Docstoc

Docstoc

Document Sample
Docstoc Powered By Docstoc
					Trần Ánh Nguyệt CMND: 020758784 Nhà Số 727 Nguyễn Xiển, Tổ 14, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ,quận
9, Tp.Hồ Chí Minh, Vie65tNam .

Khi vào các trang WeB trên Blog này , Nhấp vào phần "shared by : ..." Để xem Cục bộ nhiều chuyên mục hơn .

Diễn Ca WebSite Dinh Dưỡng & Sức Khỏe - Sắc Đẹp Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình - Bạn Bè

Các Trang Chủ

4shared-1  4shared-2  4shared-3    4shared-4 4shared-5 4shared-6 4shared-7

Docstoc-1  Docstoc-2   Docstoc-3    Docstoc-4Nhạc Của Tôi

Google Blog Của Tôi

http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenkasa/

Xem Bản Đồ Vị Trí Của Tôi      1   2

Kính Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Về Ngày 10/04/2012 Tại Sở Tài Nguyên & Môi Trường.
                  1             2              3
4             5              6             7      8
9             10              11              12
13            14              15           16
17            18              19           20
21                  22           23            24
25

Luật Rừng Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương

50G Dung Lượng Clip Quay Về Các Hộ Giáp Ranh Khiêu Kích Gây Sự Phá Hoại Xâm Phạm Khuôn Viên 3012m2

Bị Đốt Xe Khi Đang Cưa Cây

Đơn Gởi Báo Công An Nhân Dân Vụ Việc Không Đúng Như Quý Báo Đã Nêu

Ngày 02 04 2012   Đã Bắt Đánh Đập Gia Đình Tôi Trái Pháp Luật

1  2  3  4   5   6   7    8  9  10

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 06 / 04 /2012 . Tôi tiếp tục tới trình diện lần 2 theo yêu cầu của công an Quận 9. Tôi có thể bị bắt
đánh tiếp ép buộc tôi phải ký bồi thường...vv . Đây là tin nhắn của tôi Lưu vân Minh CMND : 023200765.        1
2  3

Công An quận 9 Yêu cầu tôi lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 09/04/2012 đến để trình diện. Nhưng khi đến trình diện lại không
cho ký vào sổ đã trình diện. Và yêu cầu tôi sáng thứ sáu tới để trình diện tiếp.

Gần 9 giờ sáng Thứ sáu tôi đã tới để trình diện.và cả hai mẹ con tôi vào trình bày trả lời những câu hỏi của công an tại phòng
số 1. Thấy có người dân cùng ngồi tại đó và đã yêu cầu tôi ra ngoài phòng chờ. Tôi ngồi chờ cũng hơn 10 giờ thấy cũng vẫn
còn đang giải quyết cho 2 người dân kia, Nên tôi đã xin phép đi khám bệnh . Và hẹn lại tôi sáng thứ hai tới. Cũng không cho
ký vào sổ đã trình diện.

Sáng thứ hai tôi tới trình diện.Bảo có đi khám bệnh hay không?_ có .Và hẹn tôi sáng thứ sáu tới để trình diện tiếp.Cũng
không cho ký vào sổ đã trình diện.

Sáng thứ sáu ngày 13/04/2012......Trả Lời : 1    2

Đơn Tường Trình Ngày 02/04/2012 Theo Yêu Cầu Điều Tra Viên Nguyễn Xuân Khương Mã Số 271-321.Đã gởi Bưu Điện
ngày 18/04/2012 Tới Ban Chỉ Huy Công An Quận 9, Do Mẹ Tôi Đi Gởi Thư . Và Ngày 20/04/2012 Tôi Vẫn sẻ Tới Công An
Quận 9 Như Đã Hẹn. Đây Là Tin Nhắn Của Tôi Lưu Vân Minh .
1            2            3            4             5
6            7                8                 9
10            11                  12                1
2  3           4    5     6
7  8           9    10    11
12  13            14    15    16
17  18            19    20    21
22    Hồ Sơ Đính Kèm 1       2    3
4  5   6    7     8
9  10   11     12    13
14  15    16    17    18
19  20    21    22    23
24  25    26    27    28
29  30  31  32  33
34  35  36  37  38
39  40  41  42  43
44  45  46  47  48
49  50  51  52  53
54  55    56       CHẤN THƯƠNG
1     2       3            4
5     6       7       8
9     10       11
12  13       14            15
16  17     18         19
20  21     22         23
24     25    26         27
28     29         30       SỰ CAN THIỆP
1     2        3
4     5     6     7
8  9     10     11     12
13  14     15     16
17  18     19     20
21                 22                 23                24              25
26                  27                  28

