IIBF YAZ 2010 by 29TH1a

VIEWS: 66 PAGES: 15

									                               DEÜ-İİBF
                       2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ

                        KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
                               HAKKINDA DUYURU

    Yaz okulu öğreniminden ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
işlem yapmaları gerekmektedir.

   Yaz okulu akademik takvimi Tablo 1’de, 2009–2010 öğretim dönemi yaz okulu ders ücretleri Tablo 2’de,
DEÜ-İİBF Öğrenci İşleri Bürosu iletişim bilgileri Tablo 3’de, açılması planlanan dersler Tablo 4’de belirtilmiştir.
     TABLO 1: 2009–2010 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

                Kesin Kayıt İşlemleri                   :  28-29-30 Haziran 2010
 Kesin kayıt sonunda yeterli sayı oluşmadığı için açılamayan derslerin yerine yeni        1-2 Temmuz 2010
             ders seçimi için kayıt işlemleri
                   Derslerin Yürütülmesi                :    05 Temmuz – 13
                                                   Ağustos 2010
                       Ara Sınavlar                 :   26 – 30 Temmuz 2010
                      Final Sınavları                 :   16 – 20 Ağustos 2010


              TABLO 2: 2009–2010 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ
                               3 KREDİLİK 1 DERS İÇİN
                Örgün Öğretim Öğrencileri      54,60 TL
                İkinci Öğretim Öğrencileri           109.20 TL
            Yabancı Uyruklu Örgün Öğretim Öğrencileri        163.80 TL
            Yabancı Uyruklu İkinci Öğretim Öğrencileri       327.60 TL

              TABLO 3: DEÜ-İİBF ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

                                       Dahili
        Bölümler                   İlgililer                E-Posta Adresi
                                     Telefon
      Öğrenci İşleri Şefi            Selma HARİRİ     4120380       selma.hariri@deu.edu.tr
    İşletme Örgün –İşletme İ.Ö.          Tamer Çetin     4120426       tamer.cetin@deu.edu.tr
    İşletme Örgün –İşletme İ.Ö.        Selahattin KIZILIRMAK   4120426       s.kizilirmak@deu.edu.tr
    İktisat Örgün –İktisat İ.Ö.         Şevket AYDEMİR     4120423       sevket.aydemir@deu.edu.tr
    İktisat Örgün –İktisat İ.Ö.          Lütfi DEMİR     4120423        lutfi.demir@deu.edu.tr
Çal.Eko.End.İlş.Örgün – Çal.Eko.End.İlş İ.Ö    Hatice DEMİRAYAK    4120425       h.demirayak@deu.edu.tr
Kamu Yönetimi Örgün – Kamu Yönetimi İ.Ö.       Erol MERSİN     4120425       erol.mersin@deu.edu.tr
  Ekonometri Örgün –Ekonometri İ.Ö.         Fethi ÇAKARLI     4120417       fethi.cakarli@deu.edu.tr
    Maliye Örgün –Maliye İ.Ö.           Sevgi SUNA      4120417        sevgi.suna@deu.edu.tr     Fakültemiz öğrencilerinin yaz okulundan alabilecekleri derslere ilişkin kurallar şöyledir:

   a. Ders alma işlemleri “Üniversitemiz Yaz Öğretimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
   b. Daha önce alınan ve başarısız olunan dersler alınabilir.

   c. Daha önce alınan ve başarılı olunan, ancak not yükseltmek amacıyla yeniden alınmak istenen dersler
    alınabilir. Bu durumda, son alınan not geçerli olur. Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, Yaz okulundan
    ders alamazlar.
   d. 2009 – 2010 bahar yarıyılı final sonuçlarına göre kümülatif not ortalaması 1,80’i aşmış olan öğrencilerimiz,
    daha önce alamadıkları ve bulundukları yarıyılın veya öncesinin derslerini alabilirler. Kümülâtif not
    ortalaması 1,79 ve altında olan öğrencilerimiz daha önce almadıkları dersleri alamazlar.
  e. Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz
    öğretiminde alabilirler.
  f. Yaz okulundan alınabilecek ders sayısı toplamı 3 ile sınırlıdır. Bu sınıra fakültemiz dışından alınacak
    dersler de dahildir.
  g. Bu duyuru metninin altındaki tabloda bulunmayan dersler ile tabloda yer almasına ve kesin kayıt yapılmış
    olmasına rağmen, yeteri kadar öğrenci tarafından seçilmediği için açılmayan dersler başka bir yüksek
    öğretim kurumunun yaz okulundan alınabilir. Bunun için öğrencimizin dersi almak istediği yüksek öğretim
    kuruluşundan alacağı ders içeriğini eklediği bir dilekçe ile öğrenci işleri büromuza başvurması
    gerekmektedir. Ders içeriğinin uygun olması durumunda, söz konusu öğrencilere bu dersin başka bir
    yüksek öğretim kurumunun yaz okulundan almasına izin verilecektir. Fakültemizden izin alınmadan, başka
    bir yüksek öğretim kurumunun yaz okulundan alınmış dersler kabul edilmeyecektir.

  h. Tasfiye statüsündeki bir dersten sorumluluğu bulunan öğrencilerimiz, bu duyurunun altındaki tabloda yer
    alması halinde, söz konusu dersi yaz okulunda alabilirler.
  i. Yaz okulundan ders alınabilmesi için, dersin ait olduğu dönemde öğrenim hakkının ve final sınav hakkının
    dondurulmamış olması gerekir.

    KAYIT İŞLEMLERİNE BAŞLAMAK İÇİN:

    Öğrencilerimizin mutlaka DEBİS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.

          DEBİS kullanıcı adı  numaranız@ogr.deu.edu.tr şeklindedir.
          Şifre         Daha önce değiştirmediyseniz doğum tarihinizdir.


    Şifrenizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda levent.dikmen@deu.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.    Fakültemiz dışından yaz okuluna başvurmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şekilde yaz okuluna kesin kayıt
yaptırabilirler:

             DEBİS kullanıcı adı  yazokulu@ogr.deu.edu.tr şeklindedir.
             Şifre         yazokulu


     Yeni kullanıcı oluşturma formuna istenilen bilgileri giren öğrencinin kendisine bir öğrenci numarası
(Örneğin, 3009000002), kullanıcı adı (Örneğin, 3009000002@ogr.deu.edu.tr) ve şifre verilir. Öğrenci aldığı
kullanıcı adı ve şifresini kullanarak DEBİS’e giriş yapar. Numara ve şifre mail olarak da gönderileceğinden
bilgilerin doğru girilmesi önemlidir. Form doldurulurken Banka Hesap no, IBAN bilgiler, kendi kurum öğrenci
numaraları gereklidir. Ders seçimi ve işlemleri verilen numara ve şifre ile yapılacaktır.
    1.     http://kayit.deu.edu.tr/ adresinden kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kayıt sayfasında
         kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkarılacak bilgi ekranında bulunmayan
         kişisel bilgilerinizi girmelisiniz. Bu aşamada, değiştirmek istediğiniz kişisel bilgilerinizi de
         değiştirebilirsiniz. Sizinle iletişimi sağlamak için kullanılacak olan e.posta adresinizin düzenli
         olarak takip ettiğiniz bir adres olması önemlidir.
    2.     Yaptığınız seçime göre ders ücretleri borç olarak üzerinize yüklenecektir. Ders ücretleri
         Tablo 2’de belirtilmiştir. Söz konusu ücreti herhangi bir İş Bankası şubesine öğrenci
         numaranızı, adınızı ve fakülte adını belirterek yatırdıktan sonra kesin kayıt işleminiz
         tamamlanmış olur.

    3.     Seçmiş olduğunuz dersler ders programından kontrol edilerek, çakışma olup olmadığına
         bakılacaktır. Seçtiğiniz derslerde çakışma yoksa bir sonraki aşamaya geçebileceksiniz. Eğer
         seçtiğiniz derslerde program çakışması varsa, geriye dönerek ders seçiminizi yenilemeniz
         istenecektir.
    4.     Kayıt işlemlerinin sonunda üretilecek PDF dosyası şeklindeki kayıt formunun çıktısını alıp
          saklamanız önerilir.

    5.     Türk ve Akraba Topluluklarından gelip devlet burslusu olan öğrenciler ders ücreti
          ödemeyeceklerdi. Ancak Kayıt yaptırmak zorundadırlar.
    6.     Diğer üniversite öğrencilerinin 12 Temmuz 2010 tarihine kadar 1 adet öğrenci belgesini İİBF
          öğrenci işleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer üniversite öğrencilerinin
          fakültemizden ders almalarının kendi üniversitelerince uygun bulunduğuna dair herhangi bir
          yazı/karar istenmeyecek olup, tüm sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır.

    7.     Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda bölümünüzle ilgili öğrenci işleri memuruna
          Tablo 3’deki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz. Fakülte dışından gelen öğrenciler, bir
          sorunla karşılaşmaları halinde, Öğrenci İşleri Şefi ile iletişime geçebilir.

    8.     Kayıt işlemleri sonucunda açılması için yeterli sayılara ulaşılamayan dersler kapatılacaktır.
          Kapatılan dersler 01 Temmuz 2010 sabahı www.iibf.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
          Kapanan ders/dersleri değiştirmek istemeyen öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaklardır.
          Kapanan dersleri seçen öğrencilerin, bu dersler için yatırmış oldukları ücretler iade
          edilecektir. Ancak kapanan dersleri seçmiş olan öğrenciler istemeleri durumunda açılan
          yeni bir derse tekrar kayıt yapabilirler. Bu öğrencilerin sisteme giriş yaparak, ders
          seçimi işlemini tekrarlamaları gerekmektedir. Öğrenciler tekrar kayıt hakkı aldıklarında
          önceki kayıtlarında açılan dersler ile ilgili bir değişiklik yapamazlar. Sadece açılmayan
          dersin yerine ders seçebilirler. Ders seçimi tamamlandıktan sonra ders ücretlerinde
          oluşan farkın tekrar bankaya yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde tüm kayıt geçersiz
          sayılacaktır. Ders ücreti farkı eksi yönde ise iadesi yapılacaktır.

                  TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.
                      DEÜ-İİBF DEKANLIĞI

NOTLAR:

     - Öğrenci tarafından, birden fazla şubede açılan derslerin hangisinin seçileceğine, kesin kayıt işlemleri
sırasında ders programı dikkate alarak karar verilecektir. Matematik I ve Matematik II dersleri için Ekonometri
Bölümü öğrencileri Ekonometri Bölümünde açılan şubeye, diğer bölümler İşletme Bölümünde açılan şubelere kayıt
olacaklardır.

     - DEÜ-İİBF yaz okulunda açılmayan bir ders, İİBF Dekanlığı’ndan izin almak kaydıyla başka bir
fakültenin yaz okulundan alınabilir.

     - Yaz okulunda derslere devam zorunlu olup, DEÜ-İİBF Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereği
derslerin %70’ine devam etmeyen öğrenciler final sınavına alınmazlar, kendi inisiyatifi doğrultusunda sınava
girmiş olsalar bile, notları geçersiz sayılır ve işlenmez.
                      YAZ OKULU
                   KAYIT DIAGRAM
          Öğrenci
         Birimin Kendi
                        Hayır
         Öğrencisi mi?                           DEÜ Öğrencisi
                             mi?
            Evet                                  Hayır
Evet
                   Form Doldurur. 3009 ile başlayan öğrenci
                  numarası alır. (Banka Hesap No, IBAN bilgileri,
                   kendi kurum öğrenci numaraları gereklidir.)
    Öğrenci Numarası ile Sisteme Giriş Yapılır.
           Ders Seçimi        Borç Görüntüleme Yapılır.
                                 Öğrenci Tekrar Kayıt Hakkı
                                      Alabilir
           Öğrencinin
                         Evet
           Borcu Var mı?                       Banka Ödemesi

             Hayır
             Kayıt
            Onaylanır
             Son
 Not: Aşağıda Yaz okulunda açılması planlanan dersler tablosunda, yaz okulunda almak
 istediğiniz dersiniz hangi bölüm kodu taşıyorsa o bölüm başlığı altında yer almaktadır.
Yapmanız gereken; dersinizin tam adını “Eşlenik Ders” sütununda bulmanız ve “Dersi Alan
  Bölüm” sütununda bölümünüzü teyit ederek, bu dersiniz için yaz okulunda “Dersin
    Açılacağı Bölüm” ve “Açılacak Ders” sütunundaki derse kaydınızı yapmaktır.


