Patogenia infectioasa by eo0e167a

VIEWS: 0 PAGES: 30

									Patogenia infecţioasă
   -prima etapă în producerea unei boli infecţioase este reprezentată de pătrunderea în organism a
agentului patogen
   -pătrunderea agentului patogen se face la nivelul unor porţi de intrare, multiplicarea agentului patogen,
diseminare de la poarta de intrare în organism (diferite ţesuturi şi organe)
-dinamica procesului infecţios:
    -poarta de intrare poate fi:
    1. tegumentul
      - există soluţii de continuitate ( infecţii stafilococice, erizipel)
      -uneori tegumentul este indemn (infecţii stafilococice la nivelul foliculului pilos)
    2. mucoasele
      -mucoasa căilor respiratorii superioare şi inferioare: virusuri, stafilococ, streptococ, H.influenzae
      -mucoasa digestivă. Salmonella, enterovirusuri, bacterii Gram (-)
      -mucoasa căilor urinare: bacterii G (-) dar şi G (+)
      -mucoasa conjunctivală: Chlamydia,adenovirusuri
    3. pătrundere direct în sânge: prin intermediul vectorilor
    4. cale iatrogenă: intervenţie chirurgicală
-căi de diseminare:
    1. diseminare pe cale directă
    2. diseminare pe cale limfatică
    3. diseminare pe cale sanguină
-mecanismele de acţiune ale agenţilor infecţioşi:
    1. acţiune directă
      -ex.v.poliomielitic: acţionează pe neuronii motori din coarnele anterioare, blochează sinteza
acizilor nucleici şi a proteinelor, moartea celulei motorii
    2. acţiune prin intermediul exo- sau endotoxinelor
      -exotoxina se eliberează în organism: bacilul botulinic, difteric, dizenteric
      -endotoxina: bacterii G (-)
    3. acţiune indirectă: este necesară participarea organismului
     a) procesul inflamator
        -în prima etapă la nivelul porţii de intrare are loc o vasoconstricţie locală (evitarea
diseminării)
            -în infecţiile bacteriene are loc acţiunea PMN,anticorpilor şi complementului
            -în infecţiile virale intră în acţiune imunitatea celulară (limfocite)
        -în a 2-a etapă,PMN persistă în infecţiile bacteriene şi dispar în infecţiile virale
        -în a 3-a etapă se eliberează histamină,bradikinină cu producerea: vasodilataţie, edem
     b) mecanisme imunologice
        reacţii de tip I (reacţii anafilactice)
       -dacă reacţiile atg.-atc.au loc în sânge determinând şoc anafilactic
       -dacă aceste reacţii au loc la nivelul unui anumit organ apare reacţie locală
        reacţii de tip II (reacţii citotoxice)
        reacţii de tip III (reacţii prin complexe imune)
        -în organismele cu imunitate bună se produc reacţii atg.-atc. cu formarea de complexe imune
depozitate în splină
        reacţii de tip IV (reacţii mediate celular) cu participarea sistemului imun celular
-patogenia febrei:
   -centrul de reglare a temperaturii este situat în hipotalamusul anterior

Diagnosticul în bolile infecţioase
-etape:
    1. ancheta epidemiologică
    2. diagnostic clinic
   -după debut bolile infecţioase se clasifică în boli cu debut acut (boli diareice) şi boli cu debut insidios
     -boli cu perioadă de incubaţie scurtă - boli diareice
     -boli cu perioadă de incubaţie medie - rubeola,rujeola,tusea convulsivă
       -boli cu perioadă de incubaţie lungă - hepatita B,HIV
    3. atitudine terapeutică
-examinări paraclinice:
    1. examinări din sânge
       -VSH la 1 oră şi 2 ore; nu ↑ în infecţiile virale şi ↑ în infecţiile bacteriene
       -Hb + Ht - ↓ în sdr.anemic
       -leucocite : V.N. = 5000-8000/mm3
         -↑ în infecţiile bacteriene
         -↓ în infecţiile virale
       -tablou sanguin:
         -neutrofilele ↑ în infecţii bacteriene
         -limfocitele ↑ în infecţiile virale
         -monocitele ↑ în mononucleoza infecţioasă
         -trombocite
       -fibrinogen - ↑ în infecţii bacteriene
       -proteina C reactivă - ↑ în infecţiile bacteriene
       -procalcitonina - marker de infecţie bacteriană gravă
       -glicemia
    2. examenul sumar de urină
    3. ECG
    4. EEG - meningită,meningoencefalită
    5. secreţie faringiană - angină acută
    6. examenul din spută
       - peste 25 PMN/câmp = marker de infecţie bacteriană
    7. Rx pulmonar
    8. probe hepatice
       -TGP
       -bilirubină
       -TQ,TH
       -scintigrafie
       -examinări din urină
    9. urocultură
    10. puncţie lombară
       -virală - lichid hipertensiv, clar, albuminorahie ↓
       -bacteriană - lichid hipertensiv, tulbure,albuminorahie ↑, glicorahie ↓, determinarea agentului
       patogen pe frotiu sau cultură
-determinarea bacteriilor în sânge:
    -frotiu
    -hemoculturi - recoltate în puseu febril sau frison
         -pt.a fi (+) trebuie să existe cel puţin 3 hemoculturi (+) cu acelaşi germene
         -trebuie efectuate pe medii pt.aerobi şi anaerobi
-în infecţiile acute ↑ IgM; în infecţiile cronice ↑ IgG
-modalităţi de evoluţie a bolilor infecţioase:
    1. agent etiologic cu virulenţă ↑ - boală foarte gravă (boală supraacută)
    2. agent etiologic cu virulenţă medie - boală autolimitantă
    3. agent etiologic cu virulenţă ↓ - boli cronice
   -boli subacute - există răspuns imun deficitar:
         -encefalopatia subacută progresivă
         -endocardite subacute

