MINIT MESYUARAT AGM 9 by RaihanaNazri1

VIEWS: 540 PAGES: 17

									                   MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE-9
                PERSATUAN MAHASISWA MALAYSIA IRBID (PERMAI)
                         SESI 2011/2012


Tarikh     : 16 Julai 2011
Masa      : 10.35 pagi
Tempat     : Dewan Al-Kindi, Universiti Yarmouk

KEHADIRAN
366 orang

AGENDA MESYUARAT
1. Pelantikan Setiausaha Sidang 1 dan Setiausaha Sidang 2
2. Pembentangan, pengesahan dan perbahasan Minit Mesyuarat Agung PERMAI Kali ke-8
3. Pembentangan, pengesahan dan perbahasan Laporan Aktiviti Tahunan PERMAI
4. Pembentangan, pengesahan dan perbahasan Laporan Kewangan dan Perbendaharaan
5. Sesi usul dan cadangan
6. Ucapan penggulungan dan pembubaran
7. Pengumuman Ahli Majlis Tertinggi PERMAI sesi 2011/2012
8. Penyampaian watikah pelantikan
9. Ucapan dasar Presiden PERMAI sesi 2011/2012
10. Pelantikan Juruaudit PERMAI sesi 2011/2012
11. Penutup


             1. Pelantikan Setiausaha Sidang 1 dan Setiausaha Sidang 2

1.1   Saudara Muhammad Mursyid Omar (20080225) mencadangkan saudara Abdul Hadi Bin Shamsul Bahrin
     (20080205) sebagai Setiausaha Sidang 1 dan disokong oleh saudara Muhammad Nursalam Bin Abdullah
     (20090206)

1.2   Saudari Najwa Aiman Zakaria (20090281) mencadangkan saudari Farah Hanisah Ridzuan (20090289)
     sebagai Setiausaha Sidang 2 dan disokong oleh saudari Nabihah Mokhtar (201002218).


      2. Pembentangan, Pengesahan dan Perbahasan Minit Mesyuarat Agung PERMAI Kali ke-8

2.1.   Selaku Setiausaha Sidang 1, Mesyuarat AgungPERMAI kali ke-8, saudara Abdullah Mohammad (20080203),
     tampil untuk membentangkan Minit Mesyuarat Agung PERMAI kali ke-8.

2.2   SaudariNur Atiqah Mohd Nazeri (20070265) mencadangkan pengesahan pembentangan Minit Mesyuarat
     Agung PERMAI kali ke-8 tanpa sebarang pembetulan.

2.3   Saudara Ahmad Faiz bin Ahmad Hamzah (20060104) kemudiannya     menyokong cadangan pengesahan
     pembentangan Minit Mesyuarat PERMAI kali ke-8


       3. Pembentangan, Pengesahan dan Perbahasan Laporan Aktiviti Tahunan PERMAI

3.1   Pengerusi Sidang meminta para hadirin untuk menyemak Laporan Aktiviti Tahunan dalam sesi kepimpinan
     yang lalu.Tiada sebarang masalah yang ditimbulkan.

3.2   Laporan aktiviti PERMAI bagi Mesyuarat Agung Kali ke-8 ini telah dibentangkan oleh Ahmad Hidayat Hasni
     bin Mad Isa (20080208), selaku Setiausaha Agung PERMAI bagi sesi 2010/2011.

3.3   Saudari Adila Azura bt Abdullah (20070237), mencadangkan pengesahan pembentangan Laporan Aktiviti
     Tahunan PERMAI sesi 2010/2011 dengan pembetulan.

3.4   Saudari Ainul Arina Madhiah bt Mohd Noor (20070238), kemudian menyokong cadangan pengesahan
     pembentangan Laporan Aktiviti Tahunan PERMAI 2010/2011 dengan pembetulan.

3.5   Perbincangan dan perbahasan Laporan Aktiviti Tahunan PERMAI 2010/2011.
                                                       1
3.5.1  Saudara Muhammad Naqeb bin Sulaiman (20070228), membahaskan tentang Perkara 2 dalam
    Laporan AktivitiTahunan PERMAI sesi 2010/2011, berkaitan Sambutan Pelajar Baru (SPB).


3.5.2  Beliau bertanya tentang berapa ramai bilangan pelajar baru yang datang dan sumbangan yang
    diberikan AJK pelaksana kepada mereka.


3.5.3  Saudara Mohd Zaid Daud (20060109) selaku Presiden PERMAI menjelaskan bahawa bilangan
    pelajar baru datang adalah seramai lebih daripada 300 orang.

3.5.4  Beliau juga megakui terdapat kekurangan tenaga pekerja dalam dalam pelaksanaan SPB kerana
    ramai ahli PERMAI yang pulang ke Malaysia.

3.5.5  Saudara Abdullah Mohammad (20080203), membahaskan tentang Perkara 48 berkaitan Seminar
    Fiqh Medic.

3.5.6  Beliau menyatakan bahawa peserta masih belum menerima buku program yang sepatutnya diterima
    pada tarikh program diadakan.

3.5.7  Saudara Muhammad Hashemi Dahalan (20080214) menjawab persoalan bagi pihak JKK
    Pembangunan Minda dan Kendiri (PMK). Beliau menerangkan bahawa terdapat sedikit masalah
    teknikal yang menyebabkan penerbitan buku tersebut terpaksa ditangguhkan.

3.5.8  Beliau juga meminta maaf bagi pihak PERMAI atas kelewatan yang berlaku dan menjanjikan untuk
    memberi produk yang berkualiti kepada ahli.

3.5.9  Saudara Ulya Aqamah bin Husamudin (20090224) membahaskan tentang Perkara 30, berkaitan
    PERMAI’s Sport Carnival 2011 (PROSPEC’11).

3.5.10 Beliau mempersoalkan kewajaran membuat rombakan dalam kumpulan untuk program PROSPEC’11
    kerana ahli diwajibkan untuk membeli baju bagi setiap kumpulan pada tahun lepas. Ahli juga
    dimaklumkan bahawa tidak akan berlaku pertukan kumpulan pada tahun-tahun akan datang.

3.5.11 Saudara Basyaruddin Effendy bin Ab Kadir (20060108) selaku Pengerusi JKK Sukan dan
    Kebudayaan (SK) menyatakan berlaku pertukran kumpulan kerana program pada tahun ini banyak
    melibatkan kumpulan PINTAR. Rombakan kumpulan dilakukan bagi selari dengan kumpulan PINTAR
    ahli.

3.5.12 Beliau turut menyatakan bahawa tidak rasional untuk masih mengekalkan kumpulan tahun lepas
    kerana ramai ahli yang sudah tamat pengajian, dan berlaku ketidakseimbangan dalam jumlah ahli
    kumpulan.

3.5.13 Saudari Nur Atiqah Mohd Nazeri (20070265) membahaskan tentang Perkara 25 berkenaan Projek
    Kumpulan Cerpen ajuran JKK PMK.

3.5.14 Beliau bertanya tentang perkembangan Projek Kumpulan Cerpen ini, sama ada dalam proses
    menghasilkan buku, atau lain-lain.

3.5.15 Saudara Wan Muhammad Najib bin Daud (20090201) menjawab persoalan dengan menyatakan
    bahawa projek tersebut kurang mendapat galakan daripada ahli PERMAI.

3.5.16 Beliau turut memohon maaf kerana pihak JKK PMK tidak dapat mengumpul cerpen untuk dibukukan
    seperti yang dijanjikan.

3.5.17 Saudari Adila Azura bt Abdullah (20070237) mengucapkan tahniah kepada pimpinan PERMAI atas
    penjenamaan semula PERMAIIntellectual Circle (PINTAR) daripada Majlis Kaunseling Pelajar
    (MEKAP) pada tahun sebelumnya.

3.5.18 Beliau turut bertanya sejauh mana perkembangan dan peningkatan kualiti PINTAR pada tahun ini
    berbanding tahun sebelumnya.


                                                 2
3.5.19 Saudara Muhamad Arif Hakimi bin Mohd Noor (20080222) menjawab persoalan dengan manyatakan
    PINTAR pada tahun ini lebih tersusun dan telah berjaya mencapai perkembangan yang positif.

3.5.20 Beliau juga menyatakan PINTAR sebagai institusi tarbiyah PERMAI perlu digerakkan oleh ahli dan
    tidak hanya mengharapkan usaha daripada AJK pelaksana.