       TABLO : 4 BÖLÜMLERE GÖRE AÇILMASI PLANLANAN DERSLER

                 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
                                      Dersin
Dersi Alan                          Eş.Kod    Açılacağı        Açılacak Ders
Bölüm         Y.Y T D.Kodu Eşlenik Ders              Bölüm
Çal.Eko.ve End.İliş.  1  H  CEK 1001  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Ekonometri       1  H  CEK 1001  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

İktisat         1  H  CEK 1001  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI         Çal.Eko.ve
                                     CEK 1001        HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
                                           End.İliş.
İşletme         1  H  CEK 1001  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Kamu Yönetimi      1  H  CEK 1001  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Maliye         1  H  CEK 1001  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI


                                           Çal.Eko.ve
Çal.Eko.ve End.İliş.  1  H  CEK 1003  SOSYAL PSİKOLOJİ        CEK 1003  End.İliş.  SOSYAL PSİKOLOJİ


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 2001        ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Çal.Eko.ve End.İliş.  3  E  CEK 2908  ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ             End.İliş.İktisat         4  H  CEK 2002  SOSYAL POLİTİKA
                                           Çal.Eko.ve
Çal.Eko.ve End.İliş.  3  H  CEK 2005  SOSYAL POLİTİKA I       CEK 2005        SOSYAL POLİTİKA I
                                           End.İliş.

Maliye         5  E  CEK 3921  SOSYAL POLİTİKAÇal.Eko.ve End.İliş.  4  H  CEK 2006  TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI       Çal.Eko.ve
                                     CEK 2006        TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI
                                           End.İliş.
Kamu Yönetimi      4  E  CEK 2910  TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 2008        SOSYAL POLİTİKA II
Çal.Eko.ve End.İliş.  4  H  CEK 2008  SOSYAL POLİTİKA II            End.İliş.Çal.Eko.ve End.İliş.  4  H  CEK 2012  ÇALIŞMA EKONOMİSİ

İktisat         6  H  CEK 3002  ÇALIŞMA EKONOMİSİ             Çal.Eko.ve
                                     CEK 2012        ÇALIŞMA EKONOMİSİ
                                           End.İliş.
Maliye         6  E  CEK 3950  ÇALIŞMA EKONOMİSİ

Ekonometri       7  H  CEK 4019  ÇALIŞMA EKONOMİSİ


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 3001        BEŞERİ KAYNAKLAR YÖNETİMİ
Çal.Eko.ve End.İliş.  5  H  CEK 3001  BEŞERİ KAYNAKLAR YÖNETİMİ         End.İliş.


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 3003        BİREYSEL İŞ HUKUKU I
Çal.Eko.ve End.İliş.  5  H  CEK 3003  BİREYSEL İŞ HUKUKU I           End.İliş.


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 3005        ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Çal.Eko.ve End.İliş.  5  H  CEK 3005  ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ            End.İliş.


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 3006        ENDÜSTRİDE EĞİTİM YÖNETİMİ
Çal.Eko.ve End.İliş.  6  H  CEK 3006  ENDÜSTRİDE EĞİTİM YÖNETİMİ        End.İliş.


                                           Çal.Eko.ve
                                     CEK 3007        SOSYAL GÜVENLİK I
Çal.Eko.ve End.İliş.  5  H  CEK 3007  SOSYAL GÜVENLİK I             End.İliş.
                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 3008            SENDİKALAR HUKUKU
Çal.Eko.ve End.İliş.    6  H  CEK 3008  SENDİKALAR HUKUKU                  End.İliş.


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 3010            BİREYSEL İŞ HUKUKU II
Çal.Eko.ve End.İliş.    6  H  CEK 3010  BİREYSEL İŞ HUKUKU II                End.İliş.


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 3012            KAMU ÇALIŞMA HUKUKU
Çal.Eko.ve End.İliş.    6  H  CEK 3012  KAMU ÇALIŞMA HUKUKU                 End.İliş.


                        SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER             Çal.Eko.ve    SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER
                                           CEK 3016
Çal.Eko.ve End.İliş.    6  H  CEK 3016  HUKUKU                       End.İliş.    HUKUKU


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 4003            TOPLU SÖZLEŞME HUKUKU
Çal.Eko.ve End.İliş.    7  H  CEK 4003  TOPLU SÖZLEŞME HUKUKU                End.İliş.


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 4004            ÖZEL SİGORTALAR
Çal.Eko.ve End.İliş.    8  H  CEK 4004  ÖZEL SİGORTALAR                   End.İliş.Çal.Eko.ve End.İliş.    7  H  CEK 4005  ULUSLARARASI SOSYAL SİYASET             Çal.Eko.ve
                                           CEK 4005            ULUSLARARASI SOSYAL SİYASET
                                                  End.İliş.
Çal.Eko.ve End.İliş.    8  E  CEK 4908  ULUSLARARASI SOSYAL SİYASET


                        KÜRESEL EKONOMİDE SOSYAL              Çal.Eko.ve    KÜRESEL EKONOMİDE SOSYAL
                                           CEK 4006
Çal.Eko.ve End.İliş.    8  H  CEK 4006  PLANLAMA                      End.İliş.    PLANLAMAÇal.Eko.ve End.İliş.    8  H  CEK 4008  ÇALIŞMA CEZA HUKUKU                 Çal.Eko.ve
                                           CEK 4008            ÇALIŞMA CEZA HUKUKU
                                                  End.İliş.
Çal.Eko.ve End.İliş.    7  E  CEK 4909  ÇALIŞMA CEZA HUKUKUİşletme           7  H  CEK 4001  İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Kamu Yönetimi        7  H  CEK 4001  İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI              Çal.Eko.ve
                                           CEK 4010            İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI
                                                  End.İliş.
İktisat           8  H  CEK 4002  İŞ HUKUKU

Çal.Eko.ve End.İliş.    8  H  CEK 4010  İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Kamu Yönetimi        8  E  CEK 4910  İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 4012            ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Çal.Eko.ve End.İliş.    8  H  CEK 4012  ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ                 End.İliş.


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 4015            İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Çal.Eko.ve End.İliş.    7  H  CEK 4015  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ            End.İliş.


                                                  Çal.Eko.ve
                                           CEK 4018            TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI
Çal.Eko.ve End.İliş.    8  H  CEK 4018  TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI            End.İliş.