I. Anginele bacteriene
-etiologie:
    -streptococ β-hemolitic grup A - 30% din anginele bacteriene
    -stafilococ,pneumococ,meningococ
    -bacili G (-): H.influenzae
    -anaerobi: Bacteroides
     -Mycoplasme, Chlamydii
     -bacilul difteric - angină cu false membrane
     -BK,
-patogenie:
 1. angine primare
  -infecţii exogene (aerogene)
  -autoinfecţii cu tulpini condiţionat patogene cu ↓ apărării locale sau generale
 2. angine secundare (simptomatice)
  -tabloul clinic al anumitor boli infecţioase
  -anumite boli hematologice - leucemii
  -factori iritanţi chimici:
     -substanţe caustice
     -intoxicaţii cu metale grele
     -badijonări locale cu substanţe iritante
-clinic:
     -debut brusc cu:
         -frisoane,febră (39°C)
         +/- cefalee,vărsături
         -odinofagie,disfagie
         -dureri abdominale esp.la copii
         -adenopatii latero-cervicale
         -halenă fetidă
         -examen local al faringelui clasifică anginele astfel:
          1. angină eritematoasă - streptococi de grup A
             -eritem intens,relativ bine delimitat
          2. angină eritemato-pultacee - depozite albicioase cu puroi la nivelul criptelor
     amigdaliene
          3. angină flegmonoasă
             -se poate deschide spontan în faringe poate determina asfixia la copii
          4. angină pseudomembranoasă - difterie, dar şi infecţia cu EBV (mononucleoza
     infecţioasă)
             -difterie:
                 -membrane greu detaşabile
                 -sângerări după detaşare
                 -se refac rapid
                 -consistenţă foarte crescută
             -mononucleoză infecţioasă:
                 -membrane uşor detaşabile
                 -nu sângerează
                 -friabile
                 -nu se refac repede
          5. angină ulcero-necrotică
             -distrugere tisulară
             -se poate acoperi de false membrane
             -se realizează ulcere penetrante
             -adenopatii pronunţate
             -halenă fetidă
             -bacil cărbunos,TBC,sifilis
             -poate fi şi secundară - scarlatine severe + febră tifoidă
          6. angina Ludwig (flegmonul planşeului bucal)
   -usu.asocieri bacteriene (streptococ,stafilococ,anaerobi)
             -tumefierea regiunii sublinguale şi a gâtului
             -deglutiţie dificilă,trismus,stridor
          7. angină gangrenoasă - anaerobi (bacteroides,clostridium)
-complicaţii:
 1. precoce
  -otite
  -sinuzite
  -mastoidite
  -flegmon periamigdalian
  -limfadenite supurate
  -tromboflebite
 2. tardive
  -reumatism articular acut
  -glomerulonefrită
-diagnostic pozitiv:
 1. date epidemiologice
  -scarlatină,difterie
  -detectarea purtătorilor de streptococi sănătoşi
 2. date clinice
 3. metode de laborator
  -stabilirea etiologiei:
     -frotiuri din exudat nazal şi faringian
     -hemoculturi - formele severe
     -teste serologice
     -titru ASLO
  -VSH,fibrinogen,PCR
  -leucocitoză + neutrofilie
-tratament:
 1. local
  -ceai de muşeţel
  -faringosept
 2. simptomatic
  -antipiretice
  -analgezice
 3. etiologic
       a) angine bacteriene
         -penicilină G 2-4 milioane UI/zi
         -penicilină V 4-8 milioane UI/zi
         -penicilină de depozit după 7-10 zile : 1.200.000 UI Moldamin la adult şi 600.000 UI la copil,
         1 dată pe săptămână
         -macrolide:
             -eritromicină 30-50 mg/kg/zi la copii;2 g/zi la adult
             -claritromicină sau roxitromicină de 2 ori/zi
         -cefalosporine de generaţia I:
             -cefalexina
             -cefadoxil
       b) angine virale
         -aciclovir
       c) angine micotice - antifungice:
         -nistatin 3-5 milioane U/zi 7-10 zile
         -fluconazol 50-100 mg/zi 1 priză


II. Scarlatina
   -este o infecţie streptococică
   -este apanajul vârstelor preşcolare şi şcolare (sub 2 ani copilul moşteneşte imunitatea de la mamă)
   -etiologie – streptococul beta hemolitic tip A)
   -sursa de infecţie:
        -persoanele bolnave de scarlatină
        -purtătorii de streptococ
   -transmitere:
        -pe cale aerogenă
        -alimente
   -poarta de intrare:
        - respiratorie
   -perioada de incubaţie : 3-5 zile
   -tablou clinic:
    -debutul este brusc,cu febră,cefalee frontală,disfagie (angină)
        -durează 24-48 h
    -erupţia apare la nivelul gâtului,se extinde pe trunchi şi membre
        -este rugoasă la palpare
        -nu este prezentă la nivelul feţei
        -congestia pomeţilor + paloare perioronazală formează masca Filatov
        -la nivelul plicilor de flexiune apar peteşii,echimoze,linii echimotice formând semnul lui
Pastia (datorită fragilităţii vasculare ↑)
        -semnul garoului pozitiv
    -la nivelul cavităţii bucale:
        -congestie faringiană + amigdaliană intensă
        -ciclul limbii - limba este iniţial încărcată, ulterior procesul de depapilare, limba „zmeurie”,
proces de reepitelizare, limba „sticloasă”
    -adenopatie latero-cervicală
   -diagnostic sau examene paraclinice:
    1. date epidemiologice - contact cu o persoană bolnavă de scarlatină sau purtător de streptococ
    2. date clinice
    3. date de laborator
      -secreţie faringiană
      -frotiu de la nivelul porţii de intrare
      -VSH ↑
      -leucocitoză
      -neutrofile ↑, la unii pacienţi moderată eozinofilie
      -fibrinogen ↑
      -ASLO ↑
   -complicaţii:
    1. imediate
       a) determinate de toxină
        -miocardita toxică
        -meningita toxică
        -adenite
        -sinuzite
        -otite
        -otomastoidite
        -septicemii
    2. tardive
      -reumatism articular acut
      -glomerulonefrită
   -tratament:
    1. etiologic
      -penicilină G 50-100.000 UI/kg în 2 prize/zi,timp de 7-10 zile
      -benzatinpenicilină (Moldamin) 1/săptămână timp de 3 săptămâni
    2. simptomatic
      -paracetamol

III. Rujeola
   -etiologie:
        -virusul rujeolic

   -sursa de infectare - bolnavii de rujeolă
   -perioada de incubaţie - 9-11 zile
   -poarta de intrare:
        -căile respiratorii
        -mucoasa conjunctivală
   -tablou clinic:
        -debut insidios,cu febră înaltă (39-40°C),catar oculo-nazal (rinoree,lăcrimare,strănuturi),tuse
   seacă
        -faringe congestionat,microvezicule
        -elementele eruptive sunt prezente iniţial retroauricular,apoi la nivelul gâtului,toracelui,
   extremităţilor
            -extinderea erupţiei se face în 3 zile
            -erupţie eritemato-maculoasă,generalizată,inclusiv la nivelul feţei
            -erupţie catifelată la palpare,dispare la digitopresiune
            -tegument uşor umed
            -elementele eruptive pot conflua sau sunt separate de ţesut indemn
            -dispar în ordinea inversă a apariţiei lor
            -lasă un tegument pigmentat
            -fața are aspect de aspect de ”facies plâns”
            -cefalee,dezorientare
            -vărsături,agitaţie
   -diagnostic pozitiv, examen paraclinic:
    1. ancheta epidemiologică - contact cu bolnavii de rujeolă
    2. date clinice
    3. date paraclinice
      -VSH normal
      -leucocite normale sau ↓
      -secreţie nazo-faringiană,frotiu de la nivelul mucoaselor
      -IgM specifice pt.virusul rujeolic
      - ELISA,cultivarea pe celule a virusului
   -complicaţii:
    1. laringita acută
    2. pneumonie interstiţială
    3. encefalite
    4. miocardită
    5. suprainfectarea
   -tratament:
        -izolarea bolnavului
        -tratament igieno-dietetic - multe lichide (ceaiuri)
        -tratament simptomatic:
            -antipiretice
            -combaterea tusei
        -nu există tratament etiologic
        -la copii - antibiotice de protecţie - penicilină,ampicilină
        -suprainfectare - antibiotice

IV. Rubeola
   -este o boală infecţioasă care are ca şi etiologie virusul rubeolic
   -se transmite pe cale aeriană
   -sursa - omul bolnav cu boala manifestă clinic sau inaparentă
   -transmitere:
        -orizontală - de la o persoană la alta pe cale aeriană
        -verticală - de la mamă la făt
   Clasificare:
1. rubeola postnatală
  -clinic:
    -incubaţie lungă = 18 zile
    -debut - subfebrilităţi,febră (maxim 38°C), uşor catar oculo-nazal
    -primul semn şi ultimul care dispare = adenopatia occipitală, retroauriculară, laterocervicală
    -elemente eruptive - exantem generaliza, durează maxim 4 zile, nu lasă zone de pigmentar
  -diagnostic pozitiv, examen paraclinic:
     ancheta epidemiologică
     date clinice
     date paraclinice
        -VSH normal, leucocite normale
        -limfocitoză, 5-6 % plasmocite (monocite tinere,cu citoplasma bazofilă,nucleu excentric)
        -imunofluorescenţă - evidenţierea virusului din sânge,secreţia nazo-faringiană
        -atc.IgM specifici
        -reacţii de aglutinare
   -complicaţii:
        -artrita rubeolică
        -pneumonia interstiţială
        -encefalită
        -trombocitopenii
   -tratament:
        -izolarea bolnavului
        -AINS
        -antialgice->dureri articulare
2. rubeola congenitală
  -clinic:
    -nou-născuţi hipoponderali
    -purpură trombocitopenică
    -hepatosplenomegalie
    -deficite ale dezvoltării oaselor
    -malformaţii congenitale:
        -oculare:
          -microftalmie
          -cataractă
          -glaucom
          -retinopatie
        -cardio-vasculare:
          -persistenţa orificiului Botallo
          -tetralogia Fallot
          -stenoză aortică
        -focomielie
        -microcefalie
        -malformaţii renale
  -tratament:
    -recomandarea întreruperii sarcinii în primul trimestru de sarcină
    -profilaxie - vaccin antirubeolic

