sevastopol ecopasport 2010 by cUwNCpYT

VIEWS: 68 PAGES: 103

									                             “Затверджено”
                   Начальник Держуправління охорони
                  навколишнього природного середовища
                            в м. Севастополі
                     _______________В.В. Завгородній
           Екологічний паспорт м.Севастополь
               Карта-схема
Умовні позначення:   межа Севастополя
                2011 р.
               ЗМІСТ

1. Загальна характеристика
2. Чисельність населення
3. Фізико-географічна характеристика
4. Виробничий комплекс
5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів
6. Атмосферне повітря
7. Водні ресурси
8. Земельні ресурси
9. Лісові ресурси
10. Надра
11. Тваринний і рослинний світ
12. Природно-заповідний фонд
13. Формування екологічної мережі
14. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
   14.1. Поводження з відходами I-III класів небезпеки
   14.2. Поводження з небезпечними хімічними речовинами
   14.3. Тверді побутові відходи
   14.4. Поводження з непридатними та забороненими до використання
   пестицидами та отрутохімікатами
15. Радіаційна безпека
16. Моніторинг довкілля
17. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства
18. Структура Держуправління та Держекоінспекції
19. Міжнародне співробітництво
20. Планування природоохоронної діяльності
21. Найважливіші екологічні проблеми регіону
   21.1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших
   екологічних проблем
   21.2. Визначення найважливіших екологічних проблем
   21.3. Аналіз найважливіших екологічних проблем
              1. Загальна характеристика
  Дата утворення                          111 1783 р.
  Площа, км2                              863,6
  Кількість адміністративних районів                  4
  Кількість міст                            2
     з них: районного підпорядкування (значення)           1
  Кількість селищ                            1
  Кількість сіл                              28
  Чисельність населення, тис. чол.                    380,8
  Щільність населення, тис. чол. на 1 км2             0,43  0,44
               2. Чисельність населення
                                          Таблиця 1
              Кількість наявного населення, тис.        Щільність
                      чол.         Площа,    наявного
     Назва міста
                       у тому числі     км2     населення,
              Всього
                     міське   сільське        тис. чол./ км2
                      м.Севастополь
    Севастополь     380,8    357,5     23,3   863,6       0,44
    у т.ч. Інкерман   11,8     11,8      -    13,2       0,89

            3. Фізико-географічна характеристика.
   Місто Севастополь є окремою адміністративно-територіальною
одиницею України до складу якої входять чотири райони (Ленінський,
Нахімовський, Балаклавський, Гагаринський), місто районного значення
Інкерман, 28 сіл і селище.
   Місто Севастополь розташовано в південно-західній частині Кримського
півострова та займає південну частину Альмінської рівнини та південно-
західної частини передгірської та гірської частини Криму.
   Адміністративна межа регіону Севастополя бере початок на півночі в
районі мису Лукулл і закінчується на півдні в районі м. Сарич - самої південної
точки держави.
   Межею території з південно-заходу та заходу є Чорне море, на півночі та
сході межує з Бахчисарайським районом Автономної Республіки Крим, на
південному сході - з територією Ялтинської міськради.
   Протяжність території із заходу на схід 43 км, з півночі на південь 50км.
Протяжність сухопутної межі Севастополя - 106 км, морської (берегової) лінії -
152 км.
   Через територію Севастополя проходить межа двох географічних поясів -
помірного та субтропічного.
   Враховуючи макросейсмічні показники, за даними карти ОСР - 97 місто
Севастополь навпіл розділене межею 7 –ми та 8-ми бальної сейсмічної зони. До
небезпечних екзогенних геологічних процесів, характерних для території
Севастополя, належать карст, абразія берегів, зсуви та обвали.
   Велику частину Севастополя займає Гераклейське плато, складене
міоценовими маломіцними вапняками, піщаниками та глинами. Численні бухти
(36 мають географічні назви) продовжуються річковими долинами та балками,
по яких часто проходять русла тимчасових водотоків. Частина
Севастопольських бухт використовується в цілях судоплавства, інша - тількі в
рекреаційних цілях. До півночі від Севастопольської бухти розвинуті
пліоценові піщаники та конгломерати. Тут характер рельєфу міняється -
берегова риса має лінійні контури, типові для Гераклейського плато бухти
відсутні.
   На сході території Севастополя починаються відроги Кримських гір, де в
межгірській западині розташована унікальна Байдарська долина. У районі м.
Айя Кримські гори круто обриваються в море, пляж і континентальний шельф
тут відсутні. У геологічному відношенні м. Айя не має аналогів у світі.
   Таким чином, у Севастополі на відносно невеликій площі зосереджені
різноманітні у відношенні геологічної будівлі та рельєфу території, що
визначило різноманітність територіальних природних комплексів регіону.
   Промисловість міста представлена, в основному, рядом підприємств
риболовної та рибопереробної промисловості, судноремонту, будівельної та
гірничої промисловості.
   В Севастополі два незамерзаючих морських порти – торговий та рибний.
   Севастополь - один з важливіших виноробних регіонів України. 18
аграрних об'єктів, що спеціалізуються з виноградарства, садівництва та
овочівництва, розташовані у Севастополі та займають 26,9% території.
   Природні ресурси регіону перспективні для розвитку галузей
господарства, пов'язаних з відпочинком і туризмом, але несуть значне
навантаження в літній сезон у зв'язку з відсутністю необхідної кількості міст
відпочинку.
            Бухта «Південна» м.Севастополь.
                  4. Виробничий комплекс
                               Таблиця 2 /станом на 01.01.2011 р./*

          Види економічної діяльності           Кількість підприємств, од.
                                   загальна   екологічно
                                         небезпечних
Сільське господарство, полювання та зв’язані з ним послуги     165     -

Лісове господарство та зв’язані з ним послуги            179     -

Риболовство, рибництво                       77      -

Добувна промисловість                        14      -

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів     189     -

Текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з    61      -
хутра

Оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім     64      -
меблів

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність        87      -

Виробництво електричного, електронного та оптичного         138     -
устаткування

Обробка відходів                          70      1

Інші галузі промисловості                      10874    -

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води        37      1

Будівництво                             1396     -

Діяльність готелів та ресторанів                  428     -

Діяльність наземного транспорту                   137     -

Діяльність водного транспорту                    44      -

Діяльність авіаційного транспорту                  5      -

Допоміжні транспортні послуги                    454

Пошта та зв’язок                          66      -

Всього                               14485    2


* за даними Управління статистики в м.Севастополі.
         5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів
                                          Таблиця 3

№    Назва екологічно небезпечного  Вид економічної  Відомча належність   При-
з/п        об’єкту         діяльності    (форма власності)   мітка
 1          2             3          4        5
1   ПАТ         “Балаклавське 14.11.0      Міністерство        -
   рудоуправління ім. Горького”   14.12.0      промислової політики
                    26.70.0      Колективна
                    45.12.0
                    51.70.0
2   КП "Севміськводоканал" СМР    41.00.0      Севастопольська      -
                             Міськрада
                             Комунальна
3   ТОВ «СГС Плюс»          40.30.0      Міністерство палива та   -
   (Севастопольська ТЕЦ)                енергетики
                             Державна
4   КП “Севтеплоенерго” СМР     40.30.0      Севастопольська      -
                             Міськрада
                             Комунальна
5   ПП “Доломіт”           26.82.0      Приватна          -

6   ТОВ "Качинський+"        01.13.0      Міністерство аграрної   -
                             політики
                             Державна
7   ТОВ “Агрофірма “Золота Балка”  01.13.0      Міністерство аграрної   -
                             політики
                             Загальнодержавна
8   ЗАТ “Інкерстром”         14.11.0      Підприємства України    -
                             засновані фізичними
                             особами
                             Колективна
9   Полігон  твердих  побутових -          Севастопольська      -
   відходів в Першотравневій балці           Міськрада
   м.Севастополя

10  Чорноморський флот Російської -           Міністерство оборони    -
   Федерації                      Російської Федерації


  Екологічно небезпечними об’єктами по м. Севастополю, які включені до
Переліку еколого-небезпечних об’єктів України, є КП“Севміськводоканал”
СМР та Полігон твердих побутових відходів в Першотравневій балці м.
Севастополя. Також вважаємо еколого-небезпечним об’єктом ПАТ
“Балаклавське рудоуправління ім. Горького”. Фотографії еколого-небезпечних
об’єктів наводимо далі.
Кар'єри здобичі руди ПАТ “Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького”
Очисні споруди КП “Севміськводоканал” СМР
Полігон твердих побутових відходів в Першотравневій балці м. Севастополя
Полігон твердих побутових відходів в Першотравневій балці м. Севастополя
              6. Атмосферне повітря.
           Динаміка викидів в атмосферне повітря
                                        Таблиця 4
            Показники            2008 рік  2009 рік  2010 рік
              1                 3    4     2
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності,
що здійснюють викиди забруднюючих речовин в         582   584     958
атмосферне повітря, од.
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності,
                              164   180     176
поставлених на державний облік, од.
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності,
що мають дозвіл на викиди забруднюючих речовин в      533   516     591
атмосферне повітря, од.
Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел за
                             23,950  24,156   24,258
суб’єктами підприємницької діяльності, поставленими
на облік, тис. т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних та пересувних джерел, тис. т         20,552  20,447   20,850
у тому числі:
  від стаціонарних джерел, тис. т             4,495   3,712   3,957
  від пересувних джерел, тис. т             16,057   16,73   16,893
  у тому числі від автомобільного транспорту, тис. т   15,340  16,236   16,295
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на км², 23,798    23,676   24,143
т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на 54,071      53,743   54,796
одну особу, кг
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
                              5,205  4,298    4,582
стаціонарних джерел у розрахунку на км², т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
                             11,826  9,757   10,399
стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
                             18,593  19,372   19,561
пересувних джерел у розрахунку на км², т

   Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин
    (в кратності ГДК) в атмосферному повітрі м. Севастополя*
                                        Таблиця 5
                    ГДК, мг/м3            Максимальна
 Забруднююча                        Середня
            Місто                        з разових
  речовина             Серед.        концентрація
                         Макс.          концентрацій
                  добова
     1        2       3        4       5
    Пил            0,15    0,5    0,67      0,6
  Діоксид азоту         0,04   0,085    0,5      0,2
             м.
  Діоксид сірки         0,05    0,5    0,28     0,056
          Севастополь
 Оксид вуглецю          3,0    5,0    0,33      0,4
 Формальдегід         0,003   0,035    2,0     0,34
* за даними Центру з гідрометеорології в автономній республіці Крим державної
гідрометеорологічної служби.
     Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
                                  Таблиця 6
Назва забруднюючої       2008 рік   2009 рік    2010 рік
речовини
        1          2      3       4
1. Викиди забруднюючих
речовин,             20,6     20,4     20,8
 усього, тис. т
 у тому числі від:

1.1. стаціонарних джерел:     4,5     3,7      3,9

метали та їх сполуки        -     0,016     0,019
стійкі органічні забруднювачі   -      -       -

оксид вуглецю           0,3     0,3      0,3


діоксид та інші сполуки сірки   0,7     0,7      0,6

оксиди азоту           0,5     0,4      0,8
речовини у вигляді
суспендованих твердих       2,2     1,6      1,4
частинок
леткі органічні сполуки      0,3     0,3      0,3

1.2. пересувних джерел:      16,1     16,7     16,9

сірчистий ангідрид         -      0,1      0,1
оксиди азоту            1,5     1,5      1,5
оксид вуглецю           12,3     12,8     12,9
вуглеводні             0,1     0,1      0,1
леткі органічні сполуки      1,9     2,1      2,1
речовини у вигляді
суспендованих твердих       0,1     0,1      0,1
частинок
у тому числі від:
1.2.1. автомобільного       15,3     16,2     16,3
транспорту:
сірчистий ангідрид         -      0,1      0,1
оксиди азоту            1,2     1,2      1,3
оксид вуглецю           12,0     12,7      1,3
вуглеводні             0,1     0,1      0,1
леткі органічні сполуки      1,9     2,0      2,0
речовини у вигляді
суспендованих твердих       0,1     0,1      0,1
частинок
2. Парникові гази,
                 0,4     0,5      0,5
 усього, млн. т СО2 – екв.
            Основні забруднювачі атмосферного повітря за 2010 рік
                                                                                                                                       Таблиця 7

                         Частка викидів
                                                                                                          Заходи, спрямовані на
                         забруднюючої
                                                                              Ступінь очищення установок очистки
                                                                                                           зменшення викидів
                                                             Частка оснащення джерел викидів
                          речовини
                                                              установками очистки газу, %
                                                                                                                                 Зменшення
                                                                                                кошторисною вартістю, тис. грн.
                                                                                                                                  викидів
                                                                                                                 Фактично витрачено з початку
                                             до загального обсягу викидів
                              до загального обсягу викидів
                                                                                                                  виконання заходу, тис. грн
                                                                                                                                   після
                                              (населеного пункту) , %
                                                                                                  Загальний обсяг витрат за
                  всього викидів, т/рік
    Назв                                                                                                                           впровадженн
          Назва
                                                                                    газу, %
№     а                                                                                                                            я заходу,
       забруднюючо
                                  об’єкту, %
з/п   об’єк                                                                                                                            т/рік*
        ї речовини
     ту
                                                                                                                                 очікуване


                                                                                                                                        фактичне
1       2     3      4                5             6                 7                8                    9               10            11      12
                 374,99                           1,80                25                70-                    -               -            -       -
            сполука                                                                  95
             заліза               0,036
            сполука
                              0,002
           марганцю
            тверді
                                93,8
           речовини
            сполука
                                 3,0
             азоту
            діоксид
                                0,14
             сірки
    «БРУ» ПАТ
             оксид
                                2,76
  1         вуглецю
            ацетон               0,003
          бутилацетат               0,01
           етілцело-
                              0,004
             зольв
           этилацетат               0,001
            ксилол                0,03
            толуол               0,027
            сполука
                              0,001
             хлору
            сполука
                              0,001
            фтору
             інші               0,182
1        2            3        4    5    6   7   8   9  10  11  12
                           382,871      1,84 0,694  86,3  -  4  -  2,215
                  сполука заліза        0,017
                 сполука марганцю        0,001
                 сполука ванадію        0,008
                  сполука цинку         0,00
                  сполука хрому         0,00
                      мідь          0,00
                    пил метал.        0,017
                 пил абраз.-метал.       0,101
                  аерозоль ЛКМ         0,063
                   пил вугільна        0,092
                    пил латуні        0,002
                  пил неорганіч.        1,669
                   діоксид азоту        0,384
                   азоту оксид        0,009
                     аміак          0,65
                  азотна кислота        0,001
  «Севміськводоканал» КП СМР
                   сірки діоксид        1,462
                   сірководень        0,617
                  сульфатна к-та        0,001
                  оксид вуглецю        0,234
                     бензин         0,007
2                   вуглеводні        0,095
                 масло мінеральне        0,013
                   уайт-спіріт        0,041
                  кислота оцтова        0,001
                     метан         94,468
                  сполука хлору        0,002
                  водень хлорист.        0,00
                  фториди погано
                                 0,00
                    розчинні
                  фріони (вуглець
                    чотирьох-        0,001
                   хлористий)
                   пил деревини        0,005
                     ксилол         0,001
                    емульсол         0,00
                  сольвент-нафта        0,001
                   діазота оксид       0,002
                  фторіди гарно
                                0,001
                    розчинні
                      сажа         0,032
                  сполука нікелю        0,00
                  сполука свинцю        0,00
                 сполука миш’яку        0,00
1       2           3       4    5    6  7  8     9     10    11          12
                         849,955      4,08  -  -
               сполуки арсена        0,006
                  ванадію
                              0,934
                  п’ятиокис
                 оксид заліза
  «Севтеплоенерго» КП СМР
                              0,002
                                                       СО=0,192, NOx=0,521

                                                                  СО=0,192, NOx=0,521
                   мідь         0,008
                сполуки нікелю        0,007
               сполуки свинцю        0,005
                                           1995,6742


                                                 1995,6742
                сполука хрому        0,014
3
                   цинк         0,011
               сполуки мангану        0,000
               тверді речовини       34,099
                 діоксид азоту       29,142
                 азоту оксид        0,057
                 діоксид сірки       19,139
                оксид вуглецю        15,571
                   метан         0,395
                  НМЛОС          0,608
  «СГС+» ТОВ**
                         96,208       0,46  -  -     -      -      -           -
               сполука металів        0,156
               тверді речовини        0,019
4               сполука азоту        88,365
                окис вуглецю         9,772
                  метан          1,688
                       131,427     0,63  -   -   -   -   -                     -
               азоту двоокис      27,06
               діазоту оксид      0,145
              оксид вуглецю       4,56
             сірчистий ангідрид      55,98
                 сажа         9,34
             ванадію п’ятиокис      1,89
                 метан        0,77
  «Югторсан» ТОВ ***
               оксид заліза      0,005
                вуглеводні       0,062
                 бензин        0,167
5                толуол         0
             вуглець чотирьох-
                             0
                хлористий
             сполуки мангану        0
              кремнію оксид        0
                 бензол         0
               сірководень        0
             водень фтористий        0
              фториди погано
                             0
                розчинні
              фториди гарно
                           0,001
                розчинні
            Примітка (за даними підприємств):
            ** - на джерелах викидів ТОВ «СГС+» газоочисні установки відсутні;
            *** - на джерелах викидів ТОВ «Югторсан» газоочисні установки відсутні.
ПАТ«Балаклавське рудоуправління ім.О.М.Горького»
   Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної
                  діяльності

                                     Таблиця 8

№                      Обсяги викидів по регіону
з/п
      Види економічної діяльності
                      тис. т      у % до підсумку

 1            2          3           4

 1   Усі види економічної діяльності   3,9569        100,0

    у тому числі:
    Сільське господарство,
1.1                     0,0341         0,9
    мисливство, лісове господарство
1.2   Рибальство, рибництво         -           -

1.3   Добувна промисловість        0,6785         17,1


1.4   Переробна промисловість       0,3482         8,8

    Виробництво та розподілення
1.5                     1,7859         45,1
    електроенергії, газу та води

1.6   Будівництво             0,2170         5,5

    Торгівля; ремонт автомобілів,
1.7   побутових виробів та предметів   0,0572         1,4
    особистого вжитку
1.8   Діяльність готелів та ресторанів   -           -

1.9   Діяльність транспорту та зв’язку  0,2153         5,4

    Операції з нерухомим майном,
2.0   оренда, інжиніринг та надання     -           -
    послуг підприємцям

2.1   Державне управління         0,5801         14,7

    Охорона здоров’я та надання
2.2                      -           -
    соціальної допомоги
    Надання комунальних та
2.3   індивідуальних послуг; діяльність   -           -
    у сфері культури та спорту
                  7. Водні ресурси.
   По території Севастопольського регіону протікає значна кількість “малих
рік”. Найбільше значення мають три: Кача, Бельбек і Чорна. Долини зазначених
річок мають досить високу щільність населення і землі в цих долинах інтенсивно
використовуються в сільськогосподарському виробництві. Крім того, розташовані
в безпосередній близькості від зрізу води промислові підприємства створюють
додаткову загрозу екологічному стану рік, як реальну, так і потенційну. Весь цей
комплекс проблем, що є, мабуть, характерним для всіх рік кримського регіону,
визначає і підходи до рішення екологічних проблем.
   Загальна довжина русла ріки Кача складає 69 км, при загальній площі
водозбірного басейну 573 км2. У межах адміністративної границі Севастополя
знаходиться тільки заключна, гирлова ділянка ріки довжиною 5,4 км на який
відсутні великі організовані джерела скидів забруднюючих речовин. В заплаві
р.Кача розташовані наливні водосховища - Західне та Східне в с.Орловка.
   Загальна довжина русла ріки Бельбек складає 63 км, площа водозбірного
басейну – 505 км2, середньорічний стік – 61,5 млн.км3. У межах адміністративної
території Севастополя знаходиться тільки заключна ділянка ріки і гирлова область
загальною довжиною біля 17 км. З р.Бельбек наповняється водосховище "Садовод"
в с.Фруктове.
    Загальна довжина русла р.Чорна складає 35 км і, на відміну від двох
вищеописаних рік, вона цілком протікає по території Севастопольського регіону.
Площа водозбірного басейну р.Чорної – 427 км2, середньорічний стік – 56,8
млн.км3. Визначальне значення в показниках водності ріки має розташоване в її
верхів'ях Чорноріченське водоймище обсягом біля 60 млн.км3, яке є основним
джерелом водопостачання регіону Севастополя. Ріка Чорна має безліч приток,
найбільш значимими з яких є р.Айтодорка, Бага, Байдарка, Сулу-Дере, Узунджа і
Чурук-Су. Характерною рисою всіх цих приток є зв'язок їх гідрологічних
характеристик з кліматичними параметрами. В 1,25 км від устья р.Суха річка-
приток р.Чорна, знаходиться водосховище "Гасфортовське". В басейні р.Уркуста -
приток р.Чорна, розташоване водосховище "Уркуста".
   Характеристика річок представлена в таблиці 9.
   В даний час у Севастопольському регіоні розроблений і погоджений у
встановленому порядку проект "Паспортизація ставків і водойм зони
м.Севастополя",   замовлений   Управлінням   водного   господарства  при
Севастопольській міській державній адміністрації в проектно-дослідницькому
інституті "Кримгідроводгосп". З обстежених 41 водного об'єкта складений 21
паспорт на ставки і водоймища, паспорти на 2 наливні водоймища в с.Орловка
були складені раніше (замовник - радгосп-завод ім.П.Осипенко).
   В адміністративних межах м.Севастополя водними об`єктами загально-
державного значення є Чорне море (Севастопольські бухти), поверхневі водні
об`єкти: Чорноріченське водосховище, ділянка р.Чорної (в межах каньйону
р.Чорна орієнтовною довжиною 12 км) та її притоки - р.Байдарка, р. Арманка,
р.Календо, р.Сулу-дере, р. Боса, р.Бага нижня, р.Бага верхня, р.Уркуста, р.Узунджа,
р. Суха, р.Упа, р.Атлаус, поверхневі водойми (пруди) - 21 шт., які розташовані в
ландшафтному заказнику загальнодержавного значення “Байдарський”, та прісні
підземні води, з яких експлуатаційне значення мають підземні води в сарматських,
середньоміоценових, юрських відкладеннях .
                       Характеристика річок
                                                              Таблиця 9

                                       Кількість трубопро-
                                                            Кількість напірних


                                                            перетинає водний
                             (водосховищ), од.
                             Кількість гребель
                      Кількість             водів, які проходять
                                                             каналізаційних
                                                             колекторів, що
                      населених              через річку, од.
                                                              об’єкт,од.
            Протяжність по
                       пунктів
     Назва    території регіону,
                                                      Продукто-
                       вздовж
                                                 Аміако-
                                            Нафто-
               км
                                       Газо-
                      берегової
                      смуги, од.