                                   Ekonometri

                                               Dersin
 Dersi Alan                                  Eş.Kod    Açılacağı             Açılacak Ders
 Bölüm        Y.Y T D.Kodu        Eşlenik Ders                Bölüm
Çal.Eko.ve
End.İlş.Böl.      1  H  EMT 1001  MATEMATİK I

İktisat         1  H  EMT 1001  MATEMATİK I
                                        EMT 1001  İşletme        MATEMATİK I
İşletme         1  H  EMT 1001  MATEMATİK I

Maliye         1  H  EMT 1001  MATEMATİK IEkonometri       1  H  EMT 1001  MATEMATİK I             EMT 1001  Ekonometri       MATEMATİK IÇal.Eko.ve
End.İlş.Böl.      2  H  EMT 1002  MATEMATİK II

İktisat         2  H  EMT 1002  MATEMATİK II            EMT 1002  İşletme        MATEMATİK II
İşletme         2  H  EMT 1002  MATEMATIK II

Maliye         2  H  EMT 1002  MATEMATİK IIEkonometri       2  H  EMT 1002  MATEMATİK II            EMT 1002  Ekonometri       MATEMATİK II
Çal.Eko.ve
End.İlş.Böl.  2  H  EMT 1004  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Ekonometri   2  H  EMT 1004  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İktisat     2  H  EMT 1004  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ    EMT 1004  Ekonometri       TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
İşletme     2  H  EMT 1004  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Kamu Yönetimi  2  H  EMT 1004  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Maliye     2  H  EMT 1004  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİEkonometri   2  E  EMT 1912  İSTATİSTİK I

Ekonometri   3  H  EMT 2001  İSTATİSTİK I
                                  EMT 2001  Ekonometri       İSTATİSTİK I
İktisat     3  H  EMT 2001  İSTATİSTİK I

İşletme     3  H  EMT 2001  İSTATİSTİK IEkonometri   4  H  EMT 2002  İSTATİSTİK II

İktisat     4  H  EMT 2002  İSTATİSTİK II
                                  EMT 2002  Ekonometri       İSTATİSTİK II
İşletme     4  H  EMT 2002  İSTATİSTİK II

Ekonometri   3  E  EMT 2915  İSTATİSTİK II


Çal.Eko.ve
End.İlş.Böl.  3  H  EMT 2003  İSTATİSTİK
                                        Çalışma Ekonomisi ve
                                  EMT 2003             İSTATİSTİK
Kamu Yönetimi  3  H  EMT 2003  İSTATİSTİK                 Endüstri İlişkileri

Maliye     3  H  EMT 2003  İSTATİSTİKEkonometri   4  H  EMT 2004  İLERİ MATEMATİK II        EMT 2004  Ekonometri       İLERİ MATEMATİK IIEkonometri   4  H  EMT 2006  VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ  EMT 2006  Ekonometri       VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİEkonometri   3  H  EMT 2007  İLERİ MATEMATİK I        EMT 2007  Ekonometri       İLERİ MATEMATİK Iİktisat     5  H  EMT 3001  EKONOMETRİ I           EMT 3001  İktisat        EKONOMETRİ I

İktisat     6  E  EMT 3910  EKONOMETRİ            EMT 3001  İktisat        EKONOMETRİ Iİktisat     6  H  EMT 3002  EKONOMETRİ II          EMT 3002  İktisat        EKONOMETRİ IIEkonometri   7  H  EMT 4003  EKONOMETRİK MODELLER       EMT 4003  Ekonometri       EKONOMETRİK MODELLEREkonometri   5  H  EMT 3003  MATEMATİKSEL İSTATİSTİK     EMT 3003  Ekonometri       MATEMATİKSEL İSTATİSTİKEkonometri   6  H  EMT 3004  EKONOMETRİYE GİRİŞ II      EMT 3004  Ekonometri       EKONOMETRİYE GİRİŞ IIEkonometri   5  H  EMT 3005  EKONOMETRİYE GİRİŞ I       EMT 3005  Ekonometri       EKONOMETRİYE GİRİŞ IEkonometri   5  H  EMT 3007  REGRESYON ANALİZİ
                                  EMT 3007  Ekonometri       REGRESYON ANALİZİ
Ekonometri   7  E  EMT 4919  REGRESYON ANALİZİEkonometri   5  H  EMT 3009  PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK  EMT 3009  Ekonometri       PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK


                  ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL
                                  EMT 4005  Ekonometri       ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Ekonometri   7  H  EMT 4005  ANALİZEkonometri   8  H  EMT 4010  STOKASTİK SÜREÇLER        EMT 4010  Ekonometri       STOKASTİK SÜREÇLER
                                İktisat

                                           Dersin
Dersi Alan                              Eş.Kod     Açılacağı          Açılacak Ders
Bölüm        Y.Y  T  D.Kodu     Eşlenik Ders              Bölüm
Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri
İlişkileri      1  H  IKT 1001  İKTİSADA GİRİŞ I

Ekonometri      1  H  IKT 1001  İKTİSADA GİRİŞ I

İktisat       1  H  IKT 1001  İKTİSADA GİRİŞ I       IKT 1001  İktisat      İKTİSADA GİRİŞ I

İşletme       1  H  IKT 1001  İKTİSADA GİRİŞ I

Kamu Yönetimi    1  H  IKT 1001  İKTİSADA GİRİŞ I

Maliye        1  H  IKT 1001  İKTİSADA GİRİŞ I


Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri
İlişkileri      2  H  IKT 1002  İKTİSADA GİRİŞ II

Ekonometri      2  H  IKT 1002  İKTİSADA GİRİŞ II

İktisat       2  H  IKT 1002  İKTİSADA GİRİŞ II      IKT 1002  İktisat      İKTİSADA GİRİŞ II

İşletme       2  H  IKT 1002  İKTİSADA GİRİŞ II

Kamu Yönetimi    2  H  IKT 1002  İKTİSADA GİRİŞ II

Maliye        2  H  IKT 1002  İKTİSADA GİRİŞ IIİktisat       4  H  IKT 2002  MİKRO İKTİSAT II       IKT 2002  İktisat      MİKRO İKTİSAT IIİktisat       4  H  IKT 2004  MAKRO İKTİSAT II       IKT 2004  İktisat      MAKRO İKTİSAT II


Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri
İlişkileri      3  H  IKT 2001  MİKRO İKTİSAT

Ekonometri      3  H  IKT 2001  MİKRO İKTİSAT        IKT 2001  İşletme      MİKRO İKTİSAT

İşletme       3  H  IKT 2001  MİKRO İKTİSAT

Maliye        3  H  IKT 2001  MİKRO İKTİSATİktisat       3  H  IKT 2005  MİKRO İKTİSAT I        IKT 2005  İktisat      Mikro İktisat Iİktisat       4  H  IKT 2006  İKTİSAT SOSYOLOJİSİ     IKT 2006  İktisat      İKTİSAT SOSYOLOJİSİİktisat       3  H  IKT 2007  MAKRO İKTİSAT I       IKT 2007  İktisat      MAKRO İKTİSAT IEkonometri      4  H  IKT 2008  MAKRO İKTİSAT