3.5.21 Saudara Muhammad Faiq Nabil bin Ramli (20080224) mempersoalkan tentang kumpulan PINTAR
    yang tidak melibatkan percampuran ahli daripada berlainan tahun.

3.5.22 Beliau menyatakan hal ini seperti tidak selari dengan salah satu matlamat PINTAR untuk merapatkan
    ukhuwah sesame ahli PERMAI.

3.5.23 Saudara Muhamad Arif Hakimi bin Mohd Noor (20080222) menjawab persoalan dengan menyatakan
    PINTAR pada tahun ini melakukan peningkatan daripada kekurangan yang dilaporkan pada sesi
    lepas.

3.5.24 Beliau menyatakan PINTAR melancarkan program PINTAR gabungan bagi mengatasi masalah
    pengasingan mahasiswa yang berlainan tahun dalam kumpulan PINTAR.

3.5.25 Saudara Ahmad Syahmi bin Yahya (20070208) membahaskan tentang Perkara 36 dan 37
    berkenaaan Minggu CAKNA (Current Issues and Speaking Language’s Week) dan Miniclinic’11.

3.5.26 Beliau menyatakan kedua-dua program tersebut telah dilaksanakan secara berturut-turut. Minggu
    CAKNA bermula pada hari Ahad hingga Khamis, manakala Miniclinic’11 pula menyusul pada hari
    Jumaat dan Sabtu.

3.5.27 Beliau turut menyatakan terdapat isu lambakan program dan hal ini menyebabkan kurangnya kualiti
    program-program yang dianjurkan.

3.5.28 Saudara Mohd Zaid Daud (20060109) member pencerahan para pimpinan melaksanakan program
    yang bervariasi bagi meraikan bilangan ahli yang semakin bertambah dan terdiri daripada pelbagai
    latar belakang.

3.5.29 Beliau juga mengulas tentang isu kualiti dan kuantiti. Ahli PERMAI juga harus membantu untuk
    meningkatkan kualiti program yang diadakan. Beliau juga berharap ada ahli yang datang menegur
    pimpinan sekiranya merasakan ada program yang tidak relevan untuk dijalankan.

3.5.30 Saudara Muhammad Hashemi Dahalan (20080214) mengulas tentang isu berkaitan Miniclinic’11.

3.5.31 Beliau menyatakan bahawa pihak pimpinan terpaksa akur dengan perubahan tarikh yang ditetapkan
    oleh pihak MPPMJ. Beliau juga memohon maaf bagi pihak jawatankuasa pelaksan atas kekurangan
    yang berlaku dalam gerak kerja program.

3.5.32 Beliau juga menyatakan bahawa terdapat kekurangan tenaga kerja daripada ahli PERMAI yang
    berkemahiran. Beliau menyatakan bahawa bilangan ahli yang ramai seharusnya dapat menampung
    kapasiti tenaga kerja yang diperlukan.

3.5.33 Saudari Nur Farihah binti Nasri (20070267) membahaskan tentang Perkara 37 berkenaan program
    Miniclinic’11.

3.5.34 Beliau mempersoalkan penganjuran pada tahun ini yang tidak membuka booth bagi bahagian
    perubatan di Irbid.

3.5.35 Beliau juga bertanya tentang program MIFC yang pernah dianjurkan pada tahun sebelum ini.
    Program tersebut adalah sangat baik untuk memberi pendedahan kepada pelajar pergigian dan
    perubatan yang bakal memasuki fasa klinikal.

3.5.36 Saudara Muhammad Hashemi Dahalan bin Md Razip (20080214) menjawab persoalan yang
    dikemukankan dengan mengatakan bahawa booth perubatan tidak dibuka di Irbid kerana kurangnya
    sambutan daripada masyarakat permai sendiri.

3.5.37 Beliau juga menyatakan bahawa pendedahan tentang dunia klinikal bagi pelajar praklinikal boleh
    diadakan dalam perjumpaan kecil dan tanpa mengadakan program yang besar.

                                                   3
3.5.38 Saudari Izzatul Nadiah binti Zolkipli (20070254) membahaskan Perkara 37 berkenaan program
    Miniclinic’11.

3.5.39 Beliau bertanya tentang sambutan yang diterima daripada ahli-ahli mantiqah lain terhadap program
    ini.

3.5.40 Saudara Muhammad Hashemi Dahalan bin Md Razip (20080214) menjawab persoalan dengan
    mengatakan bahawa program tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada
    mahasiswa di mantiqah lain.

3.5.41 Saudari Sarah binti Abdul Razak (200901106) membahaskan Perkara 28 berkenaan Minggu
    Untukmu Ya Habiballah. Beliau menyatakan bahawa pihak MSSJ ada membuat sumbangan dalam
    program tersebut, namun tidak dinyatakan dalam bahagian kelolaan.

3.5.42 Beliau juga membahaskan Perkara 42 tentang Kutipan Derma Tabung Kilat anjuran JKK Kebajikan
    dan Keselamatan (JKK KK). Beliau mempersoalkan mengapa aktiviti tersebut dihazafkan.

3.5.43 Beliau juga membahaskan Perkara 45 berkenaan Ceramah Cari Rumah bagi masiswa dan
    mahasiswi tahun satu anjuran JKK Perhubungan dan Penempatan (PP). Beliau bertanya bagaimana
    sambutan daripada pelajar tahun satu terhadap program tersebut.

3.5.44 Saudara Mohd Zaid Daud (20060109) mengakui bahawa terdapat ralat dalam bahagian kelolaan
    laporan aktiviti tersebut. MSSJ sepatutnya terut tercatit sebagai salah satu badan penganjur.

3.5.45 Beliau kemudian menyatakan bahawa penghazafan Kutipan Derma Kilat adalah kerana aktiviti
    tersebut merupakan aktiviti tidak bertarikh.

3.5.46 Saudara Rakif bin Selamat (20080104) menjawab persoalan Perkara 45 bagi pihak JKK PP. Beliau
    menyatakan bahawa program tersebut kurang mendapat sambutan bagi pihak syabab. Beliau turut
    menyatakan kemungkinan bahawa program tersebut kurang diiklankan dan masa yang kurang
    sesuai.

3.5.47 Saudari Raihana binti Ahmad Nazri (200902126) menjawab persoalan dengan menerangkan
    pelaksanaan program tersebut di pihak mahasiswi. Program tersebut dilaksanakan di sakan-sakan
    bagi pelajar JUST, manakala bagi pelajar Yarmouk di Casa Intelek.

3.5.48 Beliau turut menekankan kepentingan mahasiswi     tahun  satu  cakna  terhadap  sebarang
    pemberitahuan, demi kepentingan mereka sendiri.

3.5.49 Saudara Muhammad Naqeb Sulaiman (20070228) membahaskan Perkara 48 berkenaan Seminar
    Fiqh Medic. Beliau berpendapat bahawa perlu diadakan muhasabah adakah program ini sesuai lagi
    untuk diadakan pada tahun-tahun akan datang.

3.5.50 Saudara Mohd Zaid Daud (20060109) menjawab persoalan dengan menyatakan bahawa program
    tersebut mencapai objektif dan berpendapat bahawa usaha untuk menggandingkan pelajar JUST dan
    Yarmouk seperti ini seharusnya diperkasakan.

3.5.51 Saudara Hashemi Dahalan bin Md Razip (20080214) menjawab persoalan dengan menyatakan
    bahawa program seperti Seminar Fiqh Medic patut diteruskan. Namun begitu, perlaksanaannya
    bergantung kepada perancangan Majlis Mahasiswa JUST (MMJ) pada tahun hadapan.

3.5.52 Saudari Nur Nuha binti Mohd Nazeri (20090284) bertanya kepada Jabatan Kesetiausahaan (JSU)
    PERMAI berkenaan tentang Taqwim PERMAI. Beliau mempersoalkan mengapa ahli PERMAI tidak
    menerima taqwim dan organizer seperti tahun lepas.

3.5.53 Beliau turut menyatakan bahawa ketiadaan taqwim dan organizer menyebabkan terdapat pertindihan
    program antara PERMAI dan Badan Kebajikan Anak Negeri (BKAN)

3.5.54 Saudara Ahmad Hidayat Hasni bin Mad Isa (20080208) menjawab persoalan dengan mengatakan
    bahawa akan berlaku pembaziran sekiranya taqwim diedarkan kepada setiap ahli. Beliau juga
    menyatakan bahawa taqwim PERMAI telah dimuat naik ke Portal PERMAI untuk rujukan ahli.