V. Varicela şi zona Zooster
   -determinate de virusul varicelo-zoosterian
   -varicela este una dintre cele mai contagioase boli eruptive
   -sursa - om bolnav manifest clinic sau inaparent
   -transmitere - cale aeriană
   -poartă de intrare - respiratorie
1. varicelă
  -clinic:
    -incubaţia = 14 zile
    -debut - febră, alterarea stării generale, mialgii, discretă tuse
    -elemente eruptive : maculă în faza iniţială – papulă – veziculă - secreţie asemănătoare „picăturii de
  rouă pe petalele de trandafir”
        -lichidul la început este clar apoi tulbure (vezicule invadate de leucocite), – crustă, - detaşare
        -elementele eruptive apar în valuri, fiecare val fiind însoţit de un croşet febril
        -au caracter polimorf
        -erupţie generalizată inclusiv pe pielea păroasă a capului
        -erupţie foarte pruriginoasă
        -erupţia apare şi la nivelul mucoaselor
    -micropoliadenopatii
  -diagnostic pozitiv, examen paraclinic:
    -anchetă epidemiologică
    -date clinice
    -date paraclinice:
        -VSH normal
        -leucocite normale
        -limfocitoză
        -punerea în evidenţă a virusului prin imunofluorescenţă
        -determinarea atc.specifici
        -cultivarea virusului pe celule
  -complicaţii:
    -pneumonie interstiţială, bronhopneumonii, abcese pulmonare
    -glomerulonefrită
    -zona Zooster
    -suprainfectare tegumentară
  -tratament:
    -izolarea bolnavilor
    -regim alimentar - suplimentare de lichide
    -antipiretice
    -antipruriginoase - antihistaminice, alcool mentolat, talc mentolat
    -medicamente locale - unguente de acyclovir
    -acyclovir injectabil sau p.o.
    -AINS
2. zona Zooster
  -clinic:
    -incubaţia nedefinită
    -durere în zona unde urmează să apară erupţia, foarte intensă
    -elemente eruptive pe metamerul tributar neuronului senzitiv şi terminaţiile nervoase, asemănătoare
  cu varicela
    -erupţia se opreşte la linia mediană
  -localizare:
    -zona oftalmică - traiectul nervului oftalmic
    -zona facială + prinderea pavilionului urechii - zona Ramsay-Hunt
    -zona intercostală
    -zona fesieră
    -coapsă
  -complicaţii:
    -suprainfectare
    -mielită,radiculonevrită,encefalită
    -generalizarea elementelor eruptive
  -tratament:
    -combaterea durerii : antialgice minore, majore
    -local - acyclovir unguent
    -acyclovir p.o. sau inj. (7-10 zile)
    -vitaminoterapie (grup B),
    - AINS
VI. Mononucleoza infecţioasă
   -este o boală infecţioasă având ca şi etiologie virusul Ebstein-Barr (EBV)
   -caracteristică vârstelor tinere (15-25 ani)
   -sursa de infecţie - persoanele cu boala manifestă clinic sau inaparentă
   -calea de transmitere:
        -salivară („boala sărutului”)
        -alimentaţie, obiecte contaminate
   - tablou clinic:
   -incubaţia : 2-6 săptămâni
   -debutul poate fi brusc sau insidios cu:
        -febră
        -frisoane
        -alterarea stării generale
        -cefalee
        -mialgii
        -adenopatie generalizată, predomină cea latero-cervicală, dar este prezentă şi în zona axilară,
  inghinală, occipitală
        -splenomegalie, hepatomegalie
        -afectare hepatică:
            -transaminaze ↑
            -bilirubină ↑
   - examene paraclinice:
        -VSH normal
        - leucocitoză (până la 20-30.000/mm3)
        - monocite ↑ până la 80%
        - limfocitelor T ↑
        - IgM ↑ (atc.de fază acută)
  -tratament:
    -antipiretice
    -izolare + repaus
    -tratamentul suprainfecţiilor
    -afectare hepatică: hepatoprotectoare
    -elemente eruptive:
        -antihistaminice
        -cortizon
        -AINS
    -vitaminoterapie
    -evitarea cel puţin 6 luni a efortului fizic


VII. Infecţia urliană (parotidita epidemică,oreionul)
-etiologie - v.urlian
-sursa de infectare - omul bolnav cu boala manifestă clinic sau inaparentă
-transmitere - cale aerogenă
-tablou clinic:
        -incubaţie 3 săptămâni
        -debut:
            -febră
            -frisoane
            -alterarea stării generale
            -cefalee moderată
            -dureri moderate în loja parotidiană
            -durere în loja parotidiană la masticaţie
             -ştergerea şanţului în loja parotidiană
             -sensibilitate moderată la palpare
             -în evoluţie: prinderea parotidei opuse
         -vărsături explozive,în jet,de tip central
         -poziţie de „cocoş de puşcă”
         -stare generală alterată
         -durere în zona pancreatică
         -greţuri,vărsături
         -sensibilitate la palpare în zona pancreatică
         -examinări de laborator:
             -amilazemie,amilazurie ↑↑↑
         -dureri intense în zona scrotală
         -zona scrotală edemaţiată
        -sensibilitate în zona ovarelor
-diagnostic pozitiv, examene paraclinice:
    1. ancheta epidemiologică
    2. date clinice
    3. date paraclinice
      -leucopenie,limfocitoză
      -în caz de orhită, meningită - VSH ↑ reacţional, leucocitoză
      -în caz de pancreatită (amilazemie, amilazurie ↑↑↑)
      -izolarea virusului din salivă, urină, edemul scrotal, sânge prin imunofluorescenţă
      -determinare de IgM specifice
-complicaţii:
    -suprainfectare bacteriană
    -compresiune nervoasă - surditate
    -DZ
    -sterilitate
    -hipotiroidism
    -miocardită
    -encefalită
-tratament:
    -nu există tratament etiologic
    -regim igieno-dietetic, cel puţin 10-14 zile după externare:
         -izolare
         -repaus
         -regim alimentar: -hidric, -hipoglucidic, -hipolipidic, cel puţin 10-14 zile după externare
         -AINS
         -vitamine din grupul B
    -cortizon parenteral
    -antialgice
    -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
    -virusul urlian dă imunitate


