Parameters voor beoordeling anemie by V8r41E6

VIEWS: 325 PAGES: 34

									Parameters voor
 beoordeling
  anemie Een ijzersterk verhaal…
          Anemie
•  IJzergebreksanemie
•  Anemieprotocol
•  Nieuwe inzichten in ijzer”metabolisme”
•  Nieuwe parameters beoordeling ijzerinbouw
•  (Sub)populaties ijzergebrek
•  Toepassing CHr en %hypo
            Anemie
• Een zeer veel voorkomende somatische afwijking
• IJzergebrek is een van meest voorkomende
 voedingsdeficienties wereldwijd
  – NHANES III; IDA 1-2% volwassenen, 16% > 65 jaar
  – ID 5-11% vrouwen en 1-4% mannen
  – Huisartsenpraktijk: incidentie 6 per 1000 per jaar
• Vroege herkenning van ijzergebrek
  – Voedingspatroon
  – Malabsorptie
  – Bloedverlies
Anemieprotocol
 vereenvoudidge versie
PICA  IJzergebrek
      1996 genmutatie HFE
ASH 50th anniversary review, Forging a field: the golden age of iron biology, Blood 2008
    Explosie aan ontdekkingen in
         ijzercyclus
•  DMT1: divalent metal transporter 1
•  STEAP3: ferrireductase
•  Mitoferrin
•  Hepcidin
•  Hemojuvelin
•  Ferroportin 1
•  …
       IJzerkringloop
                         Enzymen
            300 mg          400 mg
 RBC
  RBC                 Vrij in bloed
RBC RBC      20-25 mg      3 mg
RBC RBC RBC


 1800 mg

           600 mg

        3000 – 4000 mg ijzer
          macrofaag
      IJzervoorraadbewaking
                Enzymen
        300 mg     400 mg
 RBC
 RBC          Vrij in bloed
RBC RBC   20-25 mg  3 mg
RBCRBCRBC

 1800 mg
       600 mg
       macrofaag          Hepcidine
          IJzerkringloop
                Enzymen
        < mg      400 mg
 RBC
 RBC          Vrij in bloed
RBC RBC   20 mg    2 mg
RBCRBCRBC

 1800 mg
       < mg
      macrofaag          Hepcidine
     IJzerhergebruik

        transferrine
                               RBC


                               RBCRBC


                                RBC RBC
                               RBC RBC
             ferritine
RBC                                   RBC
         IJzer
    RBC                            RBC
                               RBC
                          RBCRBC
 RBC                  RBC
                       RBC
                 RBC
              RBC
     macrofaag RBC
    RBC
          Niet functioneel ijzer
Ontstekings
mediatoren
              transferrine
    Hepcidine                          RBC
                                   RBC  RBC
                  ferritine
    RBC                                 RBC
              IJzer
           RBC
                                   RBC
                                RBC
       RBC                 RBC
                             RBC
                       RBC
                    RBC
           RBC   RBC
   Parameters ijzer(metabolisme)
• Ferritine (verreweg beste ROC)
•  IJzer, transferrine
•  Transferrrineverzadiging
•  IJzerbindingscapaciteit       Ferritine < 15 µg/L
•  Transferrine receptor            sens. 59%
•  Formules…                  spec. 99%
•  MCV, MCH
                        < 40 µg/L
•  Berlijns blauw in beenmerg         sens. 98%
                        spec. 98%
• % hypochrome erytrocyten
• Hemoglobine concentratie in reticulocyten (CHr)
• Hepcidine
      karakteristieken ijzergebrek
         Normaal    Fe-gebrek   Fe-gebrek    Ernstig Fe-gebrek
                Geen anemie  Lichte anemie  Diepe anemie
Beenmerg ijzer  Pos      Neg      Neg       Neg


IJzer saturatie  20-50%    <30%     <15%      <10%


Hemoglobine    Binnen ref.  Binnen ref.  6-8 mmol/L   <6 mmol/L


Rode cel     Normaal    Normaal    Licht      Hypochroom en
morfologie                  hypochroom   microcytair
Ferritine     40-250 µg/L  <40      <20       <10


Andere      Geen     Geen     Geen      Huid en
parameters                          nagelafwijkingen
    Belangrijke uitdagingen
• Vroegtijdige herkenning functionele
 ijzerdeficiëntie
• Vroegtijdige bevestiging werkzaamheid
 therapie
• Betrouwbare bepaling ijzerstatus bij
 – Infectie
 – Ontsteking
 – Kanker
 Anemie van chronische ziekte
  Subpopulaties waarvan vroege
  beoordeling ijzerstatus gewenst is

• Vroege detectie beginnende
 ijzergebreksanemie/ijzer-
 inbouwstoornis
 – Kinderen (refwaarde zeer breed)
 – Zwangeren (ferritine < 30 µg/L)
 – Zwakke gezondheid
           IJzer
          en beperkingenDalende ijzervoorraad niet direct verlaagd Hb en
 MCV
 20% menstruerende vrouwen geen ijzervoorraad,
  maar normaal Hb

