Szelloz�si (filtr�ci�s) vesztes�gek szerepe az �p�letek

Document Sample
Szelloz�si (filtr�ci�s) vesztes�gek szerepe az �p�letek Powered By Docstoc
					   Szellőzési (filtrációs)
  veszteségek szerepe az
épületek energiaháztartásában
   Csoknyai Tamás PhD
   BME Épületenergetikai és
   Épületgépészeti Tanszék
     TARTALOM
Szigorodó energetikai követelmények
Nem légtömör szerkezetek állagvédelmi
kérdései
A légtömörség minősítése és
mérőszámai
Filtrációs veszteségek nagyságrendje
1. Szigorodó energetikai
   követelmények
  Irányelv az épületek
energiahatékonyságáról [3]
Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK
Irányelve (Direktíva) 2006. január 4-én lép
életbe
Magyarországi rendelet és a konkrét
követelményértékek folyamatban
Célok:
 Energiatakarékosságra ösztönzés
 Az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése
 Energiafüggőség csökkentése
      Főbb előírások
Új építésű vagy nagyobb felújításban részesült
épületekre szigorúbb követelmények:
 összesített primer energetikai jellemző
 fajlagos hőveszteség tényező
 a határoló szerkezetek hőátbocsátása
Energia Tanúsítvány (ET): Eladásra vagy bérbe
adásra kerülő épületekre
 Új építésűekre és felújításokra 2006-tól kötelező
 Meglévőkre 2007-től kötelező
 A tanúsítványt tíz évente meg kell újítani
 Közvetlen hatás az ingatlanok értékére
     Főbb előírások
Kazánok ellenőrzése 20 kW teljesítmény
felett 2-5 évente, korszerűsítési
javaslatok tétele
Légkondicionálás visszaszorítása
 12 kW-nál nagyobb légkondicionáló
 berendezések három évenkénti ellenőrzése
 javaslatok tétele a rendszer
 teljesítményének javítására, alternatív
 megoldásokra (pl. passzív hűtés).
 Szigorodó követelmények
Vastagabb hőszigetelések, jobb határoló
szerkezetek
Épület összes transzmissziós veszteségére
szigorúbb határérték
Épület és épületgépészeti rendszerek összenergia
igényére követelmények
ENNEK RÉSZE A SZELLŐZÉS ÉS A FILTRÁCIÓ -
  EDDIG NEM VOLT SZABÁLYOZVA!
ET során a légtömörséget kötelező figyelembe
venni! Ehhez a tanúsító kérhet blower-door mérést.
2. Nem légtömör szerkezetek
  állagvédelmi kérdései
 Légtömörségi problémák
Ablakbeépítések
Tetőtérbeépítések
Könnyűszerkezetes épületek
Panelépületek fúgái
Minden pont, ahol a szigetelés megszakad:
 Szerkezeti csomópontok
 Gépészeti vezetékek (légcsatornák, belső
 esőcsatorna, kémények)
   Rossz légtömörség
    következményei
Ellenőrizhetetlen szellőzés
Állagromlás infiltráció és exfiltráció
esetén
Huzatérzet, diszkomfort
Energiaveszteségek
Akusztikai problémák
        Infiltráció
A külső nyomás nagyobb, mint a belső
 Szélnek kitett homlokzat
 Szívott belső tér
A résen a levegő kintről befelé áramlik
A szélnyomás az esőt és a felületen csorgó
vizet beviheti
Víz felgyülemlik az üregekben és nagyon lassan
szárad ki
Különösen károsítja a favázas szerkezeteket
A szigetelési tulajdonságok romlanak
           Exfiltráció
A belső nyomás nagyobb, mint a külső:
  A tetőgerinc túloldalán, depressziós tér
  Túlnyomásos terekben
Bentről kifelé áramlik a levegő
A belső levegő abszolút nedvességtartalma nagyobb, mint a
külsőé a belső nedvességforrások miatt
A kiáramló magasabb nedvességtartalmú levegő lehűl
A harmatponti hőmérséklet alatt kicsapódik
A szerkezet átnedvesedik és károsodik (fadeszkázat,
ablakkeretek, ablak fogadószerkezetek)
Így 100-1000-szer több nedvesség jut a szerkezetbe, mint a
normál páravándorlás által
Nagy százaléka az épületkároknak erre a jelenségre vezethető
vissza
    Spontán szellőzés?
Érv: Tömítetlen épületburok spontán szellőzést
biztosít  megvan a biológiailag szükséges légcsere
Cáfolat: Szélcsendes időben a filtráció szinte nulla.
Szeles időben sem elegendő a biológiai igény
teljesítéséhez
Kontrollálatlan szellőzés
A lakók nem fogadják el a huzatérzet miatt
Nem lehet olyan tömítetlenségi szintet produkálni,
mely elég légcserét biztosítana huzatérzet nélkül
Szeles időben huzatos, kifűthetetlen tetőterek
Megoldás: utólagos tömítés
  Mesterséges szellőzés
Alacsony energiafelhasználású épületekben,
passzívházakban hővisszanyerős kiegyenlített
szellőzés
Azt hihetnénk nincs filtráció
Elszívás: konyha, fürdő, WC  depresszió 
infiltráció
Befúvás: nappali, háló  túlnyomás 
exfiltráció
Kisebb átöblítés a lakáson, hővisszanyerőn
kevesebb szellőző levegő megy keresztül 
visszanyert hő kevesebb
3. A légtömörség minősítése
    és mérőszámai
      n50
     w50, q50
Minősítő eljárás
MSZ EN 13829 – Épületek
hőtechnikai viselkedése.
Épületek légáteresztő
képességének
meghatározása.
Túlnyomásos eljárás. [4]
Blower-door (ventilátoros
ajtó) / Épületszellőzési
rendszer ventilátorai
50 Pa túlnyomás létrehozása
Térfogatáram mérése: V50
[m3/h]
 Származtatott mennyiségek
 Referencia nyomáskülönbség melletti
 légcsere:
n50 = V50 / V  [1/h]
 Légáteresztés (határoló felületre vetített
 légcsere):
q50 = V50 / AE  [m/h]
 Alapterületre vonatkoztatott levegőszivárgás:
w50 = V50 / AF  [m/h]
   n50 légcsereszámok
   nagyságrendje [1]
            n50
Meglévő         7..
Mai új épület HU   5..10
Mai új épület DE    2..6
Alacsony en.     0,17..5
Passzív ház     0,17..0,6
 Légtömörségi fokozatok [5]

