SOROS în Sud Estul Europei pot fi găsite acum într-o nouă
prezentare pe o pagină de web lansată recent care descrie reformele şi politicile educaţionale din regiune. În
plus, Open Society Education Programs in South Eastern Europe (OSEP-SEE) oferă programe de training
periodic, pentru studenţi, profesori, jurnalişti. Ei intenţionează să dezvolte şi o altă secţiune a siteului
intitulată ‘Bune practici şi inovaţii’ care să cuprindă rapoarte privind diverse strategii de succes şi proiecte în
regiune.

http://www.centralstate.edu/imdp
     The International Media and Democracy Project este o bază de date de cercetare, on line,
cuprinzând articole şi materiale diverse despre rolul mass mediei în încurajarea de cetăţeni angajaţi, pregătiţi
să contribuie la funcţionarea democraţiei. Acest site oferă studenţilor, jurnaliştilor şi membrilor interesaţi ai
societăţii civile oportunitatea de a lucra împreună şi a-şi împărtăşi ceea ce au învăţat prin munca lor de
angajare civică.

http://www.osservatoriobalcani.org/arco
    http://www.osservatoriobalcani.org/arco furnizează informaţii în Italiană despre evoluţiile din Sud
Estul Europei şi o bază de date cu organizaţiile italiene active în regiune. Din păcate, la rubrica România nu
găsim decât trei articole.

Sustainable Development online (SDO) - Portal Web pe Mediu şi Dezvoltare Durabilă - http://sd-
online.ewindows.eu.org
    Acest portal cuprinde 1574 pagini de web în domeniul protecţiei mediului, cursuri de training pe
această tematică, reţele de cercetători, activişti şi persoane interesate în practici de business etice, liste
online a viitoarelor evenimente şi o gamă largă de subiecte incluzând Bioenergia, Ştiinţele Pământului, Eco-
                                                        40
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                  OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002
oraşe şi Eco-turism precum şi instrumente, inclusiv instrumente software pentru un viitor durabil. Enviro
Windows poate fi interesant nu doar pentru că, aşa cum se defineşte, cuprinde informaţii de mediu pentru
companii de afaceri şi autorităţile locale ci şi pentru activiştii din organizaţiile de mediu.

http://www.hrea.org
    Centrul de Resurse Electronice pe Educaţie în drepturile omului are o pagină web care conţine
diverse materiale de training şi educaţie în drepturile omului, forumuri online, baze de date cu finanţatori,
organizaţii, traineri şi link-uri către alte resurse.

http://www.salvaeco.org
 Recent Organizaţia Ecologică de Tineret "SalvaEco" şi-a lansat recent pagina web, www.salvaeco.org. Aici
puteţi găsi informaţii utile pe următoarele teme: noutăţi din domeniul protecţiei mediului; programe şi
finanţări; legislaţie ecologică; curiozităţi; glume ecologice; ştiri (vă puteţi abona); turism şi participări naţionale
şi internaţionale etc. (Voluntar, nr. 247, 5 august 2002)

http://www.voluntariat.ro/CNV
    Centrul de voluntariat Pro Vobis anunţă lansarea paginii Consiliului Naţional al Voluntariatului la
adresa www.voluntariat.ro/CNV. Comentarii, critici şi sugestii referitoare la site sunt binevenite pe adresa
provobis@provobis.ro. (VOLUNTAR nr. 250, 26 august 2002)

http://www.sf-ana.ro
    Asociaţia Sfânta Ana vă aduce la cunoştinţă că şi-a deschis pagina de web cu următoarea adresă:
www.sf-ana.ro. (VOLUNTAR nr. 250, 26 august 2002)

http://www.ids.ac.uk/ids/civsoc
Programul de Guvernare şi Societate civilă
    Finanţat de către Fundaţia Ford şi bazat pe Institutul de Studii ale Dezvoltării din Marea Britanie,
acest program reprezintă un proiect de cercetare de trei ani focalizat pe relaţiile între societatea civilă şi
Guvern în 22 de ţări diferite, din 6 regiuni internaţionale. Obiectivul proiectului este a realiza o mai clară
înţelegere a caracterului şi funcţiilor societăţii civile, în special promisiunile şi limitările acesteia cu privire la
promovarea bunei guvernări şi justiţiei sociale şi dezvoltarea strategiilor către aceste obiective. De pe
această pagină, pe lângă o documentaţie bogată pe aceste subiecte, puteţi accesa şi liste de discuţii
electronice dintre care amintim DemocracyNews şi care e distribuită de către Mişcarea mondială pentru
Democraţie, al cărui secretariat este the National Endowment for Democracy din Washington, DC.
                                                          41
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                       E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 6/septembrie 2002     Acest material este realizat de Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ, din cadrul
Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială, Guvernul României, în vederea informării
administraţiei publice şi lumii asociative atât asupra acţiunilor instituţiilor publice şi ale unor organizaţii
neguvernamentale, cât şi asupra unor evenimente de interes pentru cei menţionaţi.
     Datele sunt preluate fie din rapoartele redactate de către funcţionarii care au responsabilităţi în
domeniul promovării dialogului şi parteneriatului cu societatea civilă, fie din listele de discuţii sau alte surse
internet sau media. Nu ne asumăm eventualele inexactităţi ale informaţiilor care provin din ultimele două
surse.

Pentru sugestii, observaţii şi informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Daniela Pârvulescu, Director
Otilia Pop, Expert
Diana Niţulescu, Expert

Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ
Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti
Tel.: (+402-1) 311.36.17, 314.34.00 int. 5507
Fax: (+402-1) 311.36.37
E-mail: dais.ong@gov.ro
http://www.gov.ro/drmpa/
                                                        42
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL POLITIC ŞI ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
           Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                      E-mail: dais.ong@gov.ro
                        www.gov.ro/drmpa/


Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială

								
To top