[YESILCE ILK�GRETIM OKULU 2006-2007 EGITIM-�GRETIM YILI 1 by 69pX9Y

VIEWS: 602 PAGES: 14

									                   2009-2010 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
       SORUBAK İLKÖĞRETİM OKULU 1.DÖNEM 5.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
                 TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 1
KARAR NO: 1
TOPLANTI YERİ : ÖĞRETMENLER ODASI
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ : 25.09.2009
TOPLANTI SAATİ : 10.00

TOPLANTIYA KATILANLAR:
1…………………..    : Okul Zümre Başkanı.
2.T.TEMEL    : 5A Sınıfı Öğretmeni.
3…………………………..: 5B Sınıfı Öğretmeni.
4……….………     : 5C Sınıfı Öğretmeni.


TOPLANTININ AMACI:  2009-2010 Eğitim ve öğretim yılının 5. sınıflar arasında planlama, uygulama, ölçme ve
değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.

                      GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
2.Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin önemi.
3.Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi.
4.Türk Milli Eğitiminin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi.
5.Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi.
6.e-okul not sistemi.
7.2009-2010 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve 5.sınıflar yıllık çalışma programının hazırlanması.
8.Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
9.Yıl boyunca okutulacak dersler üzerine konuşulması ve seçmeli ders ve saatlerinin belirlenmesi.
10.Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların belirlenmesi.
11.Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.
12.Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususların belirlenmesi.
13.Yeni programın yeniden incelenmesi,ortak bir kanıya varılması.
14.Yıllık ve günlük ders planlarının yapımında beraber hareket edilmesi.
15.Ünite ile ilgili konuların planlanan sürede bitirilmesi.Ünite ve sürelerinin belirlenmesi
16.Atatürkçülük konuları ve planlara yansıtılması 2504 S.T.D.
17.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi.
18.Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı.
19.Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi (sınav soru ve konu tespiti, nasıl sınav yapacağız ve diğer).
20.Öğrenciye verilecek 1.dönem proje ve performans görevlerinin belirlenmesi:
21.Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi.
22.Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yolarının belirlenmesi.
23.Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme.
24.Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme.
25.Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve İnceleme ile ilgili konular.
26.Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da yapılan faaliyetlere katılma.Sınıflarda Sosyal Kulüpleri
  kurma ve faaliyetlerini başlatma.Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma.
27.Öğrenci Ruhsal dosyalarının doldurulmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi.
28.Okul-Aile iş birliği.
29.Veli toplantılarının belirlenmesi.
30.Dilek ve Temenniler.Toplantı sonucu ve alınan kararlar.Kapanış.
                           Sayfa:1
            TOPLANTI SONUCU ve ALINAN KARARLAR

………………… İlköğretim Okulu 5.Sınıf zümre öğretmenleri olarak; 25.09.2009’tarihinde …… günü saat
10.00’da öğretmenler odasında bir araya gelindi.Okul Zümre Başkanı …………………. başkanlığında; sınıf
öğretmenleri …………………….,…………………. ve …………………………..’in toplantı yerinde hazır bulundukları
görülerek toplantı ve gündem maddelerine geçildi.Toplantı gündem maddeleri
Öğretmen ……………. tarafından ayrı ayrı okundu ve görüşüldü toplantıya ışık tutması için gerekli olan notlar
ise ………………………………. tarafından alındı.Toplantı sonucunda aşağıda belirtilen kararlar alındı.

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı:
Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.
2. Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin önemi:
Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin yararları üzerinde duruldu ve zümre olarak sık sık
bir araya gelerek bilgi alışverişinin yapılmasına karar verildi.
3. Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi:
Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararları gözden geçirildi ve yeniden
okunup değerlendirilerek bu kararlar doğrultusunda yeni kararların alınmasına karar verildi.
4. Türk Milli Eğitiminin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi:
Türk Milli Eğitimi’nin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi ve bu amaçlar
doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi.
5. Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi:
İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni T.TEMEL tarafından okundu.Değişen
maddeler üzerinde yeniden hassasiyetle duruldu.Zümre Başkanı tarafından yönetmeliğin yıl boyunca
incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği istendi.
6.e-okul not sistemi:
Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği e-okul uygulamasının geçen dönemde yapılan çalışmalarla işleyişinin
tanındığı vurgulandı.Bu doğrultuda yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin tarihlerinin, sonuçlarının,proje
ve performans görevlerinin tarihlerinin ve değerlendirilmesinin sisteme girişinin yapılamasının önemi
belirtildi.Öğrencinin okuduğu kitapların yıl sonunu beklemeden belirli aralıklarla eksiksiz girilmesinin
yığılmaları önleyeceği anlatıldı.
Veli toplantısında da e-okul sisteminin işleyişi ve “Veli Bilgilendirme Sistemi” hakkında bilgiler verilmesi,
öğrencilerinin okulla ilgili gerekli bilgilerine bu sisteme girerek öğrenebileceklerinin anlatılması kararlaştırıldı.
7. 2009-2010 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve 5.sınıflar yıllık çalışma programının hazırlanması:
2009-2010 Yıllık Çalışma Takvimi incelenerek dönem dönem iş günü sayısı belirlendi.Okulların 12 Haziran
2009 tarihinde kapanması baz alınarak. I.Dönem :18 Hafta; 90,5 İşgünü Il.Dönem :18 Hafta; 86 İşgünü TOPLAM İŞ
GÜNÜ : 176,5 olarak tesbit edildi.Bu iş günü doğrultusunda 5.sınıf planları hazırlanırken aylara göre yıllık
çalışma programının da zümre ile beraber hazırlanmasına karar verildi.
8. Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi:
Öğretmenler tarafından öğrencilerin okuldan daha çok zevk almalarını sağlamak amacıyla sosyal etkinliklere
fazlaca yer verileceği kararlaştırıldı.Sınıfları kaynaştırma amaçlı ortak araştırma çalışmaları,çeşitli eğlence
etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.
9. Yıl boyunca okutulacak dersler üzerine konuşulması ve seçmeli ders ve saatlerinin belirlenmesi:
5.Sınıflarda 28 saat zorunlu,2 saat de seçmeli ders okutulacağı belirtildi.Zorunlu dersler ve öğretmenlerin ortak
kararıyla belirlenen seçmeli derslerin adları,ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.
………………. Sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararlar nedeni ile 2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılı
5. Sınıflarda okutulacak zorunlu ve seçmeli derslerin adı ve saatleri şöyledir.
                            Sayfa:2
                    İlköğretim 5.Sınıf DERSLERİ
                                   Haftalık
                 ZORUNLU DERSLER            Ders
                                    Saati
                 Türkçe                 6
                 Matematik                4
                 Fen ve Teknoloji            4
                 Sosyal Bilgiler             3
                 Yabancı Dil (İNGİLİZCE)         3
                 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi      2
                 Görsel Sanatlar             1
                 Müzik                  1
                 Beden Eğitimi              2
                 Trafik Güvenliği            1
                 Rehberlik/Sosyal Etkinlikler      1
                 ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI       28