                                                    4
3.5.55 Saudari Farhanah binti Tajurudin (20080231) menjawab persoalan dengan mengatakan bahawa tidak
    ada isu berlakunya pertindihan program kerana pihak PERMAI akan meminta izin daripada BKAN
    dan MPPMJ sekiranya mahu manganjurkan sebarang program.

3.5.56 Saudara Muhammad Huzaimi bin Abdul Halim (20100101) membahaskan Perkara 57 berkenaan
    Forum Demokrasi, Dimanakah Mahasiswa. Beliau menyatakan bahawa program tersebut pada
    asalnya bertujuan untuk membandingkan sistem demokrasi dan sistem khilafah pada zaman
    Rasulullah.

3.5.57 Beliau juga bertanya sekiranya mahasiswa ingin menubuhkan kelab yang mempenyui
    kecenderungan dan pembinaan jati diri, adakah mereka perlu berdaftar kepada pihak persatuan.

3.5.58 Saudara Mohd Zaid Daud (20060109) menjawab persoalan dengan menyatakan bahawa pihak
    PERMAI ingin menjaga kemaslahatan ahli daripada terlibat dengan sebarang isu keselamatan.

3.5.59 Beliau juga menjawab persoalan yang kedua dengan menyatakan sebarang program yang hendak
    dianjurkan perlu terlebih dahulu dimaklumkan kepada pihak PERMAI.

3.5.60 Saudara Muhammad Afiq Mu’iz bin Arifin (20070219) membahaskan tentang sejauh mana MMJ
    membantu dalam meningkatkan akademik pelajar JUST. Beliau bertanya tentang perkembangan
    prestasi akademik pelajar JUST.

3.5.61 Saudara Hashemi Dahalan bin Md Razip (20080214)menjawab persoalan dengan menyatakan
    bahawa MMJ banyak melakukan usaha bagi meningkatkan akademik pelajar JUST. Beliau
    menyatakan bahawa terdapat peningkatan dalam pencapaian akademik terutama peljar tahun satu.

3.5.62 Saudara Afiq Fawwaz bin Ahmad Saleh (20080206) mempersoalkan mengapa pimpinan PERMAI
    tidak membuka ruangan komen di facebook Permai Jordan.

3.5.63 Saudara Muhammad Syamil bin Shuhardi (20080209) menjawab persoalan dengan menyatakan
    bahawa tindakan menjaga privasi di facebook Permai Jordan adalah atas arahan Presiden PERMAI
    sendiri, saudara Mohd Zaid Daud. Beliau juga menyatakan bahawa tindakan tersebut bertujuan agar
    laman tersebut kelihatan kemas dan tidak serabut.

3.5.64 Saudara Mohd Zaid Daud(20060109) menyatakan keputusan tersebut dibuat bersama dengan ahli
    mesyuarat yang lain dan bertujuan untuk menjaga nama baik dan reputasi PERMAI pada pandangan
    umum.

3.5.65 Saudari Farhanah binti Tajurudin (20080231) menjawab persoalan dengan menyatakan bahawa
    tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga kredibiliti persatuan. Beliau juga menyatakan bahawa
    facebook merupakan satu ruang untuk menyampaikan maklumat.

3.5.66 Beliau turut menyatakan bahawa ahli PERMAI boleh mengakses dan memberikan komen melalui
    Portal PERMAI ataupun e-mel.

3.5.67 Saudara Ahmad Idzuddin bin Zubit (20100147) bertanya tentang perkembangan prestasi akademik
    ahli MMY.

3.5.68 Beliau juga membahaskan tentang Perkara 5 dalam aktiviti tidak bertarikh iaitu berkenaan Projek
    IMAN. Beliau mempersoalkan mengapa perlaksanaan program tersebut hanya di pihak akhawat dan
    tiada bagi pihak syabab.

3.5.69 Saudara Muhammad Amirul Kamal bin Azih (20070114) bertanya tentang statistik pencapaikan
    akademik pelajar Universiti Yarmouk. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada MMY kerana berjaya
    untuk memupuk pembudayaan ilmu dalam kalangan ahli.

3.5.70 Saudara Mohd Zaid Daud(20060109) menjawab persoalan bagi mewakili Majlis Mahasiswa Yarmouk
    (MMY). Beliau menyatakan bahawa setakat ini tiada statistik yang merekodkan pencapaian akademik
    pelajar Universiti Yarmouk.
                                                  5
3.5.71 Beliau turut menyatakan antara kekurangan yang dikenalpasti pada tahun ini adalah pihak Universiti
    Yarmouk tidak menyediakan bilangan subjek yang mencukupi seiring dengan peningkatan bilangan
    pelajar Malaysia yang menuntut di universiti tersebut.

3.5.72 Beliau turut menyatakan bahawa budaya insihab madah semakin berleluasa kerana subjek yang
    diambil oleh pelajar tidak bersesuaian dengan tahap mereka.

3.5.73 Beliau kemudiannya menjawab persoalan bagi projek IMAN dengan menyatakan bahawa projek
    IMAN di bahagian syabab digantikan dengan program lain, contohnya ziarah sakan.

3.5.74 Saudari Rabiatuladawiyah binti Zamauri (201002212) membahaskan tentang isu lambakan emel di
    Yahoo Groups (YG) PERMAI.

3.5.75 Sadara Hidayat Hasni bin Mad Isa (20080208) menjawab persoalan dengan menyatakan bahawa
    lambakan emel boleh diatasi dengan melabel emel. Pihak JSU telah pun memberi panduan
    pengurusan emel kepada ahi PERMAI.

3.5.76 Saudara Faiq Nabil bin Ramli (20080204) membahaskan tentang peranan JKK PMK dalam kalangan
    ahli PERMAI. Beliau bertanya bagaimana perjalanan kelab-kelab yang diwujudkan pada tahun lepas.
    Adakah kelab-kelab tersebut berjalan dengan baik ataupun sudah dibubarkan.

3.5.77 Beliau juga bertanya tentang Perkara 41 dalam aktiviti tidak bertarikh berkenaan tentang Hangout
    Day mahasiswi dan pendaftaran Kelab Sukan HELWI. Beliau mempersoalkan mengapa aktiviti-aktiviti
    tersebut tidak dijalankan.

3.5.78 Kemudian, beliau bertanyakan mengenai mengapakah takwim solat yang dikeluarkan oleh JKK PR
    pada tahun ini berbentuk soft copy dan lambat pula pengeluarannya.

3.5.79 Saudara Wan Muhammad Najib bin Daud (20090201) menjawab persoalan bagi pihak JKK PMK
    dengan menyatakan bahawa kelab-kelab tersebut dikhususkan untuk ahli-ahli yang berdaftar dengan
    kelab sahaja.

3.5.80 Beliau juga menyatakan bahawa aktiviti setiap kelab adalah mengikut pengerusi dan ahli
    jawatankuasa kelab yang dilantik.

3.5.81 Mengenai Kelab Fotografi, beliau menafikan kewujudannya dan tidak pernah mengenai kelab
    tersebut. Jikalau ada sekalipun, kemungkinan kelab itu bergerak secara bersendirian.

3.5.82 Mengenai Kelab Orator, beliau menyatakan bahawa banyak program telah dilaksanakan untuk ahli
    kelab dan program terbesar yang telah dilaksanakan dengan jayanya adalah debat. Kelab Orator juga
    sering membuat perjumpaan bulanan bersama ahli mereka.

3.5.83 Mengenai Kelab Kembara, beliau mengakui terdapat sedikit kekurangan dari segi gerak kerja aktiviti
    kelab ditambah pula kurang mendapat respond an sambutan daripada ahli. Oleh itu, beliau memohon
    kemaafan diatas kekurangan ini.

3.5.84 Saudara Ahmad Firdaus Bin Kadir (20080106) menjelaskan bahawa takwim solat dikeluarkan dalam
    bentuk soft copy memandangkan cara itu sangat menjimatkan kos.

3.5.85 Jelas beliau, pengeluaran sedemikian juga dikira berdasarkan statistik ahli PERMAI yang banyak
    menghabiskan masa dengan dihadapan computer menjadikan takwim berbentuk soft copy lebih
    efisien penggunaannya.