                             Trần Ánh Nguyệt CMND: 020758784     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nhà Số 727 Nguyễn Xiễn, Tổ 14, Khu Phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Quyết Định Tạm Đình Chỉ Số 4184-QĐ UBND Ngày 03 09 2011 của PCT-Nguyễn Hữu Tín Cho Đánh Đập, Phan Chọi Đá, Cướp Phá Tài Sản …Cho Xây Dựng Trái Phép Một
Lúc 10 Căn Nhà Diện Tích Hơn 1000 m 2 , Có Đồng Hồ Điện Riêng Biệt Ở Mõi Căn , Còn Có Bảo Vệ – Vệ Sĩ Chính Quy Đứng Canh Giữ Nữa Để Hai Mẹ Con Tôi Có Phản Ứng
Thì Bắt Nhốt .

                        Số 01  Số 02a Số 02b Số 03a    Số 03b Số 04  Số 05a Số 05b Số 06  Số 07a

                                          Số 07b Số 08

Clip Quay Ngày : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Báo Thanh Tra Ngày 27 11 2011 Lường Gạt Tiền Của Dân Cả 100(trăm) - 1000(Ngàn) Tỉ Đồng .

                                        Điện Lực Ngày 15 12 2011

                                        Điện Lực Ngày 19 12 2011

Clip Quay : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

                                                                  THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH NGÀY 10 / 11/ 2011 & NGÀY 21/11/2011

                        1 THANH TRA 2 THANH TRA 3 THANH TRA 4 THANH TRA 5THANH TRA

                                  KG NGUYỄN MINH TRIẾT – Chủ Tịch Nước

                                 ngày 19 10 2009 ngày 05 11 2009 ngày 16 11 2009

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5a 4.5b 4.6a 4.6b 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

                                  PlayList Mp3 / TEN MILLION DOLLARS

                       Khi vào trang Nhaccuatoi.com nhấp vào Đăng Bởi Luuvanminh1979 để xem Thông Tin

DINH DƯỠNG & SỨC KHỎE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

325 326 327 328 329 330
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

325 326 327 328 329 330 331 332

                                  Google Map Trần Ánh Nguyệt 1 2 3 4 5

                                         Đơn Tôi 1

                                Tìm Kiếm Google: Trananhnguyet1945.4Shared

                                        Chuyện Đời Tôi

 Sự Kỳ Thị Của Quyết Định Số 4257/QĐ-UBND.TP của ông P.chủ tịch Nguyễn Trung Tín,Tạo Thành Phần Gia Tộc Giả,Để Thanh Toán Hơn 240000 m2 Đất

                                          1 2 3 4 5

                                Quyền Lợi Chính Đáng Của Dân Bị ‘Lãng Quên’

                                Để Thanh Toán Hơn 240.000 m2 Đất Gia Tộc Tôi

                   Và Hơn 28.000 m2 Đất Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Quản Lý Của Bà Đầm Râu Thời Pháp Thuộc

            Để Cấp Trái Phép Cho Các Hộ Giáp Ranh Và Cho Hành Hung – Khiêu Khích – Phá Hoại Liên Tục Cây Trồng Của Gia Đình Tôi .