                 SEÇMELİ DERSLER

                 Bilişim Teknolojileri          2
                 SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI       2
                 GENEL TOPLAM              3010. Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların belirlenmesi:
Yıl boyunca tutulacak defter ve dosyalar: Öğrenci dosyaları, Sınıf Kitaplık Defteri,Öğrenci davranış gözlem
formu,Grafikler,Sosyal Bilgiler,Fen ve Teknoloji,Matematik ve Türkçe ve diğer derslerle ilgili değerlendirme
formları ,Veli Toplantı Tutanakları ve Veli Görüşme Defteri,Zümre Öğretmenler Toplantıları Dosyası,Deney
Defteri,Sosyal Kulüplerle ilgili Dosyalar,Not Çizelgeleri veya not
defterleri,Sınav Kağıtları,Testler ve Cevap Anahtarları,Rehberlik dosyası,Ders ve Yoklama Defteri. Meslekle
ilgili kitap ve yazılar,Ruhsal Dosyalar,Yıllık ve Günlük planlar,Ürün Dosyaları(Portfolyo) Her öğrenciye ayrı
olmak üzere.Şeklinde belirlendi.
Ayrıca sınıf öğretmenleri tema,yazı,resim,şiir köşelerinin öğrencilere hazırlatılmasının öğrencileri daha aktif
hale getireceğinin ve sürekli değişik öğrencilere görev verilmesinin daha yararlı olacağını belirtti.Ayrıca bu
köşeler hazırlanırken zümre sınıfların işbirliği içinde olmasına karar verildi.
11. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler:
Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ilk hedefin öğrenci merkezli olması gerektiği
kararlaştırıldı.Yapılan eğitim ve öğretimin ezberden uzak,somut kaynaklı,deney ve gözlemle
desteklenen,özellikle öğrenciyi yaparak yaşayarak öğrenmeye sevk edici olması gerektiği kararlaştırıldı.
Uygulanacak yöntem ve teknikler için öğretmenler ellerinde bulunan kaynaklardan yararlanacaklarını
söylediler. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin yeniden okunup incelenmesine,derslere yansıtılmasına ve
uygulanmasına karar verildi.Kullanılacak yöntem ve tekniklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.
Buluş yolu,Soru Cevap,Araştırma İnceleme,Beyin Fırtınası,Örnek Olay,Sonuç Çıkarma,Sonuç Cümlesi
Yazma,Resimleme,Tahmin Etme,Hangisi Daha Önemli,Röportaj Yapma,Mektup Yazma,Öyküleştirme
Düşündüğünü Söyle,Yaparak Yaşayarak Öğrenme,Gösterip Yaptırma vb.
12. Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususların belirlenmesi:
Sınıf Öğretmenlerinden T.TEMEL başarının artırılmasında öğrenci özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ve
öğrencilerin seviyesine uygun eğitim verilerek başarı duygusunu her öğrencinin tatması gerektiğinin önemini
vurguladı……………………………………………….. ise eğitimde ödüllendirmenin önemine dikkat çekti.
Öğretmenler bu sene ki hedeflerinin her öğrenciyi eğitim öğretim ortamına birebir katmak olduğunu
söylediler…………………………………….. ise;Öğretmenin çağa uygun olarak yetişmesinin gereğine inanarak
bizlere yardımcı ve bilgilerimizi artırıcı eserlerin sıkça okunması gerektiğini hatırlattı ;
13. Yeni programın yeniden incelenmesi,ortak bir kanıya varılması:
Sınıfın öğretmenleri yıl boyunca; yeni müfredat programına uygun olarak hareket edeceklerini ve derslerin
birbirine paralel olarak yürütüleceğini belirttiler.Mümkün olduğunca görsel materyallerden yararlanacaklarını
ve öğrencileri araştırma incelemeye yönlendireceklerini eklediler
                           Sayfa:3
14. Yıllık ve günlük ders planlarının yapımında beraber hareket edilmesi:
Yıllık ve günlük ders planların yapımında zümre öğretmenlerince ortak hareket edilmesine ve
yıllık planların En geç Eylül ayı içerisinde zümre olarak hazırlanıp ,bir örneğinin idareye verilmesine karar
verildi.
15. Ünite ile ilgili konuların planlanan sürede bitirilmesi.Ünite ve sürelerinin belirlenmesi:
Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine
karar verildi.
Toplantıda Ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.Ünitelerin veriliş sırası,ders saati ve tarihleri
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN hazırlanırken zümre olarak ileride belirlenecektir.
                      ÜNİTELER VE SÜRELERİ
                       SOSYAL BİLGİLER-5
                 Ünitenin Adı                 Ders Saati    Ünite Süresi
    1.HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM                           12        20
    2.ADIM ADIM TÜRKİYE                             15        25
    3.BÖLGEMİZİ TANIYALIM                            15        25
    4.ÜRETTİKLERİMİZ                              15        25
    5.GERÇEKLEŞEN DÜŞLER                            12        20
    6.TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR                          12        20
    7.BİR ÜLKE BİR BAYRAK                            15        25
    8.HEPİMİZİN DÜNYASI                             12        20
                             Toplam          108      180 işgünü                      FEN VE TEKNOLOJİ-5
                 Ünitenin Adı                  Ders Saati   Ünite Süresi
    1.VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM                      20       25
    2.CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM                    30       40
    3.MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI                       36       40
    4.KUVVET VE HAREKET                             14       20
    5.YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK                           12       15
    6.IŞIK VE SES                                20       25
    7.DÜNYA,GÜNEŞ VE AY                             12       15
                             Toplam           144     180 işgünü