3.5.86 Mengenai kelambatan pengeluaran takwim solat. Beliau memohon kemaafan diatas kelemahan dan
    berharap agar diperbaiki pada sesi akan datang.

3.5.87 Saudara Basyaruddin Effendi Bin B Ab Kadir (20060108) menjelaskan 3 objektif utama JKK SK
    tahun ini iaitu memupuk kebersamaan dan kesepakatan ahli dalam aktiviti luar, pembentukan ahli
    yang sihat minda dan fizikal serta meraih kejuaraan Karisma tahun ini.

3.5.88 Oleh itu, jelas beliau, kebanyakkan aktiviti JKK SK tahun ini lebih mengkhususkan aktiviti yang mudah
    dan senang untuk mencapai objektif tersebut.
                                                     6
3.5.89 Beliau memohon maaf diatas kekurangan penekanan terhadap program gabungan antara sukan-
    sukan pada sesi kali ini.

3.5.90 Tambah beliau, Kelab Sukan HELWI ditubuhkan atas permintaan pelajar siswi dan beliau merasakan
    Kelab Sukan Siswa tidak sesuai untuk ditubuhkan.

3.5.91 Saudari Noorhamiza Bt Abdul Wahab (20090159) menjelaskan bahawa Kelab Sukan HELWI
    ditubuhkan sebagai medium utama untuk menggalakkan akhawat bersukan seperti mana syabab
    yang ada Permai Super League (PSL).

3.5.92 Jelas beliau, dengan adanya kelab dan organisasi akan memudahkan dan menyelaraskan sebarang
    program sukan yang dikehendaki oleh akhawat disamping merapatkan lagi ukhwah sesame ahli.

3.5.93 Beliau turut menyatakan bahawa bakat-bakat terpendam untuk Karisma lebih mudah diterokai dan
    dicari melalui penubuhan kelab ini.

3.5.94 Saudara Ahmad Faizal Bin Abdul Hamid (20070107) membahaskan mengenai Permai Super League
    yang tak sempat dihabiskan tahun ini maka kemanakah lebihan yuran tersebut akan disalurkan.

3.5.95 Kemudian, beliau memohon penjelasan mengenai perkembangan skuad jaga jumaat yang telah
    ditubuhkan oleh JKK KK.

3.5.96 Saudara Basyaruddin Effendi Bin Ab Kadir (20060108) menjelaskan bahawa satu perbincangan telah
    diadakan dengan pengarah PSL. Beliau terpaksa menamatkan PSL walaupun masih berbaki
    beberapa perlawanan kerana kesuntukan masa.

3.5.97 Oleh itu, pasukan berada ditangga teratas liga diisytiharkan sebagai juara.

3.5.98 Mengenai lebihan yuran, beliau akan memulangkan lebihan duit tersebut untuk semua pemain PSL
    daripada setiap pasukan.

3.5.99 Saudara Nik Muhammad ‘Aizat Bin ‘Adros (20080217) menjelaskan bahawa skuad tersebut bertindak
    pada pagi jumaat ketika kes keselamatan sedang memuncak. Rondaan telah dilakukan dan beberapa
    ahli yang telah dilantik khas.

3.5.100 Namun penjenayah tersebut masih gagal dikesan sehingga kini.

3.5.101 Saudari Haninah Bt Zulkifli (20060234) meminta penjelasan mengenai Kelas Multaqa’ Ilmi Pengajian
    Islam yang pada awalnya diadakan hujung minggu namun telah ditukar kepada malam hari
    persekolahan hingga menyebabkan semakin ahli yang menyertai.

3.5.102 Kemudian, beliau mempersoalkan mengenai kelambatan pengiklanan waktu kelas tersebut diadakan.
    Adakalanya diumumkan sehari sebelum kelas itu berlangsung sehingga menyukarkan ahli mengurus
    masa.

3.5.103 Akhir sekali, beliau mempersoalkan mengenai Kelas Multaqa’ Ilmi Akidah kerana setahu beliau tiada
    kelas tersebut kecuali Kelas Multaqa’ Ilmi Pengajian Islam dan Bahasa Arab.

3.5.104 Saudara Ahmad Firdaus Bin Kadir (20080106) menjelaskan bahawa kelas tersebut memang asalnya
    diadakan pada hujung minggu agar ahli yang ingin hadir lebih tenang dan bersedia.

3.5.105 Namun, ada 2 masalah yang menyebabkan kelas itu terpaksa diadakan pada hari persekolahan
    kerana hujung minggu sering dipenuhi dengan program PERMAI. Tambahan pula tenaga pengajar
    adakalanya tidak dapat beri komitmen pada hujung minggu kerana peperiksaan dan beberapa urusan
    peribadi.

3.5.106 Mengenai pengiklanan kelas, beliau mengakui kelemahan tersebut dan memohon ribuan kemaafan.
    Beliau berharap semoga hal ini tidak akan berulang lagi pada sesi akan datang.                                                    7
3.5.107 Mengenai Kelas Multaqa’ Ilmi Akidah itu adalah satu ralat penulisan. Sepatutnya ia adalah Kelas
    Multaqa’ Ilmi Bahasa Arab.

3.5.108 Saudara Mohd Zakwan Bin Abd Samad (20100103) memohon kebenaran untuk kembali kepada
    mukasurat ke-5 namun tidak dibenarkan oleh pengerusi sidang kerana kesuntukan masa.

3.5.109 Saudari Rahmah Bt Nasir (20080270) mengucapkan tahniah kepada kepimpinan PERMAI pada sesi
    kali ini kerana tiada lambakan program dan program yang dilaksanakan pula lebih berfokus

3.5.110 Kemudian, beliau menyoal mengenai prinsip JKK KK dalam memurakibkan akhawat secara
    berseorangan kerana ada beberapa kes bagi beliau kelihatan kurang manis apabila seorang akhawat
    dimurakibkan oleh seorang syabab sahaja,

3.5.111 Saudara Nik Muhammad ‘Aizat Bin ‘Adros (20080217) menjelaskan bahawa jarak diantara syabab
    dan akhawat perlu dijaga ketika bermurakib namun ianya bergantung kepada kepada jumlah manusia
    disekeliling ketika itu. Tiada jarak tetap yang digariskan.

3.5.112 Beliau menambah bahawa urusan mencari murakib itu memakan masa kerana akhawat sering
    meminta bantuan murakib pada saat akhir hingga adakalanya hanya seorang sahaja syabab yang
    dapat membantu. Oleh itu, beliau menyarankan agar akhawat memaklumkan lebih awal jika mahukan
    pertolongan.

3.5.113 Jelas beliau lagi, jadual bertugas murakib mengikut kumpulan PINTAR telah dilaksanakan dan
    sepatutnya kumpulan yang bertugas perlu sentiasa bersedia pada minggu tersebut.

3.5.114 Saudara Ahmad Faiz Bin Ahmad Hamzah (20060104) memohon penjelasan mengenai tindakandan
    usaha yang telah PERMAI laksanakan terhadap masalah ahli yang telah ditipu mengenai urusan
    pembelian tiket.

3.5.115 Saudara Mohd Zaid Bin Daud (20060109) menjelaskan bahawa sebanyak 83 orang telah menjadi
    mangsa. PERMAI telah merujuk masalah ini kepada pihak kedutaan. Satu pertemuan khas akan
    dibuat bersama pihak kedutaan untuk melaporkan kes ini kepada pihak polis untuk tindakan
    selanjutnya.

3.5.116 Beliau mengharapkan agar mangsa penipuan bersabar dan meletakkan kepercayaan kepada
    persatuan dan kedutaan untuk menyelesaikan masalah ini.

3.5.117 Beliau juga menyeru agar ahli PERMAI saling membantu sahabat-sahabat yang kurang bernasib baik
    ini.

3.5.118 Pada sesi akan datang jelas beliau, satu badan akan ditubuhkan untuk mengkaji sebelum meluluskan
    sesuatu ejen penjualan tiket untuk mengelakkan masalah ini berulang.

3.5.119 Saudara Ahmad Faizal Bin Abdul Hamid (20070107) menyoal mengenai tindakan yang PERMAI
    lakukan terhadap individu yang menjadi orang tengah kepada penjualan tiket itu sehingga
    menyebabkan ramai ditipu. Jelas beliau, individu tersebut seolah-olah tidak mahu bertanggungjawab
    dan masih berada di Malaysia ketika ini.