VII. Tusea convulsivă
-este o boală caracteristică vârstelor mici
-etiologie:Bordetella pertusis
-sursa - om bolnav/purtător
-transmitere - cale aerogenă
-tablou clinic:
    -incubaţie = 1-2 săptămâni
    -prima fază - etapa catarală (aprox.2 săptămâni)
        -tuse
        -agitaţie
        -subfebrilităţi
     -a 2- a fază - faza de stare (3-4 săptămâni)
         -accese tipice de tuse convulsivă
             -bolnavul îşi pregăteşte tusea - expir sacadat - inspir zgomotos (cianoză, agitaţie) -
expir sacadat - perioadă de linişte
         -ciclul se repetă de:
             -10-20 ori/zi
         -accesele sunt mai frecvente noaptea
         -accesele sunt urmate de vărsături alimentare sau expectoraţie de secreţie mucoasă
      -a 3-a fază - faza de declin (2-3 săptămâni)
         -accesele de tuse se răresc
      -a 4-a fază - faza de convalescenţă
-diagnostic pozitiv, examen paraclinic
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -leucocitoză + limfocitoză
  -identificarea bacteriei – prin imunofluorescenţă,cultivare
  -determinarea IgM specifice
-complicaţii:
  -hemoragii conjunctivale
  -rupturi vasculare intracraniene
  -pneumotorax
  -hernii ombilicale/inghinale
  -prolaps anal
  -encefalopatie hipoxică
  -tulburări hidro-electrolitice şi acido-bazice
  -suprainfecţii
-tratament:
     -izolarea bolnavului
     -aerisirea camerei
     -administrare de O2
     -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
     -antihistaminic,sedativ
     -tratament etiologic:
         -eritromicină 30-50 mg/kg/zi 7-10 zile
         -Biseptol 6-8 mg trimetoprim/kg/zi la copil
     -alimentare în cantităţi mici şi dese
     -profilaxie - vaccinare (DTP)

VIII. Difteria
-etiologie : bacilul difteric,Gram (+)
-sursa de infecţie - omul bolnav / purtător
-transmitere - cale aerogenă
-poarta de intrare: -nazală - difterie nazală, -faringiană, -conjunctivală, -tegumentară, -anală, -vaginală
-tablou clinic:
    -incubaţia este de 7 zile
    -debutul este diferit în funcţie de localizare:
     1. angina difterică
        -poarta de intrare = faringele
        -debut usu.insidios,dar poate fi şi brutal:
             -febră
             -frisoane
             -astenie
             -adinamie
             -alterarea stării generale
             -cefalee
              -disfagie
              +/- transpiraţii
           -congestie intensă faringo-amigdaliană
           -prezenţa membranelor la nivelul amigdalelor,stâlpilor vălului palatin,al unor zone din vălul
      palatin
         -adenopatii latero-cervicale cu dimensiuni foarte mari
-diagnostic pozitiv:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -VSH ↑,PCR ↑,leucocite ↑,fibrinogen ↑
  -frotiu
  -însămânţări pe medii speciale din secreţiile nazale,faringiene
-complicaţii: -insuficienţă respiratorie
-tratament:
     -internare - repaus la pat, izolarea bolnavului
     -tratament etiologic:
         -ser antitoxinic (ser antidifteric)
         -penicilină G,eritromicină,cefalosporine
     -obstrucţie mare cu imposibilitatea alimentaţiei:
         -alimentaţie parenterală
         -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
         -antiinflamatoare: cortizon

IX. Pneumonii infecţioase
= infecţii la nivelul parenchimului pulmonar cu prinderea interstiţiului şi a alveolelor
-clasificare:
 1. după etiologie:
  -bacteriene
  -virale
  -cu mycoplasme
  -cu chlamydii
  -cu rickettsii
  -fungice
  -cu protozoare
  -mixte
 2. după modul de apariţie
  -pneumonii primare - ex.pneumonia lobară pneumococică
  -pneumonii secundare - afectare secundară a plămânilor (ex.septicemii)
  -pneumonii de aspiraţie
 3. după aspectul clinico-radiologic
  -pneumonie lobară
  -pneumonie atipică primară
  -bronhopneumonie
  -pneumonie necrozantă
 4. după evoluţie
  -pneumonii acute
  -pneumonii cronice

Infecţii pulmonare cu Streptococcus pneumoniae (pneumococ)
-clinic:
      -debut brutal cu:
         -febră,junghi toracic
         -tuse iniţial seacă ulterior cu expectoraţie mucopurulentă
         -congestia pomeţilor
         -herpes bucal
-diagnostic pozitiv:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -VSH ↑
  -leucocitoză,neutrofilie
  -fibrinogen ↑
  -PCR ↑
  -identificarea pneumococului:
  -examen din spută
  -lavaj / bronhoscopie / puncţie traheală / puncţie pulmonară
  -există posibilitatea diseminării sanguine a pneumococului->bacteriemii->se efectuează hemoculturi
  -Rx pulmonar
-complicaţii:
     -pleurezia parapneumonică
     -abces pulmonar
     -bronşiectazie
     -septicemie
-tratament cu durată de 7-10 zile
     -penicilină + aminoglicozid (gentamicină 3-5 mg/kg/zi,amikacină)
     -simptomatice:
         -aspirină
         -paracetamol
         -AINS
         -combaterea tusei
     -tratament de deşocare - se poate ajunge până la cortizon

Infecţii pulmonare cu Stafilococ
-stafilococul determină bronhopneumonii la vârstele extreme şi imunodeprimaţi
-clinic:
     -febră
     -stare generală foarte alterată
     -dispnee,polipnee
     -cianoză perioronazală
     -tiraj intercostal
     -tuse cu expectoraţie mucopurulentă sau sanguinolentă
-paraclinic:
     -Rx - focare micro- sau macronodulare cu tendinţă la confluare
-complicaţii - frecvente abcese pulmonare
-pronostic - rezervat
-tratament: -oxacilină : 150-400 mg/kg/zi, se asociază cu un aminoglicozid, -cefalosporine de gen. I şi II

Infecţii pulmonare cu Klebsiella pneumoniae (bacil Friedländer)
-bacilul este prezent în mediu şi orofaringe
-în condiţii de status imun deprimat
-factori de risc:
     -alcoolism
     -DZ
     -neoplasme
     -ciroza hepatică
-clinic:
     -debut brutal cu:
        -febră
        -alterarea stării generale
        -astenie,adinamie
        -dispnee
        -tuse cu expectoraţie caracteristică
        -junghi toracic în caz de localizare strictă lobară
-paraclinic:
    -examen de spută
    -antibiogramă
    -Rx - proces de condensare în lobul superior
-tratament:
    -aminoglicozide
        -gentamicină
        -amikacină
        -tobramicină
    -cefalosporine de generaţia III + aminoglicozid
    -tratament patogenetic
    -tratament simptomatic

Infecţii pulmonare cu H.influenzae
-H.influenzae determină bronhopneumonii / laringite / traheobronşite
-tratament:
    -ampicilină
    -Ceclor
    -quinolone
    -aminoglicozide

Infecţii pulmonare cu Mycoplasma pneumoniae
-Mycoplasma este un germene intracelular
-nu are perete,are numai membrană
-determină o simptomatologie de pneumonie atipică
-tratament->eritromicină,tetraciclină

Pneumonii virale
-etiologie:
   -v.gripale sau paragripale - pneumonii interstiţiale (inundaţie alveolară sanguină)
   -adenovirusuri - pneumonii interstiţiale
   -v.rujeolei
   -v.varicelo-zoosterian