                        Великі річки

  Всього:           -         -      -         -     -     -     -         -
                        Середні річки

  Всього:           -         -     -          -     -     -     -         -
                        Малі річки

  Всього:          57,4       15        6       3     -     -     -         5
  Всього по всіх
               57,4       15        6       3     -     -     -         5
  річках в регіоні:

                    Водні об’єкти регіону
                                                              Таблиця 10
                             Одиниця           Кількість             Примітка
                             виміру
  Усього                          од.               64               -
  у тому числі:
   місцевого значення                   од.              25               -
   з них передано в оренду водних об’єктів (їх       од.               -               -
   частин)
   загальнодержавного значення               од.              39               -
   з них передано в оренду ставків             од.               -               -

     У 2010р. забор води з природних джерел збільшився на 1.13 млн.м3
  порівняно з 2009р. у зв`язку із збільшенням забору морської та поверхневої
  води. В 2010р. незначно зменшився забор підземної води на 1,04 млн.м3
  порівняно з 2009р.
     Динаміка забору, використання води та скиду зворотних вод за 2008-
  2010рр. представлена в таблицях 11, 12.
     Для централізованого водопостачання міста в 2010 р. відібрано – 52.85
     3
  млн.м , в т.ч. iз Чорноріченського водосховища – 40.93 млн.м3, з підземних
  водозаборів міста – 11.92 млн.м3 .
     Для доповнення дефіциту водного ресурсу, вода закуповується з
  Бахчисарайського водоканалу з Вiлiно-Пісчанського підземного водозабору.
     В водопостачанні окремих споживачів використовуються локальні
  підземні водозабори.
                  Динаміка використання
                                         Таблиця 11

         Показники          Одиниця   2008 рік  2009 рік  2010 рік
                        виміру
            1             2      3     4      5

Забрано води з природних джерел, усього     млн. м3    94.9   83.01    84.14

у тому числі:
  Поверхневої                 млн. м3   44.58   40.89     41.14
  Підземної                  млн. м3   14.69   15.15     14.11
  Морської                   млн. м3   35.62   26.97     28.89
Забрано води з природних джерел у розрахунку   м3    249.67   218.19    220.96
на одну особу
Використано свіжої води, усього         млн. м3   40.49   37.26    66.12

у тому числі на потреби:
  господарсько-питні              млн. м3   27.29   26.28    27.48
  виробничі                  млн. м3   11.09   9.56    37.68
  сільськогосподарські             млн. м3   0.311   0.158    0.033
  зрошення                   млн. м3   1.802   1.259    0.927
Використано свіжої води у розрахунку на одну   м3    106.52   97.935
особу
Втрачено води при транспортуванні        млн. м3   25.98   25.07    24.10
                        % до заб-  27.38    30.2    28.6
                        раної води
Скинуто зворотних вод, усього          млн. м3   62.38   51.17    54.48

у тому числі:
  у підземні горизонти            млн. м3   0.411   0.164    0.251
  у накопичувачі               млн. м3   0.374   0.382    0.282
  на поля фільтрації             млн. м3    -     -      -
  у поверхневі водні об’єкти         млн. м3   61.59   50.63    53.95
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні
об’єкти,
усього                     млн. м3   61.59   50.63    53.95
з них:
 нормативно очищених, усього          млн. м3    -    0.563    3.842
у тому числі:
   на спорудах біологічного очищення     млн. м3    -    0.561    3.842
   на спорудах фізико-хімічного очищення   млн. м3    -    0.001     -
   на спорудах механічного очищення     млн. м3    -     -      -
 нормативно (умовно) чистих без очищення    млн. м3   35.01   26.60    23.43
 забруднених, усього              млн. м3   26.58   23.47    26.67
у тому числі:
 недостатньо очищених             млн. м3   22.92   20.07    18.23
 без очищення                 млн. м3   3.661   3.399    8.442

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні     м3    162.04   133.077   141.68
об’єкти
у розрахунку на одну особу
     Обсяги оборотної, повторної і послідовно використаної води
                                                   Таблиця 12
 Види економічної      2008 рік          2009 рік               2010 рік
   діяльності   усього,  % економії    усього,  % економії        усього,  % економії
           млн. м³  свіжої води   млн. м³  свіжої води        млн. м³  свіжої води
                 за рахунок         за рахунок              за рахунок
                 оборотної          оборотної              оборотної

 Усього по регіону  30.38    39.53       24.65      40.31      24.37      39.3

 у тому числі:
  промисловість   29.9     49.73       23.9      49.19      23.72     49.20
  сільське     0.125     100        0.05      76.07      0.002     7.258
  господарство
  житлово-        -      -        -        -         -       -
  комунальне
  господарство

  В 2010р. загальний обсяг скидання зворотних вод збільшився на 3,31 млн.м3
в порівнянні з 2009р. у зв`язку із збільшенням забраної води з природних
джерел. Скидання забруднених зворотних вод в поверхневі водні об`єкти на
3,2млн.м3 збільшилось в порівнянні з попереднім роком.
  В Севастопольському регіоні найбільшими забруднювачами поверхневих та
морських вод є підприємства житлово-комунального господарства.
  У відсотках до загальних скидів по м.Севастополю КП “Севміськводоканал”
Севастопольської міської ради скидає 45 %, та від загальних обсягів
забруднених зворотних вод у водні об`єкти - 77%. Перелік основних
водокористувачів - забруднювачів водних об’єктів представлений в табл.13.
  Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами -
        забруднювачами поверхневих водних об’єктів
                                                   Таблиця 13

                  2008 рік       2009 рік     2010 рік
                об’єм   обсяг   об’єм   обсяг об’єм   Обсяг
       Назва      скидан-ня забруд- скидан-ня забруд- скидан-ня забруд-
    водокористувача-     зво-   нюючих    зво-   нюючих  зво-   нюючих
     забруднювача     ротних речо-вин, ротних речо-вин, ротних       речо-
                 вод,    т     вод,    т   вод,    вин,
                млн. м³        млн. м³      млн. м³    т
       1          2     3     4     5   6      7
                     Чорне море

 КП “Севміськводоканал”СМР   23.527   15206.57     20.823    13019.32     22.12  13937.68

    ТОВ «СГС +»       0.072     94.95     0.066      86.41      0.063     86.67
   Севастопольська ТЕЦ
                        Р.Чорна

 КП “Севміськводоканал”СМР   2.21     1162.41     2.12     1117.58      2.3   1133.79
                       Р.Бельбек

 КП “Севміськводоканал”СМР    -       -      0.008      10.027     0.02     22.57
Очисні споруди КП “Севміськводоканал” СМР
Кар'єри здобичі руди ПАТ “Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького”
       Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами
              у поверхневі водні об’єкти
                                        Таблиця 14

                2008 рік        2009 рік       2010 рік
Скидання забруднюючих   обсяг    % до    обсяг   обсяг   % до     обсяг
речовин          забруд-   загаль-  забруд-  забруд-  загаль-   забруд-
по регіону        нюючих    ного   нюючих нюючих     ного    нюючих
             речовин,   обсягу  речовин, речовин,   обсягу   речовин,
              тис. т         тис. т   тис. т         тис. т
       1       2      3     4     5     6      7
Скинуто забруднюючих
речовин, усього      17.545   22.048    Х    17.545   58.017    Х

Скинуто забруднюючих
речовин з перевищенням  16.671   18.29    83    16.671   20.38    35.13
нормативів гранично
допустимого скидання
            Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів регіону за звітний рік
                          (в одиницях кратності відповідних ГДК)
                                                                                Таблиця 15

Місце спостереження за якістю води                                 Показники складу та властивостей
                        Завислі    Суль-   Хлориди    Сухий     БСК5  Азот     Нітра-  Фос-   Нафтоп
                                                                                 інші
                        речови-    фати          залишок        амоній-   ти    фати   ро-
                        ни                             ний               дукти        Ніт-
                                                                           АПАР    рити  Залізо
          1               2      3     4       5       6     7     8    9     10    11     12    13
Контрольні створи водного об'єкту рибогосподарьского призначення:
Байдарка    0,5 км вище лікарні с.Орлине (виток)


          середнє значення за рік           0,57     0,16     0,23   0,81     2,39  0,05   9,87   1,92   2,14   0,03    2,2
Байдарка    вище скидів о/с с. Озерне


          середнє значення за рік    16,04    0,46      0,1     0,32   1,22     4,63  0,07   17,29    1,9   19,5   0,28   3,44
Байдарка    нижче скидів о/с с.Озерне


          середнє значення за рік      0,82   0,58     0,09     0,38   1,16     4,03  0,09   1,72    2,1   8,25    0,3   1,56
Байдарка    при впадінні в р. Чорна


           середнє значення за рік     1,05   0,54     0,09     0,54   0,88     3,14  0,06   20,16   0,66  13,93    0,3    0,9
Балаклавка   на території Сев ДЛМГ


           середнє значення за рік   1,59     13,4     0,54     0,53   1,02   16,88   0,34   3,85    2,8   1,43   5,73   0,82
Балаклавка   вул. Крестовського, АЗС біля мосту


           середнє значення за рік     1,17   1,19     0,89     0,61   1,28     9,12  0,21   4,02    6,4  13,43   3,71   0,96
Балаклавка   вул. Мира, біля СШ №30
           середнє значення за рік     0,97    1,2     0,62     0,65   1,24     7,39  0,58    4,37    21,56   6,64  0,81   0,94
                                                  Показники складу та властивостей
Місце спостереження за якістю води       Завислі    Суль-   Хлориди    Сухий    БСК5    Азот   Нітра-   Фос-             інші
                                                                        Нафтоп
                        речови-    фати           залишок         амоній-  ти     фати     ро-       Ніт-
                        ни                                ний               дукти  АПАР   рити  Залізо
          1               2      3      4       5       6     7     8     9      10    11    12    13
Балаклавка   парк перед впадінням в бухту


           середнє значення за рік      0,8   0,11      0,59     0,59   0,88     6,23  0,36     4,4   11,66  18,86  3,35    1,0
Балаклавка   Вхід, нижче Сев ДЛМГ


           середнє значення за рік     0,62   0,14      0,84     0,59   3,27     5,59    0,4  4,88    5,46   5,36  2,73   0,88
Бельбек
        с. Вавілово, 0,5 км нижче скиду КОС Помологічної станції, Національна програма моніторингу, код створу 10

           середнє значення за рік    1,47   0,53        0,14     0,26   0,76     0,72  0,13    6,01     0,5  77,04   1,0   6,66
Бельбек    с. Вавілово, 0,5 км вище скиду КОС Помологічної станції


          середнє значення за рік    1,07   0,6        0,16     0,28   0,65     2,28  0,08    0,01    0,66  6,25   0,63    5,7
Бельбек    с.Верхнєсадове, 0,5 км вище скиду КОС ДП "Садовод".


          середнє значення за рік    1,12  0,48    0,13    0,3   0,69   1,93   0,09            9,5    0,4  11,89  0,38    4,9
Бельбек    с.Верхнєсадове, 0,5 км нижче скиду КОС ДП "Садовод"., Національна програма моніторингу, код створу 09


          середнє значення за рік   0,69   0,51         0,15     0,31   0,88     3,53  0,09    9,41     0,6   5,57  0,25   5,54
Бельбек    с.Фронтове 0,5 км вище скиду КОС ДП "Садовод".


          середнє значення за рік       0,49         0,13     0,27   0,83     1,92  0,09   13,94    1,56  14,82  0,13   3,74
Бельбек    с.Фронтове 0,5 км нижче скиду КОС ДП "Садовод".

                                                              0,05
           середнє значення за рік      1,2   0,65      0,16     0,23   0,81     2,39       9,87    1,92   2,14  0,03  2,.2
Бельбек    гiрло

            середнє значення за рік     1,2   0,65    0,16    0,34   1,43    2,36   0,09   9,25    1,5   10,6   0,04    3,56
                                               Показники складу та властивостей
Місце спостереження за якістю води
                         Завислі   Суль-   Хлориди  Сухий   БСК5  Азот     Нітра-  Фос-   Нафтоп       інші
                         речови-   фати         залишок      амоній-   ти    фати   ро-
                         ни                         ний               дукти   АПАР   Ніт-   Залізо
                                                                             рити
          1              2     3     4      5     6     7     8    9       10    11    12    13
Кача      с.Вишневе (границя з Бахчисарайським рном) 0,5 км вище села., Національна програма моніторингу - код створу 03


          середнє значення за рік           1,23    0,63    0,29   0,78    0,81   0,84   1,09   1,66   1,89   0,39    3,84
Кача      ниже с. Вишневое, орловский мост


            середнє значення за рік    1,19   0,96    0,46    0,31   0,69    3,37   0,99   1,93   1,16   1,61   0,16    3,52
Кача      гiрло


           середнє значення за рік     0,73   1,08    0,63    0,27    1,1    4,94   1,05   1,94   1,34   0,82   0,17    0,5
Сулу-дере   500 вище о/с б.о. Черномор-Тур


          середнє значення за рік           0,25    0,04         0,62    0,09   0,06   3,25   0,86   0,43    1,0    2,4
Сулла-дере   500 нижче о/с б.о. Черномортур


          середнє значення за рік           0,44    0,07         1,08    1,13   0,03   3,88    0,2   3,89   1,63    3,8
Хаїтинській  нижче скидів КОС №8 с.Тилове
водоток

          середнє значення за рік         0,45      0,11    0,33   1,27    6,12   0,05   5,71   4,66  16,43   0,03    0,72
Чорна     930 м вище о/с вис. Сахарна Головка та гідровузла № 3.


           середнє значення за рік   1,34    0,3    0,13    0,2  0,86    1,25    0,05     4,48    6,6   0,89   0,01    0,24
Чорна     0,5 км нижче о/с вис. Сахарна Головка та гідровузла № 3, Національна програма моніторингу - код створу 14
          середнє значення за рік    0,71   0,42     0,16    0,23    1,04    0,51   0,11   6,73   6.26   2,11    0,15     0,56
Чорна     с. Хмельницьке, біля гідропосту.
           середнє значення за рік    0,84   0,42     0,09    0,21    0,89    1,83   0,09   4,88   4,14   5,21       0    0,54
                                              Показники складу та властивостей
Місце спостереження за якістю води    Завислі   Суль-   Хлориди   Сухий      БСК5  Азот     Нітра-  Фос-   Нафтоп         інші
                     речови-   фати         залишок         амоній-   ти    фати   ро-    АПАР    Ніт-     Залізо
                     ни                            ний               дукти        рити
          1             2     3     4      5       6     7     8     9     10   11      12     13
Чорна     СФ ЗАТ "Кримська фруктова компанія",нижче скидів зливових стоків


          середнє значення за рік   1,13    0,23    0,09     0,28    1,0    3,58   0,04   34,93   0,86   4,0    0,34     4,36
Чорна     СФ ЗАТ "Кримська фруктова компанія", вище скидів зливових стоків


           середнє значення за рік    0,66  0,25     0,09    0,25    0,78    2,45   0,05  18,17    3,06     0   0,09     8,12
Чорна     гiрло, 1.5 км перед впадінням в море


          середнє значення за рік    3,97   6,5     1,65    6,24    1,51   13,13   0,19   6,47   9,16   6,46    0,04     2,72
Чорна     виток с. Родникове


          середнє значення за рік         0,21    0,08    0,31    0,74    4,65  0,12    4,0    2,8    0,89    0,05     0,64
Чорна     с.Озерне,0,4 км вище села,1 км вище впадіння р.Байдарки           Національна програма моніторингу, код створу -12


          середнє значення за рік   0,81    1,05     0,14    0,42   0,48    0,05   0,05   4,12     3,2   0,11    0,16      1,3
Чорна     водоскид з Чорноріченського водосховища,           Національна програма моніторингу, код створу -12


           середнє значення за рік     1,4  0,26     0,09    0,28    1,5    2,25   0,07   4,52    8,0  14,75       0    0,8
               Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод
                                                       Таблиця 16
  Назва     Кількість контрольних   Відібрано та    Кількість
 водного      створів, в яких    проаналізовано   показників, у
 об’єкту   здійснювались вимірювання,  проб води, од.   тому числі   Кількість випадків та назва речовин з перевищенням ГДК, од.
              од.                забруднюючих
             з перевищенням            речовин, що
        усього
                 ГДК             визначалися, од.
   1       2       3       4         5                       6
                                                         28
                                        ( Амоній-іон в 10,4 р.,фосфати в 4,5 р., нафтопродукти в 5,0 р.
р.Кача      3       3        10        17      нітрат-іон в 3,1 р., залізо в 6,1 р., АПАР в 2,2 р., БСК5 в 1,4 р.,
                                        хлориди в 1,4 р., кальций в 1,7 р., магний в 1,8 р., сульфати в 1,2
                                                         р.)
                                                        105
                                           (фосфати в 35,0 р., БСК5 в 2,4 р., сульфати в 7,1 р.,
р.Чорна      7       7        35        19
                                        хлориди в 3,6 р., залізо в 2,1 р., АПАР в 44,0 р., нафтопродукти
                                                  в 16,0 р., амоній-іон в 36,1 р.)
                                                         10
р. Сула      2       2        6         18      (Амоній-іон в 1,8 р.,фосфати в 5,4 р., нафтопродукти в 2,6 р.
                                             нітрити в 3,2 р., залізо в 2,4 р.,кальций в 1,1 р., )
                                                         60
                                         (фосфати в 77,1 р., залізо в 5,2 р., БСК5 в 2,2 р., амоній-іон в
р. Байдарка    4       4        24        19
                                         31,0 р ., нафтопродукти в 4,2 р., АПАР в 44,0 р., кальций в 2,2
                                                     р., магний в 3,7 р.)
                                                        116
                                          (амоній-іон в 35,6 р ., фосфати в 10,8 р., нітрити в 8,9 р.,
р.
         5       5        21        18       нітрат-іон в 8,6 р., АПАР в 24,0 р, БСК5 в 2,7 р., сульфати в
Балаклавка
                                           1,9 р., кальций в 2,6 р., магний в 1,7 р., хлориди в 2,4
                                                  р.,нафтопродукти в 37,8 р.)
                                                         80
р. Бельбек    7       7        37        19      (БСК5 в 1,1 р., фосфати в 34,9 р., амоній-іон в 11,8 р., залізо в
                                             6,7 р., АПАР в 186,6 р., нафтопродукти в 2,6 р.)
                     8. Земельні ресурси.
            Структура земельного фонду м. Севастополя
                                            Таблиця 17
             2006 рік    2007 рік    2008 рік    2009 рік    2010 рік
          Всього- % до Всього- % до Всього, Всього-      % до Всього- % до Всьог
          тис. га загаль- тис. га загаль- тис. га тис. га   загал тис. га загаль о, тис.
Основні види угідь      ної       ної            ь-ної     -ної   га
              площі      площі           площ     площі
              територ     терито-            і      терито
               ії       рії            терит      -рії
                                    орії
Загальна територія   86,4  100   86,4  100   86,4  86,4  100  86,4   100  86,4
у тому числі
1.Сільськогосподар
сь-
            26,20  30,32  26,20  30,32  26,2  26,20 30,32  26,20  30,32  26,2
кі угіддя,
у тому числі:
з них:
- Рілля         11,0  12,73  11,30  13,08  11,3  11,0  12,73  11,30  13,08  11,3
- Перелоги        0    0    0    0    0    0    0   0    0    0
-Багаторічні
            10,50  12,15  10,20  11,81  10,20  10,50 12,15  10,20  11,81 10,20
насадження
-Сіножаті      і
            4,70  5,44  4,70  5,44   4,7  4,70  5,44  4,70  5,44  4,7
пасовища
2. Ліси і інші
            35,40  40,97  35,40  40,97  35,4  35,40 40,97  35,40  40,97  35,4
лісовкриті площі
 з них вкриті
 лісовою        32,80  37,96  32,80  37,96  32,8  32,80 37,96  32,80  37,96  32,8
 рослинністю
3.Забудовані землі   14,50  16,78  14,60  16,90  14,7  14,50 16,78  14,60  16,90  14,7
4.Відкриті
             0    0    0    0    0    0    0   0    0    0
заболочені землі
5.Відкриті землі без
рослинного
покриву   або   з
незначним
рослинним
покривом   (піски,  0,30  0,35  0,30  0,35   0,3  0,30  0,35  0,30  0,35  0,3
яри, землі, зайняті
зсувами, щебенем,
галькою,   голими
скелями)

6. Інші землі     7,40   8,56  7,30  8,45   7,2  7,40  8,56  7,30  8,45  7,2
Всього    земель
           85,50   98,96  85,50  98,96  85,5  85,50 98,96  85,50  98,96  85,5
(суша)
Території,    що
покриті
           0,90   1,04  0,90  1,04   0,9  0,90  1,04  0,90  1,04  0,9
поверхневими
водами

 *Інші землі це різниця: загальн.площі - п.1-п.2-п.3-п.4-п.5- території, що
 покриті поверхневими водами.
           Порушені, відпрацьованих земель та їх рекультивація *
                                                   Таблиця 18


Землі               2006 рік   2007 рік      2008 рік    2009 рік      2010 рік

Порушені, тис. га          0,010     0,027        -       ---        0,315
%                   0,01     0,03        -       ---        0,4
Відпрацьовані, тис. га        0,010     0,027       0,027      0,027        0,026
%                   0,01     0,03       0,03      0,03        0,03
Рекультивовані, тис. га       0,004    0,0027       0,052      0,052         -
%                   0      0,003       0,06      0,06         -


 * За даними Севастопольського міського головного управління земельних ресурсів.


     Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний рік*

                                                   Таблиця 19

    Види земель        Усього на початок року      Проведено         Потребують
                                 консервацію         консервації
                  тис. га   % до зага-   тис. % до зага-       тис. га   % до
                         льної     га    льної             зага-
                         площі         площі             льної
                        території       території           площі
                                                   території
        1           2       3      4       5       6      7

        -           -      -      -       -       -       -


 * За даними Севастопольського міського головного управління земельних ресурсів.