Többlakásos  Családi ház  Légtömörségi
                szint

 n50<2     n50<4     Magas
 2<n50<5   4<n50<10    Közepes
 5< n50    10< n50    Alacsony
Légcsereszám becslése [5]
Családi házakra és többlakásos házakra
táblázatos értékek
n [h-1] = f(légtömöségi szint,
szélhatásnak kitett homlokzatok száma,
szélvédettségi fokozat)
 Szellőzési veszteségek [5]
MSZ EN 832 –Épületek hőtechnikai viselkedése. A
fűtési energiaigény számítása. Lakóépületek
Szellőzési hőveszteség:
   
QV  V a ca ( i   e )t
  
V  V V 
    f   x
Vf: ventilátorok, Vx: tömörelen határoló
szerkezetek
Vx  f n50 , szélvéd .sz int 
 
4. A filtrációs veszteségek
   nagyságrendje
  Egy 30 cm-es falon levő repedés okozta
hőveszteség szélessége a nyomáskülönbség és
   a résszélesség függvényében [2]
                 8
 fajlagos szellőzési veszteség
                 7                         10 Pa
                 6
                 5                         5 Pa
       [W/mK]
                 4
                 3                     3 Pa
                 2
                 1                    1 Pa
                 0
                   0  0,5      1      1,5     2
                        résszélesség [mm]
   Számpélda filtrációs
    veszteségekre [1]
Infiltrációs légcsere természetes
szellőzésű épületre (MSZ EN 832):
ninf = n50 e
e = f(szélhatásnak kitett homlokzatok
száma>1, szélvédettségi
fokozat=közepes) = 0,07
Mai új épületre n50=2..6
ninf =0,14..0,42 [h-1]  0,4 h-1
      Hatás az éves
   energiafelhasználásra [1]
 Qinf = ninf V rlev clev Qa
 Qa=84 kKh: fűtési hőfokhíd (DE)
 Qinf = 0,4 h-1 * 300 m3 * 0,33 * 84
 kWh/(m3/h) = 3326 kWh
 Qinf = 33,3 kWh/(m2a)

 Passzív ház:
n50 < 0,6 h-1  Qinf = 3,5kWh/(m2a)
        Épületek éves
       energiafelhasználása
250

200

150

100

 50

 0
   Ø Állomány  WSchVO  WSchVO  Direktíva HU EnEV 2002  Passzívház
          1982   1995
      Köszönöm a figyelmet!
FELHASZNÁLT IRODALOM:
[1] Luftdichte Projektierung von Passivhausen, CEPHEUS, Passivhaus Institut, 2002
[2] Hauser, Höttges, Otto-Stiegel: Energieeinsparung in Gebaudebestand, Gesellschaft
für Rationelle Energieverwendung, 2001
[3] Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK Irányelve
[4] MSZ EN 13829 – Épületek hőtechnikai viselkedése. Épületek légáteresztő
képességének meghatározása. Túlnyomásos eljárás.
[5] MSZ EN 832 –Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása.
Lakóépületek

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:4/21/2012
language:Hungarian
pages:28