X.   Gripa
-apare epidemic,endemic sau pandemic
-este o boală frecventă
-clasificarea v.gripale:
      1. tipul A - poate determina singur infecţia sau se poate asocia
        -cel mai frecvent
        -determină cele mai grave îmbolnăviri - variaţii antigenice multiple
      2. tipul B
        -determină boli uşoare
        -variaţie antigenică mică
      3. tipul C - variaţie antigenică aproape nulă
-sursa de infecţie:
    -omul bolnav
    -păsări migratoarr, păsări domestice, animale domestetice
-transmitere - cale aerogenă
-poarta de intrare - căile respiratorii
-tablou clinic:
   -incubaţie scurtă : 12-24 h,maxim 72 h
   -debut brusc,acut:
         -febră înaltă : 38-39-40°C
         -alterarea stării generale - astenie, adinamie
         -tuse seacă
         -mialgii
         -globalgii
         -rinoree seroasă iniţial,ulterior sero-mucoasă (sdr.cataral)
     -se întinde pe o perioadă de 3-4 zile
   -în faza de stare se poate afecta miocardul - miocardită:
   -faza de declin:
    -febra începe să remită
    -rinoreea şi tusea seacă ↓ ca intensitate şi frecvenţă
    -persistă astenia fizică şi psihică
-diagnostic pozitiv, examene paraclinice:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
    -VSH normal
    -leucopenie cu limfocitoză - gripa este o boală ce deprimă imunitatea celulară
    -identificarea virusului din secreţia nazală prin imunofluorescenţă
    -reacţia de fixare a complementului
    -ELISA - evidenţierea atc.
-complicaţii:
 1. determinate de acţiunea virusului gripal
    -meningite
    -encefalite
    -mielite
    -nevrite, poliradiculonevrite
    -complicaţii cardiace - miocardită, pericardită
    -complicaţii renale - glomerulonefrită
 2. suprainfecţii
-tratament:
   -izolarea bolnavului
   -repaus la pat
   -completarea deficitului lichidian - ceaiuri
   -antipiretice
   -comprese calde în jurul gâtului - în caz de laringită
   -antitusive
   -decongestionante nazale
   -profilaxia suprainfecţiilor
   -tratamentul suprainfecţiilor
   -tratamentul miocarditei
   -tratamentul şocului
   -tratamentul encefalitei
   -profilaxia gripei: -vaccinare după cunoaşterea tipurilor de virusuri care circulă în acel an


 XI. Hepatita acută A
-etiologie:HAV
-contaminare : enterală
-sursa de infecţie: -bolnavii cu hepatită acută virală A manifestă clinic sau asimptomatică
-căi de transmitere: -fecal-orală (enterală)->”boala mâinilor murdare”, -obiecte contaminate, -consum de apă
contaminată

-tablou clinic:
    -incubaţia : 14-42 zile
     -debut - forme diverse,atipice: -febră, -mialgii, -astenie, -adinamie, -artralgii, -greţuri,vărsături, -
dureri epigastrice, -uneori scaune diareice, -colecistită acută
     -perioada de debut durează 1-10 zile
     -la examenul obiectiv - uşoară hepatomegalie cu sensibilitate la palpare
    -perioada de stare:
     -simptomatologia de debut începe să se remită treptat
     -apare coloraţia galbenă sclero-tegumentară - icterul
     -hepatomegalie sensibilă la palpare, consistenţă moale
     -afectare pancreatică
     -simptomatologie nervoasă - astenie, adinamie, somnolenţă (evoluţie gravă)
     -tulburări de coagulare - epistaxis, gingivoragii
     -examinări de laborator: -↑ sideremia, -↑ transaminazele
    -perioada de declin - după 2 săptămâni de la debutul bolii
-diagnostic pozitiv, ex. paraclinice
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -examinări de urină: -UBG, -pigmenţi biliari, -bilirubină crescută
  - examinări de laborator: -transaminaze : TGP ↑, -determinarea IgM specifice din sânge,
  -examen de scaun: -evidenţierea virusului din scaun prin microscopie electronică, -IgG au interes
  epidemiologic
-tratament:
 1. regim igieno-dietetic: -izolare, -repaus la pat, -alimente fără grăsimi animale, -glucide, -carne de
  peşte, pasăre, -fructe, -uleiuri esp.vegetale
 2. hepatoprotectoare
  -vitamine din grupul B
  -silimarină

Hepatita acută B
-etiologie:HBV
-tablou clinic:
 1. perioada de incubaţie : 42-160 zile
 2. perioada de debut: -febră, -astenie, -adinamie, -scaune diareice, -artralgii, -erupţii tegumentare
 3. perioada preicterică: -urini închise la culoare, -starea generală se alterează
 4. perioada icterică:
  -coloraţie galbenă sclero-tegumentară
  -hepatomegalie sensibilă la palpare,consistenţă moale
  -splenomegalie
  -revărsat pleural consecinţa complexelor imune
  -manifestări cardiace
  -manifestări vasculare
  -manifestări renale
  -manifestări psihice
  -manifestări nervoase
-forme clinice:
 1. forma anicterică - rară
 2. forme icterice prelungite
      a) forma icterică prelungită simplă - regresie lentă a icterului
      b) forma icterică persistentă
        -persistenţa tabloului histo-patologic 1-3 ani
        -nu există elemente de cronicizare
      c) forma colestatică
        -persistenţa icterului
        -prurit tegumentar
        -↑ fosfatazelor alcaline
        -↑ bilirubinei
         -colesterol > 300 mg%
       d) forma ondulantă (recidivantă)
 3. forme severe
       a) forma fulminantă
         -consecinţa distrugerii masive a hepatocitelor (necroză hepatocitară)
         -clinic:
             -inapetenţă
             -intensificarea icterului
             -somnolenţă diurnă,insomnii nocturne
             -hemoragii - epistaxis, gingivoragii
             -ficat ↓ în dimensiuni
         -paraclinic:
             -↑ transaminazelor
             -TQ prelungit ( > 15 secunde)
       b) forma subfulminantă
-tratament:
 1. regim igieno-dietetic
  -repaus la pat
  -alimente bogate în glucide - miere,compoturi proaspete
  -uleiuri vegetale, fructe
  -carne de pasăre, peşte
 2. hepatoprotectoare
  -vitamine de grup B
  -Mecopar 3x1 tb./zi
  -Silimarină : 3-6 tb./zi
  -Aspatofort
 3. tratamentul hepatitei acute cu evoluţie spre cronicizare: IFNα (dacă hepatita B este în faza acută nu
  se administrează IFN)
 4. tratamentul hepatitei fulminans
  -plasmă sau sânge proaspăt
  -cortizon
  -perfuzii cu glucoză şi aspatofort
  -arginină-sorbitol
  -controlul timpilor de coagulare

