Docstoc

Continous Data Protection a Fast Recovery Server

Document Sample
Continous Data Protection a Fast Recovery Server Powered By Docstoc
					                     GAPP System, spol. s r.o.           Možná typová řešení a
          možnosti rozvoje datové
         infrastruktury a zabezpečení
                dat
                         Prezentace pro Kraj Vysočina
                             21. 2. 2008
                             Jan Gregor


GAPP System, spol. s r.o.  Petržílkova 23, Praha 5  tel. +420 251 610 285  fax: +420 251 610 286
                   O společnosti GAPP System

       Společnost byla založena v roce 1994 a patří k předním
       dodavatelům řešení pro zálohování a obnovu dat
       Hlavní zaměření
          Zálohování a rychlá obnova dat
          Ukládání a archivace dat
          Konsolidace a virtualizace aplikačních serverů
          Konsolidace a virtualizace diskových systémů
       Významní partneři
          EMC
          Falconstor
          QualstarGAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                            Řešení Kraj Vysočina
                                                         Řešení v sobě zahrnuje:
          Kraj Vysočina                 Nemocnice Jihlava               - Bezpečně uložená data na
                                                           datových úložištích
   File    Mail   Databazový    Virtuální  File     Mail     Databazový    Virtuální    -  Zabezpečení RAID
  server   server    server     servery   server    server      server     servery     -  Redundance komponent
                                                            -  Konsolidace úložišť

                                                         -  Data uložená v disaster
                                                           recovery lokalitě

                                                         -  Zálohy
                                                            -  Možnost návratu v čase

             IPStor Appliance            IPStor Appliance
                                                         -  Druhá kopie dat na jiném
                                           Vrstva zabezpečující      datovém úložišti
                                            storage services a
                                           jednotný management

                                                         -  Vysoká dostupnost
                                                            -  Bezvýpadkový provoz

                                                         -  Jednotný management
             Diskové pole              Diskové pole
                                                           diskových prostor

                                                         -  Jednotná správa storage
                                                           služeb


GAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                                 Stávající stav
        Malá organizace, úřad                      Uložení dat:
                                        - Lokální disky
                                        - NAS Network Attached Storage

           File      Mail     Databazový   Virtuální
           server     server      server    servery   Zálohování:
                                        -Skripty kopírování z disku
                                        na disk

                                     ?   -Lokální pásková mechanika
                                        -USB disk
                       LAN

                                        Problémy:
                                        - Nízká úroveň zabezpečení
                                        provozních dat
                       NAS
                          ?             - Problematická obnova dat
                                            data / čas
                                        - Personální náročnost
                                        zabezpečení správy
                                        - Dostupnost systémů


GAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                     Čeho chceme dosáhnout

         Zvýšení dostupnosti aplikací
            Virtuální farmy serverů s HA nebo HA clustery
            Zabezpečení dat
         Zabezpečení dat
       -    Bezpečně uložená provozní data – FUNGUJI – fyzická chyba
       -    Existence dat v jiné lokalitě než jsou provozní data – katastrofa
       -    Zálohy – možnost vrátit se v čase – logická chyba
       -    Druhá kopie dat ve stejné lokalitě na jiném datovém úložišti
       -                  fyzická chyba / rychlost obnovy
       -    Vysoká dostupnost – funguji bez výpadkuGAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                       Varianta A – pro lokality do 8 TB

     File     Mail     Databazový  Virtuální  Mám vyřešeno:
    server    server      server   servery

                                - Bezpečně uložená data na datových úložištích
                                      Zabezpečení RAID
                                      Redundance komponent
                                      Konsolidace úložišť

                                -Data uložená v disaster recovery lokalitě


                                           Kraj Vysočina
                IPStor Appliance
                                - Zálohy – na kraji
                 Diskové pole

                                - Jednotný management dat
GAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                        Varianta B – Lokalita do 20 TB

                                   Mám vyřešeno:
        File     Mail   Databazový    Virtuální
        server    server    server     servery
                                   - Bezpečně uložená data na datových úložištích
                                         Zabezpečení RAID
                                         Redundance komponent
                                         Konsolidace úložišť

                                   -Data uložená v disaster recovery lokalitě                                              Kraj Vysočina
                   IPStor Appliance
                                   - Zálohy – možnost návratu v čase
                    Diskové pole         - Jednotný management dat

                                   - Jednotná správa storage služebGAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                        Varianta C – Lokalita do 20 TB,
                           Synchronní mirror
                                           Mám vyřešeno:

     File    Mail   Databazový    Virtuální     DR Server
    server   server    server     servery   (fyzický nebo virtuální)  - Bezpečně uložená data na datových úložištích
                                                  Zabezpečení RAID
                                                  Redundance komponent
                                                  Konsolidace úložišť

                                           -Data uložená v disaster recovery lokalitě                                              Kraj Vysočina
              IPStor Appliance
                                           - Zálohy – možnost návratu v čase

                                           - Druhá kopie dat v primární lokalitě

               Diskové pole           Diskové pole 2     - Obnovitelnost v rámci lokality

                                           - Jednotný management dat

                                           - Jednotná správa storage služebGAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                           Varianta D – lokalita s vysokou
                                dostupností
                                                   Mám vyřešeno:
           Lokalita 1                     Lokalita 2
                                                   - Bezpečně uložená data na datových úložištích
 File    Mail     Databazový   Virtuální   File     Mail     Databazový  Virtuální    Zabezpečení RAID
server   server     server    servery    server    server      server   servery
                                                         Redundance komponent
                                                         Konsolidace úložišť                                                   -Data uložená v disaster recovery lokalitě

                                                              Kraj Vysočina

            IPStor Appliance             IPStor Appliance


                                                   - Zálohy – možnost návratu v čase

                                                   - Druhá kopie dat v primární lokalitě

                                                   - Obnovitelnost v rámci lokality

             Diskové pole               Diskové pole            - Jednotný management dat

                                                   - Jednotná správa storage služeb
GAPP System, spol. s r.o.
Řešení pro zálohování a obnovu dat
                     GAPP System, spol. s r.o.
           Děkujeme za pozornost.

                Jan Gregor jan.gregor@gapp.cz
               David Gottvald david.gottvald@gapp.cz


GAPP System, spol. s r.o.  Petržílkova 23, Praha 5  tel. +420 251 610 285  fax: +420 251 610 286

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:4/22/2012
language:
pages:10