ENFLASYON MUHASEBESI� NI by 29TH1a

VIEWS: 0 PAGES: 5

									             ENFLASYON MUHASEBESİ
   ENFLASYON DÜZELTMESİ; 5024 SAYILI KANUNLA; 30.12.2003 TARİHİNDE V.U.K. LİTARATÜRÜNE
GİRMİŞ OLUP; BUNUNLA İLGİLİ VERGİ USUL KANUNU 328. NO’LU GENEL TEBLİĞİ 28.02.2004 TARİHİNDE
YAYINLANMIŞTIR.

   ENFLASYON MUHASEBESİ V.U.K VE SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE FARKLI
ŞEKİLLERDE UYGULANMAKTADIR. V.U.K. SADECE PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN
DÜZELTİLMESİNİ İSTİYOR. SERMAYE PİYASASI İSE TÜM PARASAL VE PARASAL OLMAYAN
KALEMLERİN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYOR.

  FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNDE MALİYET BEDELİ VEYA PARAYLA
ÖLÇÜLME KAVRAMI VARDIR.
  PARASAL OLMAYAN KALEMLER; YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE DEĞERİNİ
KORURLAR. MALİYET BEDELİ İLE KAYDEDİLDİKLERİ TUTAR İLE BİLANÇODA YER ALIR.

   ENFLASYON MUHASEBESİ; MUHASEBE HAYATINA;
1- T.M.S.-2 İLE YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA İLE 96-97
  YILLARINDA,
2- SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ XI NO: 2 İLE,
3- B.D.D.K. MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN 14. SAYILI TEBLİĞ İLE
  GİRMİŞTİR.

ENFLASYON DÜZELTMESİ HANGİ ŞARTLARIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA YAPILIR.

FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞIN İÇİNDE BULUNAN DÖNEM DAHİL SON 3 HESAP DÖNEMİNDE
%100’ DEN VE İÇİNDE BULUNULAN HESAP DÖNEMİNDE %10 DAN FAZLA OLMASI HALİNDE
MALİ TABLOLAR ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULUR.

ENFLASYON DÜZELTMESİ HANGİ ŞARTLARIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA YAPILMAZ.

YUKARIDAKİ HER İKİ ŞARTIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE YAPILMAZ.

KİMLER ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPACAK :

   - BİLANÇO ESASINA TABİ DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
    MÜKELLEFLERİ. (BU İKİ ŞARTIN BİRLİKTE OLMASI HALİNDE)
   - 2004 YILINDA İLK DEFA BİLANÇO ESASINA GEÇEN MÜKELLEFLER,
   - TASFİYEYE GİRDİĞİ HALDE 31.12.2003 TARİHİNDE TASFİYESİ SONA ERMEYEN
    MÜKELLEFLER,
   - 01.01.2004 TARİHİNDEN SONRA İŞİ TERK EDENLER.

     ENFLASYON FARKLARINI BULMAK İÇİN; ÖNCE BÖLME SONRA ÇARPMA
     YAPACAĞIZ.

   ENFLASYON DÜZELTME FARKLARINI; DÜZELTME YAPACAĞIMIZ AYIN TEFE
   ENDEKSİNE AKTİFE GİRDİĞİ YADA EN SON DÜZELTMENİN YAPILDIĞI AYIN TEFE
   ORANINA BÖLDÜĞÜMÜZDE TAŞIMA KATSAYISINI BULURUZ. BUNUNLA’ DA
   MALİYET DEĞERİNİ ÇARPTIĞIMIZDA DÜZELTİLMİŞ DEĞERİ BULURUZ.
   DÜZELTİLMİŞ DEĞERDEN MALİYET BEDELİNİ ÇIKARDIĞIMIZDA’ DA
   ENFLASYON DÜZELTME FARKINI BULURUZ.

2003 YILI DÜZELTMELERİNDE; DÜZELTME KATSAYISI KULLANILACAK.
2004 YILI BİLANÇOLARININ DÜZELTİLMESİNDE İSE; TAŞIMA KATSAYISI
KULLANILACAK.

DÜZELTME KATSAYISI: MALİ TABLONUN AİT OLDUĞU AYA İLİŞKİN
FİYAT ENDEKSİ / DÜZELTMEYE ESAS ALINAN TARİHİ İÇEREN AYA İLİŞKİN
FİYAT ENDEKSİ.

TAŞIMA KATSAYISI : MALİ TABLONUN AİT OLDUĞU AYA İLİŞKİN FİYAT
ENDEKSİ / BİR ÖNCEKİ DÖNEMİN SONUNDAKİ (YIL İÇİNDE İŞE
BAŞLAYANLARDA İŞE BAŞLANILAN AYA İLİŞKİN) FİYAT ENDEKSİ.

KARŞILIKLARDA; PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN KARŞILIKLARI
DÜZELTİLECEKTİR.