3.5.120 Saudara Muhammad Ishak Bin Ahmad Saufi (20100130) mempersoalkan PERMAI yang bergantung
    kepada kedutaan dalam isu tiket ini. Mengapa PERMAI tidak terus membuat laporan pada polis
    sedangkan padanya menunggu tindak balas daripada kedutaan hanya memakan masa.

3.5.121 Saudara Mohd Zaid Bin Daud (20060109) menjelaskan bahawa tiada tindakan keras yang diambil
    oleh PERMAI namun nama beliau telah diberi kepada pihak kedutaan. Hal ini masih dalam
    perbincangan untuk mengenakan hukuman yang setimpal.

3.5.122 Jelas Zaid lagi, persatuan perlu menggunakan kaedah yang sepatutnya iaitu menerusi pihak
    kedutaan agar keputusan yang lebih baik akan diperoleh.

3.5.123 Tambah beliau, kes penipuan ini melibatkan sejumlah yang besar iaitu sebanyak JD 440 x 83 orang.
    Maka ianya memerlukan kaedah yang lebih selamat. Pihak kedutaan mempunyai peguam khas yang
    dilihat mampu memberikan natijah yang baik kepada mangsa.
                                                    8
   3.5.124 Saudarai Nadhirah Bt Sahri (20080241) menyoal Kelas Tajwid Markaz Huda yang didakwa beliau
       tidak berjalan.

   3.5.125 Seterusnya, beliau mempersoalkan mengenai definisi ahli yang kurang bernasib baik yang mendapat
       sumbangan daripada pihak persatuan.

   3.5.126 Beliau juga memohon penjelasan mengenai penjualan selimut oleh JKK PP yang dikatakan menjual
       selimut buatan Korea namun selimut tersebut didapati buatan China.

   3.5.127 Saudara Ahmad Firdaus Bin Kadir (20080106) menjelaskan bahawa pihak JKK PR telah
       menguruskan pendaftaran pelajar tahun 1 yang berminat untuk sertai.

   3.5.128 Ada aduan sebahagian pelajar yang merasakan ketidaksesuaian belajar di kelas tersebut dan
       mengambil tindakan untuk keluar dan menyertai kelas di markaz lain

   3.5.129 Namun, masin tiada aduan sampai kepada beliau mengenai kelas markaz huda yang tidak berjalan.

   3.5.130 Saudarai Nur Farah Aisyah Bt Nazim (200902105) memohon maaf atas permasalahan tersebut yang
       dikatakan berpunca daripada masalah teknikal sehingga menyebabkan aduan itu tidak sampai.
       Namun, beliau akan berusaha untuk meneruskan kelas markaz huda tersebut di masa akan datang.

   3.5.131 Saudara Nik Muhammad ‘Aizat Bin ‘Adros (20080217) menjelaskan definisi kurang bernasib baik iaitu
       mereka yang melaporkan sebarang musibah samada kemalangan, kecurian dan lain-lain kepada JKK
       KK untuk mendapat bantuan.

   3.5.132 Jelas beliau, bantuan yang diberikan berdasarkan status semasa kewangan ahli tersebut dan
       andaikata pihak JKK KK tiada kewangan mencukupi maka masalah tersebut akan dipanjangkan
       kepada BKAN untuk membantu.

   3.5.133 Saudara Rakif Bin Selamat (20080104) menjelaskan bahawa cara untuk membezakan jenis selimut
       adalah dengan melihat tahap kilauan pada selimut tersebut. Selimut buatan Korea berkilat manakala
       selimut buatan China tidak berkilat.

   3.5.134 Beliau juga menjelaskan bahawa tiada aduan diterima mengenai jenis selimut tapi hanya menerima
       aduan mengenai berat selimut yang berlainan daripada yang dijanjikan

   3.5.135 Beliau juga meyakini bahawa pihak JKK PP telah membeli selimut buatan Korea dan mengkehendaki
       kepada sesiapa yang ragu untuk berjumpa dengan beliau selepas ini untuk diperiksa jenis selimut
       tersebut.

    4. Pembentangan, pengesahan, dan perbahasan Laporan Kewangan dan Perbendaharaan

4.1  Laporan ini telah dibentangkan oleh saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117)selaku Bendahari
   Agung PERMAI2010/2011.

4.2  Terlebih dahulu, beliau telah membuat pembetulan pada mukasurat 3 dengan menukar jumlah perbelanjaan
   bagi bulan Ogos daripada JD 349.210 kepada JD 349.200.

4.3  Kemudian, beliau membuat pembetulan pula pada mukasurat 12 dengan menukar perkataan sumbangan
   daripada USIM kepada sumbangan daripada UUM.

4.4  Pembetulan seterusnya dibuat oleh beliau pada mukasurat 13 dengan menukar Jumlah Keseleruhan
   Perbelanjaan Akaun Perdana Permai Dari 4 Ogos 2010 sehingga 10 Julai 2011 sebanyak JD 9397.760
   kepada JD 9397.750.

4.5  Kemudian, saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) membuka kepada sebarang pembetulan
   mengenai laporan tersebut.

4.6  Saudara Muhammad Faiq Nabil Bin Ramli (20080224) telah membuat pembetulan pada mukasurat 14
   dengan menukar tindakan Duit Untung Tender Karisma daripada Kementerian Pengajian Tinggi kepada
   Education Malaysia Jordan.
                                                       9
4.7  Pengesahan Laporan Kewangan dan Perbendaharaan.

   4.7.1  Saudara Muhamad Afiq Mu’iz Bin Arifin (20070219) telah mencadangkan pengesahan Laporan
       Kewangan dan Perbendaharaan PERMAI2010/2011dengan pembetulan dan disokong oleh saudara
       Muhammad Faiq Nabil Bin Ramlidengan peembetulan. (20080224).

4.8  Perbahasan Laporan Kewangan

   4.8.1  Saudari Haninah Bt Zulkifli(20060234) meminta penjelasan mengenai sewa rumah PERMAI yang
       sentiasa berbeza setiap bulan.

   4.8.2  Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menjelaskan bahawa pada bulan September
       sehingga Disember 2010, PERMAI berkongsi sewa dengan seorang ahli rumah tersebut menjadikan
       pembahagian bayaran sewa rumah adalah sebanyak 60% ditanggung oleh PERMAI manakala 40%
       ditanggung oleh penginap rumah.

   4.8.3  Beliau juga menjelaskan bahawa bermula bulan Januari 2011 sehinggalah seterusnya barulah sewa
       rumah PERMAI ditanggung oleh persatuan 100%.

   4.8.4  Saudari Haninah Bt Zulkifli (20060219) kembali memohon penjelasan kerana sewa rumah PERMAI
       masih tidak konsisten harganya bermula Januari 2011.

   4.8.5  Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menjelaskan bahawa sewa rumah PERMAI
       adalah sebanyak JD 150 manakala bil air adalah sebanyak JD 15. Harga sewa rumah berbeza setiap
       bulan kerana ianya bergantung kepada bil eletrik yang adakalanya mahal dan adakalanya murah.

   4.8.6  Saudari Haninah Bt Zulkifli (20060219) mencadangkan agar diasingkan setiap perkara sewa rumah,
       bil eletrik dan bil air dalam laporan perbendaharaan dan kewangan PERMAI.

   4.8.7  Saudara Muhamad Afiq Mu’iz Bin Arifin (20070219) mempersoalkan mengenai duit PROSPEC ’11
       yang dikeluarkan sebanyak 3 kali iaitu pada Januari, Februari dan Mac 2011.

   4.8.8  Seterusnya beliau bertanyakan mengenai jumlah kutipan yuran ahli pada sesi kali ini dan sejauh
       mana kutipan yuran dilaksanakan.

   4.8.9  Saudara Mohd Zaid Bin Daud (20060109) menjelaskan bahawa PERMAI menggunakan duit
       perbendaharaan sebelum tuntutan dilakukan terhadap EMJ. Namun, EMJ tidak mempunyai bajet
       yang mencukupi menyebabkan persatuan terpaksa menggunakan sepenuhnya duit perbendaharaan.

   4.8.10 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menjelaskan bawaha tiada jumlah kutipan yuran
       dan dikira namun statistic menunjukkan bahawa hanya 35% sahaja ahli yang tidak membayar yuran.