                        9. Лісові ресурси.
               Землі лісогосподарського призначення регіону
                   (станом на 01.01.2011 року)
                                                   Таблиця 20
    № з/п                             Одини-    Кіль-      Примітка
                                    ця     кість
                                   виміру
     1                2               3      4          5
     1.     Загальна площа земель лісогосподарського     тис. га    -      Інвентарізацію
          призначення                                 земель лісового
                                                 фонду     не
                                                 завершено
          у тому числі:
     1.1    площа земель лісогосподарського призначення    тис. га   34,3     За даними ДП
          державних лісогосподарських підприємств                   «Севастопольсь-
                                                 ке досвідне
                                                 лісомисливське
                                          господарство»
  1.2   площа земель лісогосподарського призначення  тис. га   0
      комунальних лісогосподарських підприємств
  1.3   площа земель лісогосподарського призначення   га     0
      власників лісів
  1.4   площа земель лісогосподарського         га     -
      призначення, що не надана у користування
   2.   Площа земель лісогосподарського        тис. га   29,2    За даними ДП
      призначення, що вкрита лісовою рослинністю               «Севастопольсь-
                                          ке досвідне
                                          лісомисливське
                                          господарство»
   3.   Загальний запас деревини за звітний період   тис. м3  3262,9    За даними ДП
                                          «Севастопольсь-
                                          ке досвідне
                                          лісомисливське
                                          господарство»
   4.   Запас деревини у розрахунку на один гектар    м3    112
      земель лісогосподарського призначення
   5.   Площа лісів у розрахунку на одну особу      га     -
   6.   Запас деревини у розрахунку на одну особу    м3    8,6
   7.   Лісистість (відношення покритої лісом площі   %     38     За даними ДП
      до загальної площі регіону)                      «Севастопольсь-
                                          ке досвідне
                                          лісомисливське
                                          господарство»

  Непридатні для використання в сільському господарстві, деградовані і
      малопродуктивні землі, можливі для лісорозведення,
            станом на 01.01.2011 року*
                                            Таблиця 21
                   Види деградованих і малопродуктивних земель
             яри   еродовані  крутосхили    піски   пустирі,     кар’єри
                  балки                галявини
      1       2     3      4       5      6        7
 Загальна площа, га   *     *      *       *      *        *
 у т. ч..можливі для   *     *      *       *      *        *
 лісорозведення
   посадка лісу     *     *       *       *      *       *
   посів лісу      *     *       *       *      *       *

Примітка:
* За даними ДП "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство" в господарстві
зазначені види деградованих і малопродуктивних земель відсутні.
   Землі лісогосподарського призначення регіону в розрізі категорій земель
             (станом на 01.01.2011 року)*
                                                                                     Таблиця 22
          Землі      Лісові землі, тис. га                                        Нелісові землі, тис. га
   Міністер-   лісогос  вкриті   не вкриті лісовою                                       у тому числі
                                                                                                    усього нелісових земель
                                                     Усього лісових земель
    ства,     по-  лісовою    рослинністю                                       сільськогосподарські
                                                                                        інші нелісові землі
  відомства   дарськ рослин-ністю                                                  угіддя
   (постійні    ого
№
                    у т. ч. лісові                            лісові культури

                                     інші не вкриті
                                     лісовою росл.
  лісокорис-   призна
з/п
                              незімкнуті
                                                                            пасовища
                                                                  сіножаті
                                                                                  с/г угідь
   тувачі,   -чення

               усього
                                                                                  разом
                                                                        рілля
   власники   (усього
                    культури
                                              Усього
  лісів), інші    ),
          тис. га

1    2      3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15
  Держком-    34,332 29,198 7,006 0,201 1,524 1,725 30,923 0,017 0,02 0,008 0,045 3,124 3,409
1. лісгосп
  України

2.  АПК      **  **      **        **        **        **    **              **     **    **     **     **           **
3.  Інші     **  **      **        **        **        **    **              **     **    **     **     **           **

Примітка:
   * За даними ДП «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство». .

      Динаміка спеціального використання лісових ресурсів державного
                    значення
                                                                                     Таблиця 23
   Рік  Затвердже Фактично           Зрубано по господарствах
        на   зрубано     Хвойних      Твердолистих     м’яколистих
      розрахун-  разом, розрахун Фактично розрахунко Фактич розрахун Фактич-
        кова  га/тис.м3  кова  зрубано ва лісосіка   но    кова    но
       лісосіка,      лісосіка га/тис.м3  тис.м3  зрубано лісосіка, зрубано
       тис.м3        тис.м3             га/тисм3  тис.м3  га/тисм3
                 По рубках головного користування
   2008    0     0     0     0     0      0     0     0
   2009    0     0     0     0     0      0     0     0
   2010    0     0     0     0     0      0     0     0

Примітка:
 * За даними ДП "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство", заготівля
лісових   ресурсів  державного    значення    не    здійснюється.
  Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних насаджень з 2006 по 2009 роки і за 2010 (звітний) рік
                       (в розрізі міністерств та відомств)
                                                                  Таблиця 24
 №   Рік  Міністерства,                      Усього створено лісових насаджень, га
 з/п       відомства,   лісовідновлення, га     лісорозведення, га    створення
          постійні     у тому числі:      у тому числі:        захисних
        лісокористувачі,                           насаджень на         створення
                                                   створення
        власники лісів                              землях,           інших  природне  усього
                                                  полезахисних
                                           непридатних          захисних поновлення створено
                  посадка посів усього посадка посів усього            лісових смуг,
                                              для          насаджень, лісу, га  лісів
                   лісу   лісу      лісу   лісу                га
                                            сільського           га
                                           господарства,
                                              га
  1   2      3       4    5    6   7    8    9      10       11      12    13    14
    2006  Разом         30,2       30,2                                       30,2
    2007  Разом         31,7       31,7                                       31,7
    2008  Разом         40,1       40,1                                       40,1
    2009  Разом         44,2       44,2                                   5,8   44,2
    2010  Разом         8,3   12,6   20,9 10,7      10,7                            31,6
        Разом                 167,1         10,7                        5,8   177,8
        у тому числі:
        Держкомлісгосп             167,1
                                         10,7                     5,8    177,8
            *
        Мінагрополітики    **
        Міноборони      **
        Мінприроди      **
        Інші         **

Примітка:
* - За даними ДП "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство" (вих. № 470 від 29.04.2011 р.)
** - Дані відсутні (проведення робіт з інвентаризації земель лісового фонду станом на 01.01.11 р. не завершено)
      Динаміка проведення лісогосподарських заходів, пов’язаних із
              вирубуванням деревини
                                                   Таблиця 25
  Рік    Зага-   Факти-            Зрубано по господарствах
       льна     чно      хвойні      твердолистяні       м’яколистяні
       площа,   зруба-   пло- фактично площа, фактично       площа,    Фактич-
        га    но, тис.  ща,   зрубано,   га   зрубано,    га      но
              м3    га  га/тис. м3      га/тис. м3        зрубано,
                                              га/тис. м3
   1        2   3     4     5     6     7      8      9
             Усього рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства
  2008     96,4   2,4   81,7  81,7/2,19  14,7   14,7/0,207    -      -

  2009     88,7     3      63,1   63,1/2   25,6     25,6/1     -        -
  2010     53     3,5      40    3,2    13      0,3      -        -

                  у тому числі: 1. Рубки догляду
  2008     80,1    1,2    66,2   66,2/1   13,9     13,9/0,2     -        -
  2009     65,5     1     48,2   48,2/0,8  17,3     17,3/0,2     -        -
  2010     17     0,5       4   0,2    13      0,3      -        -

                         2. Лісовідновні рубки
  2008   -      -      -      -      -    -        -       -
  2009   -      -      -      -      -    -        -       -
  2010   -      -      -      -      -    -        -       -
                         3. Суцільні санітарні рубки
  2008     16,3    1,2     15,5   15,5/1,19   0,8   0,8/0,007     -        -

  2009     23,2    2      14,9   14,9/1,2   8,3    8,3/0,8     -        -
  2010     36     3       36     3     -      -       -        -


 Примітка* - За даними ДП «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство» (вих. № 470
 від 29.04.2011р.)

Динаміка загибелі лісових культур, насаджень та незімкнутих лісових культур
                                                    Таблиця 26
                  Держком-    Мінагро-    Мін-    Мін-     Інші      Усього
                  лісгосп*    політики   оборони   природи

         1            2      3       4      5      6        7
 Усього за 2008 рік          8,2       **       **      **      **       **
 Усього за 2009 рік         61,5       **       **      **      **       **
 Усього за 2010 рік         62,0       **       **      **      **       **
 у тому числі:                    **       **      **      **       **
 1.  усього   загиблих      130,1      **       **      **      **       **
 лісових насаджень, га
 у тому числі від:
  пожеж               121,8      **       **      **      **       **
       1            2        3       4      5      6        7
  несприятливих           80,3       **       **      **      **       **
  погодних умов
  хвороб та шкідників лісу   -    **     **    **    **     **


  господарської діяльності  -    **     **    **    **     **
  людини (забудова, ЛЕП,
  кар’єри, газопроводи
  тощо)
  1.1 з них загиблих     2,0   **     **    **    **     **
  лісових культур, га
  у тому числі від:      2,0   **     **    **    **     **
  пожеж
  несприятливих        -    **     **    **    **     **
  погодних умов
  хвороб та шкідників     -    **     **    **    **     **
  лісу
  господарської діяльності  -    **     **    **    **     **
  людини (забудова, ЛЕП,
  кар’єри, газопроводи
  тощо)
  Інше             -    **     **    **    **     **

 Примітка:
     * За даними ДП "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство" (вих. №
 470 від 29.04.2011р.)
     ** Дані відсутні.

                   10. Надра.

   У 2010р. в підземних водах в межах земель м.Севастополя було виявлено
всього 3 очага азотного (нітратного) забруднення в водоносному горизонті
четвертинних, середньоміоценових, сарматських відкладень, та бактеріологічне
забруднення в водоносному горизонті четвертинних відкладень, в одиночних
свердловинах, що відносяться к садівничим товариствам та підприємствам.
  Забруднення носить локальний характер, майданних ореолів не утворює.
Інших ділянок забруднення не виявлено. Стан основних виявлених осередків і
ділянок забруднення підземних вод у 2010 р. в межах земель м.Севастополь
представлено в табл.23.
  За станом на 01.01.2011р. на території Севастопольського регіона
зареєстровано всього 160 зсувів загальною площею 2,4893 км2. Коефіцієнт
ураженості складає 0,293 %. На південному березі Криму від м. Айя до м.Сарич
(ділянки Батиліманський, Ласпінський) налічується 42 зсуви, що складає 10%
від загальної кількості (1582) зсувів в Криму.
      Стан основних виявлених осередків і ділянок забруднення підземних вод у 2010 р. в межах м. Севастополя
                                                                       Таблиця 27
№№ Басейн Річко- Одини- Ділянка,    Дата Геологіч- Захищ Тип    Характеристика ділянок,     Характеристика ділянок,   Джерело Наявність
 з/п Підзем- вий   ця   осередок виявле   ний  еність забруд-  осередків забруднення      осередків забруднення забруд-нення режимної
------ них басейн адмініст забруд-нення ння   індекс водо- нення     на дату виявлення        на звітний період         мережі
№№ вод ( РБ ) ративно- і його місце ділянк забрудне- нос        Площа Глибина Основні      Пло- Глибина Основні         (кількість
 на (БПВ-1    територі знаход-    и   ного  ного     забруд-   за   забрудню-  ща проникне забруднюю          та
карті  )     ального   ження  осердк водонос- гори-      нення , лягання ючі ком-    забру  ння      чі        номери
          поділу         у   ного  зонту      км2  забруд- поненти,    днен- забруднен компонент       свердло-
          регіону          горизонту (відпо         неного їх кіль-     ня,  -ня, м   и, їх кіль      вин)
                            відно         водонос кісний      км2 ------------- кісний
                             до           ного    склад ,     Глибина   склад ,
                            карти         горизон- мг/дм3        випробу- мг/дм3
                             захи-           ту             вання, м
                             ще-         (покрів-
                            ності )          ля-
                                        подошва
                                         ), м
                                        -----------
                                        Глибина
                                        визначен
                                         ня за-
                                        бруднен
                                         ня, м
 1   2   3    4     5    6    7    8   9   10    11     12    13   14    15     16     17

              ВАТ «Озеле- січень четвертинн незахи Нітратне Нема   5-8   NO -56,62 Нема   Нема   NO -56,62 Невлаштован
 1   XI   8                                      БГКП<2380 даних       БГКП<2380 е звалище,   немає
          м.Севас- нитель»   2010р.   ий   -щен Бактеріо даних    6             даних
                                  л.                              фільтруючі
          тополь ТОВ «Кон- квітень Середньо- захи-            10-19                     фільтруючі
 2   XI   8      соль ЛТД» 2010р. міоценови щен    нітратне -//-       NO-46,62   -//-  -//-  NO-46,62  вигреби   немає
                                          18                       вигреби
              тель”          й
              СТ «Авто-   06. Сарматськ захи-           85-110
 3   XI   8            2010р          нітратне -//-       NO-46,0   -//-  -//-  NO-46,0    -//-   немає
              мобіліст»       ий    щен          100

                     2010
                     2009р.
                     Поширення екзогенних геологічних процесів
                                                                    Таблиця 28

 №         Вид         Площа        Кількість                % ураженості регіону
 з/п       (ЕГП)       Поширення, км2      проявів,
                                шт.
 1         2           3          4                         5
 1        зсуви         2,4893        160                        0,293


                         Родовища, що експлуатуються
                                                                    Таблиця 29

№   Кількість родовищ,  Місцезнаходження      Площа, га     Площа     Обсяг, накопичених порід,    Можливість переведення
з/п    сировина за    об’єкта, назва               рекульти-       млн. т. (м3)         відвалів,
      напрямками      родовища                 вованих.                     хвостосховищ у
     використання                          земель,                     ранг техногенних
                                      га.                        родовищ
    Всього  розроб-              родови-   відва-           відвали   хвостосхо
        люється              ща       лів                   вища
 1   2     3       4         5      6     7        8      9           10
                            I. Горючі корисні копалини

 -   -     -       -         -      -     -         -     -           -
                           ІІ. Металеві корисні копалини

 -   -     -       -          -     -      -         -     -           -
                           ІІІ. Неметалеві корисні копалини
    Флюсо-
    вий
    вапняк
1.   4   2      Балаклава,                Рекультива-           Перевод відвалів хвостосховищ
            1. Псилерахське    152,14        ція здійсню-          в ранг техногенних родовищ
          2. Західно-Кадиківське   92,68        ється згідно          можливо після проведення
         Гасфортське та Караньске        80,91  затвердже-   13,88  24859т  дослідницьких робіт та
          родовища не експлуа-              них планів           висновку спецорганізацій за
              туються                 горних робіт          даними підприємства ПАТ
                                                  "Балаклавське рудоуправління
                                                  ім. О.М. Горького"
   Пиля-
   ний
   вапняк
1.   4   1                                          За даними підприємства ЗАТ
             Інкерман       Загальна площа                   "Інкерстром" переведення
          Першотравнева ділянка  родовищ та відвалів                  відвалів в ранг техногенних
         Інкерманського родовища   складає 30,0 га     2,23     -    -   родовищ не можливо, т.к.
                                                  відвали сформовані із розкрив-
                                                  них порід (глина), що не
                                                  підлягають реалізації неконди-
                                                  ційних блоків, остатків камне-
                                                  пилення, які не використо-
                                                  вуються на дробильно-сорту-
                                                  вальному комплексі.
   Глини
1.   1   1     Балаклава,
          Балаклавське родовище   33,03     -   Дані не     -    -           -
              глина                  представле-
                                  ні.
                  11. Тваринний і рослинний світ.
                 Види флори і фауни, що охороняються
                                              Таблиця 30

                                 2008 рік    2009 рік   2010 рік
Загальна кількість видів флори на території регіону, од.      114      186     186

% до загальної чисельності видів України                0,42    0,69     0,69
Види флори, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої      12     21      21
флори і фауни і природних середовищ існування в Європі, од.
Види флори, занесені до додатків Конвенції про міжнародну        37     37      37
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під
загрозою зникнення (CITES), од.
Загальна чисельність видів фауни , од.                 166     236     236

% до загальної чисельності видів України                0,37    0,52     0,52
Види фауни, занесені до Червоної книги України, од.           95     186     186
Види фауни, занесені до додатків Конвенції про міжнародну        20     22      22
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під
загрозою зникнення (CITES), од.
Види фауни, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої      55     75      75
флори і фауни і природних середовищ існування в Європі
(Бернської конвенції), од.
Види, занесені до додатків Конвенції про збереження мігруючих      15     16      16
видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS), од.
Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження        28     34      34
афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів
(AEWA), од.
Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження         8     19      19
кажанів в Європі (EUROBATS), од.


    Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення
               дикорослих рослин

                                              Таблиця 31

              Усього    Кількість видів рослин,
 Усього видів
             рослинних   занесених до Червоної      Кількість популяцій видів
  рослин,
            угруповань,     книги України,      рослин, занесених до Червоної
 занесених до
            занесених до  відтворено на територіях    книги України, які зникли , од.,
Червоної книги
            Зеленої книги    та об’єктах ПЗФ,            назва
 України, екз.
            України, од.      екз., назва
    1           2          3                 4
                     Сосна Станкевича
   145     *                       *
                     (Pinus stankewiczii)

* не обстежено із-за відсутності фінансування.
 Перелік видів флори, що охороняється, в регіоні (станом на 01.01.2011 року)
                                        Таблиця 32
Назва виду (звичайна і наукова)                      Європейський
                     Червона книга Бернська
                                  CITES  червоний
                     України    конвенція
                                      список
         1              2       3    4      5
Судинні рослини
Тис ягідний (Taxus baccata)          +
Сосна Станкевича (Pinus stankewiczii)     +
Яловец високий (Juniperus еxcelsa)      +
Яловец смердючий (Juniperus          +
foetididissima)
Дельфіній палласа (Delpphinium        +
pallassii Nevski)
Сон кримський (Pulsatilla taurica)      +              +
Мачок жовтий (Glaucium flavum         +
Crantz)
Роговик біберштейна (Cerastium        +              +
biebersteinii)
Півония кримська (Paeonia daurica)      +
Півония тонколиста (Paeonia          +    +
tenuifolia)
Фіалка біла (Viola alba)           +
Чист кримський (Cistus tauricus)       +
Суничник дрібноплодий (Аrbutus        +
andrachne)
Астрагал щетинистий (Astragalus        +    +          +
setosulus)
Зіновать вульфа (Chamaecytisus        +              +
wulffii)
Сочевиця східна (Lens orientalis)       +
Гіпокрепіс чубатий (Hippocrepis        +
comosa)
Люцерна приморська (Medicago         +
marina)
Люцерна щербениста (Medicago         +
saxatilis)
Еспарцет палласа (Onobrychis pallasii)    +
Горох високий (Pisum elatius)         +
Фісташка туполиста (Pistacia mutica)     +
Тринія біберштейна (Trinia          +              +
biebersteinii)
Громовик багатолистий (Onosma         +    +          +
polyphylla)

Беладона звичайна (Atropa belladonna)     +

         1              2       3    4      5
Льонок піщаний (Linaria sabulosa       +              +
Czern)
Волошка таліева (Centaurea Taliewii      +
Kleop)
Лагозерис пурпуровий (Lagoseris        +    +          +
purpurea)
Асфоделіна жовта (Asphodelina lulea)     +
Пізньоцвіт тіньовий (Colchicum      +
umbrosum)
Тюльпан шренка (Tulipa schrenkii     +
Regel)
Підсніжник складчастий (Galantus     +      +    +
plicatus Bieb)
Білоцвіт літній (Leucojum aestivum)    +
Штернбергія пізньоцвіта (Sternbergia   +      +
colchiciflora)
Холодок прибрежний (Asparagus                 +
litoralis)
Рускус під'язиковий (Ruscus        +
hypoglossum)
Шафран вузьколистий (Crocus        +
angustifolius Weston)
Шафран палласа (Crocus pallasii)     +
Шафран гарний (Crocus speciosus)     +
Шафран кримський (Crocus tauricus)    +
Касарики італійські (Gladiolus italicus  +
Mill)
Анакамптис пірамідальний         +      +
(Anacamptis pyramidalis)
Булатка великоквіткова          +      +
(Cephalanthera damasonium)
Булатка довголиста (Cephalanthera     +      +
logifolia)
Булатка червона (Cephalanthera rubra)   +      +
Язичок зелений (Coeloglossum viride)   +      +
Комперія компера (Comperia        +  +    +
comperana)

Коральковець тричінадрізаний       +      +
(Corallorhiza trifida Chatel)
Пальчатокорінник м'ясочервоний      +      +
(Dactylorhiza incarnata)
Пальчатокорінник римський         +      +
(Dactylorhiza romana)
Коручка темно-червона (Epipactis     +      +
atrorubens)
Коручка чемерниковидна (Epipactis     +      +
helleborine)

         1            2    3    4    5
Коручка дрібнолиста (Epipactis      +      +
microphylla)
Билинець довгорогий (Gymnadenia      +      +
conopsea)
Ремнепелюстник козячий          +  +    +    +
(Himantoglossum caprinum)
Лімодорум недорозвинений         +      +
(Limodorum abortivum)
Зозулині сльози яйевилні (Listera     +      +
ovata)
Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis)  +      +
Офрис бджолоносна (Ophrys apifera     +      +
Huds)
Офрис оводоносна (Ophrys oestrifera   +  +    +
Bieb)
Офрис кримська (Ophrys taurica)     +  +    +
Зозулинець рідкоквітковий (Orchis    +      +
laxiflora)
Зозулинець чоловічий (Orchis       +      +
mascula)
Зозулинець салеповий (Orchis morio)   +      +
Зозулинець блідий (Orchis pallens)    +      +
Зозулинець болотний (Orchis palustris  +      +
Jacq)
Зозулинець розмальований (Orchis     +      +
picta Loisel)
Зозулинець прованський (Orchis      +  +    +
provincialis)
Зозулинець дрібнокрапрачастий      +  +    +
(Orchis punctulara)
Зозулинець пурпуровий (Orchis      +      +
purpurea Huds)
Зозулинець мавпячий (Orchis simia)    +      +
Зозулинець блощичний (Orchis       +      +
coriophora)
Зозулинець тризубчастий (Orchis     +      +
tridentata Scop)
Любка зеленоквіткова (Platanthera    +      +
chlorantha)
Стевеніела сатиріовидна (Steveniella   +  +    +
satyrioides)
Ковила браунера (Stipa brauneri)     +
Ковила волосиста (Stipa capillata)    +
Ковила лессінга (Stipa lessingiana    +
Trin)
Ковила каменелюбна (Stipa lithophila)  +          +
Пшениця дика однозeрнянка (Triticum   +
boeoticum Boiss)
          1          2    3    4    5
Клен Стевена (Acer stevenii)                 +
Бурачек чашечковидный                    +
(Alyssum calycocarpum)
Пупавка яйлинская                      +
(Anthemis jajlensis)
Спаржа понтийская (Asparagus       +
ponticus)
Астрагал колючковый                     +
(Astracantha arnacantha)
Бельвалия Липкого (Bellevalia lipskyi)            +
Жеруха грецька(Cardamine graeca)     +
Головчатка Дмитрия (Cephalaria                +
demetrii)
Роговик Біберштейна(Cerastium      +          +
biebersteinii)
Меч-трава болотна (Cladium mariscus)   +
Пізньоцвіт тіньовий (Colchicum      +
umbrosum)
Кизильник крымский (Cotoneaster               +
tauricus)
Боярышник клинолистный                    +
(Crataegus5 sphaenophylla)
Боярышник крымский (Crataegus                 +
taurica)
Пирій ковилолистий (Elytrigia       +          +
stipifolia)
Борщевик лигустиколистный                   +
(Heracleum ligusticifolium)
Вайда прибрежная (Isatis littoralis)             +
Любка дволиста (Platanthera bifolia)   +      +
Прангос три роздільний (Prangos      +          +
trifida)
Румия критмолистная (Rumia                  +
crithmifolia)
Шалфей скабиозолистный (Salvia                +
scabiosifolia)
Скабиоза предгорная (Scabiosa                 +
praemontana)
Паслен Зеленецкого (Solanum                  +
zelenetzkii)
Ковила українська (Stipa ucrainica)    +
Чабрец Дзевановского (Thymus                 +
dzevanovskyi)
Тринія Біберштейна (Trinia        +          +
biebersteinii)
Зостера морская (Zostera marina)       +
Астрагал понтійський Astragalus      +
ponticus Pall.

