estern ansamlas centralt sf�risk partikel mogen lika delar protein ApoA

Document Sample
estern ansamlas centralt sf�risk partikel mogen lika delar protein ApoA Powered By Docstoc
					   Lipidmetabolismen

    Översiktsföreläsning
        031201
  Pierre Cherfan, Överläkare
Specialist kardiologi/invärtesmedicin
   Höglandssjukhuset Eksjö
      Lipidmetabolismen
•  Cellväggar
•  steroidhormoner
•  gallsyror
•  A-D vitaminomättningen
•  PG/Tx
•  energilagring/omsättning (TG/FFA/kolesterol)
•  ketonkroppsomsättningen
•  mfl              (s.327-356)
      Lipidmetabolismen


•  struktur och sammansättning
•  funktion
•  Analyser
•  Kliniska applikationer
      Lipidmetabolismen-
    struktur/sammanstättning

•  Fetter ej vattenlösliga-som bekant!
•  Fetter transporteras som lipoproteiner
•  kärnan hydrofob -TG, förestrat kolesterol
•  ytan ’hydrofil’-fosfolipider, kolesterol, apolipoproteiner
Lipidmetabolismen-struktur
   lipoproteiner
   Lipidmetabolismen-struktur
     apolipoproteiner
• Apolipoprotein-livsviktiga!
• Strukturupprätthållande samt lipidomsättningen
  – bildning, sekretion, transport, enzymaktiv i perifiera vävnader

• Apolipoproteiner
  – Apo-A, Apo-B, Apo-C, Apo-D, Apo-E

• Lipoproteiner-består av olika apolipoprotiener
• Indelning efter densitet och storlek
    (inverst förhållande storlek-densitet)
   Lipidmetabolismen-struktur
      lipoproteiner
• Kylomikroner-
  – (ApoB), tarmen, TG-transp, kort T1/2, gräddskikt

• VLDL-Very Low Density Lipoprotein)
  – (ApoB), levern, TG&kol transp, kort T1/2, opalescent

• IDL- Intermediate Density Lipoprotein
  – (ApoB), mellanprodukt, mkt kort T1/2

• LDL-Low Density Lipoprotein
  – (ApoB), lång T1/2, 70% av total kolesterol i cirk, koltransp.

• HDL-High Density Lipoprotein
  – (ApoA), levern, proteinrika, återtransp kol., ca 25% av totalkol
  Lipidmetabolismen-struktur
     apolipoproteiner
• ApoA -(ApoA-I och ApoA-II, tarm och lever)
  – aktiv LCAT
• ApoB - (ApoB-48 fr tarm, ApoB-100 fr lever)
  – VLDL sekretion
  – upptag av LDL i celler
  – sekretion/upptag kylomikron
• ApoC -
  – aktiverar lipoproteinlipas (LPL)
• ApoE -
  – ypptag av lipoproteiner i celler/lever
Lipidmetabolismen-funktion
 lipoproteinmetbolismen
• ApoC aktiv LPL (=lipoproteinlipas) i cellväggen,
 spjälkar TG->FFA+monoglycerider
Lipidmetabolismen-funktion
 lipoproteinmetbolismen
  • LDL rec=apoB,E receptorn
  • scavenger receptorn i MΦ
  Lipidmetabolismen-funktion
 lipoproteinmetbolismen (HDL)
• Bildas i lever (tarm)
• omogen sfärisk HDL
• huvudfunktion 1: metabolisera via LCAT
  – lecitin+kolesterol-(LCAT)-lysolecitin+kolesterolester
  – estern ansamlas centralt-sfärisk partikel (mogen)
• lika delar protein (ApoA, E och C)/ kolesterol/fosfolip.
• huvudfunktion 2: ’reverse cholesteroltransp’
• huvudfunktion 3: leverans av apolipoprotein
   Lipidmetabolismen-funktion
       ketogenes
•  Ketonkroppar=acetättiksyra, 3-hydroxismörsyra och aceton
•  Ketonkroppar prod i levern (mitokondrier)
•  FFA->ketonkroppar (halverar energivärdet)
•  regleras av konc FFA i plasma
•  stim vid svält, ökad glucagon/insulinkvot
•  stiger vid fasta/svält, prioriterat för muskel
  då glukos kan sparas för ex hjärna.
  Lipidmetabolismen-Analyser
•  S-TG
•  S-kolesterol
•  LDL-kolesterol
•  HDL-kolesterol
•  kvot LDL/HDL
•  Apolipoprotein A-I/Apolipoprotein B
•  (ketonkroppar)
   Lipidmetabolismen-Analyser
        S-TG