Hepatita acută C
    -contaminare parenterală->sânge
    -evoluţie spre cronicizare
-incubaţie : 1- lună
-simptomatologie săracă:
    -astenie
    -adinamie
Examene paraclinice:
    -transaminazele ↑
-tratament:
    -igieno-dietetic
    -patogenetic
    -IFN 3-6 milioane de 3 ori/săptămână 4-6 luniXII. Febra tifoidă
-este o boală specifică omului
-agentul etiologic : Salmonella typhi (de grup D)
-epidemiologie:
    -boală cu răspândire universală
     -apare sporadic dar poate apare şi endemic/pandemic
-sursa de infecţie:
     -oamenii bolnavi de febră tifoidă
     -purtători de bacil tific asimptomatici
-transmitere : fecal – orală
-determină imunitate solidă, dar în caz de reinfectare cu doze masive boala poate recidiva
-clinic:
     -incubaţie 7-10 zile
     -debut gradat (70-80% din cazuri) prin:
         -frisonete, febră
         -dureri musculare
         -insomnie
         -anorexie
         -fenomene respiratorii de tip bronşită
     -spre sfârşitul primei săptămâni de boală se instalează starea tifică
     -perioada de stare (S2-S3)
         -febră ridicată (39-40°C)
         -elemente eruptive tegumentare - rozeole tifice (formaţiuni maculoase,uşor elevate,roz)
         -cefalee intensă
         -insomnie
         -apatie marcată
         -obnubilare
         -manifestări digestive: -hiposecreţie salivară, -mucoase uscate, -congestia faringelui
         -manifestări cardio-vasculare: -↓ TA, -tahicardie, -modificări de miocardită
         -sdr.hemoragipare - epistaxis, gingivoragii
         -tulburări respiratorii - bronşită
      -perioada de declin (S4): -febra ↓ treptat, simptomele se atenuează
      -perioada de convalescenţă - poate dura câteva săptămâni
      -recrudescenţa = revenirea febrei în perioada de declin
      -recăderea = reapariţia simptomatologiei în plină afebrilitate (perioada de convalescenţă)
-prognostic bun sub tratament;mortalitate 1-2%
-complicaţii:
    -digestive: -stomatită, -parotidită, -hemoragia digestivă
    -cardio-vasculare: -miocardită toxică, -pericardită, -tromboflebită
    -hepato-biliare
    -respiratorii: -pneumonii, -pleurezii
    -nervoase: encefalita
    -urinare: -pielonefrită
    -osoase: -abcese osoase
-diagnostic pozitiv:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -hemoculturi - pozitive în 100% din cazuri în S1 de la debut
  -coprocultură - S2-S3
  -urocultură
  -culturi din secreţiile osoase purulente
-tratament:
    -izolarea pacienţilor
    -repaus
    -dietă hidrică
    -tratament etiologic - administrate p.o.
     -cloramfenicol
     -biseptol
     -ampicilină
     -amoxicilină
    -fluoroquinolone
    -cefalosporine de generaţia III
   -tratament adjuvant:
    -cortizon în formele severe, hipertoxice şi în caz de complicaţii (encefalite,poliradiculonevrite)
    -vit.grup B, vit.C, vit.K
   -tratamentul complicaţiilor:
    -perforaţie intestinală - tratament chirurgical
    -hemoragii digestive - tratament chirurgical
   -tratamentul purtătorilor (4%)->fluoroquinolone
-profilaxie:
   -internare în spital până la apariţia a 3 coproculturi negative
   -control la persoanele ce lucrează în industria alimentară sau în colectivităţile umane
   -control bacteriologic al apei şi al produselor alimentare
   -vaccinări la persoanele cu risc ↑: -zonele endemo-epidemiceXIII. Tetanosul
-este o boală infecţioasă necontagioasă
-este o boală de inoculare datorită transferului de toxină de la nivelul porţii de intrare
-agentul etiologic - Chlostrydium tetanii
-rezervor de infecţie:
     -om
     -animale
-transmitere - contact direct cu produse contaminate
-tablou clinic:
    -incubaţie : 3-4 zile
    -debut (1-3 zile):
     -senzaţie de parestezii, iritabilitate
    -perioada de stare (2-3 săptămâni):
     -contractură musculară generalizată
     -afectează musculatura paravertebrală - poziţie de opistotonus
     -contractura musculaturii feţei - ”râs sardonic”
     -uneori contractura muşchilor flexori - poziţie de flexie
     -uneori contractură egală a flexorilor şi extensorilor - tetanos rigid
     -contracțiile sunt foarte dureroase au durată variabilă în funcţie de severitatea bolii
-Examene paraclinice:
 1. date anamnestice
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -examinări de laborator:
     -cultura bacilului din plagă pe medii anaerobe
-evoluţie usu.severă
     -boala netratată este letală
     -mortalitatea variază în funcţie de forma clinică
-complicaţii:
     -respiratorii
     -cardio-vasculare:
     -gastro-intestinale:
     -rupturi musculare, fracturi
-tratament - cât mai precoce posibil
    -administrare de ATPA deoarece serul nu imunizează
    -administrare de antibiotice
    -combaterea sdr.de contractură - miorelaxante: -diazepam
    -reechilibrare hidro-electolitică
    -oxigeno-terapie intermitentă
   -monitorizare permanentă a pacientului
   -tratamentul complicaţiilor
-profilaxie: - vaccin DTP
 XIV. Rabia (turbarea, lyssa)


    DEFINIŢIE: boală infecţioasă caută determinată de virusul rabic transmisă de la      animale la om
prin muşcătură, caracterizată printr-o encefalo-mielită cu evoluţie letală.
    ETIOLOGIE:
      virusul rabic face parte din familia Rhabdoviridae
    EPIDEMIOLOGIE: mod de transmitere:
      se deosebesc două tipuri de rezervoare de virus rabic:
         1. rezervorul domestic: câine, pisică, bovine, cabaline, porcine
         2. rezervorul silvatic: vulpi, lupi, bursuci, coiote, sconx, vidre, şobolani, şoareci, iepuri,
           liliecii.
    TABLOUL CLINIC
      incubaţia 20-60 zile, extreme 8 zile – 2 ani, cazuri citate cu incubaţie 20 ani
      debut:
               modificări de caracter, cefalee, indispoziţie, depresie,
               la nivelul rănii: iritaţie locală, durere intermitentă
               sensibilitate faţă de lumină şi zgomot
               hipersecreţie salivară, tulburări la înghiţire
      perioada de stare: bolnavul prezintă uneori forma furioasă
               hidrofobie, teama de a înghiţi apă, contractură dureroasă a musculaturii
                faringiene
               hiperacuzie, miros exagerat
               halucinaţii, insomnie
               febră, tahicardie

    DIAGNOSTIC
      date clinice, epidemiologice, laborator
      examene laborator: izolarea virusului rabic din saliva bolnavilor

    TRATAMENT
      izolare, cameră individuală
      imobilizare, legături speciale
      personal extrem de protejat
      toate obiectele atinse de bolnav şi contaminate cu salivă vor fi distruse
      tratamentul simptomatic urmăreşte calmarea bolnavului, sedative, tranchilizante,
      imunostimulatoare, vitamine
    PROFILAXIE
      măsuri în cazul unor plăgi rabigene:
             tratament local al plăgii
      profilaxia specifică se face cu:
             ser antirabic, vaccin antirabic – se începe imediat după muşcătura rabigenă
    REACŢII ŞI COMPLICAŢII POSTVACCINALE
      reacţii alergice locale
      reacţii neurologice grave ca encefalita postvaccinală, mielita, polinevrita sau nevrite periferice
      tratamentul: corticoterapie
XV. Infecţia cu HIV
-etiologie:
    -HIV
-realizarea infecţiei:
  -cale de pătrundere - mucoasa genitală,mucoasa bucală,direct în sânge
-consecinţele infecţiei HIV:
 1. disfuncţia şi depleţia LTCD4+
 2. disfuncţia şi depleţia LTCD8+
 3. hiperactivitatea sistemului imun: -hiper γ-globulinemie
 4. anomalii ale LB,ale monocitelor/macrofagelor,ale celulelor dendritice
-factori predictivi de progresie a infecţiei:
 1. infecţia acută
  -multitudinea simptomelor şi semnelor
  -afectarea SNC
 2. infecţia cronică
  -factori imunologici - LTCD8+ citotoxice
  -factori virusologici

-diagnostic pozitiv:
 1. test ELISA
 2. test Western-Blot
 3. PCR->determinarea genomului viral
-monitorizarea bolnavilor:
    -iniţial:
         -hemoleucogramă
         -VDRL
         -teste pt.HBV şi HCV
    -la 3 luni:
         -LTCD4
         -viremia plasmatică
         -markeri surogat:
             -LTCD8
             -β2-microglobuline
         -examen clinic
-tablou clinic:
 1. infecţia primară (sdr.retroviral acut)->apare la 50-70% din pacienţi
  -simptomatologie asemănătoare cu gripa sau cu mononucleoza
  -test HIV (-)
  -viremie ↑
  -CD4 ↓ tranzitoriu sub 500
  -fenomene neurologice:
    -meningită
    -polinevrite
  -modificări dermatologice:
    -rash-uri
    -alergii
  -infecţii oportuniste minore - candidoza orală
  -fenomenele remit spontan
 2. stadiul asimptomatic (infecţia cronică)
  -CD4 : 500-1500
  -viremie relativ stabilă
  -test HIV (+)
 3. stadiul simptomatic timpuriu
  -CD4 : 200-500
  -manifestări clinice sugestive:
    -limfadenopatie generalizată persistentă
    -febră + diaree > 1 lună
    -↓ în greutate peste 10%
  -infecţii oportuniste minore:
    -candidoză oro-faringiană sau vaginală persistentă
    -infecţii repetitive cu virusuri herpetice:
        -herpes simplex
        -herpes Zooster
 4. stadiul simptomatic tardiv (AIDS,SIDA)->CD4 < 200
   a) infecţii oportuniste majore
   b) cancere
     i. sarcom Kaposi
    ii. limfom non-Hodgkin
   c) encefalopatia HIV:
    -demenţă
    -tulburări motorii->tremurături,instabilitate în ortostatism
    -tulburări de comportament
    -conştienţă păstrată
   d) sdr.de emaciere,caşectizant (wasting)