16. Atatürkçülük konuları ve planlara yansıtılması 2504 S.T.D. :
2504 S.T.Dergisindeki Atatürkçülük konularının tekrar okunup incelenmesi ve planlara ve derslere
yansıtılmasına karar verildi.
17. Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi:
Öğrencilere; Sosyal Bilgiler,Fen ve Teknoloji,Türkçe,Matematik,Görsel Sanatlar…vb. derslerinde etkinlik
çalışmaları için gerekli olan malzemelerin listesi birlikte yapılıp verilmesine ayrıca bu dersler için gerekli olan
ürün dosyalarının da biran önce aldırılması gerektiğine karar verildi.

                            Sayfa:4
18. Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı:
Derslerde araç-gereç kullanımına önem verilmesine ve yeni teknolojilerden yararlanılması istendi.
19. Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi (Sınav soru ve konu tespiti,nasıl sınav yapacağız ve diğer):
Test ve Sınav sorularının hazırlanmasında ve yapılacak sınavlarda zümre olarak beraber hareket edilmesine,
karar verildi.
yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik ( Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına,
çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru
sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki
sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri
işlenen konulardan seçilmesine karar verildi.Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara
hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine
varıldı.Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenleri tarafından hazırladığımız ortak sorularla
ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yapılmasına ve bu soruların cevap anahtarlarının çıkarılarak
kullanılmasına karar verildi.Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük not sistemine göre yapılacağı, bu
şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı.İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla
olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre;5.sınıflar zümre olarak 1.dönem
de Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerinden ayrı ayrı biri ORTAK SINAV olmak üzere
üçer sınav yapılmasına; (ortak sınavların aynı gün,aynı saat ve aynı sorularla yapılması).Ortak sınav
sorularının hazırlanmasında beraber hareket edilmesine;yapılacak Ortak sınav ve diğer sınav tarihlerinin şu
şekilde belirlenmesine;Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerinden 1.Sınavların (3-7
Kasım) tarihleri arasında yapılmasına;2.Sınavların (ORTAK SINAVLARIN ) (1-5 Aralık) tarihleri arasında
yapılmasına; 3.Sınavların (5-9 Ocak) tarihleri arasında yapılmasına; Ayrıca;Trafik Güvenliği ve Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi derslerinden de ikişer sınav yapılmasına;Trafik Güvenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerinden 1.Sınavların (3-7 Kasım) tarihleri arasında; 2.Sınavların (5-9 Ocak) tarihleri arasında yapılmasına
karar verildi.Öğrencilerin başarılarının sınavlarla birlikte proje, performans görevi,ders ve etkinliklere katılım
olarak da değerlendirilmesine;Yönetmeliğin 36.maddesi gereği;Sınavların zamanının, en az bir hafta önceden
öğrencilere duyurulmasına. Bir günde yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesine. Aynı anda uygulanacak
sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılmasına. Sınavların
süresinin bir ders saatini aşmamasına. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi derslerinde öğrencilerin
başarıları,öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak
belirlenmesine.Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler derslerinin notla değerlendirilmeyeceği kararı
alındı.
20.Öğrenciye verilecek 1.dönem proje ve performans görevlerinin belirlenmesi:
Öğrencilerin ikinci dönem ve yıl sonu değerlendirmelerinde proje ve performans görevlerinin de ağırlıklı rol
oynayacağı belirtildi.Bu konu hakkında bilgi alınacak tebliğler dergisi ve yönetmelik dikkatle
incelendi.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen; “Öğrenciler, bir ders yılında
istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje
hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de
dikkate alınır.Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme
ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları
kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler
verildikleri dönemde değerlendirilir.” Hükmü gereğince öğrencilere aşağıda yazılı proje ve performans
görevlerinin verilmesinin, değerlendirme ölçeğine yada dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmesine
karar verildi.İlköğretim Genel Müdürlüğünün B.0.08.İGM.0.08.01.01-320/443 sayı ve 10.01.2008 tarihli yazısı
doğrultusunda Proje ve performans görevlerinin öğretmen gözetiminde yaptırılması gerekli görüldüğü takdirde
çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıklarının sınıf dışında, ürünün oluşturma ve sonuçlandırma
aşamalarının ise sınıf içinde yaptırılarak öğrencilerin görevi yaparken sergilediği performansın gözlenerek
gerçekçi bir değerlendirme yapılmasına çalışılması kararı alındı. Yönetmeliğin 35.maddesi gereği; Proje bir
tane dersten hazırlanacak ve öğrenciler istediği dersi seçecekler.Eğer öğrenci isterse projeyi bireysel değil grup
çalışması şeklinde yapabilecek.1.dönem bitmeden teslim edilecek.Performans görevine gelince her öğrenci
1.dönemde Türkçe ,Matematik,Sosyal Bilgiler,Fen ve Teknoloji ve Görsel Sanatlar derslerinden ayrı ayrı olmak
üzere birer performans görevi hazırlayacak.Ama performans görevleri öğrencilerce bireysel olarak
hazırlanacak.

