Carcinoma metastaticum hepatis carcinoma ventriculi

Document Sample
Carcinoma metastaticum hepatis carcinoma ventriculi Powered By Docstoc
					KASVAJAD

MAKROPREPARAADIDMakropreparaat nr. 615.
Papilloma pedis.
Pöia papilloom.

Purgis on kaks tükki pöiast, mille nahaga kaetud välispinnast on valdav osa hõivatud
mitme cm kõrguste kasvajaliste vohanditega. Need vohandid on ebatasase näsalise
pinnaga ja meenutavad lillkapsast. Seega on tegemist naha epidermisest ürgneva ja
eksofüütselt vohava valminud näsakasvajaga - papilloomiga.


Makropreparaat nr. 865.
Polypus corporis uteri.
Emakakeha polüüp.

Purgis olev emakas on lahti lõigatud ja emakaõõs avatud. Emakakeha limaskestalt
kõigub siledapinnaline, korrapäraselt munakujuline vohand mõõtmetega 3 x 1,5 cm.
Kuna antud juhul katteepiteelist ürgneval ja eksofüütselt kasvaval vohandil puudub
näsaline ehitus, siis on tegemist polüübiga.


Makropreparaat nr. 883.
Cystadenomata ovariorum.
Munasarjade tsüstadenoomid.

Preparaat koosneb lahtilõigatud emakast adneksidega - munajuhade ja munasarjadega.
Mõlemas munasarjas on põisjad moodustised, millest suurim – 5 cm läbimõõdus –
asub preparaadi ülaosas. Need moodustised on näärmeepiteelist ürgnenud spetsiifilise
lokalisatsioonita valminud kasvajad – tsüstadenoomid. Emakaseina lõikepinnal on
näha ca 1 cm läbimõõduga hästi piirdunud halkjaspruun sõlmjas vohand, mis kujutab
endast valminud kasvajat silelihaskoest – leiomüoomi


Makropreparaat nr. 881.
Cystadenoma papilliferum ovarii utriusque.
Mõlemapoolne munasarja näsaline tsüstadenoom.

Nii nagu eelmine preparaat, sisaldab ka käesolev emakas koos adneksidega. Mõlemas
munasarjas on tekkinud suur põisjas kasvaja, mille läbimõõt ületab 10 cm . Põied on
avatud ning hästi on nähtav nende kilejas sein. Põite valendikus leidub hulgaliselt
helepruune, näsaliselt hargnevaid kasvajalisi masse. Nimetatud massid on
moodustunud põie siseseina vooderdava näärmeepiteeli kasvajalise vohamise
tagajärjel. Niisuguse ehitusega spetsiifilise lokalisatsioonita valminud epiteelseid
kasvajaid nimetatakse näsalisteks tsüstadenoomideks.
Makropreparaat nr. 557.
Carcinoma exulcerans manus dextrae.
Parema labakäe haavanduv vähk.

Parema kämbla ja randme dorsaalne külg on praktiliselt kogu ulatuses haaratud
kasvajalistest vohanditest, mis on levinud ka sõrmede proksimaalsetele osadele.
Nendes piirkondades puudub normaalsele nahale iseloomulik ehitus. Vohandite
mõningase eksofüütse kasvu kõrval on täheldatav kasvaja tungimine süvakudedesse,
s.t. endofüütne ja infiltreeriv kasvuviis. Kasvaja pindmised osad on kohati kärbunud
ja ära langenud, s.t. haavandunud. Infiltreeriv kasv ja sekundaarsed muutused viitavad
kasvaja pahaloomulisusele, s.t. nahavähile.


Makropreparaat nr. 445.
Carcinoma exulcerans ventriculi. Haemorrhagia e carcinomate.
Haavanduv maovähk. Verejooks kartsinoomist.

Makropreparaat koosneb mao proksimaalsest ja söögitoru distaalsest osast. Maolävise
piirkonnas on 6 x 6 cm suurune sõlmjas kasvaja, mis keskosas haavandunud.
Haavandilise defekti põhjas on näha mustjashalle veremasse. Tegemist on
haavanduva maovähiga (histoloogiliselt adenokartsinoom), mis on tüsistunud ka
verejooksuga.


Makropreparaat nr. 446.
Carcinoma medullare ventriculi.
Ajujas maovähk.

Lahtilõigatud mao limaskestast ulatuvad kõrgemale massiivsed kasvajalised
vohandid, mis keskosas on nekrotiseerunud ja haavandunud. Kasvajaliste vohandite
lõikepinnal (preparaadi külgmistes osades) on näha, et maosein on destrueeritud ja
asendunud kasvajalise koega, mida on rohkelt vohanud ka väljaspool maoseina.
Tegemist on madalal diferentseerumisastmel oleva kasvajaga – ajuja maovähiga.


