F. UPAH MEMANDIKAN JENAZAH by samiproject01

VIEWS: 22 PAGES: 1

									Artikel Fatwa :

Upah memandikan jenazah
Kamis, 01 April 04Tanya :

Oleh keluarga mayit, si tukang memandikannya diberi sesuatu sebagai upah atas jasanya,
apakah halal memakannya ? adakah hal itu mengharamkannya dari pahala yang Allah
berikan ?

Jawab :

Yang utama, hendaknya yang bertindak sebagai orang yang memandikannya adalah
orang-orang Islam yang hadir disitu dan orang yang memandikannya melakukannya
dengan sukarela semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala atas amalnya
tersebut. Tetapi jika dia diberi sesuatu dari harta si mayit atau dari salah seorang walinya
setelah itu sebagai upah memandikan, maka hal itu tidak apa-apa dan kami berharap hal
itu juga tidak mengharamkannya dari pahala (memandikan tersebut) bila dia sebenarnya
semata-mata mengharap ridha Allah. Dan jika tidak ada orang yang melakukannya secara
sukarela boleh mengupah orang.

(Fatawa Allajnah Ad-Daimah Li Al-Buhuts Al-Ilmiah wa Al-Ifta', jld VIII, hal.361).

								
To top