                           Sayfa:5
Performans görevlerinin,öğretmen ve öğrencilerce(Öğretmenler değerlendirme ölçütlerini belirlerken
öğrencilerin de görüşlerini almıştır.) önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan aşağıdaki performans
değerlendirme ölçeğine veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmesine.Öğrencilere performans
görevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütlerinin önceden
verilmesine.Öğrenciler,çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin
belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim etmelerine. Projelerin teslim edildikleri yarı yılda
değerlendirilmesine. Öğrencilerin ders içi performanslarının, bütün derslerden bir yarıyılda en az bir derse
katılım puanı verilerek değerlendirilmesine karar verildi.Projeler ve Performans görevleri için değerlendirme
ölçütlerimiz:
                       DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

1.ARAŞTIRMA: 20 Puan                         4.SUNUM: 35 Puan
- Farklı kaynaklardan bilgi toplama.                 -Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma.
- Araştırmayı özenerek yapma.                    - Sorulara cevap verebilme.
2.DÜZEN: 10 Puan                           - Konuyu ilgi çekici bir şekilde sunma.
- Toplanan bilgileri düzenleme.                   - Sunuda akıcı bir dil kullanma.
3.YAZI: 10 Puan                           - Severek sunu yapma.
- Türkçeyi doğru ve düzgün yazma.                  5.KONU: 25 Puan
- Verilen sürede sunuyu yazma.                    - Bilgilerin doğruluğu.
                                   - Bilgilerin görsel materyallerle desteklenmesi.

                     DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

        3 Puan Üst düzeyde yeterli      2 Puan Orta düzeyde yeterli      1 Puan Yeterli değil
ARAŞTIRMA YAPMA:                           YARATICILIK:
3 Puan-Konu ile ilgili araştırma yapmış, yeterli bilgi        3 Puan-Özgün bir çalışma ortaya koymuştur.
toplamıştır.                             2 Puan-Çalışmada yaratıcılığını gösteren unsurlar az
2 Puan-Konu ile ilgili araştırma yapmış ancak            kullanılmıştır
yeterli bilgi toplayamamıştır.                    1 Puan-Sıradan bir çalışma ortaya koymuştur.
1 Puan-Konu ile ilgili araştırma yapmamış, yeterli          SUNUM VE RAPOR YAZMA:

bilgi toplamamıştır.                         3 Puan-Elde ettiği sonuçları Türkçe yazım
TOPLADIĞI BİLGİLERDEN SONUÇ ÇIKARMA:                 kurallarına uygun bir şekilde düzenleyerek yazmış
3 Puan-Topladığı bilgilerden konunun amacına             ve sunum yapmıştır.
uygun doğru çıkarımlarda bulunmuştur.                2 Puan-Elde ettiği sonuçları yazmış ama içerikte ve
2 Puan-Topladığı bilgilerden konunun amacına             Türkçe yazım kuralları bakımından hatalar var,
uygun ancak yeterli olmayan çıkarımlarda               ayrıca sunumu yeterli değil.
bulunmuştur.                             1 Puan-Elde ettiği sonuçları yazmış ama çok fazla
1 Puan-Topladığı bilgilerden konunun amacına             eksiği ve hataları var, ayrıca sunumu yetersiz.
uygun olmayan yanlış çıkarımlarda bulunmuştur.
Ayrıca;Proje ve Performans görevlerinin dağılımında,proje sunumunda,ders ve sunumların anlatımında…..vb
Kolaylık sağlamak amacıyla sınıf içinde görevli Öğrenci Grupları’nın oluşturulmasına karar verildi.Aşağıda
öğrencilere verilecek performans görevleri ZÜMRE öğretmenleri tarafından çevre şartlarına ve öğrenci
seviyesine uygun olarak belirlenmiştir.Öğrenci istediği performans görevini seçmekte ve istediği gurubu
kurmakta ve gurubuyla çalışmakla tamamen özgür olacaktır.Böylece öğrencinin daha zevkle çalışacağı ve
sorumluluğunu daha iyi duyacağı düşünülmüştür ve bu şekilde karar alınmıştır.

      5.SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ ve PROJE KONULARI ÖRNEK LİSTESİ

                        PERFORMANS GÖREVİ

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
1.Termometre hakkında bilgi sahibi olalım.
2. Besinler ve Değerleri.
3. Doğal ve işlenmiş maddeler.
4.Bir bilim adamının hayatını araştırma
5.Peri bacaları nasıl oluşmuştur?
6.Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir?Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?
                              Sayfa:6
7.“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?
8.Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?
9.Basit elektrik devresi oluşturma
10.Sizden Newton yada Edison’un hayatı ve buluşları hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
11.İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri
arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.
12.Sizden bir günlük beslenmede almış olduğumuz besinleri ve değerlerini bulmanız istenmektedir.
13.Yağmur sesi oluşturma(Grup çalışması)
14.Peri bacaları nasıl oluşmuştur?
15.Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir?Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?