 ENFLASYON DÜZELTMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR
    1-) GİRİŞ TARİHİ BELLİ OLMAYAN İKTİSADİ KIYMETLERDE ESAS
      ALINACAK TARİH:

    - KAYITLARA GİRİŞ TARİHİ AY OLARAK BELLİ OLMAYAN KIYMETİN
     İŞLETME BÜNYESİNE GİRDİĞİ YILIN İLK AYI
    - KAYITLARA GİRİŞİ YIL OLARAK BELLİ EDİLEMEYEN İKTİSADİ
     KIYMETLER İÇİN İŞLETMENİN KURULDUĞU YILIN İLK AYI (1970
     ÖNCESİNE İNİLEMEZ)
    - DEVİR İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANIYORSA; DEVİR TARİHİ ESAS
     ALINACAKTIR.

    STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

      STOK DEĞERLEME FORMÜLÜ...:

                 MALİ TABLOLARIN AİT OLDUĞU AYA AİT FİYAT ENDEKSİ
    -- BASİT ORTALAMA =   ------------------------------------------------------------------------
                 Mali tablonun ait           Mali tablo günü itibariyle
                 olduğu aya ait fiyat endeksi + bir önceki geçici vergi
                                    döneminin sonundaki fiyat
                                    endeksi
                       -------------------------------------------------------
                                  2

YANİ  =    7,382.10000
     -------------------------------------- = 1.01435 ÇIKAN DÜZELTME KAT SAYISI
     7,382.10000 + 7,173.30000 / 2

         7,277.70000
   STOKLARINI TOPLULAŞTIRILMIŞ YÖNTEME GÖRE DEĞERLEYENLER,
FİNANSMAN GİDERLERİNİ AYRIŞTIRMADAN DEĞERLEYEBİLİRLER. BU TERCİH
HAKKININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SÜRE ŞARTI YOKTUR.

                  SATILAN MALIN MALİYETİ
-- STOK DEVİR HIZI =------------------------------------
          (D.BAŞI STOK+D.SONU STOK) / 2

                     365
                 ---------------------- = STOKTA KALMA GÜNÜ BULUNUR
                  STOK DEVİR HIZI

-- GERÇEK YÖNTEM= ALIŞ DÖNEMİ VE MALİYET BEDELLERİNE GÖRE TEK TEK
  DEĞERLEME YÖNTEMİDİR.

                          ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMUŞ DÖNEM BAŞI
                         STOĞUN İLGİLİ DÖNEMİN SONUNA TAŞINMIŞ DEĞERİ) +
                         (DÖNEM İÇİ ALIŞ VE GİDERLERİN ENFLASYON DÜZELTMESİNE
                          TABİ TUTULMUŞ DEĞERLERİ)
HAREKETLİ AĞIRLIKLI
ORTALAMA YÖNTEMİ =              ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          (DÖNEM BAŞI STOK) + (DÖNEM İÇİ ALIŞLAR VE GİDERLER)


N O T : 2004 YILINDA STOKLARDA DÜZELTMELER ; GERÇEK YÖNTEME GÖRE,
YADA BASİT ORTALAMA YÖNTEMİ VEYA HAREKETLİ AĞIRLIKLI YÖNTEME GÖRE
YAPILACAKTIR. SEÇTİKLERİ YÖNTEMDEN DE DÜZELTME YAPTIKLARI DÖNEM DAHİL
ÜÇ HESAP DÖNEMİ VAZGEÇEMEYECEKLERDİR.


YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARDA ;
  REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜLEREK KESİNLEŞMİŞ
  HARCAMA TUTARLARI, DÜZELTME KATSIYISI İLE ÇARPILMAK SURETİYLE
  YAPILACAKTIR.

-- R.O.F.M. = FAİZ, KOMİSYON, VADE FARKI, KAR PAYI, KUR FARKI GİBİ OLAN
  YABANCI KAYNAKLARDIR.

                  (BORCUN KAPATILDIĞI AYA AİT TEFE)-( BORCUN ALINDIĞI AYA AİT TEFE)
A) ROFM = BORÇ TUTARI X ---------------------------------------------------------------------------------------------------
               BORCUN ALINDIĞI AYA AİT TEFE


                             İLGİLİ HESAP DÖNEMİNE AİT TEFE ARTIŞ ORANI
B) ROFM= TOP.FİNANS.MALİYETİ           X   -----------------------------------------------------------------------
                           İLGİLİ HESAP DÖNEMİNE AİT ORT. TİC.KREDİ FAİZ ORANI
SEÇİLEN YÖNTEMDEN; BU SEÇİMİ YAPTIKLARI DÖNEM DAHİL ÜÇÜNCÜ HESAP
DÖNEMİ SONUNA KADAR DÖNEMEZLER.

  5 YILDAN ÖNCE AKTİFE GİREN KIYMETLERDE FİNANSMAN GİDERLERİ
MALİYET VEYA ALIŞ BEDELLERİNDEN DÜŞÜLMEZ.
  YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM ENFLASYON DÜZELTMELERİ
  AŞAĞIDAKİ HESAPLARDA TAKİP EDİLECEKTİR.

178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HES.
358-YILLARA YAGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
697- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI.

  --- HİSSE SENETLERİ :
      BORSADA İŞLEM GÖREN GÖRMEYEN AYRIMINA TABİ TUTMADAN
      DÜZELTME KATSAYI İLE ÇARPILMAK SURETİYLE DÜZELTME
      İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.