Makropreparaat nr. 447.
Carcinoma gelatinosum ventriculi.
Mao limavähk.
Maosein on suures ulatuses infiltreeritud kasvajalise koe poolt, mis mao sisepinnal on
vaadeldav valkjashalli koheva ning urbse massina koe limastumise tõttu. Antud juhul
produtseerivad vähirakud rohkelt lima, s.t. tegemist on limavähiga.


Makropreparaat nr. 431.
Carcinoma fibrosum (scirrhus) ventriculi.
Fibroosne maovähk (skirr).

Magu on mõõtmetelt tugevasti vähenenud, seinad aga kogu ulatuses paksenenud,
limaskest konarlik. Paksenenud maoseina lõikepinnal on näha, et seina kõik kihid on
difuusselt infiltreeritud valkjashalli kasvajalise koe poolt. Gastraalsed lümfisõlmed,
eriti väikse maokurvatuuri piirkonnas,on suurenenud(metastaasid). Tegemist on
madalalt diferentseerunud vähivormiga – skirriga, mille strooma kootumine ongi
põhjustanud maovalendiku ahenemise.


Makropreparaat nr. 1235.
Carcinoma metastaticum hepatis (carcinoma ventriculi).
Vähi metastaasid maksas (maovähk).

Makropreparaadiks on 2-3 cm paksune lõik maksast, mille kihnu all ja lõikepinnal
leidub arvukalt kasvajasõlmi. Viimased on elundi pruunil foonil täheldatavad
helepruunide kolletena läbimõõduga millimeetrist kuni sentimeetrini. Kuna vähi
algkolle paikneb maos, mis on tegemist siiretega, mis on tekkinud hematogeenselt
värativeeni kaudu.


Makropreparaat nr. 1239.
Mola hydatidosa.
Mullheidik.

Makropreparaat kujutab endast 28 a. vanuse naise operatsioonil eemaldatud emakat.
Raseduse tõttu on emakaseinad märkimisväärselt hüpertrofeerunud ja avatud
emakaõõnes on näha verega läbi imbunud platsenta osiseid. Kohati, eriti preparaadi
alaosas, on täheldatavad paisunud ja limastunud koorionihatud, mis mõnevõrra
meenutavad marjakobaraid. Selline koorioni omapärane muutus kannab mullheidiku
nimmetust, mille alusel võib areneda emaka pahaloomuline elundspetsiifilise
ehitusega epiteliaalne kasvaja – koorio(n)kartsinoom.


Makropreparaat nr. 1231.
Carcinoma renocellulare (hypernephroideum).
Neerurakuline (hüpernefroidne) vähk.

Tegemist on veel mitte kaugele arenenud neeru, elundspetsiifilise ehitusega
epiteliaalse kasvajaga, mis oli kaasunud leiuks ajuinfarkti tõttu surnud haige lahangul.
Neeru lõikepinnal on näha ümara kujuga sõlmijas moodustis, mille läbimõõt on ca 3
cm. Sõlme lõikepind on kirju: kollakas ja hallid alad vahelduvad tumepruunidega
(verevalumid). Niisugune makroskoopiline pilt on iseloomulik neerurakulise vähi
sagedamini esinevale variandile – helerakulisele vähile (carcinoma clarocellulare).


Makropreparaat nr. 533.
Carcinoma renocellulare (hypernephroideum).
Neerurakuline (hüpernefroidne) vähk.

Tegemist on kaugelearenenud neerukasvajaga, mis on purustanud suurema osa
neerust ja vohanud ka elundi naaberkudedesse. Ainult preparaadi ülaosas võib näha
säilinud neerupoolust. Umbes 10-sm. läbimõõduga kasvaja lõikepind on nii nagu
eelmise preparaadigi puhul kirju: vahelduvad pruunikad (kasvaja), kollakad (nekroos),
punakad (verevalumid) ja hallikad (armkude) alad. Ka see on helerakuline vähk.
Makropreparaat nr. 895.
Melanoma malignum metastaticum cerebri.
Pahaloomulise melanoomi metastaasid peaajus.

Purgis on peaaju tükid, mille lõikepinnal leidub mitmeid erineva suurusega (kuni 2
cm läbimõõdus) ja tumepruuni värvusega sõlmi. Sõlmede selline värvus on tingitud
kasvajarakkudes olevast pigmendist – melaniinist. Järelikult on tegemist
pahaloomulise melanoomi metastaasidega, mis on tekkinud hematogeenselt
kasvajarakkude levimisest peaajju arteriaalse verega.


Makropreparaat nr. 1261.
Melanoma malignum metastaticum hepatis.
Pahaloomuline melanoomi metastaasid maksas.