TÜRKÇE DERSİ
1.Hoşgörülü Birey.( Sizden hoşgörülü bireyin özelliklerini belirten bir yazı hazırlamanız istenmektedir.)
2. Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.
3. Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için
kimlerden,nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
4.Yakın komşularınızla ilgili fotoğraf albümü oluşturun.Komşularınızı çeşitli özellikleriyle tanıtın.Yakın komşularınızla
aranızdaki ilişkileri anlatan bir yazı yazınız.
5.Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu?Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen
çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.
6.Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız.Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz.Niçin bu hayvanı çok
sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.
7.İçinde dünya,güneş,ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.
8.Çocuklar için yararlı bir besin maddesi tasarlayın.Bu ürüne bir paket tasarlayın.Bu ürünün satması için bir reklam
senaryosu yazınız.
9.Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız.Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.en çok sevdiğiniz
bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.
10.İstediğiniz bir hikaye kitabı okuyunuz.Hikayedeki kahramanları yazınız.Yazarı hakkında araştırma yapınız.Hikayenin
özetini yazınız.Hikayenin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri yazınız.Hikayenin ana fikrini yazınız.
11.Sınıf gazetesi oluşturunuz.
12.Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.
13.Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.
14.Türkiye ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapınız.
15.İçine hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.
16.Sınıfımızda mini bir hayvanat bahçesi oluşturun.
17.Dünya konulu bir şiir yazınız.
18.Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlayınız.
19.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.
20.Türkiye haritası çiziniz.
21.Türkiye’nin çeşitli illerinden oluşan bir resim sergisi oluşturun.
22.Türkiye ile ilgili bir şiir yazınız.
23.Bir hikaye kitabını kendin yeniden yap.(Bir sayfayı ikiye katlayarak 4 sayfa elde
edilir.Atatürk’ün Hayatı ödevindeki gibi bir düzenleme yapılır.Hikayenin özeti bu sayfalara çıkarılır.Resimleri öğrenci
kendisi yapar.)
24.Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
25.Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
26.Reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
27.Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
28.Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
29.Cumhuriyet kelimesini kullanarak bir akrostiş çalışması yapınız.
Akrostiş (İlkleme): Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana
getirmesidir)
30.Anı nedir ? Atatürk’ün çocuklarla yaşamış olduğu bir anısını yazınız.
31.Atatürk ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri seçerek yazınız. Sınıfta arkadaşlarınıza şiir dinletisi olarak sununuz.
32.İstediğiniz bir hikâye kitabı okuyunuz. Hikâye haritasını çıkarın
33.İçinde sağlıklı besinlerin isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.
34.Türkiye ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri yazınız ve çalışmanızı resimlerle destekleyiniz.
35.Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlayınız.
36.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.
37.Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
                              Sayfa:7
38.Mektup yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Açıklayınız. Sevdiğiniz birine mektup yazınız.
39.Mektup zarfı üzerinde nasıl yazıldığını açıklayınız.
40.Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırınız. Araştırmalarınızı yazınız.
41.En az üç tane çizgi film veya hikaye kahramanı belirleyip, bunların karşılaştıkları sorunları ve çözüm metotlarını
bulunuz.
42.Çevre konulu ( yaşadığınız yer, toprak, ağaç, orman, bitkiler, hayvanlar, çevre kirliliği ) bir yazı, hikaye, şiir veya anı
vb. türünde bir yazı yazınız.
43.Çevremizin daha temiz tutulması için neler yapılması gerekir? Düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.
44.ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yaparak çalışmanızı resimlerle destekleyin.
45.Sizden Ömer Seyfettin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
46.Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.
47.Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden
e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
48.Jules Verne’nin hayatı ve Eserlerinden biri.
49.Sanat dallarından birini araştırıyorum.
50.Mektup Yazıyorum
51.Ebru sanatını anlatan bir afiş hazırlama
52.Çizgi film kahramanları kitapçığı hazırlama
53. “Rüzgar eken fırtına biçer.” Atasözünü en az üç sayfadan oluşan bir öykü yazarak açıklayınız.
54.Çevremizde kullanılan deyimler
55.Noktalama işaretleri panosu hazırlama
56.Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.
57.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek
gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı
ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.
58.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim
kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.
59.Yakın komşularınızla ilgili fotoğraf albümü oluşturun.Komşularınızı çeşitli özellikleriyle tanıtın.Yakın komşularınızla
aranızdaki ilişkileri anlatan bir yazı yazınız.
60.Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu?Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen
çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.
61.Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız.Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz.Niçin bu hayvanı çok
sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.
62.İçinde dünya,güneş,ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.
63.Çocuklar için yararlı bir besin maddesi tasarlayın.Bu ürüne bir paket tasarlayın.Bu ürünün satması için bir reklam
senaryosu yazınız.
64.Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız.Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.en çok
sevdiğiniz bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.
65.İstediğiniz bir hikaye kitabı okuyunuz.Hikayedeki kahramanları yazınız.Yazarı hakkında araştırma yapınız.Hikayenin
özetini yazınız.Hikayenin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri yazınız.Hikayenin ana fikrini yazınız.
66.Sınıf gazetesi oluşturunuz.
67.Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.
68.Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.
69.Türkiye ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapınız.
70.İçine hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.
71.Sınıfımızda mini bir hayvanat bahçesi oluşturun.
72.Dünya konulu bir şiir yazınız.
73.Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlayınız.
74.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.
75.Türkiye Haritası çiziniz.
76.Türkiye’nin çeşitli illerinden oluşan bir resim sergisi oluşturun.
77.Atatürk'ün Türk Milleti'nin çağdaşlaşma ile ilgili sözleri veya Atatürk'ün kadın haklarıyla ilgili söylediği sözleri renkli
kartlara yazma
78.Ülkemizdeki 'Gönüllü Çevreci Kuruluşlar’ın adlarını ve amaçları konusunda araştırma
79.Gelecekte olmak istedikleri meslekle ilgili bir hikaye yazma
80.Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
81.Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
82.Reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
83.Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
84.Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
                               Sayfa:8
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
1.Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma
yapmanız istenmektedir.)
2.Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?
3.M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
4.Deprem bilgi posteri hazırlama
5.Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
6.Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
7.Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
8.Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları
9.Şekerin serüveni . Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız
isteniyor.
10.Köyünüzün Düğünleri
11.Sizden yaşadığınız bölgedeki ekonomik faaliyetleri araştırıp listelemeniz ve grafik kullanarak sunmanız isteniyor.
12.Sizden TBMM’nin Bakanlar Kurulunda hangi bakanlıkların olduğunu araştırmanız ve seçtiğiniz bir bakanlığın hangi
görevleri yüklendiğini bulmanız isteniyor.
13.Sizden hayatınızı kolaylaştıran ve en çok sevdiğiniz günümüz teknolojik araçlarından istediğiniz birini seçip bu buluşu
yapan insan hakkında araştırma yapmanız isteniyor.
14.Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi araştırınız.
15.Teknolojik bir ürünü tanıtan broşür hazırlama
16.Dün Nasıldı? Bugün Nasıl?
17.Toplumsal hayattaki temel ihtiyaçların karşılanması için kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu kurumların bazıları devlet
tarafından, bazıları da gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuştur. Çevrenizdeki devlet kurumlarından 5, gönüllü
insanların kurdukları kuruluşlardan 5 tanesini araştırmanız isteniyor.
18.Çevremizdeki yazısız kurallar
19.Kayseri’nin tarihi eserleri ve doğal güzellikleri
20.Ülkemizdeki bakanlıklar
21.Yerel yönetim birimleri
22.Egemenliğimizin sembolleri
23.TBMM ve görevleri
24.Dünya haritasından bir ülke belirleyin ve bu ülkenin özellikleri hakkında araştırma
25.Türkiye’nin tarihi eserleri
26.Dünyanı tarihi eserleri ( İnsanlığın ortak mirası )
27.Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyma
28.Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma
29.M.Kemal'in 19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
30.Hava durumu gözlemi ve elde edilen verileri tabloda gösterme
31.Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?
32.Deprem bilgi posteri hazırlama
33.Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
34.Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
35.Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
36.Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