•  Alimentär lipemi <6 tim (kylomikroner)
•  fS-TG motsv konc i VLDL
•  etyl ger TG stegring per se
•  massiv hypertriglyceridemi ->’gräddskikt’
  om stå över natten
  Lipidmetabolismen-Analyser
     S-kolesterol
• tot-kolesterol (70% förestrat)
• 70% i LDL, 25% i HDL
• Friedewalds formel-endast när TG>4 mmol/l
   • S-LDL-kol=S-kol - S-HDL-kol - 0,45xFS.TG

• kraftigt ökad S-kol ofta sek till LDL ökning
• ibland normal tot-kol men högt LDL och
 lågt HDL!
• Observera: alltid tänka på relationen
 LDL/HDL->>kvoten!
 Lipidmetabolismen-Analyser
    Apolipoproteiner
• S-ApoAI
 – bildas i lever/tarm i HDL/kylomikroner
 – överförs till HDL vid degradation kylomikroner
 – nödvändig aktivator av LCAT
• S-ApoB
 –  bildas i tarm/lever (ApoB-48 samt ApoB-100)
 –  finns i VLDL, (IDL) samt LDL (ApoB-100)
 –  finns i kylomikron (ApoB-48)
 –  i klinik mäts båda två, motsvarar praktiskt LDL
  Lipidmetabolismen-Analyser
     ketonkroppar
• Hyperketonemi
 – lindrig-måttlig vid svält, anorexi, feber, tyrotox
 – uttalad vid okontrollerad DM
• syror!!
 – Ketoacidos, protonöverskott/Na deficit
• Analyseras som ketoner i urin
     Lipidmetabolismen-
    kliniska applikationer
• Livsstilsrelaterad hyperlipemi

• sekundär hyperlipemi

• primär hyperlipemi
     Lipidmetabolismen-
    kliniska applikationer

• Livsstilsrelaterad hyperlipemi
 –  25% >6,5 mmol/l i s-kol
 –  motionsvanor (LPL aktiv sjunker)
 –  etyl (LPL aktiv sjunker, omv. TG)
 –  övervikt/rökning (låg LPL aktiv)
 –  matvanor (rubish food-kulturen)
     Lipidmetabolismen-
     kliniska applikationer
• Sekundär hyperlipemi
• DM (stigande VLDL(TG) pga sänkt LPL)
• metabola syndromet
• tyroidea sjukdomar (nedreglerar LDL
 receptoraktiv->höga LDL nivåer)
• leversjukdomar (låg apoA-I prod->sänkt HDL,
 ökade LDL pga sänkt LDL receptor prod)
• njursjukdomar-ex höga VLDL och LDL vid
 nefrotiskt syndrom (ökad protein prod ApoB)
• inflamation/infektion-akutfas reaktionen, ex vid
 stress, sänkt HDL och LDL, ex postinfarkt
       Lipidmetabolismen-
      kliniska applikationer
          Primär hylipidemi
• Familjär hyperkolesterolemi (1/300-1/500)
 – ökad LDL/defekt LDL rec el ApoB/ s-kol 8-15
   •  (homozygot (1/1 000 000, S-kol 30! AMI 2åå, död 20 åå)
   •  xantelasma, tidigt acrus corneae
   •  1/20 AMI>60 åå, släktutredning!
   •  Statinbeh! Minskar kol prod i hepatocyt->
     uppreglerar LDL receptorn (heterozygot form)
• Familjär kombinerad hyperlipemi (1/300)
 – olika bild, stegring VLDL, IDL samt LDL
 – S-TG 2,5-10, S-kol 5-8
     Lipidmetabolismen-
    kliniska applikationer
• Undvik etyl/kraftig ansträngning 1 dygn
 före provtagning
• minsta möjliga stas (ökar kolesterolhalten)
• ta prov efter 15 min sittande (liggande
 provtagning ca 10 % lägre värden!)
• provtagning lipidstatus inom 1 d postinfarkt
 (falskt låga värden annars pga akutfasreakt)
      Lipidmetabolismen-
     kliniska applikationer
• Målvärden vid behandling
   •  S-kolesterol < 5
   •  S-LDL < 3
   •  S-HDL >2
   •  S-TG <1
• OBS: AMORIS studien i Lancet, mars -03
• ApoA-I/ApoB bäst som prediktor för hjärt-
 kärl sjukdoms risk!
     Lipidmetabolismen-
     kliniska applikationer
• Obs:endast en ApoB eller en ApoA per lipoprotein!!
 Lipidmetabolismen-
kliniska applikationer
 Lipidmetabolismen-
kliniska applikationer
 Lipidmetabolismen-
kliniska applikationer

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:4/21/2012
language:Swedish
pages:27