Antud makropreparaat on tehtud mõttes analoogiline eelmisega. Ka siin on tekkinud
mitmed erineva suurusega mustjaspruunid kasvajasõlmed, ainult et maksas.
Preparaadi ülaosas võlvub üks sõlm paari mm ulatuses maksapinnast kõrgemale.
Nimetatud sõlmed on pahaloomulise melanoomi metastaasid, mis on sugenenud
hematogeenselt kasvajarakkude sattumisest maksa arteriaalse verega.


Makropreparaat nr. 1251.
Meningioma.
Meningioom.

Makropreparaat koosneb ajutükist ja selle välispinnale kinnituvast kasvajast. Kasvaja
on 5 x 4,5 x 3,5 cm suur, kühmuline, kaetud kihnuga. Selline hästi piirdunud sõlmjas
vohand kasvab ekspansiivselt ja avaldab rõhku ajukoele. Tegemist on
arahnoidendoteelist ürgneva kasvajaga – arahnoidendotelioomi e. meningioomiga.


Makropreparaat nr. 912.
Glioblastoma multiforme.
Multiformne glioblastoom.

Preparaat kujutab endast paari cm paksust lõiku peaaju mõlemast poolkerast. Üks
poolkeradest on tavalise ehitusega, teise keskosas on näha ebateravalt piirdunud, s.t.
infiltreerivalt kasvav vohand. Kasvajalise vohandi lõikepind on kirju väikeste
pruunikate verevalumite tõttu, tsentraalne osa ega laostunud. Infiltreeriv kasvuviis ja
sekundaarsed muutused kasvajas viitavad sellele, et tegemist on ajukasvaja
mittevalminud vormiga.


Makropreparaat nr. 610.
Fibroma multiplex cutis.
Naha hulgised fibroomid.

Makropreparaadiks on tükk nahka rohkete kasvajaliste vohanditega. Nimetatud
vohandid kujutavad endast hästi piirdunud sõlmi, mis on kuni paar cm suured ja
kerkivad rohkemal või vähemal määral nahapinnast kõrgemale. Ekspansiivne
kasvuviis annab tunnistust vohandite healoomulisusest. Kuna kasvajaliselt ei voha
antud juhul epidermis, siis ürgnevad need vohandid derma kiudsidekoest. Kui
sõlmede koostisse kuuluvad kiudsidekoeliste elementide kõrval ka närvikiud, on
tegemist neurofibroomidega, s.t. neurofibromatoosiga.


Makropreparaat nr. 612.
Lipoma pendulum.
Kõlkuv lipoom.

Preparaat kujutab endast kasvajat, mis rippus päraku piirkonnas varre otsas. Umbes
paari cm jämedune vars on läbi lõigatud, ca 6 cm-lise diameetriga kerajas kasvaja ise
on aga kogu ulatuses kaetud nahaga. Pehme konsistentsiga kasvajalise vohandi
lõikepinnal on näha kollakashalli rasvkoe sagarikke. Seega on tegemist rasvkoest
ürgneva ja ekspansiivselt vohava valminud kasvajaga – pehme lipoomiga (lipoma
molle).


Makropreparaat nr. 1248.
Chondromatosis genus.
Põlve kondromatoos.

Makropreparaadiks on 52 a. vanuse naisterahva põlveliigesest pärinev
operatsioonimaterjal: liigesekihn koos kasvajaliste vohandite kompleksiga.
Kasvajalised vohandid esinevad kerakujuliste sõlmede kobarana, kusjuures
suurematest sõlmedest lähtuvad väiksemad sõlmekesed. Seega on tegemist
multitsentriliste,ekspansiivselt ja eksofüütselt liigeseõõnde kasvavate vohanditega –
kondroomiga, mis ürgnevad liigesekõhrest. Värvuselt on kirjeldatud vohandid
valkjad, konsistentsilt tihkjas-elastsed.


Makropreparaat nr.623.
Myxochondrosarcoma manus dextrae.
Parema käe müksokondrosarkoom.

Parem labakäsi on ulatuslikult deformeeritud 7 cm-lise läbimõõduga kasvajalise
vohandi poolt, mis on purustanud kämbla- ja sõrmeluud ning infiltreerivalt levinud
ümbritsevatesse kudedesse. Vohandi lõikepind on halkjaspruun, kohati kärgjas või
sültjas. Tegemist on kõhrkoest lähtunud ja limastunud pahaloomulise kasvajaga –
müksokondrosarkoomiga.


Makropreparaat nr. 982.
Osteosarcoma femoris.
Reieluu osteosarcom.