  --- AMORTİSMAN UYGULAMASI :
     DÜZELTİLMİŞ DEĞERLER ÜZERİNDEN, AMORTİSMAN
     HESAPLANACAKTIR. AYRICA AMORTİSMANLARI İTFA SÜRELERİ
     SONUNA KADAR DÜZELTİLMİŞ DEĞERLERİ ÜZERİNDEN
     YAPILACAKTIR.

  --- İŞLETME VE SERBEST MESLEK ERBABLARI:
      ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPMAZLAR. FAKAT A.T.İ.K. LERİN
      AMORTİSMANLARINI DÜZELTİLMİŞ DEĞERLERİ ÜZERİNDEN
      AYIRABİLECEKLERDİR.
      ENFLASYON ŞARTLARININ OLUŞTUĞU DÖNEMLERDE YAPARLAR.

  --- STOKLARDA VE A.T.İ.K. LERDE DÜZELTİLMİŞ DEĞERİN ALTINDA SATIŞ
    YAPABİLİRLERMİ...?

     STOKLARDA DÜZELTİLMİŞ DEĞERİN ALTINDA SATIŞ YAPILDIĞINDA
     DÜZELTME ÖNCESİ DEĞER MALİYET KABUL EDİLİR. DÜZELTME
     FARKI K.K.E.G. OLUR.

    A.T.İ.K.’LERDE İSE; DÜZELTİLMİŞ TUTAR MALİYET BEDELİ OLARAK
  KABUL EDİLECEKTİR.

  --- AMORTİSMAN SÜRESİ DOLMUŞ İSE DÜZELTME YAPILABİLİRMİ..?
     İSTEĞE BAĞLI OLUP İSTERLERSE DÜZELTME YAPABİLİRLER.

  --- 31.12.2003 BİLANÇOSUNDA ÖZ KAYNAKLAR İÇERİSİNDE YER ALAN
      --- YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ FONU
      --- M.A.F
      --- GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARI
      --- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI
  698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI’ NA AKTARILARAK KAPATILIR...
    31.12.2003 BİLANÇO DÜZELTMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR
    İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALMAYACAKLARDIR.
    FAKAT; 502 SERMAYE DÜZELTME OLUMLU FARKLARINDAN İSTERLERSE
    MAHSUP EDEBİLİRLER...
   2004 YILINDA; ENFLASYON DÜZELTMESİ SONUCU; OLUŞAN KAR VEYA
   ZARARLAR :

   648- ENF. DÜZ. KARLARI HESABI
   658- ENF. DÜZ. ZARARLARI HESABI’ NDA İZLENECEKTİR...

   SERMAYE HESABI DÜZELTMESİ
     A-) NAKTİ SERMAYE = TAHSİL TARİHİ
     B-) AYNİ SERMAYE = MÜLKİYETİN İNTİKALİ (GAYRİMENKUL İSE;
       TAPU TESCİL TARİHİ)
     C-) DÖNEM KARININ İLAVESİ= TESCİL TARİHİ
     D-) OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLERDE TESCİL TARİHİ

     502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABI
     503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI HESABI (-)

   698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI BAKİYESİ ENFLASYON DÜZELTME
   KARI VEYA ZARARI OLARAK 570 VEYA 580 HESAPLARDA GEÇMİŞ YILLARA
   AİT ENFLASYON DÜZELTMESİ KAR VEYA ZARAR HESAPLARINDA ALT
   HESAP OLARAK İZLENECEK. 2003 YILI BİLANÇOLARININ DÜZELTİLMESİ
   SONUCU ORTAYA ÇIKAN KAR VAYA ZARAR VERGİ MATRAHINA KONU
   OLMAYACAKTIR.

  2004 YILINDAN İTİBAREN GEÇMİŞ YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI DA
DÜZELTMEYE TABİ TUTULACAKTIR.

    ÖZ KAYNAKLARI; AKTİFTEKİ PARASAL OLMAYAN KALEMLERE
GÖRE YÜKSEK OLAN FİRMALARDA ENFLASYON DÜZELTMESİ SONUCU ZARAR
ORTAYA ÇIKMAKTADIR TERSİ DURUMDA İSE; K  A R ÇIKMAKTADIR.
   SONUÇ OLARAK; 31.12.2003 VE 31.12.2004 BİLANÇOLARI MUTLAKA ENFLASYON
DÜZELTMESİNE TABİ TUTULACAK; 2003 YILI BİLANÇOSUNUN DÜZELTİLMESİ SONUCU
ORTAYA ÇIKAN KAR VEYA ZARARLAR VERGİ MATRAHINA KONU OLMAYACAK.
2004YILI DÜZELTMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK OLAN KAR VEYA ZARARLAR VERGİ
MATRAHINA KONU OLACAKTIR. VERİLECEK OLAN; GECİCİ VERGİ, YILLIK GELİR
VERGİSİ BEYANNAMESİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN EKLERİNDE
MUTLAKA DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOLAR OLACAKTIR.

                       S.M.M.M.
                      MEHMET KUZU

								
To top