          1           2    3    4    5
Астраканта арнакантова          +
Astracantha arnacantha (M.Bieb.)
Podlech (Astragalus arnacantha
M.Bieb., Tragacantha arnacantha
(M.Bieb.) Steven)
Берека (горобина берека)         +
Sorbus torminalis (L.) Crantz
(Crataegus torminalis L., Pyrus
torminalis (L.) Ehrh.)
Борщівник                 +          +
лігустиколистий
Heracleum ligusticifolium M.Bieb.
Бурачок Борзи               +  +
Alyssum borzaeanum Nyбr.
(A. obtusifolium auct. non Steven
ex DC., A. tortuosum Waldst. et Kit.
ex Willd. subsp. borzaeanum (Nyбr.)
Nyбr., A. tenderiense Kotov)
Вайда прибережна Isatis littoralis    +          +
Steven ex DC.
Волошка Cтевена              +
Centaurea steveniana Klokov C.
ovina Pall. ex Willd. subsp. Steveniana
(Klokov) Dostбl)
Волошка козяча Centaurea caprina     +
Steven
Волошка Компера Centaurea         +
comperiana Steven
Горицвіт весняний            +
Adonis vernalis L. (Adonanthe
vernalis (L.) Spach, Chrysocyathus
vernalis (L.) Holub)
Горицвіт волзький            +
Adonis wolgensis Steven ex DC.
(Adonanthe wolgensis (Steven
ex DC.) Chrtek et Slavikovб;
Chrysocyathus volgensis (Steven ex
DC.) Holub)
Дволусківниця зігнута          +
(парафоліс зігнутий)
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.
(Lepturus incurvus (L.) Druce,
Pholiurus incurvus (L.) Schintz et
Thell., Rottboellia incurva (L.) Roem.
et Schult.)

           1          2  3  4    5
Катран морський             +
Crambe maritima L. (C. pontica Stev.
ex Rupr., nom. nud.)
Катран                  +
пірчастонадрізаний
Crambe pinnatifida W.T.Aiton
(C. maritima L. subsp. pinnatifida
(W.T.Aiton) Schmalh., C. tataria
Sebeόk var. P
Катран шершавий             +
Crambe aspera М. Bieb. (C. buschii
(O.E. Schulz) Grossh.)
Кендир венеційський           +      +
(к. сарматський, к.
кримський, к. Русанова)
Кермечник червонуватий          +
Goniolimon rubellum (S.G.Gmel.)
Klokov (incl. G. orae-syvaschicae
Klokov)
Косарики черепитчасті Gladiolus     +
imbricatus L.
Критмій морський             +
(критм морський)
Crithmum maritimum L.
Льон Палласів Linum pallasianum     +
Schult.
Півники сибірські Iris sibirica L.    +
Плетуха сольданелова           +
Calystegia soldanella (L.) R.Br.
(Convolvulus soldanella L.)
Редька приморська            +
Raphanus maritimus Sm. s.l. (R.
raphanistrum L. subsp. maritimus
(Sm. ) Thell.; incl. R. odessanus
(Andrz.) Spreng., R. raphanistrum L.
subsp. odessanus (Andrz.) Schmalh.,
Raphanistrum odessanum Andrz.)
Тонконіг кримський Poa taurica H.    +
Pojark.
Чистець вузьколистий Stachys       +
angustifolia М.Bieb.
Шавлія скабіозолиста Salvia       +        +
scabiosifolia Lam.
Аконіт опушеноплодий             +
Aсonitum lasiocarpum (Rchb.) Gбyer
(A. degenii auct. non Gбyer
          1          2    3  4    5
Астрагал Геннінга                    +
Astragalus henningii (Steven) Boriss.
(incl. A. novoascanicus Klokov,
A. buchtormensis auct. non Pall.)
Астрагал зігнутий                    +
Astragalus reduncus Pall.
(A. concavus Boriss.)
Астрагал подібний Astragalus similis           +
Boriss.
Бурачок савранський                   +
Alyssum savranicum Andrz.
(~ A. tortuosum aggr.)
Волошка                         +
великопридаткова
Сentaurea appendicata Klokov
(C. margaritacea Ten. subsp.
appendicata (Klokov) Dostбl)
Головачка Дмитра Cephalaria demetrii           +
Bobrov
Гронянка багатороздільна                 +
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.)
Rupr. (Botrychium matricarioides
Willd.; B. matricariae (Schrank)
Spreng.; Osmunda multifida
S.G.Gmel.; Sceptridium multifidum
(S.G.Gmel.) Tagawa)
Гронянка ромашколиста                  +
Botrychium matricariifolium
(A.Braun ex Dцll) W.D.J.Koch (B.
lunaria (L.) Sw. var. matricariifolium
A.Braun ex Dцll)
Жабриця Лемана Seseli lehmannii             +
Degen
Жовтушник кринкський Erysimum              +
krynkense Lavrenko
Залізняк скіфський                    +
Phlomis scythica Klokov et Des.-
Shost. (Phlomoides scythica (Klokov
et Des.-Shost.) Czer., Phlomis
tuberosa auct. non L., p.p.)
Змієголовник Рюйша              +
Dracocephalum ruyschiana L.
(Ruyschiana spicata Mill.)
Кальдезія білозоролиста           +
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
(Alisma parnassifolium L.)
Осока житня Carex secalina Willd. ex     +
Wahlenb.
          1          2    3  4    5
Пілюльниця куленосна                   +
(кульківник куленосний)
Pilularia globulifera L.
Рогіз малий Typha minima Funk.        +
Ситняг карніолійський Eleocharis       +
carniolica W.D.J.Koch
Смілка литовська Silene lithuanica            +
Zapał.
Сон розкритий                +
Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l.
(Anemone patens L., P. latifolia
Rupr.; incl. P. kioviensis Wissjul.,
P. wolfgangiana (Besser) Rupr.)
Тонконіг Ремана                     +
Poa rehmannii (Asch. et Graebn.)
Woł. (P. nemoralis L. subsp.
rehmannii Asch. et Graebn.)
Хрінниця сиваська                    +
Lepidium syvaschicum Kleopow
(L. cartilagineum auct. non (J.Mayer)
Thell.)
Водорості

Диктиота дихотомічна (Dictyota      +
dichotoma)
Kладостефус губчастий (Cladostephus   +
spongiosus)
Немаліон глистовидний (Nemalion     +
helminthoides)
Лауренція гібридна (Laurencia      +
hybrida)
Сифонокладус маленький          +
(Siphonocladus pusillus)
Бріопсіс адріатичний           +
Bryopsis adriatica (J. Agardh)
Menegh.
Гельмінтора розчепірена         +
Helminthora divaricata (C. Agardh)
J. Agardh
Евпогодон короткогостро–         +
кінцевий
Eupogodon apiculata (C. Agardh) P.C.
Silva (Dasyopsis apiculata (C. Agardh)
Zinova)
Калітамніон зернистий          +
Callithamnion granulatum (Ducluz.)
C. Agardh
           1          2    3  4    5
Кладостефус кільчастий          +
Cladostephus verticillatus (Lightf.)
C. Agardh /= C. spongiosus (Huds.)
C. Agardh f. verticillatus (Lightf.)
Prud’houme van Reine/
Кладофора вадорська Cladophora      +
vadorum (Aresch.) Kьtz.
Кладофора далматська Cladophora     +
dalmatica Kьtz.
Кладофоропсис шкірястий           +
Cladophoropsis membranacea
(Hofm. Bang. ex C. Agardh) Bцrg.
Кодіум черв’якуватий Codium         +
vermilara (Olivi) Delle Chiaje
Лорансія чашоподібна Laurencia       +
coronopus J. Agardh
Лофосифонія повзуча             +
Lophosiphonia reptabunda (Suhr.) Kylin
Осмундея зрізана              +
Osmundea truncata (Kьtz.) K.W. Nam
et Maggs (= Laurencia pinnatifida
(Huds.) Lamour.)
Полісифонія                 +
дрібношипова
Polysiphonia spinulosa Grev.
Пунктарія хвиляста             +
Punctaria tenuissima (C. Agardh)
Grev. (Desmotrichum undulatum
(J. Agardh) Reinke)
Пунктарія широколиста Punctaria       +
latifolia Grev.
Родохортон пурпуровий            +
Rhodochorton purpureum (Lightf.)
Rosenv.
Румія критмолиста              +        +
Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol.
(Cachrys taurica M.Bieb. 1808, non
Willd. 1801; Rumia taurica Hoffm.;
Sanicula crithmifolia Willd.; Trinia
crithmifolia (Willd.) H.Wolff; T. taurica
(Hoffm.) Schmalh.
          1            2    3  4    5
Сперматохнус особливий           +
Spermatochnus paradoxus (Roth)
Kьtz.
Стилофора ніжна               +
Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva
(S. rhizodes (Turn.) J. Agardh)
Стілонема альсіді              +
Stylonema alsidii (Zanardini)
K.M. Drew (Goniotrichum elegans
(Chauv.) Zanard.)
Хроодактилон Волле             +
Chroodactylon wolleanum Hansg.
(Asterocystis wolleana (Hansg.)
Lagerh.)
Хроодактилон                +
розгалужений
Chroodactylon ramosum (Thwait.)
Hansg.(Asterocystis ramosa (Thwait)
Gobi)
Мох

Меезія довгоніжкова Meesia longiseta      +
Hedw.
Гриби
Герицій кораловидний (Hericium        +
coralloides)
Мутин собачий (Mutinus caninus)       +
Сквамарина щетиниста             +
Squamarina cartilaginea (With.)
P. James in D. Hawksw. et al.
(Squamarina crassa (Huds.) Poelt).

Усього                    145      21     37      52


Примітка: Перелік видів флори, що охороняється, в регіоні складений по даним
флористичного обстеження території м. Севастополя, виконаного
Никитським ботанічним садом - Національним науковим центром УААН в
період з 1997 по 2000 рік.
Розділ “водорості” складений по даним Інституту біології південних морів
НАНУ.


 Перелік видів фауни, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.2010 року)
                                        Таблиця 33
                                        Європейсь
Назва виду       Червона
                 Бернська                   -кий
(звичайна і      книга         CITES  CMS  AEWA   EUROBATS
                 конвенція                   червоний
наукова)        України
                                        список
      1        2     3      4  5     6   7      8
Черви кільчасті
Жабоп'явка       +
алжирська -
(Batracobdella
algira)
П'явка медична     +           +                 +
(Hirudo medicinalis)
Глотківка щоголева   +
(erpodella
stschegolewi)
П’явка аптечна
Hirudo verbana     +
Carena, 1820
Ракоподібні
Mорський кріт     +
(Upogebia pulla)
Трав'яний краб     +
(Carcinus aestuarii)
Волoхатий краб     +
(Pilumnus hirtellus)
Каменный краб     +
(Eriphia verrucosa)
Ксанто пореса     +
(Xantho poressa)
Мармуровий краб    +
(Pachyrapsus
marmoratus)
Спеодіаптомус     +
Бірштейна
Speodiaptomus
birsteini
Borutzky, 1962
Павукоподібні
Cкорпіон        +
кримський
(Euscorpius tauricus)
Сольпуга звичайна    +
(Galeodes
araneoides)
Мухоловка        +
звичайна (Scutigera
coleoptrata)
     1         2  3  4  5  6  7    8
Комахи

Kрасуня блискуча    +
кримська
(Сalopterys
splendens)
Емпуза смугаста     +              +
(Empusa fasciata)
Емпуза піщана      +
(Empusa
pennicornia)
Ірис          +
плямистокрилий
(Iris polystictica)
Боліварія        +              +
короткокрила
(bolivaria
brachyptera)
Пилкохвіст лісовий   +
(Poecilimon
schmidti)
Дибка степова      +              +
(Saga pedo)
Анадримадуза      +
ретовського
(Analrymadusa
retowskii)
Emбія реліктова     +
(Haploembia solieri)
Слимакоід        +              +
кримський
(Procerus scabrosus
tauricus)
Пахучий стафілін    +
(Ocypus olens)
Жук – олень       +
(Lucanus ceryus)
Вусач великий      +
(Cerambyx cerdo
cerdo)
Розалія альпійска    +
(Rosalia alpina)
Вусач земляний     +
хрестоносець
(Dorcadion equestre)
Чекініола       +
платисцелідина
(Сecchiniola
plalyscelidina)

      1       2  3  4  5  6  7    8
Левкомігус       +
білосніжний
(Leucomigus
candidatus)
Аскалаф строкатий   +
(Ascalaphus
macaronius)
Бітак італійський   +
(Bittacus itaticus)
Махаон (Papilio    +
machaon)
Подалірій       +
(Iphiclides
podalirius)
Поліксена       +              +
(Zerynthia polyxena)
Зегрис евфема     +
(Zergis eupheme)
Аврора біла      +
(Euchloe ausonia
volgensis)
Носатка листовидка   +
(Libythea celtis)
Сатир залізний     +
(Hipparchia
statilinus)
Сатир евксинський   +
(Pseudochazara
euxina)
Чорнушка фегея     +
(Proterebia phegea)
Синявець мелеагр    +
(Polyommatus
daphnis)
Бражник мертва     +
голова (Acherontia
atropos)
Бражник дубовий    +
(Marumba quercus)
Бражник        +
кроатський
(Hamaris croatica)
Бражник        +
скабіозовий
(Hamaris tityus)

     1         2  3  4  5  6  7    8
Бражник        +
олеандровий
(Hemaris croatica)
Бражник        +
карликовий
(Sphigonaepiopsis
gorgoniades)
Бражник південний   +
молочайний (Hyles
nicaea)
Шовкопряд       +
балліона (Lemonia
baltioni)
Стрічкарка       +
блакитна (Catocala
fraxini)
Стрічкарка       +
диз'юнкта (Catocala
disjuncta)
Стрічкарка велика   +
червона (Catocala
dilecta)
Стрічкарка       +
червона-жовта
(Catocala diversa)
Стрічкарка       +
орденська малинова
(Catocala sponsa)
Каптурниця       +
срібляста (Cucullia
argentina)
Совка хайварді     +
(Noctua haywardi)

Совка трейчке     +
(Periphanes
treischkei)
Совка сокиркова    +
(Periphanes
delphinii)
Пістрянка весела    +
(Lygaena laela)
Ведмедиця –      +
хазяйка
(Callimorpha
dominula)
Пахіцефус степовий   +
(Pachycephus
cruentatus)
      1        2  3  4  5  6  7  8
Каламеута жовта    +
(Calameuta idolon)
Мегалодот       +
гаплофілумовий
(Megalodontes kohti)
Долерус степовий    +
(Dolerus ciliatus)
Сколія-гигант     +
(Scolia maculata)
Криптохил       +
кільчастий
(Cryptocheitus
annulatus)
Амофіла         +
сарептанська
(Cryptocheitus
rubllus)
Ляра анафемська     +
(Larra anachema)
Ксилокопа        +
фіолетова
(Xylocopa violaceae)
Ксилокопа        +
звичайна (Xylocopa
valga)
Екдіонурус єдиний    +
Ecdyonurus solus,
Kłonowska-
Olejnik, Prokopov &
Godunko, 2007
Гептагенія Самоха    +
Heptagenia samochai
(Demoulin, 1973)
Левкоринія       +    +
білолоба
Leucorrhinia
albifrons
(Burmeister, 1832)
Бистрик         +
короткокрилий
Ocypus curtipennis
(Motschulsky, 1849)
Стафілін        +
Плігінського
Tasgius pliginskii
(Bernhauer, 1915)
     1         2    3  4  5  6  7  8
Кведій карпатський   +
Quedius
transsylvanicus
(Weise, 1875)
Синявець Пилаон     +
Plebeius pylaon
(Fisher von
Waldheim, 1832)
Целонітес        +
абревіатус
кримський
Celonites abbreviatus
tauricus
Кostylev, 1935
Бджола-муляр      +
(бджола-ліпниця)
Лефебвра
Megachile
(Chalicodoma)
lefebvrei Lepeletier,
1841
Мегахіла (бджола-    +
листоріз) Жіро
Megachile
(Xanthosarus)
giraudi
Gerstaecker, 1869
Трахуза опушена   +
Trachusa
(Archianthidium)
pubescens
(Morawitz, 1872
Антофора       +
коренаста
Anthophora
(Lophanthophora)
robusta (Klug, 1845)
Ксилокопа (бджола- +
тесляр) райдужна
Xylocopa
(Copoxyla) iris
(Christ, 1791)

Джміль оперезаний +
Bombus
(Thoracobombus)
zonatus Smith, 1854
      1     2    3  4  5  6  7    8
Зубарик       +
чорнолапий
Merodon nigritarsis
Rondani, 1845
Офіогомфус        +
Цецилія
Ophiogomphus
cecilia
Плавунець         +            +
широкий
Dytiscus latissimus
(Linnaeus, 1758)
Плавунець         +
дволінійний
Graphoderes
bilineatus
(De Geer, 1774)
Златка блискуча      +
Buprestis splendens
(Fabricius, 1774)
Велетенський                   +
мурашиний лев
західний
Acanthaclisis
occitanica
(Villers, 1789)
Мантіспа                     +
штирійська
Mantispa styriaca
(Poda, 1761)
Молюски
Оксихілюс кобельта +
(Oxychilus kobelti)
Перистома        +
мердвенева
(Peristoma
merduenianum)
Устрица їстівна     +
(Ostrea edulis)
Свердлун            +
звичайрий (Pholas
dactylus)
Слимак великий     +
строкатий
Helix lucorum
Linnaeus, 1758
Риби
Шип (Acipenser     +        +          +
nudiventris)
Осетер         +        +          +
атлантический
(Acipenser sturio)
      1        2    3    4  5  6  7    8
Севрюга (Acipenser       +    +
stellatus)
Осетер азово-              +
черноморський
(Acipenser
queldenstaedtii)
Білуга         +        +
чорноморська
(Huso huso)
ponticus)
Лосось         +                  +
чорноморський
(Salmo trutta labrax)
Марена кримська     +
(Barbus tauricus)
Шемая дунайська     +
(Chalcalburnus
chalcoides)
Рибець малий      +
(Vimba vimba
tenella)
Морський коник     +        +
чорноморський
(Hippocampus
guttulaus
microstephanus)
Лаврак губатий     +
(Morone labrax)

Горбиль світлий     +
(Umbrina cirrosa)

Зубарик звичайний    +
(Puntazzo puntazzo)
Губан зелений      +
(Labrus virilis)
Піскарка бура      +
(Callionymus
festivus)
Піскарка сіра      +
(Callionymus
belenus)
Морський пивень     +
(Trigla lucerna)
Арноглос        +
(Arnoglossus
kessleri)
Морський чорт      +
(Lophius piscatorius)
      1        2    3  4  5  6  7  8
Осетер російський    +
Acipenser
gueldenstaedtii
Brandt
et Ratzeburg, 1833
Севрюга звичайна    +
Acipenser stellatus
Pallas, 1771
Шемая кримська     +
Аlburnus mentoides
(Kessler, 1859)
Кефаль рамада Liza   +
ramada (Risso, 1827)
Зеус звичайний,     +
сонцевик
звичайний
Zeus faber Linnaeus,
1758
Морська голка      +
товсторила
Syngnathus
variegatus
Pallas, 1814
Морська голка      +
тонкорила
Syngnathus
tenuirostris
Rathke, 1837
Кам’яний окунь     +
зебра Serranus scriba
(Linnaeus, 1758)
Пагель червоний     +
Pagellus erythrinus
(Linnaeus, 1758)
Бопс смугастий     +
Boops boops
(Linnaeus, 1758)
Горбань темний     +    +
Sciaena umbra
Linnaeus, 1758
Хроміс звичайний,    +
морська ластівка
Chromis chromis
(Linnaeus, 1758)
Гребінчастий      +
губань
золотистий
Ctenolabrus rupestris
(Linnaeus, 1758)
      1        2    3  4  5  6  7    8
Зеленушка носата    +
Symphodus rostratus
(Bloch, 1791)
Трьохперка       +
чорноголова
Tripterygіon
tripteronotus
(Risso, 1810)
Риба-присосок      +
європейська
Lepadogaster
lepadogaster
(Bonnaterre, 1788)
Риба-присосок      +
товсторила
Lepadogaster
candolii Risso, 1810
Короткопера       +
риба-присосок
двоплямиста
Diplecogaster
bimaculatus
(Bonnaterre, 1788)
Бичок паганель     +
Gobius paganellus
Linnaeus, 1758
Бичок Букчича,     +
бичок
рись
Gobius bucchichi
Steindachner, 1870
Йорж Балона           +
Gymnocephalus
baloni Holcik et
Hensel, 1974
Плазуни
Гекон кримський     +    +            +
(Mediodactylus
kotshyi danilewskii)
Ящірка прудка          +
(Laserta agilis)
Ящірка зелена          +
(Laserta viridis)
Ящірка кримська         +
(Podarcis taurica)
Жовтопуз        +    +
(Ophisaurus apodus)
      1        2    3  4  5  6  7    8
Полоз          +    +
жовточеревий
(Coluber juguleris)
Полоз леопардовий    +    +
(Elaphe situla)
Полоз          +    +
чотирисмугий
(Elaphe
quatuorlineata)
Вуж водяний          +
(Natrix tessellada)
Мідянка (Coronella  +    +
austriaca)
Земноводні
Тритон Кареліна    +    +
Triturus karelinii
(Strauch, 1870)
Тритон дунайський       +
Triturus dobrogicus
(Kiritzescu, 1903)
Кумка жовточерева       +
Bombina (Bombina)
variegata
(Linnaeus, 1758)
Птахи
Баклан довгоносий   +    +        +
(Phalacrocorax
aristotelis)
Лебідь-шипун         +            +
(Сygnus olor)
Лебідь-кликун         +            +
(Сygnus cygnus)
Гуска сіра (Anser       +            +
anser)
Гуска білолоба        +            +
(Anser albifrons}
Гуска білолоба        +            +
мала (Anser
erythropus)
Гуменник (Anser        +            +
fabalis)
Казарка        +    +    +        +      +
червоновола (Branta
ruficollis)

Чирок-трискунець       +    +        +
(Anas querquedula)
     1        2    3    4    5    6  7    8
Шлохвіст (Anas        +    +        +
acuta)
Чернь чубата         +            +
(Aythya fuligula)
Чернь морська         +            +
(Aythya mania)
Чернь білоока     +    +    +        +
(Aythya nyroca)
Чернь                         +
червонодзьоба
(Netta rufiпа)
Чернь             +            +
червоноголова
(Aythya ferina)
Крохаль        +    +            +
довгоносий (Mergus
senator)
Савка (Oxyura      +    +    +    +    +      +
leucocephala)
Луток (Mergellus         +            +
albellus)
Огар (Tadorna      +    +            +
ferruginea)
Гоголь (Bucephala    +    +            +
clangula)
Змієід (Circaetus    +    +
gallicus)
Орлан-білохвіст     +    +    +    +          +
(Haliaeetus albicilla)
Стерв'ятник       +    +
(Neophron
percnopterus)
Гриф чорний       +    +                  +
(Aegypius
monachus)
Сип білоголовий     +    +
(Gyps fulvus)
Балобан (Falco      +    +    +    +
cherrug)
Сокол-сапсан (Falco   +    +    +    +
peregrinus)
Лежень (Burhinus     +    +
oedicnemus)
Зуйок морськой      +    +            +
(Charadrius
alexandrinus)
Бекас Gallinago         +            +
gallinago
Кроншнеп великий     +    +            +
Numenius arquata
Веретенник великий        +            +
Limosa limosa
     1         2    3    4    5    6  7    8
Дерихвіст лучний     +    +        +    +
Graleola pratincola