Tratamentul infecţiei cu HIV
 1. tratament antiretroviral
 -indicaţii:
    -copii
    -adulţi
    -gravide > 14 săptămâni
    -profilaxie postexpunere
 -obiective:
    -prelungirea vieţii
    -supresie virală maximă
    -restaurare imunologică
    -reducerea transmiterii infecției
 -preparate medicamentoase:
    -INRT (inhibitori de revers transcriptază):
        -zidovudina
        -lamivudina
    -IP (inhibitori de protează):
        -indinavir
 -schimbarea tratamentului se face în caz de :
    -eşec terapeutic (peste 400 copii la 6 luni de la iniţierea tratamentului)
    -efecte adverse toxice
    -intoleranţă
    -noncompleanţă
 2. profilaxia şi tratamentul infecţiilor oportuniste
 3. terapie nutriţională
 4. consiliere psihologică
 5. susţinere psihiatrică
 6. integrare socialăXVI. Meningitele infecţioase
-meningita = proces inflamator localizat la nivelul leptomeningelui
-meningitele sunt boli grave,cu evoluţie rapidă spre deces
-clasificare:
  a) după criteriul etiologic
   -bacteriene
   -virale
   -fungice
   -cu protozoare
  b) după aspectul LCR
   -în mod normal,LCR este clar,acelular
   -în meningite apar celule în LCR (PMN,limfocite)
     1. meningite cu LCR clar
      -meningitele virale,TBC,dar şi la debutul unei meningite bacteriene
      -dacă organismul nu răspunde imun corespunzător iar în frotiu există foarte multe bacterii
     2. meningite cu LCR purulent
      -LCR conţine bacterii,fibrină,leucocite,limfocite
      -LCR purulent este caracteristic meningitelor bacteriene
     3. meningite cu LCR de aspect opalescent - meningitele bacteriene (conţine multe elemente)
     4. meningite cu LCR hemoragic: -în meningita bacteriană se produce hemoliză->hematiile nu
      sedimentează

Meningite bacteriene
-patogenie:
   -poarta de intrare poate fi reprezentată de căile respiratorii
-etiologia meningitelor bacteriene:
   -G (-): Klebsiella,Proteus,Piocianic,E.coli
   -streptococ de grup B
   -meningococ
   -pneumococ
   -H.influenzae
   -stafilococ
   -anaerobi
-calea de transmitere:
    -hematogenă
    -contiguitate
    -inoculare directă - TCC
    -iatrogenă - puncţie lombară septică
-tablou clinic:
   -incubaţie scurtă : 2-3 zile
   -debut acut:
    -febră înaltă (39-40°C)
    -frisoane
    -cefalee intensă
    -mialgii
    -alterarea stării generale
    -vărsături de tip central (în jet)
    -fotofobie - bolnavul se întoarce cu spatele spre lumină
    -poziţie antalgică în „cocoş de puşcă”
    -manifestări din partea aparatului digestiv: scaune diareice,↓ apetitului
    -redoarea de ceafă
    -la nou-născuţi şi sugari nu există redoarea de ceafă
    -la nou-născuţi + sugari: bombarea fontanelei anterioare şi pulsaţii la nivelul ei
-paraclinic:
   -examenul fundului de ochi
   -puncţie lombară
   -examenul frotiului
-complicaţii:
    -encefalita
    -abcese
    -cloazonări
    -paralizii de nervi cranieni
    -sechele postencefalită cu decerebrare
-tratament:
  a) etiologic
    -dozele de atb.sunt mai mari decât în alte infecţii
    -se începe cu doze mari de atb.şi nu se modifică în timpul tratamentului dozele
      1. meningococ->durata tratamentului = 10 zile
       -Penicilină G
       -cefalosporine de generaţia III->Fortum,Rocephine
      2. pneumococ
       -cefalosporine de generaţia III
       -quinolone de generaţia III
      3. stafilococ
       -oxacilină
       -cefalosporine de generaţia III
       -aminoglicozide intrarahidian sau parenteral
      4. E.coli
       -cefalosporine de generaţia III
       -quinolone de generaţia III
       -aminoglicozide intrarahidian sau parenteral
      5. Anaerobi - penicilină G + metronidazol
  b) patogenetic
    -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
    -cortizon - facilitează pătrunderea antibioticelor în LCR
  c) simptomatic
    -combaterea febrei şi a durerii
    -reducerea edemului cerebral: -manitol, -furosemid, -glucoză 33% tamponată cu insulină
    -izolarea bolnavului
    -febră - regim bogat în lichide

Meningitele virale
-etiologie:
     -enterovirusuri - Echo,Coxsackie
     -v.gripale şi paragripale
     -adenovirusuri
     -v.urlian
     -sursa de infecţie - omul bolnav sau purtător
-transmitere - aerogenă
-poartă de intrare:
     -digestivă - enterovirusuri
     -respiratorie
-clinic:
     -incubaţie scurtă
     -debut acut:
         -febră înaltă
         -frisoane
         -cefalee
         -mialgii
         -vărsături de tip central
         -fotofobie
         -semne de sdr.meningeal (+)
-paraclinic:
     -puncţie lombară:
         -LCR clar, hipertensiv
         -reacţia Pandy poate fi (-) sau +, ++
        -elemente prezente - iniţial PMN,ulterior limfocite
        -glicorahie normală
        -proteinorahie uşor ↑ (35-40 mg%)
    -evidenţierea virusului - imunofluorescenţă,culturi virale
-complicaţii:
    -encefalită
    -afectarea nervilor cranieni
-tratament:
    -patogenetic - asemănător cu meningitele bacteriene
    -meningită cu v.herpetic - acyclovir (tratament etiologic)


XVII. Encefalitele
= procese inflamatorii localizate la nivelul axului cerebro-spinal cu prinderea lui parţială sau în totalitate
-clasificare:
 1. etiologică
  -virale
  -produse de virusuri defective (prioni,virusuri lente)
  -produse de protozoare
  -bacteriene
 2. patogenetică
  -primare - virusul afectează direct encefalul
  -secundare - localizare primară la nivelul altor organe (plămân,ficat,muşchi) şi secundar este afectat
encefalul (ex.gripa)
  -postinfecţioase - după rujeolă,rubeolă
  -postvaccinale - antipertusis, antirabic
-sursa de infecţie:
     -păsările esp.călătoare - mamifere (cal, oaie, capră) – vectori - om
-transmitere:
     -cale aeriană
     -poartă de intrare digestivă - enterovirusuri
-tablou clinic:
    -incubaţie variabilă: în funcție de virusul care a determinat boala
    -debut acut:
     -febră înaltă
     -astenie, adinamie
     -cefalee
     -mialgii
     -vărsături de tip central
     -fotofobie
     -agitaţie
    -manifestări neuro-psihice:
     -confuzie
     -dezorientare temporo-spaţială
     -halucinaţii
     -ulterior stare de somnolenţă - comă
    -paralizii de nervi cranieni, preze, ROT exagerate
    -manifestări cardio-vasculare: tahicardie sau bradicardie
-evoluţia encefalitei depinde de agresivitatea virusului şi de răspunsul organismului
-diagnostic pozitiv, paraclinic:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -puncţie lombară:
     -LCR normotensiv sau uşor hipertensiv
     -lichid clar,Pandy (-) sau +/-
     -glicorahie normală
     -proteinorahie usu.normală
  -hemoleucogramă:
     -VSH,fibrinogen nespecifice
     -eventual limfocitoză + leucopenie
  -evidenţierea virusului (prin imunofluorescenţă) din LCR, sânge, secreţie nazo-faringiană, scaun
  -cultivarea virusului
-complicaţii:
     -paralizii de nervi cranieni
     -degradarea progresivă a intelectului
     -decerebrare
     -tulburări psiho-intelectuale
     -suprainfecţii:
         -escare
         -bronhopneumonie de aspiraţie
-tratament:
     -internarea bolnavului
     -igienă riguroasă a tegumentelor şi mucoaselor
     -alimentaţie parenterală sau pe sondă nazo-gastrică
     -combaterea agitaţiei - diazepam,fenobarbital
     -vitamine (grupul B)
     -piracetam
     -combaterea edemului - manitol, furosemid
     -combaterea procesului inflamator - cortizon 2-3 săptămâni:
         -HHC
         -prednison
     -tratament etiologic: în funcție de etiologia virusului, de ex. herpesvirusuri - acyclovir i.v.
     -aport suplimentar de proteine
     -antibiotice în caz de suprainfecție bacteriană