Maliye        4  H  IKT 2008  MAKRO İKTİSAT
                                    IKT 2008    Ekonometri           MAKRO İKTİSAT
İktisat       4  E  IKT 2906  MAKRO İKTİSAT

Kamu Yönetimi    4  E  IKT 2906  MAKRO İKTİSATİktisat       5  H  IKT 3001  PARA TEORİSİ

Maliye        4  E  IKT 2910  PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI  IKT 3001  İktisat      PARA TEORİSİ

Ekonometri      6  H  IKT 3018  PARA TEORİSİİktisat       6  H  IKT 3002  PARA POLİTİKASI       IKT 3002  İktisat      PARA POLİTİKASIİktisat       6  H  IKT 3004  BÜYÜME TEORİLERİ       IKT 3004  İktisat      BÜYÜME TEORİLERİİktisat       5  H  IKT 3005  İKTİSAT POLİTİKASI

Maliye        6  H  IKT 3014  İKTİSAT POLİTİKASI      IKT 3005  İktisat      İKTİSAT POLİTİKASI

Maliye        5  E  IKT 3907  İKTİSAT POLİTİKASIKamu Yönetimi    6  H  IKT 3016  ULUSLARARASI İKTİSAT     IKT 4001  İktisat      ULUSLARARASI İKTİSAT I
İktisat          7    H    IKT 4001  ULUSLARARASI İKTİSAT I

Maliye           7    H    IKT 4019  ULUSLARARASI İKTİSAT

Ekonometri         8    H    IKT 4024   ULUSLAR ARASI İKTİSAT

Ekonometri         7    E    IKT 4913  ULUSLARARASI İKTİSATİktisat          8    H    IKT 4002  ULUSLARARASI İKTİSAT II    IKT 4002  İktisat       ULUSLARARASI İKTİSAT II


                            İKTİSADİ VE STRATEJİK
                                           IKT 4003  İktisat       İKTİSADİ VE STRATEJİK PLANLAMA
İktisat          7    H    IKT 4003  PLANLAMAİktisat          8    H    IKT 4004  TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu Yönetimi       7    E    IKT 4963  TÜRKİYE EKONOMİSİ       IKT 4004  İktisat       TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu Yönetimi       8    H    IKT 4004  TÜRKİYE EKONOMİSİ


                            BANKACILIK VE MALİ
                                           IKT 4005  İktisat       BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR
İktisat          7    H    IKT 4005  KURUMLARİktisat          8    H    IKT 4006  KALKINMA EKONOMİSİ      IKT 4006  İktisat       KALKINMA EKONOMİSİ


                            DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
İktisat          5    E    IKT 3911  EKONOMİSİ
                                           IKT 4007  İktisat       DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ
                            DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
İktisat          7    H    IKT 4007  EKONOMİSİ


                            YATIRIM PROJELERİNİN
                                           IKT 4008  İktisat       YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İktisat          8    H    IKT 4008  DEĞERLENDİRİLMESİEkonometri         7    H    IKT 4009  PARA VE SERMAYE PİYASALARI
                                           IKT 4009  İktisat       PARA VE SERMAYE PİYASASI
İktisat          7    H    IKT 4009  PARA VE SERMAYE PİYASASI


                            EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE
                                           IKT 4010  İktisat       EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE AB
İktisat          8    H    IKT 4010  AB


                            ULUSLARARASI FİNANSAL
                                                           ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE
                            PİYASALAR VE TÜREV      IKT 4012  İktisat
                                                           TÜREV ÜRÜNLER
İktisat          8    H    IKT 4012  ÜRÜNLERİktisat          7    H    IKT 4015  MAKRO İKTİSADİ MODELLEME   IKT 4015  İktisat       MAKRO İKTİSADİ MODELLEME
                                         İşletme
                                                  Dersin
 Dersi Alan                                         Eş.Kod Açılacağı Açılacak Ders
 Bölüm             Y.Y T D.Kodu Eşlenik Ders                      Bölüm
 Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.    1    H  ISL 1001  İŞLETME BİLİMİ I

 Ekonometri           1    H  ISL 1001  İŞLETME BİLİMİ I

 İktisat            1    H  ISL 1001  İŞLETME BİLİMİ I
                                              ISL 1001    İşletme  İŞLETME BİLİMİ I
 İşletme            1    H  ISL 1001  İŞLETME BİLİMİ I

 Maliye             1    H  ISL 1003  İŞLETME BİLİMİ

 Kamu Yönetimi         1    E  ISL 1901  İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.    2    H  ISL 1002  İŞLETME BİLİMİ II

 Ekonometri           2    H  ISL 1002  İŞLETME BİLİMİ II

 İktisat            2    H  ISL 1002  İŞLETME BİLİMİ II
                                              ISL 1002    İşletme  İŞLETME BİLİMİ II
 İşletme            2    H  ISL 1002  İŞLETME BİLİMİ II

 Kamu Yönetimi         2    E  ISL 1902  İŞLETME BİLİMİ

 Maliye             2    E  ISL 1902  İŞLETME BİLİMİ
Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  2  H  ISL 1004  FİNANSAL MUHASEBE II

Ekonometri        2  H  ISL 1004  FİNANSAL MUHASEBE II

İktisat          2  H  ISL 1004  FİNANSAL MUHASEBE II
                                         ISL 1004  İşletme  FİNANSAL MUHASEBE II
İşletme          2  H  ISL 1004  FİNANSAL MUHASEBE II

Kamu Yönetimi       2  H  ISL 1004  FİNANSAL MUHASEBE II

Maliye          2  H  ISL 1004  FİNANSAL MUHASEBE IIÇal.Eko.ve End.İlş.Böl.  1  H  ISL 1005  FİNANSAL MUHASEBE I

Ekonometri        1  H  ISL 1005  FİNANSAL MUHASEBE I

İktisat          1  H  ISL 1005  FİNANSAL MUHASEBE I
                                         ISL 1005  İşletme  FİNANSAL MUHASEBE I
İşletme          1  H  ISL 1005  FİNANSAL MUHASEBE I

