Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

BENGKEL VERIFIKASI DATA SMM DAERAH ALOR GAJAH

VIEWS: 33 PAGES: 56

									BENGKEL VERIFIKASI DATA
SMM DAERAH ALOR GAJAH
    ANJURAN
   UNIT HEM JPM
     DAN
  PPD ALOR GAJAH
    12-14 APRIL 2010
  OBJEKTIF BENGKEL
•  Mengemaskini data SMM
•  Memberi bimbingan penggunaan
  program SMM kepada guru-guru.
•  Menyelesaikan permasalahan yang
  timbul semasa proses kemasukan
  data di sekolah.
•  Berkongsi kepakaran.
      SISTEM FAIL
  GPK HEM perlu sediakan 4 fail:
•  Fail SMM 1- Data Mentah
•  Fail SMM 2- Lampiran Pengesahan
•  Fail SMM 3- Surat-menyurat
•  Fail SMM 4- Pelbagai
 MASALAH YANG DIHADAPI
• Security Level dalam Macro MS-Access
 tidak direndahkan menyebabkan data
 tidak autosave dan menghadapi masalah
 semasa eksport data ke dalam disket
Cara Mengatasi
 MS-Access 2003
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
 MS-Access 2007
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi


  Klik pada ikon Office
Cara Mengatasi
       Klik pada
     “Access Option”
Cara Mengatasi


    Kemudian klik pada Trust Center
    pada panel kiri
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
 MASALAH YANG DIHADAPI
• Data yang dieksport mengandungi teks fail
 yang berlebihan
• Folder HEM mengandungi SMM ver 3 dan
 SMM ver 4.0
     Cara Mengatasi
• Backup Folder HEM ke Partition D atau
 External Hard Disk
• Delete Folder HEM dalam Partition C
     Cara Mengatasi
• Install Aplikasi SMM ver 4.0 menggunakan
 CD SMM ver 4.0 yang dibekalkan.
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
     Cara Mengatasi
• Copy fail SMMDATA dari folder HEM yang
 dibackup dan Paste ke dalam folder HEM
 di Partition C
• Replace fail SMMDATA yang sediada
         ATAU
      •Import data dari disket yang
       mengandungi data terkini
 MASALAH YANG DIHADAPI
• Regional Setting tidak diperbetulkan
 menyebabkan data yang dieksport tidak
 boleh digabungkan.
      Cara Mengatasi
• Perbetulkan Regional Setting setiap kali selepas
 install Aplikasi SMM
• Semak semula sebelum eksport data untuk
 digabung atau hantar ke PPD
• Perbetulkan jika perlu
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
Cara Mengatasi
  MASALAH YANG DIHADAPI
•  Tidak dapat untuk memaparkan
  kandungan Combo List dan beberapa
  masalah lain iaitu tidak terdapat pilihan
  darjah dan nama kelas semasa saringan
  kelas dijalankan.
      Cara Mengatasi
•  Install MSACCESS yang terdapat dalam
  CD Aplikasi SMM ver 4.0
 MASALAH YANG DIHADAPI
• Bagaimana eksport data jika Floppy Drive
 rosak atau tiada Floppy Drive
     Cara Mengatasi
• Eksport seperti biasa tanpa disket
• Dalam folder HEM akan wujud 5 teks fail
 dan 1 zip fail yang bertajuk DATAHEM
Cara Mengatasi
     Cara Mengatasi
• Copy 5 teks fail dan save dalam folder
 yang bernama DATAHEM ke dalam Flash
 Drive
• Zipkan folder DATAHEM dalam komputer
 yang mempunyai Floppy Drive dan copy
 ke dalam disket
     Cara Mengatasi
• Copy zip fail DATAHEM ke dalam Flash
 Drive
• Gunakan komputer yang mempunyai
 Floppy Drive dan copy ke dalam disket

								
To top