Cục Lưu Trữ / Trần Thị Liên / Số 2773 - QĐ UB QLĐT / Trước Bạ Nhà Đất / Bao Năm Giải Phóng

 Để Đối Phó Với Văn Bản Chỉ Đạo Của Trung Ương Số 2454/VPCP KNTN Ngày 20/4/2011 Do Ông Phan Văn Minh Đã Ký Chỉ Đạo , Hiện Tại Ở Cấp Dưới Đang Xảy Ra
 …Hành Hung Gia Đình Tôi Và Lạm Dụng Quyền Hạn Bao Che Cho Những Kẻ Đã Hành Hung ,Phi Tang Chứng Cứ, Thu Giữ Vật Chứng Sai Quy Định, Cơ Quan Pháp Luật
        Địa Phương Đã Không Làm Đúng Theo Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật Khi Những Sự Việc Sảy Ra Liên Tiếp Đến Với Gia Đình Tôi .

                                       Nguyện Vọng Của Tôi

1/ Ngày 29/5/2010,Vụ Phó CAP.Long Thạnh Mỹ - Lê Hữu  Anh Tuấn Cho Người Chém Gia Đình Bà Trần Ánh Nguyệt Để Khỏi Cho Nhập Hộ Khẩu.Và Lạm Dụng Quyền Hạn Cố
Ý Làm Trái Thủ Tục Hành Chính Để Khỏi Đưa Kẻ Chém Người Ra Pháp Luật

 2/ Ngày 16/7/2010 Võ Văn Cường vẫn tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi trong khuôn viên đất tôi Và Sự Việc đe dọa đập bể xe người quen của tôi… Bởi cái gốc tận cùng là Quyết định
117/QĐ-UB-NC và Quyết định Điều chỉnh phần còn lại quyết định 117/QĐ-UB-NC theo Quyết định sô             4257/QĐ-UBND.TP của ông P.chủ tịch Nguyễn Trung Tín, Đã
giao cho ai? Đã Cấp cho ai? Nó không được đưa ra ánh sáng nên gia đình tôi, hai mẹ con tôi sẽ còn gặp nhiều sự việc tồi tệ hơn nửa…

3/ Vụ Việc Xảy Ra Theo Giấy Mời CAP Ngày 26/7/2010

Cơ quan pháp luật địa phương CA.Q9 Lồng ghép hồ sơ chém người vào hồ sơ vụ việc Khác theo thơ mời ngày 30/7/2010 của Điều tra viên Võ Xuân Ngọc CA.Q9

 4/ Vụ Võ Minh Phước Tức Là Con Của Ông Võ Văn Cường Đã Vào Tận Nhà Tôi Để Chém , Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Và Công An Quận 9 Đã Lập 02 Chứng Từ Sai
Trái Báo Cáo Để Lừa Cấp Trên .

Xem Video Clip : 1

 5/ Vụ Các Con Của Tổ Trưởng Tổ 13- Bà Trần Thị Liên Cầm Dao Rựa Phan Chọi Hành Hung Chặt Phá Cây Và Qua Hình Ảnh Ghi Nhận Đã Bán

Ngầm Đất Tôi Hiện Đang Sử Dụng 3012 m2 Ngày 26 Tháng 12 Âm Lịch

 Xem Video Clip : 1 2 3 4 5 6 7

 6/ Vụ Gia Đình Ông Võ Văn Cường Tiếp Tục Chặt Phá Cây , Hành Hung

Phan Chọi Lúc 5 Giờ Chiều Ngày 6/5/2011 .

Xem Video Clip : 1 2 3 4 5 6

 7/ Vụ Chủ trì Chùa Lê Phú Thành Đã Chỉ Đạo Thợ Chặt Phá Cây Khiêu Khích – Hành Hung Phan Chọi Gạch Đá Cùng Với Con Gái Của Bà Trần Thị Rê Làm Bà Trần Ánh Nguyệt Bị
Phun Máu Đầu Ngày 02/6/2011. Nhưng Công An Phường Không Cho Giấy Giới Thiệu Chứng Thương, Lạm Dụng Quyền Hạn Đã Thu Giữ 15 Viên Gạch Nhỏ Không Đúng Theo Trình
Tự Pháp Luật Quy Định Và 02 Viên Gạch Lớn Phan Chọi Đã Bị Ông Lê Phú Thành Làm Thay Đổi Hiện Trường Lấy Về

                                          1  2  3

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:41
posted:4/18/2012
language:Vietnamese
pages:12