Kamu Yönetimi       1  H  ISL 1005  FİNANSAL MUHASEBE I

Maliye          1  H  ISL 1005  FİNANSAL MUHASEBE Iİşletme          2  H  ISL 1006  DAVRANIŞ BİLİMLERİ II       ISL 1006  İşletme  DAVRANIŞ BİLİMLERİ IIİşletme          1  H  ISL 1007  DAVRANIŞ BİLİMLERİ I

Ekonometri        1  H  ISL 1009  DAVRANIŞ BİLİMLERİ
                                         ISL 1007  İşletme  DAVRANIŞ BİLİMLERİ I
İktisat          1  H  ISL 1009  DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Maliye          1  H  ISL 1009  DAVRANIŞ BİLİMLERİİşletme          3  H  ISL 2001  ENVANTER BİLANÇO

Maliye          3  H  ISL 2001  ENVANTER BİLANÇO

İktisat          4  H  ISL 2012  ENVANTER BİLANÇO          ISL 2001  İşletme  ENVANTER BİLANÇO

İşletme          4  E  ISL 2904  ENVANTER BİLANCO

Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  3  E  ISL 2921  ENVANTER BİLANÇOİşletme          4  H  ISL 2002  İŞLETME FİNANSI

Ekonometri        3  H  ISL 2011  İŞLETME FİNANSI           ISL 2002  İşletme  İŞLETME FİNANSI

Maliye          6  E  ISL 3974  İŞLETME FİNANSIİşletme          3  H  ISL 2003  İŞLETME YÖNETİMİ          ISL 2003  İşletme  İŞLETME YÖNETİMİİşletme          4  H  ISL 2004  MALİYET MUHASEBESİ

Maliye          4  E  ISL 2916  MALİYET MUHASEBESİ

İktisat          5  H  ISL 3023  MALİYET MUHASEBESİ         ISL 2004  İşletme  MALİYET MUHASEBESİ

İşletme          5  E  ISL 3907  MALİYET MUHASEBESİ

Maliye          7  H  ISL 4031  MALİYET MUHASEBESİİşletme          3  H  ISL 2005  PAZARLAMAYA GİRİŞ

İŞLETME          3  E  ISL 2925  PAZARLAMA              ISL 2005  İşletme  PAZARLAMAYA GİRİŞ

İktisat          4  H  ISL 2014  PAZARLAMAİşletme          4  H  ISL 2006  PAZARLAMA YÖNETİMİ         ISL 2006  İşletme  PAZARLAMA YÖNETİMİİşletme          4  H  ISL 2008  ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ

Ekonometri        3  E  ISL 2907  ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ
                                         ISL 2008  İşletme  ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ
İşletme          4  E  ISL 2926  ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİNE GİRİŞ

İşletme          5  E  ISL 3931  ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİİşletme          5  H  ISL 3001  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
                                         ISL 3001  İşletme  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Ekonometri        6  E  ISL 3914  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİşletme          6  H  ISL 3002  SAYISAL YÖNTEMLER         ISL 3002  İşletme  SAYISAL YÖNTEMLER
İktisat          5  H  ISL 3003  FİNANS YÖNETİMİ
                                          ISL 3003  İşletme  FİNANS YÖNETİMİ
İşletme          5  H  ISL 3003  FİNANS YÖNETİMİİşletme          6  H  ISL 3004  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ      ISL 3004  İşletme  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİEkonometri        2  H  ISL 1008  BORÇLAR HUKUKU

İktisat          2  H  ISL 1008  BORÇLAR HUKUKU

Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  4  H  CEK 2004  İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ

Maliye          3  H  ISL 2009  BORÇLAR HUKUKU

Kamu Yönetimi       4  H  ISL 2020  BORÇLAR HUKUKU            ISL 3005  İşletme  BORÇLAR HUKUKU

Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  3  E  ISL 2917  BORÇLAR HUKUKU

Ekonometri        4  E  ISL 2920  BORÇLAR HUKUKU

İşletme          4  E  ISL 2920  BORÇLAR HUKUKU

İşletme          5  H  ISL 3005  BORÇLAR HUKUKUİktisat          3  H  ISL 2007  TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER HUKUKU

Maliye          4  H  ISL 2016  TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKET HUKUKU

Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  4  E  ISL 2912  TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER HUKUKU
                                          ISL 3006  İşletme  TİCARET HUKUKU
İşletme          6  H  ISL 3006  TİCARET HUKUKU

İşletme          5  E  ISL 3921  TİCARET HUKUKU

Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  7  H  ISL 4033  TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER HUKUKU
İşletme          5  H  ISL 3007  ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ

Ekonometri        6  H  ISL 3024  ÜRETİM VE TEDARİK PLANLAMASI     ISL 3007  İşletme  ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ

İşletme          6  E  ISL 3920  ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ
                       TOPLAM KALİTE YÖNETİM VE
                                         ISL 3008  İşletme  TOPLAM KALİTE YÖNETİM VE KONTROLÜ
İşletme          6  H  ISL 3008  KONTROLÜMaliye          4  H  ISL 2018  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Ekonometri        4  H  ISL 2022  MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İşletme          5  H  ISL 3009  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

İktisat          6  H  ISL 3022  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ       ISL 3009  İşletme  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

İşletme          6  E  ISL 3918  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Kamu Yönetimi       6  E  ISL 3918  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Maliye          7  E  ISL 4905  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİİşletme          5  H  ISL 3015  ÖZEL FİNANS TEKNİKLERİ        ISL 3015  İşletme  ÖZEL FİNANS TEKNİKLERİİşletme          7  H  ISL 4001  SERMAYE PİYASASI ANALİZİ       ISL 4001  İşletme  SERMAYE PİYASASI ANALİZİEkonometri        5  H  ISL 3027  YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

İşletme          8  H  ISL 4002  YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ
                                          ISL 4002  İşletme  YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ
Ekonometri        8  E  ISL 4954  YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Maliye          8  H  ISL 4002  YATIRIM PROJELERİ ANALİZİİşletme          7  H  ISL 4003  YÖNETİM MUHASEBESİ          ISL 4003  İşletme  YÖNETİM MUHASEBESİİşletme          8  H  ISL 4004  İŞLETME POLİTİKASI          ISL 4004  İşletme  İŞLETME POLİTİKASIİşletme          7  H  ISL 4005  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
                                          ISL 4005  İşletme  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
İşletme          7  E  ISL 4915  SİSTEM ANALİZİ VE PROGRAMLAMA
İşletme          8  H  ISL 4006  ULUSLARARASI PAZARLAMA        ISL 4006  İşletme     ULUSLARARASI PAZARLAMAİşletme          7  H  ISL 4009  MUHASEBEDE VERGİ UYGULAMALARI    ISL 4009  İşletme     MUHASEBEDE VERGİ UYGULAMALARIİşletme          8  H  ISL 4010  MUHASEBE DENETİMİ          ISL 4010  İşletme     MUHASEBE DENETİMİİşletme          7  H  ISL 4023  HALKLA İLİŞKİLER
                                          ISL 4023  İşletme     HALKLA İLİŞKİLER
Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  7  E  ISL 4987  HALKLA İLİŞKİLER
                         Kamu Yönetimi