GÖRSEL SANATLAR DERSİ
1.Geometrik şekillerden yararlanarak ev modeli yapalım.
2.Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
3.Aile Tablosu.(Bir resim kağıdına ( Resim defterinin bir sayfasına yada A4 kağıda kendinin, annenin, babanın ve
kardeşlerinin resmini yap.)
4.Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.
5.Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.
6.Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
7.Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.
8.Sağlığımız konulu resim çalışması yapınız.
9.Nasıl temiz tutmalıyız konulu afiş çalışması yapınız.
10.Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yaparak çiziniz.
11.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.
12.Atatürk'ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.
                              Sayfa:9
13.Kültürel mirasın korunması konulu afiş çalışması.
14.Çağdaş sanat akımlarının tanıtılması ve örneklendirilmesi.
15.Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının tanıtılması. Çağdaş Türk resmi hakkında bilgi sahibi olunması.
16.Güzel sanatlar dallarını tanıya bilme.( Seramik, heykel, resim, grafik, bu alanları tanıma, bilgi sahibi olma)
17.Farklı Sanat Dallarını bir arada kullanarak özgün çalışmalar yapmak, heykel, resim, grafik, bu alanlardan iki ya da
birkaç alan etkinlikler birleştirerek üç boyutlu özgün işler çıkartabilmek.