   4.8.11 Beliau juga menjelaskan bahawa pelbagai cara digunakan untuk membuat kutipan yuran seperti
       membuka kaunter pembayaran setiap program persatuan dan menggunakan wakil setiap batch untuk
       membuat kutipan.

   4.8.12 Saudari Fathiyah Bt Idris (20070248) meluah rasa beliau mengenai kondisi rumah PERMAI yang
       agak dhaif, tidak bersih dan bermasalah.

   4.8.13 Beliau kemudian mempersoalkan mengenai tindakan persatuan dalam menjaga kondisi dan keadaan
       rumah tersebut kerana ianya lambang kepada sesebuah persatuan.


   4.8.14 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menjelaskan bahawa pada penggal pertama,
       rumah PERMAI mengalami masalah sistem paip didapur yang bocor dan mendukacitakan.Ianya
       penyebab kepada keadaan rumah PERMAI yg agak kurang memuaskan.

   4.8.15 Beliau menjelaskan bahawa satu jadual bertugas untuk menjaga kebersihan telah dibuat untuk
       memastikan kondisi dan kebersihan rumah PERMAI sentiasa berada ditahap yang baik.Beliau juga
       menyeru agar ahli cakna terhadap kebersihan rumah PERMAI setelah kali selesai mengadakan
       program di rumah tersebut.                                                     10
4.8.16 Mengenai masalah sistem paip dan sistem eletrik rumah PERMAI, beliau sentiasa mengambil tahu
    keadaan semasa perkara tersebut dengan tuan rumah. Adakalanya, beliau terpaksa menggunakan
    khidmat dari luar untuk memperbaiki beberapa masalah yang ada di rumah PERMAI.

4.8.17 Akhirnya, beliau mencadangkan agar mencari rumah lain andai kata masalah sama masih tiada jalan
    penyelesaian.

4.8.18 Saudari Muhammad Faiq Nabil Bin Ramli (20080224) memohon penjelasan mengenai apakah
    kegunaan duit tuntutan JKK PM sebanyak 3 kali pada bulan Januari, April dan Julai 2011 berjumlah
    sebanyak JD 424.

4.8.19 Kemudian, beliau memohon penjelasan mengenai duit baki AGM 2010 yang baru didebitkan pada
    bulan Februari 2011 sedangkan program itu telah lama berlangsung.

4.8.20 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menjelaskan bahawa JKK PM tidak mempunyai
    akaun tersendiri menjadikan segala perbelanjaan gerak kerja mereka ditanggung oleh
    perbendaharaan PERMAI.

4.8.21 Beliau menyatakan bahawa tuntutan JKK PM kali pertama pada bulan Januari 2011 digunakan untuk
    pembelian badge rasmi sebanyak 5 unit dengan harga bagi 1 unit adalah sebanyak JD 7.

4.8.22 Atas permintaan Pengerusi Sidang, Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) tidak
    menghabiskan semua perincian setiap tuntutan JKK PM.

4.8.23 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menjelaskan duit baki AGM 2010 didebitkan pada
    Februari 2011 kerana pada ketika itu AJK Pelaksana AGM 2010 baru memulangkan baki duit
    tersebut.

4.8.24 Saudara Muhamad Afiq Mu’iz Bin Arifin (20070219) meminta penjelasan mengenai sewa asset yang
    dikenakan kepada BKMPJ.

4.8.25 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) menerangkan bahawa perbendaharaan PERMAI
    telah mengenakan bayaran sewa untuk setiap asset PERMAI yang dipinjam bagi program yang
    bukan dibawah kelolaan PERMAI.

4.8.26 Beliau menambah bahawa bayaran sebanyak JD 3 akan dikenakan untuk setiap barang yang disewa.
    Kaedah digunakan untuk menambahkan lagi sumber kewangan perbendaharaan.

4.8.27 Saudara Muhamad Afiq Mu’iz Bin Arifin (20070219) bangun dan meminta penjelasan mengenai
    sumber tukaran USD 200 yang telah didebitkan ke dalam akaun perbendaharaan pada Julai 2011.

4.8.28 Kemudian, beliau turut menyoal dari mana datangnya bayaran sewa rumah PERMAI lama sebanyak
    JD 150 yang telah didebitkan pada Julai 2011.

4.8.29 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) berkata bahawa sumbangan USD 200 itu
    merupakan sumbangan peribadi Pengarah EMJ, Ustaz Sulaiman Bin Ismail kepada PERMAI.

4.8.30 Kata beliau, mengenai bayaran sewa rumah PERMAI lama, pada bulan Ogos 2010 ketika
    pemindahan rumah PERMAI berlaku. Ada ahli yang ingin menduduki rumah lama tersebut namun
    masih ketiadaan wang untuk membayar sewa maka sewa pada bulan tersebut dibayar dahulu oleh
    perbendaharaan.

4.8.31 Pada bulan Julai 2011 barulah ahli tersebut kembali membayar hutang mereka untuk menyewa
    rumah itu pada perbendaharaan PERMAI.

4.8.32 Saudari Nadhirah Bt Sahri (20080241) memohon penjelasan mengenai tuntutan penghantaran
    pelajar Syria ke Queen Alia International Airport yang berjumlah JD 40.

4.8.33 Saudara Azlan Shah Nabees Khan (20080117) memberi penjelasan bahawa seorang pelajar Syria
    yang menumpang menetap di Irbid kerana krisis yang berlaku du Syria telah mendapat berita
    kecemasan mengenai kematian ayahnya di Malaysia.
                                                  11
4.8.34 EMJ ketika itu tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk memberi pinjam kepada pelajar
    tersebut yang ingin segera pulang ke tanah air.Maka, pengarah EMJ telah memberi arahan supaya
    dipinjamkan dahulu duit perbendaharaan PERMAI untuk urusan pembelian tiket.

4.8.35 Urusan penghantaran ke lapangan terbang telah diambil oleh Presiden PERMAI, Mohd Zaid Bin
    Daud dan atas sebab itulah beliau membuat tuntutan kewangan semula kerana ianya dikira urusan
    rasmi persatuan.

4.8.36 Saudara Mohd Zaid Bin Daud (20060109) memberitahu bahawa pelajar Syria tersebut memberi
    jaminan untuk membayar semula hutang tersebut kepada persatuan sebaik sahaj pulang ke Jordan
    nanti.

4.8.37 Saudara Muhammmad Faiq Nabil Bin Ramli (20080224) menyoal mengenai sejauh mana jaanan
    ekonomi perbendaharaan PERMAi pada sesi kali ini.

4.8.38 Beliau kemudian menyoal mengenai sejauh manakah keuntungan jualan buku Kot Putih di Malaysia
    sekarang.

4.8.39 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) memberitahu bahawa jumlah janaan ekonomi
    perbendaharaan PERMAI pada sesi kali ini adalah sebanyak JD 2116.950.

4.8.40 Saudara Muhammad Hashemi Dahalan Bin Md Razip (20080214) menjelaskan bahawa hanya buku
    yang dapat dikesan penjualanya di Malaysia sahaja yg diketahui status terkini dan buku tersebut telah
    berjaya dijual kesemuanya.

4.8.41 Muhamad Afiq Mu’iz Bn Arifin (20070219) bertanya mengenai adakah asset yang tersenarai ini masih
    boleh digunakan atau ada yg dihapus kira.

4.8.42 Kemudian, beliau menyoal mengenai status aset yang hilang.

4.8.43 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) memberitahu bahawa senarai laporan aset
    tersebut adalah aset yang ada di stor rumah PERMAI sekarang.

4.8.44 Beliau menambah bahawa semua aset yang tidak boleh diperbaiki telah dihapus kira dan tiada dalam
    senarai.Manakala, aset yang rosak tapi masih boleh diperbaiki termasuk dalam senarai.

4.8.45 Mengenai barang yang hilang dan rosak, beliau telah mengarahkan supaya orang yang
    bertanggungjawab menghilangkan atau merosakkan barang tersebut supaya menggantikannya
    semula kerana ianya merupakan aset persatuan.

4.8.46 Saudari Anisatul Qalbi Bt Mohd Sofiyuddin (20080126) memperingatkan supaya mana-mana ahli
    yang terjumpa atau terambil aset PERMAI agar segera memulangkan kepada bendahari pada sesi
    akan dating. Peringatan tersebut telah berulang kali diiklankan di Yahoogroup PERMAI.

