5. sinif fen 2. donem 2. yazili sorulari

Document Sample
5. sinif fen 2. donem 2. yazili sorulari Powered By Docstoc
					   Adı:…………………………………………           2011-2012 İNCİRTEPE İLKÖĞRETİM OKULU              Tarih
   Soyadı:………………………………….             5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
                                                     19 Nisan 2012
   Sınıfı ve No:……………………….              2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI


 A) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
 (Her madde 2 puan)
 ( ) Yeşil bitkilerin yapraklarında güneş ışığı yardımıyla besin üretilir.
 ( ) Çekirge, örümcek, kelebek ve sinek çevremizde gördüğümüz omurgasız hayvanlardır.
 ( ) Kaplan ve aslan etle beslenen omurgasız hayvanlardır.
 ( ) Alg, kara yosunu, eğrelti otu, kibrit otu ve ciğer otu çiçekli bitkilere ait birer örnektir.
 ( ) Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı, kendi etrafındaki dönüşünden daha uzun sürer.
 ( ) Bir elektrik devresindeki bağlantı kablolarının uzunluğu, ampul parlaklığını değiştirir.


 B ) Aşağıdaki boş yerlere uygun kelimeler yazarak cümleleri tamamlayınız. (Her madde 2 puan)

        Memeli – su direnci – gövde –ampul --küreye –kök –hava direnci –topa –omurgalı –pil

       Yavrularını süt ile besleyen hayvanlara ………………….. adı verilir.
       Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli ……… benzer.
        Pil sayısının sabit olduğu devrede ………………..sayısını artırırsak ampul parlaklığı azalır.
        …………………….bitkinin kökleriyle topraktan aldığı maddeleri yaprağa iletir.
       Bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve suda çözünmüş maddeleri topraktan alan bölümüne……… denir.
        Uçan bir balona ………………… ..uygulanır.
     
C) Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan doğru olan seçeneği işaretleyin. (Her soru 4 puan)

1 ) Özdeş pil ve ampullerle aşağıdaki elektrik devresi kuruluyor. Devredeki ampullerin parlaklığının çoktan aza
   doğru sıralanışı nasıl olur?
   I             II          III

       A) I, II, III     B) III, II, I     C) II, I, III    D) II, III, I

               Beni diğer canlılardan         A .Hem karada hem suda yaşayabiliyor olmam.
                                   B. Akciğer solunumu yapıyor olmam.
               ayıran özelliğim
                                   C. İki yaşamlı bir hayatımın olması.
               yandakilerden hangisidir?        D .Doğurarak çoğalıp yavrumu sütle beslemem.
2)

3) Sürtünme kuvveti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a. Cisimlerin birbirinin yüzeyine uyguladığı kuvvettir. b. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme daha azdır.
 c. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.          d. Harekete zıt yönde kuvvet uygular.

4 ) Bitkinin solunum ve boşaltım yaptığı kısım hangisidir?
 A) Kök         B) Gövde        C) Yaprak                    D) Çiçek
7 ) Nemli bölgelerde yasayan bitkilerin büyük ve geniş yaprakları vardır. Çölde yasayan kaktüslerin yaprakları
ise diken biçimindedir. Kaktüsün yapraklarının bu şekilde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dış etkenlerden korunmak          B) Güneş’ ten zarar görmemek
  C)Kum fırtınalarına dayanmak         D)Su kaybını önlemek

8) Aşağıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


                              A) Dünya, Güneş’in etrafında dönmektedir,
                              B) Güneş, Dünya’nın etrafında dönmektedir.
                              C) Ay, kendi etrafında dönmektedir.
                              D) Ay, Dünya’nın etrafında dönmektedir.


9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırabiliriz.   B. Canlıları sınıflandırmak, onları inceleme kolaylığı sağlar.
C. Tüm canlıları gözlerimizle görebiliriz.           D. Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlarlar.

10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık vardır?
A. Solungaç solunumu  balık             B. Akciğer solunumu  memeliler
C. Yumurta ile çoğalma  kuşlar            D. Doğurarak çoğalma  sürüngenler

11. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A.Solucan b. Yılan               c kertenkele d. timsah

12. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir? A)Alg       B)kara yosunu        C)eğrelti otu     D) nilüfer

13. Aşağıdaki bitkilerden hangisi Yumru(Depo) kök değildir?         A)Havuç      B)Turp C)Patates       D)Fasulye                              Yanda fotosentez olayı verilmiş fakat eksik
kısımlar kalmıştır . Bu eksik kısımları tamamlayınız. (3 puan )
       I           II           III

      ………………               …………………     ………………

14) Aşağıdaki hayvanlarda sınıflandırma yapıldığında hangisi bir özelliği ile dışarıda kalır?
A. Yunus  B.   C. Balina   D. Fok


  F ) Aşağıdaki çiçekli bitki üzerinde            G ) Aşağıdaki tabloda hayvanlar ve içinde bulundukları
  kısımlarını gösteriniz. (8 puan)              sınıflar birlikte verilmiştir. Uygun olanları (X) koyarak
                               işaretleyiniz. (5 puan)
                                       Balıklar     Memeliler     Kuşlar   Sürüngenler
                                Yunus
                                Yılan
                                KArga
                                Ördek
                                Yarasa
 C ) Canlıların kaç sınıfa ayrıldığını yazınız. ( 4 puan)

  .....................................................    ……………………………………………….
  .....................................................     ...................................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:187
posted:4/22/2012
language:
pages:2