Дерихвіст        +    +        +    +
степовий Graleola
nordmanni
Ходулочник            +            +
Himantopus
himantopus
Шилодзьобка           +            +
Recurvirostra avocetta

Турухтан             +            +
Philomachus pugnax
Журавель сірий Grus   +    +    +    +    +
grus
Журавель степовий    +    +    +    +
(Anthropoides virgo)
Дрохфа (Otis tarda)   +    +    +    +          +
Пугач (Budo budo)    +    +
Сич волочатий      +    +
(Aegolibs funereus)
Корольок        +    +
червоноголовий
(Regulus
ignicapillus)
Кам'яний дрізд     +
строкатий (Moticola
saxatilis)
Сиворакша Coracias   +    +
garrulus Linnaeus,
1758
Нерозень Anas                    +
strepera Linnaeus,
1758
Пісочник великий        +          +
(зуйок великий)
Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758
Чоботар                       +
(шилодзьобка)
Recurvirostra
avosetta
Linnaeus, 1758

     1         2    3  4    5    6    7    8
Баранець великий        +          +
(дупель)
Gallinago media
(Latham, 1787)
Крячок малий          +      +    +
Sterna albifrons
Pallas, 1764
Ссавці
Кутора мала       +
(Neomys anomalus)
Підковоніс малий    +          +        +
(Rhinolophus
hipposideros
Bechstein)
Підковоніс великий   +          +        +
(Rhinolophus
ferrumequinum
Schreber)
Нічниця наттерера    +                  +    +
(Myotis nattereri)
Широковух        +                  +
європейський
(Barbastella
barbastella Schreber)
Вечірниця мала     +                  +
(Nyctalus leisleri)
Вечірниця        +                  +    +
велетенська
(Nyctalus lasiopterus
Schreber)
Нетопир         +                  +
середземноморськи
й (Pipistrellus kuhli
Natterer)
Нетопир         +                  +
кожанковидний
(Pipistrellus savii
Вonoparte)
Афалина         +        +    +
чорноморська
(Tursiops truncatus
ponticus)
Азовка (Phocoena    +    +    +    +          +
phocoena relicta)

Білобочка        +        +    +
чорноморська
(Delphinus delphis
ponticus)
     1         2    3    4    5  6    7    8
Тхір степовий      +
(Mustela (Putrius)
eversmanni)
Білозубка велика    +
Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)
Нічниця гостровуха   +                  +
Myotis blythii
(Tomes, 1857)
Вухань звичайний    +                  +
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)
Вечірниця руда     +                  +
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Нетопир звичайний    +    +
Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)
Нетопир Натузіуса    +
Pipistrellus nathusii
(Keyserling et
Blasius, 1839)
Лилик двоколірний    +                  +
Vespertilio murinus
Linnaeus,1758

Кажан пізній      +                  +
Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)
Хом’як звичайний    +    +
Cricetus сricetus
(Linnaeus, 1758)
Хом’ячок сірий     +
Cricetulus
migratorius
(Pallas, 1773)
 Сліпачок звичайний +
 Ellobius talpinus
 (Pallas, 1770)
 Нічниця велика                              +       +
 Myotis myotis
 (Borkhausen, 1797

      1        2       3    4    5    6     7        8
 Нічниця вусата                              +
 Myotis mystacinus
 (Kuhl, 1817)
 Нічниця водяна                              +
 Myotis daubentonii
 (Kuhl, 1817
 Вухань                                  +
 австрійський
 Plecotus austriacus
 (Fischer, 1829)
 Нетопир-карлик                              +
 Pipistrellus
 pygmaeus
 (Leach, 1825)
 Кажан північний                             +
 Eptesicus nilssonii
 (Keyserling, Blasius,
 1839)
 Ховрах крапчастий        +
 Spermophilus
 suslicus
 (Gueldenstaedt,
 1770)
 Мишівка лісова          +
 Sicista betulina
 (Pallas, 1779)
 Хом’як звичайний         +
 Cricetus сricetus
 (Linnaeus, 1758)
 Полівка татранська        +
 Microtus tatricus
 (Kratochvil, 1952)
 Ведмідь бурий                 +                     +
 Ursus arctos
 (Linnaeus, 1758)

 Усього         186   75      22     16  34    19       23


Примітка: Перелік видів фауни, що охороняється в регіоні, складений за даними літературних
джерел у відповідності з ареалами поширення видів. Науково-дослідницькі роботи по вивченню
фауни регіону не проводилися із-за відсутності фінансування.

 Перелік видів тварин, що охороняються, і які з'явились чи зникли в регіоні за
               останні три роки
                                               Таблиця 34
 Назва виду        З'явились          Зникли         Причина
      1              2             3            4
      -             -             -            -
Примітка: Дані відсутні. Дослідження по даному питанню не проводилися із-за відсутності
фінансування на створення кадастру і ведення моніторингу.

     Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (голів)
                                            Таблиця 35
Види мисливських тварин             2008 р.      2009 р.      2010 р.
олень                       343        223         *
кабан                       370        300         *
козуля                      819        476         *
* Дані відсутні. Інформацію ДП «СДЛМГ» не надано.

         Добування основних видів мисливських тварин (голів)
                                            Таблиця 36
 Рік    Види     Затверджений  Видано     Добуто    Не       Причина
     мисливських     ліміт   ліцензій        використано   невикористання
      тварин     добування               ліцензій
 2008    олень       8      8       7      -    промах
       кабан       90     90       57      -    промах
      косуля       20     20       13      -    промах
 2009    олень       5      5       3      -    промах
       кабан       74     74       37      -    промах
      козуля       29     29       14      -    промах
 2010    олень       6      6       3     3     промах, не повна
                                        реалізація ліцензії
      кабан       103     83       71     12     -
      козуля       31     31       11     20     -

                   Динаміка вилову риби
                                            Таблиця 37
  Рік         Водний об’єкт*      Затверджений ліміт      Фактичний вилов
                          вилову (тонн)**        (тонн)***
  2008   Чорне море             В рахунок загального       19365,651
                        ліміту
  2009   Чорне море             В рахунок загального       24940,7691
                        ліміту
  2010   *                 *             *

* Інформація у Східно – Чорноморського Державного басейнового управління охорони,
використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства відсутня.

              Кількість виявлених фактів браконьєрства
                                             Таблиця 38
                         2008        2009        2010
Виявлено фактів браконьєрства, од.*        391        670        1055

* Інформація про кількість виявлених фактів браконьєрства за даними Східно-
Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання і відтворення
водних живих ресурсів та регулювання рибальства.
                         12. Природно-заповідний фонд м. Севастополь.
           Розподіл об’єктів ПЗФ за їх значенням, категоріями та типами (станом на 1 січня 2010 року)
                                                                             Таблиця 39

   Категорії об’єктів ПЗФ                               Об’єкти ПЗФ                           % площі
                      загальнодержавного            місцевого значення             разом          окремих
                         значення                                                категорій
                   кіль-      площа, га       кіль-       площа, га       кіль-      площа, га        до
                   кість,   усього    у т.ч.    кість,    усього    у т.ч.    кість,  усього  у т.ч. надана  загальної
                   шт          надана в     шт           надана в    шт         в постійне    площі
                              постійне                постійне                корис-     ПЗФ
                               корис-                 корис-                тування
                               тування                 тування
         1          2      3      4      5      6       7      8     9      10        11
Природні заповідники       -                   -                    -                    -
Біосферні заповідники      -                   -                    -                    -
Національні природні парки    -                   -                    -                    -
Регіональні ландшафтні парки   -                   -                    -                    -
Заказники, всього:        4      25689,9     25689,9  -                 X   4      25689,9   25689,9    98,2
  у т.ч. ландшафтні       3      25666,7     25666,7  -                 X   3      25666,7   25666,7    98,1
      лісові        -      -         X    -                 X   -      -        X     -
      ботанічні      -      -         X    -                 X   -      -        X     -
      загальнозоологічні  1      23,2       23,2   -                 X   1      23,2      23,2    0,08
      орнітологічні    -      -         X    -                 X   -              X     -
      ентомологічні    -      -         X    -                 X   -              X     -
      іхтіологічні     -      -         X    -                 X   -              X     -
      гідрологічні     -      -         X    -                 X   -              X     -
      загальногеологічні  -      -         X    -                 X   -              X     -
      палеонтологічні   -      -         X    -                 X   -              X     -
      карстово-      -      -         X    -                 X   -              X     -
      спелеологічні
Пам’ятки природи, всього     -      -         X    6       448,7776   19,6398  6      448,7776   19,6398    0,075
 у т.ч. комплексні       -      -         X    1       5,8982      -    1      5,8982     -     0,02
      ботанічні      -      -         X    1       11,9200     -    1      11,9200     -     0,045
     зоологічні      -     -        X    -     -         X   -    -         X   -
     гідрологічні     -     -        X    4     430,9594    19,6398  4    430,9594    19,6398  0,075
     геологічні      -     -        X    -     -         X   -    -         X   -
Заповідні урочища        -     -        X    1     18,4387     18,4387  1    18,4387     18,4387  0,07
Ботанічні сади         -     -        -    -     -      -       -    -      -       -
Дендрологічні парки       -     -        -    -     -      -       -    -      -       -
Парки-пам’ятки садово-     -     -        -    -     -      -       -    -      -       -
паркового мистецтва
Зоологічні парки        -     -        -    -     -      -       -    -      -       -
Разом              4     25689,9   25689,9   7     467,2163  38,0785    11   26157,12  25727,9785    100

* Природно-заповідний фонд м. Севастополя (далі - ПЗФ) складається з природно-заповідних об'єктів та територій, які організовані на землях постійних
землекористувачів і на землях, які не надані в користування або власність. Установи природно-заповідного фонду в складі існуючої мережі ПЗФ
м.Севастополя відсутні.
                     Динаміка структури природно-заповідного фонду м. Севастополя
                                                                     Таблиця 40

Категорії територій та об’єктів  На 01.01.2007 року   На 01.01.2008 року   На 01.01.2009 року   На 01.01.2010 року  На 01.01.2011 року
       ПЗФ         кількіст  площа, га  кількіст   площа,  кількість, кількість,  площа, га кількість,  площа,   кількість,
                  ь, од.         ь, од.    га     од.     од.           од.    га      од.
        1           2     3      4     5      6      7     8      9    10      11
Природні заповідники         -     -      -      -     -      -     -      -    -       -
Біосферні заповідники         -     -      -      -     -      -     -      -    -       -
Національні природні парки      -     -      -      -     -      -     -      -    -       -
Регіональні ландшафтні парки     -     -      -      -     -      -     -      -    -       -
Заказники загальнодержавного     4    25689,9    4    25689,9    4    25689,9    4     25689,9   4     25689,9
значення
Заказники місцевого значення     -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
Пам’ятки природи           -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
загальнодержавного значення
Пам’ятки природи місцевого      6    441,19    6    441,196    6    448,7776    6    448,7776   6     448,7776
значення
Заповідні урочища          1    18,4387    1    18,4387    1    18,4387    1    18,4387   1     18,4387
Ботанічні сади            -     -      -      -     -      -      -      -     -       -
загальнодержавного значення
Ботанічні сади місцевого       -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
значення
Дендрологічні парки         -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
загальнодержавного значення
Дендрологічні парки місцевого    -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
значення
Зоологічні парки           -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
загальнодержавного значення
Зоологічні парки місцевого      -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
значення

Парки-пам’ятки садово-        -      -     -      -      -      -     -      -     -      -
паркового мистецтва
загальнодержавного значення
       1           2      3     4      5       6      7      8      9      10      11
Парки-пам’ятки садово-       -      -     -      -       -      -      -      -      -      -
паркового мистецтва місцевого
значення

РАЗОМ**              11   26149,5347   11   26149,5347    11   26157,1163    11   26157,1163    11    26157,1163

Фактична площа ПЗФ *            26149,5347       26149,5347        26157,1163        26157,1163        26157,1163
% фактичної площі ПЗФ від           30,2          30,2          30,28          30,28           30,28
площі АТО

Примітка:
*   - Сумарна площа територій та об’єктів ПЗФ без урахування площі тих об’єктів ПЗФ, що входять до складу територій інших об’єктів ПЗФ.
**  - Площа розрахована з використанням даних про площі територій ПЗФ загальнодержавного значення, зазначених у документах по їхній організації
(підлягають уточненню в рамках розробки проектів землеустрою з організації та встановленню меж територій ПЗФ загальнодержавного значення), а також з
використанням даних про площі територій ПЗФ місцевого значення, установлених проектами землеустрою і затверджених у встановленому порядку у 2005-
2006 р.р. (Розпорядження Севастопольської міської держадміністрації від 07.11.05 р. № 1468-р "Про затвердження проектів землеустрою з організації та
встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення м. Севастополя"; Рішення Севастопольської міської Ради від 04.07.2006 р. № 393
"Про затвердження меж частини об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення і оголошення територій в цих межах територіями природно-
заповідного фонду місцевого значення, які підлягають особливій охороні")
  Площа територіально-адміністративного утворення м. Севастополя (відповідно до уточнених даних Головного управління Держкомзему у м. Севастополі -
86360 га (86,4 тис. га)
  Всього ПЗФ: загальнодержавного значення - 4 шт./25689,9га; місцевого значення - 467,2163 (в т.ч. пам’яток природи - 6 шт./448,7776га; заповідне урочище
- 1 шт./18,4387 га).
                Розподіл земель об’єктів ПЗФ за землекористувачами, власниками землі
                                                                    Таблиця 41

№      Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування       Площа
рядка
за
Фор-
мою 6-                                                          га       % (*)
зем
  1.  Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності та користуванні)
  2.  Громадяни, яким надані землі у власність і користування
 3+4+5  Заклади, установи, організації; промислові та інші підприємства; підприємства та організації транспорту,  61,9704      0,41
  +6   зв’язку; частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
  7.1  Природоохоронні установи (об’єкти ПЗФ), землі надані в постійне користування                  0        0
 7.2 +  Підприємства, установи, організації оздоровчого, рекреаційного призначення
  7.3
  7.4  Підприємства, установи, організації історико-культурного призначення                     1,0010      0,01
  8   Лісогосподарські підприємства                                       14941,8107     99,23
  9   Водогосподарські підприємства
10 + 11  Підприємства іноземних інвесторів та спільних підприємств
  12   Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населеного пункту       52,0325      0,35

     Разом                                                   15056,8146     100


   Примітки:
    - Установи природно-заповідного фонду в складі існуючої мережі ПЗФ м. Севастополя відсутні.
    - Матеріали суцільної інвентаризації земель м. Севастополя відсутні;
   * % - до загальної площі ПЗФ м. Севастополя (26157,1163 га)
                           Розподіл земель об’єктів ПЗФ за угіддями.

                                                                     Таблиця 42

№                       Угіддя                Площі угідь у  Площі угідь у межах        Разом
графи                                        межах земель,  земель, що знаходяться
за                                          наданих     у користуванні інших
Форм                                         установам ПЗФ  землекористувачів та
ою 6-                                        у постійне   земель запасу
зем                                         користування
                                            га   %    га     %      га      %
   1                      2                   3    4    5      6      7       8
3     Сільськогосподарські землі, всього                      0    0
4     з них: сільгоспугіддя                             0    0
14-17 +  інші                                     0    0
20
18    забруднені сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в      0     0
     сільськогосподарському виробництві
5     з сільгоспугідь: рілля                            0     0
6               перелоги                        0     0
7               багаторічні насадження                 0     0
11               сіножаті                        0     0
12               пасовища                        0     0
21    Ліси та інші лісовкриті площі, всього                    0     0  14931,2380  99,16   14931,2380    99,16
22    з них: лісові землі, всього                         0     0  14931,2380        14931,2380
28         чагарники                              0     0
34    Забудовані землі, всього                           0     0   0,8230    0,01    0,8230     0,01
63    Відкриті заболочені землі, всього                      0     0
66    Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом              0     0
67    Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом   0     0  124,7536   0,83    124,7536    0,83
68    з них: кам’янисті місця                           0     0
69         піски (включаючи пляжі)                       0     0
70         яри                                 0     0
71         інші                                0     0  124,7536         124,7536
72    Води, всього                                 0     0
   1                     2                       3    4     5      6     7      8
73    з них: природні водотоки                              0    0
74        штучні водотоки                               0    0
75        озера, лимани                                0    0
76        ставки                                   0    0
77        водосховища                                 0    0
     Разом земель                                    0    0
     Крім того моря                                   0    0
     Всього                                       0    100  15056,8146   100  15056,8146   100

    Примітки:
    * Дані в таблиці 42 наведені за формою 6-зем (надані Головним управлінням Держкомзему у м. Севастополі вих. № 8-4-1/3070 від 21.04.2011р.).
      Дані не можуть вважатися коректними, так як:
    - матеріали суцільної інвентаризації земель м. Севастополя відсутні;
    - автоматизований облік по складу угідь земель природно-заповідного фонду відсутній, у зв'язку з тим, що ПЗФ м. Севастополя представлений
заказниками, пам'ятками природи і заповідним урочищем, які не є юридичними особами; території ПЗФ м. Севастополя не є самостійними
землекористувачами, організовані на землях інших землекористувачів та категорій земель, в т.ч. земель лісового, водного фонду, рекреаційних, житлової і
суспільної забудови та інш. Площа акваторій бухт у статистичної звітності по формі 6-зем «Про наявність земель і розподіл їх по власникам землі,
землекористувачам, угіддям і видам економічної діяльності» не врахована (лист Головного управління Держкомзему у м. Севастополі вих. №8.4-1/3070 від
21.04.11р.).
    - не співвідносяться з даними проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій ПЗФ місцевого значення та первинних облікових
документів щодо організації територій ПЗФ загальнодержавного значення, а також з даними паспортів водяних об'єктів, розташованих на територіях ПЗФ;
    - в них не врахована площа морських акваторій та відсутні дані щодо ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Байдарський» загальною
площею 24295 га в зв'язку з «великої кількістю сторонніх користувачів (власників)» (лист Головнго управління Держкомзему у м. Севастополі вих. № 8-2.1-
1/2772 від 20.04.2010р.);
    - проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій ПЗФ загальнодержавного значення, а також кадастр ПЗФ станом на 01.01.2011 р. не
розроблені в зв'язку з відсутністю фінансування. Запити на фінансування розроблення указаних проектів землеустрою за рахунок Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища неодноразово надавалися на адресу Мінприроди України в установленому порядку у 2005-2010 р.р.
                     Розподіл лісових земель об’єктів ПЗФ за їх категоріями.
                                                              Таблиця 43

№ графи за      Категорії лісових земель     Площа у межах земель,   Площа в межах земель, що     Разом
формою №                        наданих установам ПЗФ у  знаходяться у користуванні
1 Держав-                        постійне користування*  інших землекористувачів та
ного                                          земель запасу**
лісового                         га      %      га        %   га       %
кадастру
   1                2           3       4      5        6    7       8
2      Вкриті лісовою рослинністю, всього      0       0      *        *    *       *
3      у т. ч. лісові культури            0       0      *        *    *       *
4      Незімкнуті лісові культури          0       0      *        *    *       *
5      Лісові розсадники, плантації         0       0      *        *    *       *
10      Не вкриті лісовою рослинністю, всього     0       0      *        *    *       *
6      у т. ч. рідколісся              0       0      *        *    *       *
7           згарища               0       0      *        *    *       *
8           зруби                0       0      *        *    *       *
9           галявини              0       0      *        *    *       *
11      Лісові шляхи, просіки тощо          0       0      *        *    *       *
12      Разом лісових земель             0       0      *        *    *       *

* дані у Головному управлінні Держкомзему у м.Севастополі відсутні.
                                 13. Формування екологічної мережі

                       Складові структурних елементів екологічної мережі
                  в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону
                                                                                                                                                Таблиця 44

№     Одиниці    Загальна  Загальн                                            Складові елементи екомережі, тис. га
з/п  адміністративно-  площа,    а
                                                                                Курортні та лікувально-
                                                                                                                                             забруднені землі, що не
                                                                  Ліси та інші лісо вкриті
                                                                                                         Землі під консервацією
                                 Водно-болотні угіддя
   територіального   тис. га   площа
                                                                                             Рекреаційні території
                                                                                                                        рослинним покривом
                                                                                                                        рослинного покриву
                                                                                                                                              використовуються в
                                                        Прибережні захисні
                                             Відкриті заболочені
                                                                                                                                   Пасовища, сіножаті
                                                                                 оздоровчі території
                                             Водоохоронні зони
                                                                                                                        Відкриті землі без

                                                                                                                         або з незначним
     устрою           екомер
                        Об’єкти ПЗФ
                                                                                                                                                Радіоактивно


                                                                                                                                                господарстві
                    ежі,
                                                                       площі
                                                           смуги
                   тис. га
                                                землі
1      2       3      4           5        6      7       8       9         10                 11           12                  13      14             15         16

   м. Севастополь    86,4    86,4      80,3    25,6          0,9       0       -           -              35,5               -             6,9         0            6,7         4,7
                                 *Дані таблиці 44 наведено згідно інформації Головного управління Держкомзему у м.Севастополі (вих. № 8-4-1/3070 від 21.04.2011р.) за формою 6-зем 99рядок.
* У гр. 5 вказана площа 25,6 тис.га за формою 6-зем без урахування площ морських акваторій – 0,6 тис га. Всього по м.Севастополю площа об’єктів природно-
заповідного фонду та природоохоронного призначення складає 26,2 тис.га.
     14. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
           14.1. Поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки
            Накопичення відходів (станом на 01.01.2011 року)
                     (за формою статзвітності 1-в)
                                             Таблиця 45
 №               Показник              Одиниця  Кількість   Примітка
 з/п                                виміру
 1    Суб’єкти підприємницької діяльності, виробнича      од.     *    За даними
      діяльність яких пов’язана з утворенням                    Управління
      небезпечних відходів                             статистики в
                                             м.Севастополі
   2   Накопичено відходів, усього                т      *    За даними
      у тому числі:                                 Управління
   3   відходи 1 класу небезпеки                 т      *    статистики в
   4   відходи 2 класу небезпеки                 т      *    м.Севастополі
   5   відходи 3 класу небезпеки                 т      *

* У звязку з введенням нової форми статистичної звітності 1-відходи, інформація стосовно поводження з
відходами у визначений термін до Держуправління надана не була.

     Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері
        поводження з небезпечними відходами на території регіону
                   (за інформацією держуправління)
                                             Таблиця 46
 №       Назва    Місце знаходження    Номер та
                                        Спеціалізація
 з/п                         строк дії
                                   (операції та види небезпечних
                           ліцензії
                                         відходів)
   1     2           3         4             5
 1     ТОВ        Західний берег     Серія АВ  Збирання, оброблення небезпечних
      “ЮГТОРСАН”    Комишевої бухти,1    № 433753  відходів:
               м. Севастополь,     14.10.2010- л’яльно-баластні води, що містять
               99014          14.10.2015 нафтопордукти
 2     ТОВ        вул. Істоміна, 9    Серія АВ  Збирання, зберігання, оброблення,
      “Севекосервіс”  м.Севастополь,     № 115413  утилізація, знешкодження небезпечних
               99001          15.05.2006- відходів:
                           15.05.2011 1) відпрацьовані нафтопродукти, не
                                  придатні до використання за
                                  призначенням (у том числі
                                  відпрацьовані моторні, індустріальні
                                  масла та їх суміші);
                                 2) л’яльно-баластні води, суміші
                                  масло/вода
 3     ПП «Фірма     вул.Фильченкова,    Серія АВ  Збирання, зберігання, оброблення
      ТАКО»       35           № 433753  небезпечних відходів:
               м.Севастополь,     16.04.2009- відпрацьовані нафтопродукти, не
               99022          16.04.2014 придатні до використання за
                                 призначенням (у том числі
                                 відпрацьовані індустріальні моторні
                                 масла та їх суміші, відходи забруднені
                                 нафтопродуктами: л’яльно-баластні
                                 води, промаслені грант, ганчір’я,
                                 пісок)
 4    ТОВ «Ситалл»   пр. Ген.Острякова,   Серія АБ  Збирання, зберігання небезпечних
              69-а          № 103186  відходів:
              м.Севастополь,     09.06.2005- 1) відході що містять Cd, Pb, Hg, Sb,
              99040          09.06.2010   Se, Te та Їх сполуки;
                                2) відпрацьовані батареї свинцевих
                                  акумуляторів;
                                3) відходи і брухт електричних та
                                  електронних вузлів, що містять
                                  компоненти, такі, як акумуляторні
                                  батареї або інші батареї, ртутні
                                  вмикачі, скло від акумуляторно-
                                  променевих трубок або інше
                                  активоване скло, конденсатори;
                                4) відходи, що містять вибухові
                                  речовини;
                                5) відпрацьовані нафтопродукти, не
                                  придатні до використання за
                                  призначенням (у том числі
                                  моторні, індустріальні масла та їх
                                  суміші)

   Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю
          окремих видів відходів як вторинної сировини
                  (за інформацією держуправління)
                                            Таблиця 47
№       Назва         Місце      Номер та    Спеціалізація (види вторинної
з/п                знаходження     строк дії        сировини)
                            ліцензії
1        2           3         4            5
1   ЗАТ “Севастополь-      Балаклавське    Серія АВ   Збирання, заготівля макулатури,
    вторресурси”         шосе, 3-А     № 361207   склобою, відходів полімерних,
                 м.Севастополь,   11.07.2007-  відходів гумових, у том числі
                   99040      11.07.2012  зношених   шин,   матеріалів
                                  текстильних      вторинних,
                                  використаної металевої тари
2   ТОВ “ОКСІ”        вул.Міхайлівська,   Серія АБ   Збирання,  заготівля  відходів
                   5, кв.28     № 201638   полімерних
                 м.Севастополь,    18.08.2005-
                   99002      18.08.2010
3   ТОВ “Санта-Юг”      вул.Хрустальова,   Серія ААБ  Збирання, заготівля макулатури,
                  11, оф.94     №103060  склобою, відходів полімерних,
                 м.Севастополь,    31.03.2005- відходів гумових, у том числі
                   99029      31.03.2010 зношених   шин,  матеріалів
                                 текстильних вторинних
4   ТОВ “Центр пакування   вул. Шабаліна, 29   Серія АБ Збирання, заготівля макулатури,
    та дизайну”        м.Севастополь,    № 201576 склобою, відходів полімерних,
                   99029      21.07.2005- відходів гумових, у том числі
                           21.07.2010 зношених    шин,  матеріалів
                                 текстильних вторинних
5   ПП Лукянов В.В.     пр.Ген.Острякова,   Серія АБ Збирання, заготівля макулатури,
                  142, кв.15     № 201719 склобою, відходів полімерних,
                 м.Севастополь,    30.10.2005- відходів гумових, у том числі
                   99040      30.10.2010 зношених    шин,  матеріалів
                                 текстильних вторинних
 6  Фізична особа -     вул. Єрошенка, 8,   Серія АБ    Збирання,  заготівля відходів
   підприємець          кв. 47     № 361444    гумових, у том числі зношених
   М’якенко В.Г.       м.Севастополь,   26.10.2007-   шин
                   99028     26.10.2012
 7  Фізична особа -     вул.Генуезька, 42   Серія АВ  Збирання, заготівля макулатури,
   Колісниченко З.Ю.     м.Севастополь,    № 396646  склобою, відходів полімерних,
                   99028     23.04.2008- відходів гумових, у том числі
                          23.04.2013 зношених    шин,   матеріалів
                                текстильних вторинних
 8  ПП «Еліттрансеко»     вул.Мачтова, 11,   Серія АВ Збирання, заготівля макулатури,
                   кв.2      № 433553 склобою, відходів полімерних,
                 м.Севастополь,   09.09.2008- відходів гумових, у том числі
                   99002     09.09.2013 зношених    шин,   матеріалів
                                текстильних вторинних
 9  ТОВ «Славянская     вул.Ген.Лебедя,30   Серія АВ Збирання, заготівля макулатури,
   Гавань»            кв.38      № 298678 склобою, відходів полімерних,
                м.Севастополь,   06.03.2007- відходів гумових, у том числі
                   99055     06.03.2012 зношених    шин,   матеріалів
                                текстильних       вторинних,
                                використаної   металевої   тари
                                (ящики, фляги, каністри, банки
                                зокрема алюмінієві банки з-під
                                напоїв, балончики)
10  ТОВ «Поліпак       вул.Мелітопольсь   Серія АВ Збирання,    заготівля  відходів
   Індустрія»           ка, 21     № 298506 полімерних
                м.Севастополь,   10.11.2006-
                   99003     10.11.2011
11  ТОВ «Виктория-2010»   вул. Демідова, 14,  Серія АВ Збирання, заготівля макулатури,
                   кв.6      №527635 склобою, відходів полімерних,
                м.Севастополь,   13.08.2010- відходів гумових, у тому числі
                   99011     необмеже- зношених     шин,   матеріалів
                            ний   текстильних       вторинних,
                                використаної   металевої   тари
                                (ящики,, фляги, каністри, банки,
                                зокрема алюминієві банки з-під
                                напоїв, балончики)

          Динаміка утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки
                                            Таблиця 48
                                  2008 рік   2009 рік    2010 рік
Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки              0,779     0,559      *
у розрахунку на 1 км², т
Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки              1,7698    1,2694      *
у розрахунку на 1 особу, кг

* У звязку з введенням нової форми статистичної звітності 1-відходи, інформація стосовно поводження з
відходами у визначений термін до Держуправління надана не була.

   Основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки (тис. т)
                  (за формою статзвітності 1-в)
                                            Таблиця 49
№                 Показники                  2008 рік 2009 рік 2010 рік
з/п
 1  Утворилося                                0,673   0,483     *
 2  Одержано від інших підприємств                      0,055   0,059     *
 3  у тому числі з інших країн                         -     -      *
 4  Використано                               0,094   0,057     *
 5  Знешкоджено (знищено)                          0,008  0,0097     *
 1                  2                       3      4     5
 6  у тому числі спалено                             0,0     0,0    *
 7  Направлено в сховища організованого складування (поховання)         0,135    0,008    *
 8  Передано іншим підприємствам                        0,618    0,495    *
 9  у тому числі іншим країнам                          0,0     0,0    *
10  Направлено в місця неорганізованого складування за межі            -      -     *
   підприємств
11  Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж,            -     -    *
   крадіжок
12  Наявність на кінець року у сховищах організованого складування та      0,214    0,204    *
   на території підприємств

* У звязку з введенням нової форми статистичної звітності 1-відходи, інформація стосовно поводження з
відходами у визначений термін до Держуправління надана не була.

                 Основні утворювачі відходів*
                   (за даними статзвітності 1-в)
                                               Таблиця 50
№      Назва     Найме-нування      Клас Накопичено    Фактично     Накопичен При-
з/п   підприємства     відходу       небезп  відходів   утворилось     о відходів мітка
                         еки  станом на   відходів на    станом на
                            01.01.2010р., підприємстві за   01.01.2011
                               т      2010 рік      р., т
                                    (звітний), т
1       2          3        4     5       6         7    8


Примітка:
* данні відсутні у зв'язку з тим, що на запит Держуправління щодо надання інформації про основних
утворювачів відходів, Управління статистики у м.Севастополі, посилаючись на Закон України «Про державну
статистику», інформувало Держуправління про неможливість надання інформації, у зв'язку з тим, що вона є
конфіденційною.

      Стан обліку та паспортизації місць видалення відходів (МВВ)
               (на 01.01.2011 року)
                                               Таблиця 51
№ Назва одиниці     Кількість    Кількість    Кількість   Внесено у      Паспортизовано
з/ адміністративно-   МВВ, од.    внесених у   паспортизо-  реєстр МВВ     за звітний період,
п територіального           реєстр МВВ,   ваних МВВ,   за звітний         од.
  устрою регіону             од.       од.     період, од.
    (район)
1     2         3        4        5       6            7
1 м.Севастополь       11       5        5       -            -

        14.2. Поводження з небезпечними хімічними речовинами
            (діяльність згідно з постановою КМУ від 20.06.1995 р. № 440 )

   В відповідності з вимогами постанови КМУ № 440 від 20.06.95р. та
наказу Мінекобезпеки від 30.07.2002р. № 294 «Про затвердження Інструкції
про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів» протягом 2010 року Держуправлінням навколишнього природного
середовища в м.Севастополі видано 2 дозволи на поводження з небезпечними
речовинами (ЗАТ «Стивідорна компанія «Авліта» - зберігання фосфіду
алюмінію).
               14.3. Тверді побутові відходи

  Інформація про кількість сміттєзвалищ (полігонів) станом на 01.01.2010 р.
                  (за данними Держуправління)
                                         Таблиця 52
№     Назва одиниці адміністративно-         Кількість     Площі під твердими
з/п    територіального устрою регіону                  побутовими відходами,
                                          га
1            2                  3           4
                      Сміттєзвалища
1   м. Севастополь               1 - Мекензіевське
                         сміттєзвалище (у стадії      4,0 га
                         рекультивації)

                       Полігони
1   м. Севастополь              Полігон твердих        1 черга - 4,98 га
                        побутових відходів в     2 черга - 3,72 га
                        Першотравневій балці

             Заводи по переробці твердих побутових відходів
1   м. Севастополь                   1              -
  14.4. Поводження з непридатними та забороненими до використання
           пестицидами та отрутохімікатами
 Стан зберігання заборонених і непридатних до використання хімічних засобів
        захисту рослин (станом на 01.01.2011 року)
                                               Таблиця 53
 №     Назва одиниці Кількість, т Кількість         Стан складських приміщень
 з/п    адміністративно-      складів, од.
      територіального
      устрою регіону               добрий    задовіль-   із них   незадо-
        (район)                 (од.)     ний   паспорти-   вільний
                                    (од.)    зовані    (од.)
                                          (од.)
   1      2          3     4     5       6       7      8
   1   м.Севастополь       ,0     0     -       -       -      -

   Після проведення повторної перевірки з метою визначення хімічного
складу близько 26,5 т речовин, які були раніше виявлені на території
Колективного сільгосппідприємства «Пам'ять Леніна», спеціалістами
управління з питань надзвичайних ситуаций, міської санитарно-
епідеміологічної станції та управлінням промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації було встановлено,
що на складі КСП «Пам'ять Леніна» зберігались придатні до використання
мінеральні добрива, яки були використані за призначенням. Непридатних та
заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів виявлено не було.
   Іншої інформації щодо наявності непридатних або заборонених
пестицидів та агрохімікатів до Держуправління не надходила.
    Згідно листа Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи вих.№2/549 від
24.12.2010р. 3 грудня 2010 р. відбулася передача представникам
ГП»Національний центр поводження з небезпечними відходами» (м.Київ) та
видалення їх з території Кримської помологічної станції Національної академії
аграрних наук України 2025 кг непридатних засобів захисту рослин.
   Станом на 01 січня 2011р. на території м.Севастополя непридатних та
заборонених пестицидів та агрохімікатів немає.

                     15. Радіаційна безпека.

        Експлуатація атомних електростанцій та пунктів захоронення
               радіоактивних відходів (ПЗРВ)*
                                               Таблиця 54
№    Назва  одиниці  адмі-  Кількість     АЕС       Піприємства, що здійснюють
з/п   ністративно-терито-     ядерних та             захоронення   радіоактивних
     ріального устрою регіону,  радіацiйно             відходів (РАВ)
     назва    АЕС    та  -небезпеч- Кількість Радіцій-   Кіль-   Кіль-   Радіацій-
     підприємства         них    реакторів ний фон    кість   кість   ний фон
                   об’єктів  , од   в 30-ти    РАВ    РАВ,    на тери-
                   (усього)       км.зони    ,ПЗРВ,   загальн торії
                   од.         АЕС      од     а     ПЗРВ,
                              мкЗв/год         активні мкЗв/год
                                          сть, Бк
 1         2           3     4      5      6     7     8
 1         2           3      4       5    6       7    8
    м.Севастополь           1     1     0,09 –
 1   Севастопольський                     0,12    -       -    -
    національний університет
    ядерної  енергії  та
    промисловості
    Дослідницький реактор
    ДР-100
   * за даними Державної екологічної інспекції в м.Севастополі.

         Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)*
                                                Таблиця 55
№   Назва   одиниці  адмі-   Кількість      Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що
з/п  ністративно-терито-      радіацiйно-            використовуються
    ріального устрою регіону,   небезпечних    Кількість    Загальна    Радіаційний
    назва АЕС та підприємства   об’єктів      джерел      активність ДІВ, фон території
                   (усього) од    іонізуючого   Бк       підприємства,
                             випромінюванн          мкЗв/год
                             я, од
 1         2            3         4        5        6
    м.Севастополь             3         509      9,3*10 10
                                                0,12
1   Севастопольський
    національний університет
    ядерної   енергії  та
    промисловості
    Дослідницький реактор ДР-
    100
 2   м. Севастополь            1         16        250030,1     0,09-0,10
    КП   «Севміськводоканал»
    СМР
 3   м. Севастополь            1         80     Кобальт-60       0,09-0,10
    ДП    «Севастопольський                     5,3*10 11
    науково-виробничий центр                      Цезий-137
    стандартизації, метрології                     2,78*1011
    та сертифікації»                          Радий-226
                                     3,5*108
                                     Калий-40 1100
                                     Плутоний-239
                                     9,9*104
                                     Стронций-90
                                     3,05*107
 4   м. Севастополь            1      71 (відкриті)  34*1010        0,10 – 0,12
    Інститут біології південних
    морів ім. О.О.                   72 (закриті)  72,9*1012
    Ковалевського НАНУ
   * за даними Державної екологічної інспекції в м.Севастополі.

      Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими
             джерелами природного походження
                                            Таблиця 56
№ Назва одиниці                 Питома активність забруднюючих радіонуклідів, Бк/кг
з/ адміністра-тивно-         Радіаційний            земель
п    терито-   Кіль-       фон на  цезій-137 стронцій-   радій  торій   калій
    ріального   кість      території, (техно- 90 (техно- (природний (природ- (природ-
   устрою регіону населен-      мкЗв/год  генний)  генний)        ний)   ний)
           ня, чол.
1       2               3        4                      5       6
    м. Севастополь          0,09 – 0,12      -         -      -      -       -
   * за даними Державної екологічної інспекції в м.Севастополі.

                   16. Моніторинг довкілля
              Система спостережень за станом довкілля
                                                       Таблиця 57
№     Суб’єкти моніторингу            Кількість точок спостережень, од.
        довкілля      Атмос   Промис Поверхневі     Підземні   Морські  Ґрунти
                  ферне   лові   води       води     води
                  повіт-  викиди джерел ре-     дже- реш дже реш
                  ря    в атмос- скидів   шта рел   та   рел  та
                       феру   стічних      ски-     ски-
                           вод        дів     дів
                                    стіч-    стіч-
                                    них     них
                                    вод     вод
1          2          3    4    5    6    7   8   9  10  11
 1    Держуправління охо-
     рони навколишнього      2    20        21    1    -    -    5    -     51
     природного середови
      ща в м. Севастополі
Примітки: значення у стовпчиках 7,8, 10 відсутні, спостереження не проводяться.

      17. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного
                  законодавства.
                                                       Таблиця 58
 №            Назва заходу         Розмір-                Роки
                            ність
 з/п                                    2008       2009         2010
   1   Кількість перевірених об’єктів       од.        590       610          654
   2   Складено актів перевірок          од.        4719       2643         2567
   3   Кількість складених протоколів про     од.        1545       1405         1448
      адміністративне правопорушення
   4   Притягнуто до    адміністративної чол/грн       853/97597,0    748/105,842   641/268464
      відповідальності
   5   Стягнуто адміністративних штрафів чол/грн 384/86326,0            438/97,375    421/219827
   6   Пред’явлено претензійно-позовних од./грн.         57/259744,0    52/266,131    82/1964952
      матеріалів
   7   Стягнуто    претензійно-позовних од./грн.        58/187719,0    47/262,250      44/574654
      матеріалів
   8   Прийнято рішень про обмеження,       од.         49        52          48
      тимчасову заборону (зупинення)
      господарської діяльності
   9   Прийнято рішень про призупинення      од.
      фінансування       будівництва
                                       0        0          0
      (реконструкції) об’єктів
   10   Кількість дозволів виданих на        од.         11        21          14
      відновлення      господарської
      діяльності та фінансування
11   Кількість об’єктів, на яких виявлено   од.     6      16     6
    перевищення       встановлених
    екологічних нормативів, дозволів
    або лімітів
11.1  на спецводокористування         од.     2      2      2
    у т.ч. на скиди у водні об’єкти     од.     2      4      1
11.2  на викиди в атмосферне повітря     од.     1      2      3
11.3  на утворення    та  розміщення   од.     3      8      1
    відходів
12   Внесено подань про припинення дії    од.     2      2      5
    виданих дозволів
13   Кількість матеріалів про порушення,   од.     10      15     38
    що  містили ознаки злочину,
    переданих   на   розгляд  в
    правоохоронні органи (прокуратури,
    внутрішніх справ, СБУ)
 18. Структура Держуправління охорони навколишнього природного
  середовища та Державної екологічної інспекції в м. Севастополі.
Структура Державного управління охорони навколишнього природного
        середовища в м. Севастополі у 2010 р.

    Кількість штатних посад, усього – 25 одиниць,
    у т. ч.:  інспекції – 0
          постів екологічного контролю – 0
    Вакансії на 01.01.2011 р. – відсутні
    Кількість штатних посад на 100 км2 - 2,9 одиниці
 Структура Державної екологічної інспекції в м. Севастополі у 2010 р.
    Кількість штатних посад, усього – 30 одиниць
    у т. ч.:  інспекторського складу – 8 одиниць
          постів екологічного контролю – 2 одиниць
    Вакансії на 01.01.2011 р. – 2 одиниці
    Кількість штатних посад на 100 км2 - 3,5 одиниць, 0,9 інспекторів.
              19. Міжнародне співробітництво
                                          Таблиця 59
 Назва угоди      Дата    Термін дії  Стан дотримання та застосування  Примітка
          підписання    угоди
    1        2       3             4          5
    -        -       -             -          -
           20. Планування природоохоронної діяльності
        Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм
                                             Таблиця 60
№           Назва програми          Ким прийнята   № та дата   Кількість
з/п                                    прийняття   виділених
                                             коштів,
                                             тис. грн.*
 1              2                3       4        5
1   Комплексна програма охорони навколишнього   Рішення  сесії № 719 від      819,1
    природного середовища та екологічної      Міськради    11.03.2003р.
    безпеки м. Севастополя на період до 2010 р.
2   Програма розвитку водного господарства та   Рішення  сесії № 332 від       0
    стабілізації водопостачання і водовідведення  Міськради    12.11.2002р.
    м. Севастополя на 2003-2011 р.р.
    Зміни та доповнення             Рішення  сесії № 3707 від
                          Міськради    06.09.2005р.
3   Питна вода м.Севастополь на 2007-2020 р.р. Рішення  сесії № 2411 від       434,4
                          Міськради    14.08.2007р.
4   Регіональна   программа   моніторингу Рішення  сесії № 4903 від       95,0
    навколишнього   природного   середовища Міськради    09.09.2008р.
    м.Севастополя на 2008-2010 р.р.
5   Программа розвитку лісового господарства Рішення   сесії № 1883 від       699,5
    м.Севастополя на 2004-2010 р.р.       Міськради    06.04.2004 р.