XVIII. Poliomielita (paralizia infantilă)
-determinată de virusurile poliomielitice (tipuri 1-3)
-poarta de intrare - fecal-orală
-clasificare:
 1. infecţia inaparentă->nu există manifestări clinice
 2. boala minoră
 3. poliomielita paralitică
-tablou clinic:
   -incubaţia = 14 zile
   -doza infectantă este mică (1.000.000 doze infectante / 1 g materii fecale)
   -sursa : om bolnav /convalescent
    1. boala minoră
    -ascensiuni termice
     -catar al căilor respiratorii superioare
     -disfagie moderată
     -manifestări din partea tubului digestiv: -dureri abdominale, -scaune diareice
     -semnele şi simptomele durează 2-3 zile
     -boala minoră apare la copiii vaccinaţi
     -boala minoră poate avea evoluţie spre vindecare sau poate determina
     2. poliomielita paralitică
    -după 24-48 h de la dispariţia febrei se produce o nouă creştere a temperaturii (afectarea meningelui
   şi SNC) după care febra ↓
    -paralizii: -asimetrice, -flasce, -ROT abolite, -regresia paraliziilor este în ordine inversă apariţiei lor
-diagnostic, examinări paraclinice:
 1. date anamnestice
 2. date clinice
 3. diagnostic de laborator
 -evidenţierea virusului din secreţiile faringiene,scaun,LCR,sânge (viremie)
  -determinarea IgM: -examinările trebuie urmărite în dinamică
-complicaţii:
    -atelectazia pulmonară
    -suprainfecţii - bronhopneumonie
    -escare
    -dilataţie gastrică
    -tromboze datorită imobilizării
    -hipotrofii musculare
-tratament:
    -internare în servicii de specialitate
    -repaus fizic absolut
    -nu se administrează tratament intramuscular
    -imobilizare cu membrele afectate în poziţii fiziologice
    -vitamine din grupul B
    -antialgice, antipiretice
    -paralizia musculaturii respiratorii - respiraţie asistată


Toxinfecţiile alimentare
   Reprezintă ingerarea odată cu alimentele a agenţilor patogeni şi a toxinelor lor
   -agenţi etiologici:
    -Salmonelle
    -stafilococ
    -Klebsielle
    -Clostrydium perfringens
    -Vibrio hemolyticus
    -b.cereus
   -în România predomină salmonellele şi stafilococi
   -alimente implicate în producerea TIA:
    -carnea esp.carnea tocată - Salmonelle
    -ouăle esp.ouăle de raţă - Salmonelle
    -preparate din ouă (maioneze,prăjituri) - Salmonelle
    -lapte şi produse lactate - stafilococ

A. TIA cu Salmonelle
   -incubaţie : 6-12 h
   -debut usu.brusc:
    -febră înaltă
    -alterarea stării generale
    -greţuri
    -vărsături
    -dureri abdominale
    -scaune diareice apoase-verzui
   -există riscul de producere a septicemiilor

B. TIA cu stafilococi
    -incubaţie scurtă (30 minute - 4 ore)
    -debut acut:
     -vărsături
     -usu.afebrilităţi
     -rar scaune diareice
     -durere abdominală
     -stare generală alterată
-diagnosticul pozitiv al TIA, examen paraclinic:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -VSH ↑
  -leucocitoză cu neutrofilie
  -evidenţierea agentului patogen din:
     -alimente
     -coprocultură din emisie spontană de scaun
     -sânge - hemoculturi
     -lichidul de vărsătură
-complicaţii:
     -pierderi de apă şi electroliţi
     -septicemii
     -deces
-tratament:
     -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
         -oral:
             -ceaiuri de mentă,chimen + zaharină
             -Gesol
     -nu se administrează antibiotice,doar furazolidon
     -în cazurile grave,cu pericol de septicemiise administrează antibiotic
     -regim alimentar:
         -în primele 12 h ceaiuri, rehidratări mixte
         -ulterior pâine prăjită, supă de morcovi
         -treptat se revine la alimentaţia normală

Botulismul
= boală determinată de bacilul botulinic (toxina sa) în condiţii de anaerobioză
-tablou clinic:
    -debut acut:
        -alterarea stării generale
        -nu există febră
        -astenie
        -mucoase uscate
    -nu se poate acomoda privirea la distanţă
    -diplopie
    -midriază
    -oftalmoplegie
    -tulburări de deglutiţie
    -tulburări de respiraţie
    -dacă nu se intervine - deces
-diagnostic pozitiv,
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
-tratament:
    -ser antibotulinic 20 U/kg/zi - se repetă până dispar simptomele
    -eliminarea agentului patogen din intestin - laxative,clisme
    -antibiotice de protecţie, dacă este nevoie
    -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
    -nu se administrează antispastice

Dizenteria bacteriană
-face parte din grupul Shigellozelor
-este o boală infecţioasă caracterizată prin scaune cu mucus, puroi, sânge acompaniate de tenesme (senzaţie
imperioasă de defecaţie cu absenţa scaunelor
-sursa de infecţie : omul bolnav ce elimină Shigella prin scaun sau convalescenţii sau purtătorii
-transmitere:
    -fecal-orală
    -prin apă dar şi prin alimente
-tablou clinic:
    -incubaţie variabilă : 12-24 h
    -debut acut:
        -febră înaltă
        -alterarea stării generale
        -greţuri,vărsături
        -dureri abdominale
        -scaune diareice apoase sau cu produse patologice
    -semne de deshidratare de grade diferite
-diagnostic pozitiv, examen paraclinic:
 1. ancheta epidemiologică
 2. date clinice
 3. date paraclinice
  -coproculturi prin sondaj rectal sau emisie spontană de scaun
-complicaţii:
    -deshidratare - şoc hipovolemic
    -şoc toxic
    -perforaţii intestinale
    -peritonită
    -septicemie
-tratament:
 1. forme uşoare
    -repaus digestiv 12 h (ceaiuri,supă de morcovi,de orez)
    -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică:
        -rehidratare parenterală
        -săruri de rehidratare orală->Gesol
    -furazolidon 5-7 zile
    -imodium
    -antispastice
    -există riscul producerii disbiozei intestinale
 2. forme grave
    -reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică
    -regim alimentar
    -antibioterapie
Bibliografie:

1. M. Voiculescu – “Boli infecţioase”, vol. II, Ed. Medicală, Bucureşti, 1960.
2. M. Chiotan – “Boli infecţioase”, Ed. Naţional, 1999.
3. RA Hope, JM Longmore, TS Hodgetts, PS Ramrakha – „Manual de medicină clinică”,
Ed. a III-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1995.
4. Aurel Ivan – “Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile”, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

								
To top