MATEMATİK DERSİ
1.Sınıfımıza perde dikilecektir. (Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para
toplayacağınızı bulmanız isteniyor.)
2.Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sun.
3.Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.
4.Problem çözebilen ve çözemeyen arkadaşlarınla röportaj yap.Söyleşileri arkadaşlarına sun.
5.Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.
6.Geometri tahtası yapımı
7.Kesir takımı yapımı
8.Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama
9.Matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.
10.Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları
gösteriniz.
11.Yap-boz yapalım.
12.Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.
13.Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.
14.Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb. verilerini
toplayın ve grafikle gösterin.
15.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
16.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
17.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
18.Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.)
daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.
19.Kartondan bir saat yaparak arkadaşlarımıza saat okumayı öğretelim.
20.Roma rakamları ve 100'e kadar sayıların roma rakamlarıyla yazılışını gösteriniz.
21.Arkadaşlarınız için doğal sayıların okunması ve çözümlenmesi ile ilgili alıştırma soruları hazırlayınız.
22.Doğal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden birini veya bir kaçını içeren problemler yazarak,
çözüm basamaklarını gösteriniz ve işlemi yapınız.
23.Beyaz bir karton üzerine çubuk makarna kullanarak açı çeşitlerini yapıştırınız. Üzerine özelliklerini yazınız.
24.Doğru, doğru parçası ve ışını tanımlayan bir model tasarlayınız.
25.Farklı renklerde kartonlar kullanarak birlik, onluk ve yüzlük sayı blokları yapınız.
26.50x70 cm boyutlarındaki beyaz kartona farklı renklerdeki kartonlarla öğrendiğimiz geometrik şekilleri kesip
yapıştırınız ve altlarına özelliklerini yazınız.
27.Karton kullanarak küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması yapınız. Bunların yüzey, kenar, köşe ve ayrıtlarını
gösteriniz.
28.Ailenizdeki bireylerin boylarını ölçerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
29.Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ölçerek küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
30.Paralarımızı ve özelliklerini anlatan resimli bir levha hazırlayınız.
31.Sınıfımızın çevresini ölçelim.
32.Sizden sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerini hazırlamanız isteniyor.
33.Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken
şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
34.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.
35.Binaların dış kapılarını gözlemleyerek bunların şeklini ve üzerlerindeki süslemelerde kullanılan geometrik şekilleri
belirleme
36.Bulmaca hazırlama
37.Geometri tahtası yapımı
38.Kesir takımı yapımı
39.Ailesinin 5 yıllık maaş gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama
                             Sayfa:10
                         PROJE ÖDEVİ KONULARI
FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
1.Enerji Kaynaklarının Kullanımı.
2.Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü
3.Çağımızın en önemli hastalığı olan “kanser” hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları
4.Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
5.Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması
6.Küresel ısınmanın sebepleri,sonuçları,alınacak önlemleri içeren bir rapor ve poster hazırlanması
7.Yaprak koleksiyonu hazırlama
8.Termometreyle Kayseri ilinin 2 aylık hava durumunun ölçülerek çizgi grafiği oluşturulması ve
yorumlanıp rapor hazırlanması
9.Kırsal alanlara geziler düzenleyerek çeşitli bitkilerin fotoğraflarının çekilmesi,poster hazırlanması ve konuda
bilgilendirici rapor hazırlanması
10.İcat edilmek istenen teknolojik bir cihazın makedinin yapılması ve çalışma prensibinin raporla gösterilmesi
11.Ay,Dünya ve güneşin hareketini baz alan maket oluşturulması ve bu konuyla ilgili bilgilendirici bir rapor hazırlanması
12.Pil,iki ampül ve anahtardan oluşan bir elektrik devresi düzeneğinin oluşturulması
13.Saydam.yarısaydam ve saydam olmayan maddeleri konu eden bir maket oluşturma ve yorumlama
14.Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma
15.Termometre yapımı
16.14 günlük ay gözlem raporu
17.Paraşüt yapımı
18.Güneş saati yapımı
19.Dünya Güneş ve Ay’ın hareketini gösteren model hazırlama
20.Ses Kirliliğini önleyen bir proje
21.Masa lambası yapımı
22.Bilime emeği geçen bir bilim adamının yaşamını araştır. (Edison, Newton)
23.İskelet Modeli(grup)
24.Mum Yapımı(grup)
25.Bir İçecek Yapımı
26.Oyun evini aydınlatma
27.Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü
28.Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma
TÜRKÇE DERSİ
1.Şiirlerle Türkiye
2.Ben yazar oldum. (Masal yazıyorum.)
3.Belli bir konu ile ilgili 10 tane şiir.
4.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek
gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı
ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.
5.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim
kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.
6.Şiirlerle Türkiye(Türkiye’yi anlatan şiirler bulma ve yazma. Bulunan şiirlerin Türkiye’nin hangi özelliğini anlattığını
tespit etme. )
7.Yöremizde anlatılan efsanelerin araştırılması
8.Günlük tutulması
9.Zihinde tasarladığımız bir hikayeyi karikatürüze etme.
10.Zihninden hikaye yazma…..
11.Atatürk gülümsüyor neden?
12.Şiirlerle Türkiye
13.Cam
14.Günlük yaşamda teknoloji
15.Rüyalarımız
16.Su Hayattır
17.Çocuk dergisi hazırlama
18.“Karagöz Hacivat” Kimdir? Gölge Oyunu Nasıl Oynanır?” Konusunda araştırma.Araştırmaları bir rapor haline
getirerek grupça Hacivat Karagöz kuklası yaparak bir gölge oyunu yazıp sınıfta oynama
19.Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz.Yaşadığınız yerdeki halkı,Mustafa Kemal ve
arkadaşlarının yanında,Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz.Grup
çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
20.Hikaye yazma çalışması
                              Sayfa:11
MATEMATİK DERSİ
1.Geometrik şekillerle hayalimdeki köy
2.10 tane 4 işlem içeren 4 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar
3.Takvim Yapımı. (Sizden miladi bir takvim yapmanız istenmektedir.)
4.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.
5.Çarpma konusunu öğrencilerine öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırla.Öğretmen edasıyla arkadaşlarına anlat.
6.Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz.Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare,dikdörtgen),nasıl bir
örüntüyle döşeyeceksiniz?Kaç tane döşeme malzemesi gerekir?
Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek?Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?
7.Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız.
8.Oturduğumuz ev etrafımızda bulunan sokak,bahçe,komşular vb…. konu edinen maket tasarımı
9.Sınıfımızda buluna 40 kişiyle diş fırçalama,günlük ders çalışma,oyun oynama saati,vb….. konularda anket
yapma…Sonuçlarının tabloyla gösterilip yorumlanması
10.Kayseri devlet hastahanesinde çalışan doktor,hemşire,memurlarla 10 başlıklı en az iki seçenekli anket hazırlanması ve
anket sonuçlarının tabloyla gösterilmesi
11.Cevdet Sunay İlköğretimi okulunda bulunan tüm sınıflardaki kız-erkek öğrenci sayılarının tüm okulla karşılaştırılarak
yüzdelik ifadeyle gösterilmesi,sonuçların rapor halinde yorumlanması
12.Evimizin odalarınıda içeren krokinin çizilmesi,her bir odanın alanının hesaplanması
13.Sınıfımıza perde dikilecektir…..Herbir öğrencinin vermesi gereken paraları bulunuz?
14.PTT teşkilatında çalışan işçilerin yaş ortalamasının bulunması,kadın erkek dağılımının sutün grafiğiyle gösterilmesi
15.Cevdet Sunay ilköğretim okulu öğretmenleriyle 10 başlık altında en az iki seçenekli anket hazırlanması,ve sonuçların
tabloyla gösterilmesi
16.Esnaf ve Sanatkarlar derneğine gidilerek ilçemizde bulunan esnaf grublarının sayısının öğrenilmesi,toplam sayılara
göre yüzdelik ve sutun grafiğiyle gösterilmesi
17.Matematik dergisi çıkarıyoruz (Grup)
18.Meslek Gruplarını Tanıyalım.
19.Maketimizi yapıyoruz. ( mahalle maketi)
20.Boşa akan sularımız
21.Abaküs yapımı
22.Uçurtma yapalım
23.Basketbol sahası yapımı
24.Çizgi grafiği (Grup)
25.Ünlü matematikçi Gauss ‘un yaşamının araştırılması
26.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.
27.Kartondan maket yapma
28.Sıvı ölçü birimleri ile tartmada kullanılan ölçü birimlerinin araştırılması
29.Matematik araç-gereçleri hazırlama
a.Geometrik cisimler
b.Pascal üçgeni şeması
c.Geometri masası
30.Şans oyunları araştırması
31.Müzik,satranç ve spordaki matematik-mantıgın karşılaştırılması

SOSYAL BİLGİLER DERSİ
1.Örnek Fotoğraflar. (Atatürk’ün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski ve yeni
oluşumları gösteren, karşılaştıran resim, yazı çalışması yapılacak.
2.Kayseri’yi kapsayan poster harita çizimi
3.Yöremizde bulunan tarihi bir eserin fotoğraflarının çekilerek poster oluşturulması,bilgilerin rapor halinde sunulması
4.İlimizi konu edinen Spor,Güncel Haber,Ekonomi,Hava Durumu sayfalarını içeren aylık bir gazetenin çıkarılması
5.Karton üzerine oturduğumuz mahallenin krokisinin çizilmesi ve mahalle muhtarıyla mahalle hakkında bilgilendirici
röportaj hazırlanması
6.Sivil savunma müdürüyle ilçemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle olası büyük bir depremin sonuçlarını
hafifletme konusunu baz alan ropörtaj yapılması,rapor halinde sunulması
7.Çocuk Hakları
8.Türkiye haritası ve bölgelerin coğrafi özellikleri
9.Türkiye haritasından yap boz yapımı
10.Ben de üretiyorum ( Dörder kişilik gruplar)
11.Teknolojik gelişim
12.Kolaylaşan İşler
13.Hayatlarını öğreniyorum (Grup)
                             Sayfa:12
14.Bayrağımız
15.Yaşadığımız yerde sorun olarak gördüğümüz bir durumun çözümüne yönelik,yerel yönetim birimlerini harekete
geçirmek amacıyla kamuoyu oluşturmak.)
16.Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
17.Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje
çalışması