* за даними Управлыння економыки Севастопольської міської держадміністрації.
    Взаємодія із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю
     Держуправління охорони навколишнього природного середовища в
                 м.Севастополі
                                             Таблиця 61

                        Одиниця     2008 рік    2009 рік   2010 рік
          Показники
                        виміру
1. Інформаційно-просвітницькі заходи,
у тому числі із залученням:
  періодичних видань              од.       51      56       218


  телебачення                  од.       96      67       109

  Радіомовлення                 од.       11      22       39

  мережі Інтернет (Інтернет-повідомлень)    од.       38      45       109


  виставкових заходів              од.       1       1        2
2. Консультації з громадськістю,
у тому числі:
  громадські слухання              од.       5       1        3
  круглі столи                 од.       6       2        7
  зустрічі з громадськістю           од.       142      27       135
  семінари                   од.       10      7        12
 громадська приймальна (кількість        од.        37    -        -
 відвідувачів)
 Інтернет-конференції              од.        -     -        -
 Інтерактивне спілкування (теле-радіо-      од.        2     -        -
 діалоги)
3. Робота Орхуських інформаційних
центрів, у тому числі:
 семінари тематичні               од.        1     1        3


 семінари-навчання                од.        1     1        4


 Конференції                   од.        5     -        -


 засідання робочих груп             од.        23    12       15


 засідання громадської ради           од.        8     7        8
      Перелік громадських організацій природоохоронного направлення,
    які діяли на території м. Севастополя у 2010 році та входять до складу
   Громадської Ради при Держуправлінні охорони навколишнього природного
              середовища в м. Севастополі.
                                           Таблиця 62

№          Назва організацій            Юридична адреса    Організації,
з/п                                         включені   до
                                          складу
                                          громадської
                                          ради     при
                                          Держуправлінні

 1              2                     3          4
 1   Севастопольський    міський   осередок   м. Севастополь,          +
    Всеукраїнської екологічної Ліги         вул. Леніна, 13
 2   Організація   Козацького    культурно-   м.Севастополь,           +
    екологічного товариства м. Севастополя      вул.М.Геловані,14
    “Козачий завіт”
 3   Севастопольське товариство географів     м. Севастополь,            +
                          вул. Кулакова 38- 29
 4   “Товариство   захисту  археологічних  і м. Севастополь,            +
    історичних   пам'ятників  Гераклейського вул.Епронівська,11
    півострова, його флори, фауни і прибережних
    вод “Оазіс” ”
 5   Молодіжне екологічне об'єднання “Гея”    м. Севастополь,            +
                          пр-т Жовтневої Революції, 54

 6   Асоціація “Безпека життєдіяльності”       м. Севастополь,          +
                            вул.Гоголя,45
7  “Екологія і життя”              м. Севастополь,        +
                          вул. Керченська, 48-4
8  “Севастопольська   екологічна  організація м. Севастополь,        +
   “Сікемп-2000”                 вул. Героїв Сталінграда, 42-
                          115
9  Молодіжна група дії з екоетики        м. Севастополь,        +
                          вул.Хрустальова,45

10  Севастопольський міський благодійний Фонд м. Севастополь,          -
   захисту тварин “Зоомир”            пр. Ген. Острякова,
                          кв. 27
11  “Ендемик”                   м. Севастополь,        -
                          вул. Комуністична 10-А,
                          офіс 35
12  Севастопольська    міська   організація м. Севастополь,        +
   Українського товариства охорони природи    вул.Суворова,31

13  “Екологічний Союз Севастополя”         м. Севастополь,        +
                          вул.Харківська,3

14  Правозахисна Асоціації “Морські збори”     м. Севастополь,        +
                          пр. Ген.Острякова, 17

15  Товариство захисту тварин та природи Криму   м. Севастополь,        +
                          пр. Ген. Острякова, 60
                          кв. 29

1              2                   3       4
16  Всеукраїнська громадська організація “Чиста м. Київ             -
   хвиля”                     вул.. Гончара, 55б
17  “Екологічна ініціатива”            м. Севастополь        +
                          Пр. Нахимова д.3 кв.2
18  Міський Морський Клуб гідронавтів й м. Севастополь              +
   водолазів “Бентос”               вул.. Крестовського, 28а
19  Всеукраїнська громадська організація “Наша м. Київ              +
   Україна”                    вул.. Ярославська 1/3б
20  “Туристичний    інформаційний    центр м. Севастополь        -
   Балаклави”                   Балаклавський район
                          вул. 9 Травня, буд.6
21  “Севастопольський        регіональний м. Севастополь         -
   моніторинговий комітет»            ул. Гоголя, 13
22  “Аура”                     м. Севастополь        -
                          вул. Косарева, 7, кв.102
23  Благодійний   фонд   «Допомога   рідким м. Севастополь        -
   тваринам»                   пр-т Нахімова, буд. 2
24  Севастопольське   регіональне  відділення м. Севастополь        -
   мисливців і рибалок УТМР            вул.. Гоголя, буд.25

25  «Охорона природи»             м. Севастополь          -
                        вул.. Адм. Октябрьського,
                        буд.6
26  «Севастопольська організація сільського та с. Орлине             -
   екологічного туризму»           вул.. Тенісна, буд.34

27  «Рух «Севастопольці – за чисте місто»     м. Севастополь        -
                          пр-т Перемоги,
                          буд.56-27
28  «Севастопольська громадська екологічна Рада  м. Севастополь         -
   щодо  проблем   розміщення  вугільного  вул.. Федоровська, буд.24
   терміналу в м. Севастополі»
29  «Екологічні   ініціативи  «Мама-86   –  м. Севастополь         +
   Севастополь»                  вул. Дунайська, б.31

30  «Миротворец»                  м. Севастополь         +
                          просп. Октябрської
                          революції, буд. 32, кв. 384

31  «Центр допомоги тваринам «Життя»        м. Севастополь         +
                          вул. Гороїв Бреста, буд.31-А,
                          кв.66
    Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Державного фонду охорони
                 навколишнього природного середовища у 2008-2010 роках
                                                                         Таблиця 63
№ з/п      Назва        Загальна     Термін реалізації   Ступінь       Обсяг     Обсяг фактичних   Інформація щодо стану
     природоохоронного     кошторисна       заходу      готовності    фактичних    видатків з інших     виконання
        заходу        вартість   (згідно з проектом)  природоохо-     видатків з     джерел,      природоохоронного
                (згідно з проектом),             ронного     Державного      тис. грн.    заходу (завершення або
                   тис. грн.               заходу, %      фонду,              введення в експлуатацію )
                                                тис. грн.
                                     2008 рік
 -        -          -          -          -         -         -           -
                                     2009 рік
 -        -          -          -          -         -         -           -
                                     2010 рік
 -        -          -          -          -         -         -           -

    Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Севастопольського фонду
              охорони навколишнього природного середовища у 2008-2010 роках
                                                                         Таблиця 64
№ з/п   Назва природоохоронного    Загальна      Термін      Ступінь     Обсяг фактичних Обсяг фактичних Інформація щодо стану
          заходу        кошторисна     реалізації    готовності      видатків з  видатків з інших    виконання
                     вартість      заходу     природоохо-    міського фонду,   джерел,     природоохоронного
                      (згідно з    (згідно з   ронного заходу, %    тис. грн.    тис. грн.   заходу (завершення або
                     проектом),    проектом)                               введення в експлуатацію
                      тис. грн.
 1           2           3         4         5          6         7          8
                                     2008 рік
 1   Придбання   насосного  та    285,0      2008         100         227,6       -    Заміна насосного та
    технологічного   обладнання                                               технологічного облад-
    для заміни того, що вичерпало                                               нання з метою поліп-
    свої технологічні можливості                                                шення ступеню очи-
    на        комунальних                                               щення стічних вод та
    каналізаційних мережах                                                   покращення  екологч-
                                                                  ної, санітарно-епідемі-
                                                                  ологічної  обстановки
                                          акваторії Чорного моря
2  Встановлення     електро-   19,0   2008   100   19,0   -   Проведено
  градієнтного  рибозахисного                          встановлення
  устаткування                                  рибозахисного
                                          устаткування
3  Будівництво другої черги     3735,0  2004-2008  72,7  359,82  364,83  Продовжено
  полігону ТПВ    в Першо-                          будівництво    другої
  травневій балці м.Севастополя                         черги полігону
4  Рекультивація полігону ТПВ в   370,0   2008   100  369,6   -   Проведено проектно-
  Першотравневій      балці                         вишукувальні роботи
  м.Севастополя (ПВР)                              щодо    рекультивації
                                          першої черги полігону
5  Розширення    можливостей   89,0   2008   100   89,0   -   Проведено
  системи   моніторингу   та                         модернізацію
  модернізація Інкерманського                          Інкерманського
  екологічного поста                               екологічного поста
6  Моніторинг    атмосферного   39,0   2008   100   39,0   -   Проведено моніторинг
  повітря та перевірка приладів                         атмосферного повітря
  на      Інкерманському                          та перевірку приладів
  екологічному посту                               на екологічному посту
7  Моніторинг стану водних      98,0   2008   100   98,0   -   Проведено моніторинг
  об’єктів  Чорноріченського                          стану водних об’єктів
  водосховища   ґрунтів  та                         Чорноріч. водосховища
  донних осадів в охоронній зоні                         ґрунтів  та  донних
                                          осадів в охоронній зоні

8  Винос у натуру другого поясу   299,0   2008   99,9  298,8   -   Проведенні   роботи
  Чорноріченського                                щодо виносу у натуру
  водосховища                                  другого     поясу
                                          водосховища
9  Комплексна програма щодо     19,5   2008   100   19,5   -   Проведені роботи щодо
  регулювання чисельності та                           розробки комплексної
  місць перебування бездомних                          програми щодо регу-
  тварин                                     лювання чисельності та
                                          місць   перебування
                                          бездомних тварин
10  Проведення     земельно-   3,0   2008   100   3,0  -  Проведено земельно- ка
   кадастрової    експертизи                      дастрову  експертизу
   робочого проекту «Розробка                       робочого проекту
   відводу земель водного фонду
   ПЗС та ЗСО 1 пояса
   Чорноріченського
   водосховища
11  Паспортизація ставків      38,9   2008   99,8  38,8  -  Проведено
                                       паспортизацію ставків
12  Підготовка та проведення     8,0   2008   100   8,0  -  Підготовка      та
   заходів, присвячених Дню                        проведення заходів до
   охорони    довкілля   з                      Дня охорони
   залученням     суспільних                      навколишнього
   організацій                               природного середовища
13  Районування    прибережжя   150,0   2008   99,8  149,8  -  Проведені роботи по
   м.Севастополя (від м.Херсонес                      виявленню та прогнозу
   до м.Фіолент) по ступеню                        розвитку   безпечних
   геодинамічної  безпеки  з                      геодинамічних процесів
   метою запобігання природно-                       прибережжя, вивчення
   техногенних катастроф                          комплексом геофізич-
                                       них методів ступеню
                                       безпеки природних та
                                       техногенних зсувів та
                                       обвало-небезпечних
                                       ділянок
14  Проведення та участь у      15,0   2008   100  15,0  -  Проведено та прийнято
   конференціях,    семінарах                      участь в конференціях
   екологічної направленості                        та семінарах еколо-
                                       гічної направленості
15  Утилізація заборонених та    250,0  2007-2008  69,3  173,2  -  Проведені роботи щодо
   непридатних агрохімікатів, які                     утилізації заборонених
   зберігаються на території                        та     непридатних
   сільхозгосподарських                          агрохімікатів
   підприємств
   Севастопольського регіону
16  Виготовлення    технічної  325,0   2008   54,4  176,9  -  Проведені роботи щодо
   документації по встановленню                      виготовлення технічної
  меж земельних ділянок під                               документації    по
  об’єктами    благоустрою                              встановленню   меж
  (парки, сквери)                                    земельних ділянок під
                                              об’єктами благоустрою
                                              (парки, сквери)
                              2009 рік
1  Придбання  та  оснащення    317,0   2009       99,6  315,8   -   Придбано рибозахисне
  рибозахисним устаткуванням                               устаткування та прове-
  ЕГРЗ-М гідровузлів № 1, № 14                              дено оснащення їм
  КП «Севміськводоканал» СМР                               гідровузлів №1 та №14
2  Придбання контейнерів для     1150,0   2009       62,7  721,0   -   Придбані контейнери
  твердих побутових відходів                               для ТПВ
3  Розробка    порівняльного   880,9   2009       100  880,9   -   Розроблено
  техніко-економічного                                  порівняльне   техніко-
  обгрунтування реконструкції                              економічне
  КОС -1 «Південні»                                   обгрунтування
                                              реконструкції КОС-1
4  Мартиновский каналізаційний    29250,0  1995-1999     50,8  445,0  2738,1  Продовжено
  колектор (у т.ч. коректування                             будівництво
  проектно-кошторисної                                  каналізаційного
  документації)                                     колектору       в
                                              Мартиновій     бухті
                                              м.Севастополя.
                                              Проведено коректуван-
                                              ня   проектно-кошто-
                                              рисної документації
5  Будівництво   полігону   в  3735,0  2004-2009     91,8  239,0  2465,6  Продовжено
  Першотравневій      балці                            будівництво    другої
  м.Севастополя, 2-га черга (у                              черги полігону
  тому   числі   проектно-
  вишукувальні роботи)
6  Моніторинг    атмосферного   90,0    2009       100  90,0   -   Проведено моніторинг
  повітря на екологічних постах,                             атмосферного повітря,
  перевірка   приладів   та                            перевірку приладів на
  атестація поста                                    екологічному посту та
                                              атестацію поста
7  Проектно-вишукувальні      299,0  2009  100  299,0  -  Проведено проектно-
   роботи по складанню проекту                    вишукувальні роботи
   відводу земельної ділянки                     по складанню проекту
   прибережно-захисної   смуги                   відводу   земельної
   р.Чорна (від Чорноріченського                   ділянки
   водосховища до устя)
8  Проведення    моніторингу  60,0  2009  100  60,0  -  Проведено моніторинг
   водних об’єктів                          водних об’єктів
9  Встановлення аншлагів на    90,0  2009  100  90,0  -  Встановлені аншлагі на
   другому   поясі  Чорнорі-                   друглму      поясі
   ченсткого водосховишща                      водосховища
10  Підготовка та проведення    25,0  2009  100  25,0  -  Проведені    заходи,
   заходів, присвячених Дню                     присвячені     Дню
   охорони    навколишнього                   охорони   навколиш-
   природного середовища разом                    нього    природного
   з громадськими організаціями                   середовища      та
   та  участь   в  заходах                   прийнято  участь  у
   екологічної направленості                     заходах   екологічної
                                    направленості
11  Районування   прибережжя   200,0  2009  99,6  199,2  -  Проведені роботи по
   м.Севастополя по ступеню                     виявленню та прогнозу
   геодинамічної  безпеки з                    розвитку   безпечних
   метою запобігання природно-                    геодинамічних процесів
   техногенних катастроф                       прибережжя, вивчення
                                    комплексом геофізич-
                                    них методів ступеню
                                    безпеки природних та
                                    техногенних зсувів та
                                    обвало-небезпечних
                                    ділянок
12  Утилізація заборонених та    150,0  2009     66,6  99,8  -  Виконані роботи по
   непридатних агрохімікатів, які                       перезатарюванню,
   зберігаються на території                          завантажуванню     та
   сільгосппідприємств                             транспортуванню    5,2
                                         тон агрохімікатів згідно
                                         договору з ТОВ «Елга»

                           2010 рік
1  Придбання контейнірів для    669,7  2010      100  548,65  -  Придбані контейнери
   твердих побутових відходів                         для ТПВ
2  Розробка програми озеленення   150,0  2010     100  150,0  -  Розроблено програму
   міста Севастополь з дендроло-                        озеленення
   гічними дослідженнями                            м.Севастополь
3  Реконструкція очисних споруд   622,7  2010     100  622,7  -  Введення   в   дію
   в с.Фронтове                                передбачено у квітні
                                         2011р.
4  Реконструкція очисних споруд   958,0  2010     100  958,0  -  Введення   в   дію
   в с.Верхнесадове                              передбачено у квітні
                                         2011р.
5  Будівництво комплекса      154,6  2010     100  154,6  -  Проведені   ПВР   та
   очисних споруд в с.Вавілово                         роботи по будівництву
   (у тому разі ПВР)                              ОС в с.Вавілово
6  Модернізація системи       1150,0  2010     100  1150,0  -  Проведено модерніза-
   управління насосними                            цію системи управління
   станціями ГВ-3 с.Штурмове                          НС ГВ-3 с.Штурмове
7  Розробка проекту землеустрою   200,0  2010     100  199,9  -  Розроблено    проект
   ландшафтного    заказника                        землеустрою,   проект
   загальнодержавного значення                         проходить узгодження
   «Мис Айя»                                  в установленому зако-
                                         нодавством порядку
8  Створення зон санітарної     150,0  2010     100  149,6  -  Проведено роботу щодо
   охорони  водних об’єктів                         створення      зон
   питного водопостачання (у                          санітарної охорони вод-
   тому   числі  проекти                         них об’єктів питного
   землеустрою)                                водопостачання
9  Моніторинг    атмосферного  95,0  2010  100  95,0  -  Проведено моніторинг
   повітря на екологічному посту                 атмосферного повітря
                                  на екологічному посту
10  Підготовка та проведення    25,0  2010  100  25,0  -  Проведені заходи, прис-
   заходів екологічної спрямова-                 вячені Дню охорони
   ності з залученням громадсь-                  навколишнього природ-
   ких організацій                        ного середовища та
                                  прийнято участь у при-
                                  родоохоронних заходах
11  Утилізація заборонених та    45,5  2010  100  45,5  -  З території сільсько-
   непридатних агрохімікатів на                  господарських
   території   сільськогоспо-                 підприємств Севасто-
   дарських     підприємств                  польського    регіону
   Севастопольського регіону                   вивезено на утилізацію
                                  залишки непридатних
                                  та заборонених агрохі-
                                  мікатів. Станом на
                                  01.01.2011 р. на тери-
                                  торії    Севастополя
                                  відсутні непридатні та
                                  заборонені пестициди
                                  та агрохімікати.
     21. Найважливіші екологічні проблеми м.Севастополя.
21.1. Екологічні проблеми м. Севастополя пов`язані з водопостачанням,
водовідведенням, розміщенням та знешкодженням відходів, низьким рівнем
екологічної та техногенної безпеки на військових об`єктах Збройних Сил
України, Чорноморського Флоту Російської Федерації, зі станом та
використанням територій природно-заповідного фонду.
21.2. Найбільш актуальними з названих проблем є наступні.
1) Забруднення акваторії Чорного моря та малих рік промисловими,
  госпобутовими та зливовими стічними водами.
2) Відсутність полігону для централізованого складування твердих побутових
  відходів, який би відповідав вимогам природоохоронного законодавства.
3) Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту.
4) Підтоплення заплави рік Бельбек та Чорної.
5) Відсутність закріплених на місцевості меж 3-х об'єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення.
6) Відсутність встановлених меж м. Севастополя і частини населених пунктів
приміської зони. Не розмежовані землі державної та комунальної власності.
   Однією з гострих і невирішених проблем є невстановлені на сьогоднішній
день розмір і межі прибережної захисної смуги (далі ПЗС) уздовж
Севастопольських бухт і Чорного моря з урахуванням містобудівної
документації, у зв'язку з чим відсутня можливість визначення обмежень згідно
із законодавством.
          Водопостачання та водовідведення.
  На території м. Севастополя налічується 24 комплекси очисних споруд
загальною проектною потужністю 182,633 тис.м3/добу. 14 комплексів
працюють в режимі штучної біологічної очистки, з них 11 - з подальшим
скидом очищених стічних вод в водні об`єкти.
  Сучасний стан    поверхневих водойм регіону характеризується
антропогенним тиском суб’єктів господарювання. Щорічно в поверхневі водні
об`єкти скидається біля 50-60 млн. м3 зворотних стічних вод. Причиною
незадовільної роботи очисних споруд приміських населених пунктів є фізична
та моральна застарілість обладнання, несвоєчасне проведення поточних та
капітальних ремонтів.
  Крім того, в регіоні діють міські каналізаційні очисні споруди механічного
очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод, які не
відповідають сучасним вимогам очищення даної категорії стоків. В Балаклаві
біля 2-3 млн. м3 скидаються в море взагалі неочищені стічні води.
  В Севастопольському регіоні найбільшим забруднювачем поверхневих та
морських вод є КП «Севміськводоканал» СМР (45 % від загального обсягу
скидання зворотних вод у водні об`єкти та 97 % від загального обсягу скидання
забруднених зворотних вод).
  Проблема очищення біля 16-20 млн. м3 недостатньо очищених стічних вод
у рік може бути вирішена шляхом вводу в дію очисних споруд бiологiчного
очищення південної сторони міста (КОС №1 ДКП «Севміськводоканал» СМР)
та транспортуванням на них стічних вод м.Балаклави.
  Станом на 01.01.2011р. за наявної інформації в Держуправлінні
навколишнього природного середовища в м.Севастополі в регіоні
нараховувалось 261 діюча артезіанська свердловина. Щорічно споживання
підземної води складає біля 15 млн. м3, тобто біля 18 % до загального забору
води, або біля 27 % до забору прісної води.
  Залишається   незадовільним   гідрохімічний  стан  малих   рік
Севастопольського регіону – Кача, Чорна, Бельбек та Севастопольських бухт,
що пов’язано із значним постійним антропогенним впливом регіону.
  Причинами незадовільного стану водних об`єктів м.Севастополя є:
- надходження без очищення зливових (талих) вод із значної території міста
(32 випуски за наявної інформації), неочищених та недостатньо очищених
господарсько-побутових та виробничих стічних вод;
- розташування об’єктів господарської діяльності, житлової забудови в межах
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
- невиконання заходів із створення, винесення в натуру та впорядкуванню
прибережних захисних смуг місцевими органами влади.
  На сьогоднішній день невстановлені розмір і межі прибережної захисної
смуги уздовж Севастопольських бухт і Чорного моря з урахуванням
містобудівної документації, у зв`язку з чим відсутня можливість визначення
обмежень господарської діяльності згідно вимогам ст.62 Земельного кодексу
України і ст.90 Водного кодексу України.
  Держуправління неодноразово зверталося в органи влади з проханням
щодо сприяння прискоренню розроблення та затвердження проекту
водоохоронних зон Чорного моря, у т.ч. проектів установлення меж земель
водного фонду і прибережної захисної смуги, однак на сьогодні вони не
розроблені.
  З метою недопущення негативного впливу на поверхневі водні об’єкти та
Севастопольські бухти необхідно забезпечити:
   - своєчасне проведення ремонтних робіт та експлуатацію очисних споруд
згідно технологічного регламенту за рахунок коштів підприємств, за рахунок
місцевого та державного бюджетів для комунальних підприємств або
підприємств, які виконують комунальні функції;
   - будівництво комплексу біологічного очищення на міських каналізаційних
очисних споруд КОС №1 «Південн»;
   - створення системи очищення поверхневих стічних вод;
   - ліквідація скиду неочищених стічних вод м. Балаклава шляхом
будівництва напірного каналізаційного колектору від м. Балаклава на КОС №1
«Південні»;
  - каналізування та забезпечення очисними спорудами ряду сільських
населених пунктів.
   З метою недопущення забруднення підземних водоносних горизонтів
забезпечити контроль за своєчасним проведенням робіт з тампонажу
артезіанських свердловин, які вийшли з ладу.
   Також одним з головних завдань на шляху оздоровлення малих рік
Севастопольського регіону (найбільше значення мають три ріки: Кача, Бельбек,
Чорна) та Севастопольських бухт є виконання розчистки русла на окремих
ділянках, влаштування прибережних захисних смуг і водоохоронних зон згідно
з вимогами Водного кодексу України, винесення будівель і споруд з
прибережних захисних смуг, виконання планувальних робіт по залуженню
території заплав (забезпечити виконання вищезазначених робіт повинні органи
місцевого самоуправління та місцевих держадміністрацій за рахунок місцевих
та державних бюджетних коштів).
            Небезпечні екзогенні процеси.
   На території м.Севастополя має місце процес підтоплення. Це пов’язано,
як з природними умовами території, так і впливом техногенних чинників.
Площа підтоплюваних земель в м.Севастополі незначна і складає біля 55га.
   До населених пунктів, що потрапляють в зону підтоплень, відноситься
с.Любимівка, с.Фруктове, с.Верхнєсадове, с.Поворотне, с.Пироговка (частина
вулиць, що знаходяться на правому березі в заплаві і на вигинах річки Бельбек),
Верхнє та Нижнє Чорноріччя, с.Хмельницьке, с.Орловка та с.Вишневе. Інщі
ділянки знаходяться в районі сільгоспугідь ДП «Садовод» (с.Верхнєсадове),
СВАТ «Севастопольський» (сел.Сахарна Головка), ДП «Сільгосп-завод ім..
П.Осіпенко» (с.Орловка), ЗАТ «С.Перовської» (сел..Любимівка).
   Шкідливому впливу вод піддаються земельні ділянки в долинах малих
річок на території м. Севастополя - Чорної, Бельбек, Качі, а також Балаклавка.
Русла річок звивисті, на території регіону протікають по рівнинам. Періодично
русла заростають деревами та кущами, створюючи затори по ходу течії річок,
тим самим зменшуючи пропускну здатність при паводках та підтопленнях.
   Підтоплення с. Любимівка є однією з найбільш значних екологічних
проблем м.Севастополя, яка вимагає прийняття невідкладних організаційно -
технічних заходів щодо її усунення.
   Підтоплення ділянок відбувається в основному у весняний період паводків
та осінній період рясного випадання опадів. Однією з причин підтоплення
ділянок є замулювання та засмічення русел річок.
   Крім того, значної шкоди довкіллю завдають зсувні процеси, від яких
особливо потерпає узбережжя, де зсуви безпосередньо загрожують безпеці
людських осель. Однією з головних причин зсувної активності є кліматичні
фактори, перенасичення ґрунтового шару вологою, внаслідок чого виникає
розвиток екзогенних геологічних процесів.
   За кадастром зсувів на землях м.Севастополя зареєстровано 119 зсувів, з
них 70 % - техногенного походження. Загальна площа їх розвитку складає 1,746
км2.
   У межах міста знаходяться зсуво- і обвалонебезпечні райони, визначені
розпорядженням СМДА від 5 травня 1997 № 727 (70 зсувних ділянок) різного
ступеня складності, потребуючих постійного моніторингу і матеріальних
витрат на виконання захисних заходів. Освоєння цих ділянок вимагає
проведення дорогих заходів, без проведення котрих забудова приморських
територій аж до брівки обриву і нерегламентований полив садівничих
товариств призводять до перевантаження схилів і активізації небезпечних
геологічних процесів (обвали, зсуви).
   Максимальну ураженість небезпечними геологічними процесами має
складна в інженерно-геологічному відношенні та інтенсивно техногенно-
навантажена ділянка від м.Сарич до м.Лукул. В активному станні знаходиться
15 зсувів (12,6 %).
   На території м. Севастополя найбільш схильними до розвитку зсувних
процесів та інших екзогенних геологічних процесів є приморські території
уздовж берегових обривів, що складають біля 175 км, долини малих річок і
крупних балок, а також район Сапун-гори, вулиці Частника, Володарського,
спуск В.Кучера та інш., ділянка 125 км автодороги Симферополь-Ялта-
Севастополь.
   До основних ділянок з прогнозуємою активізацією небезпечних
геологічних процесів належать:
   - ділянки залізниці від Мекензієвих гір до Південної бухти;
   - узвіз В.Кучера, Корабельний, тролейбусний, вул..Подольцева;
   - Гераклейський півострів, район м.Фіолент;
   - смт Кача;
   - від р.Кача до м.Лукул.
   Основними природними чинниками, що викликають розвиток зсувів на
території області, є: геологічна побудова, гідрогеологічні умови, рельєф
місцевості, клімат, інтенсивність і контрастність неотектонічних рухів. В той
же час такі процеси, як ерозія та абразія, порушують рівновагу схилу і
виступають також одним з основних чинників зсувних процесів. Інтенсивний
розвиток господарської діяльності без урахування природоохоронних дій
негативно впливає на навколишнє середовище і сприяє появі нового,
антропогенного, фактору утворення і розвитку зсувів. За ступенем впливу на
розвиток зсувів цей фактор останнім часом став таким, що може бути
порівнянний із природними факторами, а на окремих територіях став
домінуючим.
   Згідно з даними Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при СМДА,
рішенням Севастопольскої міської Ради від 12.12.2006 №1089 затверджена
регіональна програма з інженерного захисту території м. Севастополя від
зсувів, паводків, підтоплень на 2007-2011 роки.
   Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при СМДА укладає
договори на проведення геолого-геофізичних наукових досліджень та
моніторинг небезпечних геологічних процесів на локальних ділянках
узбережжя. Таким чином, було проведено дослідження на ділянках від м.Сарич
до м.Фіолент, від м.Фіолент до м.Херсонес та від с.Любимівка до смт Кача.
   Генеральним планом міста Севастополя передбачається комплекс
протизсувних заходів загальної вартістю 16786,0 тис. грн.
   Головним управлінням Держкомзему в м. Севастополі складений договір з
Кримським    державним    проектним-дослідницьким   інститутом  по
меліоративному і водогосподарському будівництву КРИМДІІНТВ на підставі
якого виконана проектна документація на «Проведення вишукувальних робіт,
розробку проектної документації на землях державної власності по будівництву
протиерозійних гідротехнічних споруд в Мекензієвськом лісництві ДП
«СДЛМГ» на землях м. Севастополя» в сумі (вартість робіт) - 145,00 тис. грн.
   Управлінням капітального будівництва СМДА отримано згоду СМР
(рішення від 19.10.2010 р. № 11248) на розробку проекту землеустрою по
відведенню земельної ділянки для будівництва та обслуговування
берегоукріпних споруд в районі зсуву «Учкуєвський».
   З Державного бюджету профінансовані протизсувні заходи на автотрасі
Ялта-Севастополь 6,23 млн. грн., на протизсувні заходи на м. Сарич виділено
8,0 млн. грн. (виконавець - Севастопольське управління автомобільних доріг).
   КП «Южекогеоцентр» ведуться постійні спостереження за 78 точками на
зсувонебезпечних територіях.
   В рамках науково-дослідницької теми на 2010-2013 р.р. Морським
гідрофізичним інститутом НАНУ розпочаті дослідження та створення системи
для оцінки та прогнозування рівней підтоплення паводковими водами в
результаті екстремальних атмосферних опадів.
   Для зменшення еродованих, підтоплених земель та зсувонебезпечних
ділянок є необхідність притягнення резервного фонду Кабінету Міністрів
України для фінансування першочергових заходів для запобігання негативним
соціальним наслідкам в зонах розвитку небезпечних екзогених геологічних
процесів; проведення комплексу робіт з удосконалення моніторингової мережі
спостережних свердловин за рівнем ґрунтових вод для уточнення умов
розвитку підтоплення; жорстке регулювання водогосподарської діяльності
(особливо на зрошувальних масивах), реконструкція магістральних каналів та
мереж водопостачання з застосуванням комплексу інженерних заходів для
водозниження.
              Атмосферне повітря.
   У 2010 р. по м.Севастополю в порівнянні з 2009 р. спостерігається
збільшення об'ємів викидів забруднюючих речовин, як від стаціонарних джерел
в атмосферне повітря, так і від пересувних джерел. Збільшення забруднення
атмосферного повітря від стаціонарних джерел пов’язана із збільшенням
промислової діяльності.
   Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
мають підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та
води (1,786 тис. т, або 45,1 % від загальних викидів стаціонарними джерелами
по регіону), добувна промисловість (0,679 тис. т, або 17,1 %).
   Щодо пересувних джерел – аналізуючи обсяги транспортних перевезень в
м.Севастополі у порівнянні з 2009 роком відмічається зростання обсягів
перевезення вантажів та кількість пасажирів. Така динаміка пов'язана із
зростанням товарообігу та розвитком рекреаційної діяльності в місті за останні
роки.
   Для поліпшення стану атмосферного повітря необхідно розробити
програму і впровадити систему регулювання       транспортних потоків на
магістралях і вузлових пунктах руху. Крім цього необхідно привести
транспортні засоби у відповідність з екологічними вимогами нормативних
документів (стандартів). Перераховані заходи дозволять оптимізувати вплив
пересувних джерел викидів на людину і навколишнє середовище.
  Неодноразово Держуправління звертало увагу місцевих органів влади на
необхідність вирішення даної проблеми.

