SEJARAH TINGKATAN 1 &

Document Sample
SEJARAH TINGKATAN 1 & Powered By Docstoc
					SEJARAH TINGKATAN 1

 BAB 2 :
 ZAMAN
PRASEJARAH
  DI MALAYSIA ZAMAN PRASEJARAH
    TERBAHAGI KEPADA TIGA
 200 000 -
  300 000
tahun dahulu      ZAMAN
           PALEOLITIK


 7 000          ZAMAN     4 000
 tahun        PRASEJARAH    tahun
 dahulu        DI MALAYSIA    dahulu      ZAMAN          ZAMAN
      NEOLITIK         LOGAM
Mengapakah tiada ZAMAN
 MESOLITIK di Malaysia?

Alat-alat batu Hoabinh telah
  wujud di Bukit Jawa,
 Lenggong, Perak kira-kira
 200 000 hingga 300 000
 tahun dahulu, iaitu semasa
Malaysia berada dalam Zaman
     Paleolitik
  ZAMAN PALEOLITIK
   CIRI-CIRI
         Hidup
  PENEMPATAN  secara
         Nomad
Tempat tinggal
   ZAMAN PALEOLITIK
 Memburu        KEGIATAN &
binatang liar      PERALATAN


               Pungut
              hasil hutan
 Cara hidup
 Sara diri   Alatan batu ialah
          Alatan utama
        Kehidupan seharian
 ZAMAN PALEOLITIK
Alat penetak         KEGIATAN &
               PERALATAN

        Alat repihan
                  Kapak
                  genggam
 ZAMAN PALEOLITIK
         Percaya bahawa setiap
          benda (batu/pokok)
ANIMISME     mempunyai semangat
            orang mati

   Mayat dikebumikan  MENGAMALKAN
   dengan barangan
   seperti makanan &   UPACARA
    alatan batu    PERKUBURAN


 KEPERCAYAAN
 ZAMAN PALEOLITIK


      sabah
     Tingkayu
            sarawak
 (Lenggong)      Gua Niah
  Perak
 Bukit Jawa
Kota Tampan     LOKASI DI
           MALAYSIA
Bukit Bunuh
  ZAMAN NEOLITIK
         Hidup menetap,
   CIRI-CIRI
         Wujud Sistem
  PENEMPATAN
         bermasyarakat

Tempat tinggal
          Mempunyai
           Ketua,
          Adanya
         pembahagian
           kerja
ZAMAN NEOLITIK
  Peralatan   KEGIATAN &
  tembikar    PERALATAN
 Berdagang
Secara barter     Mencipta
            barangan
    Bercucuk    perhiasan
     tanam
  ZAMAN NEOLITIK
Menangkap ikan
              KEGIATAN &
              PERALATAN


               Menternak
         berburu    binatang
 ZAMAN NEOLITIK
Pungut hasil     KEGIATAN &
 hutan       PERALATAN

             Peralatan
        Beliung   batu


        Pemukul
         Kulit
         kayu
  ZAMAN NEOLITIK

       sabah
ANIMISME   Bukit
      Tengkorak

     kelantan
     Gua Cha
          LOKASI DI
 KEPERCAYAAN    MALAYSIA
    ZAMAN LOGAM
           HIDUp
  CIRI-CIRI    menetap
 PENEMPATAN
         Mempunyai
         Adat resam
Tempat tinggal
  ZAMAN LOGAM
     Memburu
     Binatang
       liar


    Bercucuk    Menternak
    tanam      binatang

 Berdagang      KEGIATAN &
Secara barter    PERALATAN
 ZAMAN LOGAM
       Kapak     Sabit

         Pisau
      Tulang    Mata
      Mawas    Lembing

         Alatan logam
        (gangsa & besi)
Menangkap      KEGIATAN &
  ikan       PERALATAN
  ZAMAN
  LOGAM

  MEMPUNYAI
 KEPERCAYAAN &  MENJALANKAN
PEGANGAN HIDUP  PENGEBUMIAN
 YANG TERTENTU    DENGAN
         KEPINGAN BATU

  KEPERCAYAAN
   ZAMAN LOGAM          PAHANG
          Sungai
          Tembeling
   Perak
Changkat Menteri
          LOKASI DI
 Gua Harimau
          MALAYSIA
  Berusaha    Berdikari

Daya Kreativiti

  RAKYAT
   MAJU
   ZAMAN PALEOLITIK
CIRI-CIRI   Gua batu kapur
PENEMPATAN   Kawasan lapang berhampiran tasik
        dan sungai

KEGIATAN DAN  Memburu binatang
PERALATAN   Pungut hasil hutan spt. Buah-buahan
        dan pucuk-pucuk daun
        Cara hidup sara diri
        Alatan batu sebagai alat utama
KEPERCAYAAN  Animisme
        Amalkan upacara perkuburan
LOKASI DI   Bukit Jawa, Kota Tampan
MALAYSIA    Gus Niah, Sarawak, Tingkayu, Sabah
    ZAMAN NEOLITIK
CIRI-CIRI   Menetap dalam gua dan berhampiran
PENEMPATAN   sungai dan tasik

KEGIATAN DAN  Bercucuk tanam dan berdagang
PERALATAN   Cipta alatan tembikar seperti bekas air
        dan periuk
        Gunakan alat batu seperti beliung dan
        pemotong kulit kayu

KEPERCAYAAN  Animisme


LOKASI DI   Gua Cha, Kelantan
MALAYSIA    Bukit Tengkorak, Sabah
      ZAMAN LOGAM
CIRI-CIRI   Hidup menetap dan ada juga yang
PENEMPATAN   masih tinggal di gua dan berhampiran
        sungai

KEGIATAN DAN  Menghasilkan alat logam daripada
PERALATAN   gangsa dan besi
        Bercucuk tanam, menangkap ikan,
        berburu,menternak binatang dan
        berdagang secara tukar barang
KEPERCAYAAN  Mempunyai kepercayaan dan
        pegangan hidup tertentu

LOKASI DI   Sungai Tembeling, Pahang
MALAYSIA    Gua Harimau, Perak
TAMAT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:309
posted:4/24/2012
language:
pages:23