 Kinderen met stoornis in ijzermetabolisme versus
  kinderen met thalassemie
          IJzertherapie
• Oraal ijzer: reticulocytose na 5-7 dagen
• Stijging Hb 1,2-2,4 mmol/L per week tot Hb
 binnen referentie
• Geen respons!
 –  Malabsorbtie?
 –  Foute diagnose?
 –  Bloeding?
 –  Chronische ziekte?
   Snelle en eenvoudige “nieuwe”
         markers
• Hoeveelheid Hb in Reticulocyten (CHr)
• % hypochrome erytrocyten (% hypo)

 Functionele ijzer (deficiëntie) gecorreleerd aan
 hemoglobinisatiesensitieve manier om ijzerinbouw in
 Hb te monitoren

 Analogie: glucose (CHr) en HbA1c (% hypo)
           Reticulocyt Hb
               300 mg
       RETI
 RBC
  RBC                 Vrij in bloed
RBC RBC         20-25 mg   3 mg
RBC RBC RBC


 1800 mg

              600 mg

             macrofaag
           Reticulocyt Hb
                1 mg
       RETI   • Vroege indicator ijzerinbouwstoornis

            • Afspiegeling beschikbaarheid ijzer laatste 3-5
             dagen
 RBC
  RBC         • CHr = MCVr x CHCMr (= gemiddelde)
                        Vrij in bloed
RBC RBC          <20 mg          1 mg
            • Referentiewaarde 27,7 – 35,0 pg
RBC RBC RBC
            • CV = 5,6%
 1800 mg
            • CHr > CH (in niet anemische individuen)
              1 mg
            • CHr < CH  ijzerdeficiëntie
              macrofaag
Goede hemoglobinisatie
Verstoorde hemoglobinisatie
            CHr
• Hemodialyse patiënten CHr betere voorspeller van
 ijzerdeficiëntie dan ferritine of Tf-saturatie

• Screening 210 kinderen: CHr < 26 pg betere
 voorspeller dan standaard parameters voor ijzer

• Screening 202 kinderen: CHr < 27,5 pg goede
 screening (ijzergebreksanemie) RR 9,1
    Hemodialyse patienten

• Indien CHr < CH 
 beginnende
 ijzerdeficientie

• IV-ijzer leidt binnen 48
 uur tot correctie van
 CHr (>26 pg)
    Hypochrome erytrocyten
           • Relatief late indicator van
               1 mg
       RETI   ijzergebrek/ijzerinbouwstoornis

           • Vroege indicator voor anemie
 RBC
           • Referentiewaarde 1-5% (97,5 percentiel)
  RBC                     Vrij in bloed
RBC RBC        <20 mg          1 mg
           • CV = 5% (dag tot dag precisie)
RBC RBC RBC


 1800 mg

             20 mg

            macrofaag
    Hypochrome erytrocyten


• Pubmed Search: 39 resultaten
• Toepassing vooral bij:
 – Nierfalen en optimaliseren rHuEpo therapie
 – Beenmergziekten en optimalisatie ijzer en rHuEpo therapie
        Hypochrome erytrocyten
               4 mg
         RETI


  RBC
RBC RBC
RBC     RBC           Vrij in bloed
   RBC        20-25 mg  3 mg
      RBC
    RBC

   1800 mg

              100 mg

             macrofaag
        CHr en CH

   CHr > CH       CHr < CH


Adequate ijzer inbouw  Onvoldoende ijzer inbouw

                 Ferritine?


             <40 µg/L     >40 µg/L            IJzerdeficient     ACD
      Anemieprotocol 2.0
Hb, MCV
              CHr > CHm
                        STOP
              CHr < CHm
           NEE
   Afwijkend ?


       JA
                 Bepaal ferritine  anemieprotocol
     Toekomst CHr en % Hypo
• Moet vooral komen uit
 PROSPECTIEF onderzoek
• Correlatie met bestaande
 parameters
• Zoek naar niches
Contact met kinderartsen,
verloskundigen, gynaecologen
  -CHr standaard meten bij screening
  zwangeren
  Subpopulaties waarvan ijzerstatus
    lastig te classificeren is
• Beoordeling ijzerstatus in
 patiënten met chronische
 ziekte (ferritine verhoogd
 agv acute fase)
  – Chronische infectie
  – Nierfalen
  – Hartfalen
  – Reuma
  –…
                Blijft lastig
• Vooral bij ferritine tussen 40 en 100 µg/L
• Beenmerg?
• Bij twijfel of er sprake is van chronische “ontsteking”: bepaling
 hepcidine

           RETI    4 mg


      RBC
   RBC   RBC
   RBC    RBC           Vrij in bloed  Hepcidine
      RBC       20-25 mg  3 mg
        RBC
       RBC

                                Verhoogd?
                100 mg              Verlaagd?
               macrofaag
RBC
   RBC
     RBC
       Einde
         RETI    4 mg
RBC    RBC           Vrij in bloed
    RBC       20-25 mg  3 mg
      RBC
    RBC             100 mg

            macrofaag

								
To top