         Природно-заповідний фонд м. Севастополя.
   Існуюча мережа природно-заповідних об'єктів і територій (далі - ПЗФ)
регіону м. Севастополя представлена одинадцятьма об'єктами різного рангу
загальною площею 26157,1163 га (30,26 % території): 4 заказника
загальнодержавного значення (3 ландшафтних - "Байдарський", "Мис Айя",
"Мис Фіолент" і 1 загальнозоологічний - "Бухта Козача" із площами
відповідно 24295; 1340; 31,7 і 22,3 га); 1 заповідне урочище ("Скелі Ласпі"
площею 18,4348 га); 6 пам'яток природи місцевого значення (1 ботанічна -
"Ушакова балка" площею 11,92 га; 1 комплексна - "Мис Фіолент" площею
5,8982 га і 4 гідрологічних - прибережні аквальні комплекси біля мисів
Лукулл, Фіолент, Сарич і біля Національного археологічного заповідника
"Херсонес Таврійський" із площами відповідно 128,5844; 179,4303; 60,6616 і
62,2831 га). Території ПЗФ м. Севастополя не є юридичними особами та
організовані без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних
об’єктив у їх власників або користувачів. станови ПЗФ у складі існуючої
мережі ПЗФ м. Севастополя відсутні. Усі території ПЗФ м. Севастополя
організовані до видання нормативно-законодавчих актів, що визначають
порядок встановлення їхніх меж (Закон України «Про землеустрій» від
22.05.2003р. № 858-IV; постанова КМУ від 25.08.2004р. № 1094 "Про
затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та
встановленню меж територій природно-заповідного фонду, іншого
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення").
   На сьогоднішній день межі всіх 7 об'єктів ПЗФ місцевого значення
м. Севастополя загальною площею 467,2163 га (100%) науково обґрунтовані,
встановлені у натурі і визначені на місцевості відповідно до вимог ст. 47
Закону України "Про землеустрій" і вищевказаної Постанови КМУ від
25.09.04 р. № 1094.
   Гострою проблемою є забезпечення збереження природних ландшафтів на
територіях ПЗФ загальнодержавного значення (4 заказника).
   На теперішній час із місцевого природоохоронного фонду профінансовано
західв щодо встановлення меж ландшафтного заказника загальнодержавного
значення «Мис Айя» з розробкою проекту землеустрою у сумі 199,9 тис. грн.,
роботу щодо встановлення меж заказника «Мис Айя» виконано, іде процес її
узгодження та затвердження в установленому порядку.
   В зв'язку з дефіцитом бюджету фінансові кошти для розробки проектів
землеустрою з організації та встановлення меж заказників «Мис Фіолент»,
«Бухта Козача» та «Байдарський» вишукані не були. Питання про фінансування
зазначених робіт не вирішується протягом ряду років. Суми фінансових коштів,
які потрібні для розроблення проектів землеустрою з організації та
встановлення у натурі (на місцевості) меж територій ПЗФ загальнодержавного
значення, складають: для заказника «Мис Фіолент» - 51,9 тис. грн.; для
заказника «Бухта Козача» - 31,6 тис. грн.; для заказника «Байдарський» - 1942,1
тис. грн.
   З огляду на те, що межі заказника "Мис Фіолент" встановлені в
державному акті в/ч А 1845 - НДЦ ЗСУ "Державний океанаріум" на право
постійного користування земельною ділянкою в районі м. Фіолент з
віднесенням земель в межах заказника до земель природоохоронного
призначення, а межами заказника "Бухта Козача" є межі земельної ділянки,
наданої цьому ж землекористувачу в районі бухти Козачої, які також
установлені у державному акті, найбільше актуальної є задача установлення
меж заказника «Байдарський».
   Відсутність закріплених на місцевості меж територій та об'єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення (3 заказника) є однієї з
актуальних і невирішених проблем в м. Севастополі, створює підґрунтя для
різних порушень, а саме: порушення заповідного режиму, зміну площі та
конфігурації меж, самозахоплення земель ПЗФ тощо.
   Проекти землеустрою з організації і встановленню меж територій 3-х ПЗФ
загальнодержавного значення до теперішнього часу не розроблені в зв'язку з
відсутністю фінансування.
   З метою рішення питання про виділення фінансових коштів, з ініціативі
Держуправління охорони навколишнього природного середовища в
м.Севастополі в установленому порядку протягом останніх років щорічно
розробляються запити щодо фінансування за рахунок державного та міського
фондів охорони навколишнього природного середовища виконання робіт
щодо встановлення меж заказників загальнодержавного значення (виконавець –
ДП «Севгеоцентр»).
   Також щорічно, протягом останніх років, до переліку пріоритетних
заходів, що повинні бути враховані при формуванні Програми соціального та
економічного розвитку міста Севастополя, Держуправління включає виконання
зазначених заходів.
   Проблему встановлення меж територій ПЗФ загальнодержавного значення
неодноразово доведено до міськради и місцевої держадміністрації. Крім того,
встановлення меж територій ПЗФ передбачено рядом місцевих програм.
   З метою забезпечення виконання Україною зобов’язань у рамках
конвенцій про збереження рідкісних, зникаючих видів флори та фауни,
природних комплексів і ландшафтів Держуправлінням ведеться робота по
створенню нових територій ПЗФ. Пріоритетні заходи щодо розвитку існуючої
мережі ПЗФ - створення «Айя-Байдарського» національного природного парку,
організація заказника місцевого значення «Караньський» на зарезервованої
приморської території Гераклейського півострова з прилягаючою акваторією
Чорного моря загальною площею 1071 га, а також надання статусу ботанічних
пам'яток природи місцевого значення окремим видатним деревам.
  Держуправлінням продовжено роботу щодо створення національного
природного парку (НПП) в м. Севастополі на базі існуючих ландшафтних
заказників загальнодержавного значення "Байдарський" і "Мис Айя"
відповідно до Указу Президента України від 01.12.2008 року № 1129/2008
«Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших
природно-заповідних об'єктів». Указом підтримана ініціатива Севастопольської
міської державної адміністрації щодо створення національного природного
парку «Айя-Байдарський» в м. Севастополі на території загальною площею
26735,32 гектарів. Створення НПП відповідає основним положенням Конвенції
про охорону біологічного різноманіття. Проблемні питання: 1) Для створення
національного природного парку та погодження із землекористувачами та
власниками землі в проектних межах необхідна наявність матеріалів
клопотання, в т.ч. наукове обґрунтування та планово-картографічні матеріали,
яки через відсутність фінансування не розроблені; 2) відсутність встановлених
меж заказників «Байдарський» і «Мис Айя», на базі яких планується створення
НПП; 3) відсутність повних даних щодо складу власників земельних ділянок і
землекористувачів в межах планованого НПП в зв'язку з відсутністю суцільної
інвентаризації земель м.Севастополя, необхідних для забезпечення погодження
матеріалів щодо створення НПП.
  Питання щодо розвитку існуючої мережі природно-заповідних територій
розглянуто на засіданні Колегії Держуправління охорони навколишнього
природного середовища в м. Севастополі. Рішенням Колегії № 9 від
04.11.2010р. запропоновано Севастопольській міській раді та Севастопольській
міській держадміністрації в рамках їх повноважень вжити відповідних заходів
для рішення проблеми фінансування робіт з встановлення меж територій ПЗФ
загальнодержавного значення. Найбільш пріоритетними об'єктами були
визначені ландшафтні заказники «Байдарський» і "Мис Айя", які відповідно до
Указу Президента України від 01.12.2008 р. № 1129/2008 повинні бути
перетворені на національний природний парк.
   Організовано підготовку запиту на фінансування у 2011 році робіт щодо
встановлення меж заказника «Байдарський» за рахунок місцевого та
Державного бюджетів, підготовці матеріалів щодо створення національного
парку «Айя-Байдарський».
   Іншим пріоритетним напрямком діяльності Держуправління в області
розвитку заповідної справи є робота по створенню організації ботанічного
заказника "Караньський" на зарезервованої території загальною площею 1071
га. Організація заказника розглядається як 1 етап створення регіонального
ландшафтного парку (РЛП) "Гераклєя" на приморській території
Гераклейського півострова між Балаклавською та Козачою бухтами з
прилягаючої акваторією Чорного моря. Пропозиції щодо створення заказника
та РЛП враховані при розробці Генплану м. Севастополя.
   Відповідно до ст. 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» Держуправлінням ведеться робота з узгодження матеріалів
клопотання із землекористувачами в межах перспективного заказника. В зв'язку
зі змінами, що відбулися у складі землекористувачів на зарезервованої
території  виконується робота по коректуванню планово-картографічних
матеріалів з використанням даних державного земельного кадастру станом на
сьогоднішній день. Інформацію про хід узгодження матеріалів клопотання
щодо організації заказнику «Караньський» із землекористувачами
неодноразово розглянуто на засіданнях профільної постійної депутатської
комісії міськради, надано Держуправлінням на адресу міськради      та
Севастопольської міської держадміністрації.
   На адресу міськради надані пропозиції щодо проекту рішення міськради
стосовно організації заказника «Караньський». В зв'язку з тим, що частина
зарезервованої території планованого заказника знаходиться у користуванні
Чорноморського Флоту Російської Федерації, міськраді запропоновано
прийняти міри для вирішення питання про погодження клопотання щодо
створення заказника із Чорноморськім Флотом Російської Федерації у
встановленому порядку.
   Організовано розроблення запитів на фінансування за рахунок місцевого
бюджету розробки проекту створення заказника «Караньський» у 2011 році. На
адресу спеціалізованих проектних та наукових установ направлене звернення
щодо розробки проекту створення заказника «Караньський». Відповідно до
кошторису, який надано ЗАТ «КримНВОпроект», необхідна сума складає 325,5
тис.грн.
   Пропозиції щодо виконання робіт по встановленню меж територій ПЗФ
загальнодержавного значення, створенню національного природного парку та
організації заказника «Караньський» включені Держуправлінням до переліку
пріоритетних заходів, що повинні бути враховані при формуванні місцевого
бюджету та заходів Програми економічного і соціального розвитку
м.Севастополя (вих. № 4511/04-08 від 08.11.2010р. на адресу СМДА). Раніше
пропозиції щодо виконання зазначених заходів булі також включені
Держуправлінням до переліку заходів проекту «Державної програми охорони
навколишнього природного середовища Криму «Екологічно безпечний Крим»
на період 2011-2020 р.р.».
   З ініціативі Держуправління організовано підготовку заявок на
фінансування у 2011 році робіт щодо встановлення меж територій ПЗФ
загальнодержавного значення, розробки регіональних програми та схеми
формування екомережі, розробки проекту створення заказника місцевого
значення «Караньський», підготовці матеріалів щодо створення національного
парку «Айя-Байдарський», а також щодо ліквідації наслідків природного лиха -
обвалу у межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Мис
Фіолент» та забезпечення моніторингу небезпечних геологічних процесів у
межах заказника (зазначений запит розглянутий на засіданні постійної
депутатської профільної комісії міськради 07.10.2010р. і підтриманий
депутатами). Листи направлені потенціальним виконавцям – ДП
«Севгеоцентр», ДП «Севгеоземпроект», Никитському ботанічному саду –
Національному науковому центру УААН, а також на адресу Кримського
філіалу ДП «Науковий центр досліджень з проблем заповідної справи»
Мінприроди України.
   Створення в м. Севастополі вище перерахованих територій природно-
заповідного фонду забезпечить збереження та раціональне використання
особливо цінних природних комплексів та об’єктів регіону Севастополя,
буде сприяти процесу формування національної екологічної мережі, розвитку
стаціонарних та інших наукових досліджень, моніторингу навколишнього
природного середовища, регламентованої рекреаційної діяльності, туризму,
освіти та екологічного виховання, а також міжнародному співробітництву.
21.3. Екологічні проблеми м.Севастополя мають загальнодержавне
значення і потребують рішення питань шляхом виділення коштів бюджетів
різних рівнів. Зведені екологічні проблеми м. Севастополя та шляхи їх
вирішення наведені у наступній таблиці:
№           Стан проблем                  Шляхи вирішення
з/п
1   Забруднення акваторії Чорного моря та      Будівництво Мартинівського каналізаційного
   прилягаючої території недостатньо очищеними   колектора   глибокого    закладення в
   каналізаційними стоками             м.Севастополі
2   Забруднення акваторії Балаклавської та      Комплексне очищення акваторії Балаклавської
   Севастопольських бухт промисловими,       та Севастопольських бухт від забруднення
   хозпобутовими та зливовими стічними водами
3   Скидання неочищених стічних вод у акваторії   Вирішення питання каналізування м.Балаклава
   бухт м. Севастополя               Введення в дію біологічної очистки КОС №1
4   Відсутність проектів землеустрою з організації  Розробка проектів землеустрою з організації та
   та встановлення меж територій ландшафтних    встановлення меж територій ландшафтних
   заказників загальнодержавного значення із    заказників загальнодержавного значення “Мис
   закріпленням меж на місцевості відповідними   Фіолент”, “Бухта Козача”, “Байдарський” із
   знаками                     закріпленням меж на місцевості відповідними.
5   Відсутність полігону для централізованого    1.Будівництво та введення в експлуатацію
   скидання твердих побутових відходів, який би   полігону для складування твердих побутових
   відповідав вимогам природоохоронного       відходів в Першотравневій балці м.Севастополя
   законодавства                  2.Ліквідація    несанкціонованих   звалищ
                            побутових та будівельних відходів з метою
                            зниження забруднення земельних та водних
                            ресурсів регіону
6   Недостатній збір та відсутність очищення     1.Регулярний контроль за рівнем забруднення
   поверхневих стічних вод в м. Севастополі     вод зливової каналізації
                            2.Будівництво очисних споруд для очищення
                            стічних вод
7   Забруднення атмосферного повітря викидами    Розробка механізму реалізації ПКМУ № 1139
   автотранспорту                  від 17.09.96 г. (п..2) щодо заборони експлуатації
                            легкових автомобілів, не обладнаних каталіза-
                            тором. Наприклад, встановлення адміністратив-
                            ної відповідальності за експлуатацію легкових
                            автомобілів, не обладнаних каталізаторами;
                            перевірка наявності каталізаторів у ході
                            операції “Чисте повітря”
 1             2                          3
8   Формування національної екологічної мережі    Розробки регіональних програми і схеми
                            формування регіональної екомережі
9   Циклічні коливання рівня ґрунтових вод      Противопадкові заходи та захист від
                            підтоплення
10  Небезпечні геологічні процесі          Заходи з інженерного захисту територій міста
                            від обвалів та зсувів.
                            Проведення берегоукріплювальних робіт на
                            прибережній смузі
11  Не визначені розмір і межі прибережної      Встановлення розміру і межі прибережної
   захисної смуги                  захисної смуги уздовж Севастопольських бухт і
                            Чорного моря
          Відповідальні за підготовку розділів.

1. Начальник Державного управління охорони навколишнього природного
  середовища в м. Севастополі – Завгородній В.В. тел. (0692) 539831

2. Перший заступник начальника Держуправління охорони навколишнього
  природного середовища в м.Севастополі – Труш С.В. тел. (0692) 539832

3. Начальник відділу природокористування, організаційного забезпечення та
  кадрової роботи – Сергєєва В.Л тел. (0692) 539833

4. Заступник начальника відділу природокористування, організаційного
  забезпечення та кадрової роботи - Гуревич Л.Б. тел. (0692) 539838

5. Завідувач сектору юридичного забезпечення та зв’язків з громадкістью –
  Ковтун В.Г. тел. (0692) 539833

6. Завідувач сектором земельних відносин та експертизи – Шведов О.Ю тел.
  (0692) 539831

								
To top