4.8.47 Saudara Muhammad Faiq Nabil Bin Ramli (20080224) menyoal dimanakah piala pusingan KARISMA
    disimpan kerana pada pengetahuannya masih ada ahli PERMAi yang menyimpan dirumah masing-
    masing.

4.8.48 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) memberitahu bahawa piala pusingan KARISMA
    tiada dalam simpanan perbendaharaan dan meminta kepada ahli supaya memulangkannya ke rumah
    PERMAI untuk dipamerkan.

4.8.49 Saudari Siti Umairah Bt Abd Rahman (20080274) mempertikaikan kondisi LCD milik PERMAI yang
    sudah terlalu teruk pencahayaan dan kualitinya.

4.8.50 Beliau kemudiannya memberi cadangan agar dibeli LCD baru dan menambah bilangan LCD milik
    PERMAI agar penggunaan aset itu sentiasa dapat digilirkan.

4.8.51 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) mengucapkan terima kasih atas cadangan
    tersebut.Cadangan itu sebenarnya sudah difikirkan oleh pihak perbendaharaan.

4.8.52 Kemudiannya, beliau memberikan penjelasan kondisi LCD PERMAI yang agak teruk berikutan ianya
    terlalu kerap digunakan oleh ahli untuk sebarang program yang diadakan.


                                                     12
    4.8.53 Beliau telah melakukan memeriksa harga LCD di pasaran untuk membeli namun harga yang mahal
       menyebabkan ianya masih diluar bajet perbendaharaan PERMAI. Beliau mencadangkan agar sesi
       akan dating untuk mencari penaja bagi membeli LCD yang baru.

    4.8.54 Saudari Sarah Bin Abdul Razak (200901106) menyoal mengenai aset perbendaharaan iaitu
       videocam.

    4.8.55 Saudara Azlan Shah Bin Nabees Khan (20080117) memberitahu bahawa PERMAI mempunyai 1 unit
       videocam yang diletakkan dibawah jagaan JKK PR.
                    5. Sesi Usul dan Cadangan

5.1  Saudara Ahmad Syahmi bin Yahya (20070208) mencadangkan agar PERMAI menubuhkan ahli
    jawatankuasa baru, bagi menggubal perlembagaan yang sedia ada, agar releven, sejajar dengan
    pertambahan ahli. Perlembagaan semasa yang digunakan adalah Semakan tahun 2009/2010.

5.2  Saudari Fathiyah Bt Idris (20070248) mencadangkan agar pemimpin banyak membuat perkongsian dengan
    ahli. Beliau juga mencadangkan agar hasil daripada borang muhasabah depat dikongsi dengan ahli.

5.3  Saudara Ahmad Firdaus Bin Kadir (20080106) mencadangkan agar diadakan sesi ramah mesra, ataupun
    mesyuarat khas dengan ahli, selain daripada Mesyuarat Agung Tahunan.

5.4  Beliau juga mencadangkan agar persatuan memberi penumpuan kepada akademik ahli.

5.5  Beliau juga mencadangkan agar PERMAI menubuhkan ahli jawatankuasa baru, bagi menggubal sistem
    pilihanraya sedia ada.

5.6  Saudari Haninah Bt Zulkifli (20060234) mencadangkan agar pihak MMJ menganjurkan program yang dapat
    melibatkan ahli MMJ dan MMY.

5.7  Beliau juga mencadangkan agar pimpinan PERMAI tidak balik dalam fatrah program Sambutan Pelajar Baru
    kerana kurangnya tenaga kerja ahli pada waktu itu.

5.8  Saudara Muhammad Afiq Mu’iz bin Arifin (20070219) membahaskan bahawa terdapat lambakan program
    pada semester 2. Beliau mencadangkan agar pihak MMJ memikirkan kolabrasi program yang berlainan
    daripada tahun sebelumnya.

5.9  Saudari Nabihah Mokhtar (201002218) menyatakan bahawa kurang penyebaran maklumat di sakan kuning.
    Beliau mencadangkan agar pimpinan memikirkan cara bagi mengatasi masalah tersebut.

5.10  Saudara Ahmad Syahmi bin Yahya (20070208) menggesa agar kualiti perancangan dan pelaksanaan
    program dipertingkatkan. Beliau turut menyatakan bahawa ahli dan pimpinan sama-sama bertanggungjawab
    dalam hal ini.

5.11  Saudara Muhammad Zahran bin Abd Razak (20100228) mencadangkan agar PERMAI mengawal aktiviti
    penjualan tiket pulang ke Malaysia agar ahli tidak lagi tertipu dengan pihak-pihak yang tidak
    bertanggungjawab.

5.12  Saudari Nur Farah Aisyah Bt Nazim (200902105) mencadangkan untuk menubuhkan sebuah badan
    penasihat pimpinan untuk pimpinan PERMAI pada masa akan datang.


                6. Ucapan Penggulungan dan Pembubaran

6.1  Saudara Mohd Zaid Bin Daud meminta ribuan kemaafan atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang
    beliau mengetuai pentadbiran PERMAI sesi 2010/2011.Beliau berharap segala kekurangan yang berlaku
    dapat dimuhasabahkan untuk kemajuan persatuan di masa hadapan.

6.2  Beliau menyatakan bahawa ahli PERMAI kini semakin ramai, maka dengan itu bertambah jugalah pendapat
    dan pandangan ahli. Beliau mengharapkan setiap ahli menghormati dan meraikan pendapat antara satu
    sama lain.
                                                    13
6.3  Beliau sekali lagi mewakili seluruh saf kepimpinan PERMAI sesi 2010/2011 memohon ampun dan maaf atas
   segala kelemahan mereka dan mendoakan kesejahteraan serta kejayaan mereka sebagai pelajar.

6.4  Beliau mendoakan kepimpinan akan datang terus cemerlang dan berjaya. Dengan itu, beliau membubarkan
   saf kepimpinan PERMAI 2010/2011 dengan rasminya.

6.5  Kemudian Pengerusi Sidang mempersilakan Pengarah JPR 2010/2011 untuk mengumumkan keputusan
   pilihanraya.

              7. Pengumuman Ahli Majlis Tertinggi PERMAI sesi 2011/2012

7.1  Saudara Muhammad Nursalam Bin Abdullah mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli PERMAI
   yang memberikan kerjasama kepada pihak JPR.

7.2  Menurut beliau peratusan yang keluar mengundi adalah sebanyak 79.96%. Peratusan ini merupakan satu
   pencapaian yang baik kerana hampir semua ahli PERMAI turun mengundi dengan hanya 3.36% sahaja undi
   rosak dicatatkan.

7.3  Kemudian beliau mengumumkan keputusan pilihanraya PERMAI sesi 2011/2012 :

   7.3.1  Ahli Majlis Tertinggi

       7.3.1.1 Siswa

           1.    Ahmad Hidayat Hasni Bin Mad Isa  (JUST)     (626 Undian)
           2.    Muhammad Sahel Bin Nordin     (Yarmouk)   (620 Undian)
           3.    Wan Muhammad Najib Bin Daud    (JUST)     (558 Undian)
           4.    Mohamad Norhelmy Bin Shamsuddin  (Yarmouk)   (525 Undian)
           5.    Muhammad Hatta Bin Shafri     (Yarmouk)   (472 Undian)
           6.    Muhammad Naim Bin Deraman     (JUST)     (444 Undian)

       7.3.1.2 Siswi:

           1.    Siti Fatimah Bt Ismail       (JUST)     (632 Undian)
           2     Nafeesa Ayesha Bt Ahmad Fauzi   (Yarmouk)   (594 Undian)
           3.    Raihana Bt Ahmad Nazri       (JUST)     (558 Undian)
           4.    Nurul Kauthar Bt Mohd Khari    (JUST)     (538 Undian)
           5.    Afifah Bt Hamdan          (Yarmouk)   (533 Undian)
           6.    Nurfadhilah Bt Husin        (Yarmouk)   (446 Undian)

   7.3.2  Presiden PERMAI:
           Ahmad Hidayat Hasni Bin Mad Isa        (JUST)     (420 Undian)

   7.3.3  Ketua Helwi:
           Siti Fatimah Bt Ismail            (JUST)     (496 Undian)
                   8. Penyampaian Watikah Pelantikan

8.1  Pengerusi Sidang mempersilakan mantan Presiden PERMAI 2010/2011, saudara Mohd Zaid Bin Daud diiringi
   Pengarah Mesyuarat Agung PERMAI kali ke-9 untuk menyampaikan watikah pelantikan kepada Presiden
   PERMAI 2011/2012, saudara Ahmad Hidayat Hasni Bin Mad Isa.