                                                Dersin
  Dersi Alan                                  Eş.Kod    Açılacağı         Açılacak Ders
   Bölüm        Y.Y T D.Kodu        Eşlenik Ders               Bölüm
Çal.Eko.ve End.iliş.Bl.  2  H  KMY 1004  ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ        KMY 1004  Kamu Yönetimi  ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

Kamu Yönetimi       2  H  KMY 1004  ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

Maliye           2  E  KMY 1906  ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞKamu Yönetimi       3  H  KMY 2003  İDARE HUKUKU             KMY 2003  Kamu Yönetimi  İDARE HUKUKU

Maliye           7  H  KMY 4001  İDARE HUKUKUKamu Yönetimi       4  H  KMY 2006  İDARİ YARGI             KMY 2006   Kamu Yönetimi  İDARİ YARGIMaliye           2  H  KMY 1002  MEDENİ HUKUK             KMY 2008  Kamu Yönetimi  MEDENİ HUKUK

Kamu Yönetimi       4  H  KMY 2008  MEDENİ HUKUKKamu Yönetimi       5  H  KMY 3001  KAMU PERSONEL YÖNETİMİ I      KMY 3001   Kamu Yönetimi  KAMU PERSONEL YÖNETİMİ IKamu Yönetimi       6  H  KMY 3008  KAMU PERSONEL YÖNETİMİ II      KMY 3008  Kamu Yönetimi  KAMU PERSONEL YÖNETİMİ II

Kamu Yönetimi       7  E  KMY 4913  KAMU PERSONEL YÖNETİMİ IIKamu Yönetimi       5  H  KMY 3009  UYGARLIK TARİHİ           KMY 3009   Kamu Yönetimi  UYGARLIK TARİHİKamu Yönetimi       8  H  KMY 4004  ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKASI    KMY 4004   Kamu Yönetimi  ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKASI


                       DOĞAL AFET KAYNAKLI KRİZ
                                         KMY 4009   Kamu Yönetimi  DOĞAL AFET KAYNAKLI KRİZ YÖNETİMİ
Kamu Yönetimi       7  H  KMY 4009  YÖNETİMİ
                                     Maliye
                                             Dersin
  Dersi Alan                                 Eş.Kod   Açılacağı    Açılacak Ders
  Bölüm         Y.Y T D.Kodu         Eşlenik Ders           Bölüm
Maliye           2  H  MLY 1002  KAMU MALİYESİ I

İktisat          3  H  MLY 2001  KAMU MALİYESİNE GİRİŞ

Kamu Yönetimi       3  H  MLY 2007  KAMU MALİYESİ VE POLİTİKASI

Kamu Yönetimi       3  E  MLY 2901  KAMU MALİYESİNE GİRİŞ

Maliye           3  E  MLY 2901  KAMU MALİYESİNE GİRİŞ      MLY 1002   Maliye     KAMU MALİYESİ I

Çal.Eko.ve End.İlş.Böl.  6  E  MLY 3916  KAMU MALİYESİ

İşletme          6  E  MLY 3916  KAMU MALİYESİ

Ekonometri         6  E  MLY 3950  KAMU MALİYESİ

Ekonometri         7  H  MLY 4019  KAMU MALİYESİMaliye           5  H  MLY 3003  BÜTÇE TEORİSİ VE TEKNİĞİ

İktisat          4  H  MLY 2002  DEVLET BÜTÇESİMaliye           3  H  MLY 2003  MALİYE TARİHİ          MLY 2003   Maliye      MALİYE TARİHİMaliye           4  H  MLY 2004  VERGİ TEORİSİ          MLY 2004   Maliye      VERGİ TEORİSİ
     Maliye      3  H  MLY 2005       KAMU MALİYESİ II   MLY 2005   Maliye     KAMU MALİYESİ IIMaliye           4  H  MLY 2006  TÜRKİYE' NİN MALİ YAPISI
                                       MLY 2006   Maliye   TÜRKİYE' NİN MALİ YAPISI
Maliye           7  E  MLY 4967  TÜRKİYE'NİN MALİ YAPISIMaliye           5  H  MLY 3001  PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER    MLY 3001   Maliye   PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERMaliye           6  H  MLY 3004  VERGİ HUKUKU I

İktisat          6  E  MLY 3908  VERGİ HUKUKU I         MLY 3004   Maliye      VERGİ HUKUKU I

Kamu Yönetimi       7  E  MLY 4909  VERGİ HUKUKUMaliye           6  H  MLY 3006  MAHALLİ İDARELER MALİYESİ    MLY 3006   Maliye   MAHALLİ İDARELER MALİYESİMaliye           5  H  MLY 3007  VERGİ USUL HUKUKU        MLY 3007   Maliye     VERGİ USUL HUKUKU

Maliye           5  H  MLY 3007  VERGİ USUL HUKUKU        MLY 3007   Maliye     VERGİ USUL HUKUKUKamu Yönetimi       6  H  MLY 3018  BÜTÇE
                                       MLY 3008   Maliye     BÜTÇE POLİTİKASI
Kamu Yönetimi       7  E  MLY 4917  BÜTÇEMaliye           6  H  MLY 3008  BÜTÇE POLİTİKASIMaliye           6  H  MLY 3010  DEVLET BORÇLARI         MLY 3010   Maliye     DEVLET BORÇLARIMaliye           6  H  MLY 3012  AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ YAPISI  MLY 3012   Maliye  AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ YAPISIÇal.Eko.ve End.İlş.Böl.  5  H  MLY 3009  TÜRK VERGİ SİSTEMİ

İktisat          7  H  MLY 4001  TÜRK VERGİ SİSTEMİ
                                       MLY 4002   İşletme    TÜRK VERGİ SİSTEMİ
İşletme          8  H  MLY 4002  TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Kamu Yönetimi       8  H  MLY 4002  TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Maliye           8  H  MLY 4004  MALİYE POLİTİKASI II      MLY 4004   Maliye    MALİYE POLİTİKASI II
İşletme      6    H    MLY 3002   MALİYE POLİTİKASI