Põhimassi preparaadist moodustab pruuni lõikepinnaga kasvajaline vohand
läbimõõduga ca 11 cm. Kasvaja on destrueerinud suure osa reieluu pähikust
(preparaadi alaosas),kaelast ja diafüüsi proksimaalsest osast ning infiltreerivalt
kasvanud säilunud diafüüsisse(preparaadi ülaosas). Tegemist on luukoest ürgneva
pahaloomulise kasvajaga – osteosarkoomiga.
Makropreparaat nr. 1211.
Osteosarcom tibiae.
Sääreluu osteosarkoom.

Preparaat on valmistatud sääreluust ja sellest lähtunud kasvajast. Järelikult pehmed
koeelemendid on eemaldatud ja jäänud vaid kasvajarakkude poolt produtseeritud
luupõhiaine. Preparaadi lõikepinnal on näha, et kasvaja on suures ulatuses toruluu
purustanud ning asendanud. Luulise kasvajamassi tsentraalsed osad on enam-vähem
kompaktsed, perifeersed aga käsnjad, urbsed. Tegemist on luukoest ürgneva kõrgema
diferentseerumisastmega sarkoomiga – osteosarkoomiga.


Makropreparaat nr. 606.
Sarkoma globocellulare digiti manus.
Sõrme ümarrakuline sarkoom.

Sõrme proksimaalse osa hõivab ca 5 cm-lise läbimõõduga kasvajaline vohand, mis on
ulatuslikult infiltreerinud naha ja haavandunud. Kasvaja haavandiline välispind on
ebatasane, uuristunud. Histoloogiliselt on diagnoositud madalama diferentseerumis-
astmega Ümarrakulist) sarkoomi, mistõttu pole võimalik otsustada antud
mesenhümaalse kasvaja konkreetse lähtekoe üle.


Makropreparaat nr.604.
Sarkoma manus.
Käelaba sarkoom.

10-nädalase lapse labakäsi on raskekujuliselt deformeeritud ulatuslike kasvajaliste
vohandite tõttu, mis on sõrmed üksteisest kaugele eemale surunud. Kohati on kasvaja
infiltreerinud naha ja haavandunud. Käesoleval juhul on tegemist kaasasündinud
sarkoomiga.


Makropreparaat nr. 263.
Sarcoma metastaticum pulmonis.
Sarkoomi metastaasid kopsus.

Purgis on väikeste mõõtmetega kops. Tegemist on lapse kopsuga, kus on näha
hulgaliselt valkjashallikaid koldeid. Tegemist kasvaja metastaasidega. Kuna tegemist
on noore inimesega, viitab see sarkoomi metastaasidele, mida ka histoloogia kinnitab.


Makropreparaat nr. 882.
Fibromyoma uteri.
Emaka fibromüoom.

Emakaseinas paikneb hästi piirdunud, ekspansiivselt kasvanud sõlmjas vohand.
Vohandi lõikepind on valkjashall ja ebatasane põimuvate ning pinnale võlvuvate
kiudude kimpude tõttu. See healoomuline kasvaja on lähtunud silelihaskoest, kuid
sisaldab rohkelt ka kiudsidekude, mis põhjustab kasvaja tihke või isegi kõva
konsistentsi.


Makropreparaat nr. 343.
Haemangioma cavernosum hepatis.
Maksa kavernoosne hemangioom.

Purgis olevates maksalõikudes on näha tumepruun kolle mõõtmetega 2 x 4 cm.
Selline värvus on tingitud rohkest veresisaldusest, mis on iseloomulik soonkasvajale –
kavernoossele hemangioomile. Tegemist on healoomulise kasvajaga, millele viitab
kasvajalise sõlme selge piiritletus ja järelikult ekspansiivne kasvuviis.


Makropreparaat nr. 643.
Teratoma regionis sacralis congenitum.
Kaasasündinud sakraalpiirkonna teratoom.

Oletatavalt 18-nädalase gestatsiooniajaga loote sakraalpiirkonnas paikneb ca 6 cm-lise
läbimõõduga vohand. Selline vohand kujutab endast organismoidset teratoomi
(teratoma organismoides), mille koostisse kuuluvad kõigi kolme lootelehe derivaadid,
s.t. mitmesugused koed, elundite algmed, kehaosad jne.


Makropreparaat nr. 1327.
Cysta dermoides.
Dermoidtsüst.

Näha kahte munasarjatsüsti. Ülemine on pooleks lõigatud ja vaadeldav ka seestpoolt.
Tsüsti sein on fibroosne ja võib olla epiteeliga vooderdatud, öös seest täidetud
enamuses kollaka rasuga. Tsüstist võib leida näärmelisi struktuure ja karvu. Tsüsti
keskel, ümbritsetuna rasuga, tumedam piirkond on kõhrelis-luuline mass. Kasvaja
lähtub idurakkudest, on beniigne teratoom.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:84
posted:4/24/2012
language:Estonian
pages:7