GÖRSEL SANATLAR DERSİ
1.Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturun.Çalışmalarınızda dilediğiniz boya türünü
kullanabilirsiniz.Resminizi hangi duygularla oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayın.
2.Kültürel mirasın korunması konulu afiş çalışması.
3.Çağdaş sanat akımlarının tanıtılması ve örneklendirilmesi.
4.Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının tanıtılması. Çağdaş Türk resmi hakkında bilgi sahibi olunması.
5.Güzel sanatlar dallarını tanıya bilme.(Seramik, heykel, resim, grafik, bu alanları tanıma, bilgi sahibi olma.)
6.Farklı Sanat Dallarını bir arada kullanarak özgün çalışmalar yapmak, heykel, resim, grafik, bu alanlardan iki yada
birkaç alan etkinlikler birleştirerek üç boyutlu özgün işler çıkartabilmek.
7.Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturun.Çalışmalarınızda dilediğiniz boya türünü
kullanabilirsiniz.Resminizi hangi duygularla oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayın.
21. Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi:
Öğrencilerin ders içinde ve ders dışında da izlenmesi,görülen olumlu ve olumsuz davranış ve
öğrenmeleri,tespit edilerek olumsuzları düzeltme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
22. Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yolarının belirlenmesi:
Sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların tamir edilmesi ve sınıf kitaplığının yeniden düzenlenmesi iki
veya üç öğrencinin sınıf kitaplığında görevlendirilmesi.Kitaplık defterinin tutulması,ayrıca okul idaresi ve
diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi,öğretmenin öğrencisine
vereceği kitapları daha önceden okuyup incelemesi ve kitaplığa kazandırması ve ondan sonra
öğrencilere,dağıtılması,bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve
okutulması,sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına karar verilmiştir.
23. Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme:
Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliğine gidilmesi ve zümrelerle ortak hareket edilmesi,
Sınıf Zümre öğretmenleri okulumuzda bulunan branş öğretmenleriyle İşbirliği yapmanın önemine
değindi. Özellikle 4.sınıflarda okutulacak derslerle ilgili (Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji,Sosyal
Bilgiler,Yabancı dil,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Görsel Sanatlar…vb.) .Branş öğretmenleriyle işbirliği
içinde olmanın verimi arttıracağı belirtildi.
Özellikle 4.sınıflarda derse girecek öğretmenlerle sürekli iletişim içinde olunması gerektiği belirtildi.
24. Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme:
Dersin işlenişine göre öğrenci merkezli eğitime yönelme ve öğrenci neyi istiyorsa onu vermeye çalışılmasına
karar verildi.
25. Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve İnceleme ile ilgili konular:
Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme ve diğer çalışmalarda beraber hareket edilmesine karar
verildi.
26. Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da yapılan faaliyetlere katılma.Sınıflarda Sosyal
Kulüpleri kurma ve faaliyetlerini başlatma.Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma:
Milli bayramlarda belirli gün ve haftalarda okulda ve çevrede yapılacak faaliyetlerde yararlı olmaya
ve 5.sınıf öğrencilerinin bu faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmelerine karar verildi.
Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaların tutulmasına karar
verildi.Sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararlar neticesinde okulumuz bazında seçilen sosyal
kulüplerle ilgili sınıflarımızda kulüp faaliyetlerinin başlatılmasına,kulüplerle ilgili yıllık çalışma takviminin
oluşturulmasına,defter ve dosyaların tutulmasına ve her ayın son haftasında ayda bir kulüp toplantılarının
yapılmasına karar verildi.
27. Öğrenci Ruhsal dosyalarının doldurulmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi:
Öğretmen ……………………………… öğrenci ruhsal dosyalarının yıl içinde gerekli görüldüğü zamanlarda günü
gününe işlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu şekilde düzenli işleme kararı alındı.
                             Sayfa:13
28. Okul-Aile iş birliği:
Öğretmen T.TEMEL başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması
durumunda başarının düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini
istedi.
Öğretmenlerden ……………………………………….bu yıl ev ziyaretlerinin yapılmasını söyledi. ………………..’de
imkanlar ölçüsünde bu gezilere katılacağını belirtti.
29. Veli toplantılarının belirlenmesi:
Her iki dönem içerisinde de en az ikişer veli toplantısı yapılmasına ve 1.Veli toplantısının en geç Eylül ayı
içerisinde yapılmasına ve aynı tarihe kadar SINIF VELİ TEMSİLCİSİ ve YARDIMCISI’nın sınıflar bazında seçilerek
idareye yazılı olarak bildirilmesine ve bundan sonra yapılacak veli toplantı tarihlerinin daha sonra
belirlenmesine karar verildi.
30. Dilek ve Temenniler.Toplantı sonucu ve alınan kararlar.Kapanış:
Dilek ve temennilerde; Okul zümre başkanı ……………………………. öğretmenlere 2009-2010 Eğitim ve Öğretim
Yılında başarılar diledi.Öğretmenlerde teşekkür etti.2009-2010 Eğitim ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun
dediler.
Birinci dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,eksiklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin
alınmasına ve ikinci dönemde bu eksiklerin giderilmesi için çalışmaların yapılmasına ve alınan
kararlara uyulmasına karar verilerek toplantı sona erdi ve zümre başkanı ve öğretmenlerince imza altına
alındı.
                        Okul Zümre Başkanı
                        ……………………….
          T.TEMEL          …………………………..          …………………………..
         5A SINIFI ÖĞRETMENİ      5B SINIFI ÖĞRETMENİ       5C SINIFI ÖĞRETMENİ
                         03.09.2008
                       ……………………………..
                          OKUL MÜDÜRÜ
                         www.edubilim.com
                           Sayfa:14

								
To top