İktisat      7    H    MLY 4003   MALİYE POLİTİKASI

Maliye      7    H    MLY 4005   MALİYE POLİTİKASI I            MLY 4005       Maliye          MALİYE POLİTİKASI I

Ekonometri    8    H    MLY 4020   MALİYE POLİTİKASI

Kamu Yönetimi   8    E    MLY 4914   MALİYE POLİTİKASIMaliye      8    H    MLY 4006   MALİ YARGI
                                             MLY 4006       Maliye            MALİ YARGI
Maliye      7    H    MLY 4007   ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR       MLY 4007         Maliye        ULUSLARARASI MALİ KURUMLARMaliye      8    H    MLY 4008   VERGİ UYGULAMALARI           MLY 4008         Maliye          VERGİ UYGULAMALARI

Maliye      8    H    MLY 4008   VERGİ UYGULAMALARI           MLY 4008         Maliye          VERGİ UYGULAMALARIMaliye      7    H    MLY 4009   KAMU MALİ DENETİMİ           MLY 4009         Maliye          KAMU MALİ DENETİMİMaliye      7    H    MLY 4011   VERGİ HUKUKU II            MLY 4011         Maliye           VERGİ HUKUKU II

İktisat      7    E    MLY 4907   VERGİ HUKUKU II            MLY 4011         Maliye           VERGİ HUKUKU IIMaliye      8    H    MLY 4012   ULUSLARARASI MALİYE          MLY 4012         Maliye          ULUSLARARASI MALİYEMaliye      7    H    MLY 4013   VERGİLEME EKONOMİSİ          MLY 4013         Maliye          VERGİLEME EKONOMİSİMaliye      8    H    MLY 4014   MALİYE SOSYOLOJİSİ           MLY 4014         Maliye          MALİYE SOSYOLOJİSİ


                        KAMU MALİYESİNDE ÇAĞDAŞ                                 KAMU MALİYESİNDE ÇAĞDAŞ
                                           MLY 4015         Maliye
Maliye      7    H    MLY 4015   YAKLAŞIMLAR                                          YAKLAŞIMLARMaliye      8    H    MLY 4018   MALİ PİYASALAR             MLY 4018         Maliye           MALİ PİYASALAR                                   Yabancı Diller

                                                           Dersin
   Dersi Alan                                         Eş.Kod       Açılacağı       Açılacak Ders
   Bölüm    Y.Y T D.Kodu                 Eşlenik Ders                     Bölüm
                         YABANCI DİLDE  OKUMA VE KONUŞMA
ÇEKO         3    H   CEK 2085   (İNGİLİZCE)
                         YABANCI DİLDE  OKUMA VE KONUŞMA
Ekonometri      3    H   EMT 2085   (İNGİLİZCE)
                         YABANCI DİLDE  OKUMA VE KONUŞMA
                                                         Çalışma Ekonomisi
İktisat        3    H   IKT 2085   (İNGİLİZCE)                                      YABANCI DİLDE OKUMA VE
                                                 CEK 2085     ve Endüstri
                         YABANCI DİLDE  OKUMA VE KONUŞMA                           KONUŞMA (İNGİLİZCE)
                                                         İlişkileri
İşletme        3    H   ISL 2085   (İNGİLİZCE)
                         YABANCI DİLDE  OKUMA VE KONUŞMA
Kamu Yönetimi     3    H   KMY 2085   (İNGİLİZCE)
                         YABANCI DİLDE  OKUMA VE KONUŞMA
Maliye        3    H   MLY 2085   (İNGİLİZCE)ÇEKO         6    H   CEK 3088   İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

Ekonometri      6    H   EMT 3088   İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
                                                         Çalışma Ekonomisi
İktisat        6    H   IKT 3088   İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE)                        İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL
                                                 CEK 3088     ve Endüstri
                                                                    (İNGİLİZCE)
İşletme        6    H   ISL 3088   İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE)              İlişkileri

Kamu Yönetimi     6    H   KMY 3088   İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

Maliye        6    H   MLY 3088   İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
                                                         Çalışma Ekonomisi
Ekonometri      1    H   YDİ 1001   YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I
                                                   YDİ 1001   ve Endüstri     YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
İktisat        1    H   YDİ 1001   YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I                    İlişkileri
Kamu Yönetimi  1  H  YDİ 1001  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I

ÇEKO      1  H  YDİ 1001  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I

İşletme     1  H  YDİ 1001  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I

Maliye     1  H  YDİ 1001  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) IEkonometri   2  H  YDİ 1002  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II

İktisat     2  H  YDİ 1002  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II
                                              Çalışma Ekonomisi
Kamu Yönetimi  2  H  YDİ 1002  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II
                                         YDİ 1002  ve Endüstri     YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
ÇEKO      2  H  YDİ 1002  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II                İlişkileri

İşletme     2  H  YDİ 1002  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II

Maliye     2  H  YDİ 1002  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II
ÇEKO      4  H  CEK 2086  MESLEKİ YABANCI DİL I(İNGİLİZCE)
                       MESLEKİ YABANCI DİL I(İNGİLİZCE)
Ekonometri   4  H  EMT 2086
                       MESLEKİ YABANCI DİL I(İNGİLİZCE)       Çalışma Ekonomisi
İktisat     4  H  IKT 2086                                        MESLEKİ YABANCI DİL I
                                         CEK 2086  ve Endüstri
                       MESLEKİ YABANCI DİL I(İNGİLİZCE)                 (İNGİLİZCE))
İşletme     4  H  ISL 2086                              İlişkileri
                       MESLEKİ YABANCI DİL I(İNGİLİZCE)
Kamu Yönetimi  4  H  KMY 2086
                       MESLEKİ YABANCI DİL I(İNGİLİZCE)
Maliye     4  H  MLY 2086ÇEKO      5  H  CEK 3087  MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)

Ekonometri   5  H  EMT 3087  MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
                                              Çalışma Ekonomisi
İktisat     5  H  IKT 3087  MESLEKİ YABANCI DİL II(İNGİLİZCE)                      MESLEKİ YABANCI DİL II
                                         CEK 3087  ve Endüstri
                                                        (İNGİLİZCE)
İşletme     5  H  ISL 3087  MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)            İlişkileri

Kamu Yönetimi  5  H  KMY 3087  MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)

Maliye     5  H  MLY 3087  MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)

								
To top