Co warto zobaczyc by 8eCYP416

VIEWS: 4 PAGES: 2

									                         Wielowicz (gm. Sośno)                   Sośno
                       Kościół szachulcowy z przełomu XVIII i XIX  Kościoł Parafialny z końca XIX w.; kapliczka
                       wieku.                    (ok.1900    r.);  wiadukt   kolejowy
                                              (ok. 1908 r.).

                                                Rogalin (gm. Sośno)
                           Kamień Krajeński
 POWIAT                 Kościół parafialny z 1581 r.; sgrafitto na
                                              Pałac zbudowany w 1921 roku, wokół resztki
                                              parku krajobrazowego z początku XX wieku.
                     ścianie zewnętrznej prezbiterium kościoła
SĘPOLEŃSKI                (przedstawia św. Krzysztofa); fragment murów
                     obronnych z XIV wieku.
                                                Tuszkowo (gm. Sośno)
                                              Dwór zbudowany w 1852 roku.We wschodniej
                         Zamarte (gm. Kamień Kr.)        części  parku   znajduje  się  mocno
                                              zdewastowany cmentarz rodziny Pampe
                     Zespół klasztorno-kościelny z połowy XVIII w.  (właścicieli od XIX wieku majątku Tuszkowo).
                     z rokokowym wystrojem wnętrza. W krypcie
                     kościelnej zmumimikowane szczątki fundatora     Ostrówek (gm. Sośno)
                     J.M.Grabowskiego. Pałac z końca XIX w., w
                     pięknym parku krajobrazowym.           Dwór zbudowany około 1890 roku, bogata
                                              dekoracja architektoniczna, nawiązania do
                         Radzim (gm. Kamień Kr.)         klasycyzmu i renesansu niderlandzkiego.

                     Dwór wzniesiony w 1867 roku w stylu         Przepałkowo (gm. Sośno)
                     neogotyckim.
Co warto zobaczyć?                                     Dwór pochodzący z XIX wieku. Na południe
                                              od dworu znajduje się park krajobrazowy.

   Punkt Informacji Turystycznej                               Wąwelno (gm. Sośno)
przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom“
 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8/5                          Barokowy kościół z XVIII wieku; pałac z 1892
      tel. 052 388 25 97                               r. w parku krajobrazowym.
     www.gcisepolno.pl
     Sępólno Krajeńskie             Wałdówko (gm. Sępólno Kr.)           Sypniewo (gm. Więcbork)
Układ urbanistyczny, XIV-XIX wiek, budynek   Dwór z XIX wieku; młyn-XIX wiek.        Zespół Pałacowo-Parkowy zbudowany w 1850
starostwa 1929 r.; kościół Parafialny w. Św                          roku, w stylu eklektycznym, posiada bogatą
Bartłomieja z przełomu XVIII/XIX w.;        Trzciany (gm. Sępólno Kr.)         dekorację architektoniczną. Wokół park
zabudowa rynku z II połowy XIX wieku.                             krajobrazowy z bogatym drzewostanem i
Kościół Parafialny wybudowany w latach     Zespół Dworski wraz z XIX wiecznym       stawami. Kościół Parafialny z 1781 roku o
1772-1778 o wystroju wnętrza rokokowo-     parkiem.                    konstrukcji szachulcowej  z  wystrojem
klasycystycznym z XVIII wieku; kaplica                             barokowym; kaplica Grobowa na cmentarzu
cmentarna pod wezwaniem Św. Katarzyny.       Nadleśnictwo Lutówko (gm.         grzebalnym, mur., ok. 1900.
                          Sępólno Kr.)
  Komierowo (gm. Sępólno Kr.)                                  Zakrzewska Osada
                        Rezerwat "Gaj Krajeński"              (gm. Więcbork)
Zespół Pałacowo-Parkowy z XIX/XX w. W      Rezerwat ""Buczyna"
parku znajdują się liczne okazy starodrzewia,  Rezerwat "Dęby Krajeńskie""          Stanowisko archeologiczne -cmentarzysko
aleje, pomnikowe dęby.             Rezerwat "Lutowo" Zespół Przyrodniczo-     sprzed 1800 lat; cmentarzysko sprzed 2500 lat
                        Krajobrazowy ""MESSY"" obszar ponad 634    i osada sprzed ok. 5000 lat.
  Zboże (gm. Sępólno Kr.)           ha. , obejmujący torfowiska i bagna jako
                        pozostałości po dawnym jeziorze. Unikalna    Witunia (gm. Więcbork)
Dwór wybudowany w 1890 roku. Wokół       roślinność, świat drobnych zwierząt i ptaków
resztki parku krajobrazowego z XIX wieku.                           Skansen pszczelarski ""Pasieka Krajeńska""
                                Więcbork            państwa Haliny i Józefa Bondarczyków.
  Skarpa (gm. Sępólno Kr.)
                        Kościół Parafialny wybudowany w latach
Zespół dworsko-parkowy zbudowany około     1772 – 1778. Wnętrze rokokowo –         Runowo Młyn (gm. Więcbork)
połowy XIX wieku i rozbudowany na początku   klasycystyczne z XVIII w.
XXw. Kaplica z 1930 roku.                                   Pałac myśliwski znany z pobytu prezydenta RP
                         Runowo Krajeńskie (gm.            Jgnacego Mościckiego w latach 30-tych.
  Wałdowo (gm. Sępólno Kr.)
                          Więcbork)
                                                  Suchorączek (gm. Więcbork)
Kościół Parafialny p.w. Św. Mateusza.
Kościół, mur., 1621 (najstarszy kościół w gm.  Zespół Pałacowo-Parkowy-pałac eklektyczny z
                        XIX wieku; kościół parafialny mur., 1606-    Zespół   pałacowy    o   cechach
Sępólno Kraj.), plebania wraz z kapliczką-                            neoklasycystycznych, jego początki sięgają
początek XIX wieku               1607;  zespół leśniczówki ok. 1900;
                        organistówka z końca XVIII wieku.        1853 r.

								
To top