8.2  Seterusnya Pengerusi Sidang mempersilakan mantan Ketua HELWI 2010/2011, saudari Farhanah Bt
   Tajuruddin untuk menyampaikan watikah pelantikan kepada Ketua HELWI 2011/2012, saudari Siti Fatimah Bt
   Ismail.
                                                     14
                9. Ucapan Dasar Presiden PERMAI sesi 2011/2012

9.1   Saudara Ahmad Hidayat Hasni Bin Mad Isa memulakan ucapan dengan kesyukuran ke hadrat ilahi atas
    tanggungjawab besar yang diberikan.

9.2   Kemudian, beliau mempersilakan Ahli Majlis Tertinggi PERMAI sesi 2011/2012 untuk naik ke pentas.

9.3   Beliau mengharapkan semua ahli PERMAI dapat memberikan seratus-peratus sokongan terhadap semua
    Ahli Majlis Tertinggi yang telah dilantik.

9.4   Dalam ucapan dasar beliau telah menggariskan beberapa agenda transformasi yang akan dilaksanakan
    dalam PERMAI pada sesi terbaru ini iaitu :-

9.4.1  Menjadi Ahli Majlis Tertinggi sebagai pemikir dan penggubal dasar manakala Ahli Majlis Eksekutif sebagai
    pelaksana.

9.4.2  Memberikan sesi taklimat dan gerak kerja untuk setiap AJK dan unit dalam Ahli Majlis Eksekutif agar tiada
    pertindihan kerja sepanjang sesi ini.

9.4.3  Penghasilan buku panduan dan protokal pelaksanaan program untuk dijadikan rujukan sepanjang zaman.

9.4.4  Membuat lantikan setiap pengarah dan AJK pelaksana sebarang program diawal sesi bagi memudahkan
    persediaan dan persiapan.

9.4.5  Mengadakan kursus professionalism dan protokol untuk semua pasukan AJK pelaksana yang telah dilantik.

9.5   Beliau juga mencadangkan penubuhan Panel Kajian Pilihanraya untuk mengkaji system pilihanraya yang
    sedia ada untuk diperbaiki kerana ianya sering mengundang kontroversi setiap tahun.

9.6   Seterusnya, pemerkasaan setiap batch dan akan menjadikan entity batch itu sebagai rasmi maka PERMAI
    akan memberikan peruntukan untuk setiap batch bagi melaksanakan program intrabatch dan interbatch.

9.7   Jentera ekonomi PERMAI juga akan diperkasakan agar perbendaharaan persatuan akan terus hidup untuk
    menampung kebajikan dan program-program PERMAI nanti.

9.8   Untuk memastikan ukhwah antara ahli diperkuatkan, PERMAI akan mengambil inisiatif untuk meneruskan
    Permai Super League kerana ianya dilihat antara medan terbaik untuk ahli saling mengenali dan penubuhan
    warung PERMAI. Warung PERMAI akan bertindak selaku tempat untuk ahli terus berinteraksi selain menjana
    ekonomi persatuan. Manakala, Helwi PERMAI juga akan diperkukuhkan dengan mengadakan pelbagai aktiviti
    bagi merapatkan ukhwah antara senior dan junior.

9.9   Untuk keselamatan, PERMAI akan bertindak membina hubungan yang baik dan kukuh dengan masyarakat
    setempat agar kes keselamatan dapat dikurangan serta meningkatkan tahap keselamatan komuniti melayu di
    Irbid.

9.10  Dari aspek kebajikan, beliau bercadang untuk membuat projek mega infaq perdana dengan kerjasama dari
    Unit Zakat dan Sedekah MPPMJ bagi meringankan beban kewangan ahli PERMAI.

9.11  Satu tabung skim Taa’wun sebagai satu kebajikan untuk urusan kecemasan dan musibah yang menimpan
    ahli PERMAI juga akan turut dilancarkan.

9.12  Beliau juga bercadang untuk menubuhkan unit kepenggunaan bertujuan memberi maklumat terkini tentang
    harga semasa sesuatu barang dipasaran, harga sepatutnya untuk khidmat pengangkutan, sewa rumah yang
    berbaloi dan lain-lain. Unit ini juga akan menapis dan menyemak sebarang perniagaan tiket kapal terbang
    sebelum dijual dan diiklankan kepada ahli.

9.13  Dari aspek penempatan, beliau berhajat menubuhkan unit maktab PERMAI berperanan menyediakan dan
    menawarkan kediaman yang memenuhi ciri yang sepatutnya dan pelbagai lagi khidmat lain yang berkaitan
    dengan penempatan

9.14  Satu majlis penasihat juga akan ditubuhkan dan diletak dibawah organisasi PERMAI yang terdiri daripada
    orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berpengaruh serta wakil-wakil ijazah tinggi bertindak
    sebagai penasihat dan pemberi pandangan untuk dasar dan gerak kerja persatuan.

                                                        15
9.15  Beliau menjelaskan bahawa semua agenda tersebut bertujuan untuk mengangkat mentality mahasiswa Irbid
    dan yang penting pembentukan sebuah komuniti yang sejahtera bersesuaian dengan slogan PERMAI pada
    sesi ini iaitu “PERMAI Paksi Komuniti”.

9.16  Beliau akhirnya mengucapkan ribuan terima kasih diatas sokongan dan menyeru agar bersama
    merealisasikan hasrat PERMAI pada sesi kali ini.


                   10. Pelantikan Juruaudit PERMAI

10.1  Saudara Muhammad Ideris Bin Othman (20080215) mencadangkan Afiq Fawwaz Bin Ahmad Saleh
    (20080206) sebagai Juruaudit 1.

10.2  Saudara Mohd Luqman Zulkepli (20080212) menyokong cadangan tersebut.

10.3  Saudari Nur Hazwani Bt Mohd Zalazilah (20090193) mencadangkan Nur Izzati Hazwani Bt Hamzaini
    (20090199) sebagai Juruaudit 2.

10.4  Saudari Ainun Sailah Bt Mokhtar (20090190) menyokong cadangan tersebut.                         11. Penutup

11.1  Pengerusi Sidang memohon ribuan kemaafan atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini.

11.2  Majlis diserahkan semula kepada Pengerusi Majlis.

    Nota kependekan :

    BKAN      : Badan Kebajikan Anak Negeri
    BKAPJ     : Badan Kebajikan Anak Perak Jordan
    BKASJ     : Badan Kebajikan Anak Selangor Jordan
    HELWI     : Hal Ehwal Mahasiswi
    EMJ      : Education Malaysia Jordan
    JD       : Jordanian Dinar
    JKK      : Jawatankuasa Kerja
    JPR      : Jawatankuasa Pilihanraya
    JUST      : Jordan University of Science and Technology
    KK       : Kebajikan dan Keselamatan
    PMK      : Pembangunan Minda dan Kendiri
    PP       : Perhubungan dan Penempatan
    PR       : Pembangunan Rohani
    SK       : Sukan dan Kebudayaan
    MIFC      : Medico In Future
    MMJ      : Majlis Mahasiswa JUST
    MMY      : Majlis Mahasiswa Yarmouk
    MPPMJ     : Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
    MEKAP     : Majlis Kaunseling Pelajar
    MSSJ      : Malacca Student Society of Jordan
    PERMAI     : Persatuan Mahasiswa Malaysia Irbid
    PZ       : Persatuan Zon
    RM       : Ringgit Malaysia
    PROSPEC ’11  : PERMAI’s Sports Carnival 2011
      Cadangan Pengesahan:___________________________________________________

      Sokongan Pengesahan:___________________________________________________                                                      16
Disediakan oleh,
______________________        ________________________
(ABDUL HADI BIN SHAMSUL BAHRIN)    (FARAH HANISAH BINTI RIDZUAN)
Setiausaha Sidang 1,         Setiausaha Sidang 2,
Mesyuarat Agung PERMAI 2010/2011   Mesyuarat Agung PERMAI 2010/2011


Disemak oleh,
________________________
(AHMAD HIDAYAT HASNI BIN MAD ISA)
Presiden,
Persatuan Mahasiswa Malaysia Irbid,
Sesi 2011/2012
                                     17

								
To top